Ca bệnh: Tăng bạch cầu ái toan do tăng sinh tủy ác tính với sắp xếp lại gen PDGFRB ở bệnh nhi dưới 2 tuổi tại Bệnh viện Nhi TW

Ca bệnh: Tăng bạch cầu ái toan do tăng sinh tủy ác tính với sắp xếp lại gen PDGFRB ở bệnh nhi dưới 2 tuổi tại Bệnh viện Nhi TW
  • Mã tin : 13
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Ca bệnh: Tăng bạch cầu ái toan do tăng sinh tủy ác tính với sắp xếp lại gen PDGFRB ở bệnh nhi dưới 2 tuổi tại Bệnh viện Nhi TW báo cáo một ca bệnh lần đầu tiên được phát hiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương, một trẻ nam đến khám nhiều đợt từ lúc 15 tháng tuổi đến 23 tháng tuổi với biểu hiện tăng bạch cầu ái toan.

Nội dung Text: Ca bệnh: Tăng bạch cầu ái toan do tăng sinh tủy ác tính với sắp xếp lại gen PDGFRB ở bệnh nhi dưới 2 tuổi tại Bệnh viện Nhi TW

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 520 - THÁNG 11 - SỐ ĐẶC BIỆT - 2022 CA BỆNH: TĂNG BẠCH CẦU ÁI TOAN DO TĂNG SINH TỦY ÁC TÍNH VỚI SẮP XẾP LẠI GEN PDGFRB Ở BỆNH NHI DƯỚI 2 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TW Nguyễn Thị Mai Hương1, Nguyễn Thị Hà1 TÓM TẮT 56 imanitib on peaditric patient remain unclear. First Tăng bạch cầu ái toan ở máu ngoại vi khi số time a case with rearrangement PDGFRB was lượng >1.5 x109 /L. Bệnh tăng bạch cầu ái toan found at National Children’s Hospital. A boy do nguyên nhân ác tính tại tủy rất ít gặp ở trẻ from 15 months old to 23 motnhs old complained dưới 2 tuổi và hiệu quả điều trị bằng imanitib còn abdominal pain and fatigue, no fever. He chưa rõ ràng trên trẻ nhỏ. Chúng tôi báo cáo một manifested the expansion of an eosinophil clone ca bệnh lần đầu tiên được phát hiện tại Bệnh viện combined to aenemia; enlarge spleen caused Nhi Trung ương. Một trẻ nam đến khám nhiều initial confused diagnostic. His absolute đợt từ lúc 15 tháng tuổi đến 23 tháng tuổi với eosinophilia count level from 11.470/ µL (White biểu hiện tăng bạch cầu ái toan tăng dần từ blood cell 37x 109/L, eosinophil 31%) to 54.984/ 11.470/ µL (số lượng bạch cầu 37x 109/L, bạch µL (White blood cell 174x 109/L, eosinophil cầu ái toan 31%) đến 54.984/ µL (số lượng bạch 31,6%). Many test were performed to exclude of cầu 174x 109/L, bạch cầu ái toan 31,6%) với biểu secondary HE and to diagnosis primary HE. hiện mệt mỏi, đau bụng, không sốt, gan lách to Lastly we decided to make FISH technique with tăng dần, thiếu máu. Sau 8 tháng tìm nguyên genes: PDGFRB, PDGFRA and FGFR1. It nhân chúng tôi đã chẩn đoán được bệnh nhân showed 95% rearrangement PDGFRB after 8 mắc tăng sinh tủy ác tính do sắp xếp lại gen months from first on admission. Imatinib is the PDGFRB. Điều trị bằng imanitib ban đầu cho kết first choice but it only shows a good response in quả tốt. adult. Although myeloid neoplasm with eosinophilia and PGDFRB rearrangement usually SUMMARY occurs in adults but it can be found on children Hypereosinophilia (HE) has generally been under 2 year old. The therapeutic benefit of defined as a peripheral blood eosinophil count Imatinib in this pediatric patient was consistent greater than 1.5 x109 /L. But severe HE is with its reported effects in adult patients. uncommon and relatively rare in children especially under 2 year old and efficacy of I. ĐẶT VẤN ĐỀ Bạch cầu ái toan được định nghĩa tăng 1 Bệnh viện Nhi TW cao ở máu ngoại biên khi > 1.5x 109/L1. Tăng Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Mai Hương bạch cầu ái toan (Hypereosinophilia: HE) rất SĐT: 0912.010.305 ít gặp ở trẻ dưới 2 tuổi. HE là dấu hiệu Email: nguyentmhuong@nch.gov.vn thường gặp trong tăng sinh tủy ác tính Ngày nhận bài: 01/8/2022 (MPNs: Myeloproliferative neoplasms) hay Ngày phản biện khoa học: 01/8/2022 bạch cầu kinh dòng tủy (CML). Tuy nhiên Ngày duyệt bài: 04/10/2022 461

KỶ YẾU CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU tăng bạch cầu ái toan do MPNs liên quan đến thường. Siêu âm bụng hình ảnh gan to, lách sắp xếp lại gen PDGFRB rất hiếm gặp đặc to. Xét nghiệm tìm nguyên nhân tăng bạch biệt ở trẻ nhỏ, chiếm dưới 1% trong số bệnh cầu ái toan thứ phát: tìm ký sinh trùng bằng nhân mắc bệnh này2. Vì vậy, chúng tôi báo kĩ thuật Elisa phát hiện dương tính (+) với cáo trường hợp bệnh nhân 23 tháng tuổi được một số loại như sán lá gan lớn, giun đũa, sán chẩn đoán HE do bệnh MPNs có sắp xếp lại dây chó, giun đũa chó mèo. Xét nghiệm IgE, gen PDGFRB lần đầu tiên được phát hiện tại IgA, IgM, IgG trong giới hạn bình thường. Bệnh viện Nhi Trung ương. Bệnh nhân đã Các kháng thể dsDNA(-), anti ANA(-). Kết được điều trị thành công với Imanitib. luận ban đầu bệnh nhân tăng bạch cầu ái toan Nghiên cứu ở nhiều nước cho thấy gần như nghi do nhiễm kí sinh trùng và được dùng 100 % bệnh nhân đáp ứng với Imanitib với thuốc tẩy giun theo phác đồ nhưng bạch cầu liều lượng khác nhau. ái toan không giảm mà có xu hướng tăng nhanh, bạch cầu có lúc 174 x 109/L (bạch cầu II. CA BỆNH ái toan 31,6%). Bệnh nhân được chọc tủy đồ Bệnh nhân nam 23 tháng tuổi có tiền sử 2 lần đều không phát hiện bệnh ác tính chỉ đẻ IVF và tăng bạch cầu ái toan kéo dài từ thấy hình ảnh tủy tăng sinh và tăng mạnh lúc 15 tháng tuổi. Trẻ đến viện khám vì đau dòng bạch cầu ái toan. Sinh thiết tủy xương bụng, mệt mỏi, không sốt và tăng bạch cầu ái thấy mô tủy xương tăng sinh bạch cầu ái toan (bạch cầu 37x 109/L, bạch cầu ái toan toan. Bệnh nhân được lấy máu ngoại vi tìm 31%). Lúc 17 tháng bệnh nhân nhập viện các đột biến bằng kĩ thuật FISH không thấy chẩn đoán viêm phế quản phổi, viêm tai giữa có sự sắp xếp lại gen PDGFRA và FGFR1 do hemophilus influenza, số lượng bạch cầu nhưng thấy có sự sắp xếp lại 95% gen 37x 109/L (tỷ lệ bạch cầu ái toan 36%). Lúc PDFRB. Bệnh nhân cũng được làm xét 19 tháng tuổi bệnh nhân được chẩn đoán nghiệm PCR tìm đột biến BCL/ABR p190 và nhiễm sán lá gan lớn, nhiễm sán dây chó p210 âm tính. Cấy nhiễm sắc thể bình thường nhưng không có yếu tố dịch tễ liên quan tới (46 XY). nhiễm giun sán vì gia đình trẻ ở chung cư Chẩn đoán xác định là MPNs có đột biến thành phố, không nuôi chó mèo. sắp xếp lại gen PDGFRB và được điều trị Trẻ vào viện nhiều đợt với các triệu bằng Imanitib liều thấp 150 mg/ngày sau 1 chứng mệt mỏi, đau bụng, ăn kém, ít chơi, tuần giảm xuống 100 mg/ngày. Kết quả sau 1 thiếu máu, gan to 2 cm, lách to 4 cm dưới bờ tuần điều trị số lượng bạch cầu giảm dần còn sườn, không có ban dị ứng. Xét nghiệm máu 17x 109//L, bạch cầu ái toan 2 %, lách nhỏ thấy bạch cầu 72x 109/L, trong đó: bạch cầu dần. Bệnh nhân được tiếp tục điều trị duy trì ái toan 38%, trung tính 35 %, lympho 22 %, với Imanitib. Hb 9,1 g/l, tiểu cầu 173.000/ mm3. Các xét nghiệm chức năng gan, thận, đông máu, III. BÀN LUẬN LDH, acid uric, men tim như CK-MB, Họ yếu tố tăng trưởng có nguồn gốc tiều troponin I, ProBMP trong giới hạn bình cầu (PDGF) bao gồm ít nhất năm dạng dimer 462

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 520 - THÁNG 11 - SỐ ĐẶC BIỆT - 2022 (PDGF AA, PDGF AB, PDGF BB, PDGF cầu mono hoặc sự có mặt của t(5;12) (q31- CC và PDGF DD) và PDGF– b ( PDGFRB). 33; p12) hoặc một chuyển đoạn khác hoặc PDGFRA và PDGFRB thuộc họ tyrosin ETV6 – PDFRB hoặc có sự sắp xếp lại gen kinase receptor typ III và có đặc tính năm của PDGFRB1. vùng giống như globulin miễn dịch ở vùng Bệnh nhân của chúng tôi có đủ tiêu chuẩn ngoại bào, vùng xuyên màng, vị trí gắn ATP để chẩn đoán MPNs với 95% sắp xếp lại gen và vị trí gắn kinase trong nội bào. Phức hợp PDGFRB bằng kĩ thuật FISH. Trong một gắn với receptor này dẫn đến trùng hợp các nghiên cứu tiến hành năm 2012, tăng sinh tủy dưới nhóm của receptor gây hoạt hóa tyrosin ác tính do PDGFRB chiếm 1,8% (556 bệnh kinase và sự tự phosphoryl hóa. Các nhân ). Vì vậy để có thể chẩn đoán trước một phosphotyrosin hoạt động như các vị trí gắn bệnh nhân tăng bạch cầu ái toan, bước đầu cho các protein tín hiệu trong tế bào và các tiên phải loại trừ các nguyên nhân gây tăng tín hiệu thông qua PDGFRB đóng vai trò bạch cầu ái toan thường gặp: chủ yếu do quan trọng trong quá trình phân bào, sắp xếp nhiễm trùng, đặc biệt nhiễm kí sinh trùng, dị lại cấu trúc tế bào và điều hòa hóa học. Nó ứng và tình trạng tăng nhạy cảm, dị ứng thường thể hiện ở tế bào tiền thân của hồng thuốc, bệnh lí mạch máu collagen (u hạt tăng cầu và tế bào dòng tủy trong tủy xương hoặc bạch cầu ái toan với viêm đa tuyến, hội ở tế bào mono trưởng thành, tế bào nội mô, chứng Churg Strauss, u hạt kèm viêm đa tế bào xương, tế bào đệm thần kinh. Gen tuyến- Wegenes, lupus ban đỏ hệ thống, bệnh PDGFRB nằm ở nhiễm sắc thể 5q33 mã hóa tăng bạch cầu ái toan cấp tính hoặc mãn tính cho receptor tyrosin kinase2. Hầu hết các đứt ở phổi, viêm phế quản phổi do nấm dị ứng gãy của PDGFRB là hệ quả của chuyển đoạn (ABPA)…, viêm dạ dày ruột dị ứng và các t(5;12) (q33; p13), sự hợp nhất của đầu 5’ tình trạng rối loạn chuyển hóa như suy tuyến của ETV6 với đầu 3’ của PDGFRB bao gồm thượng thận là các chẩn đoán lâm sàng phù vùng mã hóa của tyrosin kinase. Chuyển hợp. Các bệnh lí tủy không ác tính liên quan đoạn này được phát hiện lần đầu tiên năm tới tăng bạch cầu ái toan thứ phát do kết quả 1994, sau đó gần 30 các chuyển đoạn khác sản xuất cytokine như IL3, IL5 và GM-CSF cũng được công bố trong y văn3. Những tiến thúc đẩy sự biệt hóa và sống sót. Ví dụ bộ gần đây trong chẩn đoán MPNs không những cytokine bắt nguồn từ tế bào lympho điển hình đã chỉ ra một số bất thường phân tử T, Hodgkin lymphoma, bạch cầu cấp dòng có thể tiên đoán khả năng đáp ứng của bệnh lympho, tình trạng hiếm gặp khác bao gồm nhân với Imanitib mesylate hoặc các chất ức tăng bạch cầu ái toan gia đình mà kiểu di chế tyrosin kinase3. Theo phân loại của truyền gen còn chưa biết, hội chứng tăng IgE, WHO năm 2008 và được chỉnh sửa lại vào hội chứng Omenn từng đợt gây phù mạch và năm 2016, tăng bạch cầu ái toan có sắp xếp tăng bạch cầu ái toan (hội chứng Gleich) và lại PDGFRB nằm trong nhóm 6 của MPNs. hội chứng đau cơ – tăng bạch cầu ái toan (có Bệnh MPNs thường nổi bật là tăng bạch cầu thể liên quan đến tiêu hóa tryptophan hoặc ái toan và đôi khi bạch cầu trung tính, bạch liên quan dịch hội chứng đầu độc….). 463

KỶ YẾU CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU Bệnh nhân của chúng tôi đã được làm các toàn bộ (OR) 10 năm là 90 %, tỉ lệ sống xét nghiệm tìm nguyên nhân tăng bạch cầu ái không bệnh (EFS) sau 6 năm là 88% và toan thứ phát. Bệnh nhân có dương tính với 25/26 bệnh nhân cho thấy hiệu quả rất tốt3. nhiều loại giun sán. Tuy nhiên khi điều trị Một nghiên cứu về đáp ứng của bệnh nhân nhiễm kí sinh trùng thấy không đáp ứng. rối loạn tăng sinh tủy mãn tính BCR-ABL Điều này thúc đẩy chúng tôi đi tìm các âm tính có bất thường sắp xếp PDGFRB của nguyên nhân khác. Bước thứ hai là tiến hành nhóm nghiên cứu Marianna David thấy 12 tìm các rối loạn tủy xương nguyên phát bệnh nhân đều có đáp ứng huyết học rất tốt, nhưng cũng không tìm thấy bất thường. Cuối bạch cầu ái toan trở về bình thường, 10 bệnh cùng, chúng tôi quyết định cho tìm các bất nhân đáp ứng hoàn toàn về mặt di truyền tế thường gen PDGFRA, PDGFRB, FGFR1. bào, giảm hoặc biến mất chuyển đoạn bằng Những bất thường di truyền phân tử này đi kĩ thuật PCR-RT4. Tác dụng phụ hay gặp là kèm bất thường di truyền tế bào. Chuyển buồn nôn nhẹ, mệt mỏi giữ nước và đau cơ đoạn 4q12 (PDGFRA phối hợp với FIP1L1), không cần ngừng điều trị. Hiện nay chỉ có 5q31-33 (PDGFRB) hoặc 8q11-12 (FGFR1). một nghiên cứu đăng trên tạp trí Pediatr Ngược lại với FIP1L1- PDGFRA, bất thường Blood 2011 báo cáo trường hợp bệnh nhi sắp xếp của PDGFRB và FGFR1có thể nam 8 tuổi chẩn đoán CML có bất thường không đi kèm tăng bạch cầu ái toan. Bất TPM3- PDGFRB điều trị Imanitib với liều thường PDGFRB rất hiếm gặp (< 1%) trong thấp 200 mg/m2 đáp ứng huyết học hoàn CML hoặc các bệnh lí tủy ác tính khác (CML toàn sau một tháng5 và báo cáo năm 2013 về không điển hình, bạch cầu cấp dòng mono bệnh nhân nữ 11 tháng với chẩn đoán MPNs thanh thiếu niên, MDS/MPN), càng hiếm gặp có 100% sắp xếp lại gen PDGFRB với bằng hơn nữa ở trẻ nhỏ. Việc xác định chẩn đoán kĩ thuật FISH cũng có đáp ứng hoàn toàn sau rất quan trọng đánh giá khả năng đáp ứng với 5 tháng điều trị Imanitib với bất thường sắp Imanitib. xếp lại gen PDGFRB giảm còn 7,1%.6 Bệnh Imanitib ban đầu được tạo ra là một chất nhân của chúng tôi cũng cho kết quả đáp ứng ức chế thụ thể của BCR- ABL tyrosin kinasa rất nhanh về mặt huyết học với liều rất thấp ở bệnh nhân mắc bệnh ác tính mang chuyển 150 mg/ngày sau 1 tuần. Các dữ liệu công bố đoạn t(9;22). Tuy nhiên trong quá trình phát về MPNs với sự sắp xếp lại của gen triển Imanitib mesylate cho thấy hiệu quả ức PDGFRA cho thấy bệnh nhân có thể duy trì chế cả invitro và invivo chống lại các protein tác dụng với Imanitib với liều rất thấp 100 liên quan tới gen ABL như KIT, PDGFRA mg/ ngày. và PDGFRB. Nhiều nghiên cứu chỉ ra hiệu Liều ban đầu của Imanitib có thể phụ quả rất tốt của Imanitib ở bệnh nhân có sắp thuộc nhiều yếu tố: kiểu đột biến, đặc điểm xếp lại PDGFRB. Nghiên cứu năm 2014 của lâm sàng bệnh nhân, liệu pháp điều trị ban Chan Y.Cheah sử dụng Imanitib cho 26 bệnh đầu và thời gian bắt đầu điều trị. Liều có thể nhân người lớn, thời gian theo dõi trung bình duy trì sự thuyên giảm về mặt huyết học và 10,2 năm, liều 400 mg/ngày, thời gian sống di truyền phân tử chưa được xác định. Hướng 464

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 520 - THÁNG 11 - SỐ ĐẶC BIỆT - 2022 dẫn về liều lượng được FDA chấp thuận 2. Shi - Chong Wang, Wen - Yu Yang. không bao gồm bệnh nhân nhi có rối loạn sắp Myeloid neoplasm with eosinophilia and xếp PDGFRB (liều 400 mg/ngày được rearrangement of platelet – derived growth khuyến nghị cho người lớn).Việc chấp nhận factor receptor beta gene in children: two liều thấp cho hiệu quả tương đương liều cao, case reports. World J Clin Cases. Jan 6, 2021; 9(1): 204 -210. độ bền của đáp ứng với Imanitib đã làm giảm 3. Chan Y.Cheah, Kate Burbury, Jane nhu cầu ghép tế bào gốc. Rất nhiều nghiên F.Apperley. Patients with myeloid cứu đã kết luận rằng việc xét nghiệm di malignancies bearing PDGFRB fusion genes truyền phân tử tìm rối loạn sắp xếp PDGFRB achieve durable long-term remissions with là cần thiết và đóng vai trò quan trọng trong imatinib. Blood. 2014 Jun 5; 123(23) : 3574- việc lựa chọn liệu pháp điều trị Imanitib cho 3577. bệnh nhân. 4. Marianna David. Durable responses to imatinib in patients with PDGFRB fusion IV. KẾT LUẬN gene – positive and BCR- ABL – negative Tăng sinh tủy ác tính MPNs với sự sắp chronic myeloproliferative disorders. Blood. xếp lại gen PDGFRB là một bệnh rất hiếm 2007 Jan 1; 109 (1): 61-64. gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt với trẻ dưới 2 tuổi, vì 5. Zhipeng Li, Rong Yang, Jiangning Zhao. vậy việc chẩn đoán bệnh dễ bị bỏ qua. Điều Molecular diagnogis and targeted therapy of trị bằng Imanitib đạt kết quả tốt và cần được a pediatric chronic eosinophilic leukemia theo dõi lâu dài. patient carrying TPM3 – PDGFRB fusion. Pediatric blood àn cancer. 2011 march; 56 (3): 463-6. TÀI LIỆU THAM KHẢO 6. Kathryn Wilkinson, Elvira R.P.Velloso, 1. William Shomali, Jason Gotlib. World Luiz Fernando Lopes. Cloning of the t(1;5) Health Organization– defined eosinophilic (q23; q33) in a myeloproliferative disorder disorders: 2019 update on diagnosis, risk associated with eosinophilia : involvement of stratification, and management. American PDGFRB and response to imatinib.Blood. Journal of Hematology. Volume 94, Issue 10, 2003 december 1; 102 (12). P.1149-1167. 465

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY