Đặc điểm bệnh u nguyên bào gan và kết quả điều trị ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng 2

Đặc điểm bệnh u nguyên bào gan và kết quả điều trị ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng 2
  • Mã tin : 365
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết tiến hành khảo sát đặc điểm và đánh giá kết quả điều trị u nguyên bào gan (UNBG) ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 1/2011 đến hết tháng 5/2019.

Nội dung Text: Đặc điểm bệnh u nguyên bào gan và kết quả điều trị ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng 2

Bệnh viện Trung ương Huế ĐẶC ĐIỂM BỆNH U NGUYÊN BÀO GAN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 Đặng Ngọc Phú1, Nguyễn Đình Văn2, Trần Thị Mộng Hiệp1 DOI: 10.38103/jcmhch.2020.59.10 TÓM TẮT Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm và đánh giá kết quả điều trị u nguyên bào gan (UNBG) ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 1/2011 đến hết tháng 5/2019. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca - hồi cứu kết hợp tiến cứu. Kết quả: Từ tháng 1/2011 đến hết tháng 5/2019 có 67 trường hợp được chẩn đoán UNBG tại khoa Ung bướu Huyết học Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tuổi trung bình mắc bệnh là 22,7 ± 22,9 tháng với nhóm tuổi thường gặp nhất là 6 tháng - 3 tuổi. Tỷ lệ nam/nữ là 1,8/1. Các triệu chứng lâm sàng thường gặp là bụng chướng và gan to, có 7,5% số ca phát hiện tình cờ qua siêu âm bụng. Khoảng 60% và 80% số ca biểu hiện thiếu máu và tăng tiểu cầu lúc nhập viện theo thứ tự. Hầu hết các ca là u đơn ổ ở gan phải và 58,2% thuộc vào nhóm nguy cơ chuẩn. Đánh giá đáp ứng điều trị ở 54 ca UNBG ghi nhận tỷ lệ phẫu thuật được sau hoá trị tiền phẫu là 82%. Tác dụng phụ thường gặp là độc tuỷ và nhiễm trùng. Số ca tái phát và tử vong chiếm tỷ lệ 12,9% và 31,5%.Tỷ lệ sống toàn bộ và sống thêm không bệnh sau 3 năm của nghiên cứu lần lượt là 65,7% và 68,1%. Kết luận: U nguyên bào gan là bệnh lý ác tính hiếm gặp ở trẻ em, đáp ứng khá tốt với hoá trị theo sau đó là phẫu thuật cắt u. Tuy nhiên tỷ lệ tử vong còn cao so với thế giới. Do đó phát triển lĩnh vực ghép gan là cần thiết để cải thiện tiên lượng sống còn. Từ khoá: U nguyên bào gan, hoá trị, phẫu thuật, ghép gan. ABSTRACT CHARACTERISTICS AND TREATMENT OF HEPATOBLASTOMA IN CHILDREN AT PEDIATRIC HOSPITAL 2 Dang Ngoc Phu1, Nguyen Dinh Van2, Tran Thi Mong Hiep1 Objective: To determine the epidemiological, clinical, paraclinical characteristics and evaluate the result in treatment of hepatoblastoma (HB) at Department of Hematology-Oncology, Children’s Hospital 2 from January 2011 to end of May 2019. Method: Cases series study in combination of retrospective and prospective. Results: From January 2011 to end of May 2019, there were 67 patients diagnosed with HB. The 1. Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch - Ngày nhận bài (Received): 29/9/2019; Ngày phản biện (Revised): 15 /01 /2019; 2. Bệnh viện Nhi Đồng 2 Tp HCM - Ngày đăng bài (Accepted): 20 / 02 /2020 - Người phản hồi (Corresponding author): Đặng Ngọc Phú - Email:drphupnt@gmail.com; SĐT: 0776910690 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 59/2020 75

Đặc điểm bệnh u nguyên bào Bệnh ganviện và kết Trung quả ương điều trị... Huế mean age at diagnosis was 22.7 ± 22.9 months with the most prevalent age group ranging from 6 months to 3 years. The male to female ratio was 1.8/1. The most common clinical symptoms were abdominal distention and hepatomegaly, approximately 7.5% HB cases were detected accidentally by ultrasound. Nearly 60% and 80% patients presented with anemia and thrombocytosis at admission, respectively. Almost tumors were unifocal locating in the right lobe of the liver and 58.2% cases belonged to standard risk group. Assessing treatment protocol in 54 HB patients demonstrate that number of patients undergoing hepatectomy after preoperative chemotherapy accounted for 82%. The most frequent acuteside effects after chemotherapy were myelotoxicity and infection. The proportion of fatal and relapsed cases was 31.5% and 12.9% respectively. Overall and event-free survival rate of the study after 3 years was 65.7% and 68.1% individually. Conclusion: Hepatoblastoma is a rare malignant childhood disease, pretty good response to chemotherapy followed by surgery. However mortality rate is rather high compared to worldwide reasearchs. Thus development of liver transplant is necessary to improve survival rate. Keywords: Hepatoblastoma, chemothearapy, surgery, liver transplant. I. ĐẶT VẤN ĐỀ U nguyên bào gan (UNBG) chiếm gần 60% các gánh nặng cho Bệnh viện Ung bướu. Từ lúc thành loại u gan nguyên phát thường gặp ở trẻ dưới 3 tuổi lập khoa đến nay, mặc dù đã bắt đầu điều trị nhưng [4], [7], [8]. Đa phần u xuất hiện tản mác, nhưng chưa có tổng kết nào về bệnh UNBG đặc biệt là kết một số trường hợp có liên quan đến bất thường gen quả điều trị và tỷ lệ sống còn. Do đó việc khảo sát như hội chứng Beckwidth-Wiedemann và đa polyp các đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị gia đình [7]. Tần suất mắc UNBG tăng dần trong 30 của UNBG là cần thiết. năm trở lại đây [5]. Biểu hiện lâm sàng thường gặp Mục tiêu nghiên cứu là khối ở bụng và tăng chỉ số AFP [7]. Những tiến Khảo sát đặc điểm dân số học, lâm sàng và cận bộ gần đây trong điều trị làm tăng đáng kể tỷ lệ sống lâm sàng của bệnh nhi được chẩn đoán UNBG. sót của UNBG, trong đó phải kể đến hoá chất điều Khảo sát kết quả điều trị bệnh UNBG: tỷ lệ đáp trị chứa platinum kết hợp phẫu thuật [6]. ứng sau hoá trị, tỷ lệ khỏi bệnh hoàn toàn, tác dụng Tại Việt Nam nghiên cứu về UNBG còn khá ít. phụ cấp của hoá trị, tỷ lệ sống còn sau 3 năm theo Ở Hà Nội có nghiên cứu của Lê Thị Thuỳ Dung ước tính Kaplan – Meier. đánh giá đáp ứng điều trị của UNBG năm 2014. Hay tại thành phố Hồ Chí Minh, tác giả Âu Dương II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP Mỹ Phụng phân tích đặc điểm lâm sàng và điều trị NGHIÊN CỨU của các trẻ UNBG tại Bệnh viện Ung bướu năm 2.1. Thiết kế nghiên cứu 2008. Trong lĩnh vực ngoại khoa có nghiên cứu Nghiên cứu mô tả hàng loạt ca, thực hiện hồi cứu của Trương Đình Khải về điều trị u gan bằng phẫu và tiến cứu hoá kết hợp. Tất cả đều cho kết quả khả quan [1], Thời gian từ 01/2011 tới hết 11/2018: hồi cứu [2], [3]. số liệu. Bệnh viện Nhi Đồng 2 là một trong hai bệnh Thời gian từ 12/2018 tới hết 05/2018: theo dõi viện nhi hàng đầu ở khu vực miền Nam. Khoa Ung tiến cứu. bướu – Huyết học thành lập từ năm 2011 với mục Đối tượng nghiên cứu tiêu phát triển lĩnh vực ung bướu nhi và giảm tải Tất cả bệnh nhi ≤ 15 tuổi được chẩn đoán bệnh 76 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 59/2020

Bệnh viện Trung ương Huế u nguyên bào gan tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ quả. Nếu không có kết quả sinh thiết, lâm sàng kết 01/2011 đến hết 05/2019. hợp hình ảnh học phù hợp + nồng độ AFP tăng cũng 2.2. Tiêu chí chọn mẫu giúp chẩn đoán xác định. Bệnh nhi ≤ 15 tuổi nhập Bệnh viện Nhi Đồng 2 - Được điều trị theo phác đồ sử dụng ở khoa Ung từ 01/2011 đến hết 05/2019 bướu – Huyết học tuỳ thuộc nhóm nguy cơ: phác đồ Được chẩn đoán UNBG dựa vào: SIOPEL 3 cho nguy cơ chuẩn và cao, SIOPEL 4 cho - Lâm sàng: thường gặp là bụng chướng, gan to nguy cơ rất cao. và u vùng bụng trên. 2.3. Tiêu chuẩn loại trừ - Nồng độ AFP tăng theo tuổi Bất thường chức năng tim, gan, thận lúc chẩn - Hình ảnh học cụ thể là CT bụng phù hợp với đoán. UNBG, CT ngực đánh giá di căn xa. CT được thực Có tiền căn hoá trị hoặc điều trị UNBG trước đó. hiện và đọc kết quả bởi bác sĩ khoa Chẩn đoán Hình Hồ sơ dưới 80% thông tin cần thu thập hoặc bị ảnh Bệnh viện Nhi Đồng 2. thất lạc, bệnh nhi mất dấu theo dõi. - Mô học: tiêu chuẩn vàng cho chẩn đoán. Bệnh * Các số liệu xử lý bằng phần mềm Excel 2016 phẩm sau khi sinh thiết được gửi về khoa Giải phẫu và SPSS 25. bệnh – Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh để đọc kết III. KẾT QUẢ Bảng 1: Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh nhi UNBG (N=67) Đặc điểm n % Tuổi trung bình: 22,7 ± 22,9 tháng Tuổi trung vị: 15 tháng Nhóm tuổi Dưới 6 tháng 9 13,4 Từ 6 tháng – 3 tuổi 48 71,6 Trên 3 tuổi 10 14,9 Giới tính Nam 43 64,2 Nữ 24 35,8 Gan to 44 65,7 Bụng chướng 31 46,3 Sờ thấy u 18 26,9 Thiếu máu 41 61,2 Tăng tiểu cầu 53 79,1 U gan phải 39 58,2 Đơn ổ 53 79,1 Tuổi trung bình lúc nhập viện của các bệnh nhi giới có ý nghĩa thống kê với p

Đặc điểm bệnh u nguyên bào Bệnh ganviện và kết Trung quả ương điều trị... Huế Bảng 2: Kết quả điều trị UNBG (N=54) Đặc điểm % Sống Khỏi bệnh 66,7 Cắt u nguyên phát 7,4 Còn bệnh 1,9 Đáp ứng hoá trị một phần 70 Tử vong U không cắt được 22,2 Cắt u sau hoá tiền phẫu 82 Sau tái phát 7,4 Độc tuỷ 96,3 Tai biến điều trị 1,9 Nhiễm trùng 45,6 Tái phát Còn sống 5,6 Biến chứng phẫu thuật 15,6 Tử vong 7,4 Tỷ lệ bệnh nhi biểu hiện thiếu máu và tăng tiểu cầu lần lượt là 61,2% và 79,1%. Tất cả các ca đều tăng AFP lúc chẩn đoán. Hầu hết các ca UNBG chỉ gồm 1 khối u nằm ở gan phải. Tỷ lệ cắt u nguyên phát của nghiên cứu là 7,4%. nữ là 1,8/1 phù hợp với y văn và các nghiên cứu Đáp ứng một phần với hoá trị chiếm tỷ lệ cao nhất trong và ngoài nước [2], [3], [7], [11]. 70%. Hoá trị tiền phẫu tạo điều kiện cho 82% u có Các triệu chứng lâm sàng nổi bật như gan to, bụng thể phẫu thuật. Tác dụng phụ thường gặp sau hoá trị chướng và sờ thấy u tương tự với Lê Thị Thùy Dung là độc tuỷ và nhiễm trùng. Ghi nhận 15,6% số ca có [2]. So với Zhang Y và y văn, sờ thấy u lại chiếm tỷ biến chứng sau mổ. Bệnh nhi sống khỏi bệnh hoàn lệ khá cao 70-80% [7, 9]. Đa phần bệnh nhi có thiếu toàn chiếm 66,7%. Nguyên nhân gây tử vong nhiều máu và tăng tiểu cầu lúc chẩn đoán cũng phù hợp nhất là u không cắt được hoặc còn sót u với 22,2%. với tác giả Lê Thị Thuỳ Dung, Trương Đình Khải và Tỷ lệ sống toàn bộ (OS) sau 3 năm của nghiên y văn thế giới [2], [3], [11]. cứu là 65,7 ± 6,9%. Nếu phân theo nhóm nguy Đáp ứng một phần với hoá trị chiếm 70% là cơ, nguy cơ chuẩn có tỷ lệ OS 3 năm cao nhất với thường gặp nhất, kết quả cũng gần tương đương 87,5%. Sự khác biệt giữa các nhóm có ý nghĩa thống với Lê Thị Thuỳ Dung 92,3% và SIOPEL 3,93%. kê với p=0,001. Sau hoá tiền phẫu, tỷ lệ UNBG được phẫu thuật là 82%, tương đồng kết quả của Lê Thị Thùy Dung IV. BÀN LUẬN 83% và SIOPEL 93% [2], [10], [11]. Như vậy hoá Tuổi trung bình lúc nhập viện trong nghiên cứu trị có vai trò quan trọng làm tăng tỷ lệ cắt bỏ được của chúng tôi là 22,7 tháng, thấp hơn Lê Thị Thuỳ u. Tỷ lệ bệnh nhi sống khỏi bệnh hoàn toàn là 66,7% Dung là 24,4 tháng nhưng lại cao hơn SIOPEL 3 là hơi thấp hơn Lê Thị Thùy Dung 76,1% và SIOPEL 19,1 tháng [2], [11]. Bệnh UNBG ở nước ta phát 88,2%. So sánh về tỷ lệ tử vong thì nghiên cứu của hiện vẫn còn muộn hơn so với thế giới. Độ tuổi của chúng tôi lại cao hơn khá nhiều (31,5%) trong thường gặp nhất là từ 6 tháng đến 3 tuổi , tỷ lệ nam/ khi Lê Thị Thuỳ Dung và SIOPEL 3 ghi nhận số 78 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 59/2020

Bệnh viện Trung ương Huế ca tử vong chiếm tỷ lệ lần lượt 17,4% và 5,6% [2], trong điều kiện nước đang phát triển – các kỹ thuật [11]. Nguyên nhân là do số trường hợp u không phẫu cao như ghép gan vẫn chưa phổ biến. thuật được và mổ sót u còn cao trong khi ghép gan lại chưa phát triển. Tỷ lệ OS 3 năm của mẫu nghiên V. KẾT LUẬN cứu là 65,7 ± 6,9%, tương đương với Trương Đình Đa số bệnh nhi UNBG thuộc nhóm dưới 3 tuổi, Khải là 66% nhưng lại thấp hơn Lê Thị Thuỳ Dung nam gặp nhiều hơn nữ với các biểu hiện lâm sàng 88,3% và các nghiên cứu thế giới [2], [3], [11]. Có là gan to và bụng chướng. Phần lớn UNBG có biểu sự khác biệt rõ rệt về tỷ lệ OS 3 năm theo nhóm hiện thiếu máu và tăng tiểu cầu lúc chẩn đoán. Tỷ lệ nguy cơ với nguy cơ chuẩn có tỷ lệ sống còn cao bệnh nhi sống khỏi bệnh sau hoá trị và phẫu thuật là nhất 87,5%, tương đồng với thống kê của Lê Thị 66,7%. Tuy nhiên tỷ lệ tử vong còn khá cao 31,5% Thuỳ Dung 92,2% và SIOPEL 3 là 95% [2], [11]. làm giảm thời gian sống còn của bệnh dẫn đến tỷ lệ Nhìn chung, tỷ lệ UNBG sống sót trong nghiên cứu sống toàn bộ sau 3 năm cũng thấp 65,7%. Phát triển của chúng tôi còn thấp so với nước ngoài do nhóm lĩnh vực ghép gan hứa hẹn sẽ cải thiện được tiên u không phẫu thuật được và sót u sau mổ còn cao lượng sống còn của bệnh. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Âu Dương Mỹ Phụng, (2008), “Bướu nguyên Hematology and Oncology, Academic Press, pp. bào gan: Chẩn đoán và điều trị”, Tạp chí Y Học 569-576. Thành phố Hồ Chí Minh, 12 (4), tr. 109. 8. Spyridakis I, Kepertis C, Lampropoulos 2. Lê Thị Thuỳ Dung, (2014), Nghiên cứu đặc điểm V, Mouravas V, Filippopoulos A, (2014), dịch tễ học, lâm sàng và nhận xét kết quả điều “Embryonal/Fetal subtype hepatoblastoma: a case trị u nguyên bào gan trẻ em, Luận văn tốt nghiệp report”, J Clin Diagn Res, 8 (9), pp. ND01-02. Thạc sĩ, Đại học Y Hà Nội, tr. 52-62. 9. Zhang Y, Zhang W, Tang S, Chen L, Yi Y, Zhang 3. Trương Đình Khải, (2015), Kết quả điều trị bướu P, et al., (2016), “A single-center retrospective nguyên bào gan ở trẻ em bằng phẫu thuật kết study of pediatric hepatoblastoma”, Oncol Lett, hợp hoá trị, Luận văn Tiến sĩ Y học, Đại học Y 12 (5), pp. 3919-3925. dược TP.HCM, tr. 13-20. 10. Zsiros J, Brugieres L, Brock P, Roebuck D, 4. Devi LP KR, Handique A and Kumar M, (2014), Maibach R, Zimmermann A, et al., (2013), “Hepatoblastoma-a rare liver tumor with review “Dose-dense cisplatin-based chemotherapy of literature”, J Gastrointest Cancer, 45 (1), pp. and surgery for children with high-risk 261-264. hepatoblastoma (SIOPEL-4): a prospective, 5. Linabery AM, Ross JA, (2008), “Trends in single-arm, feasibility study”, Lancet Oncol, 14 childhood cancer incidence in the U.S. (1992- (9), pp. 834-842. 2004)”, Cancer, 112 (2), pp. 416-432. 11. Zsiros J, Maibach R, Shafford E, Brugieres L, 6. M PJaS, (2004), “Outcome and complications Brock P, Czauderna P, et al., (2010), “Successful after resection of hepatoblastoma”, J Pediatr treatment of childhood high-risk hepatoblastoma Surg, 39, pp. 1744-1745. with dose-intensive multiagent chemotherapy 7. Philip Lanzkowsky JML, Jonathan D. Fish, and surgery: final results of the SIOPEL-3HR (2016), Lanzkowsky’s Manual of Pediatric study”, J Clin Oncol, 28 (15), pp. 2584-2590. Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 59/2020 79

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/dac-diem-benh-u-nguyen-bao-gan-va-ket-qua-dieu-tri-o-tre-em-tai-benh-vien-nhi-dong-2-2266991.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY