MangYTe

Tài liệu y khoa

Bệnh lý sâu răng và tình hình chăm sóc sức khỏe răng miệng ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi thuộc Quảng Uyên - Cao Bằng

Bệnh lý sâu răng và tình hình chăm sóc sức khỏe răng miệng ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi thuộc Quảng Uyên - Cao Bằng
  • Mã tin: 389
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết trình bày đánh giá tình trạng chăm sóc sức khỏe răng miệng và bệnh lý sâu răng ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi các xã miền núi thuộc tỉnh Cao Bằng.

Nội dung Text: Bệnh lý sâu răng và tình hình chăm sóc sức khỏe răng miệng ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi thuộc Quảng Uyên - Cao Bằng

tạp chí nhi khoa 2019, 12, 3 BỆNH LÝ SÂU RĂNG VÀ TÌNH HÌNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG Ở TRẺ EM TỪ 2 ĐẾN 5 TUỔI THUỘC QUẢNG UYÊN - CAO BẰNG Lê Thị Thùy Dung1,2, Đỗ Văn Cẩn3, Nguyễn Thị Kim Chi3, Bùi Ngọc Lan3, Lê Thị Vân Anh4 1 Bộ môn Nhi, trường Đại học Y Hà Nội; 2Trường Đại học Liên bang Yakutsk; 3 Bệnh viện Nhi Trung ương; 4Bệnh viện Nhi Thanh Hóa TÓM TẮT Mục tiêu: Đánh giá tình trạng chăm sóc sức khỏe răng miệng và bệnh lý sâu răng ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi các xã miền núi thuộc tỉnh Cao Bằng. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 254 trẻ từ 2 đến 5 tuổi thuộc huyện Quảng Uyên, tỉnh ở Cao Bằng trong tháng 12/2018; sử dụng bộ câu hỏi nghiên cứu đã được thiết kế để phỏng vấn, thực hiện khám lâm sàng cho từng trẻ. Kết quả: Trong tổng số 254 trẻ tham gia nghiên cứu, tỷ lệ trẻ không vệ sinh răng miệng hàng ngày rất cao: tỷ lệ cao nhất là trẻ không chải răng (63,4%), chỉ chải răng 1 lần trong ngày (19,7%). Đa số trẻ chưa từng được khám và điều trị răng miệng (98,8%). Tỷ lệ sâu răng sữa nói chung chiếm 78,0%, tỷ lệ này tăng theo độ tuổi, lần lượt là: 52,0% ở nhóm 2 tuổi, 74,4% ở nhóm 3 tuổi, 94,7% ở nhóm 4 tuổi và 96% ở nhóm 5 tuổi. 100% trẻ bị sâu răng chưa được điều trị. Kết luận: Tình hình bệnh sâu răng ở trẻ nhỏ tại địa phương rất nghiêm trọng. Cần thực hiện ngay các biện pháp can thiệp tích cực hơn để cải thiện tình trạng này. Từ khóa: Chăm sóc sức khỏe răng miệng, sâu răng sữa, trẻ em, Quảng Uyên. ABSTRACT Dental caries and oral health care in children aged 2 - 5 years old in Quanguyen district, Caobang Province Objectives: This study aimed to evaluate the state of oral health care and dental caries in children aged 2 to 5 years in mountainous communes in Cao Bang province. Methods: A cross-sectional study of 254 children aged 2 to 5 years in Quang Uyen district, Cao Bang province in 12/2018; designed questionnaires was used to interview and performed clinical exams for each child. Results: Data were derived from a total of 254 participants; the rate of children who did not clean their teeth daily was very high: the highest rate was that children did not brush their teeth (63.4%), only brushing their teeth once per day (19.7%). Most children have never had oral examination and treatment (98.8%). The prevalence of early childhood caries in general accounted for 78.0%, that was increased with age: 52.0% in the 2-year age group, 74.4% in the 3-year age group, 94.7% in the fourth age group and 96% in the 5 year old group, respectively. 100% of children with dental caries were untreated. Conclusion: Early childhood caries in this area is severe issues. Urgent dental health care intervention is necessary to be performed. Keywords: Dental health care, milk caries, children, Quang Uyen. Nhận bài: 28-5-2019; Thẩm định: 5-6-2019; Chấp nhận:15-6-2019 Người chịu trách nhiệm chính: Lê Thị Thùy Dung Địa chỉ: Bộ môn Nhi, Đại học Y Hà Nội Email: letono2002@gmail.com 52

phần nghiên cứu 1. ĐẶT VẤN ĐỀ huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng, được lựa chọn ngẫu nhiên gồm xã Hồng Lĩnh, xã Hồng Định và Hàm răng sữa ở trẻ em có tác dụng trong quá xã Đoài Khôn. Toàn bộ trẻ trong độ tuổi nghiên trình ăn nhai, phát âm, giúp cho sự phát triển cứu được mời đến khám sàng lọc. Bố mẹ trẻ hoặc bình thường của xương hàm và khuôn mặt. Các người chăm sóc trẻ đồng ý để được khám và tham răng sữa không bị sâu và tồn tại đúng tuổi thay gia vào nghiên cứu. còn có tác dụng bảo vệ các mầm răng vĩnh viễn và giữ chỗ cho các răng vĩnh viễn sau này không - Tổng số trẻ đủ điều kiện tham gia nghiên cứu bị xô lệch. Sâu răng là một trong những gánh là 254. nặng phổ biến với sức khỏe của cộng đồng theo 2.2. Phương pháp nghiên cứu thống kê về bệnh tật năm 2015 (1). Theo một - Nghiên cứu mô tả cắt ngang nghiên cứu của Mỹ có khoảng 37% trẻ từ 2 - 8 tuổi - Phỏng vấn bố mẹ trẻ hoặc người giám hộ mắc bệnh sâu răng sữa trong năm 2011- 2012 (2). theo theo bộ câu hỏi nghiên cứu đã thiết kế, khám Phòng ngừa bệnh sâu răng vào quy hoạch phòng lâm sàng, kết quả được ghi vào phiếu khám răng ngừa và điều trị tổng hợp bệnh mạn tính là một miệng bởi bác sĩ chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt. vấn đề quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng, - Dụng cụ khám: Bộ khám răng, đèn khám đặc biệt ở các nước có thu nhập thấp và trung 2.3. Phương pháp quản lý và xử lý số liệu bình do vấn đề tăng nhanh tỷ lệ bệnh này cùng với sự thay đổi dinh dưỡng và lối sống (3). - Số liệu được nhập và quản lý bằng phần Bệnh sâu răng và viêm lợi có thể gặp ở tất cả mềm Excel 10 và xử lý bằng SPSS 16.0. các lứa tuổi. Theo nghiên cứu của Trịnh Đình Hải - Tỷ lệ trẻ có sâu răng, tỷ lệ trẻ được điều trị và thì tỷ lệ sâu răng sữa ở trẻ em Việt Nam là 84,9% tỷ lệ trẻ được chăm sóc răng miệng được đánh giá (4). Các yếu tố ảnh hưởng đến bệnh răng miệng bằng % và so sánh bằng test Chi bình phương, phụ thuộc nhiều vào tập quán sinh hoạt, loại thức khi P

tạp chí nhi khoa 2019, 12, 3 Bảng 1. Phân bố theo tuổi, giới của mẫu nghiên cứu Đặc điểm Số lượng (n) Tỷ lệ (%) Giới tính Nam 123 48,4% Nữ 131 51,2% Độ tuổi 2 tuổi 50 19,7% 3 tuổi 104 40,9% 4 tuổi 75 29,5% 5 tuổi 25 9,8% Sự phân bố theo độ tuổi là không đồng đều trong đó tập trung chủ yếu ở trẻ 3 và 4 tuổi. Tỷ lệ giữa nam và nữ không có sự chênh lệch nhiều: nam chiếm 48,2%, nữ chiếm 51,6% (P=0,42). 3.2. Tỷ lệ trẻ bị sâu răng Bảng 2. Đặc điểm bệnh lý sâu răng theo nhóm tuổi Tình trạng 2 tuổi 3 tuổi 4 tuổi 5 tuổi Tổng răng miệng n = 50 n=104 n=75 n=25 n=198 Sâu răng 52,0% 74,0% 94,7% 96,0% 78,0% Không sâu răng 48,0% 26,0% 5,3% 4,0% 22,0% Giá trị P 0,49

phần nghiên cứu giả Vương Thị Hương Giang năm 2009, tỷ lệ trẻ 3.3. Số lượng răng sâu sâu răng chiếm 53% tại quận Hoàng Mai, Hà Nội Kết quả thống kê cho thấy, có 198 trẻ bị sâu (7). Nghiên cứu tại vùng nông thôn thuộc Vĩnh răng với số răng sâu trung bình trên một trẻ là Phúc năm 2017 của tác giả Vũ Văn Tâm trên trẻ 3 - 6 tuổi, tỷ lệ gặp trẻ sâu răng cũng thấp hơn, 4,8±4,6. Tỷ lệ trẻ có nhiều răng sâu (≥ 4 răng) dao động từ 40 - 77,5%, tùy thuộc vào độ tuổi của khá cao (68,7%). Tuy nhiên tỷ lệ mất răng do sâu trẻ (8). chiếm tỷ lệ khá thấp, chỉ 1,6%. Tỷ lệ trẻ bị răng sâu Sâu ít hơn 4 răng Sâu từ 4 - 7 răng Sâu ≥ 8 răng Biều đồ 1. Tình hình trẻ bị sâu răng Trong số trẻ có nhiều răng sâu, chiếm tỷ lệ cao răng chiếm tỷ lệ 1,2%, còn lại 98,8% trẻ chưa được nhất là nhóm trẻ có từ 4 - 7 răng sâu, nhóm trẻ khám và điều trị răng miệng lần nào. Và 100% số sâu ít hơn 4 răng và sâu hơn 8 răng có tỷ lệ bằng răng sâu chưa được điều trị. Tỷ lệ này là khá cao so nhau (31,3%). Như vậy biểu hiện tổn thương của với các nghiên cứu khác ở trẻ em thành phố. Ở khu răng miệng ở trẻ đa phần là biểu hiện mạn tính, vực miền núi như xã Quảng Uyên, trẻ em được thăm nguyên nhân là do không được chăm sóc và điều khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các Trạm y trị kịp thời khi mới bắt đầu bị sâu răng, hậu quả là tế, nơi chưa có bác sĩ chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt, răng sâu lan dần và dẫn đến tỷ lệ trẻ bị sâu nhiều do vậy các trường hợp trẻ bị đau răng thường không răng cùng lúc rất cao. được thăm khám và điều trị đúng mức. 3.4. Điều trị răng miệng 3.5. Vệ sinh răng miệng Vấn đề khám và điều trị răng miệng cho trẻ Qua nghiên cứu 254 trẻ thì đa số các trẻ không chưa được quan tâm đầy đủ, chỉ có 3 trẻ được khám vệ sinh răng miệng hàng ngày. 55

tạp chí nhi khoa 2019, 12, 3 16,90% 19,70% Không chải răng 63,40% Chải răng 1 lần Chải răng 2 lần Biều đồ 2. Tỷ lệ trẻ vệ sinh răng miệng hàng ngày Số trẻ không chải răng chiếm tỷ lệ cao nhất: TÀI LIỆU THAM KHẢO 63,4%. Chải răng 1 lần trong ngày chiếm 19,7%, 1. Kassebaum, N. J., Bernabé, E., Dahiya et chải răng 2 lần trong ngày chiếm 16,9%. Như vậy al. (2015).  Global Burden of Untreated Caries. có thể do bố mẹ chưa quan tâm đến vấn đề vệ sinh răng miệng cho trẻ, mặt khác trẻ 2 đến 3 Journal of Dental Research, 94(5), 650–658. tuổi chưa đánh răng được nên cũng làm gia tăng 2. Dye BA, Li X, Thornton-Evans G. Oral tỷ lệ trẻ không đánh răng hàm ngày. Tuy nhiên health disparities as determined by selected điều này cũng cho thấy cần có các biện pháp tích Healthy People 2020 oral health objectives for cực nhằm truyền thông chăm sóc sức khỏe răng the United States, 2009-2010. NCHS Data Brief. miệng cho trẻ và bố mẹ trẻ tại cơ sở y tế ban đầu 2012; (104): 1-8.  cũng như tại các trường mầm non trên địa bàn huyện để cải hiện tình hình răng miệng của trẻ 3. Phantumvanit, P., Makino, Y., Ogawa, H., trong thời gian tới. Rugg-Gunn, A., Moynihan, P., Petersen, P. E., … Ungchusak, C. (2018). WHO Global Consultation 4. KẾT LUẬN on Public Health Intervention against Early Tỷ lệ sâu răng ở nhóm trẻ nghiên cứu ở mức Childhood Caries. Community Dentistry and Oral cao (78,0%) trong đó tỷ lệ sâu răng tăng dần theo Epidemiology, 46(3), 280-287. nhóm tuổi từ 2 đến 5. Tỷ lệ sâu nhiều răng chiếm 4. Trịnh Đình Hải. Sâu răng sữa ở trẻ em Việt tỷ lệ cao (68,7%). Trẻ không được khám và chăm Nam. Tạp chí y học thực hành. 2004;10:48-50. sóc răng miệng thường xuyên, 100% số răng sâu không được điều trị, 98,8% trẻ chưa được khám 5. Awooda E, Saeed S, Elbasir E. Caries vào điều trị răng miệng. Vệ sinh răng miệng ở prevalence among 3-5 years old children in trẻ chưa được tốt, đa số trẻ không vệ sinh răng khartoum State-Sudan. Innovative Journal of miệng hàng ngày. Medical and Health Science. 2013;3(2). 56

phần nghiên cứu 6. Singh S, Vijayakumar N, Priyadarshini Nội, tr. 35-48. H et al. Prevalence of early childhood caries 8. Vũ Văn Tâm, Nguyễn Hữu Nhân, Hoàng among 3-5 year old pre-schoolers in schools of Quý Tinh, Nghiên cứu tình trạng sâu răng của Marathahalli, Bangalore. Dental research journal. 2012; 9(6):710. trẻ mầm non 3-6 tuổi thuộc xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Tạp chí Khoa học 7. Vương Hương Giang (2008), Khảo sát tình trạng răng miệng ở trẻ em mẫu giáo lứa tuổi 4-5 ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập tuổi, Luận văn Thạc sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà 33, Số 2S (2017) 134-139. 57

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/benh-ly-sau-rang-va-tinh-hinh-cham-soc-suc-khoe-rang-mieng-o-tre-em-tu-2-den-5-tuoi-thuoc-quang-uyen-2281382.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY