Các phương pháp nghiên cứu định tính: Thu thập bằng chứng, phân tích thủ công, tác động giao tiếp, ấn bản 2, 2020

Các phương pháp nghiên cứu định tính: Thu thập bằng chứng, phân tích thủ công, tác động giao tiếp, ấn bản 2, 2020
  • Mã tin : 11554
  • Ngày đăng : 03/04/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409

Atlas siêu âm chẩn đoán cầm tay

Phẫu thuật thoát vị – Những nguyên tắc hiện tại

Phát triển các sản phẩm Thiết bị Dược phẩm sinh học, 2020

Thuyên tắc phổi – Từ cấp tính đến các biến chứng mãn tính, 2020

Yamada Sổ tay lâm sàng Tiêu hóa 3e

Hướng dẫn từng bước tuyệt vời cho nghiên cứu định tính và dân tộc học. Phương pháp nghiên cứu định tính: Thu thập bằng chứng, phân tích thủ công, tác động giao tiếp là một hướng dẫn toàn diện về cả nền tảng lý thuyết và ứng dụng thực tế của phương pháp định tính.
Áp dụng cách tiếp cận ngữ âm, cuốn sách nền tảng này dẫn dắt người đọc thông qua tiến trình theo trình tự thời gian của một dự án nghiên cứu định tính, từ thiết kế nghiên cứu và thu thập và phân tích dữ liệu đến phát triển lý thuyết và truyền đạt hiệu quả kết quả cho phép người đọc sử dụng các phương pháp định tính trong các dự án của họ như họ theo từng chương.
Bảo hiểm của các chủ đề như lý thuyết định tính, đạo đức, lấy mẫu, kỹ thuật phỏng vấn, chất lượng định tính và tư vấn về lĩnh vực thực tế cung cấp hướng dẫn rõ ràng và ngắn gọn về cách thiết kế và thực hiện các dự án nghiên cứu âm thanh.
Hướng dẫn dễ thực hiện về phân tích dữ liệu định tính lặp lại giải thích cách tổ chức, viết mã, giải thích, đưa ra yêu cầu và xây dựng lý thuyết.
Xuyên suốt cuốn sách, tác giả đưa ra những câu chuyện hậu trường của riêng mình về nghiên cứu thực địa, phân tích, soạn thảo, viết và xuất bản, tiết lộ các khía cạnh cảm xúc và hài hước của việc thực hành các phương pháp định tính.
Bây giờ trong phiên bản thứ hai của nó, văn bản kỹ lưỡng và đầy đủ thông tin này bao gồm các phần mới và mở rộng về các chủ đề bao gồm nghiên cứu sau định tính, hiện tượng học, phân tích văn bản và nghiên cứu văn hóa, tiếp cận với dân số ưu tú và khó tiếp cận, về cách viết thuyết phục, cách tiếp cận phỏng vấn mới, và hơn thế nữa. Nhiều ví dụ, nghiên cứu trường hợp, hoạt động và câu hỏi thảo luận đã được cập nhật để phản ánh nghiên cứu hiện tại và đảm bảo tính phù hợp đương đại.
• Được viết theo phong cách kể chuyện hấp dẫn và dễ tiếp cận bởi một học giả và nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực này
• Cung cấp các ví dụ mới và cập nhật về mã hóa và phân tích định tính, hình ảnh và hình minh họa đầy màu sắc, và trang web của người hướng dẫn đồng hành
• Tổng hợp các tài liệu đa ngành cập nhật nhất về phương pháp nghiên cứu định tính bao gồm bảy phương pháp chính để tìm hiểu định tính: lý thuyết có căn cứ, nghiên cứu trường hợp, dân tộc học, hiện tượng học, thuyết minh và tự động học, nghiên cứu hành động có sự tham gia và nghiên cứu dựa trên nghệ thuật
• Trình bày các phương pháp thu thập dữ liệu định tính sáng tạo và các chiến lược đại diện hiện đại, như dân tộc học ảo, giọng nói hình ảnh và phỏng vấn di động
Phương pháp nghiên cứu định tính: Thu thập bằng chứng, phân tích thủ công, tác động giao tiếp là một nguồn lý tưởng cho sinh viên đại học và sau đại học, giảng viên trong nhiều ngành bao gồm khoa học xã hội, y tế, giáo dục, quản lý và nhân văn, và cho các học viên tìm kiếm hướng dẫn chuyên gia về phương pháp định tính thực tế.

TRÍCH DẪN_
Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact
Sarah J. Tracy
Categories:Education
Year:2020
Edition:2nd Ed
Publisher:John Wiley & Sons/Blackwell
Language:english
Pages:435
ISBN 10:1119390788
ISBN 13:9781119390800
ISBN:111939080X
File:PDF, 10.43 MB

Tải ebook: Định dạng PDF – 435 Trang – 10 MB – Tiếng Anh

>>> DOWNLOAD EBOOK <<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY