Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
  • Mã tin : 638
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Bài viết trình bày mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh. Đối tượng và phương pháp: Mô tả, điều tra cắt ngang trên 96 trẻ sơ sinh có suy hô hấp tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên từ 01/08 - 31/10/2020.

Nội dung Text: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 4 (2021) 53-60 Research Paper Clinical, Paraclinical Characteristics of Neonatal Respiratory Distress at the Thai Nguyen National Hospital Hoang Thi Dung1*, Nguyen Van Son1, Nguyen Bich Hoang2, Doan Thi Hue1, Tran Tien Thinh2 1 Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy, 284 Luong Ngoc Quyen, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Viet Nam 2 Thai Nguyen National Hospital, 479 Luong Ngoc Quyen, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Viet Nam Received 20 May 2021 Revised 15 June 2021; Accepted 2 July 2021 Abstract Objectives: To describe the clinical and paraclinical characteristics of neonatal respiratory distress (NRD). Method: A cross-sectional descriptive study was carried out on 96 newborns with respiratory distress at the Thai Nguyen National Hospital from August to October 2020. Results: Neonatal respiratory distress was common in males, ≤1 day old (76%);

54 H.T. Dung et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 4 (2021) 53-60 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên Hoàng Thị Dung1*, Nguyễn Văn Sơn1, Nguyễn Bích Hoàng2, Đoàn Thị Huệ1, Trần Tiến Thịnh2 1 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, 284 đường Lương Ngọc Quyến, Tp. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam 2 Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, 479 đường Lương Ngọc Quyến, Tp. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam Nhận ngày 20 tháng 5 năm 2021 Chỉnh sửa ngày 15 tháng 6 năm 2021; Chấp nhận đăng ngày 2 tháng 7 năm 2021 Tóm tắt Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh. Đối tượng và phương pháp: Mô tả, điều tra cắt ngang trên 96 trẻ sơ sinh có suy hô hấp tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên từ 01/08 - 31/10/2020. Kết quả: Suy hô hấp chủ yếu gặp ở trẻ sơ sinh nam, 76,0% trẻ ≤1 ngày tuổi; 61,5% trẻ sơ sinh non

H.T. Dung et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 4 (2021) 53-60 55 non tháng chiếm 46,29%; 56,01% trường hợp II. Đối tượng và phương pháp tử vong sơ sinh xảy ra trong ngày đầu nhập 2.1. Đối tượng nghiên cứu viện [2]. SHH ở trẻ sơ sinh biểu hiện bởi nhiều dấu hiệu như rối loạn nhịp thở, cơn ngừng thở Tất cả trẻ sơ sinh (0-28 ngày tuổi) được bệnh lý, rút lõm lồng ngực nặng, thở rên, tím, chẩn đoán suy hô hấp điều trị tại khoa Sơ sinh phập phồng cánh mũi… Các triệu chứng, dấu - Cấp cứu Nhi Bệnh viện Trung ương Thái hiệu lâm sàng, cận lâm sàng SHH ở trẻ sơ sinh Nguyên từ 01/08/2020 đến 31/10/2020. rất đa dạng, phong phú, khác nhau giữa trẻ non Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhi tháng và đủ tháng, giữa các nguyên nhân và - Trẻ lứa tuổi sơ sinh từ 0-28 ngày tuổi; trẻ mức độ SHH [3-5]. Việc nhận biết sớm và điều sơ sinh đủ tháng có tuổi thai từ 37-42 tuần; trẻ trị kịp thời SHH ở trẻ sơ sinh là rất cần thiết, sơ sinh non tháng có tuổi thai < 37 tuần. góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh. - Nhịp thở nhanh > 60 lần/phút hoặc chậm Chính vì vậy, chúng tôi thực hiện đề tài này < 30 lần/phút; với mục tiêu mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm - Dấu hiệu tím quanh môi, đầu chi, toàn sàng SHH ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Trung thân; ương Thái Nguyên năm 2020. - Đo SpO2

56 H.T. Dung et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 4 (2021) 53-60 III. Kết quả 3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu Bảng 1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu theo tuổi và giới Tuổi ≤1 ngày >1- ≤7 ngày >7 ngày Tổng Giới SL (%) SL (%) SL (%) SL (%) Nam 51 (69,9%) 4 (40%) 8 (61,5%) 63 (65,6%) Nữ 22 (30,1%) 6 (60%) 5 (38,5%) 33 (33,4%) Tổng 73 (76%) 10 (10,4%) 13 (13,6%) 96 (100%) Nhận xét: Tỉ lệ trẻ sơ sinh nam (65,6%) và ≤ 1 ngày tuổi (76%) chiếm đa số Bảng 2. Đặc điểm tuổi thai theo giới của đối tượng nghiên cứu Tuổi thai Non tháng Đủ tháng Tổng p Giới SL % SL % SL % Nam 38 64,4 25 67,7 63 65,6 >0,05 Nữ 21 35,6 12 32,4 33 34,4 Tổng 59 61,5 37 38,5 90 100 Nhận xét: Tỉ lệ trẻ non tháng cao hơn trẻ đủ tháng (61,5% và 38,5%) 3.2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của đối tượng nghiên cứu Bảng 3. Các đặc điểmsuy hô hấp theo tuổi thai Non tháng Đủ tháng Tổng Tuổi thai (n= 59) (n= 37) SL (%) p Đặc điểm SL (%) SL (%) % Ngay sau sinh 58 (98,3) 13(35,1) 71 (74) Thời điểm SHH ≤ 24h 0 (0) 13 (35,1) 13 (13,5) 24h 1 (1,7) 11 (29,7) 12 (12,5) < 30 lần/ phút 9 (15,3) 3 (8,1) 12 (12,5) Nhịp thở >0,05 ≥ 60 lần/ phút 50 (84,7) 33 (89,2) 83 (86,5) Cơn ngừng thở bệnh lý 11 (18,6) 5 (13,5) 16 (16,7) >0,05 Thở rên 19 (32,2) 8 (21,6) 27 (28,1) >0,05 Rút lõm lồng ngực nặng 52 (88,1) 32 (86,5) 84 (87,5) >0,05 Phập phồng cánh mũi 33 (55,9) 12 (32,4) 45 (46,9)

H.T. Dung et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 4 (2021) 53-60 57 Non tháng Đủ tháng Tổng Tuổi thai (n= 59) (n= 37) SL (%) p Đặc điểm SL (%) SL (%) % Refill ≥ 2 giây 8 (13,6) 4 (10,8) 12 (12,5) >0,05 Giảm 18 (30,5) 2 (5,4) 20 (20,8) Nhiệt độ 0,05 SHH nặng 14 (23,7) 4 (10,8) 18 (18,7) Nhận xét: Dấu hiệu hay gặp nhất là tím chiếm 90,6%; rút lõm lồng ngực nặng (87,5%) và thở nhanh ≥ 60 lần/ phút (86,5%). Mức độ SHH nhẹ chiếm 81,3%. Có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ các dấu hiệu SHH giữa trẻ đẻ non và đủ tháng. Ở trẻ sơ sinh non tháng, tỷ lệ trẻ có thời điểm SHH sớm ngay sau sinh, dấu hiệu tím, phập phồng cánh mũi, SpO2 0,05 Bình thường 48 (81,4) 32 (86,5) 80 (83,3) Giảm 13 (22) 4 (10,8) 17 (17,7) Hemoglobin >0,05 Bình thường 45 (76,3) 33 (89,2) 78 (81,3) Giảm 4 (6,8) 5 (13,5) 9 (9,4) Tiểu cầu >0,05 Bình thường 55 (93,2) 30 (81,1) 85 (88,5) Giảm 26 (44,1) 10 (27) 36 (37,5) Glucose máu >0,05 Bình thường 28(47,5) 22 (59,5) 50 (52,1) Giảm 49 (83,1) 21 (56,8) 70 (72,9) Albumin máu 0,05 Bình thường 42 (71,2) 30 (81,1) 72 (75) Kéo dài 57 (96,6) 32 (86,5) 89 (92,7) APTT >0,05 Bình thường 2 (3,4) 5 (13,5) 7 (7,3)

58 H.T. Dung et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 4 (2021) 53-60 IV. Bàn luận Kết quả nghiên cứu ở bảng 3 cho thấy Trong nghiên cứu của chúng tôi, trẻ ≤ 1 mức độ SHH nhẹ chiếm đa số 81,3%, SHH ngày tuổi bị SHH chiếm tới 76%, trong khi nặng chỉ chiếm 18,7%. Tỷ lệ SHH nặng ở trẻ đó tỷ lệ trẻ >7ngày tuổi chỉ chiếm 13,6%. Kết sơ sinh non tháng (23,7%) cao hơn ở trẻ sơ quả này cao hơn so với nghiên cứu Nguyễn sinh đủ tháng (10,8%), tuy nhiên sự khác biệt Thị Xuân Hương từ năm 2008 - 2010 cho không có ý nghĩa thống kê. Nghiên cứu của Trần Thị Yến Linh, Lamichhane, Zhang cũng thấy tỷ lệ trẻ ≤1 ngày tuổi bị suy hô hấp đều cho thấy rằng SHH mức độ vừa và nhẹ chiếm 60,0% [2]. Nghiên cứu của Zhang và chiếm tỉ lệ cao [4,7,10]. cộng sự cũng thấy rằng SHH thường xảy ra vào những ngày đầu sau sinh [7]. Tỉ lệ trẻ Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng, có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ các nam cao hơn trẻ nữ. Tỷ lệ nam/nữ là 1/9. Tỉ dấu hiệu SHH giữa trẻ đẻ non và đủ tháng. Ở lệ này cũng tương tự với nghiên cứu của một trẻ sơ sinh non tháng, tỷ lệ trẻ có thời điểm số tác giả khác [4,7]. Tỷ lệ trẻ trai tăng nguy SHH sớm, dấu hiệu tím, phập phồng cánh cơ SHH được đề cập tới trong các bài viết của mũi, SpO2

H.T. Dung et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 4 (2021) 53-60 59 Đảm bảo thân nhiệt cho trẻ sơ sinh là vô cùng (90,6%), rút lõm lồng ngực nặng (87,5%), quan trọng, quyết định đến hiệu quả điều trị. nhịp thở nhanh (86,5%), và phập phồng cánh Vì thế trong quá trình chăm sóc bệnh nhân sơ mũi (46,9%). SHH ở trẻ non tháng xuất hiện sinh nhất thiết phải để ý tới vấn đề này. sớm hơn các dấu hiệu: thời điểm xuất hiện, Các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng có dấu hiệu tím, phập phồng cánh mũi, SpO2 giá trị trong chẩn đoán, điều trị và tiên lượng

60 H.T. Dung et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 4 (2021) 53-60 and Pharmacy 2017.(9):146 - 155. (in [9] Aynalem YA,Mekonen H, Akalu TY et Vietnamese) al. Incidence of respiratory distress and [6] Ministry of Health. Neonatal respiratory its predictors among neonates admitted failure. Guidelines for diagnosis and to the neonatal intensive care unit, treatment of some common diseases in Black Lion Specialized Hospital, Addis children, issued with Decision No. 3312/ Ababa, Ethiopia. PLoS One 2020;15(7): QD-BYT dated August 7, 2015. (in e02355- 44. https://doi.org/10.1371/ Vietnamese) journal.pone.0235544 [7] Zhang YF, Yu XQ, Liao JH et al. A [10] Lamichhane A., Panthee K, Gurung clinical epidemiological investigation S. Clinical Profile of Neonates with of neonatal acute respiratory distress Respiratory Distress in a Tertiary Care syndrome in southwest Hubei, China. Hospital. JNMA J Nepal Med Assoc Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi 2019;57(220):412 - 415. https://doi. 2020;22(9):942-994. https://doi. org/10.31729/jnma.4770. org/10.7499/j.issn.1008-8830.2003271 11] Tuan DM, Hang DTT, Tran NTN at al. [8] Liu J, Yang Y, Liu Y. High risk Factors of Research on the causes of childhood Respiratory Distress Syndrome in Term pneumonia and antibiotic resistance of Neonates: A Retrospective Case control bacteria causing pneumonia in children Study. Balkan Med J 2014;31(1):64 from 1 month to 15 years old. Vietnam - 68. https://doi.org/10.5152/ Medical Journal. 2013;411:14-20. (in balkanmedj.2014.8733 Vietnamese)

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY