Bài giảng Đánh giá kiến thức chăm sóc bệnh hen của bà mẹ có con đang điều trị tại khoa nội tổng quát 2 Bệnh viện Nhi Đồng 1 thông qua công tác giáo dục sức khỏe

Bài giảng Đánh giá kiến thức chăm sóc bệnh hen của bà mẹ có con đang điều trị tại khoa nội tổng quát 2 Bệnh viện Nhi Đồng 1 thông qua công tác giáo dục sức khỏe
  • Mã tin : 598
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
"Bài giảng Đánh giá kiến thức chăm sóc bệnh hen của bà mẹ có con đang điều trị tại khoa nội tổng quát 2 Bệnh viện Nhi Đồng 1 thông qua công tác giáo dục sức khỏe" mô tả kiến thức của bà mẹ có con bị hen trước và sau công tác giáo dục sức khỏe; xác định tỷ lệ % bà mẹ hài lòng với buổi tư vấn; so sánh điểm trung bình kiến thức của bà mẹ trước và sau giáo dục sức khỏe; phân tích một số yếu tố ảnh hưởng việc thay đổi kiến thức của bà mẹ trước và sau công tác giáo dục sức khỏe.

Nội dung Text: Bài giảng Đánh giá kiến thức chăm sóc bệnh hen của bà mẹ có con đang điều trị tại khoa nội tổng quát 2 Bệnh viện Nhi Đồng 1 thông qua công tác giáo dục sức khỏe

HỘI NGHỊ KHOA HỌC NHI KHOA NĂM 2020 ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC CHĂM SÓC BỆNH HEN CỦA BÀ MẸ CÓ CON ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NỘI TỔNG QUÁT 2 BV NHI ĐỒNG 1 THÔNG QUA CÔNG TÁC GIÁO DỤC SỨC KHỎE Ths.ĐD: Nguyễn Thị Rảnh Bệnh viện Nhi Đồng 1 Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sƣ Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028) 39271119 nhidong.org.vn 1

NỘI DUNG 1 Đặt vấn đề 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Phương pháp nghiên cứu 4 Kết quả & bàn luận 5 Kết luận & kiến nghị Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sƣ Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028) 39271119 nhidong.org.vn 2

NỘI DUNG 1 Đặt vấn đề 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Phương pháp nghiên cứu 4 Kết quả & bàn luận 5 Kết luận & kiến nghị Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sƣ Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028) 39271119 nhidong.org.vn 3

ĐẶT VẤN ĐỀ HEN TE bệnh mãn tính, gây thiệt hại, tử vong… Nâng cao kiến thức chăm sóc NGHIÊN CỨU cho bà mẹ Chƣơng trình tƣ vấn, GDSK cho bà mẹ Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sƣ Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028) 39271119 nhidong.org.vn 4

NỘI DUNG 1 Đặt vấn đề 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Phương pháp nghiên cứu 4 Kết quả & bàn luận 5 Kết luận & kiến nghị Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sƣ Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028) 39271119 nhidong.org.vn 5

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1 Mô tả kiến thức của bà mẹ có con bị hen trước và sau công tác GDSK 2 Xác định tỷ lệ % bà mẹ hài lòng với buổi tư vấn 3 So sánh điểm trung bình kiến thức của bà mẹ trước và sau GDSK 4 Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng việc thay đổi kiến thức của bà mẹ trước và sau công tác GDSK Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sƣ Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028) 39271119 nhidong.org.vn 6

NỘI DUNG 1 Đặt vấn đề 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Phương pháp nghiên cứu 4 Kết quả & bàn luận 5 Kết luận & kiến nghị Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sƣ Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028) 39271119 nhidong.org.vn 7

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phƣơng pháp chọn mẫu: v Chọn mẫu toàn bộ v BM có con từ 2 tuổi đến 15 tuổi v Đang được điều trị hen tại Khoa Nội Tổng Quát 2 v Không thuộc tiêu chuẩn loại trừ và đồng ý tham gia nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu Mô tả cắt ngang có phân tích Thời gian nghiên cứu Từ 03/2018 đến 06/2018 Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sƣ Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028) 39271119 nhidong.org.vn 8

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phƣơng pháp thu thập số liệu Kiến thức: PV trực tiếp BM thời gian 20 phút Xử lý và phân tích số liệu Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được làm sạch, mã hoá Thống kê bằng phần mềm SPSS 20.0 Phân tích: sử dụng tần số và tỉ lệ % Sử dụng kiểm định Paired Samples Test Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sƣ Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028)3927119 nhidong.org.vn 9

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Bộ câu hỏi Phần A: Thông tin người chăm sóc Phần B: Đặc điểm trẻ Phần C: Kiến thức về quản lý hen: 25 câu hỏi v Kiến thức chung (6 câu) v Biểu hiện hen (5 câu) v Yếu tố khởi phát (5 câu) v Hiểu biết về thuốc (5 câu) v Cách sử dụng thuốc dự phòng (4 câu) Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sƣ Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028)3927119 nhidong.org.vn 10

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Cách tính điểm đánh giá hiểu biết của BM về kiến thức QLH Tổng điểm = 25. Dựa theo cách tính điểm phân loại trong y tế số điểm tương đương mức độ hiểu biết. Điểm trung bình Điểm tƣơng đƣơng Phân loại ĐTĐ ≥ 20 ĐTĐ > 80% Tốt 16 ≤ ĐTĐ

Cách tính điểm đánh giá hiểu biết của BM về kiến thức QLH Đánh giá hài lòng tài liệu truyền thông và hoạt động buổi tư vấn của bà mẹ theo thang đo Liker từ 1 đến 5 điểm tương đương 5 mức độ: Ø 1: rất không hài lòng, Ø 2: không hài lòng, Ø 3: bình thường, Ø 4: hài lòng, Ø 5: rất hài lòng. Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sƣ Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028)3927119 nhidong.org.vn 12

NỘI DUNG 1 Đặt vấn đề 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Phương pháp nghiên cứu 4 Kết quả & bàn luận 5 Kết luận & kiến nghị Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sƣ Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028) 39271119 nhidong.org.vn 13

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN Bảng 1: Đặc điểm của trẻ tham gia NC Đặc điểm trẻ Tần số Tỉ lệ % Đặc điểm trẻ Tần số Tỉ lệ % (n = 119) (n = 119) Tuổi của Từ 2 đến 91 76.5 Dị ứng Có 26 21.8 bé dưới 5 tuổi Từ 5 đến 25 21 Không 93 78.2 dưới 12 tuổi Số lần Có 37 31.1 Từ 12 đến 3 2.5 nhập viện Không 82 68.9 dưới 15 tuổi Giới tính Nam 75 63 Quản lý Có 62 52.1 hen tại Nữ 44 37 Không 57 47.9 bệnh viện Tiền sử Có 28 23.5 gia đình Ø Tuổi: # Soc J.R và CS Mehal JM và CS, Không 91 76.5 Ø Giới tính: # Jones Bartlett Learning (2011) Ø Tiền sử gia đình, dị ứng, số lần NC :# GINA 2010 Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sƣ Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028)3927119 nhidong.org.vn 14

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN Bảng 2: Đặc điểm của bà mẹ tham gia NC Đặc điểm của mẹ Tỷ lệ % Tuổi Từ 18 đến 30 tuổi 42 Ø Độ tuổi, trình độ Từ 31 đến 40 tuổi 53.8 học vấn : Trên 40 tuổi 4.2 # Lê Trọng Chiểu và cộng sự(2012) Địa chỉ Tỉnh 36.6 TP Hồ Chí Minh 62.2 khác 4.2 Ø Nghề nghiệp: cao hơn Lê Trọng Trình độ học Thấp(Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3) 47,1 Chiểu và cộng sự vấn Trung cấp, cao đẳng 15.1 Đại học,sau đại học 37.8 Nghề nghiệp CNVC 33.6 Nội trợ 25.2 Kinh doanh, buôn bán 21.8 Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sƣ Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028)3927119 nhidong.org.vn 15

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN Bảng 3: Tiếp cận thông tin Tiếp cận thông tin Tỷ lệ % Ø Thông tin về hen từ Thông tin về Chưa tìm hiểu 37 thông tin đại chúng: hen cao hơn Nguyễn Thị Thông tin đại chúng (đài phát 35.3 Thúy (2009) thanh, sách, báo,Ti vi..) Ø Sử dụng khi trẻ bị hen: Nhân viên Y Tế 26.9 #Trƣơng Thị Bích Khác 0.8 Uyên, (2016) Thông tin về Thuốc uống 16.8 dùng thuốc Thuốc phun 55.5 Khác 27.7 Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sƣ Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028)3927119 nhidong.org.vn 16

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN Biểu đồ 1. Hiểu biết chung bệnh hen phế quản 120 99,1 100 100 100 95,7 94,9 87,4 80 71,8 74,8 63,9 61,3 61,3 59,7 60 Trước GDSK Sau GDSK 40 20 0 Di truyền Viêm mãn tính Nhiễm trùng Điều trị Phòng ngừa Hen Ø Sau GDSK kiến thức BM cải thiện rất cao phù hợp nghiên cứu Baldacci S và cộng sự (2012) Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sƣ Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028)3927119 nhidong.org.vn 17

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN Biểu đồ 2. Dấu hiệu nhận biết bệnh hen 120 99,1 100 99,1 97,4 97,4 100 85,7 84 81,5 80 77,3 61,3 Trước GDSK 60 Sau GDSK 40 20 0 Ho kéo dài Ho đêm, gần Khò khè Khó thở Đau ngực sáng Ø Kết quả phù hợp với Pabhakaran L và cộng sự tại Singapore [2008] Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sƣ Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028)3927119 nhidong.org.vn 18

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN Biểu đồ 3. Yếu tố khởi phát cơn hen 120 99,1 97,4 99,1 99,1 100 100 79,8 80 74,8 Trước GDSK 66,4 68,1 Sau GDSK 58 60 40 20 0 Khói, bui, thuốc Vận động Tiếp xúc thú nuôi Thức ăn dị ứng Thay đổi thời tiết lá, chất nặng mùi.. Ø Kết quả : # Genny Carrillo Zuniga và cộng sự(2012) và cao hơn Trƣơng Thị Bích Uyên Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sƣ Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028)3927119 nhidong.org.vn 19

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN Biểu đồ 4. Kiến thức sử dụng thuốc 120 97,4 96,6 97,4 98,3 100 Trước GDSK 76,5 79,5 80 73,1 61,3 Sau GDSK 60 45,4 39,5 40 20 0 Cắt cơn Phòng ngừa Phòng ngừa Phòng ngừa Kháng sinh điều Sabutamol dạng uống dạng phun dạng hít trị hen Ø Chƣa tìm thấy NC tƣơng đồng trong và ngoài nƣớc Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sƣ Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028)3927119 nhidong.org.vn 20

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY