Bài giảng Đặc điểm còn ống động mạch ở trẻ Rubella bẩm sinh

Bài giảng Đặc điểm còn ống động mạch ở trẻ Rubella bẩm sinh
  • Mã tin : 588
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
"Bài giảng Đặc điểm còn ống động mạch ở trẻ Rubella bẩm sinh" giúp các bạn nắm được những kiến thức về so sánh đặc điểm của còn ống động mạch được đóng bằng dụng cụ giữa những trẻ còn ống động mạch có Rubella bẩm sinh và những trẻ còn ống động mạch không bị Rubella bẩm sinh.

Nội dung Text: Bài giảng Đặc điểm còn ống động mạch ở trẻ Rubella bẩm sinh

HỘI NGHỊ KHOA HỌC NHI KHOA NĂM 2020 ĐẶC ĐIỂM CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH Ở TRẺ RUBELLA BẨM SINH BS. CK2 ĐỖ THỊ CẨM GIANG và cs BV Nhi Đồng 1 - Tp.HCM Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM nhidong.org.vn 1

Sci Rep. 2019; 9: 17105. Published online 2019 Nov 19. doi: 10.1038/s41598-019-52936-6 PMCID: PMC6863812 PMID: 31745134 Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM nhidong.org.vn 2

NỘI DUNG 1 Đặt vấn đề 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Phương pháp nghiên cứu 4 Kết quả & bàn luận 5 Kết luận & kiến nghị Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 3

NỘI DUNG 1 Đặt vấn đề 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Phương pháp nghiên cứu 4 Kết quả & bàn luận 5 Kết luận & kiến nghị Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 4

ĐẶT VẤN ĐỀ Nghiên cứu này đánh giá những đặc điểm của hội chứng Rubella bẩm sinh liên quan đến tim mạch, đặc biệt là còn ống động mạch (CÔĐM). Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 5

NỘI DUNG 1 Đặt vấn đề 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Phương pháp nghiên cứu 4 Kết quả & bàn luận 5 Kết luận & kiến nghị Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 6

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Chúng tôi so sánh đặc điểm của CÔĐM được đóng bằng dụng cụ giữa những trẻ CÔĐM có Rubella bẩm sinh (CÔĐM-RBS) và những trẻ CÔĐM không bị Rubella bẩm sinh (CÔĐM- không RBS) Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 7

Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM nhidong.org.vn 8

NỘI DUNG 1 Đặt vấn đề 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Phương pháp nghiên cứu 4 Kết quả & bàn luận 5 Kết luận & kiến nghị Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 9

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chúng tôi so sánh đặc điểm của CÔĐM được đóng bằng dụng cụ giữa những trẻ CÔĐM có Rubella bẩm sinh (CÔĐM-RBS) và những trẻ CÔĐM không bị Rubella bẩm sinh (CÔĐM- không RBS) Thởi điểm từ tháng 7/2014 đến tháng 12/2015. Nghiên cứu của chúng tôi gồm 108 bệnh nhân trẻ em RBS, trong đó bệnh lý tim mạch (99%), đục thủy tinh thể (72%), và giảm chức năng nghe (7%). Chúng tôi khảo sát trên 50 ca CÔĐM-RBS và 290 ca CÔĐM- không RBS Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 10

Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM nhidong.org.vn 11

NỘI DUNG 1 Đặt vấn đề 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Phương pháp nghiên cứu 4 Kết quả & bàn luận 5 Kết luận & kiến nghị Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 12

Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM nhidong.org.vn 13

Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028)3927119 nhidong.org.vn 14

Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028)3927119 nhidong.org.vn 15

Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028)3927119 nhidong.org.vn 16

Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028)3927119 nhidong.org.vn 17

NỘI DUNG 1 Đặt vấn đề 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Phương pháp nghiên cứu 4 Kết quả & bàn luận 5 Kết luận & kiến nghị Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 18

KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ CÔĐM dạng ống thường được thấy ở bệnh nhân mắc RBS và kèm theo tăng áp phổi / hệ thống và hẹp động mạch phổi / động mạch chủ. Việc đóng bằng dụng cụ của CÔĐM-RBS đòi hỏi phải lựa chọn dụng cụ thận trọng hơn và theo dõi chi tiết hơn sau khi can thiệp. Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 19

XIN CÁM ƠN Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHC (028) 39271119 nhidong.org.vn 20

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY