Bài giảng Đặc điểm tổn thương các cơ quan và điều trị sốt xuất huyết Dengue nặng có sốc tại khoa hồi sức tích cực – Bệnh viện Nhi Đồng 1

Bài giảng Đặc điểm tổn thương các cơ quan và điều trị sốt xuất huyết Dengue nặng có sốc tại khoa hồi sức tích cực – Bệnh viện Nhi Đồng 1
  • Mã tin : 596
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài giảng Đặc điểm tổn thương các cơ quan và điều trị sốt xuất huyết Dengue nặng có sốc tại khoa hồi sức tích cực – Bệnh viện Nhi Đồng 1 xác định tỷ lệ tổn thương các cơ quan; khảo sát sự thay đổi nồng độ albumin máu; mô tả đặc điểm sử dụng Albumin 5% trong điều trị sốt xuất huyết Dengue nặng có sốc.

Nội dung Text: Bài giảng Đặc điểm tổn thương các cơ quan và điều trị sốt xuất huyết Dengue nặng có sốc tại khoa hồi sức tích cực – Bệnh viện Nhi Đồng 1

HỘI NGHỊ KHOA HỌC NHI KHOA NĂM 2020 ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG CÁC CƠ QUAN VÀ ĐIỀU TRỊ SXH-DENGUE NẶNG CÓ SỐC TẠI KHOA HSTC – BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 BsCKII Nguyễn Tô Bảo Toàn Khoa HSTC-CĐ BV Nhi đồng 1 Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM nhidong.org.vn 1

NỘI DUNG 1 Đặt vấn đề 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Phương pháp nghiên cứu 4 Kết quả & bàn luận 5 Kết luận & kiến nghị Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 2

NỘI DUNG 1 Đặt vấn đề 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Phương pháp nghiên cứu 4 Kết quả & bàn luận 5 Kết luận & kiến nghị Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 3

ĐẶT VẤN ĐỀ Sốt xuất huyết Dengue (SXH-D) là vấn đề y tế quan trọng ở các nước vùng nhiệt đới. • Thế giới: 50-100 triệu người nhiễm với tỉ lệ tử vong 2,5 %. • Việt Nam: Viện Pasteur (2017): số ca mắc 49.209, tăng 9,7 % so với 2016. Có 30 trường hợp tử vong. Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 4

ĐẶT VẤN ĐỀ Tỉ lệ chết/mắc và chết/nặng do SXH tại khu vực phía Nam từ năm 1998 đến 10/2016 3 2.5 2 Tỉ lệ (%) 1.5 1.3 1 0.5 0.06 0 Chết/mắc (%) Chết/nặng (%) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 5

ĐẶT VẤN ĐỀ ➢ Sốc nặng, suy hô hấp, suy đa tạng là nguyên nhân chính gây tử vong. ➢ Nhằm giảm tử vong, biến chứng và tăng hiệu quả điều trị SXHD nặng, nhiều hội thảo được tổ chức 2015-2017: • Tổn thương các cơ quan / SXHD nặng • Liệu pháp điều trị nhằm giảm tổn thương các cơ quan • Bước đầu áp dụng dung dịch albumin 5% trong điều trị SXH-D nặng Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 6

ĐẶT VẤN ĐỀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Đặc điểm tổn thương các cơ quan và điều trị SXH- D nặng có sốc tại khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, BV Nhi đồng 1 từ 7/2018 đến 6/2019 như thế nào? Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 7

NỘI DUNG 1 Đặt vấn đề 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Phương pháp nghiên cứu 4 Kết quả & bàn luận 5 Kết luận & kiến nghị Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 8

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU MỤC TIÊU TỔNG QUÁT • Khảo sát đặc điểm tổn thương các cơ quan và điều trị SXH-D nặng có sốc tại khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, BV Nhi đồng 1 từ tháng 7/2018 đến tháng 6/2019 MỤC TIÊU CHUYÊN BIỆT • Xác định tỷ lệ tổn thương các cơ quan. • Khảo sát sự thay đổi nồng độ Albumin máu. • Mô tả đặc điểm sử dụng Albumin 5% trong điều trị SXH-D nặng có sốc. • Khảo sát đặc điểm điều trị (hỗ trợ tuần hoàn, hô hấp, sử dụng chế phẩm máu …) trong điều trị SXH-D có sốc. Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 9

NỘI DUNG 1 Đặt vấn đề 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Phương pháp nghiên cứu 4 Kết quả & bàn luận 5 Kết luận & kiến nghị Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 10

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca. 2. Đối tượng nghiên cứu: - Dân số chọn mẫu: BN được chẩn đoán SXH-D nặng có sốc, điều trị tại khoa HSTC BV Nhi Đồng 1 từ tháng 7/2018 đến tháng 6/2019. - Cỡ mẫu: Lấy trọn mẫu trong thời gian nghiên cứu. Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 11

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3. Tiêu chuẩn chọn bệnh: - BN 1 tháng đến < 16 tuổi - Được chẩn đoán SXH-D nặng có sốc theo tiêu chuẩn WHO 2009/ BYT 2011 + NS1Ag/ Mac Elisa IgM (+) - Đồng ý tham gia nghiên cứu. 4. Tiêu chuẩn loại trừ: - Bệnh đã được chẩn đoán SXH-D và điều trị ở BV tuyến trước > 6h - BN có bệnh lý đi kèm: viêm phổi, viêm gan, bệnh về máu, bệnh tim, di chứng não, thận. Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 12

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thỏa tiêu chuẩn Ghi nhận dấu hiệu LS: M, HA, Đặc điểm sử dụng nhịp tim, nhiệt độ/6h. albumin, chỉ định Điều trị - CLS:KMĐM, lactate, albumin, truyền albumin và kết quả ure, cre, ast, alt,đmtb, ion tốc độ truyền. đồ/6h Muc Mục Mục Mục tiêu 1 tiêu 2 tiêu 3 tiêu 4 Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 13

NỘI DUNG 1 Đặt vấn đề 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Phương pháp nghiên cứu 4 Kết quả & bàn luận 5 Kết luận & kiến nghị Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 14

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN 4.1 Đặc điểm dân số nghiên cứu (n=39) Đặc điểm dịch tể Đặc điểm lâm sàng SXH-D nặng Tuổi % Sốt 100 % Nguyễn Minh Tiến 81,6 % Lê Vũ Phượng Thy 78,9 % Ngày vào sốc ≥ 5 tuổi 77,0 % Nguyễn Minh Tiến 44,7 % + Ngày 3-4 Lê Vũ Phượng Thy 59,2 % 48,8% Nam/ nữ 1,8/1 + Ngày 5-6 48,8% Dư cân 53,8 % Sốc SXH-D (độ III) 56,4 % Sốc SXH-D nặng (độ IV) 43,6% TPHCM/ 71,8 % tỉnh Gan to 76,9% Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 15

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN 4.2 Đặc điểm tổn thương cơ quan Nguyễn Minh Tiến 58,3 % độ IV Lê Vũ Phượng Thy 50% Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 16

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN 4.2 Đặc điểm tổn thương cơ quan TỔN THƯƠNG HỆ HÔ HẤP (n=39) Nguyễn Minh Tiến Đặc điểm Khi sốc Khi nặng 86,3 % Lê Vũ Phượng Thy Suy hô hấp 46,2 % 87,2 % 98,7 % TDMP(TB+nhiều) 15,4 % 46,1 % Kamath SR 50,4 % TDMB (TB+Nhiều) 10,3 % 56,4 % Nguyễn Minh Tiến PaO2/FiO2 97,8 % ≤200 51,3 % 53,8 % Manjunath 16 % Roy 27,4 >200 - 300 7,7 % 12,8 % Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 17

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN 4.2 Đặc điểm tổn thương cơ quan TỔN THƯƠNG GAN THẬN (n=39) Đặc điểm Khi sốc Khi nặng Tổn thương thận 17,9 % 23,1 % Suy thận 0% 5,1 % Tổn thương gan Nhẹ 64,1 % 38,5 % Trung bình 17,9 % 35,9 % Nặng 17,9 % 25,6 % Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 18

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN 4.2 Đặc điểm tổn thương cơ quan TỔN THƯƠNG HUYẾT HỌC (n=39) Đặc điểm Khi sốc % Khi nặng % Hct > 50 % 46,2 % 46,2 % Hct 46 – 50 % 33,3 % 35,9 % Hct 41 – 45 % 15,4 % 12,8 % Tiểu cầu ≤ 30.000 17,9 % 25,6 % Rối loạn đông máu aPTT > 45 giây 46,2 % 74,4 % PT > 20 giây 17,9 % 20,1 % Fibrinogen < 1,5 g/l 41 % 84,6% Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 19

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN 4.3 Sự thay đổi nồng độ albumin theo diễn tiến Nồng độ albumin máu trong 36 giờ kể từ khi vô sốc (n = 39) Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM 028) 39271119 nhidong.org.vn 20

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-dac-diem-ton-thuong-cac-co-quan-va-dieu-tri-sot-xuat-huyet-dengue-nang-co-soc-tai-khoa-hoi-2432226.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY