MangYTe

Tài liệu y khoa

Sử dụng các phương pháp thống kê trong nghiên cứu Y khoa

Sử dụng các phương pháp thống kê trong nghiên cứu Y khoa
  • Mã tin: 11549
  • Ngày đăng: 03/04/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ

Các khía cạnh cơ bản và lâm sàng của khớp vai, ấn bản 2022

Cấy ghép tụy và ruột non đương đại

Những tiến bộ trong nghiên cứu và quản lý kinh doanh dược phẩm, tập 1, 2020

Nguyên tắc cơ bản của khoa học dữ liệu lâm sàng, 2019

Giáo trình Đầu và Cổ Nhi khoa: Bệnh học, Phẫu thuật và Hình ảnh 2021

Hướng dẫn thực hành sử dụng số liệu thống kê trong nghiên cứu sức khỏe, từ lập kế hoạch, thông qua phân tích và báo cáo

Cách tiếp cận thực tế để sử dụng số liệu thống kê trong nghiên cứu sức khỏe cung cấp một hướng dẫn từng bước dễ sử dụng để sử dụng số liệu thống kê trong nghiên cứu sức khỏe. Các tác giả sử dụng kinh nghiệm thống kê và nghiên cứu sức khỏe của họ để giải thích cách thống kê phù hợp với tất cả các giai đoạn của quá trình nghiên cứu. Họ giải thích cách xác định kích thước mẫu cần thiết, giải thích liệu có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về kết quả giữa các nhóm hay không và sử dụng kích thước hiệu ứng đo được để quyết định xem có bất kỳ thay đổi nào đủ lớn để phù hợp với thực tiễn chuyên nghiệp hay không.

Văn bản hướng dẫn bạn cách xác định thước đo kết quả chính cho nghiên cứu của bạn và yếu tố bạn nghĩ có thể ảnh hưởng đến kết quả đó và sau đó xác định loại dữ liệu nào sẽ được sử dụng để ghi lại cả hai dữ liệu này. Sau đó, nó mô tả cách thông tin này được sử dụng để chọn các phương pháp phù hợp nhất để báo cáo và phân tích dữ liệu của bạn. Hướng dẫn từng bước về cách sử dụng một loạt các quy trình thống kê phổ biến sau đó được trình bày trong các chương riêng biệt. Để giúp bạn đảm bảo rằng bạn đang sử dụng thống kê một cách mạnh mẽ, các tác giả cũng khám phá các chủ đề như nhiều thử nghiệm và cách kiểm tra xem dữ liệu đo có tuân theo phân phối bình thường hay không. Video cho thấy cách sử dụng các gói máy tính để thực hiện tất cả các phương pháp khác nhau được đề cập trong sách có sẵn trên trang web đồng hành của chúng tôi. Cuốn sách này:

• Bao gồm các khía cạnh thống kê của tất cả các giai đoạn nghiên cứu về sức khỏe từ lập kế hoạch đến báo cáo cuối cùng
• Giải thích cách báo cáo kế hoạch thống kê, cách phân tích được thực hiện, kết quả và kết luận
• Đặt sự chú ý vào việc xem xét ý nghĩa lâm sàng và không chỉ có ý nghĩa thống kê
• Giải thích tầm quan trọng của việc báo cáo khoảng tin cậy 95% cho kích thước hiệu ứng
• Bao gồm một hướng dẫn có hệ thống để lựa chọn các bài kiểm tra thống kê và sử dụng các tập dữ liệu mẫu và video để giúp bạn hiểu chính xác cách sử dụng số liệu thống kê

Viết như một hướng dẫn giới thiệu về thống kê cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, sinh viên và giảng viên trong các lĩnh vực dược phẩm, điều dưỡng, y học, nha khoa, vật lý trị liệu và liệu pháp nghề nghiệp, Phương pháp tiếp cận thực tế để sử dụng thống kê trong nghiên cứu sức khỏe: Từ kế hoạch đến báo cáo là một tài liệu tham khảo hữu ích tập trung vào việc áp dụng các phương pháp thống kê trong bối cảnh nghiên cứu sức khỏe.

BOOK DETAILS_____
A Practical Approach to Using Statistics in Health Research: From Planning to Reporting 1st Edition
by Adam Mackridge (Author), Philip Rowe (Author)
Hardcover: 240 pages
Publisher: Wiley; 1 edition (May 8, 2018)
Language: English
ISBN-10: 1119383579
ISBN-13: 978-1119383574
Product Dimensions: 5.7 x 0.7 x 8.7 inches

Định dạng PDF – 240 trang – 5 MB
—–TẢI SÁCH TẠI ĐÂY——

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/a-practical-approach-to-using-statistics-in-health-research-1st-edition/
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY