Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của trẻ trào ngược bàng quang niệu quan tiên phát có nhiễm khuẩn tiết niệu

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của trẻ trào ngược bàng quang niệu quan tiên phát có nhiễm khuẩn tiết niệu
  • Mã tin : 715
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của trẻ trào ngược bàng quang niệu quan tiên phát có nhiễm khuẩn tiết niệu trình bày mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của trẻ VUR có nhiễm khuẩn tiết niệu (NKTN) tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nội dung Text: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của trẻ trào ngược bàng quang niệu quan tiên phát có nhiễm khuẩn tiết niệu

Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 2 (2022) 66-73 Research Paper Clinical, Subclinical Characteristics of Urinary Tract Infections in Children with Vesicoureteral Reflux Dam Thi Thao1*, Tong Ngoc Huy2, Truong Manh Tu1,Thai Thien Nam1, Ta Anh Tuan1, Nguyen Thu Huong1 1 Vietnam National Children’s Hospital, 18/879 La Thanh, Dong Da, Hanoi, Vietnam 2 University of Medicine and Pharmacy, No. 144 Xuan Thuy Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam Received 10 February 2022 Revised 25 February 2022; Accepted 16 March 2022 Abstract Purpose: To describe clinical, subclinical characteristics of urinary tract infections in children with VUR at the Vietnam National Children’s Hospital. Method: Across-sectional descriptive study on 61 pediatric patients with VUR and UTIs at the Department of Nephrology and Dialysis of National Children’s Hospital from July 2019 to June 2021 Results: 63.9% of children had a history of urinary tract infection at least once before. The most common clinical symptom of UTIs in children with vesicoureteral reflux was fever at ≥ 38,5oC (86.9%). The percentage of children with blood leukocytes ≥ 15 G/l and CRP ≥ 20 mg/l was 65.6% and 83.6% respectively. The rate of normal urinary renal ultrasound was high (45.9%). 100% of children detected VUR by retrograde cystography. 59% of children have VUR grades III, IV and V. E.coli was the most common cause of UTIs (51.4%). Conclusion: The majority of UTIs in VUR children were upper UTIs and most of the children with VUR and UTIs had a history of previous UTIs. The gold standard for the diagnosis of VUR and the severity of VUR is retrograde cystography. E. coli remains the most common cause of UTIs in children with VUR Keywords: urinary tract infection and vesicoureteral reflux * Corresponding author. E-mail address: bonghongxanh10592@gmail.com https://doi.org/10.47973/jprp.v6i2.402 66

D.T. Thao et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 2 (2022) 66-73 67 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của trẻ trào ngược bàng quang niệu quan tiên phát có nhiễm khuẩn tiết niệu Đàm Thị Thảo1*, Tống Ngọc Huy2, Trương Mạnh Tú1,Thái Thiên Nam1, Tạ Anh Tuấn1, Nguyễn Thu Hương1 1 Bệnh viện Nhi Trung ương, 18/879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 2 Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 10 tháng 2 năm 2022 Chỉnh sửa ngày 25 tháng 2 năm 2022; Chấp nhận đăng ngày 16 tháng 3 năm 2022 Tóm tắt Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của trẻ VUR có nhiễm khuẩn tiết niệu (NKTN) tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang đã được tiến hành trên 61 bệnh nhân trào ngược bàng quang niệu quản tại khoa Thận và Lọc máu Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021. Kết quả: 63,9 % trẻ có tiền sử nhiễm khuẩn tiết niệu ít nhất 1 lần trước đó. Triệu chứng lâm sàng thường gặp nhất của trẻ nhiễm trùng tiết niệu có trào ngược bàng quang niệu quản là sốt ≥ 3805 (86,9%). Tỷ lệ trẻ có bạch cầu máu ≥ 15 G/l chiếm 65,6% và CRP ≥ 20 mg/l chiếm 83,6%. Tỷ lệ siêu âm thận tiết niệu bình thường cao (45,9%). 100% trẻ phát hiện VUR qua chụp bàng quang ngược dòng. 59% trẻ có VUR độIII, IV và V. E.coli là tác nhân thường gặp nhất gây NKTN (51,4%). Kết luận: Đa số trẻ VUR có NTTN là NTTN trên và có tiền sử đã từng bị NKTN trước đó. Tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán VUR và mức độ VUR là chụp bàng quang ngược dòng. E.coli vẫn là tác nhân thường gặp nhất gây NKTN ở trẻ VUR Từ khóa: nhiễm trùng tiết niệu, trào ngược bàng quang niệu quản I. Đặt vấn đề tượng trào ngược nước tiểu từ bàng quang Nhiễm khuẩn tiết niệu (NKTN) là một vào đường tiết niệu trên. VUR thường được trong những bệnh nhiễm trùng thường gặp chẩn đoán ở khoảng 30-45% các trẻ có biểu ở trẻ em, trong đó dị dạng tiết niệu là yếu hiện NKTN [1-2]. VUR nếu không được tố làm tăng nguy cơ của bệnh. Trào ngược chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời có thể dẫn bàng quang niệu quản (VUR) là dị dạng tiết tới viêm thận bể thận cấp tái phát, từ đó dẫn niệu hay gặp nhất, được đặc trưng bởi hiện đến sẹo thận, tăng huyết áp và bệnh thận mạn. Bệnh thường có biểu hiện lâm sàng và xét * Tác giả liên hệ nghiệm của tình trạng viêm thận bể thận cấp. E-mail address: bonghongxanh10592@gmail.com Siêu âm có thể phát hiện được một số đặc https://doi.org/10.47973/jprp.v6i2.402 điểm gợi ý VUR nhưng để khẳng định chẩn

68 D.T. Thao et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 2 (2022) 66-73 đoán thì trẻ cần được chụp bàng quang niệu • VK niệu ≥ 105 CFU/ml (cấy nước tiểu quản ngược dòng (VCUG), đây được xem giữa dòng). là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xác định và - Tiêu chuẩn chẩn đoán VUR: hình ảnh trào phân độ VUR [1-2]. NKTN ở trẻ VUR ngoài ngược trên phim chụp bàng quang niệu quản tác nhân do E.coli gây nên thì các tác nhân ngược dòng (VCUG) dựa theo tiêu chuẩn của khác như: Klebsiella, Proteus, Pseudomonas Hội Nghiên cứu Trào ngược quốc tế [2]. aeruginosa cũng đóng vai trò quan trọng [3]. Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện có rất ít nghiên 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ cứu về vấn đề này. Vì vậy, chúng tôi tiến hành -VUR thứ phát do các nguyên nhân như: nghiên cứu đề tài nghiên cứu này với mục van niệu đạo sau hay bàng quang-thần kinh… tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng - Bệnh nhân VUR đã được điều trị phẫu của trẻ trào ngược bàng quang niệu quản thuật. có nhiễm khuẩn tiết niệu tại Bệnh viện Nhi - Nuôi cấy nước tiểu mọc trên 2 loại vi Trung ương khuẩn. II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 2.3. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu 2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu mô tả cắt ngang. Từ 01/07/2019 đến tháng 30/06/2021 tại 2.4. Phân tích số liệu: khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Nhi Trung Số liệu thu được xử lý bằng phần mềm ương SPSS 20. Áp dụng các thuật toán thống kê 2.2. Đối tượng nghiên cứu y học như test Kolmogorov-Smirnov, tính 61 trẻ NKTN ≤ 16 tuổi được chẩn đoán trung bình và độ lệch chuẩn, T-test, Mann- xác định VUR tại khoa Thận và Lọc máu, Whitne, Chi-square hoặc Fisher’s Exact test. Bệnh viện Nhi Trung ương thỏa mãn các tiêu 2.5. Đạo đức trong nghiên cứu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ như sau: Nghiên cứu được tiến hành với sự đồng 2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn: Trẻ được lựa ý của bố mẹ bệnh nhân. Nghiên cứu mô tả chọn vào nghiên cứu thỏa mãn hai tiêu chuẩn nên việc tiến hành nghiên cứu không gây ảnh dưới đây hưởng đến bệnh nhân tham gia nghiên cứu. - Tiêu chuẩn chẩn đoán NKTN [3]: Các thông tin liên quan bệnh nhân được giữ + Lâm sàng gợi ý NKTN:sốt, rét run, đái bí mật, hoàn toàn phục vụ mục đích nghiên buốt, đái rắt, đái khó, đái đau, đái đục, đái cứu khoa học. Đề cương nghiên cứu đã được máu. thông quan Hội đồng y đức Bệnh viện Nhi + Xét nghiệm nước tiểu thỏa mãn ít nhất Trung ương. một trong hai tiêu chuẩn: • BC niệu > 10 bạch cầu/vi trường (≥ 2 III. Kết quả nghiên cứu + khi soi bằng kính hiển vi ở độ phóng đại Trong thời gian từ tháng 01/07/2019 đến 400 lần) hoặc > 75 BC/μl (bằng máy tự động tháng 30/06/2021 có 61 bệnh nhân tham gia Urised 2). vào nghiên cứu

D.T. Thao et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 2 (2022) 66-73 69 Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu Tỉ lệ chung nữ gặp nhiều hơn nam là 50,8% so với 49,2% Độ tuổi trung bình của các đối tượng nghiên cứu là 22,6 tháng tuổi (nhỏ nhất là 1 tháng, lớn nhất là 156 tháng), nhóm tuổi từ 2-24 tháng là thường gặp nhất chiếm 74,4%. Tiền sử: NKTN thường gặp nhất chiếm 63,9%. Các yếu tố như đẻ non và thận ứ nước thai kỳ ít gặp hơn với tỷ lệ lần lượt là 9,8% và 8,2% Triệu chứng lâm sàng Bảng 1. Triệu chứng lâm sàng Triệuchứng N Tỷlệ Sốt Không sốt 2 3,3 Sốt< 38,5°C 6 9.8 Sốt ≥ 38,5°C 53 86,9 Sốt kèm rét run 43 70,5 Sốt kèm co giật 2 3,3 Triệu chứng đường tiết niệu Tiểu rắt 12 19,7 Tiểu buốt 5 8,2 Tiểu khó 3 4,9 Tiểu đau/khóc khi đi tiểu 5 8,2 Tiểu đục 16 26,2 Tiểu máu 1 1,6 Tiểu hôi 1 1,6 Triệu chứng đường tiêu hóa Nôn 6 9,8 Tiêu chảy 9 14,8 Đau bụng 2 3,3 Ăn-bú kém 4 6,6 Táo bón 4 6,6 Triệu chứng đường hô hấp Viêm đường hô hấp 3 4,9 Nhận xét: Có 86,9% trẻ có sốt ≥ 38,5°C, 70,5% có sốt kèm rét run.Triệu chứng đường tiết niệu thường gặp nhất là tiểu đục, các triệu chứng ít gặp hơn là tiểu rắt, tiểu buốt hoặc đau.

70 D.T. Thao et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 2 (2022) 66-73 Đặc điểm cận lâm sàng Bảng 2. Kết quả xét nghiệm máu Xét nghiệm Tỉ lệ % Min-max X ± SD BC (G/l) ≥ 15 65,6 4,26-35,22 17,65±6,59 (n=61) < 15 34,4 BCTT (%) 13,80-85,40 59,25±16,43 (n=61) CRP(mg/l) ≥ 20 83,6 0,03-340,85 102,53±80,47 (n=61) < 20 16,4 Creatinin (μmol/l) > 1,5 x Creatinin nền 10,8 30,10-122,70 46,33±19,77 (n=37) Bình thường 89,2 Nhận xét: Chỉ số nhiễm trùng tăng cao, trong đó: BC ≥ 15 G/l chiếm 65,6%, CRP ≥ 20 mg/l chiếm 83,6%. Có 10,8% trẻ có nồng độ creatinin máu > 1,5 lần giá trị bình thường so với tuổi Kết quả xét nghiệm nước tiểu: Mức HC niệu chủ yếu ở mức ≤ 1+ với tỉ lệ 78,7%. Mức BC niệu hay gặp nhất là 4+ và 3+ với tỉ lệ lần lượt 41% và 34,4%. Nitrite niệu dương tính chiếm 36,1%. Kết quả siêu âm: 45,9% trẻ có hình ảnh siêu âm bình thường. Bảng 3. Kết quả chụp VCUG Kếtquảchụp VCUG (n=61) N Tỉ lệ % Tỷlệ Mức độ VUR I 15 24,6 II 10 16,4 III 20 32,8 IV 9 14,8 V 7 11,4 Vị trí VUR Bên phải 12 19,7 Bên trái 20 32,8 Hai bên 29 47,5 VUR Đơn thuần 56 92 Phối hợp dị dạng khác 5 8 Nhận xét: VUR độ trung gian và cao (III, IV và V) chiếm tỉ lệ 59% Chụp xạ hình thận: Tiến hành trên 22 trẻ cho thấy 68,2% trẻ có giảm mức lọc cầu thận một bên và có 18,2% bị sẹo thận. Cấy nước tiểu: cho kết quả dương tính chiếm tỉ lệ khá cao 66,1%. Trong đó E.coli là tác nhân thường gặp nhất chiếm 51,4%. Các vi khuẩn thuộc chi Klebsiella chiếm 27% trong đó K.pneumoniae phố biến hơn cả (21,6%)

D.T. Thao et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 2 (2022) 66-73 71 IV. Bàn luận hầu hết các trẻ trong nghiên cứu đều được chẩn đoán VUR sau lần NKTN thứ hai, nghĩa 4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên là NKTN tái phát. cứu 4.2.3. Triệu chứng lâm sàng 4.1.1. Phân bố bệnh nhân theo giới NC có tới 96,7 % trẻ có triệu chứng sốt, Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỉ lệ trẻ trong đó 86,9% sốt ≥ 38,5°C. Sốt kèm rét run gái mắc bệnh cao hơn so với trẻ trai nhưng cũng khá phổ biến với tỉ lệ 70,5%. Sự xuất khác biệt không có ý nghĩa với p>0,05. Tỷ lệ hiện triệu chứng này thường gợi ý tới các ổ trai giá khác nhau tùy nghiên cứu như nghiên nhiễm trùng sâu như viêm thận bể thận cấp. cứu của Chand và cs tại Mỹ cho thấy tỉ lệ 4.3. Đặc điểm cận lâm sàng trẻ gái cao gấp hai lần trẻ trai [4]. Tuy nhiên, trong nghiên cứu của Capozza trên 464 trẻ 4.3.1. Xét nghiệm máu mắc VUR ≤ 2 tuổi thì lại thấy tỉ lệ trẻ trai cao Kết quả xét nghiệm máu cho thấy số lượng hơn khoảng 1,7 lần so với trẻ gái [5]. bạch cầu trung bình là 17,65±6,59, trong đó 4.1.2. Phân bố bệnh nhân theo tuổi 65,6% trường hợp ≥ 15 G/l. Kết quả này Độ tuổi trung bình của các đối tượng tương tự với kết quả của Oostenbrink với số nghiên cứu là 22,6 tháng tuổi (nhỏ nhất là 1 lượng bạch cầu trung bình là 16,7±8,0 G/l [8]. tháng, lớn nhất là 156 tháng), trong đó nhóm Nghiên cứu của Soylu có nồng độ CRP dao trẻ từ 2 đến 24 tháng tuổi là hay gặp nhất với động từ 6-153mg/l, giá trị trung vị là 67mg/l 74,4%. và nghiên cứu này cũng chỉ ra nồng độ CRP NC trên 87 trẻ VUR, tác giả > 50mg/l là một yếu tố dự báo VUR ở trẻ có Vachvanichsanong ghi nhận độ tuổi trung bình NKTN [9]. là 25,2 tháng, nhóm trẻ < 1 tuổi chiếm 55% [6]. 4.3.2. Xét nghiệm nước tiểu 4.2. Đặc điểm lâm sàng Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỉ lệ bạch cầu niệu ≥ 3+ chiếm 75,4%. Kết quả nàycao 4.2.1. Lý do vào viện hơn so với NC của Soylu (61,1%), đồng thời Kết quả NC cho thấy sốt đơn thuần là lý NC này cũng cho thấy tỉ lệ BC niệu ≥ 3+ ở do vào viện thường gặp nhất của hầu hết các nhóm NKTN có VUR (61,1%) cao hơn hẳn trường hợp với tỉ lệ 80,3%. Do tiêu chuẩn lựa nhóm không có VUR (36%), với p=0,037 [9]. chọn đối tượng NC của chúng tôi là những 4.3.3. Chẩn đoán hình ảnh trẻ có biểu hiện NKTN nên sốt thường là lý do chính khiến trẻ phải nhập viện. Kết quả Số trường hợp không phát hiện thấy bất nghiên cứu của chúng tôi cũng giống kết quả thường trên siêu âm chiếm 45,9%. Theo các nghiên cứu của Nakai và cs trên 356 trẻ VUR nghiên cứu thì những trường hợp không thấy thì có 85% trẻ có biểu hiện sốt [7]. bất thường trên siêu âm ở trẻ VUR có tỉ lệ dao động từ 46-60%, phương pháp này có độ 4.2.2. Tiền sử nhạy chỉ từ 18-46%, độ đặc hiệu 76-88%, giá Nghiên cứu của chúng tôi có 39 trẻ (chiếm trị dự báo dương tính 24-66% và giá trị dự 63,9%) có tiền sử biểu hiện NKTN, trong đó báo âm tính 71-83%. Do đó, phương pháp ít nhất là 1 đợt, nhiều nhất là 7 đợt. Như vậy này không nên sử dụng để sàng lọc VUR mà

72 D.T. Thao et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 2 (2022) 66-73 chỉ nên được xem là một phương pháp bổ trợ Tài liệu tham khảo cùng với VCUG [10]. [1] Miyakita H, Hayashi Y, Mitsui T et al. Mặc dù là một thủ thuật xâm lấn và bệnh Guidelines for the medical management nhân có nguy cơ phơi nhiễm tia xạ nhưng cho of pediatric vesicoureteral reflux. tới ngày nay VCUG vẫn là tiêu chuẩn vàng để International Journal of Urology chẩn đoán VUR. Phương pháp này cho phép 2020;27(6):480-490. https://doi. đánh giá một cách chi tiết các đặc điểm giải org/10.1111/iju.14223 phẫu và phân mức độ VUR theo tiêu chuẩn [2] Tekgül S, Riedmiller H, Hoebeke P et của Hội nghiên cứu trào ngược quốc tế [2]. al. EAU guidelines on vesicoureteral Trong tổng số 61 trẻ, chúng tôi thấy nhóm reflux in children. European urology VUR độ III-V (59,0%) hay gặp hơn nhóm độ 2012;62(3):534-542. https://doi. I-II (41,0%). Kết quả này cũng tương tự so org/10.1016/j.eururo.2012.05.059 với kết quảcủa Oostenbrink có 28/37 (75,7%) [3] Stein R., Dogan H. S., Hoebeke P et bệnh nhân độ III-V [8]. Điều này có thể lý giải al. Urinary tract infections in children: do những trường hợp VUR độ caothường hay EAU/ESPU guidelines. European có biểu hiện lâm sàng là những đợt NKTN tái urology 2015;67(3):546-558. https://doi. phát, do đó là nhóm đối tượng được chỉ định org/10.1016/j.eururo.2014.11.007 chụp VCUG nhiều hơn để phát hiện VUR. [4] Chand DH, Rhoades T, Poe SA et al. Trong nghiên cứu của chúng tôi, có 37 Incidence and severity of vesicoureteral trong tổng số 56 trẻ (66,1%) được làm xét reflux in children related to age, gender, nghiệm cấy nước tiểu cho kết quả dương tính. race and diagnosis. The Journal of Tỉ lệ tác nhân E.coli và không phải E.coli có sự Urology 2003;170(4 Part 2):1548- chênh lệch không đáng kể (51,4% và 48,6%). 1550. https://doi.org/10.1097/01. Trong nhóm căn nguyên không phải E.coli thì ju.0000084299.55552.6c Klebsiella.spp là hay gặp nhất với tỉ lệ 27% trong đó K.pneumoniae phố biến hơn cả, còn [5] Capozza N, Gulia C, Heidari Bateni Z et Enterococcus, Proteus và Pseudomonas thì ít al. Vesicoureteral reflux in infants: what gặp hơn. Kết quả của chúng tôi cũng tương do we know about the gender prevalence tự với các nghiên cứu trước đó về NKTN by age. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2017;21(23):5321-5329. https://doi. ở trẻ VUR của tác giả Leethấy tỉ lệ E.coli org/10.26355/eurrev_201712_13916. (58,0%), Enterococcus (18,5%), Klebsiella (8,6%), Enterobacter (7,4%), Proteus (5,0%) [6] Vachvanichsanong P, Dissaneewate P, và Pseudomonas (2,5%) [11]. Lim A et al. Outcome of conservative treatment of primary vesicoureteral V. Kết luận reflux in 87 Thai children in a single Đa số trẻ VUR có NTTN là NTTN trên và center. International Journal of Urology có tiền sử đã từng bị NKTN trước đó. Tiêu 2006;13(11):1393-1397. https://doi. chuẩn vàng để chẩn đoán VUR và mức độ org/10.1111/j.1442-2042.2006.01588.x VUR là chụp bàng quang ngược dòng. E.coli [7] Nakai H, Kakizaki H, Konda R et al. vẫn là tác nhân thường gặp nhất gây NKTN Clinical characteristics of primary ở trẻ VUR vesicoureteral reflux in infants:

D.T. Thao et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 2 (2022) 66-73 73 multicenter retrospective study in Japan. [10] Kimata T, Kitao T, Yamanouchi S The Journal of Urology 2003;169(1):309- et al. Voiding cystourethrography 312. https://doi.org/10.1016/S0022- is mandatory in infants with 5347(05)64113-4 febrile urinary tract infections. The [8] Oostenbrink R, Van der Heijden A, Moons Tohoku journal of experimental K et al. Prediction of vesicoureteric medicine2013;231(4):251-255. https:// reflux in childhood urinary tract doi.org/10.1620/tjem.231.251. infection: a multivariate approach. Acta [11] Lee JN, Byeon KH, Woo MJ et al. Paediatrica 2000;89(7):806-810. https:// Susceptibility of the Index Urinary Tract doi.org/10.1111/j.1651-2227.2000. Infection to Prophylactic Antibiotics tb00380.x Is a Predictive Factor of Breakthrough [9] Soylu A, Kasap B, Demir K et al. Urinary Tract Infection in Children Predictive value of clinical and with Primary Vesicoureteral Reflux laboratory variables for vesicoureteral Receiving Continuous Antibiotic reflux in children. Pediatric Nephrology Prophylaxis. Journal of Korean medical 2007;22(6):844-848. https://doi. science 2019;34(21):e156. https://doi. org/10.1007/s00467-006-0418-6 org/10.3346/jkms.2019.34.e156

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/dac-diem-lam-sang-can-lam-sang-cua-tre-trao-nguoc-bang-quang-nieu-quan-tien-phat-co-nhiem-khuan-tie-2542024.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY