MangYTe

Tài liệu y khoa

Báo cáo nhân một trường hợp: Bệnh lý Moya Moya

Báo cáo nhân một trường hợp: Bệnh lý Moya Moya
  • Mã tin: 800
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Báo cáo nhân một trường hợp: Bệnh lý Moya Moya giới thiệu ca bệnh: Trong báo cáo này, giới thiệu một trường hợp trẻ nam 12 tuổi với biểu hiện lâm sàng: Trẻ đột ngột yếu nửa người trái, không co giật, không sốt, không nôn, đại tiểu tiện tự chủ. Chụp cắt lớp vi tính (CLVT) sọ não không tiêm thuốc cản quang thấy xuất hiện một vài ổ giảm tỷ trọng không đồng nhất ở chất trắng dưới vỏ thuỳ đỉnh phải và chất trắng quanh não thất bên hai bên.

Nội dung Text: Báo cáo nhân một trường hợp: Bệnh lý Moya Moya

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 516 - THÁNG 7 - SỐ 1 - 2022 BÁO CÁO NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP: BỆNH LÝ MOYA MOYA Hoàng Đức Hạ1,2, Trần Phan Ninh3, Nguyễn Thị Tuyết Nga4 TÓM TẮT Keywords: Moya Moya Disease, Carotid artery stenosis, Cerebral infarction in children. 78 Giới thiệu ca bệnh: Trong báo cáo này, chúng tôi giới thiệu một trường hợp trẻ nam 12 tuổi với biểu I. ĐẶT VẤN ĐỀ hiện lâm sàng: trẻ đột ngột yếu nửa người trái, không co giật, không sốt, không nôn, đại tiểu tiện tự chủ. Bệnh lý Moyamoya (Moyamoya disease - Chụp cắt lớp vi tính (CLVT) sọ não không tiêm thuốc MMD) là một bệnh lý mạch máu tiến triển hiếm cản quang thấy xuất hiện một vài ổ giảm tỷ trọng gặp được đặc trưng bởi hẹp đoạn cuối động không đồng nhất ở chất trắng dưới vỏ thuỳ đỉnh phải mạch cảnh trong và các nhánh gần của chúng và chất trắng quanh não thất bên hai bên. Chụp cộng thuộc đa giác Willis dẫn đến sự hình thành tuần hưởng từ (CHT) có tiêm thuốc đối quang từ thấy xuất hiện ổ nhồi máu cấp tính ở thùy đỉnh phải, một vài ổ hoàn bàng hệ (hình khói thuốc trên chụp mạch). nhồi máu não cũ chất trắng quanh não thất bên hai Bệnh được thấy trên toàn thế giới nhưng phổ bên, vùng chẩm phải và hình ảnh hẹp động mạch biến ở các nước Đông Á đặc biệt Nhật Bản, Hàn cảnh trong hai bên do bệnh lý Moyamoya. Kết luận: Quốc và Trung Quốc [3], ít gặp ở các nước Châu Bệnh lý Moya Moya là một bệnh lý mạch máu não Âu. Bệnh lý này là nguyên nhân gây đột quỵ hay hiếm gặp, cần gợi ý bệnh lý này đối với những trẻ em gặp ở trẻ em [3]. Ngày nay, nhiều phương pháp có cơn đau đầu tái phát, dùng thuốc thông thường không thuyên giảm, có thể có yếu chi kèm theo. Chụp chẩn đoán hình ảnh như chụp cắt lớp vi tính CLVT hoặc CHT mạch não hoặc chụp mạch não số hoá mạch não (CTA), chụp cộng hưởng từ mạch não xoá nền (DSA) giúp chẩn đoán xác định bệnh lý Moya (MRA), chụp mạch não số hoá xoá nền (DSA) đã Moya, từ đó có thể lập kế hoạch điều trị phù hợp cho giúp chẩn đoán bệnh một cách kịp thời kể cả bệnh lý này. trên những bệnh nhân không có triệu chứng Từ khoá: Moya Moya, Hẹp động mạch cảnh, Nhồi máu não trẻ em đem lại hiệu quả cao trong chẩn đoán và điều trị. Do đó, chẩn đoán hình ảnh đóng một vai trò rất SUMMARY quan trọng trong chẩn đoán và theo dõi điều trị. CASE REPORT: MOYA MOYA DISEASE Việc chẩn đoán kịp thời và đưa ra phương pháp Case introduction: In this report, we introduced a điều trị thích hợp giúp bệnh tiên lượng khá tốt. case of a 12-year-old boy with clinical manifestations: sudden weakness in the left half of the body, no II. BÁO CÁO CA BỆNH convulsions, no fever, no vomiting, and urinary Trẻ nam 12 tuổi là con thứ nhất, tiền sử sản incontinence. Computed tomography (CT) of the brain khoa bình thường, không có tiền sử chấn thương without contrast showed several foci of heterogeneous hypoattenuation in the right parietal subcortical white và viêm não màng não, gia đình khỏe mạnh. matter and bilateral periventricular white matter. Năm 2019, trẻ xuất hiện cơn ngất, co cứng tay Magnetic resonance imaging (MRI) with magnetic chân được chẩn đoán động kinh và được điều trị contrast injection showed an acute infarct in the right tại bệnh viện Nhi Trung Ương bằng Valproate. parietal lobe, several old cerebral infarctions in Khoảng 1,5 tháng trước, trẻ xuất hiện yếu chân bilateral periventricular white matter, right occipital phải đã được điều trị khoa Đông Y Bệnh viện Trẻ region and dynamic stenosis and bilateral internal carotid vessels due to Moyamoya disease. Conclusion: Em Hải Phòng sau đó trẻ hồi phục vận động. Moya Moya's pathology is a rare cerebrovascular Sáng ngày vào viện trẻ đột ngột yếu nửa người disease, it should be suggested for children with trái, không co giật, không sốt, không nôn, đại recurrent headaches, unrelieved by conventional tiểu tiện tự chủ. Khám lâm sàng yếu tay (T) gốc medications, and possibly accompanied by weakness chi nhiều hơn là ngọn chi, liệt chân (T). Giảm in the limbs. CT scan or brain MRI or Digital phản xạ da bụng và bìu (T). Babinski (+) bên subtraction angiography (DSA) helps to diagnose Moya Moya's disease, from which it is possible to plan an trái. Không liệt thần kinh sọ não. Hội chứng não appropriate treatment for this disease. màng não (-). Các xét nghiệm máu bình thường. Chụp CHT không tiêm thuốc đối quang từ 1Trường Đại học Y dược Hải Phòng năm 2019: Tổn thương cũ chất trắng cạnh sừng 2Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Hải Phòng trán não thất bên hai bên. Chụp CLVT sọ não 3Bệnh viện Nhi Trung Ương không tiêm thuốc cản quang năm 2022: Hình 4Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng ảnh một vài ổ giảm tỷ trọng không đồng nhất Chịu trách nhiệm chính: Hoàng Đức Hạ chất trắng thuỳ đỉnh phải và quanh não thất bên Email: hdha@hpmu.edu.vn hai bên. Chụp CHTcó tiêm thuốc đối quang từ Ngày nhận bài: 30.5.2022 Ngày phản biện khoa học: 24.6.2022 năm 2022: Hình ảnh nhồi máu cấp tính ở thùy Ngày duyệt bài: 1.7.2022 đỉnh phải, các ổ nhồi máu não cũ chất trắng 347

vietnam medical journal n01 - JULY - 2022 quanh não thất bên hai bên, vùng chẩm phải và (tương ứng với dấu hiệu khói thuốc trên chụp hình ảnh hẹp động mạch cảnh trong hai bên, DSA), phù hợp với bệnh lý Moya Moya. giãn các nhánh sâu động mạch não giữa hai bên Chụp CHT không tiêm thuốc đối quang từ năm 2019; A: ổ tăng tín hiệu không đồng nhất trên FLAIR (mũi tên); B: không hạn chế khuếch tán trên DWI (mũi tên) Chụp CLVT không tiêm thuốc cản quang: Hình ảnh các giảm tỷ trọng (mũi tên) Chụp CHT có tiêm thuốc đối quang từ năm 2022 A: ổ tăng tín hiệu không đồng nhất trên FLAIR (mũi tên); B: hạn chế khuếch tán trên DWI (mũi tên); C: mạch máu Moyamoya (mũi tên); D: Hẹp động mạch cảnh trong hai bên (mũi tên). 348

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 516 - THÁNG 7 - SỐ 1 - 2022 IV. BÀN LUẬN Trường hợp ca bệnh này nhấn mạnh tầm Bệnh Moyamoya (MMD) được Takeuchi và quan trọng của việc coi bệnh Moyamoya là một Shimizu mô tả lần đầu tiên vào năm 1957 và sau trong những điểm khác biệt trong khi đối phó với đó được Suzuki và Takaku đặt tên vào năm những bệnh nhân đau đầu tái phát và không 1969. Đây là một bệnh lý mạch máu tiến triển thuyên giảm khi điều trị y tế thông thường. Đặc hiếm gặp được đặc trưng bởi hẹp đoạn cuối biệt là khi có kèm theo dấu hiệu yếu chi hoặc liệt động mạch cảnh trong và các nhánh gần của đột ngột. Mặt khác, chụp CLVT và CHT mạch chúng thuộc đa giác Willis với sự hình thành tuần máu não nên được chú ý để chẩn đoán hoàn bàng hệ (hình khói thuốc trên chụp mạch) Moyamoya. Tùy theo tiến triển của bệnh mà có [3]. Tỉ lệ mắc bệnh cao ở người Châu Á với thể điều trị nội khoa nhưng để điều trị triệt để 3/100.000 trẻ em. Ở Nhật Bản tỉ lệ mắc bệnh cần phải phẫu thuật bắc cầu động mạch não [1] 0.35/100.000 người dân. Bệnh xảy ra ở mọi lứa V. KẾT LUẬN tuổi nhưng thường gặp từ 5-10T ở trẻ em và 30- Bệnh lý Moya Moya là một bệnh lý mạch máu 35T ở người lớn. Thường gặp ở nữ với tỉ lệ não hiếm gặp, cần gợi ý bệnh lý này đối với Nam/nữ: 1/2 [2]. Tại Việt Nam, chỉ có một vài những trẻ em có cơn đau đầu tái phát, dùng báo cáo ca bệnh, chưa có thống kê đầy đủ về thuốc thông thường không thuyên giảm, có thể tình hình bệnh lý Moya Moya. Quá trình thu hẹp có yếu chi kèm theo. Chụp MRA, CTA hay DSA mạch máu não dường như là một phản ứng của giúp chẩn đoán xác định bệnh lý Moya Moya, từ mạch máu não với nhiều loại kích thích bên đó có thể lập kế hoạch điều trị phù hợp cho bệnh ngoài, chấn thương hoặc các khuyết tật di lý này. truyền. Bệnh Moyamoya thứ phát xảy ra liên quan đến bệnh hồng cầu hình liềm, NF1, bệnh TÀI LIỆU THAM KHẢO Down, viêm màng não do lao…[5] 1. Trần Minh Trí, Trần Quyết Tiến (2014). Kết quả Người mắc bệnh Moyamoya có thể biểu hiện điều trị phẫu thuật bắc cầu động mạch não. Tạp chí Y Học TP. Hồ Chí Minh, Tập 18 (6): 398-402. với nhiều triệu chứng khác nhau, nhưng hầu hết 2. Baba T, Houkin K, Kuroda S (2008). Novel biểu hiện với những triệu chứng liên quan đến epidemiological features of moyamoya disease. J thiếu máu não bao gồm đột quỵ, cơn thiếu máu Neurol Neurosurg Psychiatry;79(8): 900–4. cục bộ thoáng qua, nhiều đợt yếu nửa người, rối 3. Hishikawa T, Sugiu K, and Date I(2016). Moyamoya Disease: A Review of Clinical Research. loạn cảm giác, mất ngôn ngữ, đau đầu, co giật, Acta Med. Okayama, 70 (4): 229-236. chậm phát triển, bỏ ăn, múa vờn… Trẻ em 4. Lim M, Cheshier S, Steinberg G (2006). New thường gặp nhồi máu còn người lớn thường hay vessel formation in the central nervous system xuất huyết [7]. Ở trẻ em, biểu hiện phổ biến during tumor growth, vascular malformations, and Moyamoya. Curr Neurovasc Res. 2006;3(3): 237– nhất là các đợt thiếu máu não tái phát biểu hiện 45. trên lâm sàng như thiếu khu trú, dị cảm và co 5. Lutterman J, Scott M, Nass R, and Geva T giật [8]. (1998). Moyamoya syndrome associated with Ngày nay, chụp CHT mạch não, CLVT mạch congenital heart disease. Pediatrics; 101 (1): 57– 60. não và chụp mạch não số hoá xoá nền (DSA) là 6. Scott RM, Smith ER (2009). Moyamoya disease những phương pháp chẩn đoán hình ảnh chính and moyamoya syndrome”. N Eng J Med.;360(12): để chẩn đoán hẹp động mạch cảnh và giãn các 1226–37. nhánh bàng hệ ở quanh vùng nhân xám trung 7. Smith JL (2009). Understanding and treating ương hai bên (đám mây hoặc làn khói vị trí nhân moyamoya disease in children. Neurosurg Focus.;26(4): E4 bèo hay đồi thị) [6], [4]. Trong đó, chụp CHT với 8. Vernet O, Montes JL, O'Gorman AM, xung TOF là phương pháp không xâm lấn, không Baruchel S, and Farmer JP (1996). cần tiêm thuốc đối quang từ mà vẫn quan sát Encephaloduroarterio-synangiosis in a child with sickle được hệ thống động mạch não. cell anemia and moyamoya disease. Pediatric Neurology; 14(3): 226–230. 349

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bao-cao-nhan-mot-truong-hop-benh-ly-moya-moya-2551737.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY