MangYTe

Tài liệu y khoa

Báo cáo các ca bệnh tim ba buồng nhĩ trái ở trẻ em tại Bệnh viện Trung ương Huế

Báo cáo các ca bệnh tim ba buồng nhĩ trái ở trẻ em tại Bệnh viện Trung ương Huế
  • Mã tin: 364
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Tim ba buồng nhĩ trái là một loại dị tật tim bẩm sinh hiếm gặp với tâm nhĩ trái được chia thành 2 buồng khác nhau bởi một màng ngăn xơ cơ bất thường, có lỗ nối thông hai buồng với nhau với các mức độ tắt nghẽn khác nhau. Trong 7 năm từ 2012 đến 2019, chúng tôi gặp 5 trường hợp trẻ em bị bệnh tim ba buồng nhĩ trái. Tất cả vào viện trong tình trạng khó thở, tiếng T2 mạnh, không nghe tiếng thổi. Các bệnh nhân được chẩn đoán xác định chính xác bằng siêu âm Doppler tim màu và được phẫu thuật thành công.

Nội dung Text: Báo cáo các ca bệnh tim ba buồng nhĩ trái ở trẻ em tại Bệnh viện Trung ương Huế

Báo cáo các ca bệnh tim ba Bệnh buồng việnnhĩ Trung trái ương ở trẻ em.. Huế BÁO CÁO CÁC CA BỆNH TIM BA BUỒNG NHĨ TRÁI Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Thái Việt Tuấn1 DOI: 10.38103/jcmhch.2020.59.11 TÓM TẮT Tim ba buồng nhĩ trái là một loại dị tật tim bẩm sinh hiếm gặp với tâm nhĩ trái được chia thành 2 buồng khác nhau bởi một màng ngăn xơ cơ bất thường, có lỗ nối thông hai buồng với nhau với các mức độ tắt nghẽn khác nhau. Trong 7 năm từ 2012 đến 2019, chúng tôi gặp 5 trường hợp trẻ em bị bệnh tim ba buồng nhĩ trái. Tất cả vào viện trong tình trạng khó thở, tiếng T2 mạnh, không nghe tiếng thổi. Các bệnh nhân được chẩn đoán xác định chính xác bằng siêu âm Doppler tim màu và được phẫu thuật thành công. Từ khóa: Bệnh tim ba buồng nhĩ trái, dị tật tim bẩm sinh ABSTRACT SHORT REVIEW OF COR TRIATRIATUM IN CHILDREN AT HUE CENTRAL HOSPITAL Thai Viet Tuan1 Cor triatriatum is a rare congenital cardiac anomaly in which the left atrium is divided into two compartments by an abnormal fibromuscular septum with an opening, producing varying degrees of obstruction of pulmonary venous return. During 7 years from 2012 to 2019, we met 5 cases of children with Cor triatriatum. All of them addmited with dyspnea, a loud S2 and a nonspecific systolic murmur. The patients were correctly diagnosed by echocardiography and successfully operated. Keywords: Cor triatriatum, congenital cardiac anomaly I. ĐẶT VẤN ĐỀ nào tùy thuộc vào mức độ tắt nghẽn và triệu chứng Tim ba buồng nhĩ trái là một loại dị tật tim bẩm biểu hiện. Ở những bệnh nhân có triệu chứng điều sinh hiếm gặp, chiếm 0,1% các dị tật tim bẩm sinh trị bao gồm cắt bỏ màng ngăn và sửa chữa các tổn [7]. Trong tim ba buồng nhĩ trái, các tĩnh mạch phổi thương bẩm sinh kèm theo. Tim ba buồng nhĩ trái có đỗ vào buồng gần nhĩ trái ở phía sau, mà nó được thể gặp đơn độc, tuy nhiên nó thường kèm với các phân tách với buồng xa nhĩ trái ở phía trước chứa tổn thương tim bẩm sinh khác [4]. tiểu nhĩ trái và van 2 lá bằng một màng ngăn trong Nhân 5 trường hợp trẻ em bị bệnh tim ba buồng nhĩ trái, thông thương với nhau bởi một hoặc nhiều nhĩ trái được phẫu thuật thành công tại Trung tâm lỗ. Tim ba buồng nhĩ trái có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế, chúng tôi 1. Bệnh viện TW Huế - Ngày nhận bài (Received): 29/9/2019; Ngày phản biện (Revised): 15/01/2020; - Ngày đăng bài (Accepted): 20/02/2020 - Người phản hồi (Corresponding author): Thái Viết Tuấn - Email: thaiviettuan@gmail.com; SĐT: 0989963842 80 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 59/2020

Bệnh viện Trung ương Huế tổng kết tìm hiểu đặc điểm chung cũng như những từ tháng 3/2012 đến tháng 3/2019. dấu hiệu siêu âm Doppler tim giúp chẩn đoán chính 2.2. Phương pháp nghiên cứu xác và đưa ra biện pháp điều trị thích hợp. Nghiên cứu mô tả báo cáo các ca bệnh. Thiết bị nghiên cứu: máy siêu âm Doppler màu II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP chuyên tim Phillips HD 11XE. Siêu âm tim xác định NGHIÊN CỨU chẩn đoán tim ba buồng nhĩ trái và những dị tật tim 2.1. Đối tượng nghiên cứu khác nếu có. Tất cả bệnh nhi vào viện điều trị được chẩn đoán Phân chia các thể bệnh khác nhau của tim ba bệnh lý tim ba buồng nhĩ trái trong thời gian 7 năm, buồng nhĩ trái dựa theo phân loại Lam [6]. Bảng 1: Phân loại Lam trong bệnh tim ba buồng nhĩ trái Phân loại Mô tả Buồng gần nhĩ trái nhận máu các tĩnh mạch phổi, buồng xa chứa tiểu nhĩ trái A và van 2 lá. Không có kèm thông liên nhĩ A1 Có thông liên nhĩ giữa nhĩ phải và buồng gần A2 Có thông liên nhĩ giữa nhĩ phải và buồng xa B Các tĩnh mạch phổi đỗ vào xoang vành C Không có sự thông thương giải phẫu giữa các tĩnh mạch phổi và buồng gần Tất cả bệnh nhân đều được phẫu thuật và đối chiếu lại chính xác với kết quả chẩn đoán siêu âm trước phẫu thuật. III. KẾT QUẢ Trong 7 năm (3/2012 đến 3/2019), 5 bệnh nhi được chẩn đoán tim ba buồng nhĩ trái được phẫu thuật tại Trung tâm Tim mạch-Bệnh viện Trung Ương Huế. 3.1. Đặc điểm chung bệnh nhân Bảng 2: Đặc điểm chung bệnh nhân (BN) BN 1 BN 2 BN 3 BN 4 BN 5 Tuổi 8 tuổi 3 tuổi 2,5 tuổi 2 tuổi 4 tuổi Giới Nam Nam Nữ Nam Nữ Địa chỉ Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Nam Huế Huế Cân nặng 21 kg 10 kg 10 kg 11 kg 15 kg Bệnh nhân trong độ tuổi từ 2 tuổi đến 8 tuổi tim, có tiếng T2 mạnh. (trung bình 3,9 tuổi), và trọng lượng cơ thể từ 10 Tất cả bệnh nhân đều được phẫu thuật thành đến 21 kg. Có 3 nam và 2 nữ. công với cắt bỏ màng ngăn. Quá trình theo dõi từ 1 Tất cả các bệnh nhân đều vào viện trong tình đến 7 năm trẻ phát triển tốt, không thấy biến chứng trạng khó thở gắng sức nhẹ, không nghe tiếng thổi ở gì xảy ra. Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 59/2020 81

Báo cáo các ca bệnh tim ba Bệnh buồng việnnhĩ Trung trái ương ở trẻ em.. Huế 3.2. Đặc điểm siêu âm Doppler tim màu Bảng 3: Đặc điểm siêu âm Doppler tim màu BN 1 BN 2 BN 3 BN 4 BN 5 Phân loại Lam A A A A1 A2 Lỗ thông giữa 2 buồng nhĩ 6 mm 5 mm 8 mm 6 mm 5,5 mm Gradient qua lỗ thông 18 mmHg 30 mmHg 29 mmHg 20 mmHg 25 mmHg Áp lực phổi 40 mmHg 65 mmHg 50 mmHg 40 mmHg 55 mmHg EF 65% 66% 65% 63% 64% Dãn nhẹ Thông liên Thông liên Tổn thương khác Không Không thất phải nhĩ nhĩ Các trường hợp chúng tôi gặp được nằm trong nhân của chúng tôi đều có biểu hiện khó thở gắng nhóm phân loại A theo LAM, với 3 trường hợp loại sức nhẹ. Triệu chứng lâm sàng thường xuất hiện ở A, 1 trường hợp A1 và 1 trường hợp A2, không có trẻ nhũ nhi hoặc trẻ nhỏ. Tuy nhiên có một số trường trường hợp nào loại B hay C. hợp sống đến lớn mà không có triệu chứng. Tất cả đều có dấu tắt nghẽn với biểu hiện tăng Một số kỹ thuật đã được dùng để chẩn đoán như gradient qua lỗ thông và tăng áp phổi. Chức năng là siêu âm tim qua thành ngực, siêu âm tim qua thực tâm thu thất trái bình thường. 2 trường hợp có kèm quản, thông tim chụp mạch, chụp CT và MRI. Việc theo thông liên nhĩ. chụp CT có nguy cơ về tia xạ, trong khi siêu âm tim qua thực quản mang lại khó chịu do phải đặt nội khí IV. BÀN LUẬN quản. Khi so với siêu âm hay thông tim chụp mạch Tim ba buồng nhĩ trái là một loại dị tật tim bẩm thì MRI có vẻ ưu thế hơn trong chẩn đoán. Siêu âm sinh khá hiếm, có thể điều trị bằng phương pháp tim là biện pháp hữu hiệu, không xâm nhập giúp ngoại khoa. Tỉ lệ nam/nữ = 1.5/1 [6]. Trong 5 trường chẩn đoán các bất thường về giải phẫu và sinh lý tim, hợp chúng tôi gặp được, có 3 nam và 2 nữ, với tuổi bao gồm những tổn thương trong tâm nhĩ [5]. Các nhỏ nhất là 2,5 tuổi và tuổi lớn nhất là 8 tuổi. ca bệnh chúng tôi được chẩn đoán xác định chính Về mặt phôi thai học, tim ba buồng nhĩ trái sinh xác bằng siêu âm Doppler tim qua thành ngực với 3 ra là do bất thành trong quá trình hòa hợp tĩnh mạch trường hợp loại A, 1 trường hợp A1 và 1 trường hợp phổi chung của phôi thai với tâm nhĩ trái. Bởi vậy, A2, không có trường hợp nào loại B hay C. Tất cả buồng gần chính là tĩnh mạch phổi chung bị dãn ra đều có dấu tắt nghẽn với biểu hiện tăng gradient qua và buồng xa là tâm nhĩ trái thật sự [3]. Bệnh không lỗ thông dẫn đến hậu quả là tăng áp phổi. có liên quan đến di truyền. Chụp MRI thường thích hợp với người lớn, trong Đặc điểm lâm sàng gần giống với hẹp van 2 khi không phải là thích hợp nhất với trẻ sơ sinh, trẻ lá, vòng trên van hai lá, hoặc hẹp tĩnh mạch phổi. nhũ nhi hay trẻ nhỏ vì nó đòi hỏi phải gây mê đặt Những thể bệnh này có cùng cơ chế sinh lý bệnh của nội khí quản. Những nghiên cứu trước đây cho thấy tình trạng tắt nghẽn giữa hệ thống tĩnh mạch phổi và rằng thông tim chụp mạch không đủ để chẩn đoán buồng tim trái. Triệu chứng lâm sàng hay gặp nhất chắc chắn tắt nghẽn đường vào nhĩ trái. Tuy nhiên là khó thở, ho ra máu, đau ngực [1]. Tất cả các bệnh nó lại cần thiết khi cần để đánh giá tình trạng tăng 82 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 59/2020

Bệnh viện Trung ương Huế áp phổi cố định. dị tật trong tim liên quan khác, mà hay gặp nhất là Kể từ năm 1956, Lewis và cộng sự thực hiện thông liên nhĩ. phẫu thuật chữa trị tim ba buồng nhĩ trái, biện pháp ngoại khoa là lựa chọn để điều trị bệnh nhân bị tim V. KẾT LUẬN ba buồng nhĩ trái có triệu chứng [2]. Phẫu thuật Tim ba buồng nhĩ trái là một loại dị tật tim bẩm bao gồm mở nhĩ trái hoặc nhĩ phải, cắt bỏ màng sinh hiếm gặp với màng ngăn trong nhĩ trái chia nhĩ ngăn bị tắt nghẽn và sửa các dị tật trong tim phối trái ra làm hai buồng. Bệnh có biểu hiện lâm sàng hợp khác. Vì phẫu thuật là biện pháp dễ dàng tiếp giống bệnh cảnh của hẹp van 2 lá, vòng trên van cận, cho nó nên được xem xét đến ở bệnh nhân hai lá, hoặc hẹp tĩnh mạch phổi. Hậu quả là gây nên bị tim ba buồng nhĩ trái có triệu chứng tắt nghẽn tình trạng tăng áp phổi hậu mao mạch. Bệnh có thể buồng tim trái. Hiện nay, chẩn đoán xác định có điều trị bằng ngoại khoa với tỷ lệ thành công cao và thể thực hiện bằng siêu âm tim. Can thiệp ngoại tiến triển sau phẫu thuật tốt, không có biến chứng gì khoa nên thực hiện ngay để giải quyết bệnh lý liên quan trọng xảy ra. quan đến màng ngăn nhĩ trái có tắt nghẽn và các TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Krasemann Z, Scheld HH, Tjan TD, Krasemann 5. Shuler CO, Fyfe DA, Sade R, Crawford FA. T. Cor triatriatum: short review of the literature Transesophageal echocardiographic evaluation upon ten new cases. Herz 2007;32:506–10. of cor triatriatum in children. Am Heart J 2. Lewis FJ, Varco RL, Taufc M, Niazi SA. Direct 1995;129:507–10. vision repair of triatrial heart and total anomalous 6. Su CS, Tsai IC, Lin WW, Lee T, Ting CT, Liang pulmonary venous drainage. Surg Gynecol KW. Usefulness of multidetector-row computed Obstet 1956;102:713–20. tomography in evaluating adult cor triatriatum. 3. Myung K. Park. Cor Triatriatum. Pediatric Tex Heart Inst J 2008;35:349–51 Cardiology for Practitioners, 5th ed. 2008. 7. Wolf WJ. Diagnostic features and pitfalls in the 4. Salomone G, Tiraboschi R, Bianchi T, Ferri F, two-dimensional echocardiographic evaluation Crippa M, Parenzan L. Cor triatriatum. Clinical of a child with cor triatriatum. Pediatr Cardiol presentation and operative results. J Thorac 1986;6:211–3. Cardiovasc Surg 1991;101:1088–92. Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 59/2020 83

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bao-cao-cac-ca-benh-tim-ba-buong-nhi-trai-o-tre-em-tai-benh-vien-trung-uong-hue-2266988.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY