Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của nhiễm cytomegalovirus bẩm sinh tại trung tâm sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của nhiễm cytomegalovirus bẩm sinh tại trung tâm sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Mã tin : 834
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của nhiễm cytomegalovirus bẩm sinh tại trung tâm sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương trình bày mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của trẻ sơ sinh mắc CMV bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Phương pháp: Nghiên cứu trên 30 trẻ sơ sinh được chẩn đoán nhiễm CMV bẩm sinh nhập viện tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương từ 1/2018 đến 4/2021. Trẻ được đánh giá lâm sàng, cận lâm sàng về bệnh trong thời kỳ sơ sinh.

Nội dung Text: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của nhiễm cytomegalovirus bẩm sinh tại trung tâm sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương

phần nghiên cứu ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA NHIỄM CYTOMEGALOVIRUS BẨM SINH TẠI TRUNG TÂM SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Cao Thị Mai Lê Đại học Y Hà Nội TÓM TẮT Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của trẻ sơ sinh mắc CMV bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Phương pháp: Nghiên cứu trên 30 trẻ sơ sinh được chẩn đoán nhiễm CMV bẩm sinh nhập viện tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương từ 1/2018 đến 4/2021. Trẻ được đánh giá lâm sàng, cận lâm sàng về bệnh trong thời kỳ sơ sinh. Kết quả: Trẻ nhiễm CMV bẩm sinh có các đặc điểm: 50,0% sinh non; cân nặng lúc sinh trung bình là 2270±540gr; 63,3% cân nặng nhỏ hơn so với tuổi thai. Triệu chứng lâm sàng phổ biến của CMV bẩm sinh là vàng da, gan to, lách to gặp ở 43,3% số trẻ. Giảm tiểu cầu, tăng bilirubin trực tiếp và tăng transaminase có tỷ lệ tương ứng là 63,3%; 56,7%; 52,4%.18/28 (64,3%) trẻ CMV bẩm sinh có ít nhất một bất thường về hình ảnh thần kinh. 8/15 (53,3%) trẻ có mất hoặc giảm thính lực trong lần kiểm tra AABR đầu tiên và 14,3% trẻ có bất thường về mắt. Tỷ lệ CMV-IgM dương tính là 88,5%. Kết luận: CMV bẩm sinh vẫn là một căn bệnh có tác động gây sinh non, nhẹ cân và các di chứng nặng nề khác trên trẻ sơ sinh. Biểu hiện lâm sàng đa dạng và thường ảnh hưởng lên nhiều cơ quan hệ thống. Từ khóa: Nhiễm trùng bẩm sinh, cytomegalovirus, sơ sinh. ABSTRACT CLINICAL MANIFESTATIONS AND LABORATORY FINDINGS OF CONGENITAL CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN NEONATOLOGY CENTER OF VIETNAM NATIONAL CHILDREN’S HOSPITAL Objectives: To document the clinical manifestations and laboratory findingsof congenital cytomegalovirus infection in the Neonatology Center of National Children’s Hospital. Method: Research on 30 newborns were diagnosed with congenital CMV infection admitted to the Neonatal Center, National Children’s Hospital from January 2018 to April 2021. Children are evaluated clinically and subclinically for diseases in the neonatal period. Results: Children with congenital CMV infection have the following characteristics: 50.0% of premature; average birth weight was 2270±540gr; 63.3% SGA. Common clinical symptoms at presentation were jaundice, hepatomegaly, and splenomegaly seen in 43.3% of children. Thrombocytopenia, increased direct bilirubin and increased transaminases were present in 63.3%; 56.7%; 52.4% respectively. 18/28 (64.3%) children with congenital CMV infection had at least one neuroimaging abnormality. 8/15 (53.3%) children had hearing loss or impairment at the first AABR screening and 14.3% had eye abnormalities. The rate of positive CMV-IgM Nhận bài: 20-3-2021; Chấp nhận: 15-4-2021 Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Quỳnh Nga Địa chỉ: Email: ngaquynh2006@gmail.com 29

tạp chí nhi khoa 2021, 14, 2 was 88.5%. Conclusions: Congenital CMV infection remains a disease that impactspreterm birth, low birth weight and other severe sequelae. Clinical manifestations are diverse and often involve systemic effects on multiple organs. Keywords: Congenital infection, cytomegalovirus, newborn. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nhiễm trùng bẩm sinh vẫn là một vấn đề sức 2.1. Đối tượng nghiên cứu khỏe cộng đồng lớn trên toàn cầu, đặc biệt là Trẻ sơ sinh được chẩn đoán nhiễm CMV bẩm ở các nước đang phát triển. Cytomegalovirus sinh nhập viện tại Trung tâm sơ sinh, Bệnh viện (CMV) là nguyên nhân hàng đầu gây nhiễm trùng Nhi Trung ương từ 1/2018 đến 4/2021 được đưa bẩm sinh trên toàn thế giới, xảy ra ở 0,2%–2,2% vào nghiên cứu. trẻ sinh ra sống và được xem là nguyên nhân CMV bẩm sinh được xác nhận ở những trẻ sơ chính gây ra mất thính lực, khuyết tật thần kinh sinh được chẩn đoán nhiễm CMV trong vòng 3 vĩnh viễn và chậm phát triển ở trẻ em [1], [2], tuần tuổi đầu tiên, chưa được truyền máu nhiều [3]. Cytomegalovirus thường gây nhiễm trùng lần trước đó và có ít nhất một tiêu chuẩn xét nghiệm là kháng thể IgM đặc hiệu với CMV dương không triệu chứng mẹ nhưng có thể lây truyền tính hoặc định lượng DNA-CMV trong máu bằng qua nhau thai và tổn thương thai nhi nghiêm kỹ thuật Realtime PCR CMV. trọng, dẫn đến sẩy thai, thai chết lưu và ở những 2.2. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. trẻ sinh ra với CMV bẩm sinh, 10 đến 15% có các Dữ liệu cơ bản được thu thập bao gồm nhân triệu chứng sau khi sinh và số còn lại là CMV bẩm khẩu học, tiền sử bà mẹ, chu sinh và sơ sinh, triệu sinh không triệu chứng [4]. Tuy nhiên, gần đây, chứng lâm sàng, các xét nghiệm cận lâm sàng, rất ít báo cáo được công bố tập trung vào các hình ảnh thần kinh và các thăm khám về mắt và khía cạnh lâm sàng của nhiễm CMV bẩm sinh. thính lực. Các dấu hiệu và triệu chứng được phân Mặc dù nhiễm CMV bẩm sinh đã được biết đến loại bao gồm đẻ non (dưới 37 tuần thai), nhỏ hơn trong nhiều thập kỷ và các mô tả về các đặc điểm tuổi thai ([SGA] cân nặng lúc sinh nhỏ hơn 10 bách lâm sàng của nó được phổ biến rộng rãi, nhưng phân vị so với tuổi thai), gan to (≥ 3 cm dưới bờ điều quan trọng là phải đánh giá gánh nặng của sườn), lách to (sờ thấy lách trên lâm sàng), chấm bệnh ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Xác xuất huyết/ban xuất huyết trên da, suy hô hấp, định bệnh ở trẻ sơ sinh có ý nghĩa tiên lượng nhiễm trùng, giảm tiểu cầu (< 100 000/mm3), vàng rất lớn, đặc biệt đối với việc đánh giá trẻ sơ sinh da, tăng bilirubin trực tiếp (>3 mg/dL), tăng AST có nguy cơ cao về vấn đề phát triển thần kinh. (> 80 U/L), tăng ALT (> 80 U/L) và hình ảnh thần kinh (vôi hóa quanh não thất, vôi hóa nội sọ, giãn Nghiên cứu các biểu hiện của bệnh giúp định não thất, tăng âm hoặc giả nang quanh não thất, hướng và tập trung quản lý phòng ngừa trong bất thường di trú thần kinh, dị dạng hồi não, teo quá trình chăm sóc trẻ, góp phần làm giảm tỷ lệ não v.v.). Các khiếm khuyết giác quan (mất/giảm tử vong và hạn chế di chứng lâu dài ở trẻ em. Do thính lực, đục thủy tinh thể, viêm màng mạch đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm võng mạc…) được phát hiện bằng ghi điện kích mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng thích thính giác thân não tự động (AABR) và khám của trẻ sơ sinh mắc CMV bẩm sinh tại Bệnh viện chuyên khoa mắt soi đáy mắt bằng Schepens được Nhi Trung ương từ 1/2018 đến 4/2021. thực hiện bởi bác sĩ nhãn khoa nhi. 30

phần nghiên cứu 2.3. Phân tích số liệu Trong thời gian từ 01/2018 đến 04/2021 có Các số liệu được xử lý và phân tích bằng phần 30 trẻ sơ sinh đủ tiêu chuẩn chẩn đoán CMV bẩm mềm SPSS 20.0. sinh được đưa vào nghiên cứu. 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. Đặc điểm chung Bảng 1. Một số đặc điểm dịch tễ học và nhân trắc của trẻ nhiễm CMV bẩm sinh Số lượng Đặc điểm (N=30) Tuổi mẹ trung bình 27,0 ± 6,6 Con đầu, n(%) 16 (53,3) Đẻ thường, n(%) 17 (56,7) Nam, n (%) 16 (53,3) Tuổi nhập viện trung vị, ngày (IQR)*; (Min-Max) 2 (1-7)*; (0-21) Tuổi thai trung bình, tuần (Min-Max) 36,8 ± 2,4 (30-41) BW trung bình, gr (Min-Max) 2270 ± 540 (1200-3300) *Phân phối của tuổi nhập viện không phải là phân phối chuẩn, IQR: phần tư dưới, phần tư trên; Min-Max: Giá trị nhỏ nhất-Giá trị lớn nhất. Nhận xét: Tuổi mẹ trung bình là 27,0 ± 6,6 tuổi; 53,3% trẻ là con đầu và tỷ lệ đẻ thường là 56,7%. Tỷ lệ nam trong nghiên cứu là 53,3%. Giá trị trung vị của tuổi nhập viện của trẻ CMV bẩm sinh là 2 ngày, trong đó có 75% trẻ nhập viện trong tuần đầu tiên sau sinh. Tuổi thai trung bình là 36,8 ± 2,4 tuần. Cân nặng lúc sinh trung bình của trẻ CMV bẩm sinh là 2270 ± 540 gr. 3.2. Đặc điểm lâm sàng Bảng 2. Một số biểu hiện lâm sàng giai đoạn sơ sinh của trẻ nhiễm CMV bẩm sinh Số lượng (%) Đặc điểm N=30 Đẻ non dưới 37 tuần 15 (50) SGA 19 (63,3) Suy hô hấp 11 (36,7) Nhiễm trùng 13 (43,3) Vàng da 13 (43,3) Ban/chấm xuất huyết 20 (66,7) Gan to 13 (43,3) Lách to 13 (43,3) SGA: cân nặng lúc sinh dưới bách phân vị thứ 10 so với tuổi thai Nhận xét: Có 50% trẻ CMV bẩm sinh đẻ non dưới 37 tuần. Cân nặng lúc sinh của 19 trẻ (63,3%) nhỏ hơn 10 bách phân vị so với tuổi thai (SGA). Triệu chứng lâm sàng thường gặp nhất của trẻ CMV bẩm sinh là ban hoặc chấm xuất huyết dưới da hiện diện ở 66,7% trẻ. Vàng da và gan lách to xuất hiện ở 43,3% trẻ. Suy hô hấp và nhiễm trùng cũng là 2 triệu chứng thường gặp khiến trẻ phải nhập viện. 31

tạp chí nhi khoa 2021, 14, 2 3.3. Đặc điểm cận lâm sàng Bảng 3. Một số xét nghiệm tại thời điểm chẩn đoán của trẻ nhiễm CMV bẩm sinh Xét nghiệm Giá trị Min-Max Bạch cầu (G/L), trung bình 14,4 ± 6,7 3,9 - 31,5 Hemoglobin (g/L), trung bình 148 ± 42 83 - 237 Hemotocrit (%), trung bình 43,7 ± 12,3 25,3 - 69,7 Tiểu cầu (G/L), trung vị 63 (27 - 135) 8 - 681 TC80 U/L, n (%) 7/30 (23,3%) Bilirubin trực tiếpa (mg/dL), trung vị 51,6 (24,4 - 163) 10,2 - 614,3 >3 mg/dL, n (%) 11/21 (52,4%) >4 mg/dL, n (%) 9/21 (42,8%) Albumin (g/L), trung bình 33,1 ± 4,0 22,9 - 40,3 CRP định lượng (mg/L), trung bình 6,0 (1,4 - 18,9) 0,1 - 124,7 CMV-IgM dương tính ,n (%) b 23/26 (88,5%) CMV-IgG dương tính , n(%) c 25/25 (100%) PCR CMV máu (cp/ml), trung vị 7,45x10 (2,1x10 - 19,6x104) 4 4 1860 - 7,37x107 Dữ liệu được trình bày dưới dạng trung bình ± độ lệch chuẩn với biến có phân phối chuẩn hoặc trung vị (phần tư dưới, phần tư trên) với biến không có phân phối chuẩn. aBilirubin trực tiếp, bCMV-IgM, cCMV-IgGđược thực hiện tương ứng ở 21/30, 26/30, 25/30 trẻ. Nhận xét: Giảm tiểu cầu, tăng transaminase và tăng bilirubin liên hợp là những bất thường xét nghiệm thường gặp ở trẻ CMV bẩm sinh. Tỷ lệ dương tính của xét nghiệm CMV-IgM và CMV-IgG tương ứng là 88,5% và 100%. Tất cả 30 trẻ đều được làm PCR CMV trong máu, giá trị trung vị tại thời điểm ban đầu là 7,45x104 copies/ml, trong đó 75% dưới 1,96x105 copies/ml. Bảng 4. Một số bất thường về hình ảnh thần kinh và giác quan của trẻ nhiễm CMV bẩm sinh Đặc điểm Số lượng/Tổng (%) Bất thường hình ảnh thần kinh: ≥ 1 dấu hiệu dưới đây: 18/28 (64,3) Vôi hóa quanh não thất 4/28 (14,3) Vôi hóa nhu mô não não 1/28 (3,6) Giãn não thất 6/28 (21,4) Teo não, não bé 2/28 (7,1) Nang/Giả nang quanh não thất 7/28 (25,0) Xuất huyết não độ I ở trẻ đủ tháng 4/28 (14,3) 32

phần nghiên cứu Bất thường về mắt: 4/28 (14,3) Đục thủy tinh thể 1/28 (3,6) Viêm màng mạch võng mạc/Thoái hóa võng mạc 3/28 (10,7) Mất/giảm thính lực: 8/15 (53,3) Một bên 5/15 (33,3) Hai bên 3/15 (20,0) Nhận xét: Tỷ lệ bất thường về hình ảnh thần kinh là 64,3%, trong đó vôi hóa quanh não thất và nhu mô não được tìm thấy ở 5/28 trẻ (17,9%), giãn não thất có ở 6/28 (21,4%), não bé trên chẩn đoán hình ảnh phát hiện được 2 trường hợp. Trong số 28 trẻ CMV bẩm sinh được khám chuyên khoa mắt phát hiện 1 trường hợp đục thủy tinh thể và 3 trẻ khác có viêm màng mạch võng mạc hoặc thoái hóa võng mạc. Tỷ lệ mất hoặc giảm thính lực trong giai đoạn sơ sinh phát hiện ở 8/15 (53,3%) trẻ CMV bẩm sinh. 4. BÀN LUẬN trẻ sơ sinh nhiễm CMV bẩm sinh với tỷ lệ là 43,3%. Tỷ lệ vàng da trong nghiên cứu của Dreher là 40-59% Tỷ lệ giới nam của CMV bẩm sinh là 53,3%, phù [7], của Boppana là 67% [6]. Một số kết quả khác biệt hợp với cơ cấu giới tính lúc sinh. Tỷ lệ đẻ thường là so với nghiên cứu khác có thể do sự khác biệt về thời 56,7%, thấp hơn so với nghiên cứu Kylat (2006) là điểm thăm khám lâm sàng. 74% [5]. Đa số là trẻ nhập viện trong tuần tuổi đầu tiên. Do nghiên cứu được thực hiện tại bệnh viện Triệu chứng suy hô hấp và nhiễm trùng cũng nhi trung ương, nên phần lớn trẻ đã được nằm là triệu chứng hay gặp khiến trẻ ở 2 nhóm bệnh viện tại tuyến dưới trước khi chuyển tuyến. phải nhập viện. Ngoài việc có thể phối hợp với các nhiễm khuẩn khác, phần lớn các bệnh nhân 4.1. Đặc điểm lâm sàng đã nằm viện ở các tuyến dưới trước khi chuyển Nhiễm CMV bẩm sinh là một nguyên nhân có thể lên Bệnh viện Nhi trung ương. dẫn đến sinh non và thai chậm phát triển trong tử 4.2. Đặc điểm cận lâm sàng cung. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy ở trẻ nhiễm CMV bẩm sinh, tỷ lệ sinh non là 50,0% và Các thay đổi sinh lý bệnh trong gan lách to 63,3% trẻ có biểu hiện SGA. Nghiên cứu của Kylat và cường lách ở trẻ nhiễm CMV bẩm sinh làm (2006) về nhóm CMV bẩm sinh có triệu chứng có phá hủy tế bào dẫn đến giảm tiểu cầu, tăng men 21% trẻ đẻ non và 43% SGA [5]. Trong nghiên cứu gan và tăng bilirubin máu. Trong nghiên cứu của của Boppana (2013) có 50% trẻ CMV bẩm sinh có chúng tôi, tỷ lệ giảm tiểu cầu (

tạp chí nhi khoa 2021, 14, 2 phát triển tâm thần vận động và những tàn tật TÀI LIỆU THAM KHẢO khác ở mức độ khác nhau và tỷ lệ tử vong có thể từ 2-30% [3], [4]. Trong nghiên cứu của chúng tôi 1. Conboy T.J., Pass R.F., Stagno S., et al. Early có đến 18/28 (64,3%) trẻ CMV bẩm sinh có ít nhất clinical manifestations and intellectual outcome một bất thường về hình ảnh thần kinh. Kết quả in children with symptomatic congenital nghiên cứu cũng cho thấy 8/15 (53,5%) trẻ có mất cytomegalovirus infection. J Pediatr. 1987, hoặc giảm thính lực trong lần kiểm tra điện thính 111(3), 343-348. giác thân não tự động (AABR) đầu tiên trong giai 2. Manicklal S., Emery V.C., Lazzarotto T., đoạn sơ sinh, và có 14,3% trẻ bất thường mắt bao et al. The “Silent” Global Burden of Congenital gồm đục thủy tinh thể và viêm màng mạch võng Cytomegalovirus. Clin Microbiol Rev. 2013, 26(1), mạc hoặc thoái hóa võng mạc. Nghiên cứu của 86-102. Ouellette (2020) cho thấy trong nhóm CMV bẩm 3. Dollard S.C., Grosse S.D., and Ross D.S. New sinh có triệu chứng tỷ lệ bất thường về hình ảnh estimates of the prevalence of neurological and thần kinh là 58% với siêu âm thóp và 89% với MRI sensory sequelae and mortality associated with sọ não, trong khi về thính lực, bất thường ABR là congenital cytomegalovirus infection. Rev Med 32-45% [8]. Nghiên cứu của Kylat (2006) cho kết Virol. 2007,17(5), 355-363. quả có 71,4% trẻ nhiễm CMV bẩm sinh có triệu 4. Boppana S.B., Pass R.F., Britt W.J., et al. chứng có bất thường về hình ảnh CT sọ não, 89% Symptomatic congenital cytomegalovirus bất thường về MRI sọ não, 38% trẻ bất thường infection: neonatal morbidity and mortality. đáp ứng thính giác thân não (ABR) và khả năng Pediatr Infect Dis J. 1992, 11(2), 93-99. bất thường về thị giác là 43% [5]. Nhìn chung, suy 5. Kylat R.I., Kelly E.N., and Ford-Jones E.L. giảm thính lực vĩnh viễn là di chứng phổ biến ở Clinical findings and adverse outcome in neonates trẻ nhiễm CMV bẩm sinh. Nếu không được phát with symptomatic congenital cytomegalovirus hiện sớm và phục hồi chức năng kịp thời, điều (SCCMV) infection. Eur J Pediatr. 2006, 165(11), này sẽ dẫn đến suy giảm khả năng nói, ngôn ngữ 773-778. và khả năng xã hội ở một số lượng lớn trẻ em. 6. Boppana S.B., Ross S.A., and Fowler K.B. Độ nhạy của xét nghiệm kháng thể IgM đặc Congenital Cytomegalovirus Infection: Clinical hiệu CMV trong nghiên cứu của chúng tôi là Outcome. Clin Infect Dis Off Publ Infect Dis Soc 88,5%, phù hợp với nghiên cứu của Ohyama Am. 2013, 57(Suppl 4), S178-S181. (2019) cho thấy rằng, trong số những trẻ được xác 7. Dreher A.M., Arora N., Fowler K.B., et al. nhận nhiễm CMV bẩm sinh có triệu chứng bằng Spectrum of Disease and Outcome in Children PCR CMV trong nước tiểu, độ nhạy của CMV-IgM with Symptomatic Congenital Cytomegalovirus là 84,4%, độ đặc hiệu là 99,3% và giá trị dự đoán Infection. J Pediatr. 2014,164(4), 855-859. dương tính là 96,4% [10]. 8. Ouellette C.P., Sánchez P.J., Xu Z., et al. 5. KẾT LUẬN Blood genome expression profiles in infants Trẻ nhiễm CMV bẩm sinh có các đặc điểm lâm with congenital cytomegalovirus infection. Nat sàng: sinh non 50,0%; cân nặng lúc sinh trung Commun. 2020,11. bình là 2270±540 gr; cân nặng lúc sinh nhỏ hơn 9. Lanari M. Neonatal Cytomegalovirus Blood so với tuổi thai 63,3%. Triệu chứng phổ biến khác Load and Risk of Sequelae in Symptomatic and của nhiễm CMV bẩm sinh giai đoạn sơ sinh bao Asymptomatic Congenitally Infected Newborns. gồm vàng da, gan to, lách to, giảm tiểu cầu, tăng Pediatrics. 2006,117(1), e76-e83. bilirubin trực tiếp và tăng men gan. Bất thường về 10. Ohyama S., Fujioka K., Fukushima S., hình ảnh thần kinh, giảm thính lực và bất thường et al. Diagnostic Value of Cytomegalovirus IgM về thị giác là các khuyết tật bẩm sinh thường gặp Antibodies at Birth in PCR-Confirmed Congenital ở trẻ sơ sinh nhiễm CMV bẩm sinh và có thể để lại Cytomegalovirus Infection. Int J Mol Sci. di chứng nặng nề cho trẻ em. 2019,20(13), 3239. 34

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY