sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

Bài giảng Khối u vùng cổ - trung thất u hạch bạch huyết và u quái

Bài giảng Khối u vùng cổ - trung thất u hạch bạch huyết và u quái
  • Mã tin : 675
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài giảng Khối u vùng cổ - trung thất u hạch bạch huyết và u quái trình bày các chẩn đoán và hình ảnh siêu âm các khối u vùng cổ - trung thất; U hạch bạch huyết; U quái;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Nội dung Text: Bài giảng Khối u vùng cổ - trung thất u hạch bạch huyết và u quái

Masses  cervico­médiastinales Ho Chi Minh Ville 13 décembre 2013 Dr Dominique Marchal-André

Masses  Khối u vùng cổ - trung cervico­médiastinales thất Ø hiếm gặp, nguy hiểm → tiên lượng Ø thường gặp hơn: • u hạch bạch huyết • u quái Ø Chẩn đoán phân biệt khác: hygromas (dịch trong), tuyến giáp (đặc), khối thoát vị cổ, nang ở vòm họng.

Masses  U hạch bạch huyết cervico­médiastinales Ø khối u có nguồn gốc từ hạch bạch huyết 2,6 - 5 % khối u ở cổ bẩm sinh Ø mạch bạch huyết, mô liên kết +/- mô khác ØNhững khối u cản âm hoặc echo trống, nhiều vách Đơn hay nhiều thuỳ ít mạch máu trước bên một phần mô dưới da

Masses  U quái cervico­médiastinales Ø khối u phát triển từ phôi 3 lá (nguồn gốc bên ngoài khối u) dọc theo đường giữa 1/10000 trẻ sinh sống, 5 - 10 % ở cổ Ø khối u cho echo hỗn hợp, ranh giới rõ ,không đồng nhất +/- vôi hoá +++ có mạch máu ở trước bên, vượt qua đường giữa Ø đôi khi đặc hoặc chứa dịch

Thai 22 tuần, khối u hỗn hợp ở Masses  cervico­médiastinales vùng cổ trước (P) , 48mm, I°G Thai 24,5 tuần 62x53x47 mm

Thai 22 tuần, khối u hỗn hợp ở Masses  cervico­médiastinales vùng cổ trước (P), 48mm, I°G  24,5 SA 88 mm L’ IRM xác định IMG: u quái

Thai 20 tuần, khám thường quy Masses  cervico­médiastinales 30 SA, khối u chèn ép thực quản và ĐM cảnh (P) 66x45 mm Clichés Ben Regaya et al, 2010 MRI xác định DC 20mn: u quái

Masses  cervico­médiastinales Thai 18 tuần, u quái trưởng thành ở tuyến ức

Masses  cervico­médiastinales 22 tuần 24 tuần 27 tuần 21x14x11 mm 39x21x11 mm 41x19 mm

Masses  cervico­médiastinales U bạch huyết 35 tuần 40 tuần 60x30x28 mm 90x80x40 mm

Thai 33 tuần, hình ảnh nang dịch 3 Masses  cervico­médiastinales lá, dựa vào đáy lưỡi 36 tuần 37 tuần 60x30x28 mm 19x18 «et 15x6 mm Clichés M. Althuser M. Cousin U mạch bạch huyết

Thai 22 tuần, khám thường quy Masses  cervico­médiastinales Thai 32,5 tuần: tràn dịch màng phổi 2 bên, thiểu sản phổi, thiểu ối. 10x6 cm Clichés Ben Regaya et al, 2010 U mạch bạch huyết

Masses  cervico­médiastinales U mạch bạch huyết

Masses  Khảo sát tại chổ cervico­médiastinales Ø Xem thêm trung thất Ø đánh giá tuyến giáp và những mạch máu lớn

Masses  Khảo sát toàn thể cervico­médiastinales Ø Hậu quả tràn dịch màng phổi thiểu ối thiểu sản phổi 88 mm

Masses  Khảo sát toàn thể cervico­médiastinales ØVị trí khác ØKết hợp với bất thường bẩm sinh

Masses  cervico­médiastinales Kết luận Ø bệnh lý hiếm gặp nhưng nghiêm trọng Ø chẩn đoán khối u dễ, chẩn đoán tự nhiên thiếu chứng cứ: vôi hoá và khu trú ở đường giữa cho trường hợp u quái. Ø chẩn đoán chắc chắn = cộng hưởng từ Ø điều trị cần phối hợp đa chuyên ngành

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-khoi-u-vung-co-trung-that-u-hach-bach-huyet-va-u-quai-2528614.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY