Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh Crohn trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh Crohn trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Mã tin : 948
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bệnh Crohn trẻ em có biểu hiện lâm sàng tại đường tiêu hoá và ngoài đường tiêu hoá đa dạng, biểu hiện cận lâm sàng, nội soi và mô bệnh học phức tạp. Bài viết mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh Crohn trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Nội dung Text: Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh Crohn trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương

vietnam medical journal n02 - OCTOBER - 2022 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH CROHN TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Nguyễn Đinh Lê1, Nguyễn Thị Việt Hà1,2 TÓM TẮT calprotectin (68,4%). 100% of patients have lesions of the lower gastrointestinal tract with 91,1% have 6 Bệnh Crohn trẻ em có biểu hiện lâm sàng tại colonic lesions. 26,3% of patients had granulomas in đường tiêu hoá và ngoài đường tiêu hoá đa dạng, biểu histopathology, 52,6% had typical histopathological hiện cận lâm sàng, nội soi và mô bệnh học phức tạp. images with Crohn's disease. Conclusion: Children Mục tiêu: mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng with Crohn's disease have diverse clinical and của bệnh Crohn trẻ em tại bệnh viện Nhi Trung ương. laboratory manifestations. There are no typical clinical Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả loạt symptoms or laboratory signs that are the gold ca bệnh gồm 57 trẻ mắc bệnh Crohn từ 01/08/2021 standard for diagnosis. đến 31/07/2022. Kết quả: Tỷ lệ nam:nữ mắc bệnh là Keywords: Crohn’s disease, pediatric, clinical, 1,2:1. Tuổi trung vị khởi phát là 9 tuổi. Các biểu hiện paraclinical lâm sàng tại đường tiêu hoá hay gặp nhất là đau bụng (80,7%), đại tiện phân máu (63,2%), mót rặn I. ĐẶT VẤN ĐỀ (47,4%), tổn thương hậu môn (47,4%). Các dấu hiệu cận lâm sàng thường thấy là thiếu máu (75,4%), tăng Bệnh Crohn là bệnh lý viêm mạn tính của tiểu cầu (64,9%), tăng tốc độ máu lắng (41,1%), tăng đường tiêu hoá thuộc nhóm các bệnh ruột viêm CRP (63,2%) giảm albumin máu (45,6%), tăng với cơ chế chưa rõ ràng.1 Các nghiên cứu nhận calprotectin phân (68,4%). 100% bệnh nhân có tổn thấy nguyên nhân gây bệnh có sự cộng gộp của thương đường tiêu hoá dưới, 91,1% số trẻ có tổn gen, hệ miễn dịch niêm mạc, hệ vi sinh vật thương đại tràng. 26,3% số bệnh nhân có hình ảnh u đường ruột và môi trường.2 Tỷ lệ mắc bệnh ngày hạt, 52,6% có hình ảnh mô bệnh học điển hình với bệnh Crohn. Kết luận: Trẻ em mắc bệnh Crohn có càng gia tăng trên toàn thế giới. Triệu chứng lâm biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng đa dạng. Cần kết sàng và cận lâm sàng của bệnh đa dạng. Nếu hợp cả lâm sàng và cận lâm sàng để chẩn đoán bệnh. không được chẩn đoán và điều trị, bệnh nhân có thể có các biến chứng tại đường tiêu hoá như SUMMARY loét đường tiêu hoá, hẹp và tắc ruột, lỗ rò đường CLINICAL AND PARACLINICAL tiêu hoá; và các biến chứng toàn thân như suy CHARACTERISTICS OF PEDIATRIC dinh dưỡng, chậm phát triển thể chất, chậm dậy CROHN’S DISEASE AT THE VIETNAM thì,… Tại Bệnh viện Nhi trung ương, số lượng trẻ NATIONAL CHILDREN’S HOSPITAL được chẩn đoán và điều trị bệnh Crohn có xu Children's Crohn's disease has diverse clinical hướng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, các manifestations in the gastrointestinal tract and extra- gastrointestinal tract, with complex laboratory, nghiên cứu tại Việt Nam về bệnh Crohn trẻ em endoscopic and histopathological manifestations. còn hạn chế. Hầu hết các nghiên cứu đã thực Objectives: to describe clinical and paraclinical hiện có đối tượng là bệnh ruột viêm nói chung. characteristics of pediatric Crohn's disease at the Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu với mục Vietnam National Children's Hospital. Materials and tiêu mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của methods: a case series of 57 children diagnosed Crohn's disease from August, 2021 to July, 2022. bệnh Crohn trẻ em tại bệnh viện Nhi Trung ương. Results: The male:female ratio of was 1,2:1. The II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU median age of onset was 9 years. The most common clinical manifestations in the gastrointestinal tract were 1. Đối tượng nghiên cứu abdominal pain (80,7%), bloody stools (63.2%), Tiêu chuẩn chọn lựa: Trẻ từ 1 tháng tuổi straining (47,4%), anal lesions (47,4%). Commonly đến 18 tuổi được chẩn đoán xác định bệnh seen laboratory signs are anemia (75,4%), Crohn theo tiêu chuẩn Porto của ESPGHAN năm thrombocytopenia (64,9%), increased erythrocyte 2014.1 Trẻ được theo dõi và điều trị tại khoa Tiêu sedimentation rate (41.1%), increased CRP (63.2%) decreased blood albumin (45,6%), increased fecal hoá Bệnh viện Nhi Trung ương. Cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ đồng ý tham gia và tuân thủ quy trình nghiên cứu. 1Trường Đại học Y Hà Nội, Tiêu chuẩn loại trừ: Trẻ mắc các bệnh khác 2Bệnh viện Nhi Trung Ương không phải bệnh Crohn: Viêm loét đại trực tràng Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Việt Hà chảy máu, bệnh ruột viêm không phân loại, u hạt Email: vietha@hmu.edu.vn mạn tính, suy giảm miễn dịch, rối loạn chức năng Ngày nhận bài: 23.8.2022 bạch cầu hạt, viêm dạ dày ruột tăng bạch cầu ái Ngày phản biện khoa học: 26.9.2022 toan,… Ngày duyệt bài: 10.10.2022 20

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 519 - THÁNG 10 - SỐ 2 - 2022 2. Phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu thông tin trong nghiên cứu trung thực, chính xác. mô tả loạt ca bệnh, chọn mẫu thuận tiện, tất cả bệnh nhân đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn được III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU đưa vào nghiên cứu. Thu thập số liệu bằng mẫu Trong thời gian nghiên cứu có 57 trẻ được bệnh án nghiên cứu dựa trên thông tin từ bệnh chẩn đoán bệnh Crohn đủ tiêu chuẩn được phân án đã có. tích trong đó có 20 trẻ được chẩn đoán bệnh 3. Đạo đức nghiên cứu. Đề cương nghiên Crohn khởi phát rất sớm (35,1%) (bệnh khởi cứu được thông qua hội đồng đạo đức Bệnh viện phát trước 6 tuổi) và 37 trẻ được chẩn đoán Nhi Trung ương. Nghiên cứu này chỉ nhằm mục bệnh Crohn khởi phát sớm (64,9%) (bệnh khởi đích nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, ngoài phát từ 6 đến 17 tuổi). Tuổi khởi phát trung vị là ra không có mục đích nào khác. Các số liệu và 9 tuổi (1 tháng – 16 tuổi). Bảng 1. Đặc điểm lâm sàng của trẻ mắc bệnh Crohn Bệnh Crohn khởi Bệnh Crohn khởi Bệnh Crohn phát rất sớm phát sớm n % n % n % Triệu chứng tại đường tiêu hoá Đau bụng 46 80,7 15 75,0 31 83,8 Đại tiện phân máu 36 63,2 15 75,0 21 56,8 Mót rặn 27 47,4 16 80,0 11 29,7 Nôn 12 21,1 6 30,0 6 16,2 Bụng chướng 14 24,6 9 45,0 5 13,5 Ấn đau hố chậu phải 9 15,8 4 20,0 1 2,7 Khối ổ bụng 1 1,8 0 0,0 1 2,7 Tổn thương hậu môn š 27 47,4 10 50,0 17 45,9 Triệu chứng tại các hệ cơ quan khác Mệt mỏi 36 63,2 11 55,0 25 67,6 Chán ăn 34 59,6 11 55,0 23 62,2 Sốt 27 64,9 16 80,0 21 56,8 Giảm cân hoặc không tăng cân 47 82,5 15 75,0 32 86,5 Chậm dậy thì 5 8,8 0 0,0 5 13,5 Suy dinh dưỡng thấp còi 13 22,8 5 25,0 8 21,6 Gan to 4 7,0 2 10,0 2 5,4 Tổn thương da/niêm mạc 17 29,8 8 40,0 9 24,3 Tổn thương mắt 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Tổn thương khớp 7 12,3 3 15,0 4 10,8 Tổn thương hậu môn được định nghĩa là có ít đại tiện phân máu, mót rặn và tổn thương hậu nhất một trong các triệu chứng: rò hậu môn, nứt môn. Tại các hệ cơ quan ngoài tiêu hoá thường kẽ hậu môn, nếp da thừa hậu môn hoặc áp xe gặp các triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, sốt, giảm hậu môn. Chậm dậy thì được định nghĩa là trẻ cân. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê nam trên 13 tuổi hoặc trẻ nữ trên 14 tuổi chưa về tỷ lệ triệu chứng theo nhóm tuổi khởi phát. Tỷ có các đặc tính sinh dục thứ phát. lệ suy dinh dưỡng thấp còi và chậm dậy thì lần Nhận xét: Các triệu chứng thường gặp nhất lượt là là 22,8% và 8,8%. tại đường tiêu hoá của bệnh Crohn là đau bụng, Bảng 2. Các đặc điểm trên xét nghiệm của trẻ mắc bệnh Crohn Bệnh Crohn khởi Bệnh Crohn khởi Bệnh Crohn phát rất sớm phát sớm n % n % n % Thiếu máu 43 75,4 16 80,0 27 73,0 Tăng bạch cầu £ 14 24,6 8 40,0 6 16,2 Tăng bạch cầu ưa acid ≥ 0,5 G/L 12 21,1 6 30,0 6 16,2 Tăng tiểu cầu > 450 G/L 37 64,9 12 60,0 25 67,6 Tăng tốc độ máu lắng > 20 mm/h 35 61,1 10 50,0 25 67,6 Tăng protein phản ứng C (CRP) > 10mg/L 36 63,2 10 50,0 26 70,3 21

vietnam medical journal n02 - OCTOBER - 2022 Giảm albumin máu < 34 g/L 26 45,6 11 55,0 15 40,5 Tăng calprotectin phân > 200 mcg/g 39 68,4 14 70,0 25 67,6 £ Số lượng bạch cầu bình thường theo tuổi: 1 tuổi là 24,6%. Tỷ lệ tăng tốc độ máu lắng và tăng tháng (6-18 G/L), 2-6 tháng (6-17,7 G/L), 6-12 CRP ở nhóm bệnh nhân khởi phát sớm (67,6% và tháng (6-17,5 G/L), 1-6 tuổi (5-17G/L), 6-12 tuổi 70,3%) cao hơn ở nhóm khởi phát rất sớm (50% (4,5-14,5 G/L), 12-18 tuổi (4,5-14 G/L) và 50%). Điều ngược lại xảy ra với tăng Nhận xét: Tỷ lệ trẻ mắc bệnh Crohn bị thiếu calprotectin phân khi ở nhóm khởi phát rất sớm tỷ máu là 75,4%. 64,9% số trẻ mắc bệnh Crohn tăng lệ này là 70%, cao hơn nhóm khởi phát sớm tiểu cầu trên 450 G/L. Tỷ lệ tăng bạch cầu theo (67,6%). Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Bảng 3. Hình ảnh nội soi của trẻ mắc bệnh Crohn theo phân loại Paris Bệnh Crohn khởi Bệnh Crohn khởi Bệnh Crohn phát rất sớm phát sớm n % n % n % Đường tiêu hoá dưới L1 5 8,8 0 0,0 5 13,5 L2 23 40,4 12 60,0 11 29,7 L3 29 50,9 8 40,0 21 56,8 Đường tiêu hoá trên (UGI) Không tổn thương 5 8,8 4 20,0 1 2,7 L4a 41 71,9 13 65,0 28 75,7 L4b 1 1,8 0 0,0 1 2,7 Không nội soi 10 17,5 3 15,0 7 18,9 L1: Tổn thương 1/3 dưới hồi tràng, có hoặc tổn thương đại tràng. Tỷ lệ trẻ tổn thương cả đại không có tổn thương giới hạn ở manh tràng tràng và hồi tràng đoạn cuối chiếm 50,9%; tổn L2: Tổn thương đại tràng đơn độc thương đại tràng đơn độc chiếm 40,4% L3: Tổn thương hồi tràng và đại tràng (p>0.05). Nhóm tuổi khởi phát rất sớm có tỷ lệ L4a: Tổn thương đường tiêu hóa trên cho đến tổn thương đại tràng đơn độc cao hơn nhiều so dây chằng Treitz với nhóm khởi phát sớm (sự khác biệt có ý nghĩa L4b:Tổn thương đường tiêu hóa trên, giữa thống kê, độ tin cậy 95%). Tại đường tiêu hoá dây trằng Treitz và 1/3 dưới hồi tràng trên, trẻ thường tổn thương cho đến dây chằng Nhận xét: 100% bệnh nhân tổn thương Treitz (71,9%). Có 17,5% số trẻ không được nội đường tiêu hoá dưới. 91,1% số bệnh nhân có soi tiêu hoá trên vì các nguyên nhân khác nhau. Bảng 4. Đặc điểm mô bệnh học của trẻ mắc bệnh Crohn Bệnh Crohn khởi Bệnh Crohn Bệnh Crohn phát rất sớm khởi phát sớm n % n % n % U hạt 15 26,3 3 15,0 12 32,4 Viêm mạn tính dạng ổ 18 31,6 8 40,0 10 27,0 Thâm nhiễm tế bào viêm vào mô đệm 44 77,2 14 70,0 30 81,1 Thâm nhiễm tế bào viêm dưới cơ niêm 29 50,9 9 45,0 20 54,1 Xơ hoá dưới biểu mô 12 21,1 5 25,0 7 18,9 Viêm hoặc loét niêm mạc 42 73,7 14 70,0 28 75,7 Bất thường cấu trúc tuyến 12 21,1 5 25,0 7 18,9 Mô bệnh học điển hình cho bệnh Crohn 30 52,6 10 50,0 20 54,1 Nhận xét: 52,6% số bệnh nhân có mô bệnh IV. BÀN LUẬN học điển hình với bệnh Crohn. Các hình ảnh Nghiên cứu được thực hiện trên 57 bệnh thường thấy nhất trên mô bệnh học là thâm nhân mắc bệnh Crohn từ 1 tháng đến 17 tuổi. Tỷ nhiễm tế bào viêm mô đệm (77,2%), thâm lệ trẻ khởi phát rất sớm là 35,1%, cao hơn nhiều nhiễm tế bào viêm dưới cơ niêm (50,9%), viêm so với nghiên cứu của Ong và cộng sự (2020) hoặc loét niêm mạc (73,7%). Hình ảnh u hạt chỉ (13%). Chúng tôi nhận thấy tỷ lệ nam: nữ trong được quan sát thấy trong 26,3% số trường hợp. nghiên cứu là 1,2:1, thấp hơn so với nghiên cứu của Kim và cộng sự (2017)3 (2.4:1), tuy nhiên 22

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 519 - THÁNG 10 - SỐ 2 - 2022 tương đồng về xu hướng trẻ nam mắc bệnh 500 ± 146G/L, tương đồng với nghiên cứu của Crohn nhiều hơn trẻ nữ. Độ tuổi khởi phát trung Ong (495 ± 153G/L).4 Trong nghiên cứu của vị trong nghiên cứu của chúng tôi là 9 tuổi (1 chúng tôi có 63,2% số trẻ tăng CRP, không có sự tháng – 16 tuổi), nhỏ hơn nhiều so với nghiên khác biệt về mức CRP trung bình của hai nhóm cứu của Kim và cộng sự (15 tuổi) tại Hàn Quốc,3 khởi phát rất sớm và khởi phát sớm (p>0.05). Tỷ tuy nhiên gần với nghiên cứu trên quần thể trẻ lệ bệnh nhân giảm albumin máu là 45,6%, tương tại Đông Nam Á của Ong (10,47 tuổi).4 đồng với nghiên cứu của Mack (47,4%).7 Nghiên Triệu chứng thường gặp nhất tại đường tiêu cứu của Mack có tỷ lệ bệnh nhân tăng tốc độ máu hoá (Bảng 1) là đau bụng (80,7%), đại tiện phân lắng là 80,4%, trong khi chúng tôi chỉ quan sát máu (63,2%), mót rặn (47,4%) và tổn thương thấy 61,1% số bệnh nhân tăng tốc độ máu lắng.7 hậu môn (47,4%). Tỷ lệ bệnh nhân bệnh Crohn Calprotectin phân là một chất chỉ điểm tình trạng của chúng tôi có triệu chứng mót rặn thấp hơn viêm ruột có giá trị. Chúng tôi quan sát thấy đáng kể so với nghiên cứu của Nguyễn Thị Ngọc 68,4% số bệnh nhân tăng calprotectin phân với Hồng (68,4%).5 Các triệu chứng đau bụng, đại ngưỡng trên 200 mcg/g, tương tự nghiên cứu của tiện phân máu, tổn thương hậu môn, nghiên cứu Nguyễn Thị Ngọc Hồng (68,4%).5 của chúng tôi có tỷ lệ tương đương nghiên cứu Hình ảnh nội soi tiêu hoá có vai trò rất quan của Nguyễn Thị Ngọc Hồng (lần lượt là 78,9%, trọng trong chẩn đoán bệnh Crohn. Bảng 3 cho 63,2% và 47,4%).5 Tuy nhiên khi so sánh với thấy bệnh nhân của chúng tôi đa phần tổn quần thể trẻ mắc bệnh tại Đông Nam Á trong thương đường tiêu hoá trên cho đến góc Treitz nghiên cứu của Ong và cộng sự , nghiên cứu của (71,9%). Mặc dù vậy do kỹ thuật nội soi ruột chúng tôi có khác biệt, cụ thể: tỷ lệ trẻ đau bụng non khá khó và phức tạp đối với đối tượng trẻ của chúng tôi cao hơn (80,7% so với 72,6%) và em, tỷ lệ trẻ được nội soi ruột non trên thực tế là tỷ lệ trẻ đại tiện phân máu của chúng tôi cao hơn chưa nhiều. Điều này có thể làm sai lệch tỷ lệ rõ rệt (63,2% so với 30%).4 phân loại L4a và L4b trên nội soi tiêu hoá trên Từ bảng 1 cũng cho thấy với các triệu chứng của trẻ. Với nội soi đường tiêu hoá dưới, đa số ngoài đường tiêu hoá, những triệu chứng thường bệnh nhân có tổn thương đại tràng và có thể có gặp nhất là mệt mỏi (63,2%), chán ăn (59,6%), hoặc không tổn thương hồi tràng. Tỷ lệ bệnh sốt (64,9%) và giảm cân hoặc không tăng cân nhân chỉ tổn thương hồi tràng (L1) trên nội soi không chủ đích (82,5%). Tỷ lệ trẻ giảm cân của tiêu hoá dưới là 8,8%, ít hơn so với nghiên cứu chúng tôi gần tương đồng với nghiên cứu của EUROKIDS trên quần thể trẻ em châu Âu Nguyễn Thị Ngọc Hồng (78,9%) và cao hơn so (16,3%).8 Tất cả bệnh nhân trong nghiên cứu với nghiên cứu của Ong (67,6%).4,5 Tỷ lệ bệnh của chúng tôi đều có tổn thương đường tiêu hoá nhân sốt của chúng tôi (64,9%) cao hơn đáng kể dưới, khác biệt với một số nghiên cứu khác có so với nghiên cứu của Ong (30%).4 một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân chỉ tổn thương đường Bệnh Crohn ảnh hưởng tới phát triển thể chất tiêu hoá trên (EUROKIDS - 3,6%; Kim và cộng và sinh dục của trẻ. Trong nghiên cứu của chúng sự - 1,8%).3,8 Có thể do nghiên cứu của chúng tôi có 40,4% số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân tôi có cỡ mẫu chưa đủ lớn nên chưa phản ánh và 22,8% số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi. Có chính xác tỷ lệ này. 5 trẻ chậm dậy thì. Tuy nhiên trong tổng số 57 trẻ Mô bệnh học là một trong những tiêu chuẩn có 7 trẻ nam được chẩn đoán sau 13 tuổi và 5 trẻ chính để chẩn đoán bệnh Crohn. Nghiên cứu của nữ được chẩn đoán sau 14 tuổi. Như vậy trong số chúng tôi chỉ có 26,3% số bệnh nhân có hình 12 trẻ này, tỷ lệ chậm dậy thì chiếm 41,7%, cao ảnh u hạt trên mô bệnh học, thấp hơn nhiều so hơn rất nhiều so với nghiên cứu của Jin và cộng với tỷ lệ 43% của nghiên cứu EUROKIDS.8 Tuy sự (10,9%) và nghiên cứu của Ong (4,3%).4,6 nhiên khi kết hợp các hình ảnh thường thấy khác Khi phân tích các biểu hiện trên xét nghiệm ở bệnh nhân Crohn: thâm nhiễm tế bào viêm mô của bệnh nhân, từ bảng 2 cho thấy 75,4% trẻ đệm (77,2%), thâm nhiễm tế bào viêm dưới cơ mắc bệnh Crohn có thiếu máu. Nhóm khởi phát niêm (50,9%), viêm loét niêm mạc (73,7%), rất sớm có tỷ lệ thiếu máu cao hơn nhóm khởi nghiên cứu của chúng tôi quan sát thấy 52,6% phát sớm nhưng không đáng kể. Nồng độ số bệnh nhân có hình ảnh mô bệnh học điển hemoglobin máu trung bình của bệnh nhân trong hình với bệnh Crohn. Tỷ lệ này không khác biệt nghiên cứu là 108,1 ± 18,1 g/L, tương đồng với giữa hai nhóm tuổi khởi phát. nghiên cứu của Ong trên bệnh nhân Đông Nam Á (108.6 ± 19.4 g/L). Tình trạng tăng tiểu cầu V. KẾT LUẬN xuất hiện với tỷ lệ 64,9%, với mức trung bình Các biểu hiện thường gặp tại đường tiêu hoá 23

vietnam medical journal n02 - OCTOBER - 2022 của bệnh Crohn trẻ em là đau bụng, đại tiện Experience. J Crohns Colitis. 2017;11(2):157-164. phân máu, mót rặn, tổn thương hậu môn. Các doi:10.1093/ecco-jcc/jjw146 4. Ong C, Aw MM, Liwanag MJ, Quak SH, Phua triệu chứng ngoài đường tiêu hoá phổ biến là KB. Rapid rise in the incidence and clinical giảm cân, mệt mỏi, chán ăn, sốt. Phần lớn bệnh characteristics of pediatric inflammatory bowel nhân tăng calprotectin phân. Các xét nghiệm disease in a South-East Asian cohort in Singapore, khác không đặc hiệu với bệnh. Hình ảnh nội soi 1994-2015: Rising incidence of pediatric IBD. J Dig Dis.2018;19(7):395-403. doi:10.1111/1751-2980. 12641 và mô bệnh học đặc hiệu với bệnh có tỷ lệ không 5. Nguyễn Thị Ngọc Hồng, Nguyễn Thị Việt Hà. cao. Cần kết hợp cả lâm sàng và cận lâm sàng Đặc điểm lâm sàng và tổn thương trên nội soi của trẻ để chẩn đoán bệnh. bị bệnh ruột viêm tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp Chí Nghiên Cứu Y Học. 2020;128(4):58-68. TÀI LIỆU THAM KHẢO 6. Jin HY, Lim JS, Lee Y, et al. Growth, puberty, 1. Levine A, Koletzko S, Turner D, et al. and bone health in children and adolescents with ESPGHAN Revised Porto Criteria for the Diagnosis inflammatory bowel disease. BMC Pediatr. of Inflammatory Bowel Disease in Children and 2021;21(1):35. doi:10.1186/s12887-021-02496-4 Adolescents. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 7. Mack DR, Langton C, Markowitz J, et al. 2014;58(6):795-806. Laboratory Values for Children With Newly Diagnosed doi:10.1097/MPG.0000000000000239 Inflammatory Bowel Disease. Pediatrics. 2007; 2. Oliveira SB, Monteiro IM. Diagnosis and 119(6):1113-1119. doi:10.1542/peds.2006-1865 management of inflammatory bowel disease in 8. de Bie CI, Paerregaard A, Kolacek S, et al. children. BMJ. Published online May 31, Disease Phenotype at Diagnosis in Pediatric 2017:j2083. doi:10.1136/bmj.j2083 Crohnʼs Disease: 5-year Analyses of the EUROKIDS 3. Kim HJ, Oh SH, Kim DY, et al. Clinical Registry. Inflamm Bowel Dis. 2013;19(2):378-385. Characteristics and Long-Term Outcomes of doi:10.1002/ibd.23008. Paediatric Crohn’s Disease: A Single-Centre KHẢO SÁT BẤT THƯỜNG DI TRUYỀN Ở THAI KỲ CÓ ĐỘ MỜ DA GÁY DÀY TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ Hoàng Tiểu Ngọc1, Võ Minh Tuấn2, Đỗ Thị Mỹ Khanh3 TÓM TẮT lặp đoạn 22q11 và vi mất đoạn 16p11.2-p12.2. Tuổi mẹ và độ dày NT không làm tăng nguy cơ thai mang 7 Đặt vấn đề: Những thai kỳ có độ mờ da gáy (NT) pCNV. Kết luận: CMA có thể tìm thêm 9,1% pCNV ở dày trước đây chủ yếu được khảo sát nguy cơ lệch bội. thai kỳ NT dày và số lượng NST bình thường, giúp cho Y học chứng cứ gần đây chỉ ra dù có số lượng NST công tác tư vấn tiền sản hiệu quả và kịp thời hơn. bình thường, thai kỳ NT dày vẫn có tỉ lệ bất thường di Từ khoá: Độ mờ da gáy dày, vi mất lặp đoạn, truyền. Xét nghiệm Microarray giúp tìm thêm các bất Microarray. thường vi mất lặp đoạn (CNV), cung cấp thông tin hữu ích cho công tác tư vấn tiền sản. Mục tiêu: Xác định SUMMARY tỉ lệ vi mất lặp đoạn ở thai kỳ NT dày ≥ 3 mm và số lượng NST bình thường. Phương pháp: Hồi cứu 491 INVESTIGATE CHROMOSOMAL trường hợp NT ≥ 3mm, được thực hiện thủ thuật chẩn ABNORMALITIES IN FETUSES WITH đoán xâm lấn, làm xét nghiệm CMA hoặc CNV-seq tại INCREASED NUCHAL TRANSLUCENCY Bệnh viện Từ Dũ từ 8/2020 đến 1/2022. Kết quả: AT TU DU HOSPITAL Lệch bội chiếm 19,1%. Tỉ lệ CNV gây bệnh trong Background: In the past, fetuses with increased nhóm 397 ca NST nguyên bội là 9,1% [KTC95%: 6,2- nuchal translucency (NT) were mainly tested for 11,9], tỉ lệ CNV chưa rõ chức năng là 6,3% [KTC95%: aneuploidy. Recently, evidence based medicine has 3,9-8,7]. Trong đó, tỉ lệ pCNV không phát hiện được shown that incidence of other genomic abnormalities dưới kính hiển vi chung, ở nhóm NT dày đơn thuần và in euploidy fetus. Microarray can detect incremental nhóm có kèm theo bất thường trên siêu âm NT lần yield of copy number variants (CNV). This information lượt là 6,0%, 5,6% và 9,5%. pCNV hay gặp nhất là vi may be useful in prenatal counseling. Objective: To determine the incidence of microdeletions, 1Đại microduplications in euploidy fetus with increased NT học Y dược Tp. Hồ Chí Minh ≥ 3 mm. Methods: This was a retrospective study of 2Đạihọc Y dược Tp. Hồ Chí Minh 491 fetus with NT ≥ 3 mm, who underwent invasive 3Bệnh viện Từ Dũ procudures, CMA or CNV-seq testing at Tu Du hospital Chịu trách nhiệm chính: Võ Minh Tuấn between August 2020 and January 2022. Results: Email: vominhtuan@ump.edu.vn Incidence of aneuploidy was 19,1%. Among 397 Ngày nhận bài: 29.8.2022 euploidy fetus, we detected 9,1% [95%CI: 6,2-11,9] Ngày phản biện khoa học: 29.9.2022 pathogenic CNV (pCNV), 6,3% [95CI%: 3,9-8,7] VUS. Ngày duyệt bài: 12.10.2022 The incidence submicroscopic pCNV in general, 24

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/dac-diem-lam-sang-va-can-lam-sang-cua-benh-crohn-tre-em-tai-benh-vien-nhi-trung-uong-2584263.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY