Body image drawings dissociate ethnic differences and anorexia in adolescent girls

Body image drawings dissociate ethnic differences and anorexia in adolescent girls
  • Mã tin : 16
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
To distinguish between ethnic differences among segregated schoolgirls and restrictive anorexia nervosa using a simple culture-fair test of body image (BI) figure drawings.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY