sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm màng não nhiễm khuẩn ở trẻ sơ sinh

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm màng não nhiễm khuẩn ở trẻ sơ sinh
  • Mã tin : 838
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm màng não nhiễm khuẩn ở trẻ sơ sinh trình bày mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của viêm màng não nhiễm khuẩn (VMNNK) ở trẻ sơ sinh. Đối tượng nghiên cứu: 133 trẻ sơ sinh được chẩn đoán và điều trị VMNNK tại khoa Hồi sức Sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương từ 01/07/2019 đến 30/06/2020.

Nội dung Text: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm màng não nhiễm khuẩn ở trẻ sơ sinh

tạp chí nhi khoa 2021, 14, 2 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm màng não nhiễm khuẩn ở trẻ sơ sinh Nguyễn Thị Quỳnh Nga Đại học Y Hà Nội Tóm tắt Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của viêm màng não nhiễm khuẩn (VMNNK) ở trẻ sơ sinh. Đối tượng nghiên cứu: 133 trẻ sơ sinh được chẩn đoán và điều trị VMNNK tại khoa Hồi sức Sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương từ 01/07/2019 đến 30/06/2020. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu. Kết quả: Trong số 133 bệnh nhân, 32 trẻ sơ sinh được chẩn đoán VMNNK sớm chiếm tỷ lệ 24%. Trẻ đẻ non mắc VMNNK sớm nhiều hơn trẻ đủ tháng. Các triệu chứng lâm sàng bao gồm: thay đổi nhệt độ (63,1%), vàng da (53,3%) hay gặp ở trẻ đủ tháng; suy hô hấp (60,2%), thay đổi nhịp tim (60,2%), bú kém (95,5%), bỏ bú (61,7%), li bì (42,8%) hay gặp ở trẻ non tháng. Giá trị CRP tăng với trung vị là 31,4(81,6) mg/l. Đặc điểm dịch não tủy với số lượng tế bào có trung vị là 78 (49-415) tế bào/mm3, protein là 1,37 (0,97-2,27) g/l, glucose là 2,55 (1,75-3,18) mmol/l. 6/133 (4,5%). Bệnh nhân có kết quả cấy dịch não tủy dương tính. Kết luận: Triệu chứng lâm sàng của VMNNK sơ sinh thường không đặc hiệu và giống bệnh cảnh nhiễm khuẩn huyết. Trẻ sơ sinh có biểu hiện nhiễm trùng cần được nghĩ tới nguyên nhân VMNNK và nên được chọc DNT sớm. Kết quả nuôi cấy DNT đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán bệnh nhưng tỷ lệ dương tính còn thấp. Từ khóa: Viêm màng não nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn sơ sinh, sơ sinh. Abstract Clinical and laboratory features of bacterial meningitis in newborn Objectives: To describe clinical and laboratory features of bacterial meningitis in neưborn. Patients and methods: 133 newborns diagnosed with bacterial meningitis at Neonatal Departement - National Hopital of Pediactrics between July 2019 and June 2020. Results: In total 133 newborns, there were 32 babies diagnosed with late-onset barterial meningitis. Preterms babies had more early-onset barterial meningitis than full-term babies. Clinical features included: change in temperature (63.1%), jaundice (53.3%), which were common in full-term newborn; respiratory distress (60.2%), arrhythmia (60.2%), poor feeding (95.5%), feeding refusal (61.7%) lethargy (42.8%) happening in premature infants. The CRP value increased with a median of 31.4 (81.6) mg/l. Cerebrospinal fluid parameters with the median of 78 leukocytes/mm3, the median of protein concentration of 1.3 g/L, the median of glucose level of 2.5 mmol/L. With cerebrospinal fluid culture, we identified 6 pathogens caused neoantal barterial meningitis. Nhận bài: 15-2-2021; Chấp nhận: 15-4-2021 Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Quỳnh Nga Địa chỉ: Email: ngaquynh2006@gmail.com 54

phần nghiên cứu Conclusions: Clinical symptoms of meningitis in neonatal were not specific. Lumbar puncture had important role to diagnose bacterial meningitis in neonatal. The results of cerebrospinal fluid culture play an important role in the diagnosis but the positive rate is still low. Key words: neonatal meningitis, neonatal onset sepsis, newborn. CÁC CHỮ VIẾT TẮT VMNNK Viêm màng não nhiễm khuẩn DNT Dịch não tủy CRP C Protein reactive 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Viêm màng não nhiễm khuẩn ở trẻ sơ sinh vẫn 2.1. Đối tượng nghiên cứu là một thách thức trong chuyên ngành sơ sinh với 133 trẻ sơ sinh được chẩn đoán và điều trị tỷ lệ tử vong và tỷ lệ di chứng còn cao. VMNNK sơ VMNNK tại khoa Hồi sức Sơ sinh Bệnh viện Nhi sinh là bệnh lý nhiễm khuẩn màng não cấp tính ở Trung ương từ 01/07/2019 đến 30/06/2020. trẻ dưới 28 ngày tuổi. Tỷ lệ trẻ sơ sinh mắc VMNNK Trẻ sơ sinh được tính tuổi từ ngày 0 đến < 28 ngày. ở các nước phát triển ở các nước đang phát triển, Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân tỷ lệ mắc bệnh cao hơn, ở mức 0,8‰ - 6,1‰, với Các bệnh nhân sơ sinh (1 g/l và tế bào: >21/mm3. hiệu nhiễm trùng và phân lập sinh vật từ dịch não Tiêu chuẩn loại trừ tủy ở thời điểm trước và sau 72 giờ sau sinh. Ở Trẻ không được làm đầy đủ các xét nghiệm về các nước phát triển, nguyên nhân hàng đầu gây DNT. bệnh là Group B Streptococcus (GBS), chiếm 50%, nguyên nhân Escherichia coli chiếm 20%. [2] Tại 2.2. Phương pháp nghiên cứu các nước đang phát triển, vi khuẩn Gram âm là Nghiên cứu mô tả, tiến cứu nguyên nhân chính gây bệnh mà phổ biến nhất Cỡ mẫu: Mẫu thuận tiện, tất cả các bệnh là Klebsiella và Escherichia.coli gây VMNNK muộn nhân đủ tiêu chuẩn chọn mẫu trong một năm từ ở sơ sinh. [3] Vi khuẩn gram âm là nguyên nhân 01/07/2019 đến 30/06/2020 sẽ được chọn vào gây tử vong nhiều nhất cũng như để lại di chứng nghiên cứu. nặng nề nhất. Chẩn đoán VMNNK sơ sinh dựa Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập số vào triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm dịch não liệu, thông tin bệnh nhân theo mẫu bệnh án tủy. Cấy dịch não tủy tìm căn nguyên gây bệnh nghiên cứu: là tiêu chuẩn tốt nhất để chẩn đoán tuy nhiên tỷ - Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu: giới lệ dương tính của xét nghiệm này rất thấp. Các tính, tuổi thai, cân nặng lúc sinh, yếu tố nguy cơ số liệu công bố về bệnh lý VMNNK ở trẻ sơ sinh của mẹ, các thủ thuật xâm nhập. còn ít, vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu này - Đặc điểm lâm sàng: thay đổi thân nhiệt, vàng với mục tiêu: Mô tả các đặc điểm lâm sàng, cận lâm da, triệu chứng thần kinh (li bì, giảm trương lực sàng và xác định một số căn nguyên gây VMNNK ở cơ, co giật, thóp phồng), tiêu hóa (bú kém, bỏ bú), trẻ sơ sinh. suy hô hấp, thay đổi nhịp tim. 55

tạp chí nhi khoa 2021, 14, 2 - Đặc điểm cận lâm sàng: dịch não tủy (tế bào, của Bệnh viện Nhi Trung ương (số 1565/BVNTW- protein, glucose, nuôi cấy) và CRP máu. VNCSKTE), của lãnh đạo khoa Sơ sinh, Bệnh viện 2.3. Xử lý số liệu Nhi Trung ương. Sử dụng phần mềm SPSS 26.0 để nhập và xử 3. KẾT QUẢ lý số liệu. Đối với biến định tính: tính tỷ lệ %. Đối với biến định lượng tính trị số trung bình, trung Trong thời gian từ 01/07/2019 đến 30/06/2020, vị, phương sai, độ lệch chuẩn, tỷ lệ %. tại khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương chúng 2.4. Khía cạnh đạo đức của nghiên cứu tôi thu thập được 133 bệnh nhân VMNNK, trong Nghiên cứu được sự đồng ý của Hội đồng khoa đó có 81 trẻ trai và 52 trẻ gái, VMNNK sớm là học Trường Đại học Y Hà Nội, Hội đồng đạo đức 32/133 chiếm tỷ lệ 24%. Bảng 1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu Tổng Đặc điểm chung VMNNK sớm (n=32) VMNNK muộn (n=101) (n=133) * Tuổi thai (tuần, n, %)

phần nghiên cứu Bảng 2. Đặc điểm cận lâm sàng Tổng VMNNK sớm (n=32) VMNNK muộn (n=101) n=133 Biến đổi DNT ***Số lượng tế bào/mm3 78 (49-415) 90 (70-632) 68 (41-345) ***Protein (g/l) 1,37 (0,97-2,27) 1,7(1,17-2,77) 1,2 (0,92-1,85) ***Glucose (mmol/l) 2,55 (1,75-3,18) 3,1(2,53-4,79) 2,3 (1,67-2,89) CRP (mg/l) 31,4(5,4-87,4) 36,9(3,7-120,1) 29,3 (6,6-86,4) Giá trị được biểu diễn dưới dạng trung vị (tứ phân vị) ***: Mann-Whitney U test Nhận xét: Các chỉ số xét nghiệm DNT giữa nhóm VMNNK sớm và muộn đều khác biệt có ý nghĩa thống kê. Bảng 3. Sự biến đổi màu sắc DNT VMNNK sớm VMNNK muộn Tổng Màu sắc DNT (n=32) (n=101) (n=133) Trong 18 (56,2) 62 (61,4%) 80 (60,1%) Vàng 8 (25) 21 (20,8%) 29 (21,8%) Đục 6 (18,8) 18 (17,8%) 24 (18,1%) Nhận xét: Màu sắc DNT ít thay đổi, DNT đục gặp 18,1%. Nuôi cấy DNT Biểu đồ 1. Kết quả định danh vi khuẩn gây VMNNK Nhận xét: Có 6/133 (4,5%) trẻ có kết quả nuôi cấy DNT dương tính, định danh được 5 loại vi khuẩn: Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, GBS, Acinetobacter. 57

tạp chí nhi khoa 2021, 14, 2 4. BÀN LUẬN quả triệu chứng sốt là triệu chứng toàn thân hay gặp nhất: nhóm hợp tác nghiên cứu về VMNNK Chúng tôi nghiên cứu 133 trẻ sơ sinh mắc sơ sinh tại Trung Quốc cho tỷ lệ 75,1% [4], Xu M VMNNK, tỷ lệ nam/ nữ là 1,6/1, VMNNK muộn là (Thượng Hải) gặp 100% [7]. Chúng tôi gặp 53,4% chủ yếu, kết quả nghiên cứu này của chúng tôi trường hợp có triệu chứng vàng da, triệu chứng phù hợp với các tác giả khác: một nghiên cứu đa này chủ yếu gặp ở trẻ VMNNK muộn, có thể vì trung tâm ở phía nam Trung Quốc cho kết quả trùng hợp với thời điểm ngoài 3 ngày tuổi trẻ bắt tuổi mắc bệnh của trẻ là từ 8 ngày tuổi [4], tác giả đầu có biểu hiện vàng da tăng bilirubin gián tiếp Aletayeb MH và cộng sự cho kết quả 58% trường nên triệu chứng này hay gặp. Trong một nghiên hợp VMNNK muộn [5]. cứu từ Thổ Nhĩ Kỳ, hơn một phần ba trẻ sơ sinh Bảng 1 cho thấy trẻ đẻ non cân nặng thấp mắc bị tăng bilirubin trực tiếp được chứng minh nằm VMNNK sớm nhiều hơn (p

phần nghiên cứu trẻ VMNNK sớm hay gặp hơn (p

tạp chí nhi khoa 2021, 14, 2 10. The Collaborative Group For Neonatal among cerebrospinal fluid cultures, blood Meningitis Study TC, Liu CQ. [Epidemiology of cultures, and cerebrospinal fluid parameters? neonatal purulent meningitis in Hebei Province, Pediatrics. 2006;117(4):1094-1100. China: a multicenter study]. Zhongguo Dang Dai 13. Wang Y, Guo G, Wang H, et al. Comparative Er Ke Za Zhi. 2015;17(5):419-424. study of bacteriological culture and real-time 11. Tan, J. et al. Clinical Prognosis in Neonatal fluorescence quantitative PCR (RT-PCR) and Bacterial Meningitis: The Role of Cerebrospinal multiplex PCR-based reverse line blot (mPCR/ Fluid Protein. PLoS One10, e0141620 (2015). RLB) hybridization assay in the diagnosis of 12. Garges HP, Moody MA, Cotten CM, et al. bacterial neonatal meningitis. BMC Pediatr. Neonatal meningitis: what is the correlation 2014;14:224. 60

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/dac-diem-lam-sang-can-lam-sang-cua-viem-mang-nao-nhiem-khuan-o-tre-so-sinh-2554598.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY