Đặc điểm dinh dưỡng và mối liên quan với chậm tăng cân của trẻ có cân nặng khi sinh dưới 1250 gram tại khoa Hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 1

Đặc điểm dinh dưỡng và mối liên quan với chậm tăng cân của trẻ có cân nặng khi sinh dưới 1250 gram tại khoa Hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 1
  • Mã tin : 909
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Đặc điểm dinh dưỡng và mối liên quan với chậm tăng cân của trẻ có cân nặng khi sinh dưới 1250 gram tại khoa Hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 1 được nghiên cứu nhằm khảo sát đặc điểm dinh dưỡng và mối liên quan với chậm tăng cân của trẻ có cân nặng lúc sinh (CNLS)

Nội dung Text: Đặc điểm dinh dưỡng và mối liên quan với chậm tăng cân của trẻ có cân nặng khi sinh dưới 1250 gram tại khoa Hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 1

TC.DD & TP 16 (6) - 2020 ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI CHẬM TĂNG CÂN CỦA TRẺ CÓ CÂN NẶNG KHI SINH DƯỚI 1250 GRAM TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 Phạm Lê Mỹ Hạnh1 , Nguyễn Thu Tịnh2 Nhằm khảo sát đặc điểm dinh dưỡng và mối liên quan với chậm tăng cân của trẻ có cân nặng lúc sinh (CNLS) < 1250 gram, một nghiên cứu theo dõi dọc những trẻ này đến 28 ngày tuổi được thực hiện tại khoa Hồi sức sơ sinh (NICU) bệnh viện Nhi đồng 1 từ 01/06/2019 đến 30/04/2020. Trẻ được cân đo theo quy định, ghi nhận đặc điểm dinh dưỡng và tốc độ tăng cân vào 28 ngày tuổi kể từ khi đạt CNLS. Kết quả: Tổng số 78 trẻ được chọn nghiên cứu. Lượng protein và lipid được cung cấp vào ngày thứ 3, tuần 1 và tuần 2 lần lượt là: 2,5 (2,1; 3,1), 1,2 (0,3; 1,9); 2,9 (2,5; 3,2), 1,8 (1,4; 2,3) và 3,5 (3; 3,8), 3,6 (2,7; 4,2) g/kg/ngày. Năng lượng tuần 1, tuần 2 và tuần 3-4 là 61 (55; 69), 93,5 (82; 101) và 101 (94; 108) Kcal/kg/ngày. Tỷ lệ trẻ ăn sữa mẹ hoàn toàn lúc khởi đầu: 15,4%, lúc 28 ngày: 9%. Lượng protein trong 2 tuần đầu có liên quan chậm tăng cân vào 28 ngày tuổi kể từ khi đạt CNLS với p = 0,004; OR = 0,039 (95% CI: 0,005 – 0,328). Kết luận: Việc cung cấp dinh dưỡng có cải thiện nhưng chưa đạt so với kỳ vọng. Lượng protein 2 tuần đầu liên quan đến chậm tăng cân. Cần nghiên cứu tiếp theo khẳng định yếu tố nguy cơ chậm tăng trưởng ở nhóm trẻ có CNLS < 1250 gram tại NICU. Từ khóa: NICU, chậm tăng trưởng, tốc độ tăng cân, dinh dưỡng, sinh non. I. ĐẶT VẤN ĐỀ với phát triển của trẻ sinh non đã được Hàng năm, khoa Hồi sức sơ sinh chứng minh. Dinh dưỡng tích cực sớm (NICU) bệnh viện Nhi Đồng I nhận qua đường tĩnh mạch và tiêu hóa giúp trung bình khoảng 500 trẻ sinh non, cải thiện tăng trưởng và phát triển thần chiếm 43% tổng số trẻ nhập khoa. Với kinh [3]. Dinh dưỡng tối ưu cho trẻ sự phát triển của thụ tinh trong ống sinh non, đặc biệt trong 2 tuần đầu có nghiệm và những tiến bộ trong hồi sức thể làm giảm nhẹ hậu quả có hại của sơ sinh, ngày càng nhiều trẻ có cân bệnh nặng lên não bộ [9]. Các yếu tố nặng (CN) càng thấp được cứu sống. dinh dưỡng có liên quan đến chậm tăng Vì vậy, chúng ta phải đương đầu với trưởng sau sinh là ngày bắt đầu cho ăn, nhiều biến chứng, trong đó chậm tăng thời gian đạt dinh dưỡng tiêu hóa hoàn trưởng thường gặp ở trẻ có cân nặng toàn, lượng dinh dưỡng nhập vào hàng lúc sinh (CNLS) dưới 1250 gram, nhất ngày (năng lượng, protein) [10], [2]. là trong giai đoạn ở NICU [6]. Việc chăm sóc những trẻ có CNLS < Tầm quan trọng của dinh dưỡng đối 1250 gram gặp nhiều khó khăn vì chưa 1 BSCKII – Bệnh viện Tâm Anh TPHCM Ngày gửi bài: 1/9/2020 2 TS.BS – ĐH Y dược TPHCM Ngày phản biện đánh giá: 1/102020 Email: tinhnguyen@ump.edu.vn Ngày đăng bài: 20/11/2020 27

TC.DD & TP 16 (6) - 2020 có kinh nghiệm và thiếu tài nguyên µ2 = 19,5; σ2 = 5 g/kg/ngày (tốc độ chuyên biệt. Một trong những vấn đề tăng cân trung bình lúc 30 ngày tuổi kể quan trọng là cải thiện tăng trưởng. từ đạt CNLS ở nhóm nhận protein thấp Hiện tại, khoa chưa có nghiên cứu nào và cao) [2] → n= 39 ca cho mỗi nhóm. về dinh dưỡng và tăng trưởng ở nhóm Vậy cỡ mẫu ít nhất là 78 ca. trẻ này. Vì vậy, chúng tôi thực hiện ng- hiên cứu nhằm khảo sát đặc điểm dinh Kĩ thuật chọn mẫu: Chọn mẫu kiểu dưỡng và yếu tố liên quan chậm tăng liên tiếp. cân của trẻ có CNLS < 1250 gram tại Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu theo NICU bệnh viện Nhi đồng 1, cụ thể là dõi dọc từ lúc sinh đến 28 ngày tuổi. xác định đặc điểm dinh dưỡng trong 3 Phương pháp tiến hành: Tất các trẻ ngày đầu, hàng tuần và mối liên quan đủ tiêu chuẩn chọn bệnh tại NICU với chậm tăng cân vào 28 ngày tuổi kể bệnh viện Nhi Đồng I từ 01/06/2019 từ khi đạt CNLS. đến 30/04/2020 và không có tiêu chí loại trừ được đưa vào nghiên cứu. Trẻ II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP được cân và đo chiều dài (CD) bằng NGHIÊN CỨU cân điện tử Seca (Đức) có độ chính xác Đối tượng nghiên cứu: Tất cả trẻ có đến 10 gram và 0,1 cm. Đo vòng đầu CNLS < 1250 gram điều trị tại NICU (VĐ) bằng thước dây giấy có độ chính bệnh viện Nhi Đồng I từ 01/06/2019 xác tới 0,1 cm. Trẻ được cân đo lúc đến 30/04/2020. nhập khoa, sau đó hàng tuần. Tốc độ tăng cân tính theo công thức trung bình Tiêu chí chọn mẫu: Tiêu chí chọn trẻ 2 điểm (gram/kg/ngày). Tốc độ tăng vào nghiên cứu: Trẻ có CNLS < 1250 CD và VĐ tính theo cm/tuần. Định nghĩa gram và nhập khoa trong vòng 1 ngày chậm tăng cân khi tăng < 15 gram/kg/ sau sinh. Ba mẹ hoặc người đại diện đồng ý tham gia nghiên cứu. ngày, chậm tăng CD và VĐ khi tăng < 1cm/tuần. Trẻ được ghi lại đặc điểm Tiêu chí loại ra: Đa dị tật, tử vong dinh dưỡng trong 3 ngày đầu, hàng trước 4 tuần tuổi sau sinh, phù kéo dài tuần đến 28 ngày tuổi và tốc độ tăng > 1 tuần. cân vào 28 ngày kể từ đạt CNLS. Biểu Cỡ mẫu: Cỡ mẫu cho kiểm định 2 số đồ Fenton 2013 được dùng để đánh giá trung bình: CN, CD, VĐ theo tuổi sau kinh chót. Dữ liệu được ghi lại theo phiếu thu thập số liệu in sẵn. Nhập số liệu và thống kê bằng phần mềm SPSS 20.0 for Window. Sử dụng t - test nếu phân với α =0,05; β=0,2: Z(1-α/2)= phối chuẩn và Wicoxon nếu phân phối Z(0,975) = 1,96; không chuẩn khi so sánh trung bình hoặc trung vị với một số. Phân tích hồi Z1-β= Z0,8 =0,84; µ1 = 16,2; σ1 = qui logistic kiểm định các yếu tố liên 5,4 g/kg/ngày; quan chậm tăng cân. Các biến dinh 28

TC.DD & TP 16 (6) - 2020 dưỡng lần lượt được phân tích đơn vào nghiên cứu, gồm 39 trẻ nam (50%) biến trước, sau đó phân tích đa biến và 39 trẻ nữ (50%). Trong đó trẻ có cho các biến số có p < 0,25. Giá trị p CNLS và tuổi thai thấp nhất là 550 < 0,05 được xem có ý nghĩa thống kê. gram và 24 tuần. Kết quả tại bảng 1 cho thấy: Hơn một III. KẾT QUẢ nửa là trẻ cực nhẹ cân (ELBW): 53,8%; tốc độ tăng cân chậm so với chuẩn (t = - 1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 3,235; t – test với p

TC.DD & TP 16 (6) - 2020 2. Đặc điểm dinh dưỡng: Bảng 2: Đặc điểm dinh dưỡng theo thời gian Đặc điểm Ngày thứ 3 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3-4 Trung vị (IQR) Protein: - Ngày bắt đầu: 1 (1; 1) - Liều (g/kg/ngày): 2,5 (2,1; 3,1) 2,9 (2,5; 3,2) 3,5 (3; 3,8) Lipid: - Ngày bắt đầu: 3 (2; 3) - Liều (g/kg/ngày): 1,2 (0,3; 1,9) 1,8 (1,4; 2,3) 3,6 (2,7; 4,2) Năng lượng, Kcal/kg/ngày 61 (55; 69) 93,5 (82; 101) 101 (94; 108) Kết quả tại bảng 2 cho thấy: Lượng pro- kg/ngày (p=0,000), năng lượng tuần 3-4 tein và lipid cung cấp còn thấp so với thấp hơn 120 kcal/kg/ngày (p=0,000) chuẩn, đặc biệt vào tuần đầu (p=0,000); với phép kiểm Wilcoxon. năng lượng tuần 2 thấp hơn 100 kcal/ Bảng 3: Đặc điểm dinh dưỡng lúc khởi đầu 3 ngày đầu 8-14 Đặc điểm 4-7 ngày 15-28 ngày Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 ngày n (%) 63 Bắt đầu cho protein 8 (10,3) 1 (1,3) 6 (7,6) (80,8) Bắt đầu cho lipid 1 (1,3) 36(46,2) 23(29,5) 16 (20,5) 2 (2,5) 11 Bắt đầu ăn sữa 24 (30,7) 29 (37,2) 13(16,7) (14,1) Loại sữa: - Sữa mẹ: 12 (15,4) - Sữa công thức: 66 (84,6) Kết quả tại bảng 3 cho thấy: Đa số trẻ Trẻ bắt đầu ăn sữa vào ngày 5 (2; 10), được cung cấp protein từ ngày 1 và lipid sớm nhất là ngày 1. Thời gian đạt dinh từ ngày 2, bắt đầu ăn sữa trong tuần đầu dưỡng qua đường tiêu hóa hoàn toàn là và đa số không được ăn sữa mẹ. 18 (13; 28) ngày, nhanh nhất là 7 ngày. 30

TC.DD & TP 16 (6) - 2020 9% Sữa mẹ hoàn toàn 37% Sữa công thức hoàn toàn 54% Sữa hỗn hợp Hình 1: Các loại sữa trẻ sử dụng lúc 28 ngày tuổi Kết quả ở Hình 1 cho thấy: Tỷ lệ trẻ ăn sữa công thức hoàn toàn chiếm đa số. 3. Mối liên quan dinh dưỡng với chậm tăng cân vào 28 ngày tuổi kể từ đạt CNLS Tốc độ tăng cân (g/kg/ngày) 12,2 (3,7)* 14,2 (4,1)* p=0,034 < 3 g/kg ngày ≥ 3 g/kg ngày Lượng protein 2 tuần đầu *Trung bình (độ lệch chuẩn) Hình 2. Tốc độ tăng cân vào 28 ngày tuổi ở 2 nhóm nhận lượng protein cao và thấp Kết quả ở Hình 2 cho thấy: Nhóm trẻ < 0,05). Tổng cộng có 49 (62,8%) trẻ nhận lượng protein cao có tốc độ tăng chậm tăng cân (< 15 g/kg/ngày) và 29 cân cao hơn có ý nghĩa thống kê so (37,2%) trẻ tăng cân đạt (≥15 g/kg/ với nhóm nhận lượng protein thấp (p ngày). 31

TC.DD & TP 16 (6) - 2020 Bảng 4: Đặc điểm dinh dưỡng ở 2 nhóm tăng cân và phân tích hồi quy logistic cho các yếu tố liên quan chậm tăng cân vào 28 ngày tuổi Nhóm tăng cân Chậm (n=49) Đạt (n=29) OR 1 OR 2 Trung vị (IQR) (95% CI) (95% CI) Tuổi thai, tuần 28 (26; 29) 27 (25; 28) 0,190 0,924 (0,933 – 1,517)** (0,465 – 1,836) 955 1,002 1000 0,999 CNLS, gram (750; (1,000 – (855; 1200) (0,994 – 1,005) 1100) 1,005)** Ngày bắt đầu cho 0,974 4 (1; 9) 6 (4; 10) ăn, ngày (0,922 – 1,078) Đạt dinh dưỡng tiêu 0,986 17 (12; 26) 18 (15; 29) hóa hoàn toàn, ngày (0,951 – 1,022) Năng lượng 2 tuần 0,991 79 (69; 84) 77 (70; 85) đầu, Kcal/kg/ngày (0,949 – 1,034) Năng lượng 28 100 (95; 0,957 0,990 96 (89; 104) ngày, Kcal/kg/ngày 112) (0,917 – 0,999)* (0,934 – 1,049) Lượng protein 2 0,104 0,039 tuần đầu, 3 (2,7; 3,3) 3,3 (3; 3,6) (0,025 – 0,427)* (0,005 – 0,328)* gram/kg/ngày *p < 0,05; **p < 0,25 OR1: Phân tích đơn biến, OR 2: OR hiệu chỉnh của phân tích đa biến cho các biến có ý nghĩa Kết quả ở Bảng 4 cho thấy: Lượng protein 2 tuần đầu là yếu tố độc lập liên quan chậm tăng cân vào 28 ngày tuổi. BÀN LUẬN Trong nghiên cứu chúng tôi, mặc dù đa 1. Đặc điểm dinh dưỡng số trẻ được cung cấp protein sớm vào Mất protein ở trẻ ELBW chỉ được ngày đầu tiên sau sinh (Bảng 3) nhưng truyền glucose ngay sau sinh ước tính lượng protein còn thấp (Bảng 2). Khởi khoảng 1,5 g/kg/ngày trong 24-72 giờ đầu sớm dung dịch có protein cho trẻ đầu. Điều này có thể bù đắp bằng truyền sinh non cho thấy cải thiện tiên lượng dung dịch amino acid sớm bắt đầu ngay tăng trưởng ngắn hạn (thời gian đạt sau sinh với 2-3 g/kg/ngày, tăng 0,5-1 g/ CNLS) và trung hạn (CN và vòng đầu kg/ngày đến tối đa 4 g/kg/ngày [1], [4]. < 10th theo tuổi lúc xuất viện) so với 32

TC.DD & TP 16 (6) - 2020 truyền protein muộn sau đó. Tuy nhiên, mẹ so với sữa công thức. Những lợi ích lượng protein tuần 1 và 2 trong nghiên khác của sữa mẹ bao gồm tiến đến ăn cứu chúng tôi cao hơn nghiên cứu của hoàn toàn qua đường tiêu hóa nhanh Nguyễn Đặng Bảo Minh cũng thực hiện hơn, ảnh hưởng dương tính trên miễn tại khoa năm 2014 (2,7 và 2,8 g/kg/ dịch, giảm VRHT [1]. Cho nên, việc ngày) [8]. cung cấp sữa mẹ cho trẻ sinh non rất Để phòng ngừa thiếu các acid béo quan trọng nhất là lúc bắt đầu cho ăn. thiết yếu trong 3 ngày đầu nên cung cấp Nếu trẻ không có sữa mẹ thì có thể thay lipid sớm trong 24 giờ đầu với 2 g/kg/ thế bằng sữa mẹ hiến tặng từ ngân hàng ngày, tăng 0,5-1 g/kg/ngày đến ngày 3 sữa mẹ. đạt tối đa 3 g/kg/ngày [1], [4]. Trong 2. Mối liên quan với chậm tăng cân nghiên cứu chúng tôi, lipid đa số được Khi so sánh giữa 2 nhóm protein cao cho sau 24 giờ, lượng lipid vào ngày 3 và protein thấp trong 2 tuần đầu, tốc độ và tuần đầu còn thấp (Bảng 2). Lượng tăng cân vào 28 ngày kể từ đạt CNLS lipid qua đường tĩnh mạch trong tuần cao hơn có ý nghĩa thống kê ở nhóm đầu vốn kết hợp dương tính với tăng protein cao. Kết quả này cũng tương cân ở trẻ ELBW [5]. đồng với nghiên cứu Cormack năm Năng lượng tuần 1 và 2 tương đương 2013 [2]. Phân tích hồi quy logistic đa nghiên cứu Nguyễn Đặng Bảo Minh biến cũng cho thấy chỉ có yếu tố dinh năm 2014 (64,3 ± 9,2 và 98,8 ± 21,1 dưỡng là lượng protein 2 tuần đầu có kcal/kg/ngày). Năng lượng tuần 3-4 liên quan đến tốc độ tăng cân. Cung còn thấp so với chuẩn 120 kcal/kg/ngày cấp protein cao và sớm sau sinh cho trẻ (Bảng 2). Năng lượng cần thiết để duy ELBW cải thiện tăng trưởng chiều cao trì CN ở nhiệt độ môi trường trung tính và cân nặng lúc xuất viện [7]. Điều này là 40-60 Kcal/kg/ngày. Năng lượng cần nói lên tầm quan trọng của việc cung cho tăng trưởng và phát triển là 110-130 cấp dinh dưỡng cho trẻ sinh non trong kcal/kg/ngày. Tuy nhiên, dinh dưỡng tĩnh 2 tuần đầu, đặc biệt là qua đường tĩnh mạch toàn phần chỉ cung cấp năng lượng mạch cần phải tính toán kỹ các thành tối đa 100 kcal/kg/ngày, do đó trẻ cần phần cung cấp nhất là protein. được cho ăn sớm khi không có chống chỉ định. Nuôi ăn tối thiểu cho những trẻ có CNLS < 1500 gram giúp dung nạp qua IV. KẾT LUẬN đường tiêu hóa sớm, cải thiện tăng cân Lượng protein và lipid được cung mà không làm gia tăng nguy cơ VRHT cấp vào ngày 3, tuần 1 và tuần 2 lần và các biến chứng khác [1]. lượt là: 2,5 (2,1; 3,1), 1,2 (0,3; 1,9); 2,9 Tỷ lệ trẻ được cho ăn sữa mẹ lúc bắt (2,5; 3,2), 1,8 (1,4; 2,3) và 3,5 (3; 3,8), đầu trong nghiên cứu chúng tôi thấp 3,6 (2,7; 4,2) g/kg/ngày. Năng lượng hơn Nguyễn Đặng Bảo Minh (15,4% so tuần 1, tuần 2 và tuần 3-4: 61 (55; 69), 29,1%), nhưng lúc 28 ngày lại cao hơn 93,5 (82; 101) và 101 (94; 108) Kcal/ (9% so 8,1%). Việc không dung nạp ăn kg/ngày. Tỉ lệ trẻ ăn sữa mẹ hoàn toàn qua tiêu hóa giảm ở trẻ ELBW ăn sữa lúc khởi đầu: 15,4%, lúc 28 ngày: 9%. 33

TC.DD & TP 16 (6) - 2020 Lượng protein trong 2 tuần đầu có liên work, January 1995 through Decem- quan chậm tăng cân vào 28 ngày từ đạt ber 1996. NICHD Neonatal Research CNLS với p = 0,004; OR = 0,039 (95% Network. Pediatrics, 107(1), pp. E1. CI: 0,005 – 0,328). Việc cung cấp dinh 7. L. Maggio, et al. (2007). Effects of dưỡng có cải thiện nhưng chưa đạt so high versus standard early protein in- với kỳ vọng. Cần nghiên cứu tiếp theo take on growth of extremely low birth về các yếu tố nguy cơ chậm tăng trưởng weight infants. J Pediatr Gastroenter- cũng như các biện pháp can thiệp để cải ol Nutr, 44(1), pp. 124-129. thiện tăng trưởng trẻ sinh non ở NICU với thời gian theo dõi dài hơn. 8. Nguyễn Đặng Bảo Minh (2016). LỜI CÁM ƠN: Cám ơn Đại học Y Khảo sát sự tăng trưởng và đặc điểm Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tài dinh dưỡng ở trẻ sinh non rất nhẹ cân trợ nghiên cứu này. tại khoa Hồi sức sơ sinh bệnh viện Nhi đồng 1. Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các Trường Đại học - TÀI LIỆU THAM KHẢO Cao đẳng Y dược Việt Nam lần thứ 1. D. M. Anderson, et al. (2016). Clo- XVIII, pp. 151-155. herty & Stark's Manual of Neonatal 9. J. Schneider, et al. (2018). Nutrient care. Lippincott Williams & Wilkins, Intake in the First Two Weeks of Life pp. 249-280. and Brain Growth in Preterm Neo- 2. B. E. Cormack and F. H. Bloomfield nates. Pediatrics, 141(3). (2013). Increased protein intake de- 10. Zhonghua Er Ke Za Zhi (2013). creases postnatal growth faltering in Postnatal growth of very low birth ELBW babies. Arch Dis Child Fetal weight infants during hospitalization. Neonatal Ed, 98(5), pp. F399-404. Chin J Pediatr, 51(1), pp. 4-11. 3. R. A. Ehrenkranz, et al. (2011). Early nutrition mediates the influence of se- verity of illness on extremely LBW in- fants. Pediatr Res, 69(6), pp. 522-529. 4. E. C. Eichenwald (2018). Avery's dis- eases of the newborn. Elsevier Inc., philadelphia, pp. 390-403. 5. C. J. Fischer, et al. (2014). Early par- enteral lipids and growth velocity in extremely-low-birth-weight infants. Clin Nutr, 33(3), pp. 502-508. 6. J. A. Lemons, et al. (2001). Very low birth weight outcomes of the National Institute of Child health and human development neonatal research net- 34

TC.DD & TP 16 (6) - 2020 Summary NUTRITION CHARACTERISTICS AND THE RELATIONSHIP TO SLOW WEIGHT GROWTH VELOCITY OF INFANTS WITH BIRTH WEIGHT LESS THAN 1250 GRAMS HOSPITALIZED IN A NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT AT CHILDREN’S HOSPITAL No 1 To examine nutritional characteristics and the relationship to slow weight gain of infants with birth weight (BW) < 1250 grams, a longitudinal study that followed up these infants from birth to 28 days of age, was proceeded in NICU at the Children’s Hospital No1 from 01 June 2019 to 31 March 2020. Their weight, length and head circumference (HC) were measured as schedule. The data of nutrition intake were not- ed. The WGV was calculated at 28 days of age after BW regained. Results: 78 infants were enrolled in the study. Protein and lipid intake at day 3, 1st and 2nd week were 2.5 (2.1; 3.1) and 1.2 (0.3; 1.9); 2.9 (2.5; 3.2) and 1.8 (1.4; 2.3); 3.5 (3; 3.8) and 3,6 (2,7; 4,2) g/kg/day. The median of energy intake in 1st week, 2nd week and week 3 - 4 after BW regained was 61 (55; 69), 93.5 (82; 101) and 101 (94; 108) Kcal/kg/day. The rate of breast milk feeding was 15.4% at the beginning and 9% at 28th day of age. Protein intake in the first 2 weeks was related to slow WGV at 28th day of age from regaining BW (p = 0.004; OR = 0.039 (95% CI: 0.005 – 0.328)). Conclusions: Nutrition intake for preterm infants did not achieve as expected. Protein intake in the first 2 weeks was related to slow weight gain. We suggest future study which confirms some risk factors influencing weight gain to improve the growth of infants with BW < 1250 grams. Keywords: NICU, growth failure, WGV, nutrition, preterm infants. 35

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/dac-diem-dinh-duong-va-moi-lien-quan-voi-cham-tang-can-cua-tre-co-can-nang-khi-sinh-duoi-1250-gram-t-2566615.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY