MangYTe

Tài liệu y khoa

Chất lượng cuộc sống trẻ hen phế quản và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Chất lượng cuộc sống trẻ hen phế quản và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Mã tin: 871
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Chất lượng cuộc sống trẻ hen phế quản và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Nhi Trung ương trình bày chất lượng cuộc sống đang là một trong các tiêu chí mới cần hướng tới trong quản lý và điều trị hen phế quản ở trẻ em.

Nội dung Text: Chất lượng cuộc sống trẻ hen phế quản và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Nhi Trung ương

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG TRẺ HEN PHẾ QUẢN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Nguyễn Thị Thanh Hương*, Tạ Anh Tuấn, Lê Huyền Trang Bệnh viện Nhi Trung ương Chất lượng cuộc sống đang là một trong các tiêu chí mới cần hướng tới trong quản lý và điều trị hen phế quản ở trẻ em. Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện nhằm mô tả chất lượng cuộc sống của những bệnh nhi 5 - 12 tuổi mắc hen tại Bệnh viện Nhi Trung Ương trong năm 2020 - 2021. Số liệu về được thu thập qua thang đo PedsQL™ 3.0 của Varni.J.W cho thấy trong số 4 nhóm điểm, nhóm triệu chứng bệnh có điểm cao nhất với 88,1 điểm. Hai nhóm lĩnh vực về cảm xúc và giao tiếp có mức điểm thấp nhất là 70,99 và 70,24 điểm. Điểm chất lượng cuộc sống trung bình của bệnh nhi trong nghiên cứu theo 28 tiêu chí là 81,45/100 điểm. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy nhóm trẻ bị bệnh hen nặng hơn, môi trường sống có khói thuốc hay không tuân thủ điều trị có chất lượng cuộc sống kém hơn các bệnh nhi khác. Từ khóa: Hen phế quản, trẻ em, chất lượng cuộc sống, điều trị hen phế quản. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Hen phế quản gọi tắt là hen, là tình trạng độ chuyên môn của bác sỹ, chăm sóc - tư vấn viêm mạn tính đường thở, tăng phản ứng và của đội ngũ điều dưỡng và điều kiện kinh tế tắc nghẽn phế quản ở các mức độ khác nhau, xã hội.4 Bên cạnh đó, chất lượng cuộc sống gặp nhiều ở trẻ em. Theo các nghiên cứu liên quan sức khỏe bao gồm các khả năng quốc tế về hen và dị ứng ở trẻ em (ISAAC), thực hiện các chức năng hàng ngày như các tần suất hen ở trẻ giao động từ 3% đến 20% hoạt động thể chất, các biểu hiện cảm xúc và ở các nước khác nhau.1 Nguyên nhân khởi khả năng tham gia các hoạt động xã hội cũng phát cơn hen cấp ở trẻ thường là tham gia là một trong các tiêu chí cần hướng tới trong các hoạt động gắng sức khi chơi thể thao, khi quản lý và điều trị hen phế quản.5 Hiện nay, chuyển mùa, khi tiếp xúc với dị nguyên buộc Bệnh viện Nhi Trung ương đã xây dựng phòng trẻ phải nghỉ học nhiều ngày.2 Có đến 40% trẻ quản lý - tư vấn hen phế quản và triển khai phải nghỉ học khi lên cơn hen cấp, điều này tại các bệnh viện vệ tinh nhằm nâng cao kiến ảnh hưởng đến tâm lý và sinh hoạt trong cuộc thức và chất lượng cuộc sống cho trẻ mắc hen sống của trẻ.3 phế quản. Do đó, nghiên cứu này được thực Từ năm 1992, GINA đã được hình thành hiện thông qua thang đo chất lượng cuộc sống và được cập nhập liên tục hàng năm để tăng liên quan đến sức khỏe được sử dụng rộng cường kiểm soát, điều trị và dự phòng hen. rãi trong các nghiên cứu trong và ngoài nước Kiểm soát hen phế quản phụ thuộc vào nhiều là PedsQL™ 3.0 của W.Varni nhằm mục tiêu yếu tố như nhận thức của trẻ và gia đình, trình mô tả chất lượng cuộc sống của những bệnh nhi mắc hen phế quản đến khám và điều trị Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Thanh Hương tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong năm 2020 Bệnh viện Nhi Trung Ương - 2021 và một số yếu tố liên quan đến Chất Email: nguyenhuongnhp@gmail.com lượng cuộc sống của trẻ nhằm đưa ra những Ngày nhận: 20/05/2022 cơ sở khoa học hướng đến điều trị hen phế Ngày được chấp nhận: 06/06/2022 quản hiệu quả. TCNCYH 156 (8) - 2022 183

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC II. PHƯƠNG PHÁP 1 Đối tượng Thu thập số liệu Đối tượng nghiên cứu gồm các bệnh nhi từ 5 Các bước thu thập số liệu nghiên cứu bao - 12 tuổi được chẩn đoán xác định hen phế quản gồm: tại phòng khám và được tư vấn điều trị, quản lý - Lựa chọn đối tượng nghiên cứu dựa vào hen ngoại trú tại Bệnh viện Nhi Trung ương. tiêu chuẩn lựa chọn. Nếu đối tượng đủ tiêu Tiêu chuẩn chọn bệnh nhi nghiên cứu chuẩn sẽ được tiến hành điều tra. - Được chẩn đoán xác định hen phế quản - Tổ chức thu thập số liệu bằng cách nghiên theo tiêu chuẩn chẩn đoán hen đối với trẻ > 5 cứu viên phỏng vấn đối tượng nghiên cứu đủ tuổi theo GINA2019. điều kiện thông qua bộ công cụ đã thiết kế sẵn - Được sự đồng ý của người chăm sóc hoặc tại Khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp. người giám hộ và tự nguyện tham gia nghiên cứu. - Đối với mục đánh giá điểm chất lượng Tiêu chuẩn loại trừ cuộc sống của bệnh nhi, sẽ hỏi cả người chăm sóc và bản thân bệnh nhi để bằng hai bảng hỏi - Bệnh nhi mắc các bệnh mãn tính khác kết riêng biệt, sau đó so sánh và đưa ra được bộ hợp hen phế quản như tim bẩm sinh, suy giảm đánh giá chính xác nhất. miễn dịch ảnh hưởng chức năng nhận thức, vận động, những bệnh lý tâm thần có trước - Trong khi phỏng vấn, ĐTV sẽ thông báo hoặc kết hợp hen phế quản, những trẻ không mục đích và nội dung chính của nghiên cứu và có khả năng hiểu và trả lời diễn đạt tiếng Việt. cũng sẽ giải thích rõ các thắc mắc của người tham gia nghiên cứu. 2. Phương pháp Các biến số nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu - Yếu tố nhân khẩu học: Tuổi, giới, nơi ở, Thiết kế nghiên cứu cắt ngang. nghề nghiệp, trình độ học vấn, nơi ở của người Thời gian và địa điểm nghiên cứu chăm sóc và tuổi, giới, cân nặng, chiều cao, Nghiên cứu được tiến hành từ 15/11/2020 BMI của nhóm trẻ nhỏ. đến 15/5/2021 tại phòng khám và quản lý bệnh - Yếu tố thông tin về bệnh hen phế quản: nhân hen phế quản thuộc khoa Miễn dịch - Dị năm mắc hen, bậc hen, mức độ kiểm soát, hút ứng - Khớp, Bệnh viện Nhi Trung ương. thuốc lá thụ động. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu - Tuân thủ điều trị: lý do đi khám lại hen, mức Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn độ tuân thủ thuốc, các loại thuốc đang sử dụng, mẫu toàn bộ, với mỗi đơn vị mẫu là người chăm các biện pháp hạn chế tác dụng phụ của thuốc, sóc và bệnh nhi từ 5 - 12 tuổi và người chăm kỹ thuật xịt thuốc. sóc được chẩn đoán xác định hen phế quản - Chất lượng cuộc sống: điểm chất lượng tại phòng khám và được tư vấn điều trị, quản cuộc sống về triệu chứng bệnh hen, về điều trị, lý hen ngoại trú tại Bệnh viện Nhi Trung ương. về cảm xúc, về giao tiếp. Trong toàn bộ quá trình tiến hành, nghiên Phương pháp và công cụ thu thập số liệu cứu đã thu thập thông tin được tổng cộng 160 trường hợp. Bộ công cụ nghiên cứu được thiết kế theo mẫu chia thành 4 phần: thông tin chung, kiến 184 TCNCYH 156 (8) - 2022

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC thức, tuân thủ điều trị và bộ câu hỏi chất lượng nội dung của thang. Nghiên cứu tiến hành đánh cuộc sống: Thang đo chất lượng cuộc sống của giá thử nghiệm ở 15 bệnh nhi để đảm bảo bộ trẻ hen phế quản sử dụng thang đo PedsQL™ câu hỏi là dễ tiếp cận với trẻ nhỏ và hoàn thiện 3.0,thang điểm này được xây dựng bởi W.Varni lại phiên bản tiếng Việt 1 lần nữa sau đánh giá và CS công bố năm 2002.5 Đây là thang đo chất thử nghiệm. lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe được 3. Xử lý số liệu sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu trong và Sau khi thu thập, phiếu phỏng vấn được ngoài nước và trong nước với phiên bản 4.0 kiểm tra tính đầy đủ thông tin. Các số liệu thu được sử dụng tại Bệnh viện Nhi Trung ương.6 thập được được các nghiên cứu viên nhập liệu Bộ công cụ Peds QL™ 3.0 được sử dụng tập toàn bộ thông qua phần mềm Epidata 3.1. Sau trung vào các vấn đề liên quan đến sức khỏe đó tiến hành làm sạch, mã hóa, nhập liệu và nhiều hơn gồm 28 mục về 4 lĩnh vực: triệu xử lý bằng phần mềm SPSS 18.0. Các kết quả chứng bệnh (11 mục); điều trị bệnh (11 mục), mô tả được thể hiện dưới dạng bảng thông tỷ cảm xúc (3 mục) và giao tiếp (3 mục) trong một lệ phần trăm và giá trị trung bình. Để kiểm định tháng qua. Các mức độ khó khăn được đánh mối liên quan đơn biến giữa các yếu tố cá nhân giá theo điểm từ 0 - 4 ứng với không có cho với điểm Chất lượng cuộc sống của bệnh nhi đến luôn luôn gặp khó khăn. Tổng điểm càng hen phế quản, nghiên cứu sử dụng các kiểm cao cho thấy mức độ khó khăn càng cao, đồng định tương quan đối với các biến liên tục là nghĩa với chất lượng sống ở lĩnh vực đó càng kiểm định t test và kiểm định ANOVA... thấp. Chất lượng sống chung được đánh giá 4. Đạo đức nghiên cứu bằng điểm trung bình của 4 lĩnh vực. Nghiên cứu được sự thông qua của Hội đồng Thang Peds QL 3.0 bằng tiếng Anh đã được đạo đức của Viện nghiên cứu sức khỏe Bệnh dịch sang tiếng Việt bởi 1 bác sĩ chuyên ngành viện Nhi Trung ương theo quyết định số 271/ nhi khoa và được dịch ngược lại sang tiếng BVNTW-VNCSKTE ngày 4 tháng 2 năm 2021. anh. Sau đó thống nhất trong nhóm dịch từng Nghiên cứu đã được sự đồng ý của khoa Miễn câu từ để đạt sự chính xác và phù hợp nhất về dịch - Dị ứng - Khớp Bệnh viện Nhi Trung ương . III. KẾT QUẢ Trong nghiên cứu của chúng tôi có tổng trong nghiên cứu là 25,6% và nhóm bệnh nhi cộng 155 bệnh nhi hen phế quản với 102 trẻ 8 - 12 tuổi là 74,4%. nam và 53 trẻ nữ. Độ tuổi bệnh nhi 5 - 7 tuổi Bảng 1. Đặc điểm bệnh hen phế quản đối tượng nghiên cứu thời điểm ban đầu Đặc điểm bệnh nhân N = 155 Tỷ lệ % Kiểm soát hoàn toàn 56 36,1 Kiểm soát 1 phần 61 39,4 Mức độ kiểm soát bệnh Không kiểm soát 6 3,9 Không biết 32 20,6 TCNCYH 156 (8) - 2022 185

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC Đặc điểm bệnh nhân N = 155 Tỷ lệ % Bậc 1 34 21,9 Bậc 2 6 3,9 Bậc hen Bậc 3 0 0,0 Bậc 4 4 2,6 Không biết 111 71,6 Tại thời điểm ban đầu, tỷ lệ bệnh nhi có các kiểm soát 1 phần bệnh Hen phế quản, chiếm tỷ triệu chứng hen phế quản được kiểm soát hoàn lệ cao nhất và có khoảng 20% đối tượng không toàn chiếm khoảng một phần ba số đối tượng có thông tin về mức đô kiểm soát bệnh của trẻ. nghiên cứu. Có 40% số bệnh nhi còn lại được Bảng 2. Điểm trung bình chất lượng cuộc sống - sức khoẻ của bệnh nhi hen phế quản N Trung bình Độ lệch chuẩn Lĩnh vực triệu chứng bệnh 155 88,10 11,57 Lĩnh vực điều trị bệnh 155 83,13 14,45 Lĩnh vực cảm xúc 155 70,99 21,56 Lĩnh vực giao tiếp 155 70,24 20,95 Điểm chất lượng cuộc sống - sức khoẻ 155 81,45 12,47 Điểm chất lượng cuộc sống - sức khoẻ về tương đương nhau và ở mức thấp hơn rất triệu chứng bệnh ít gây ảnh hưởng nhất đến nhiều so với hai nhóm còn lại, lần lượt là 70,99 chất lượng cuộc sống của bệnh nhi khi nhóm và 70,24 điểm. này có điểm chất lượng cuộc sống - sức khoẻ Tổng kết lại, điểm chất lượng cuộc sống cao nhất là 88,1 điểm; nhóm lĩnh vực về điều - sức khoẻ của toàn bộ 155 bệnh nhi trong trị bệnh có điểm thấp hơn là 83,13 điểm. Tuy nghiên cứu sau khi tổng hợp từ 4 nhóm điểm nhiên, hai nhóm về cảm xúc và giao tiếp có là 81,45 điểm trên mức điểm tối đa là 100 mức điểm chất lượng cuộc sống - sức khoẻ điểm. Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan Bảng 3. Kiểm định hai giá trị trung bình độc lập với yếu tố môi trường Các yếu tố N Điểm trung bình chất lượng cuộc sống p Kinh tế Khá trở lên 61 84,66 ± 11,40 0,009 Trung bình trở xuống 94 79,37 ± 12,75 186 TCNCYH 156 (8) - 2022

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC Các yếu tố N Điểm trung bình Chất lượng cuộc sống p Bệnh nền Có 118 77,87 ± 12,75 0,045 Không 37 82,57 ± 11,84 Trong nhà có người hút thuốc Có 82 78,13 ± 12,65 < 0,001 Không 73 85,19 ± 11,22 N = 155 Đối tượng bệnh nhi hen phế quản có kinh tế bệnh nhi hen phế quản không có bệnh nền có gia đình ở mức khá trở lên có điểm Chất lượng điểm chất lượng cuộc sống cao hơn nhóm có cuộc sống cao hơn nhóm có kinh tế ở mức ít nhất 1 bệnh nền là 4,70 điểm, sự khác biệt là trung bình trở xuống là 5,29 điểm. Đối tượng có ý nghĩa thống kê với p = 0,045. Bảng 4. Kiểm định hai giá trị trung bình độc lập với yếu tố điều trị bệnh Các yếu tố N Điểm trung bình chất lượng cuộc sống p Kiểm soát hen Hoàn toàn 56 88,69 ± 7,92 < 0,001 Không hoàn toàn 99 77,35 ± 12,74 Tuân thủ điều trị Có 55 89,02 ± 6,78 < 0,001 Không 100 77,29 ± 12,94 N = 155 Đối tượng bệnh nhi hen phế quản có kiểm phế quản có tuân thủ điều trị thì có điểm chất soát hen hoàn toàn thì có điểm chất lượng cuộc lượng cuộc sống cao hơn nhóm không tuân thủ sống cao hơn nhóm không kiểm soát hoàn là 11,74 điểm, sự khác biệt là có ý nghĩa thống toàn là 11,34 điểm. Đối tượng bệnh nhi Hen kê với p < 0,001. IV. BÀN LUẬN Sau khi tổng hợp điểm chất lượng cuộc dụng cùng bộ công cụ PedsQlLTM 3.0 thì điểm sống - sức khoẻ của 4 nhóm điểm chất lượng Chất lượng cuộc sống của nhóm bệnh nhi nhập cuộc sống gồm 28 tiêu chí đánh giá, với mức viện điều trị là 74,75/100 điểm, thấp hơn so với điểm cuối cùng thu được là 81,45 điểm, đây kết quả tại Bệnh viện Nhi Trung ương thuộc là một mức điểm khá cao nếu so sánh với các nghiên cứu này.7 Hay chính trong nghiên cứu nghiên cứu tại Việt Nam và trên thế giới. Theo của Nguyễn Thị Thu tại Bệnh viện Nhi Trung nghiên cứu tại Trung Quốc của Ling Feng sử ương cũng cho một mức điểm chất lượng cuộc TCNCYH 156 (8) - 2022 187

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC sống thấp hơn một chút là 75,5/100 điểm.6 Sự sống giảm đi hơn 11 điểm, mức điểm giảm mạnh khác biệt giữa các nghiên cứu dùng cùng một nhất của một yếu tố được xác định trong nghiên bộ công cụ đánh giá có thể nằm ở nhóm đối cứu. Kết quả của chúng tôi cũng cho thấy sự tượng nghiên cứu khác nhau khi nghiên cứu tương đồng với những nghiên cứu trước đây: này thực hiện chủ yếu ở nhóm trẻ 5 đến 12 tuổi, Nhóm không tuân thủ dùng thuốc điều trị hen nghiên cứu của Nguyễn Thị Thu thực hiện trên có chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng cao hơn nhóm trẻ lớn hơn là 8 đến 12 tuổi còn nghiên gấp 5,55 lần nhóm trẻ tuân thủ dùng thuốc, theo cứu của Feng thực hiện trên nhóm trẻ trải dài từ như nghiên cứu của Trịnh Thị Hậu năm 2018. 2 đến 18 tuổi.6,7 Yếu tố tạo ra sự khác biệt ở các Kết quả nghiên cứu của Đoàn Thị Thanh Bình nghiên cứu chủ yếu nằm ở nhóm chất lượng cũng cho kết quả: điểm chất lượng cuộc sống cuộc sống liên quan đến triệu chứng bệnh khi của nhóm có điều trị dự phòng là 5,79 và nhóm tình trạng bệnh của các nhóm đối tượng nghiên không điều trị dự phòng là 5,39.8 cứu có thể khác nhau vào những thời điểm và V. KẾT LUẬN địa bàn nghiên cứu khác nhau. Trong số 4 nhóm điểm chất lượng cuộc Bậc hen và mức độ kiểm soát hen có ảnh sống, lĩnh vực về triệu chứng bệnh có điểm hưởng trực tiếp tới mức độ nặng hay nhẹ của cao nhất với 88,1 điểm và hai nhóm lĩnh vực bệnh và từ đó tác động đến chất lượng cuộc điểm Chất lượng cuộc sống về cảm xúc và sống của bệnh nhi, điều này dẫn đến việc điểm giao tiếp có mức điểm thấp nhất là 70,99 và chất lượng cuộc sống của trẻ giảm rõ rệt khi bậc 70,24 điểm. Điểm chất lượng cuộc sống - sức hen tăng lên hay bệnh được kiểm soát không khoẻ trung bình của bệnh nhi trong nghiên hoàn toàn. Đây là điều đã được minh chứng từ cứu theo 28 tiêu chí đánh giá của bộ công cụ rất nhiều nghiên cứu khác nhau, nghiên cứu tại PedsQL™ 3.0 là 81,45/100 điểm, đây là mức Việt Nam của Đoàn Thị Thanh Bình hay Trịnh điểm khá cao so với các nghiên cứu trong và Thị Hậu cũng đưa ra kết luận tương tự khi đối ngoài nước khác. Một số yếu tố về bệnh Hen tượng bị hen nặng và bệnh không được kiểm phế quản, môi trường và đặc biệt là tuân thủ soát sẽ khiến chất lượng cuộc sống giảm một điều trị có tác động lớn đến Chất lượng cuộc cách rõ rệt.8,9 Một điều cân lưu ý trong nghiên sống của bệnh nhi trong nghiên cứu. cứu này đó là tỷ lệ phụ huynh và trẻ không biết về bậc hen hiện tại là khá cao, kết quả cũng TÀI LIỆU THAM KHẢO chỉ ra rằng những bệnh nhi trong nhóm này 1. Trần Quỵ. Dịch tễ học hen phế quản. Tài có điểm chất lượng cuộc sống thấp nhất, một liệu Hội hen dị ứng MDLS, Bộ Y tế, tập 1, tr. phần liên quan đến kiến thức và mối quan tâm 5 - 7, 2007. đến bệnh của các đối tượng theo như khảo sát 2. Lê Quỳnh Chi, Lư Thị Hoa và cộng sự. về kiến thức và thực hành điều trị bệnh hen phế Mối liên quan giữa một số vi rút với mức độ quản của Lê Huyền Trang đã chỉ ra.10 nặng của cơn hen phế quản cấp ở trẻ em. Tạp Có thể thấy rằng, trước khi nhập viện để điều Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 4(6), trị thì rất nhiều bệnh nhi đã không được chăm 2020. https://doi.org/10.47973/jprp.v4i6.272 sóc và điều trị theo đúng khuyến nghị và hướng 3. Trần Thúy Hạnh, Nguyễn Văn Đoàn và dẫn được đưa ra. Nhóm bệnh nhi không tuân cộng sự. Nghiên cứu thực trạng hen phế quản theo phương pháp chăm sóc và điều trị do nhiều ở Việt Nam năm 2010 - 2011. Đề tài cấp bộ lý do khác nhau có mức điểm chất lượng cuộc nghiệm thu năm 2011, 2011. 188 TCNCYH 156 (8) - 2022

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC 4. Bateman, Eric D., et al. Global strategy doi.org/10.1186/1477-7525-9-64. for asthma management and prevention: GINA 8. Trịnh Thị Hậu. Đánh giá chất lượng executive summary. European Respiratory cuộc sống của trẻ hen phế quản từ 7-15 tuổi Journal, 2008, 31.1: 143 - 178. khám, điều trị tại khoa Miễn dịch - Dị ứng - 5. Varni, James W., et al. The PedsQL™ in Khớp Bệnh viện Nhi Trung Ương từ tháng 05 pediatric asthma: reliability and validity of the đến tháng 11/2016. 2016. Tạp chí Nghiên cứu Pediatric Quality of Life Inventory™ generic và Thực hành Nhi khoa 2.6, 2018. https://doi. core scales and asthma module. Journal of org/10.25073/jprp.v0i6.135. behavioral medicine, 2004, 27.3: 297-318. 9. Đặng Thị Thanh Bình. Nghiên cứu chất 6. Nguyễn Thị Thu. Chất lượng cuộc sống lượng cuộc sống của hen phế quản và một số liên quan đến sức khỏe của trẻ hen phế quản yếu tố ảnh hưởng. Luận văn Thạc sỹ Y học, Đại từ 8 đến 12 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. học Y, Hà Nội, 2012. Tạp Chí Y học Việt Nam, 505(1), 2021. https:// 10. Lê Huyền Trang. Kiến thức và thực hành doi.org/10.51298/vmj.v505i1.1070 về dự phòng hen phế quản của người chăm 7. Feng Lifen. The Chinese version of the sóc trẻ mắc hen tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Pediatric Quality of Life Inventory™ (PedsQL™) Luận văn Thạc sỹ Quản lý bệnh viện, Đại học Y 3.0 Asthma Module: reliability and validity. Hà Nội, 2016. Health Qual Life Outcomes 9, 64, 2011. https:// Summary QUALITY OF LIFE OF CHILDREN WITH ASTHMA AND ASSOCIATED FACTORS AT THE VIETNAM NATIONAL CHILDREN'S HOSPITAL IN 2020 -2021 Quality of life is one of the criteria in the management and treatment of asthma.,. A cross-sectional study method by quantitative interview at the Vietnam National Children's Hospital in 2020- 2021 was conducted to assess the quality of life of 5-12 years old pediatric patients with asthma. Personal information, disease status, treatment adherence data was collected from 160 asthmatic children and QOL assessment was performed using Varni’s J.W's PedsQL™ 3.0 scale The results showed that among the 4 groups of PedsQL scores, the symptom domain has the highest score with 88.1 points; Disease treatment ranked second with 83.13 points. Emotion and communication have the lowest scores of 70.99 and 70.24 points.. The average PedsQL scores of pediatric patients in the study according to the 28 evaluation criteria of the PedsQL™ 3.0 toolkit was 81.45/100 points, which is quite high compared to other domestic and international studies. Research results also show that children with severe asthma, exposed to cigarette smoking or non-compliance with treatment have poor quality of life compared with others. Keywords: Children, Asthma, Quality of life, Pediatric. TCNCYH 156 (8) - 2022 189

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/chat-luong-cuoc-song-tre-hen-phe-quan-va-mot-so-yeu-to-lien-quan-tai-benh-vien-nhi-trung-uong-2565746.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY