MangYTe

Tài liệu y khoa

Chuyển vị dạ dày: Hồi cứu và kinh nghiệm bước đầu

Chuyển vị dạ dày: Hồi cứu và kinh nghiệm bước đầu
  • Mã tin: 759
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Phẫu thuật chuyển vị dạ dày thay thế thực quản đang được sử dụng ngày càng phổ biến ở trẻ em nhờ ưu điểm về lượng máu nuôi dồi dào và khả năng kéo dãn của dạ dày. Nghiên cứu này nhằm hồi cứu và đánh giá những kinh nghiệm bước đầu về kỹ thuật chuyển vị dạ dày ở trẻ có thực quản bất thường do bẩm sinh hay mắc phải.

Nội dung Text: Chuyển vị dạ dày: Hồi cứu và kinh nghiệm bước đầu

Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 3+4 (2022) 155-161 Case Report Gastric Transposition: Initial Review and Experience Tran Tuyen1*, Vuong Minh Chieu2 1 University of Medicine and Pharmacy, 217 Hong Bang, Ward 11, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam 2 Children’s Hospital No 2, 14 Ly Tu Trong, Ward Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Received 10 April 2022 Revised 11 May 2022; Accepted 15 May 2022 Abstract Objective: Gastric transposition has been widely utilised in children as an esophageal replacement method because of the stomach’s rich vasculature and stretch ability. This research basically aims to review and evaluate our initial experiences of gastric transposition in children with congenital or acquired abnormalities of esophagus. Methodology: All children underwent gastric transposition from 1 January 2018 to 15 June 2019 at Children’s Hospital No.2 were retrospectively recorded and subjected to continual follow up. We reviewed the clinical features, surgical procedures, complications and follow-up. Results: We recorded 9 patients including 8 cases with long-gap esophageal atresia and 1 case with caustic ingestion with persistent stricture. Mean age at the time of operation was 26 months. There was no major complications during the surgery. There were 2 deaths in the series, one child died in the early postoperative period from pulmonary aspiration leading to respiratory failure, and the other died after discharged from hospital. Anastomotic leakage occurred in 3 cases (33%), all of which resolved without intervention. Anastomotic stricture occurred in 2 cases (22%), which required dilatation once or twice. In terms of follow- up, there was 1 case showed symptoms of gastroesophageal reflux which was resolved by medicine. The mean refeeding time was 22 days and discharged time was 33 days. Conclusions: Gastric transposition is an appropriate alternative for esophageal replacement in children. Oral feeding was achieved in all cases. The anastomotic leakage ratio was 33%, and 22% of the patients needed anastomotic dilatation for stricture. Gastroesophageal reflux after this procedure is an essential complication and must be monitored and prevented, especially in early postoperative period. Longer follow-up would be necessary to evaluate other long-term outcomes. Keywords: gastric transposition, esophageal replacement, esophageal atresia * Corresponding author. E-mail address: tuyen.tran97@gmail.com https://doi.org/10.47973/jprp.v6i4.436 155

156 T. Tuyen et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 3+4 (2022) 155-161 Chuyển vị dạ dày: hồi cứu và kinh nghiệm bước đầu Trần Tuyến1*, Vương Minh Chiều2 1 Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 2 Bệnh viện Nhi đồng 2, 14 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhận ngày 10 tháng 4 năm 2022 Chỉnh sửa ngày 11 tháng 5 năm 2022; Chấp nhận đăng ngày 15 tháng 5 năm 2022 Tóm tắt Mục tiêu: Phẫu thuật chuyển vị dạ dày thay thế thực quản đang được sử dụng ngày càng phổ biến ở trẻ em nhờ ưu điểm về lượng máu nuôi dồi dào và khả năng kéo dãn của dạ dày. Nghiên cứu này nhằm hồi cứu và đánh giá những kinh nghiệm bước đầu về kỹ thuật chuyển vị dạ dày ở trẻ có thực quản bất thường do bẩm sinh hay mắc phải. Phương pháp: Hồi cứu hồ sơ và theo dõi tất cả các trẻ được phẫu thuật chuyển vị dạ dày từ 01/01/2018 đến 15/06/2019 tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Những thông tin được ghi nhận gồm đặc điểm lâm sàng, phẫu thuật, biến chứng và theo dõi sau phẫu thuật. Kết quả: Có 9 bệnh nhi được ghi nhận gồm 8 trường hợp teo thực quản gián đoạn dài và 1 trường hợp hẹp thực quản sau bỏng thực quản do hóa chất. Tuổi trung bình lúc phẫu thuật là 26 tháng. Không có biến chứng nào xảy ra trong lúc phẫu thuật. Có 2 trường hợp tử vong, một trường hợp tử vong trong giai đoạn hậu phẫu do sặc sữa dẫn đến suy hô hấp cấp, trường hợp còn lại tử vong sau khi xuất viện. Xì miệng nối xảy ra ở 3 trường hợp (33%), tất cả được điều trị bảo tồn thành công. Hẹp miệng nối xảy ra ở 2 trường hợp (22%). Trong quá trình theo dõi, có 1 trường hợp biểu hiện trào ngược dạ dày thực quản, đáp ứng tốt với điều trị nội khoa. Thời gian cho ăn lại trung bình là 22 ngày và thời gian nằm viện trung bình là 33 ngày. Kết luận: Chuyển vị dạ dày là một lựa chọn phù hợp cho phẫu thuật thay thế thực quản ở trẻ em. Tất cả các trường hợp đều thành công trong việc khôi phục khả năng ăn uống đường miệng. Tỉ lệ xì miệng nối là 33%, và 22% trường hợp cần nong thực quản để giải quyết biến chứng hẹp miệng nối sau mổ. Trào ngược dạ dày thực quản là một biến chứng quan trọng, cần được theo dõi và phòng ngừa, đặc biệt ở giai đoạn hậu phẫu sớm. Việc theo dõi dài hạn là cần thiết để đánh giá các biến chứng lâu dài của phẫu thuật này. Từ khóa: chuyển vị dạ dày, thay thế thực quản, teo thực quản. I. Đặt vấn đề teo thực quản đoạn dài, tổn thương thực quản Teo - hẹp thực quản đoạn dài ở trẻ em là do hóa chất, bướu thực quản, và trào ngược một thách thức trong điều trị cho các nhà lâm dạ dày thực quản. Trong nhiều trường hợp sàng. Nguyên nhân thường gặp theo y văn là khi không thể bảo tồn thực quản, phẫu thuật thay thế thực quản là bắt buộc để bệnh nhi có * Tác giả liên hệ thể ăn uống lại bằng đường miệng [5,6]. E-mail address: tuyen.tran97@gmail.com Các phương pháp phẫu thuật thay thế thực https://doi.org/10.47973/jprp.v6i4.436 quản gồm mảnh ghép đại tràng, chuyển vị dạ

T. Tuyen et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 3+4 (2022) 155-161 157 dày, cuộn ống dạ dày, và chuyển vị ruột non. khi cần di động dạ dày lên cao để thực hiện Kỹ thuật mảnh ghép đại tràng được giới thiệu miệng nối. từ lâu và tương đối phổ biến, tuy nhiên ngày càng nhiều báo cáo cho thấy phương pháp này có tỉ lệ thất bại tương đối cao, dễ xảy ra biến chứng sau mổ như xì miệng nối hay hẹp miệng nối. Chuyển vị ruột non được giới thiệu gần đây nhưng kỹ thuật mổ phức tạp và kết quả vẫn chưa được khẳng định. Hiện nay nhiều phẫu thuật viên lựa chọn dạ dày để thay thế thực quản bởi tính an toàn, dễ thực hiện và kết quả tương đối tốt qua các báo cáo [4]. Dạ dày là cơ quan có lượng máu nuôi dồi dào, có thể di động đến cổ để thực hiện miệng nối. Một lợi điểm khác của chuyển vị dạ dày là chỉ thực hiện một miệng nối. Hình 1. Động mạch cấp máu Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày cho dạ dày [2] kết quả và kinh nghiệm bước đầu trong phẫu Mở ngực bóc tách để loại bỏ phần thực thuật chuyển vị dạ dày thay thế thực quản quản xơ chai không sử dụng được. Nếu có thực hiện tại Bệnh viện Nhi đồng 2. lỗ mở thực quản cổ ra da, di động đoạn thực II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu quản này 2-3cm, chú ý bảo tồn thần kinh thanh quản quặt ngược hai bên trong thì này. Chúng tôi tiến hành hồi cứu tất cả hồ sơ Thực quản mới nằm ở trung thất sau, thực của bệnh nhi được phẫu thuật chuyển vị dạ hiện khâu nối bằng tay với chỉ PDS 6.0. Tất dày thay thế thực quản trong thời gian từ cả các bệnh nhi đều được tạo hình môn vị, mở ngày 1/1/2018 đến 30/6/2019 tại Bệnh viện hỗng tràng nuôi ăn sớm sau mổ, và dẫn lưu Nhi đồng 2, TP. Hồ Chí Minh. Thông tin về cạnh miệng nối. chỉ định phẫu thuật, tuổi bệnh nhi lúc phẫu thuật, tường trình phẫu thuật, biến chứng hậu Bệnh nhi được điều trị tại khoa Hồi sức phẫu và kết quả khi tái khám được ghi nhận. Tích cực sau mổ. Phim X-quang thực quản Nghiên cứu được chấp thuận bởi Hội đồng Y cản quang được chụp khoảng ngày 7-10 hậu đức Bệnh viện Nhi đồng 2. phẫu để kiểm tra xì miệng nối. Nuôi ăn sớm qua lỗ mở hỗng tràng và tập ăn đường miệng Kỹ thuật chuyển vị dạ dày[2,5]: sau đó khi không xì miệng nối. Sau xuất viện, Bệnh nhân được mở bụng theo đường dọc bệnh nhân tái khám sau xuất viện 1 tuần, 1 giữa qua rốn. Nếu có lỗ mở dạ dày ra da, lỗ tháng, 3 tháng để đánh giá kết quả phẫu thuật. mở được bóc tách và khâu kín. Mạc nối lớn được tách cẩn thận để bảo tồn cung mạch vị III. Kết quả mạc nối. Triệt động mạch vị trái, triệt các Có 9 bệnh nhân được phẫu thuật chuyển nhánh động mạch vị ngắn để di động dạ dày, vị dạ dày trong thời gian nghiên cứu, gồm 8 bảo tồn động mạch vị phải (Hình 1). Có thể trường hợp teo thực quản gián đoạn dài và 1 thực hiện thủ thuật Kocher di động tá tràng trường hợp hẹp thực quản do bỏng hóa chất.

158 T. Tuyen et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 3+4 (2022) 155-161 Trong đó, có 3 trường hợp đã phẫu thuật nối thực quản trước đó và hẹp miệng nối sau mổ không cải thiện với nong thực quản. Tuổi trung bình lúc phẫu thuật là 26 tháng, trường hợp nhỏ nhất là 14 tháng và lớn nhất là 44 tháng. Không có biến chứng nào xảy ra trong lúc phẫu thuật. Có 2 trường hợp tử vong trong nghiên cứu, một trường hợp tử vong trong giai đoạn hậu phẫu do sặc sữa dẫn đến suy hô hấp cấp, trường hợp còn lại tử vong sau khi xuất viện do bệnh lý nội khoa. Kết Hình 2. Thực quản sau chuyển vị dạ dày quả thống kê theo Bảng 1. (Hồ Trần Thảo V.) Bảng 1. Kết quả nghiên cứu Tuổi PT Giới STT Tên Chỉ định Hậu phẫu Theo dõi (tháng) (M/F) Teo thực quản 1 Vũ Tô Đình H. 34 M Tốt Tốt type A - hẹp Phạm Trần Anh Teo thực quản 2 14 M TKMP Tốt D. type A Teo thực quản 3 Hồ Trần Thảo V. 44 F TKMP Tốt type C - hẹp Teo thực quản Xì miệng 4 Đặng Thiên K. 22 M Hẹp miệng nối type A nối, tự lành Tử vong sau Phạm Ngọc Teo thực quản Xì miệng 5 20 F xuất viện do Bình A. type C đoạn dài nối, tự lành bệnh nội khoa Xì miệng Teo thực quản nối, tự lành 6 Nguyên Đức B. 19 M Tốt type A Tử vong do sặc sữa Bỏng thực quản 7 Vũ Ngọc Cát T. 36 F Tốt Hẹp miệng nối hóa chất - hẹp Nguyễn Trung Teo thực quản 8 18 M Tốt Tốt K. type A Teo thực quản Trào ngược 9 Võ Minh N. 26 M Tốt type A DD-TQ

T. Tuyen et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 3+4 (2022) 155-161 159 Xì miệng nối xảy ra ở 3 trường hợp, với tỉ quản), không đáp ứng với nong thực quản và lệ 33%. Tất cả các trường hợp xì miệng nối điều trị nội, khiến bệnh nhi mất dần khả năng đều được điều trị bảo tồn thành công bằng ăn uống. Trong những tình huống này, phẫu dẫn lưu và không cần phẫu thuật lần hai. Thời thuật thay thế thực quản là bắt buộc để khôi gian dẫn lưu trung bình là 24 ngày để miệng phục lại khả năng ăn uống bình thường cho nối lành. Không có trường hợp nào bị khàn bệnh nhi. tiếng sau mổ. Tất cả các bệnh nhi đều ăn lại Yêu cầu đầu tiên khi phẫu thuật thay thế đường miệng được, thời gian cho ăn lại trung thực quản ở trẻ em là đảm bảo thực quản bình là 22 ngày và thời gian nằm viện trung được tái tạo phải duy trì được chức năng tốt bình là 33 ngày. trong một thời gian sống còn rất dài của trẻ. Trong quá trình tái khám theo dõi, có 1 Những kỹ thuật được mô tả gồm mảnh ghép trường hợp biểu hiện trào ngược dạ dày thực đại tràng, mảnh ghép ruột non, cuộn ống dạ quản, đáp ứng tốt với điều trị nội khoa. Hẹp dày và chuyển vị dạ dày. miệng nối xảy ra ở 2 trường hợp (22%), một Nhiều báo cáo cho thấy mảnh ghép đại trường hợp xảy ra sau xì miệng nối và trường tràng có tỉ lệ thất bại cao, đi kèm với những hợp còn lại có chẩn đoán trước mổ là hẹp biến chứng như ứ đọng đầu xa đại tràng, nguy thực quản do bỏng hóa chất. Cả hai trường cơ trào ngược cao, thậm chí ung thư biểu mô hợp đều khôi phục khả năng ăn uống sau khi tuyến tại mảnh ghép cũng được báo cáo. Kỹ thực hiện nong thực quản 1 hoặc 2 lần. thuật thực hiện mảnh ghép đại tràng phức tạp hơn so với chuyển vị dạ dày. Kỹ thuật mảnh IV. Bàn luận ghép ruột non được mô tả gần đây hơn, kết Hướng tiếp cận điều trị trong teo thực quản quả của phẫu thuật này vẫn chưa được báo gián đoạn dài vẫn còn là tranh cãi. Hầu hết cáo nhiều và kỹ thuật thực hiện tương đối các phẫu thuật viên đều đồng thuận rằng thực phức tạp [4]. quản ban đầu vẫn đảm bảo chức năng và sinh Một kỹ thuật khác được thực hiện thay thế lý tốt nhất cho trẻ. Trong một số trường hợp là cuộn ống dạ dày. Tuy nhiên, kỹ thuật này có thể thực hiện các kỹ thuật nhằm kéo dài lại có nguy cơ thất bại và tử vong do hít sặc đoạn thực quản để thực hiện miệng nối[3]. và xì miệng nối. Hầu hết các báo cáo đều cho Tuy nhiên, một số trường hợp không thể thấy biến chứng viêm trung thất và phẫu thuật thực hiện miệng nối thực quản tận-tận khi lại cắt bỏ đoạn hẹp. Trào ngược dạ dày thực khoảng cách giữa hai túi cùng thực quản quá quản, loét thực quản và giảm thể tích dạ dày xa. Tiêu chuẩn về khoảng cách này cũng thay là những vấn đề khác của kỹ thuật này [8]. đổi theo từng trung tâm và kinh nghiệm của Kỹ thuật chuyển vị dạ dày được Spitz giới phẫu thuật viên. Một số trường hợp khác dù thiệu vào năm 1987. Với tỉ lệ thành công có thể thực hiện miệng nối nhưng tình trạng cao cũng như biến chứng thấp hơn những kỹ hẹp thực quản sau mổ với các biến chứng đi thuật khác, chuyển vị dạ dày nhanh chóng kèm gây hạn chế hoặc mất chức năng thực được nhiều trung tâm áp dụng[4,6]. Tại trung quản, có 3 trường hợp như vậy trong nghiên tâm của mình, chúng tôi bắt đầu áp dụng kỹ cứu của chúng tôi. Một tình huống khác là thuật sử dụng dạ dày thay thế thực quản từ thực quản bị tổn thương nặng do hóa chất năm 2011, với kết quả cho thấy chuyển vị dạ hay bệnh (ung thư, trào ngược dạ dày thực dày có nhiều ưu điểm hơn, dù số ca thực hiện

160 T. Tuyen et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 3+4 (2022) 155-161 còn hạn chế. Từ đó, kỹ thuật chuyển vị dạ ói sau nong. Số lần nong thực quản lần lượt dày được mở rộng và hoàn thiện trong những ở 2 trường hợp là 1 và 2 lần nong. Xì miệng năm qua. nối là một yếu tố nguy cơ quan trọng cho hẹp Trong nghiên cứu này, tất cả các trường miệng nối về sau. Ngoài ra, tổn thương thực hợp được tiến hành phẫu thuật thuận lợi, quản do hóa chất cũng là một yếu tố nguy cơ không có biến chứng nghiêm trọng nào trong theo nghiên cứu của chúng tôi. phẫu thuật được ghi nhận. Thời gian phẫu Quá trình theo dõi cho thấy tỉ lệ biến chứng thuật trung bình là 5-6 giờ. thường gặp khác là tương đối thấp. Chỉ có 1 Có 2 trường hợp tử vong trong nhóm trường hợp có biểu hiện trào ngược dạ dày nghiên cứu. Trường hợp đầu tiên tử vong thực quản. Trường hợp này được điều trị nội trong quá trình theo dõi. Bệnh nhi này đã khoa, những lần tái khám tiếp theo không ghi được phục hồi thành công khả năng ăn đường nhận bất thường. Các bệnh nhi lên cân tốt sau miệng, được xuất viện và theo dõi. Sau 1 xuất viện. Không ghi nhận các biến chứng tháng theo dõi, bệnh nhi nhập viện trở lại với khác như biến chứng hô hấp, chậm làm trống bệnh lý nội khoa và tử vong trong đợt nhập dạ dày, khàn tiếng. viện này. Trường hợp thứ hai, bệnh nhi có Chúng tôi không ghi nhận trường hợp biến chứng xì miệng nối sau phẫu thuật, được nào bị viêm thực quản trong thời gian theo điều trị bảo tồn bằng dẫn lưu 19 ngày. Bệnh dõi. Tình trạng dị sản và hóa ác trong phẫu nhi hồi phục tốt, ăn uống đường miệng được. thuật chuyển vị dạ dày vẫn còn là câu hỏi, Sau 2 ngày, bệnh nhi bị hít sặc dẫn đến suy mặc dù những biến chứng này đã được đề cập hô hấp và tử vong. Từ trường hợp này, chúng [1]. Tình trạng dị sản cũng có thể gặp phải tôi muốn nhấn mạnh biến chứng trào ngược ở những kỹ thuật thay thế thực quản khác. và hít sặc ở nhóm bệnh nhi phẫu thuật chuyển Chúng tôi tin rằng việc theo dõi lâu dài là cần vị dạ dày nói riêng và thay thế thực quản nói thiết để có thể kết luận về vấn đề này. chung. Việc theo dõi sát hậu phẫu và giáo dục Tóm lại, kỹ thuật chuyển vị dạ dày giúp kỹ lưỡng cho thân nhân là biện pháp hạn chế khôi phục lại sự liên tục của ống tiêu hóa, biến chứng nói trên. khôi phục khả năng ăn uống đường miệng Tỉ lệ xì miệng nối là 33%, tương đương với cho bệnh nhi với tỉ lệ biến chứng ở mức chấp các nghiên cứu khác trên thế giới. Ở nhóm xì nhận được. Trào ngược dạ dày thực quản miệng nối, thời gian nằm viện trung bình dài cùng nguy cơ hít sặc là một biến chứng đáng hơn nhóm không xì, tỉ lệ hẹp miệng nối cũng lưu tâm, cần được theo dõi và phòng ngừa, cao hơn. Điều này phù hợp với y văn trước đặc biệt trong giai đoạn hậu phẫu sớm. Việc đây[3,7]. theo dõi dài hạn là cần thiết để đánh giá các Tỉ lệ hẹp miệng nối sau mổ là 22%, thấp biến chứng lâu dài của phẫu thuật này. hơn các nghiên cứu của các tác giả khác[3,7]. Điều này có thể do cỡ mẫu của chúng tôi nhỏ và thời gian theo dõi chưa lâu. Hai trường hợp Tài liệu tham khảo hẹp miệng nối trong nghiên cứu này được [1] Awad K, Jaffray B. Oesophageal điều trị thành công bằng nong thực quản, replacement with stomach: A personal bệnh nhi khôi phục lại khả năng ăn uống, hết series and review of published triệu chứng hẹp miệng nối như nuốt nghẹn và experience. J Paediatr Child Health

T. Tuyen et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 3+4 (2022) 155-161 161 2017;53(12):1159-1166. https://doi. [5] Sharma S, Gupta DK. Surgical techniques org/10.1111/jpc.13653 for esophageal replacement in children. [2] Sidebotham EL, Crabbe DCG. Pediatr Surg Int 2017;33(5):527-550. Oesophageal Replacement by Gastric https://doi.org/10.1007/s00383-016- Transposition. Tips and Tricks in 4048-1 Thoracic Surgery 2018:389-401. http:// [6] Spitz L, Kiely E, Sparnon T. dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-7355- Gastric transposition for esophageal 7_29 replacement in children. Annals of [3] Hirschl RB, Yardeni D, Oldham K et surgery 1987;206(1):69-73. https://doi. al. Gastric transposition for esophageal org/10.1097/00000658-198707000- replacement in children: experience 00011 with 41 consecutive cases with special [7] Spitz L, Kiely E, Pierro A. Gastric emphasis on esophageal atresia. Ann transposition in children-a 21-year Surg 2002;236(4):531-539. https://doi. experience. Journal of Pediatric Surgery org/10.1097/01.sla.0000030752.45065. 2004;39(3):276-281. https://doi. d1 org/10.1016/j.jpedsurg.2003.11.032 [4] Irino T, Tsekrekos A, Coppola A et al. [8] Tannuri U, Tannuri ACA, Gincalves MEP Long-term functional outcomes after et al. Total gastric transposition is better replacement of the esophagus with than partial gastric tube esophagoplasty gastric, colonic, or jejunal conduits: for esophageal replacement in children. a systematic literature review. Dis Dis Esophagus 2008;21(1):73- Esophagus 2017;30(12):1-11. https:// 77. https://doi.org/10.1111/j.1442- doi.org/10.1093/dote/dox083 2050.2007.00737.x

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/chuyen-vi-da-day-hoi-cuu-va-kinh-nghiem-buoc-dau-2546456.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY