MangYTe

Tài liệu y khoa

Bài giảng Kết quả giảm đau của kem Lidocaine–prilocaine 5% trong thực hiện thủ thuật lấy máu tĩnh mạch ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

Bài giảng Kết quả giảm đau của kem Lidocaine–prilocaine 5% trong thực hiện thủ thuật lấy máu tĩnh mạch ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng 1
  • Mã tin: 610
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài giảng Kết quả giảm đau của kem Lidocaine–prilocaine 5% trong thực hiện thủ thuật lấy máu tĩnh mạch ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiến hành đánh giá kết quả giảm đau của kem Lidocaine-Prilocaine 5% trong thực hiện thủ thuật lấy máu tĩnh mạch ở trẻ em tại khoa Điều trị trong ngày - Bệnh viện Nhi Đồng 1 thời gian từ tháng 02/2020 – 07/2020.

Nội dung Text: Bài giảng Kết quả giảm đau của kem Lidocaine–prilocaine 5% trong thực hiện thủ thuật lấy máu tĩnh mạch ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

HỘI NGHỊ KHOA HỌC NHI KHOA NĂM 2020 KẾT QUẢ GIẢM ĐAU CỦA KEM LIDOCAINE–PRILOCAINE 5% TRONG THỰC HIỆN THỦ THUẬT LẤY MÁU TĨNH MẠCH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 CNĐD. Trần Nguyễn Ái Nương Bệnh viện Nhi Đồng 1 Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028) 39271119 nhidong.org.vn 1

NỘI DUNG 1 Đặt vấn đề 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Phương pháp nghiên cứu 4 Kết quả & bàn luận 5 Kết luận & kiến nghị Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028) 39271119 nhidong.org.vn 2

NỘI DUNG 1 Đặt vấn đề 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Phương pháp nghiên cứu 4 Kết quả & bàn luận 5 Kết luận & kiến nghị Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028) 39271119 nhidong.org.vn 3

ĐẶT VẤN ĐỀ Chỉ định nhập viện, Lấy máu tĩnh mạch xét phẩu thuật, thủ nghiệm, đặt kim luồn, chích thuật, … thuốc… Trong thập kỷ qua đã có rất nhiều nghiên cứu về đau cấp tính ở trẻ em, dẫn đến việc phát triển các tiêu chuẩn và hướng dẫn đau ở trẻ em [42,43, 44]. Làm thế nào để giảm đau cho trẻ thật sự là cần thiết trong chăm Tâm sinh lý, sự tiếp xúc xã sóc người bệnh toàn diện. hội, tác động về mặt tinh thần của trẻ và gia đình trẻ Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028)3927119 nhidong.org.vn 4

ĐẶT VẤN ĐỀ Kem giảm đau Lidocaine-Prilocaine 5% (EMLA) đã được nhiều nơi sử dụng trong giảm đau cho trẻ em trước tiêm chủng và đâm kim qua tĩnh mạch [24, 31]. Từ năm 2009, EMLA đã được sử dụng như một giải pháp giảm đau cho trẻ bị bướu máu điều trị bằng laser tại bệnh viện Nhi Đồng 1. Hiện nay chưa có nhiều báo cáo về hiệu quả giảm đau của kem Lidocaine- Prilocaine 5% trong thực hiện thủ thuật lấy máu tĩnh mạch ở trẻ Việt Nam. Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028)3927119 nhidong.org.vn 5

NỘI DUNG 1 Đặt vấn đề 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Phương pháp nghiên cứu 4 Kết quả & bàn luận 5 Kết luận & kiến nghị Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028) 39271119 nhidong.org.vn 6

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu tổng quát: Đánh giá kết quả giảm đau của kem Lidocaine-Prilocaine 5% trong thực hiện thủ thuật lấy máu tĩnh mạch ở trẻ em tại khoa Điều trị trong ngày - Bệnh viện Nhi Đồng 1 thời gian từ tháng 02/2020 – 07/2020. Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028) 39271119 nhidong.org.vn 7

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu chuyên biệt: 1. So sánh điểm đau trung bình khi lấy máu tĩnh mạch giữa nhóm không sử dụng và nhóm có sử dụng kem Lidocaine-Prilocaine 5%. 2. So sánh sự biến thiên trong dấu hiệu sinh tồn và SpO2 ở nhóm trẻ không sử dụng và nhóm trẻ có sử dụng kem Lidocaine-Prilocaine 5% . 3. Xác định các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến mức độ đau của trẻ khi thực hiện thủ thuật lấy máu xét nghiệm. 4. Tỉ lệ hài lòng của nhân viên y tế, người nhà về hiệu quả giảm đau của kem Lidocaine – Prilocaine 5% Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028)3927119 nhidong.org.vn 8

NỘI DUNG 1 Đặt vấn đề 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Phương pháp nghiên cứu 4 Kết quả & bàn luận 5 Kết luận & kiến nghị Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028) 39271119 nhidong.org.vn 9

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thời gian và địa điểm nghiên cứu: Tại Khoa Điều Trị Trong Ngày của Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong thời gian từ tháng 02/2020 – 07/2020. Đối tượng nghiên cứu: • Bệnh nhi 7-16 tuổi có chỉ lấy máu tĩnh mạch trước khi làm thủ thuật/phẫu thuật loại 3 tại Khoa Điều Trị Trong Ngày của Bệnh viện Nhi Đồng 1. • Dân số nghiên cứu: Tất cả trẻ từ 7 tuổi trở lên có y lệnh lấy máu tĩnh mạch xét nghiệm. • Dân số chọn mẫu: Tất cả trẻ từ 7 tuổi trở lên có y lệnh lấy máu tĩnh mạch xét nghiệm tại Khoa Điều Trị Trong Ngày, Bệnh viện Nhi Đồng 1. Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028) 39271119 nhidong.org.vn 10

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tiêu chí chọn vào: • Trẻ từ 7 tuổi trở lên có y lệnh lấy máu tĩnh mạch xét nghiệm • Không có bệnh lý mạn tính về tim mạch, gan, thận, huyết học, thiếu men G6DP, bệnh lý mẫn cảm. • Không có đang sử dụng thuốc hướng an thần và gây nghiện • Trẻ và thân nhân của trẻ đồng ý tham gia nghiên cứu. Tiêu chí loại trừ: Khi điều dưỡng chích tĩnh mạch trẻ thất bại mũi kim đầu tiên Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028)3927119 nhidong.org.vn 11

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Cỡ mẫu: N = 2 x [(𝑍1 – α/2 + 𝑍 1 – 𝛽 )]2 x 𝛿2 /d2 • N: cỡ mẫu; α : 0,05 ; 1 – β : 0,9 ; 𝛿 : 2 • Dựa trên nghiên cứu của Parisa Shah [17]. • Tính được cỡ mẫu cho mỗi nhóm là 40. Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028)3927119 nhidong.org.vn 12

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Công cụ thu thập số liệu: • Phiếu khảo sát do người thu thu thập số liệu hỏi và trẻ tự đánh giá. • Thang đo bằng số (Numerical rating scale) từ 0 đến 10: Do trẻ tự đánh giá sau khi trải qua thủ thuật lấy máu xét nghiệm. • Máy monitor hoặc máy đo độ bão hòa oxy: Người thu thập theo dõi và ghi nhận. Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028)3927119 nhidong.org.vn 13

NỘI DUNG 1 Đặt vấn đề 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Phương pháp nghiên cứu 4 Kết quả & bàn luận 5 Kết luận & kiến nghị Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028) 39271119 nhidong.org.vn 14

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN So sánh điểm đau trung bình giữa 2 nhóm trẻ (test Mann – Whitney) LP 5% Không LP (n=40) 5% (n=40) Điểm đau (trung 1,75 ± 1,12 4,05 ± 2,86 bình ± std) Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028) 39271119 nhidong.org.vn 15

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN Sự biến thiên trong dấu hiệu sinh tồn ở nhóm trẻ nghiên cứu (test Mann – Whitney) LP 5% Không LP (n=40) 5% (n=40) Biên độ nhịp thở 1 ± 2,22 0,75 ± 1,67 (trung bình ± std) Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028)3927119 nhidong.org.vn 16

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN Sự biến thiên trong dấu hiệu sinh tồn ở nhóm trẻ nghiên cứu (test Mann – Whitney) LP 5% Không LP (n=40) 5% (n=40) Biên độ SpO2 0,1 ± 0,59 0,28 ± 1,69 (trung bình ± std) Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028)3927119 nhidong.org.vn 17

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN Sự biến thiên trong dấu hiệu sinh tồn ở nhóm trẻ nghiên cứu (test Mann – Whitney) LP 5% Không LP 5% (n=40) (n=40) Biên độ mạch (trung 9,8 ± 18,33 ± 14,79 bình ± std) 12,62 Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028)3927119 nhidong.org.vn 18

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN Khảo sát các yếu tố liên quan đến điểm NRS (Correlation) Điểm NRS Biến số LP 5% , P Không LP 5%, P Tổng, P (n=40) (n=40) (n=80) Tuổi 0,377 0,382 0,176 Con thứ 0,076 0,301 0,074 Số lần trải nghiệm đâm kim 0,528 0,318 0,307 BMI 0,474 0,149 0,169 Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028)3927119 nhidong.org.vn 19

NỘI DUNG 1 Đặt vấn đề 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 Phương pháp nghiên cứu 4 Kết quả & bàn luận 5 Kết luận & kiến nghị Bệnh viện Nhi Đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10, TPHCM (028) 39271119 nhidong.org.vn 20

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-ket-qua-giam-dau-cua-kem-lidocaine-prilocaine-5-trong-thuc-hien-thu-thuat-lay-mau-tinh-ma-2432265.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY