Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng bệnh ho gà ở trẻ em điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng bệnh ho gà ở trẻ em điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang
  • Mã tin : 419
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Bài viết mô tả đặc điểm dịch tễ học lâm sàng bệnh ho gà ở trẻ em điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang. Nghiên cứu mô tả hồi cứu được thực hiện trên 48 bệnh nhi mắc ho gà điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang từ năm 2016-2020.

Nội dung Text: Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng bệnh ho gà ở trẻ em điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang

TNU Journal of Science and Technology 225(11): 215 - 220 ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG BỆNH HO GÀ Ở TRẺ EM ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC GIANG Nguyễn Thị Kim Thoa*1, Nguyễn Đình Học1, Nguyễn Thị Lê2, Bùi Thị Thu Hương2, Đỗ Thái Sơn1 1Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên, 2Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang TÓM TẮT Bài báo mô tả đặc điểm dịch tễ học lâm sàng bệnh ho gà ở trẻ em điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang. Nghiên cứu mô tả hồi cứu được thực hiện trên 48 bệnh nhi mắc ho gà điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang từ năm 2016- 2020. Kết quả cho thấy bệnh ho gà thường gặp ở trẻ ≤ 3 tháng tuổi. Bệnh xảy ra rải rác quanh năm nhưng gặp nhiều ở các tháng từ tháng 3 đến tháng 10. Đa số trẻ bị phơi nhiễm với nguồn lây ho gà là không rõ nguyên nhân (83,3%). Trẻ thường nhập viện trong tuần đầu tính từ ngày khởi phát triệu chứng đầu tiên (60,4%). Tỷ lệ bệnh nhi mắc ho gà ở thể không nặng là 54,2%, ở thể nặng là 45,8%. Biểu hiện lâm sàng thường gặp là ho cơn đỏ mặt, ho cơn kịch phát và chảy mũi. Các biến chứng của ho gà thường gặp là viêm phế quản phổi (87,5%), suy hô hấp (43,8%), tiếp đến là xuất huyết (2,1%). Từ khóa: Bệnh ho gà; dịch tễ học; lâm sàng ; biến chứng; Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang Ngày nhận bài: 22/10/2020; Ngày hoàn thiện: 30/10/2020; Ngày đăng: 31/10/2020 CLINICAL EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERS OF PERTUSSIS AT CHILDREN AT BAC GIANG WOMEN’S AND CHILDREN’S HOSPITAL Nguyen Thi Kim Thoa*1, Nguyen Dinh Hoc1, Nguyen Thi Le2, Bui Thi Thu Huong2, Do Thai Son1 1TNU – University of Medicine and Pharmacy, 2Bac Giang Women’s and Children’s Hospital ABSTRACT To describe the clinical epidemiological character of pertussis at children at Bac Giang Women’s anhd Children’s Hospital from 2016 to 2020. A retrospective descriptive study was carried out on 48 children suffering from pertussis treated at Bac Giang Women’s and Children’s Hospital from 2016 to 2020. Results showed the age group of ≤ 3 months was accounted for most cases. The disease occurred around year but concentrated from March to October. The source of infection of the disease was not unclear (83.3%). The day of hospitalization was always in the first week of illness (60.4%). The percentage of pertussis patients in non-severe was 54.2%, in severe form was 45.8%. The most frequent symptoms of pertussis were coughing bout blush, long duration paroxysmal cough and rhinorrhea. Most complications of pertussis in children were pneumonia (87.5%), respiratory failure (43.8%) and hemorrhage (2.1%). Keywords: Pertussis; epidemiology; clinical symptoms; complication; Bac Giang Women’s and Children’s Hospital Received: 22/10/2020; Revised: 30/10/2020; Published: 31/10/2020 * Corresponding author. Email: dr.kimthoanguyen@gmail.com http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn 215

Nguyễn Thị Kim Thoa và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(11): 215 - 220 1. Đặt vấn đề Tất cả các trường hợp dưới 16 tuổi được chẩn Ho gà là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp đoán mắc ho gà tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc tính gây ra bởi vi khuẩn Bordetella pertussis, Giang. có khả năng lây nhiễm cao và là một trong 2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu những bệnh gây tử vong nhiều trong các loại Thời gian thu thập số liệu: Từ tháng 1 năm bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc xin. 2020 đến tháng 8 năm 2020. Mặc dù đã có vắc xin phòng bệnh nhưng trên thế giới bệnh vẫn chưa hoàn toàn được kiểm Địa điểm nghiên cứu: Bệnh viện Sản Nhi Bắc soát và có thể gây tử vong, đặc biệt là trẻ nhỏ Giang. [1]. Theo ước tính của WHO, trong năm 2.3. Phương pháp nghiên cứu 2008, toàn thế giới có khoảng 16 triệu người 2.3.1. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. mắc bệnh ho gà trong đó có 195.000 trẻ em tử 2.3.2. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu vong, hầu hết là ở các nước đang phát triển. Tại Mỹ, năm 2012, có tổng số 48.000 trường Cỡ mẫu: Tất cả các đối tượng dưới 16 tuổi hợp ho gà được báo cáo, trong đó có 20 được chẩn đoán và điều trị ho gà tại Bệnh trường hợp tử vong chủ yếu ở trẻ dưới ba viện Sản Nhi Bắc Giang. tháng tuổi [2]. Tại Việt Nam, mặc dù trẻ em Chọn mẫu: thuận tiện. đã được tiêm phòng theo chương trình tiêm 2.3.3. Kỹ thuật thu thập số liệu: Số liệu được chủng mở rộng quốc gia nhưng bệnh vẫn tái thu thập từ bệnh án qua mẫu phiếu nghiên cứu xuất hiện và thường gặp ở trẻ dưới 6 tháng in sẵn. tuổi. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, từ năm 2012 - 2014, có 226 trẻ mắc ho gà với tỉ lệ tử 2.4. Quản lý, xử lý và phân tích số liệu vong là 2,8%, 5% ở thể ho gà nặng [3], [4]. Số liệu sau khi thu thập, được làm sạch và Tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, trong nhập vào máy tính bằng phần mềm Epidata những năm gần đây nhờ áp dụng phương 3.1, sau đó được xử lý và phân tích số liệu pháp xét nghiệm PCR ho gà vào trong chẩn trên phần mềm SPSS 22.0. đoán đã giúp phát hiện và điều trị được nhiều 2.5. Đạo đức trong nghiên cứu ca bệnh mắc ho gà. Tuy nhiên, có những thể bệnh không điển hình trên lâm sàng cũng có Nghiên cứu đã được Hội đồng Y đức, trường thể khiến bác sĩ bỏ sót bệnh. Nghiên cứu này Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên được thực hiện nhằm đánh giá các đặc điểm thông qua và chấp nhận. dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh ho 3. Kết quả và bàn luận gà ở trẻ em tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang 3.1. Kết quả giai đoạn 2016 – 2020. Khảo sát trên 48 bệnh nhi được chẩn đoán ho 2. Phương pháp nghiên cứu gà tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang từ 2.1. Đối tượng nghiên cứu 01/01/2016 đến 31/07/2020. Bảng 1. Phân bố bệnh ho gà theo tuổi và giới (n = 48) Tuổi Số lượng (SL) Tỉ lệ (%) Tuổi ≤ 3 tháng 26 54,2 Từ 4 tháng - ≤ 9 tuổi 22 45,8 Nam 22 45,8 Giới tính Nữ 26 54,2 Tổng 48 100 Nhận xét: Bảng 1 cho kết quả bệnh gặp chủ yếu ở nhóm trẻ dưới 3 tháng, với tỷ lệ 54,2%. Tuổi nhỏ nhất của nhóm trẻ bị ho là 7 ngày tuổi, lớn nhất là 60 tháng. Bệnh nhi nam chiếm 45,8% (22/48), nữ chiếm 54,2% (49/108). Tỷ lệ nam nữ xấp xỉ 1/1. 216 http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Kim Thoa và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(11): 215 - 220 Hình 1. Phân bố bệnh theo các tháng trong năm (n = 48) Nhận xét: Hình 1 cho kết quả tỷ lệ bệnh nhi mắc ho gà rải rác ở các tháng trong một năm. Tháng 3 và tháng 7 có tỷ lệ mắc ho gà cao nhất, chiếm 22,9% và 14,6%. Bảng 2. Tình trạng bị phơi nhiễm với người bệnh bị ho gà Tình trang bị phơi nhiễm với nguồn lây SL Tỉ lệ (%) Cộng đồng 8 16,7 Không rõ 40 83,3 Tổng 48 100 Nhận xét: Bảng 2 cho thấy có 83,3% (40/48) trẻ bị phơi nhiễm với nguồn lây là không rõ nguyên nhân. Tình trạng bị phơi nhiễm nguồn lây ở cộng đồng chiếm 16,7%. Bảng 3. Thời gian nhập viện theo ngày khởi phát triệu chứng đầu tiên Thời gian nhập viện SL Tỉ lệ (%) < 7 ngày 29 60,4 7 – 14 ngày 18 37,5 > 14 ngày 1 2,1 Tổng 48 100 Nhận xét: Số liệu nêu trong bảng 3 cho thấy theo ngày khởi phát triệu chứng đầu tiên, thời gian nhập viện dưới 7 ngày chiếm 60,4%, từ 7 - 14 ngày chiếm 37,5%. Bảng 4. Phân bố bệnh theo thể bệnh Thể bệnh SL Tỉ lệ (%) Thể không nặng 26 54,2 Thể nặng 22 45,8 Tổng 48 100 Nhận xét: Bảng 4 cho kết quả trong số 48 bệnh nhi mắc ho gà, có 45,8% trẻ mắc với thể nặng, 54,2% trẻ bị bệnh ở thể không nặng. Bảng 5. Các biểu hiện lâm sàng của bệnh ho gà theo các nhóm tuổi ≤ 3 tháng (n = 26) Từ 4 tháng đến ≤ 9 tuổi (n = 22) Tổng (n = 48) Đặc điểm SL % SL % SL % Chảy mũi 26 100 20 90,9 46 95,8 Ho cơn kịch phát 26 100 22 100 48 100 Ho cơn đỏ mặt 24 92,3 21 95,5 45 93,8 Ho cơn có tím 17 65,4 7 31,8 24 50 Cơn ngừng thở 1 3,8 1 4,5 2 4,2 Tiếng rít sau ho 5 19,2 10 45,5 15 31,3 Nôn sau ho 22 84,6 17 77,3 39 81,3 Tăng tiết đờm dãi 16 61,5 12 54,5 28 58,3 http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn 217

Nguyễn Thị Kim Thoa và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(11): 215 - 220 Nhận xét: Bảng 5 cho kết quả 100% bệnh nhi Wales đều cho thấy bệnh thường xuất hiện có cơn ho kịch phát, 95,8% trẻ có chảy mũi; cao điểm từ tháng 4 đến tháng 9 [6]. Tại Việt 93,8% ho cơn đỏ mặt; với trẻ dưới 3 tháng tỉ Nam, theo báo cáo thông kê bệnh truyền lệ trẻ ho cơn có tím, nôn sau ho cao hơn trẻ từ nhiễm từ năm 1984 đến 2014, tỷ lệ mắc ho gà 4 tháng trở lên (tương ứng 65,4% với 31,8% được báo cáo luôn cao nhất trong khoảng thời và 84,6% với 77,3%). Riêng tiếng thở rít thì gian từ tháng 4 đến tháng 8 [7]. Cũng giống gặp nhiều hơn (45,5%) ở trẻ từ 4 tháng trở lên như mô hình chung tại Việt Nam cũng như (trẻ < 3 tháng chỉ 19,2%). trên thế giới, các trường hợp mắc bệnh ho gà Bảng 6. Các biến chứng của ho gà ở nghiên cứu của chúng tôi cũng tập trung chủ Các biến chứng SL Tỉ lệ (%) yếu vào các tháng từ tháng 3 đến tháng 10, cao Viêm phổi 42 87,5 nhất là tháng 3 và tháng 7. Tuy nhiên điều này Suy hô hấp 21 43,8 khác với nhận xét trong y văn, là các tháng Xuất huyết 1 2,1 chuyển mùa từ Đông sang Xuân. Sự khác nhau Nhận xét: Bảng 6 cho kết quả biến chứng này có thể do sự khác biệt về mặt địa lý và đặc viêm phế quản phổi chiếm 87,5% và suy hô điểm khí hậu khác nhau giữa các nước. hấp 43,8%, biến chứng ít gặp hơn là xuất Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng có huyết chiếm 2,4%, ngoài ra không gặp các tới 83,3% tình trạng bệnh nhi bị phơi nhiễm biến chứng co giật, viêm não trong nhóm với nguồn lây ho gà là không rõ nguyên nhân. nghiên cứu. Phân tích về nguồn lây cho thấy nguồn lây 3.2. Bàn luận chủ yếu là thành viên trong gia đình có tiếp xúc gần gũi với trẻ. Tỷ lệ nghiên cứu của Theo kết quả nghiên cứu, tỷ lệ mắc ho gà ở chúng tôi khác với nghiên cứu của Hoàng Thị trẻ ≤ 3 tháng cao, chiếm 54,2% tổng số trẻ mắc ho gà trong thời gian nghiên cứu. Bệnh Thu Hà: mẹ là nguồn lây hay gặp nhất có thể khởi phát sớm ngay trong tuần đầu sau (52,9%), tiếp theo là bố (19,6%), những đẻ. Trẻ dưới 3 tháng tuổi có tỷ lệ mắc cao vì người không sống cùng nhà (9,8%) [4]. Kết đây là lứa tuổi chưa được tiêm phòng ho gà, quả này của nghiên cứu đặt ra một vấn đề hoặc mới tiêm phòng mũi 1 trong khi đó miễn rằng các trẻ mắc bệnh trong nghiên cứu còn dịch của mẹ với bệnh ho gà có thể thấp không quá nhỏ tuổi, khả năng tiếp xúc trực tiếp với đủ giúp trẻ phòng được bệnh này trong giai nhau để lây bệnh là rất thấp, vậy nguồn lây đoạn đầu đời. Kết quả này tương đồng với cho những trẻ này từ đâu ra, rất có thể đó là từ một số nghiên cứu gần đây của Phạm Quang những người ở lứa tuổi lớn hơn. Một nghiên Thái và Hoàng Thị Thu Hà tại Bệnh viện Nhi cứu tại Mỹ về chứng ho gà kéo dài ở thanh Trung ương [4], [5]. Đây là nhóm chưa có thiếu niên và người lớn cũng đã cho thấy 13% miễn dịch hoặc miễn dịch chưa đầy đủ do đến 20% là kết quả của nhiễm trùng ho gà. chưa đến tuổi tiêm chủng trong khi miễn dịch Nghiên cứu huyết thanh học cho thấy tỷ lệ từ mẹ có thể không đủ hoặc chưa tiêm đủ liều nhiễm ho gà ở thanh thiếu niên và người lớn vắc xin. Điều này gợi ý cho việc có thể phải xấp xỉ 2,0% mỗi năm [6]. Điều này cho thấy tiêm phòng vắc xin ho gà cho bà mẹ trong ngoài việc quan tâm đến trẻ bị mắc bệnh, thời kỳ mang thai/ tuổi sinh đẻ hoặc nghiên chúng ta cũng cần quan tâm đến lứa tuổi cứu thay đổi lịch tiêm chủng để những trẻ nhỏ thanh thiếu niên và người lớn vì có thể đây có cơ hội được tiếp xúc với vắc xin sớm hơn. mới chính là nguồn lây cho trẻ nhỏ và cộng Ho gà là bệnh truyền nhiễm với chu kỳ dịch đồng. Qua đó có thể thấy để tìm được nguồn khoảng từ 2 - 5 năm. Các ca bệnh tập trung lây nhiễm ho gà ở trẻ nhỏ rất khó. Những ca chủ yếu vào cuối mùa Hè và đầu mùa Thu. không xác định được nguồn lây nhiễm có thể Các nghiên cứu tại Mỹ, Ma rốc, Anh và xứ do phơi nhiễm với người ho gà nhẹ hoặc 218 http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Kim Thoa và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(11): 215 - 220 không biết mắc ho gà với các cơn ho rất nhẹ hợp tình hình ho gà trên thế giới cho thấy tỷ cũng là thách thức chẩn đoán cho nhân viên y lệ ho gà được báo cáo thấp hơn khoảng 40 tế vì triệu chứng không điển hình và xét đến 160 lần so với tỷ lệ bệnh thực tế. Trong nghiệm chẩn đoán có độ nhạy thấp. đó nhiễm trùng ho gà không triệu chứng là Số liệu nêu trong bảng 3 cho thấy trẻ thường phổ biến và cao gấp từ 4 đến 22 lần so với nhập viện vào tuần thứ nhất của bệnh nhiễm trùng có triệu chứng. Do đó, việc sử (60,4%), đây thường là thời điểm cuối giai dụng các kỹ thuật xét nghiệm kết hợp với đoạn khởi phát bước sang giai đoạn toàn phát triệu chứng lâm sàng sẽ giúp phát hiện sớm, với triệu chứng ho điển hình xuất hiện khiến không bỏ sót các trường hợp bệnh, đồng thời trẻ phải nhập viện. Kết quả nghiên cứu tương phòng tránh được các biến chứng nặng có thể đồng với kết quả của Hoàng Thị Thu Hà và xảy ra. cộng sự [4], nhưng sớm hơn nghiên cứu của Về các biến chứng thường gặp ở trẻ mắc ho Đỗ Thiện Hải [3]. Thời gian nhập viện trung gà, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy biến bình theo nghiên cứu của Bayhan và cộng sự chứng thường gặp nhất là viêm phế quản phổi là 11,6 ± 7 ngày. Kết quả này theo nghiên cứu (87,5%) và suy hô hấp (43,8%). Kết quả này ở trẻ sơ sinh là 6,8 ngày [8]. Điều này cho tương dương với nghiên cứu của Phạm Quang thấy có thể trẻ càng nhỏ thời gian khởi phát Thái và Đỗ Thiện Hải, Castaghini và Nieves bệnh càng ngắn. Các đối tượng nghiên cứu cũng cho thấy trẻ mắc ho gà có tỷ lệ gặp các của chúng tôi có tỷ lệ trẻ sơ sinh chiếm đa số, biến chứng đăc biệt là viêm phổi cao hơn và đây có thể là nguyên nhân gây thời gian nhập nặng hơn so với các nhóm mắc các căn viện sớm hơn so với các nhóm bệnh nhi khác. nguyên khác [3], [5], [9]. Biến chứng viêm Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ phổi có thể do bản thân vi khuẩn ho gà hoặc lệ bệnh nhi mắc ho gà ở thể không nặng là do đồng nhiễm các căn nguyên khác. Trong 54,2%, ở thể nặng là 45,8%. Tỷ lệ thể nặng/ nghiên cứu của Hoàng Thị Thu Hà cho thấy thể không nặng xấp xỉ 1/1. Có thể thấy tỷ lệ có 14,2% bệnh nhân ho gà có biến chứng bệnh nhi thể nặng trong nghiên cứu của chúng viêm phế quản phổi đồng nhiễm các vi khuẩn, tôi cao hơn các nghiên cứu của Đỗ Thiện Hải vi rút khác. Trong đó hay gặp nhất là nhiễm (5%) [3], và của Castagini (tỷ lệ bệnh nhân Rhino virus chiếm 38,8%, ngoài ra còn gặp nặng phải thở máy là 27%) [9]. đồng nhiễm RSV, Adeno, Phế cầu, trực khuẩn Triệu chứng phổ biến của các bệnh nhân mủ xanh… [4]. Biến chứng co giật, viêm não trong nghiên cứu này là có cơn ho kịch phát, không tìm thấy ở nghiên cứu của chúng tôi. ho có đỏ mặt và chảy mũi. Kết quả này cũng 4. Kết luận khá tương đồng với nghiên cứu của Đỗ Thiện Nghiên cứu cho thấy bệnh ho gà ở trẻ em vẫn Hải [3] và Nguyễn Thành Lê [10]. Các triệu là một vấn đề sức khỏe cần quan tâm. Kết quả chứng đặc hiệu cho ho gà nhưng tỷ lệ gặp ít hơn như thở rít sau ho (19,2%), nôn sau ho cho thấy bệnh thường gặp ở trẻ dưới 3 tháng (84,6%) và cơn ngưng thở (3,8%) đối với tuổi, không có sự khác biệt về giới tính. Bệnh nhóm tuổi ≤ 3 tháng. Tỷ lệ này ở nhóm tuổi xảy ra rải rác ở các tháng trong năm, tập trung từ 4 tháng trở lên lần lượt theo thứ tự là từ tháng 3 đến tháng 10. Bệnh nhi thường 31,3%; 81,3% và 4,2%. Triệu chứng bệnh nhập viện trong tuần đầu từ ngày khởi phát chính là chỉ điểm cho những gợi ý để chẩn nên có khả năng lây nhiễm cộng đồng cao. đoán bệnh được chính xác. Tuy nhiên, việc Thể bệnh nặng trên lâm sàng chiếm tỷ lệ cao. dựa nguyên vào triệu chứng đôi khi sẽ bỏ sót Các biến chứng thường gặp nhất là viêm phổi các trường hợp bệnh, đặc biệt là những bệnh (87,5%) và suy hô hấp (43,8%), tiếp đến là nhân có triệu chứng không điển hình. Tổng xuất huyết (2,1%). http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn 219

Nguyễn Thị Kim Thoa và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(11): 215 - 220 TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES Journal of Preventive Medicine, vol. 26, no. [1]. D. Bui, and H. T. Nguyen, Pertussis. 15, pp. 39-47, 2016. Infectious Pathology. Medical Puslishing [6]. J. D. Cherry, “The epidemiology of pertussis: House, Ha Noi, 2009, pp. 219-225. a comparison of the epidemiology of the [2]. WHO, “Immunization, Vaccines and disease pertussis with the epidemiology of Biologicals: Pertussis,” 2020. [Online]. Bordetella pertussis infection,” Pediatrics, Available: vol. 115, no. 5, pp. 1422-1427, 2005. http://www.who.int/immunization/topics/pert [7]. Ministry of Health, Infectious disease ussis/en/. [Accessed Sept. 25, 2020]. statistics yearbook, 1984 - 2014. [3]. T. H. Do, T. H. Duong, and T. N. Do, [8]. G. I. Bayhan, G. Tanir, and S. Nar-Otgun, “Clinical, epidemiological characteristics of “The clinical characteristics and treatment of pertussis in children at the national pediatrict pertussis patients in a tertiary center over a Hospital during 2012-2014,” Vietnam Journal four-year period,” The Turkish Journal of of Preventive Medicine, vol. 26, no. 6, pp. 35- Pediatrics, vol. 54, no. 6, pp. 596-604, 2012. 44, 2016. [9]. L. A. Castagnini, and F. M. Munoz, “Clinical [4]. T. T. H. Hoang, H. M. Hoang, and T. T. N. characteristics and outcomes of neonatal Phan, “Clinical epidemiological characters of pertussis: a comparative study,” J. Pediatr, pertussis at children aged from under 3 months in Vietnam National Children’s vol. 156, no. 3, pp. 498-500, 2010. Hospital,” Vietnam Journal of Preventive [10]. T. L. Nguyen, and V. H. Bui, “Clinical Medicine, vol. 28, no. 6, pp. 93-101, 2019. characteristics and treatment results of [5]. Q. T. Pham, T. H. Nguyen, and V. K. Pham, children with Pertussis disease at National “Epidemiological, clinical characters of Hospital of Tropical Diseases,” Vietnam pertussis and some related factors at National Journal of Preventive Medicine, vol. 12, pp. Hospital of Pediatric in 2015,” Vietnam 77-83, 2015. 220 http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY