Báo cáo một trường hợp thoát vị bẹn gián tiếp “khổng lồ” kèm theo thoát vị bẹn trực tiếp ở trẻ em và tổng quan y văn

Báo cáo một trường hợp thoát vị bẹn gián tiếp “khổng lồ” kèm theo thoát vị bẹn trực tiếp ở trẻ em và tổng quan y văn
  • Mã tin : 959
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Báo cáo một trường hợp thoát vị bẹn gián tiếp “khổng lồ” kèm theo thoát vị bẹn trực tiếp ở trẻ em và tổng quan y văn trình bày trường hợp một bệnh nhi nam mười hai tháng tuổi được mổ nội soi điều trị thoát vị bẹn với biến chứng tái phát. Các vấn đề kỹ thuật của việc điều trị tiếp theo ở bệnh nhi này sẽ được thảo luận sau trong bài viết này.

Nội dung Text: Báo cáo một trường hợp thoát vị bẹn gián tiếp “khổng lồ” kèm theo thoát vị bẹn trực tiếp ở trẻ em và tổng quan y văn

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỞ RỘNG BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG II LẦN THỨ 29 NĂM 2022 BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP THOÁT VỊ BẸN GIÁN TIẾP “KHỔNG LỒ” KÈM THEO THOÁT VỊ BẸN TRỰC TIẾP Ở TRẺ EM VÀ TỔNG QUAN Y VĂN Phạm Ngọc Thạch1, Trần Quốc Việt1, Phan Nguyễn Ngọc Tú1, Nguyễn Hiền1 TÓM TẮT 38 Từ khóa: Thoát vị bẹn trẻ em; tái phát, phẫu Giới thiệu: Thoát vị bẹn là một trong những thuật nội soi. bệnh lý thường gặp trong thực hành phẫu thuật nhi khoa. Gần đây, phẫu thuật nội soi được ứng SUMMARY dụng như một phương pháp thay thế tiềm năng A RARE CASE OF GIANT INDIRECT cho phẫu thuật mở thường qui ở trẻ em. Tuy INGUINAL HERNIA COMBINED nhiên, trong các trường hợp thoát vị bẹn có túi WITH A DIRECT HERNIA: AN thoát vị khổng lồ, phương pháp phẫu thuật nội INDICATOR OF FAILURE WITH soi có nguy cơ tái phát cao. LAPAROSCOPIC REPAIR IN Phương pháp: Báo cáo ca lâm sàng và CHILDREN AND REVIEW OF THE nghiên cứu tổng quan y văn các vấn đề liên quan. LITERATURE Kết quả: Báo cáo trường hợp này mô tả một Introduction: An inguinal hernia is one of bệnh nhân nam 12 tháng tuổi đã được phẫu thuật the most common pathologies in pediatric nội soi sửa chữa thoát vị bẹn ở bên phải khi 6 surgery practice. Recently, laparoscopic repair is tháng tuổi. Đáng chú ý, kích thước khối thoát vị emerging as a potential substitute for open bẹn lúc nhập viện là khổng lồ với đường kính surgery in children. However, cases with a giant xấp xỉ 10 cm. Kỹ thuật nội soi điều trị thoát vị inguinal hernia could indicate a failure of the bẹn đã được áp dụng để chữa thoát vị gián tiếp former technique. nhưng bị thất bại. Sau đó, bệnh nhân được phẫu Method: Description of a case report and thuật điều trị thoát vị bẹn kèm khâu phục hồi review of the relevant literature. thành bụng bẹn theo kỹ thuật Bassini. Sau phẫu Results: This case report describes a 12- thuật 12 tháng, bệnh nhân có kết quả tốt. month-old male patient who underwent Kết luận: Phẫu thuật nội soi có thể là một lựa laparoscopic repair of a right inguinal hernia at chọn thay thế tốt cho phương pháp mổ mở six months. Notably, the size of the inguinal thường được sử dụng. Tuy nhiên, trong trường hernia mass at admission was huge, with a hợp thoát vị bẹn khối lớn ở trẻ em, phẫu thuật nội diameter of approximately 10 cm. Laparoscopic soi có nguy cơ tái phát. repair was applied to repair an indirect hernia but failed. After that, the patient underwent surgery 1 Bệnh viện Nhi Đồng 2. to treat an inguinal hernia with stitches to restore Chịu trách nhiệm chính: Phạm Ngọc Thạch the inguinal abdominal wall according to the Email: dr.thachpham@gmail.com Bassini technique. After 12 months of surgery, Ngày nhận bài: 25.8.2022 the patient has had good results. Ngày phản biện khoa học: 23.9.2022 Ngày duyệt bài: 10.10.2022 290

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 519 - THÁNG 10 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2022 Conclusions: Laparoscopic could be an II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU excellent alternative option. However, cases with Mô tả ca lâm sàng hiếm gặp và nghiên a giant mass inguinal hernia could indicate a cứu cứu tổng quan y văn vấn đề liên quan failure of the laparoscopic technique. Kết quả nghiên cứu Keywords: Pediatric hernia; recurrence, Bệnh nhi nam 5 tháng tuổi nhập viện vì laparoscopic repair. một khối thoát vị bẹn rất lớn ở bẹn phải. Khi thăm khám ban đầu có dấu hiệu rõ ràng của I. ĐẶT VẤN ĐỀ thoát vị bẹn với các cơ quan bên trong sờ Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn là một thấy, cả hai tinh hoàn đều sa xuống bìu. Kích trong những phẫu thuật được thực hiện thước khối thoát vị khoảng 8 cm. Phẫu thuật thường xuyên nhất ở trẻ em. Phẫu thuật mở nội soi điều trị thoát vị bẹn được chỉ định. là phương pháp điều trị thường được sử dụng Trong quá trình phẫu thuật: ống phúc tinh nhất tính đến hiện nay với các ưu điểm được mạc được tiến hành khâu cột qua nội soi. Kỹ ghi nhận là dễ thực hiện, tỷ lệ thành công cao thuật nội soi thực hiện nút khâu ngoài phúc và tỷ lệ biến chứng thấp. Tuy nhiên, gần đây, mạc bằng chỉ Prolene-2.0. Các chi tiết kỹ nhiều trung tâm thực hiện phương pháp phẫu thuật được minh họa trong Hình 1. Sau mổ thuật nội soi ở trẻ em thường xuyên hơn và hai tháng, bệnh nhi tái phát với khối thoát vị đã có nhiều báo cáo với kết quả tốt và có thể bẹn “khổng lồ” như trước khi phẫu thuật. so sánh được với phương pháp mổ mở Trong lần phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn thường được áp dụng. Hiện nay vẫn chưa có tái phát, kỹ thuật mổ mở được áp dụng. Khi sự đồng thuận về lựa chọn phương pháp bộc lộ ống bẹn quan sát thấy nốt chỉ vẫn còn phẫu thuật (mổ nội soi so với mổ mở) trong nguyên vẹn nhưng tạng thoát vị là ruột non xử trí thoát vị bẹn ở trẻ em[7] và manh tràng thoát vị qua điểm yếu của cân Các ưu điểm được báo cáo của phương cơ thành bụng bẹn; có sự kết hợp giữa thoát pháp nội soi bao gồm việc quan sát được lỗ vị bẹn gián tiếp (tồn tại ống phúc tinh mạc bẹn sâu, tạng thoát vị, đặc biệt có thể giúp bẩm sinh) và thoát vị bẹn trực tiếp (yếu thành phát hiện tình trạng thoát vị bẹn đối bên kèm cơ vùng bẹn). Sau khi bộc lộ tạng thoát vị và theo. Phẫu thuật nội soi giúp bóc tách tối đẩy vào thành bụng, túi thoát vị được bóc thiểu, ít biến chứng hơn, tỷ lệ tái phát tương tách và khâu cột bằng chỉ vicryl-3.0. Phần đương và kết quả thẩm mỹ được cải thiện so cân cơ thành bụng yếu được khâu phục hồi với phương pháp phẫu thuật mở. Tỷ lệ tái theo kỹ thuật Bassini bằng chỉ silk-3.0 mũi phát sau phẫu thuật nội soi là khoảng (1,8%- rời. Bệnh nhân được theo dõi hậu phẫu trong 6,3%).[1] phòng hậu mê và xuất viện an toàn ngay Sau đây, chúng tôi trình bày trường hợp trong ngày tại khoa phẫu thuật trong ngày. một bệnh nhi nam mười hai tháng tuổi được Tại thời điểm theo dõi sau hẫu thuật 12 mổ nội soi điều trị thoát vị bẹn với biến tháng, bệnh nhân có kết quả tốt, không ghi chứng tái phát. Các vấn đề kỹ thuật của việc nhận tái phát.[4] điều trị tiếp theo ở bệnh nhi này sẽ được thảo luận sau trong bài báo này. 291

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỞ RỘNG BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG II LẦN THỨ 29 NĂM 2022 Hình 3. Hình-A- phẫu thuật nội soi khâu lỗ bẹn sâu ngoài phúc mạc với kỹ thuật bóc tách nước; Hình-B- dùng chỉ đôi cột hai nốt (double sutures); Hình-C-khối thoát vị bẹn không lồ. IV. BÀN LUẬN nước (hydrodissection) để giảm thiểu tổn Thoát vị bẹn ở trẻ em là một trong những thương về phía mạch và ống dẫn tinh, dùng phẫu thuật được thực hiện phổ biến nhất.[2] chỉ đôi khâu cột hai nốt (double sutures) Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn thiếu sự đồng (Prolene 3.0) thay vì chỉ khâu một mũi như thuận về việc lựa chọn phương pháp phẫu kỹ thuật ban đầu (Hình 1) [1] thuật tối ưu dựa trên bằng chứng. Các báo Thoát vị bẹn trực tiếp với kích thước túi cáo trong y văn gần đây về chủ đề này vẫn thoát vị lớn “khổng lồ” đôi khi được ghi chưa xác định được kỹ thuật nào là ưu việt nhận trên lâm sàng. Tuy nhiên, đối với hơn giữa 02 phương pháp: mổ mở thường những trường hợp áp dụng phương pháp được ứng dụng và phẫu thuật nội soi.[1,2] phẫu thuật mở thoát vị thông thường, thường Phương pháp nội soi có vai trò trong việc không ghi nhận tái phát do túi thoát vị và cân phát hiện và xử trí thoát vị bẹn đối bên cơ thành bụng đuợc cột cắt và khâu phục hồi không có triệu chứng hoặc thoát vị bẹn hai dễ dàng. Trong trường hợp phẫu thuật nội bên. Thời gian mổ, thời gian nằm viện và tỷ soi, túi thoát vị chỉ được đóng lại bằng chỉ lệ tái phát tương tự đối với mổ mở và mổ nội khâu ngoài phúc mạc mà không được cắt bỏ soi trong thoát vị một bên [1,2]. và không thực hiện việc khâu phục hồi cơ Trong trường hợp được trình bày trong thành bụng vùng này như mổ hở. Do vậy đối bài báo này, phương pháp nội soi đã được với những trường hợp thoát vị bẹn lớn kèm chọn cho lần phẫu thuật đầu tiên. Thật không theo yếu cân cơ thành bụng thì nguy cơ tái may, tình trạng tái phát xảy ra khi tái khám phát cao (Hình 2) [4] sau 2 tháng[4]. Về biến chứng tái phát, trong Trong y văn đã ghi nhận một số báo cáo các dữ liệu gần đây cho thấy không có sự về thoát vị bẹn trực tiếp kết hợp với thoát vị khác biệt đáng kể giữa hai phương pháp phẫu bẹn gián tiếp ở trẻ em tỷ lệ giao động từ 0,2 - thuật nội soi và phẫu thuật mở. [1,2] 4,5% (Bảng 1). Mặc dù tỷ lệ không cao, Theo Endo Masao kỹ thuật khâu lỗ bẹn nhưng có vẻ tần suất xảy ra và tăng dần biến sâu ngoài phúc mạc qua nội soi có tỷ lệ tái chứng tái phát khi một số tác giả ứng dụng phát là 0,2%. Lưu ý, tại trung tâm chúng tôi, kỹ thuật nội soi so với trước đây [1,5,3,4] Để khi áp dụng kỹ thuật này, chúng tôi có một khắc phục tình trạng thoát vị tái phát này, tác số cải biên về mặt kỹ thuật như bóc tách giả Oak và cộng sự đã mô tả kỹ thuật khâu 292

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 519 - THÁNG 10 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2022 phục hồi cơ thành bụng bên trong qua phẫu hiệu quan trọng của việc tiên lượng phẫu thuật nội soi trong phúc mạc [8] Tuy nhiên kỹ thuật nội soi điều trị thoát vị bẹn thất bại. Do thuật tương đối phức tạp, kéo dài thời gian, đó, chúng tôi đã phải sử dụng việc tái tạo lại và nguy cơ tổn thương trong phúc mạc ổ thành bụng bẹn bằng kỹ thuật của Bassini. bụng nhiều. Nếu ứng dụng kỹ thuật này thì Về mặt kỹ thuật, sự tái phát là do sự yếu của phẫu thuật mở lại tỏ ra chiếm ưu thế hơn. thành bụng, hay nói cách khác là thoát vị bẹn Một số tác giả đã đưa ra phân loại mức độ trực tiếp. Mặt khác, ở trẻ em, bình thường thoát vị bẹn theo chiều rộng của túi thoát vị. không bị căng và không cần mảnh ghép theo Trường hợp lâm sàng trong báo cáo này có nguyên lý không căng (free tension), và kỹ kích thước thoát vị khổng lồ với đường kính thuật sử dụng mô tại chỗ của Bassini để gia hơn 8 cm. Như vậy, yếu tố này có thể là dấu cố thành bụng cho kết quả tốt.[6]. Bảng 1. Tỷ lệ thoát vị bẹn trực tiếp và tỷ lệ tái phát theo các nghiên cứu đã báo cáo Số trường Tỷ lệ thoát vị Tỷ lệ tái Phương pháp Tác giả hợp báo cáo bên trực tiếp phát (%) phẫu thuật (n) (n, %) F. Schier (PSI 109 5 (4,5) 1,8 Phẫu thuật mở 2000) [4] Fonkalsrud 1965 5452 12 (0,2) 33,3 Không ghi nhận JAMA [3] Wright JE PSI 1994 [5] 1600 14 (0,9) 50 Không ghi nhận Pham Ngoc Thach Phẫu thuật nội [1] 359 1 (0,3) 0,2 2020 soi Hình 4. Góc nhìn qua nội soi ổ bụng của thoát vị bẹn gián tiếp (lỗ bẹn sâu chưa đóng kín) kèm theo thoát vị bẹn trực tiếp do yếu cân cơ thành bụng bẹn (mũi tên trắng) 293

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỞ RỘNG BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG II LẦN THỨ 29 NĂM 2022 V. KẾT LUẬN 3. E. W. Fonkalsrud, A. A. Delorimier, và H. Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bẩm sinh W. Clatworthy, Jr. (1965), Femoral and nói chung chủ yếu được thực hiện bằng kỹ direct Inguinal hernias in infants and children, Jama, số 192, tr. 597-9. thuật mổ mở và nội soi có thể là một lựa 4. F. Schier (2000), Direct inguinal hernias in chọn thay thế tốt. Tuy nhiên, trong trường children: laparoscopic aspects, Pediatr Surg hợp thoát vị bẹn khối lớn ở trẻ em, việc sửa Int, số 16(8), tr. 562-4. chữa khối thoát vị thông thường nên được 5. J. E. Wright (1994), Direct inguinal hernia in xem xét hơn phương pháp nội soi vì nguy cơ infancy and childhood, Pediatric Surgery tái phát. International, số 9(3), tr. 161-163. 6. O. D. Osifo và O. O. Irowa (2008), Indirect TÀI LIỆU THAM KHẢO inguinal hernia in Nigerian older children and 1. Phạm Ngọc Thạch, Trần Quốc Việt, young adults: is herniorrhaphy necessary?, Nguyễn Hiền, Phan Nguyễn Ngọc Tú, Hernia, số 12(6), tr. 635-9. Nguyễn Thanh Trúc, Hồ Phi Duy, và Trần 7. R. Shalaby, M. Ismail, S. Gouda, A. A. Thanh Trí (2020), Phẫu thuật nội soi ổ bụng: Yehya, I. Gamaan, R. Ibrahim, S. Hassan, hướng tiếp cận mới trong điều trị thoát vị bẹn và A. Alazab (2015), Laparoscopic ở trẻ em, Y Học TP. Hồ Chí Minh, số 24(6), management of recurrent inguinal hernia in tr. 23-32. childhood, J Pediatr Surg, số 50(11), tr. 1903- 2. C. Esposito, S. D. St Peter, M. Escolino, D. 8 Juang, A. Settimi, và G. W. Holcomb, 3rd 8. S. N. Oak, S. V. Parelkar, R. K, R. Pathak, (2014), Laparoscopic versus open inguinal N. Viswanath, T. Akhtar, và S. V. Kolar hernia repair in pediatric patients: a (2007), Large inguinal hernia in infants: is systematic review, J Laparoendosc Adv Surg laparoscopic repair the answer?, J Tech A, số 24(11), tr. 811-8. Laparoendosc Adv Surg Tech A, số 17(1), tr. 114-8. 294

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY