BLACK FRIDAY
LazFlash Max
Đẩy Trang Xu
LazBeauty
Kho Mã Giảm Giá
Dành riêng cho bạn

Bài giảng Hướng dẫn sử dụng biểu đồ tăng trưởng trẻ em

sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng
Bài giảng Hướng dẫn sử dụng biểu đồ tăng trưởng trẻ em
  • Mã tin: 330
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài giảng Hướng dẫn sử dụng biểu đồ tăng trưởng trẻ em với các nội dung: tổng quan về hoạt động theo dõi sự phát triển của trẻ; mô tả biểu đồ tăng trưởng; các bước ghi chép, sử dụng biểu đồ tăng trưởng; tư vấn cho bà mẹ sau khi cân, đo, chấm biểu đồ tăng trưởng.

Nội dung Text: Bài giảng Hướng dẫn sử dụng biểu đồ tăng trưởng trẻ em

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG TRẺ EM (Theo QĐ số 2555 của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 14 tháng 4 năm 2008 ) Chỉ dẫn các biểu tượng trên thanh công cụ Slide # Slide counter Về Slide đầu tiên Đến Slide cuối cùng Về mục lục nội dung bài giảng Về Slide trước Đến Slide tiếp theo Thoát Thoát khỏi bài giảng Design by Trinh Hong Son Slide 1 Thoát

Nội dung bài giảng Mục tiêu của bài học Tổng quan về hoạt động theo dõi sự phát triển của trẻ Mô tả Biểu đồ tăng trưởng Các bước ghi chép/sử dụng Biểu đồ tăng trưởng Cách “đọc” các thông tin trên Biểu đồ tăng trưởng Tư vấn cho Bà mẹ sau khi cân/đo, chấm BĐTT Design by Trinh Hong Son Slide 2 Thoát

Mục tiêu của bài học 1. Hiểu được thế nào là hoạt động theo dõi quá trình phát triển của trẻ và nắm được mục đích của chương trình theo dõi sự phát triển của trẻ. 2. Biết mô tả các thành phần của Biểu đồ tăng trưởng (BĐTT) và hiểu được ý nghĩa của các thành phần đó. 3. Biết cách ghi chép, chấm kênh và nối đường phát triển trên biểu đồ. 4. Biết dựa vào kết quả theo dõi về chiều cao, cân nặng của trẻ trên biểu đồ để đánh giá, nhận xét về tình trạng dinh dưỡng của trẻ. 5. Biết cách khai thác, sử dụng các thông tin trên biểu đồ để tư vấn cho bà mẹ và người chăm sóc trẻ về dinh dưỡng và sự phát triển/tăng trưởng của trẻ. Design by Trinh Hong Son Slide 3 Thoát

Tổng quan Design by Trinh Hong Son Slide 4 Thoát

Hoạt động theo dõi quá trình phát triển thể lực của trẻ là gì? Theo dõi quá trình phát triển thể lực của trẻ là quá trình tiến hành đo cân nặng, đo chiều cao của trẻ dưới 5 tuổi một cách thường xuyên, liên tục theo định kỳ và có hệ thống; có sử dụng Biểu đồ tăng trưởng của trẻ em để đánh giá xem trẻ có phát triển bình thường hay không. Sau đó sử dụng kết quả này để tư vấn cho bà mẹ và người chăm sóc trẻ biết cách nuôi dưỡng trẻ hợp lý. . Quá trình theo dõi sự phát triển này của trẻ được tiến hành từ khi trẻ mới sinh cho đến 5 tuổi. Design by Trinh Hong Son Slide 5 Thoát

Tại sao lại phải tiến hành chương trình theo dõi sự phát triển của trẻ? Một đứa trẻ được coi là phát triển bình thường không những phải tăng cân mà còn phải tăng cả chiều cao đều đặn. Nếu chúng ta theo dõi cân nặng và chiều cao hàng tháng cùng với việc sử dụng Biểu đồ tăng trưởng trẻ em, chúng ta sẽ biết được đứa trẻ đó có phát triển bình thường hay không. Từ đó kịp thời tư vấn cho bà mẹ và người chăm sóc trẻ biết cách chăm sóc dinh dưỡng phù hợp cho trẻ. Design by Trinh Hong Son Slide 6 Thoát

Biểu đồ tăng trưởng là gì? Là công cụ để theo dõi liên tục sự phát triển thể lực của trẻ từ khi mới sinh đến khi tròn 5 tuổi, thông qua việc cân, đo và chấm lên biểu đồ để biểu diễn quá trình phát triển của trẻ, so sánh kết quả này với quần thể tham khảo để đánh giá tình trạng phát triển thể lực của trẻ. Như vậy, BĐTT là các đồ thị theo dõi sự phát triển về cân nặng và chiều cao của trẻ từ 0 cho đến 5 tuổi. Design by Trinh Hong Son Slide 7 Thoát

Ai sử dụng BĐTT? ¢ Mỗi trẻ ngay từ khi sinh ra sẽ được phát 1 tờ BĐTT. Các bà mẹ và gia đình có trẻ dưới 5 tuổi sẽ là người giữ BĐTT. ¢ CTV Dinh dưỡng cân trẻ và chấm vào BĐTT. CTV sẽ khai thác các thông tin và số liệu ghi chép trên BĐTT để tư vấn kịp thời cho bà mẹ và người chăm sóc trẻ. ¢ CTV có trách nhiệm cùng gia đình quản lý BĐTT, hàng tháng tổng hợp số liệu về cân, đo và phân loại theo các kênh để báo cáo cho chuyên trách dinh dưỡng xã/phường. Design by Trinh Hong Son Slide 8 Thoát

Mô tả Biểu đồ tăng trưởng Design by Trinh Hong Son Slide 9 Thoát

Các loại Biểu đồ tăng trưởng Có hai loại biểu đồ (in trên 2 mặt của 1 tờ biểu đồ): Ø Biểu đồ theo dõi Cân nặng theo tuổi (Mặt A) Ø Biểu đồ theo dõi Chiều cao theo tuổi (Mặt B) ü Chiều cao của trẻ dưới 24 tháng tuổi được đo nằm trên thước đo nằm, ü Chiều cao của trẻ từ 24 tháng tuổi trở lên được đo đứng bằng thước đo đứng Các biểu đồ trên còn được phân chia theo giới (của trẻ trai riêng và của trẻ gái riêng): Biểu đồ dành cho trẻ TRAI có màu xanh, Biểu đồ dành cho bé GÁI có màu hồng. Design by Trinh Hong Son Slide 10 Thoát

Design by Trinh Hong Son Slide 11 Thoát

Mô tả biểu đồ tăng trưởng (WHO - 2006) Hai mặt của biểu đồ: 1 Mỗi tờ BĐTT có 2 mặt ¢ Mặt A in biểu đồ Cân nặng theo tuổi và ¢ Mặt B in biểu đồ Chiều dài nằm/chiều cao đứng theo tuổi. Design by Trinh Hong Son Slide 12 Thoát

Khu vực hướng dẫn nhận định kết quả sau khi chấm kênh và nối đường phát triển Các đường (kênh) tăng trưởng Tên của biểu đồ (Cân nặng hoặc Chiều cao) (Cân nặng hoặc Chiều cao) Trục thang đo Trục thang đo Trục tháng tuổi Khu vực ghi chép thông Màu của Biểu đồ: Màu xanh là của trẻ Trai, Màu tin về trẻ hồng là của trẻ Gái Design by Trinh Hong Son Slide 13 Thoát

Mô tả biểu đồ tăng trưởng (WHO - 2006) 2 Các Trục trong biểu đồ ¢ Trục tháng tuổi (nằm ở phía dưới của biểu đồ): từ 0 đến 60 tháng và được nhóm từ 1 đến 5 tuổi - áp dụng chung cho cả 2 loại Biểu đồ ¢ Trục thang đo: Ø Trục cân nặng từ 0 đến 30 kg ở bên trái và từ 8 đến 30 kg ở bên phải (đơn vị chia 2 kg) - áp dụng cho Biểu đồ theo dõi cân nặng theo tuổi Ø Trục chiều dài nằm/chiều cao đứng từ 45 đến 125 cm ở bên trái và từ 60 đến 125 cm nằm ở bên phải (đơn vị chia 5 cm) - áp dụng cho Biểu đồ theo dõi chiều dài nằm/chiều cao theo tuổi Design by Trinh Hong Son Slide 14 Thoát

Mô tả biểu đồ tăng trưởng (WHO - 2006) Các đường tăng trưởng 3 của quần thể tham khảo Các đường tăng trưởng của quần thể tham khảo dùng để phân loại trẻ tương đối so với quần thể tham khảo của trẻ. Có 5 loại đường (kênh) sau được sử dụng trong biểu đồ: 1) Kênh “trên +3” 2) Kênh “trên +2” 3) Kênh “bình thường” 4) Kênh “dưới -2” 5) Kênh “dưới -3” Design by Trinh Hong Son Slide 15 Thoát

Kênh “trên +3” +3 SD Kênh “trên +2” +2 SD Kênh “bình thường” (vùng màu xanh) -2 SD Kênh “dưới -2” -3 SD Kênh “dưới -3” Design by Trinh Hong Son Slide 16 Thoát

1. Kênh nằm trên đường +3 được gọi là kênh “trên +3”. Có khoảng 0.5% số trẻ của quần thể tham khảo của WHO nằm trong kênh này. 2. Kênh được giới hạn đường + 2 và + 3 được gọi là kênh “trên +2”. Có khoảng 2% số trẻ của quần thể tham khảo của WHO nằm trong kênh này. 3. Kênh được giới hạn bởi đường -2 và +2 được gọi là kênh “bình thường”. Có khoảng 95% số trẻ của quần thể tham khảo của WHO nằm trong kênh này. 4. Kênh được giới hạn đường -2 và -3 được gọi là kênh “dưới -2”. Có khoảng 2% số trẻ của quần thể tham khảo của WHO nằm trong kênh này. 5. Kênh nằm dưới đường -3 được gọi là kênh “dưới -3”. Có khoảng 0.5% số trẻ của quần thể tham khảo của WHO nằm trong kênh này. Design by Trinh Hong Son Slide 17 Thoát

Các bước ghi chép/sử dụng Biểu đồ tăng trưởng Design by Trinh Hong Son Slide 18 Thoát

Điền đầy đủ các thông tin vào Biểu đồ tăng trưởng (BĐTT) 1. Giới, quy định bởi màu của biểu đồ: Ø Bé trai sử dụng Biểu đồ màu XANH Bé gái sử dụng Biểu đồ màu HỒNG Ø 2. Họ và tên trẻ 3. Ngày tháng năm sinh (theo dương lịch) Design by Trinh Hong Son Slide 19 Thoát

Lập lịch tháng tuổi ¢ Chọn loại biểu đồ dành cho bé trai (màu xanh nước biển) hay bé gái (màu hồng nhạt) đúng với giới của trẻ được theo dõi. ¢ Viết tháng sinh của trẻ vào ô đầu tiên trong lịch tháng tuổi ¢ Những ô tiếp theo ghi những tháng tiếp theo sau tháng sinh của trẻ, đến hết tháng 12 lại chuyển sang một năm mới lặp lại ghi từ số 1 (tháng 1), nhớ đánh dấu năm mới ở phía dưới ô tháng 1 của năm đó, cứ như vậy lặp cho hết đến 60 tháng tuổi Design by Trinh Hong Son Slide 20 Thoát

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-huong-dan-su-dung-bieu-do-tang-truong-tre-em-2241042.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY