Đặc điểm dân số học, vị trí tổn thương và mô bệnh học bệnh mô bào langerhans ở trẻ em

Đặc điểm dân số học, vị trí tổn thương và mô bệnh học bệnh mô bào langerhans ở trẻ em
  • Mã tin : 467
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Bệnh lý mô bào ở trẻ em và người lớn là do sự lắng đọng bất thường của các tế bào thực bào đơn nhân. Trong đó, bệnh mô bào Langerhans là rối loạn tăng sinh của tế bào tua gai thuộc dòng tủy. Bệnh lý này có thể ảnh hưởng bất kỳ cơ quan nào, nhưng thường gặp ở xương, da và hạch. Bài viết tiến hành nhận xét một sốc đặc điểm dịch tễ, vị trí tổn thương và mô bệnh học bệnh mô bào Langerhans.

Nội dung Text: Đặc điểm dân số học, vị trí tổn thương và mô bệnh học bệnh mô bào langerhans ở trẻ em

Đặc điểm dân số học, vị trí tổnBệnh thương việnvà Trung mô bệnh ươnghọc... Huế Nghiên cứu ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ HỌC, VỊ TRÍ TỔN THƯƠNG VÀ MÔ BỆNH HỌC BỆNH MÔ BÀO LANGERHANS Ở TRẺ EM Nguyễn Minh Tuấn1*, Đinh Ngọc Tuân1,2, Nguyễn Hoàng Phùng Hà1, Trần Anh Huấn1, Trần Thanh Tùng1, Phan Đặng Anh Thư3 DOI: 10.38103/jcmhch.2020.66.11 TÓM TẮT Bệnh lý mô bào ở trẻ em và người lớn là do sự lắng đọng bất thường của các tế bào thực bào đơn nhân. Trong đó, bệnh mô bào Langerhans là rối loạn tăng sinh của tế bào tua gai thuộc dòng tủy. Bệnh lý này có thể ảnh hưởng bất kỳ cơ quan nào, nhưng thường gặp ở xương, da và hạch. Mục tiêu: Nhận xét một sốc đặc điểm dịch tễ, vị trí tổn thương và mô bệnh học bệnh mô bào Langerhans. Phương pháp: Mô tả cắt ngang 80 trẻ đã được sinh thiết và có chẩn đoán mô bệnh học là bệnh mô bào Langerhans tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ tháng 01/2015 đến 12/2019 Kết quả: Tuổi của bệnh nhân có chẩn đoán bệnh mô bào Langerhans trong nhóm nghiên cứu là từ 1 tháng tuổi đến 12 tuổi. Tuổi trung bình là 3,1 ± 2,7 (tuổi) và ở cả hai giới (Nam: Nữ = 1,7/1). Vị trí tổn thương gặp ở mô mềm và da là nhiều nhất. Kết luận: Bệnh mô bào Langerhans là một bệnh lý ác tính có thể gặp phải trong thực hành lâm sàng với vị trí tổn thương đa dạng. Cần nghĩ đến bệnh khi nghi ngờ và chẩn đoán sớm bằng mô bệnh học để giúp định hướng điều trị kịp thời và thích hợp. Từ khóa: bệnh mô bào Langerhans. ABSTRACT DEMOGRAPHICAL CHARACTERISTICS, ORGAN AFFECTED AND HISTOPATHOLOGY OF LANGERHANS CELL HISTOCYTOSIS IN CHILDREN Nguyen Minh Tuan1*, Đinh Ngoc Tuan1,2, Nguyen Hoang Phung Ha1, Tran Anh Huan1, Tran Thanh Tung1, Phan Đang Anh Thu3 Histiocytic disorders in children and adults are caused by an abnormal accumulation of cells of the mononuclear phagocytic system. Langerhans cell histiocytosis (LCH) is a myeloid-derived dendritic cell disorder. The disease may affect any organ or system of the body, but those more frequently affected are the skin, bone and lymph nodes. Objectives: To evaluate characteristics of demography, location of lesions and histopathology of LCH. Methods: Cross sectional study of 80 children who have been performed biopsy with pathological diagnosis of LCH at Children’s Hospital 1 from Jan 2015 to Dec 2019. 1 Khoa Huyết Học, Bệnh viện Nhi Đồng 1, - Ngày nhận bài (Received): 2/10/2020, Ngày phản biện (Revised): 5/11/2020; Tp.HCM - Ngày đăng bài (Accepted): 21/12/2020 2 Bộ môn Nhi, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Người phản hồi (Corresponding author): Nguyễn Minh Tuấn 3 Bộ môn Giải phẫu bệnh, Đại học Y - Email: tuannm@nhidong.org.vn; ĐT: 0938007313 76 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 66/2020

Bệnh viện Trung ương Huế Results: LCH was encountered in children from 1 month to 12 years old in the study population. The mean age is 3.1 ± 2.7 (years) and in both male and female (M: F= 1.7/1). The most frequent sites of lession are skin and soft tissues. Conclusion: Langerhans cell histiocytosis is a malignant disease that may be encountered in clinical practice with different sites of lesions. LCH should be thought of when suspected and diagnosed early by histopathology to help guide treatment promptly and appropriately. Key words: Langerhans cell histiocytosis. I. ĐẶT VẤN ĐỀ II. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN Bệnh mô bào Langerhans (LCH) lần đầu tiên CỨU được báo cáo từ đầu những năm 1900 [1]. Bệnh mô bào Langerhans là một bệnh lý đặc trưng bởi sự tăng Đối tượng sinh và tích tụ bất thường của một loại tế bào thuộc 80 trẻ đã được sinh thiết và có chẩn đoán mô hệ thống bạch cầu đơn nhân đại thực bào, đó là tế bào bệnh học là bệnh mô bào Langerhans tại Bệnh viện Langerhans. Đây là một bệnh hiếm gặp và có thể xảy Nhi Đồng 1 từ 01/2015 đến 12/2019. ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp ở trẻ em hơn. Tỷ Phương pháp suất mới mắc của bệnh mô bào Langerhans khoảng Nghiên cứu mô tả cắt ngang. 2 - 10 ca trên 1.000.000 trẻ dưới 15 tuổi [2, 3]. Các mẫu sinh thiết thu thập được được thực hiện Tỷ lệ mới mắc LCH tại Anh và Ai - len theo thống các xét nghiệm: 1) Xét nghiệm mô bệnh học thường kê năm 2009 khoảng 2 - 10 / 1.000.000 trẻ dưới 15 quy cố định, chuyển đúc, cắt nhuộm HE các bệnh tuổi và tuổi trung bình biểu hiện bệnh là 30 tháng [2]. phẩm sinh thiết. 2) Nhuộm hóa mô miễn dịch CD1a. Vị trí tổn thương và độ nặng của bệnh thay đổi Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định dựa trên giải phẫu tùy theo tuổi bệnh nhân. Thể bệnh đa cơ quan lan tỏa bệnh kèm theo hóa mô miễn dịch CD1a dương tính. cấp tính thường gặp ở trẻ em dưới 3 tuổi, trong khi đó, thể bệnh âm thầm liên quan đến tổn thương một III. KẾT QUẢ cơ quan hay gặp ở trẻ lớn và người lớn [4-7]. Tổn Tất cả 80 trường hợp đưa vào nghiên cứu đều thương xương và da là thường gặp nhất với hình ảnh được chẩn đoán xác định dựa trên kết quả mô bệnh hủy xương, da có những sẩn màu nâu hoặc màu tía. học và nhuộm hóa mô miễn dịch CD1a dương tính. Chẩn đoán xác định bệnh LCH dựa trên tiêu chuẩn Tuổi của Hiệp hội Mô Bào Châu âu bao gồm giải phẫu Tại thời điểm sinh thiết, tuổi trung bình là 3,1 ± bệnh kèm theo ít nhất một tiêu chuẩn hóa mô miễn 2,7 (tuổi). Nhỏ nhất là 1 tháng tuổi và lớn nhất là dịch CD1a dương tính hoặc CD207 dương tính hoặc 12 tuổi. có hiện diện hạt Birbeck trên kính hiển vi điện tử [8]. Vì ngoài tỉ lệ bệnh thấp, biệu hiện lâm sàng đa dạng, nên bệnh LCH rất dễ bỏ sót hay chẩn đoán nhầm, đặc biệt trong những trường hợp tổn thương đơn độc việc chẩn đoán chậm trễ có thể làm cho bệnh có thể tiến triển sang thể bệnh nặng hơn. Trên thế giới hiện nay đã có nhiều nghiên cứu về những đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh. Tại Việt Nam, hiện có rất ít nghiên cứu đã được tiến hành mô tả bệnh lý này. Vì những lý do trên, chúng tôi thực hiện đề tài này với mục tiêu mô tả đặc điểm Hình 1: Tỷ lệ % phân bố theo tuổi. dân số học, vị trí tổn thương và mô bệnh học của Nhận xét: Đa số trẻ được phát hiện bệnh và sinh bệnh mô bào Langerhans tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. thiết ở độ tuổi dưới 4 tuổi (75%). Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 66/2020 77

Đặc điểm dân số học, vị trí tổnBệnh thương việnvà Trung mô bệnh ươnghọc... Huế Hình 2: Tỷ lệ giới tính Hình 4: Mô hạch nhuộm HE. Tế bào Nhận xét: Tỷ lệ Nam / Nữ là 1,7:1. Langerhans trong xoang dưới vỏ và xoang tủy. Vị trí tổn thương Bảng 1: Số lượng tổn thương được sinh thiết theo cơ quan Số lượng mẫu Vị trí được sinh thiết dương tính Da 25 Mô mềm 36 Niêm mạc miệng 2 Hạch 7 Hình 5: Tổn thương phổi trong LCH Phổi 2 Ruột già 1 Xương 8 IV. BÀN LUẬN Tổng cộng 81 Tuổi Trong đó có một bệnh nhân được sinh thiết 2 Trong nghiên cứu, tuổi của bệnh nhân được đánh mẫu tại xương và mô mềm đều cho ra kết quả chẩn giá tại thời điểm được sinh thiết. Tuổi trung bình là đoán xác định với LCH. 3,1 ± 2,7 (tuổi). Nhỏ nhất là 1 tháng tuổi và lớn nhất Nhận xét: Tỷ lệ vị trí sang thương được tìm thấy là 12 tuổi. Đa số trẻ được phát hiện bệnh và sinh nhiều nhất ở mô mềm với 36 trường hợp chiếm thiết ở độ tuổi dưới 4 tuổi (75%). Theo một nghiên 44,4%, sau đó là da với 25 trường hợp chiếm 30.8% cứu được thực hiện tại Anh, tuổi trung bình biểu và ít nhất là ruột già với 1 trường hợp chiếm 1,2%. hiện bệnh là 30 tháng [2]. Trong khi đó, một nghiên Nếu chỉ tính riêng da và mô mềm đã chiếm khoảng cứu trên 258 trẻ tại Pháp từ năm 2000 – 2004 đã ¾ tổng số tổn thương trong nghiên cứu. báo cáo tuổi trung bình ở bệnh nhân LCH là 3,5 tuổi [9]. Như vậy, độ tuổi trong nghiên cứu này là tương đồng so với các nghiên cứu trước đây trên thế giới. Giới Tỷ lệ giới tính trong nghiên cứu này là Nam / Nữ = 1,7/1. Tỷ lệ nam ưu thế hơn nữ cũng tương đương với kết quả nghiên cứu của Salotti, J. A. và cộng sự tại Anh và Ai - len năm 2003 - 2005 có tỷ lệ Nam / Nữ = 1,5/1 [2]. Báo cáo của Guyot-Goubin, A. Hình 3: Mô xương nhuộm H&E. Chủ yếu là tế và cộng sự nghiên cứu tại Pháp báo cáo năm 2008 bào Langerhans với nhân hình hạt đậu, có khía nghiên cứu trên 251 ca bệnh cho kết quả bệnh LCH hoặc rãnh bao quanh bởi nhiều lympho bào, ở trẻ dưới 15 tuổi có tỷ lệ Nam / Nữ là 1.2/1 [9]. Sự tương bào, bạch cầu ưa acid. 78 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 66/2020

Bệnh viện Trung ương Huế khác biệt về giới tính này có thể do bản chất bệnh quan nào cũng có thể bị ảnh hưởng. Trong đó xương lý hoặc tính chất di truyền nội tại. Có thể cần có chiếm 80% số ca, da chiếm 33%, tuyến yên chiếm nhiều nghiên cứu phân tích sâu hơn để làm sáng tỏ 25%. Các quan khác bao gốm gan, lách, huyết học vấn đề này. và phổi chiến 15%. Cuối cùng, hạch lympho chiếm Vị trí tổn thương 5 - 10% và hệ thần kinh trung ương là 2 - 4%. Theo Hiệp hội Mô bào Châu Âu [8], do việc điều Nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện dựa trị dựa trên vị trí tổn thương và sự lan tràn của bệnh, trên các trường hợp đã có chẩn đoán xác định trên nên việc quan trọng là phân biệt được thể bệnh Một sinh thiết. Mà trong đó vị trí được sinh thiết nhiều cơ quan (Single system - SS) hay Nhiều cơ quan nhất là da và mô mềm. Điều này là phù hợp trong (Multysystem - MS) thực hành lâm sàng vì tổn thương da, mô mềm dễ Một hệ cơ quan (Single Site - SS) phát hiện. Mặt khác, sinh thiết da hay mô mềm dễ • Xương: Một vị trí hoặc nhiều vị trí (>1 xương tiếp cận, ít xâm lấn, ít tai biến cũng như biến chứng bị ảnh hưởng) hơn so với sinh thiết xương hay ruột già. Không • Da những vậy, để tiếp cận những cơ quan nội tạng đòi • Hạch lympho hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên khoa và bác sĩ có • Phổi kinh nghiệm. • Hạ đồi - tuyến yên / Hệ thần kinh trung ương Ngoài ra để tìm các tổn thương trên xương hoặc • Cơ quan khác (tuyến giáp, tuyến ức) phổi cần có sự khảo sát trên hình ảnh học (X-quang Nhiều hệ cơ quan (Multisystem – MS) hoặc CT scan) với hình ảnh hủy xương hoặc tổn • Hai hoặc nhiều hơn cơ quan bị ảnh hưởng thương dạng khối u [11]. • Trong đó cơ quan nguy cơ bao gồm: Huyết Do đó số lượng và cơ quan tổn thương được sinh học, lách và / hoặc gan thiết có thể chưa phản ánh thực tế số lượng cơ quan • Hoặc không có cơ quan nguy cơ bị ảnh hưởng trong bệnh LCH theo phân loại của Theo phân loại này, thì trong nghiên cứu của Hiệp hội Mô bào Châu Âu. chúng tôi có 79 bệnh nhân được phân loại một hệ cơ quan (SS). Và 11 bệnh nhân được phân loại nhiều hệ V. KẾT LUẬN cơ quan (MS), cụ thể là tổn thương xương và phần Bệnh mô bào Langerhans thường gặp ở trẻ em, mềm. Trường hợp duy nhất này là một bệnh nhân đặc biệt là nhóm tuổi < 4 tuổi. Biểu hiện lâm sàng đa nam, 4 tuổi, được chẩn đoán lâm sàng là bệnh mô dạng và ảnh hưởng nhiều cơ quan khác nhau. Chẩn bào Langerhans xương sườn VII. đoán bệnh chủ yếu dựa vào sinh thiết và nhuộm hóa Trong nghiên cứu này, đa phần tổn thương là ở mô miễn dịch CD1a dương tính. Phân loại bệnh da và mô mềm (chiếm 75,2%) các vị trí tổn thương. hiện nay dựa vào số lượng cơ quan bị ảnh hưởng và Theo y văn, tổn thương trong bệnh mô bào có ảnh hưởng cơ quan nguy cơ hay không. Điều trị Langerhans thường gặp nhiều nhất ở xương, sau đó hiện tại được áp dụng tại Việt Nam và trên thế giới là da, hạch, gan, lách, phổi và thần kinh trung ương là thuốc gây độc tế bào phối hợp hoặc không phối [9, 10]. Theo Hiệp hội Mô bào Châu âu, bất cứ cơ hợp steroid theo từng thể bệnh cụ thể. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Arceci RJ. The histiocytoses: the fall of the Tower of Langerhans cell histiocytosis in the UK and of Babel. European journal of cancer (Oxford, Ireland. Archives of disease in childhood 2009; England : 1990) 1999; 35:747-67; discussion 67-9. 94:376-80. 2. Salotti JA, Nanduri V, Pearce MS, Parker L, Lynn 3. Stalemark H, Laurencikas E, Karis J, Gavhed D, R, Windebank KP. Incidence and clinical features Fadeel B, Henter JI. Incidence of Langerhans Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 66/2020 79

Đặc điểm dân số học, vị trí tổnBệnh thương việnvà Trung mô bệnh ươnghọc... Huế cell histiocytosis in children: a population-based than 21 years. Clinical orthopaedics and related study. Pediatric blood & cancer 2008; 51:76-81. research 2000:231-5. 4. Baumgartner I, von Hochstetter A, Baumert 8. Guidelines EHNWGfL. Guidelines for diagnosis, B, Luetolf U, Follath F. Langerhans’-cell clinical work-up and treatment during childhood. histiocytosis in adults. Medical and pediatric 2013. oncology 1997; 28:9-14. 9. Guyot-Goubin A, Donadieu J, Barkaoui M, Bellec S, Thomas C, Clavel J. Descriptive 5. Malpas JS, Norton AJ. Langerhans cell epidemiology of childhood Langerhans cell histiocytosis in the adult. Medical and pediatric histiocytosis in France, 2000-2004. Pediatric oncology 1996; 27:540-6. blood & cancer 2008; 51:71-5. 6. Howarth DM, Gilchrist GS, Mullan BP, Wiseman 10. Grois N, Pötschger U, Prosch H, et al. Risk GA, Edmonson JH, Schomberg PJ. Langerhans factors for diabetes insipidus in langerhans cell cell histiocytosis: diagnosis, natural history, histiocytosis. Pediatric blood & cancer 2006; management, and outcome. Cancer 1999; 46:228-33. 85:2278-90. 11. Slater JM, Swarm OJ. Eosinophilic granuloma 7. Islinger RB, Kuklo TR, Owens BD, et al. of bone. Medical and pediatric oncology 1980; Langerhans’ cell histiocytosis in patients older 8:151-64. 80 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 66/2020

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY