sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

Đặc điểm lâm sàng, xquang bệnh nhân hẹp hàm trên điều trị bằng ốc nong nhanh

Đặc điểm lâm sàng, xquang bệnh nhân hẹp hàm trên điều trị bằng ốc nong nhanh
  • Mã tin : 679
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Mục tiêu nghiên cứu: xác định đặc điểm đặc trưng trên lâm sàng và phim CBCT của các bệnh nhân hẹp hàm trên điều trị bằng khí cụ ốc nong nhanh. Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang. Ghi nhận các đặc điểm lâm sàng và đo một số kích thước sọ mặt trên phim CBCT trước điều trị của 30 bệnh nhân. Kết quả: tuổi trung bình của các bệnh nhân là 11,55 ± 2,18. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa độ rộng cung răng trên và dưới đo trên mẫu thạch cao và đo trên phim CBCT.

Nội dung Text: Đặc điểm lâm sàng, xquang bệnh nhân hẹp hàm trên điều trị bằng ốc nong nhanh

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 511 - THÁNG 2 - SỐ 2 - 2022 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, XQUANG BỆNH NHÂN HẸP HÀM TRÊN ĐIỀU TRỊ BẰNG ỐC NONG NHANH Võ Thị Thuý Hồng1, Nguyễn Thị Hồng2 TÓM TẮT stage, the maxillary is narrower than mandible when measure on plaster model and CBCT film. 13 Mục tiêu nghiên cứu: xác định đặc điểm đặc trưng Keywords: maxillary constriction, Yonsei index, trên lâm sàng và phim CBCT của các bệnh nhân hẹp CBCT, rapid maxillary expansion. hàm trên điều trị bằng khí cụ ốc nong nhanh. Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang. Ghi nhận các đặc I. ĐẶT VẤN ĐỀ điểm lâm sàng và đo một số kích thước sọ mặt trên phim CBCT trước điều trị của 30 bệnh nhân. Kết quả: Tỉ lệ lệch lạc răng ở trẻ em Việt Nam tương tuổi trung bình của các bệnh nhân là 11,55 ± 2,18. đối cao.[1],[2] Nguyên nhân có thể do hẹp Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa độ xương hàm trên với biểu hiện trên lâm sàng hay rộng cung răng trên và dưới đo trên mẫu thạch cao và gặp nhất là tình trạng cắn chéo răng sau 1 hoặc đo trên phim CBCT. Mức độ cốt hoá đường khớp giữa 2 bên. Bệnh cần được chẩn đoán và điều trị kịp xương hàm trên ở giai đoạn A, B, C. Độ rộng cung răng hàm trên hẹp hơn so với hàm dưới - 3,51 mm thời vì sự phát triển theo chiều ngang của xương (R6) và - 2,21 mm (R4); sự chênh lệch giữa độ rộng hàm trên sẽ kết thúc sớm hơn các hướng xương hàm trên và xương hàm dưới tại vị trí răng 6 là khác.[4] Ngày nay, với sự tiến bộ của các -2,68 ± 1,81mm theo chỉ số Yonsei. Kết luận: tuổi của phương tiện chẩn đoán, phim Conbeam CT các bệnh nhân hẹp hàm trên có chỉ định nong hàm (CBCT) cho phép các Bác sỹ đo đạc kích thước bằng ốc nong nhanh ở giai đoạn đang tăng trưởng, sọ mặt theo không gian ba chiều và vì vậy việc trên phim CBCT mức độ cốt hoá của đường khớp giữa xương hàm trên ở giai đoạn chưa hoàn toàn đóng chẩn đoán và điều trị những trường hợp hẹp khớp, hàm trên hẹp so với hàm dưới khi đo trên mẫu hàm trên trở nên chính xác và dễ dàng hơn. [8] thạch cao và trên phim CBCT. Khí cụ ốc nong nhanh hàm trên thường được chỉ Từ khoá: Hẹp hàm trên, chỉ số Yonsei, CBCT, ốc định cho các trường hợp hẹp xương hàm trên, nong nhanh còn trong giai đoạn tăng trưởng nhằm mục đích SUMMARY tách đường khớp giữa xương hàm trên và làm CLINICAL AND X RAY CHARACTISITICS OF rộng xương hàm trên theo chiều ngang. Tuy MAXILARY CONSTRICTION PATIENTS nhiên, khi bệnh nhân đã qua dậy thì, đường TREATED WITH RAPID MAXILLARY EXPANSION khớp giữa sẽ cốt hoá nhiều hơn so với các bệnh Objective: Determined the clinical and X ray nhân nhỏ tuổi và mức độ tách được đường khớp characteristics of maxillary constriction patients treated with rapid maxillary expansion. Methods: A giữa sẽ hạn chế. [10] Do đó, khi chỉ định nong descriptive cross-sectional. Recorded clinical features hàm bằng khí cụ nong nhanh cần khai thác các and measurements on CBCT film before treatment of đặc điểm lâm sàng và chụp phim CBCT để đánh 30 patients. Results: The mean age of the patients giá xương hàm và răng theo không gian ba was 11.55 ± 2.18. There was no statistically significant chiều. Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu: difference between the upper and lower dental arch Đặc điểm lâm sàng và Xquang trước điều trị widths when measured on plaster model and CBCT film. The ossification's degrees of the midpalatal bệnh nhân hẹp hàm trên điều trị bằng ốc nong suture were in stage A, B or C. The width of the upper nhanh. Mục tiêu nhằm xác định các đặc điểm dental arch was narrower than lower dental arch - đặc trưng trên lâm sàng và phim CBCT ở các 3.51 mm (intermolar) and - 2.21 mm (interpremolar); bệnh nhân trên giúp chẩn đoán và chọn lựa khí the maxillary width at the first molar was smaller the cụ điều trị phù hợp. mandibular width 2,68 ± 1,81mm according to the Yonsei index Conclusion: the age of maxillary II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU contriction patients treating with rapid maxillary expansion are in growing stages, the ossification's Địa điểm và thời gian: Khoa nắn chỉnh răng degrees of the midpalatal suture are incomplete closed – Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội và Viện đào tạo Răng Hàm Mặt – Trường Đại học Y Hà Nội từ tháng 6/2019 đến tháng 8/2020. 1Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân hẹp hàm 2Đại học Y Dược Thái Nguyên. trên và có chỉ định điều trị bằng khí cụ nong Chịu trách nhiệm chính: Võ Thị Thuý Hồng nhanh. Tiêu chuẩn chọn lựa: Lâm sàng có cắn Email: vothuyhong71@gmail.com chéo răng sau, đo trên phim CBCT có hẹp hàm Ngày nhận bài: 6.12.2021 trên theo chỉ số Yonsei [8] (Độ rộng xương hàm Ngày phản biện khoa học: 18.01.2022 trên < 48,36 ± 2,72mm, mức độ chênh lệch giữa Ngày duyệt bài: 7.2.2022 49

vietnam medical journal n02 - FEBRUARY - 2022 độ rộng xương hàm trên và hàm dưới < - 0,39 ± 1,87mm). Loại trừ: các trường hợp dị tật bẩm sinh. Phương pháp nghiên cứu: Can thiệp lâm sàng không đối chứng. Cỡ mẫu: Xác định bằng công thức ước lượng một giá trị trung bình: d2 n = Z21 – α/2 d2 Hình 2,3. Độ rộng xương hàm trên (AWU6) và Trong đó: n: Cỡ mẫu nghiên cứu cần có độ rộng xương hàm dưới (AWL6) d: Độ lệch chuẩn (Dựa theo nghiên cứu của Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được Garrett [5] độ mở rộng trung bình của đường ráp thực hiện tại cơ sở có sự đồng ý của viện Đào khớp giữa khẩu cái ở vị trí răng hàm lớn thứ nhất tạo RHM đại học y Hà Nội và bệnh viện RHM là: 2,55 ± 1,31mm chọn d = 1,31) Trung Ương. Nghiên cứu tuân thủ các nguyên d: Độ chính xác tuyệt đối mong muốn (chọn d tắc đạo đức nghiên cứu. = 0,5) III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU α: Mức ý nghĩa thống kê, chọn α = 0,05, Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là tương ứng Z1-α/2 = 1,96 11,55 ± 2,18 tuổi. Bệnh nhân ít tuổi nhất là 8 → Thay vào công thức tính được n ≈ 26,37. Thực tế chúng tôi tiến hành trên 30 bệnh nhân. tuổi, lớn tuổi nhất là 16 tuổi. Phương tiện nghiên cứu: Bệnh án nghiên cứu, thước kẹp điện tử đo mẫu thạch cao, phim CBCT và phần mềm đọc phim đi kèm. Các chỉ số và biến số nghiên cứu: Tuổi, giới, khớp cắn theo phân loại Angle, đo độ rộng cung răng trên mẫu thạch cao và trên phim CBCT với lát cắt Coronal tại các vị trí răng nanh, răng hàm nhỏ Biểu đồ 1. Phân bố bệnh nhân theo giới thứ nhất, răng hàm lớn thứ nhất. Trên mặt phẳng Axial đo độ rộng xương hàm trên và hàm dưới từ khoảng cách từ chẽ chân răng hàm lớn thứ nhất bên phải đến bên trái của hàm trên (AWU6) và hàm dưới (AWL6). Xử lý số liệu: số liệu được nhập và phân tích với phần mềm SPSS 16.0. Biểu đồ 2. Đặc điểm khớp cắn theo Angle của đối tượng nghiên cứu Tỉ lệ sai khớp cắn loại III hai bên là lớn nhất (43%), sau đó là sai khớp cắn loại I cả 2 bên (30%), thấp nhất là sai khớp cắn loại II cả 2 bên (10%). Khớp cắn hỗn hợp (tương quan răng hàm Hình 1. Độ rộng cung răng vùng răng hàm lớn lớn thứ nhất hàm trên hai bên khác nhau) chiếm thứ nhất đo trên phim CBCT 17%. Bảng 1. Các giai đoạn cốt hóa của đường khớp giữa xương hàm trên theo nhóm tuổi Các giai đoạn A B C Tổng Tuổi n % n % n % n % 8 - 12 13 72,2 4 22,2 1 5,6 18 100 13 -16 0 0 6 50 6 50 12 100 n 30 100 Mức độ cốt hoá đường khớp giữa xương hàm trên trong nghiên cứu đều nằm ở giai đoạn A, B, C và không có bệnh nhân nào có mức độ cốt hoá nằm ở giai đoạn D và E. Bảng 2. Độ rộng cung răng hàm trên và dưới ở thời điểm trước nong hàm 50

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 511 - THÁNG 2 - SỐ 2 - 2022 Độ rộng cung răng Đo trên mẫu Đo trên phim Sai số giữa hai P (mm) (n=30) thạch cao(X1) CBCT(X2) phép đo (X1 – X2) X SD X SD X SD Hàm trên (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Răng C – 3 33,15 3,57 33,28 3,57 -0,13 0 0,748 Răng D – 4 37,61 4,19 37,74 4,18 -0,13 0,01 0,754 Răng 6 – 6 46,00 3,31 45,67 4,01 0,33 -0,7 0,588 Hàm dưới Răng C – 3 30,22 3,89 30,27 3,81 -0,05 0,08 0,858 Răng D – 4 39,81 3,73 39,95 3,73 -0,14 0 0,792 Răng 6 – 6 49,26 3,56 49,18 3,61 0,08 -0,05 0,942 (T Test) Độ rộng cung răng hàm trên và hàm dưới tại 60% cao hơn nhóm 13 – 16 tuổi có 12 bệnh các vị trí được đo trên mẫu thạch cao và đo trên nhân chiếm tỉ lệ 40% (bảng 1). Tuổi dậy thì, phim CBCT, sai số giữa hai phương pháp không người Việt nam thường dậy thì muộn hơn so với có ý nghĩa thống kê (P > 0,05) người da trắng, trước 13 tuổi phần lớn các bé Bảng 3. Độ rộng xương hàm trên và hàm chưa dậy thì. Các bệnh nhân nong hàm trong dưới tại vị trí răng hàm lớn thứ nhất đo nghiên cứu đa phần đến sớm ở trước tuổi dậy thì trên phim CBCT như vậy ốc nong nhanh sẽ có hiệu quả nong n = 30 X SD tách đường khớp giữa được nhiều hơn so với các AWU6 (mm) 44,57 2,05 bệnh nhân đến muộn, khi đường khớp đã cốt AWL6 (mm) 47,25 2,46 hoá nhiều. Phim CBCT cho biết mức độ cốt hóa AWU6 – AWL6 (mm) - 2,68 1,81 của đường khớp giữa khẩu cái và chia thành 5 Độ rộng xương hàm trên trung bình là 44,57 giai đoạn A, B, C, D, E.[3] Trong nghiên cứu của ± 2,05mm. Sự chênh lệch giữa độ rộng xương chúng tôi, với độ tuổi của đối tượng nghiên cứu hàm trên và dưới trung bình là – 2,68 ± 1,81mm. là 8 – 16 tuổi, sự cốt hóa của đường khớp giữa xương hàm trên chỉ gặp 3 giai đoạn A, B và C, IV. BÀN LUẬN không gặp giai đoạn D và E (bảng 1). Kết quả Trong 30 bệnh nhân tham gia nghiên cứu, số này cũng tương tự nghiên cứu của Angelieri [3], bệnh nhân nữ là 18 (60%) và nam là 11 (40%) sự cốt hóa của đường khớp ở giai đoạn A và B (biểu đồ 1). Nhu cầu thẩm mỹ ở nữ cao hơn nam được quan sát thấy trên các bệnh nhân dưới 13 vì thế tâm lý các bậc cha mẹ vẫn thường quan tuổi; còn giai đoạn C chủ yếu xảy ra từ 11 đến tâm nhiều đến thẩm mỹ cho bé gái hơn các bé 17 tuổi. Kết quả nghiên cứu của Jimenez-Valdivia trai, đây là một yếu tố góp phần làm cho tỉ lệ cho thấy khả năng tìm thấy đường khớp mở (giai bệnh nhân nữ cao hơn nam. Tuổi trung bình của đoạn cốt hóa A, B, C) ở tuổi 10 đến 15 là 70,8%; nhóm bệnh nhân nghiên cứu là: 11,55 ± 2,18. tuổi 16 đến 20 và 21 đến 25 lần lượt là 21,2% và Độ tuổi trong nghiên cứu của chúng tôi tương 17%. [6] Việc chụp phim CBCT trước khi nong đương với nghiên cứu của Karaman (2006), khi hàm là cần thiết, nhất là những bệnh nhân đã nong trên 20 bệnh nhân tuổi trung bình là 12,8 qua tuổi dậy thì để đánh giá sự cốt hóa của ± 1,4 [7] và nghiên cứu của Cao Bá Tri trên 35 đường khớp giữa xương khẩu cái nhằm lựa chọn bệnh nhân có độ tuổi trung bình là 11,14 ± 2,88 phương pháp nong hàm thích hợp. Nghiên cứu [1]; cao hơn nghiên cứu của Sabrina Mutinelli của chúng tôi có sự cốt hóa của đường khớp (2008) trên 31 bệnh nhân tuổi trung bình là 7,3 giữa tăng dần theo tuổi, nhóm 13 đến 16 tuổi ± 1,1 [9]; thấp hơn so với nghiên cứu của không có trường hợp nào cốt hoá ở giai đoạn A Garrett (2008) tuổi trung bình là 14,8 ± 1,7. [5] (bảng 1). Vì vậy, mặc dù bệnh nhân đến muộn Các khí cụ nong hàm sẽ tác động tốt nhất 16 tuổi nhưng vì đường khớp giữa chưa cốt hoá trong giai đoạn đường khớp giữa khẩu cái chưa hoàn toàn nên có thể sử dụng ốc nong nhanh liền xương, có thể tạo được tác động tách đường một mình mà không cần chỉ định vít neo chặn ráp khớp nếu có thiết kế hợp lý và độ lớn của lực kết hợp vẫn có thể tách được đường khớp. đủ lớn. Sự cài khớp tăng dần khiến việc tách Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy kém phát khớp trở nên khó khăn, đặc biệt sau tuổi dậy thì. triển chiều ngang xương hàm trên gặp ở cả ba Độ tuổi thích hợp cho điều trị nong hàm là loại sai khớp cắn theo phân loại Angle (Biểu đồ khoảng 6 – 16 tuổi.[10] Nghiên cứu của chúng 2). Trong đó, sai khớp cắn loại III hai bên chiếm tôi, nhóm 8 -12 tuổi có 18 bệnh nhân chiếm tỉ lệ tỉ lệ lớn nhất (chiếm 43,5%), sau đó đến sai 51

vietnam medical journal n02 - FEBRUARY - 2022 khớp cắn loại I hai bên (30%), sai khớp cắn loại chiều ngang khi đo trên phim CBCT. Với mức độ II hai bên chiếm tỉ lệ ít nhất (10%), khớp cắn hẹp nhiều như vậy và mức độ cốt hoá đường hỗn hợp chiếm 17. Do có sự bất tương xứng về khớp giữa ở giai đoạn chưa cốt hoá hoàn toàn tương quan hai hàm theo chiều ngang nên cung nên chỉ định nong hàm để tách rộng đường khớp răng hàm trên nằm ở phía trong cung răng hàm giữa xương hàm trên bằng khí cụ nong nhanh là dưới tạo nên khớp cắn chéo. Vì vậy, cắn chéo phù hợp. răng sau là một biểu hiện hay gặp của hẹp hàm trên. Mức độ hẹp hàm trên nhiều hay ít sẽ gây V. KẾT LUẬN ra các mức độ cắn chéo khác nhau. Cắn chéo ít Đặc trưng lâm sàng và Xquang của các bệnh có thể điều chỉnh bằng nong rộng cung răng với nhân hẹp hàm trên điều trị bằng khí cụ ốc nong dây cung mở rộng nhưng nếu cắn chéo nhiều chỉ nhanh là tuổi còn trong giai đoạn tăng trưởng, định nong rộng xương hàm trên là bắt buộc, để trên phim CBCT đường khớp giữa xương hàm tránh gây ra tình trạng chân răng sau khi nong trên mức độ cốt hoá chưa hoàn toàn, gặp nhiều sẽ nằm ngoài xương ổ răng hoặc tái phát sau nhất ở sai khớp cắn loại III theo phân loại Angle, điều trị. Chúng tôi đo độ rộng cung răng trên và có cắn chéo các răng sau trên lâm sàng và trên dưới tại các vị trí C – 3, D – 4, 6 – 6 trên mẫu phim CBCT, hẹp hàm trên với mức độ chênh lệch hàm thạch cao và trên phim CBCT ở lát cắt giữa hàm trên và hàm dưới trung bình là – 2,68 coronal, kết quả cho thấy sai số giữa hai cách đo ± 1,81mm theo chỉ số Yonsei. rất nhỏ, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê TÀI LIỆU THAM KHẢO (P>0,05) (Bảng 2). Vì vậy, đo độ rộng cung răng 1. Cao Bá Tri. (2011). Đánh giá hiệu quả của việc trên mẫu thạch cao hay đo trên phim CBCT kết sử dụng ốc nong nhanh trong điều trị kém phát quả tương đương nhau. Bảng 2, các số đo ở triển chiều ngang xương hàm trên, Luận văn thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.. vùng D – 4; 6 – 6 cho thấy tương quan hai hàm 2. Nguyễn Thị Thu Phương. (2015). Điều trị kém ở vùng răng sau, hàm trên hẹp so với hàm dưới, phát triển chiều ngang và chiều trước - sau xương cắn chéo là -3,51mm (răng hàm lớn) và - hàm trên, Nhà xuất bản Y học. 2,21mm (răng hàm nhỏ thứ nhất). Phương pháp 3. Angelieri F, Franchi L, Cevidanes LHS, đo trên mẫu hàm thạch cao là phương pháp phổ McNamara JA. Diagnostic performance of skeletal maturity for the assessment of midpalatal suture biến từ trước đến nay, được sử dụng trong rất maturation. Am J Orthod Dentofacial Orthop. nhiều nghiên cứu[1], [2]. Tuy nhiên, sử dụng 2015;148(6):1010-1016. mẫu thạch cao sẽ không đo được vùng xương 4. Haas AJ. (1980) Long-term posttreatment hàm nơi chân răng nằm sâu trong đó và chỉ đo evaluation of rapid palatal expansion. Angle Orthod.;50(3):189-217. được phần thân răng nhô lên bề mặt xương 5. Garrett BJ, Caruso JM, Rungcharassaeng K, hàm. Do đó, đo trên mẫu thạch cao sẽ không Farrage JR, et al (2008): Skeletal effects to the đưa ra được kết quả chính xác về mức độ hẹp maxilla after rapid maxillary expansion assessed của xương hàm trên, đặc biệt trong trường hợp with cone-beam computed tomography. American để bù trừ cho hàm trên hẹp đảm bảo chức năng Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics; 134(1):8-9. nhai thì thân răng hàm dưới thường ngả về lưỡi 6. Jimenez-Valdivia L, Malpartida-Carrillo V, để chạm được với răng hàm trên. Phim CBCT Rodriguez-Cardenas Y, et al (2019); cho phép đo được xương hàm phần bề mặt Midpalatal suture maturation stage assessment in xương và phần nền xương hàm có chứa chân adolescents and young adults using cone-beam computed tomography. Progress in răng. Vì vậy phim CBCT cho biết chính xác mức Orthodontics.;20:38. độ hẹp xương hàm trên, đặc biệt các trường hợp 7. Karaman Ali (2006). Examination of the Soft thân răng nghiêng để bù trừ sự mất cân xứng tissue changes Rapid Maxillary Expansion. Dept. of xương. Trước điều trị, độ rộng xương hàm trên Orthodontics. và xương hàm dưới đo tại vị trí chẽ các chân 8. Koo YJ, Choi SH, Keum BT, et al. (2017) Maxillomandibular arch width differences at răng của răng hàm lớn thứ nhất cho kết quả lần estimated centers of resistance: Comparison lượt là 44,57± 2,05mm và 47,25± 2,46mm, nhỏ between normal occlusion and skeletal Class III hơn giá trị bình thường theo chỉ số Yonsei (bảng malocclusion. The Korean Journal of Orthodontics.; 3). Sự chênh lệch giữa độ rộng xương hàm trên 47:167. 9. Sabrina Mutinelli. (2008) Dental arch changes và dưới tại vị trí răng hàm lớn thứ nhất trung following rapid maxillary expansion. European bình là – 2,68 ± 1,81mm (bảng 3) nhỏ hơn nhiều Journal of Orthodontics.:2 – 8. so với giá trị bình thường theo chỉ số Yonsei. [8] 10. Richard E. Barnes. (1956); The early Như vậy, trước điều trị các đối tượng nghiên cứu expansion of deciduous arches and its effect on the developing permanent dentition. Am. J. Orthodont. có biểu hiện hẹp xương hàm trên nhiều theo 42, 83-97. 52

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/dac-diem-lam-sang-xquang-benh-nhan-hep-ham-tren-dieu-tri-bang-oc-nong-nhanh-2530529.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY