BLACK FRIDAY
LazFlash Max
Đẩy Trang Xu
LazBeauty
Kho Mã Giảm Giá
Dành riêng cho bạn

Cường giáp do viêm tuyến giáp Hashimoto ở trẻ em

sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng
Cường giáp do viêm tuyến giáp Hashimoto ở trẻ em
  • Mã tin: 555
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết mô tả đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và điều trị của bệnh nhân cường giáp do Hashimoto trên 39 bệnh nhân cường giáp do HT được chẩn đoán và điều trị tại khoa Nội tiết – Chuyển hóa – Di truyền, Bệnh viện Nhi Trung ương từ 01/2018 đến 12/2019.

Nội dung Text: Cường giáp do viêm tuyến giáp Hashimoto ở trẻ em

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 500 - THÁNG 3 - SỐ 1 - 2021 II (64,52% và 70,97%). Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery. 1-5. - Khoảng cách động mạch xuyênI động mạch 3. Song Y.G., Chen G.Z., Song Y.L. (1984). The free thigh flap: a new free flap concept based on đùi sâu đến ụ ngồi, mấu chuyển lớn rất phù hợp the septocutaneous artery. Br J Plast Surg., trong việc tạo vạt da động mạch xuyênđộng 37:149-159. mạch đùi sâu che phủ khuyết hổng. 4. Shimizu T., Fisher DR., Carmichael SW., et al. (1997). An anatomic comparison of TÀI LIỆU THAM KHẢO septocutaneous free flaps from the thigh region. 1. Pontén B. The fasciocutaneous flap: its use in Ann Plast Surg. 38:604-610. soft tissue defects of the lower leg. Br J Plast Surg. 5. Reza Ahmadzadeh, B.Sc, Leonard Bergeron, 1981;34:215–202. M.D. The Posterior Thigh Perforator Flap or Profunda 2. Algan S., el at. (2020). Profunda femoris artery Femoris Artery Perforator Flap. page 196 - 197. perforator flaps: a detailed anatomical study. Copyright American Society of Plastic Surgeons. CƯỜNG GIÁP DO VIÊM TUYẾN GIÁP HASHIMOTO Ở TRẺ EM Nguyễn Trọng Thành*, Vũ Chí Dũng* TÓM TẮT patients diagnosed with Hashitoxicosis. Subjectives: Patients diagnosed with Hashitoxicosis treated in 14 Viêm tuyến giáp Hashimoto (HT) là bệnh lý tuyến Endocrinology – Metabolism – Genetic Department at giáp mắc phải gây bướu cổ phổ biến ở trẻ em. Đặc the Vietnam National Children’s Hospital from January trưng lâm sàng của bệnh là tình trạng suy giáp tiến 2018 to December 2019. Methods: case series study. triển dần dần. Tuy nhiên, bệnh có thể biểu hiện triệu Results: there were totally 39 patients diagnosed chứng cường giáp trong một giai đoạn thoáng qua with Hashitoxicosis. Their mean age was 9.75 ± 2.22 (Hashitoxicosis). Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, years. Common complaints were goiter. All patients xét nghiệm và điều trị của bệnh nhân cường giáp do were treated with Thiamazole (Thyrozol) and 26 out HT. Đối tượng: 39 bệnh nhân cường giáp do HT of 39 patients received Propranolol. Conclusions: được chẩn đoán và điều trị tại khoa Nội tiết – Chuyển Goiter was the most common complaint. Morbidity hóa – Di truyền, Bệnh viện Nhi Trung ương từ rate was higher in girls than boys. It is essential to 01/2018 đến 12/2019. Phương pháp: Nghiên cứu identify the cause in approaching to a patient who một loạt ca bệnh bao gồm mô tả đặc điểm lâm sàng, presents signs and symptoms of hyperthyroidism. xét nghiệm chức năng tuyến giáp, xét nghiệm miễn Keywords: Hashimoto’s thyroiditis in children, dịch và điều trị. Kết quả: 39 bệnh nhân được chẩn hyperthyroidism, autoimmune thyroiditis. đoán cường giáp do HT, tuổi trung bình là 9,75 ± 2,22 tuổi. Lý do khám bệnh hay gặp nhất là bướu cổ. Tất I. ĐẶT VẤN ĐỀ cả các bệnh nhân được điều trị Thiamazole; 26 bệnh nhân được điều trị Propranolol. Kết luận: Bướu cổ là Viêm tuyến giáp Hashimoto là bệnh lý tuyến triệu chứng hay gặp nhất, tỉ lệ mắc bệnh ở nữ nhiều giáp tự miễn phổ biến nhất ở trẻ em, còn gọi là hơn nam. Xác định nguyên nhân cường giáp là quan viêm tuyến giáp lympho mạn tính. Trong phần trọng. Kháng thể kháng giáp là xét nghiệm quan trọng lớn các trường hợp nếu không được điều trị, giúp phát hiện, theo dõi, tiên lượng bệnh. bệnh sẽ tiến triển dần dần và cuối cùng dẫn đến Từ khóa: Viêm tuyến giáp Hashimoto trẻ em, cường giáp, viêm tuyến giáp tự miễn. suy giáp. Tuy nhiên, bệnh có thể biểu hiện ở trạng thái bình giáp, thậm chí cường giáp ở một SUMMARY giai đoạn nhất định trong quá trình tiến triển của HYPERTHYROIDISM CAUSED BY bệnh [1]. Tình trạng cường giáp được coi là giai HASHIMOTO’S THYROIDITIS IN CHILDREN đoạn đầu của viêm tuyến giáp Hashimoto – Hashimoto’s thyroiditis is one of the most common Hashitoxicosis. Chẩn đoán xác định dựa vào sự acquired thyroid disorders with goiter in children. It is xuất hiện của kháng thể kháng tuyến giáp trong characterized clinically by gradual hypothyroidism, máu (chủ yếu là thyroperoxidase và however, hyperthyroidism sometimes can be one of clinical manifestations in early course of disease thyroglobulin), kèm theo siêu âm tuyến giáp cho (Hashitoxicosis). Aims: to describe clinical thấy hình ảnh nhu mô giảm âm ở những bệnh characteristics, biochemical tests and treatment in 39 nhân có biểu hiện lâm sàng [2]. Trên lâm sàng, các trường hợp cường giáp do HT có thể bị bỏ *Bệnh viện Nhi Trung Ương qua do các triệu chứng tiến triển từ từ và không Chịu trách nhiệm chính: Vũ Chí Dũng đặc hiệu, trong đó bướu cổ là triệu chứng phổ Email: dungvu@nch.org.vn biến nhất. Tuy nhiên, đôi khi các triệu chứng của Ngày nhận bài: 28.12.2020 bệnh có thể rất điển hình và đòi hỏi cần được Ngày phản biện khoa học: 15.2.2021 can thiệp sớm. Viêm tuyến giáp do HT có thể Ngày duyệt bài: 25.2.2021 51

vietnam medical journal n01 - MARCH - 2021 ảnh hưởng đến phát triển thể chất, tâm thần, Mệt mỏi 8 20,51 chất lượng cuộc sống, gây ra các biến chứng Mất ngủ 6 16,23 cường giáp và tiến triển đến suy giáp nếu không Khác (co giật, cao huyết áp) 1 2,56 được phát hiện, điều trị và theo dõi kịp thời [3]. Bảng 3.2. Xét nghiệm hóa sinh – miễn Vì vậy, chẩn đoán nguyên nhân nhằm tiên lượng dịch của bệnh nhân quá trình tiến triển sang giai đoạn suy giáp của TB ± SD/ Trung Trị số Xét bệnh nhân là hết sức cần thiết [4]. vị (khoảng tứ bình nghiệm Xuất phát từ những lý do trên, nghiên cứu phân vị) thường được tiến hành nhằm mục tiêu: Mô tả đặc điểm 1,9-3,7 T3 (nmol/l) 6,71 ± 2,86 lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị ở những bệnh nmol/l nhân cường giáp do viêm tuyến giáp Hashimoto. FT4 12 – 22 67,59 ± 18,87 (pmol/l) pmol/l II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TSH 0,7 – 6,4 0,03 ± 0,02 Đối tượng gồm 39 bệnh nhân được chẩn (mIU/l) mIU/l đoán cường giáp do viêm tuyến giáp Hashimoto, Anti – Tg 1460 (989 – < 115 được khám và điều trị tại khoa Nội tiết – Chuyển (U/ml) 4000) U/ml hóa – Di truyền, Bệnh viện Nhi Trung ương từ Anti – TPO 0 – 34 270 (154 – 484) tháng 01/2018 đến tháng 12/2019. (U/ml) U/ml Nghiên cứu một loạt ca bệnh bao gồm mô tả TRAb < 1,22 8,21 (2,58 – 17) các đặc điểm về tuổi, giới, cân nặng, triệu chứng (IU/L) IU/L lâm sàng (bướu cổ, run tay, gầy sút cân, mắt lồi, 3.2 Điều trị và kết quả: Tất cả các bệnh mất ngủ, vã vồ hôi, mệt mỏi, hồi hộp đánh trống nhân đều được điều trị bằng thuốc kháng giáp ngực và những triệu chứng khác nếu có, nhịp trạng Thiamazole (Thyrozol) với liều trung bình tim). Khai thác tiền sử gia đình về bệnh lý tuyến 0,59 ± 0,16 mg/kg/ngày và 26 bệnh nhân giáp. Đặc điểm xét nghiệm chức năng tuyến giáp (66,67%) được điều trị kết hợp bằng propranolol (T3, FT4, TSH) và kháng thể kháng tuyến giáp với liều 0,98 ±0,23 mg/kg/ngày để làm giảm nhịp (Anti – Tg; Anti –TPO, TRAb). Đánh giá mật độ và tim và 6 bệnh nhân mất ngủ cần được chỉ định kích thước tuyến giáp bằng phương pháp siêu âm. Diazepam (Seduxen) đường uống. Tình trạng lâm sàng của tất cả các bệnh nhân ổn định, các triệu III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU chứng toàn thân và cơ năng của cường giáp giảm 3.1 Đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm. dần và hết. Các bệnh nhân tiếp tục được hẹn tái Trong tổng số 39 bệnh nhân, có 34 trẻ nữ khám và theo dõi các triệu chứng lâm sàng kết (chiếm 87,18%) và 5 trẻ nam (chiếm 12,82%) hợp xét nghiệm hóa sinh miễn dịch. với độ tuổi trung bình là 9,75 ± 2,22 tuổi, trẻ nhỏ nhất là 3 tuổi và lớn nhất là 13,5 tuổi. Lý do IV. BÀN LUẬN khám bệnh hay gặp nhất là bướu cổ (cổ to tăng Hashitoxicosis là thuật ngữ dùng để chỉ tình dần) chiếm 61,54% (24/39 bệnh nhân), gầy sút trạng viêm tuyến giáp tự miễn ở giai đoạn cường cân (5/39 bệnh nhân, 12,82%), hồi hộp đánh giáp. Tỉ lệ cường giáp trong viêm tuyến giáp trống ngực (3 bệnh nhân, 7,69%) và một số lý Hashimoto dao động từ 6,5%-11% tùy theo do khác. 37/39 bệnh nhân biểu hiện tình trạng nghiên cứu [5]. Trong nhóm nghiên cứu của bướu cổ. Nhịp tim trung bình của nhóm bệnh chúng tôi, 39 bệnh nhân cường giáp do viêm nhân nghiên cứu là 117 lần/phút. Tiền sử gia tuyến giáp Hashimoto đa số là trẻ nữ với 34 đình: ghi nhận 8 trường hợp gia đình có tiền sử bệnh nhân (chiếm 87,18%) so với 4 trẻ nam (tỉ bệnh lý tuyến giáp, trong đó hầu hết là cường lệ 7:1). Kết quả này tương đồng với một số kết giáp và 2 bệnh nhân có bố hoặc mẹ bị ung thư quả nghiên cứu khác trên trên thế giới, tỉ lệ nữ tuyến giáp. mắc bệnh HT nhiều hơn nam, tỉ lệ mắc bệnh Bảng 3.1. Triệu chứng lâm sàng của nữ/nam dao động từ 4:1 – 8:1 tùy theo nghiên bệnh nhân cứu và chủng tộc [6]. Độ tuổi trung bình của Triệu chứng n Tỉ lệ (%) nhóm trẻ trong nghiên cứu của chúng tôi là 9,75 Bướu cổ 37 94,87 tuổi. Jaruratanasirikul và cộng sự nghiên cứu Run tay 24 61,54 trên 46 bệnh nhi bướu cổ có sự xuất hiện của Gầy sút cân 19 48,72 kháng thể kháng tuyến giáp, độ tuổi trung bình Vã mồ hôi 15 38,46 là 12,4 ± 1,7 tuổi [6]; 11,4 tuổi là tuổi trung Mắt lồi 13 33,33 bình của 54 trẻ HT trong nghiên cứu của tác giả Hồi hộp đánh trống ngực 13 33,33 Kakourou và cộng sự [7]. Như vậy, tuổi trung 52

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 500 - THÁNG 3 - SỐ 1 - 2021 bình của trẻ trong nghiên cứu của chúng tôi nhỏ thông qua xét nghiệm hóa sinh và chẩn đoán hơn so với các nghiên cứu trên có thể do bệnh hình ảnh. nhân viêm tuyến giáp Hashimoto ở trạng thái Các chỉ số hóa sinh cho thấy tình trạng cường cường giáp có biểu hiện triệu chứng sớm, dễ chức năng tuyến giáp với T3, FT4 tăng và TSH nhận biết để đi khám sớm hơn nhóm ít triệu giảm. Nồng độ T3 thường tăng mức độ nhẹ đến chứng ở giai đoạn suy giáp. Trong nghiên cứu trung bình trong nhóm viêm tuyến giáp của chúng tôi, trẻ nhỏ nhất được chẩn đoán Hashimoto. Tình trạng này có thể kéo dài từ vài bệnh là 3 tuổi. Theo y văn, viêm tuyến giáp tuần đến vài tháng, mức độ nặng của các triệu Hashimoto ít gặp trẻ dưới 3 tuổi, thường gặp chứng lâm sàng có liên quan đến nồng độ của hơn ở trẻ trên 6 tuổi và hay gặp nhất ở trẻ 10 - Anti TPO trong máu, và nếu có mặt của TRAb thì 11 tuổi. Bên cạnh các đặc điểm về tuổi và giới, giai đoạn này sẽ có thể kéo dài hơn. Khi tiếp cận HT bị ảnh hưởng bởi 2 yếu tố là di truyền và môi bệnh nhân bướu cổ, có hay không có kèm theo trường. Các nghiên cứu về gia đình và các cặp các triệu chứng của cường giáp, xét nghiệm sinh đôi chỉ ra bằng chứng về tính nhạy cảm di chức năng tuyến giáp cùng các kháng thể kháng truyền. Nghiên cứu của Dittmar và cộng sự cho thể Anti – Tg, Anti – TPO và TRAb là điều không thấy trẻ có bố mẹ hoặc anh chị em ruột bị HT có thể bỏ qua. Hai kháng thể Anti – Tg và Anti – nguy cơ mắc bệnh cao hơn lần lượt là 32 và 21 TPO còn được gọi là kháng thể kháng microsom, lần so với trẻ không có tiền sử gia đình. Nghiên trong giai đoạn đầu của HT thì Anti – Tg tăng rõ, cứu phân tích gen, giải trình tự toàn bộ hệ gen Anti – TPO tăng vừa; sau đó Anti – Tg giảm dần đã xác định được 7 gen liên quan đến bệnh lý và có thể biến mất, nhưng Anti – TPO vẫn tồn tuyến giáp tự miễn (HLA-DR, CD40, CTLA-4, tại nhiều năm. Trong nghiên cứu của chúng tôi, PTPN22, Thyroglobulin (Tg) and TSH receptor) kháng thể kháng tuyến giáp với nồng độ trong [8]. Trong nghiên cứu này, chúng tôi ghi nhận 8 máu tăng cao, nồng độ Anti – Tg cao nhất trong trường hợp tiền sử gia đình có bệnh lý tuyến máu của bệnh nhân là 53172 U/ml và nồng độ giáp, hầu hết là cường giáp, một trường hợp có cao nhất của Anti – TPO là 2608 U/ml. Nồng độ bố và một trường hợp có mẹ bị ung thư tuyến TRAb trong máu cũng góp phần tiên lượng quá giáp. Điều này có thể do gia đình bệnh nhân chủ trình bệnh, sự có mặt của kháng thể này đồng yếu đi khám và phát hiện được bệnh qua các nghĩa trạng thái cường giáp sẽ kéo dài hơn [5]. biểu hiện của cường giáp mà bỏ qua những triệu Xét nghiệm kháng thể kháng tuyến giáp có vai chứng âm thầm của trạng thái suy giáp trong trò quan trọng giúp cho việc theo dõi và tiên HT. Do đó, sàng lọc bệnh lý tuyến giáp tự miễn lượng. De Luca và cộng sự báo cáo xét nghiệm và theo dõi định kỳ đối với những thành viên có tăng Anti – Tg và Anti – TPO khi nghiên cứu khác trong gia đình, cũng như phân tích di trên 608 trẻ (Italy), tại thời điểm chẩn đoán có truyền cho trẻ là điều cần thiết. 52,1% bình giáp, 41,4% suy giáp và 6,5% Bướu cổ là lý do hay gặp nhất khiến bệnh cường giáp. Theo dõi sau 5 năm, 50% số bệnh nhân phải đi khám, tiếp đó là gầy sút cân, hồi nhân có trạng thái bình giáp tiến triển suy giápvà hộp đánh trống ngực hay mệt mỏi. Những triệu 50% trẻ suy giáp trở lại trạng thái bình giáp. chứng cường giáp biểu hiện trong viêm tuyến Kháng thể kháng tuyến giáp tăng ở trẻ càng nhỏ giáp Hashimoto tương tự những triệu chứng có thì nguy cơ tiến triển suy giáp càng cao [9]. Tác thể gặp do bệnh Graves do tác dụng của hormon giả Wasniewska và cộng sự đã theo dõi 14 trẻ tuyến giáp lên mô đích. Do đó, chẩn đoán phân em mắc bệnh tuyến giáp tự miễn, TRAb âm tính biệt nguyên nhân cường giáp do 2 bệnh lý này và cường giáp xảy ra trong vòng một vài tháng trên lâm sàng là vô cùng khó khăn. Trong bệnh kể từ chẩn đoán ban đầu. Sau khi tình cảnh của 2 bệnh lý trên, hình ảnh mô bệnh học trạngcường giáp được điều trị, không có trường đều cho thấy hiện tượng phản ứng và xâm nhập hợp tái phát nào được ghi nhận sau 9 năm khi của tế bào lympho T xung quanh các tế bào chẩn đoán viêm tuyến giáp tự miễn. Theo các tuyến giáp. Trong bệnh Graves, tế bào lympho T nghiên cứu theo dõi dọc trên các nhóm bệnh Helper 2 kích thích sản xuất kháng thể kháng nhân cường giáp, tiên lượng khả năng tái phát TSH-Receptor bởi tế bào lympho B. Trong bệnh tình trạng cường giáp trong viêm tuyến giáp viêm tuyến giáp Hashimoto, tế bào lympho T Hashimoto thấp hơn nhiều so với bệnh Graves. Helper 1 xâm nhập vào tuyến giáp gây nên sự Ngoài ra, trong nhóm nghiên cứu có 1 bệnh chết theo chu trình của các tế bào nang tuyến nhân đến vì lý do co giật kèm tăng huyết áp giáp, thường gây ra suy giáp [9]. Chẩn đoán xác (170/110 mmHg), bệnh nhân đã được tìm các định và chẩn đoán nguyên nhân được thực hiện nguyên nhân gây tăng huyết áp, tuy nhiên 53

vietnam medical journal n01 - MARCH - 2021 không phát hiện được nguyên nhân nào khác. TSH: Hormon kích thích tuyến giáp Diễn biến lâm sàng dần ổn định khi điều trị tình Anti – Tg: Anti Thyroglobulin trạng cường giáp, huyết áp bệnh nhân trở về Anti – TPO: Anti Thyroid Peroxidase bình thường khi bệnh nhân đạt trạng thái cường TRAb: TSH receptor antibodies giáp (110/60 mmHg). Do đó, khi tiếp cận bệnh nhân tăng huyết áp cần kiểm tra chức năng TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Caturegli P., De Remigis A., Rose N.R. tuyến giáp của bệnh nhân. (2014). Hashimoto thyroiditis: Clinical and Điều trị bằng hormon kháng giáp là cần thiết diagnostic criteria. Autoimmunity Reviews,13(4), nhằm cân bằng lại chuyển hóa và giúp bệnh 391–397. nhân trở lại trạng thái bình giáp. Liều điều trị 2. Wasniewska M., Vigone M.C., Cappa M. et al. (2007). Acute suppurative thyroiditis in childhood: trung bình của bệnh nhân là 0,59 mg/kg/ngày. relative frequency among thyroid inflammatory Bên cạnh đó, thuốc chẹn thụ thể beta giúp điều diseases. J Endocrinol Invest, 30(4), 346–347. hòa nhịp tim, dùng khi mạch của bệnh nhân > 3. Takasu N., Yamada T., Sato A. et al. (1990). 90 lần/phút (mạch khi ngủ). Theo dõi cẩn thận Graves’ Disease Following Hypothyroidism Due To Hashimoto’s Disease: Studies Of Eight Cases. chức năng tuyến giáp, nồng độ kháng thể kháng Clinical Endocrinology, 33(6), 687–698. tuyến giáp trong máu là rất quan trọng để xác 4. Radetti G., Gottardi E., Bona G. et al. (2006). định tình trạng cường giáp của bệnh nhân cả về The natural history of euthyroid Hashimoto’s mặt đáp ứng điều trị, giai đoạn suy giáp cũng thyroiditis in children. The Journal of Pediatrics, 149(6), 827–832. như tái phát của bệnh. 5. Wasniewska M., Wasniewska M., Corrias A. V. KẾT LUẬN et al. (2012). Outcomes of Children with Hashitoxicosis. HRP, 77(1), 36–40. Bướu cổ là triệu chứng hay gặp nhất bên 6. McGrogan A., Seaman H.E., Wright J.W. et al. cạnh những biểu hiện cường giáp điển hình đi (2008). The incidence of autoimmune thyroid kèm khiến trẻ đến khám trong bệnh cường giáp disease: a systematic review of the literature. do viêm tuyến giáp Hashimoto. Xét nghiệm Clinical Endocrinology, 69(5), 687–696. 7. Jaruratanasirikul S., Leethanaporn K., kháng thể kháng giáp giúp chẩn đoán và tiên Khuntigij P. et al. (2011). The Clinical Course of lượng bệnh. Xét nghiệm chức năng tuyến giáp Hashimoto’s Thyroiditis in Children and để chẩn đoán, theo dõi và điều trị. Phát hiện Adolescents: 6 Years Longitudinal Follow-up. sớm và điều trị kịp thời nhằm hạn chế ảnh Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 14(2), 177–184. hưởng đến phát triển thể chất, tâm thần và 8. Dittmar M., Libich C., Brenzel T. et al. (2011). phòng tránh biến chứng. Điều trị bằng thuốc Increased familial clustering of autoimmune thyroid kháng giáp trạng. Tiếp cận bệnh nhân cường diseases. Horm Metab Res, 43(3), 200–204. giáp cần tìm nguyên nhân giúp cho quá trình 9. Marazuela M., García-López M.A., Figueroa- Vega N. et al. (2006). Regulatory T Cells in theo dõi, điều trị và tiên lượng bệnh. Human Autoimmune Thyroid Disease. J Clin VIẾT TẮT. T3: Triidothyronine Endocrinol Metab, 91(9), 3639–3646. FT4: Free Thyoxin ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG NGỘ ĐỘC CẤP METHANOL Đặng Thị Xuân* TÓM TẮT viện Bạch Mai từ 01/2016 đến 07/2019. Kết quả: Bệnh nhân nam (97,2%); tuổi trung bình là 47,6 ± 15 Mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm 12,6; tỉ lệ tử vong cao (41,1%). Đặc điểm lâm sàng: sàng ngộ độc cấp methanol. Đối tượng và phương đau đầu và nhìn mờ gặp nhiều nhất (94,4%), hôn mê pháp: Nghiên cứu mô tả trên 107 bệnh nhân ngộ độc sâu (63,6%), giãn đồng tử (61,7%), mất phản xạ ánh cấp methanol điều trị tại Trung tâm chống độc bệnh sáng (45,8%), suy hô hấp (79,4%), suy thận cấp (54,2%), tụt huyết áp (31,8%), co giật gặp ít nhất *Trung Tâm Chống Độc - Bệnh viện Bạch Mai (6,5%). Nhóm BN tử vong gặp ở tỉ lệ cao hơn nhóm Chịu trách nhiệm chính: Đặng Thị Xuân sống. Đặc điểm cận lâm sàng: toan chuyển hóa nặng, ALTT, KT ALTT, KT anion, CK, lactat, đường máu đều Email: xuandangthi17@gmail.com cao, các chỉ số của nhóm tử vong cao hơn nhóm sống Ngày nhận bài: 25.12.2020 (p

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/cuong-giap-do-viem-tuyen-giap-hashimoto-o-tre-em-2416211.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY