Đặc điểm và một số yếu tố liên quan đến mức độ nặng của bệnh tay chân miệng ở trẻ em tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Đặc điểm và một số yếu tố liên quan đến mức độ nặng của bệnh tay chân miệng ở trẻ em tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
  • Mã tin : 420
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễn thường gặp ở trẻ nhỏ; bài viết tiến hành nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm và một số yếu tố liên quan đến mức độ nặng của bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên từ 01/2019 đến 07/2020.

Nội dung Text: Đặc điểm và một số yếu tố liên quan đến mức độ nặng của bệnh tay chân miệng ở trẻ em tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

TNU Journal of Science and Technology 225(11): 143 - 148 ĐẶC ĐIỂM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH TAY CHÂN MIỆNG Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Vi Ngọc Linh*, Khổng Thị Ngọc Mai Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễn thường gặp ở trẻ nhỏ. Nghiên cứu của chúng tôi nhằm mô tả đặc điểm và một số yếu tố liên quan đến mức độ nặng của bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên từ 01/2019 đến 07/2020. Nghiên cứu bằng phương pháp mô tả cắt ngang đã theo dõi 120 trẻ từ 02 tháng đến 5 tuổi được chẩn đoán xác định bệnh tay chân miệng theo hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ nam/ nữ là 1,9/1. Nhóm tuổi mắc bệnh nhiều nhất là dưới 3 tuổi. Các triệu chứng hay gặp: sốt cao, đau miệng, giật mình, nôn ói. Bạch cầu tăng chiếm 55%. Tiểu cầu > 400.000/mm 3 chiếm 19,2%. CRP tăng chiếm 77,5%, EV71 dương tính chiếm 5,8%. Các yếu tố có liên quan đến mức độ nặng của bệnh tay chân miệng: sốt cao >39oC, nôn ói, thở nhanh, mạch nhanh > 150 lần/ phút, giật mình, run chi, yếu chi, sang thương niêm mạc, tiểu cầu > 350.000/mm3, test EV71 dương tính. Từ khóa: Tay chân miệng; yếu tố liên quan đến mức độ nặng; truyền nhiễm; trẻ em; lâm sàng Ngày nhận bài: 29/9/2020; Ngày hoàn thiện: 28/10/2020; Ngày đăng: 31/10/2020 CHARACTERISTICS AND SOME FACTORS RELATED TO SEVEREHAND, FOOT AND MOUTH DISEASE IN CHILDREN IN THAI NGUYEN CENTRAL HOSPITAL Vi Ngoc Linh*, Khong Thi Ngoc Mai TNU – University of Medicine and Pharmacy ABSTRACT Hand, foot and mouth disease is a common infectious disease in young children. Our study aims to describe the characteristics and some factors related to the severity of patients with hand, foot and mouth disease at Thai Nguyen Central Hospital from January 2019 to July 2020. The study by cross-sectional descriptive method followed 120 children from 02 months to 5 years old who were diagnosed with the guidance of the Ministry of Health of Vietnam. Research results show that the male/ female ratio was 1.9/ 1. Age group most affected was under 3 years old. Common symptoms included high fever, mouth pain, startling, and vomiting. Leukocytes increased by 55%. Platelets > 400,000/ mm3 accounted for 19.2%. CRP increased by 77.5%, positive EV71 accounted for 5.8%. Factors related to the severity of hand, foot and mouth disease consisted of high fever > 39oC, vomiting, tachypnea, tachycardia > 150 beats/ min, startle, limb tremor, limb weakness, mucosal lesions, platelets 350,000/ mm3, and positive EV71 test. Keywords: Hand, foot and mouth; risk factors; infectious; children; clinical. Received: 29/9/2020; Revised: 28/10/2020; Published: 31/10/2020 * Corresponding author. Email: vingoclinhytn@gmail.com http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn 143

Vi Ngọc Linh và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(11): 143 - 148 1. Đặt vấn đề - Cỡ mẫu được ước tính theo công thức tính Bệnh tay chân miệng (TCM) là bệnh nhiễm cỡ mẫu ước lượng một tỷ lệ: trùng do virus đường ruột gây ra, thường gặp p. (1 – p) ở trẻ nhỏ, có thể xảy ra thành những đợt dịch n = Z2(1-α/2) . d2 lớn. Theo hệ thống báo cáo giám sát bệnh n: Là cỡ mẫu tối thiểu cần có truyền nhiễm, từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước ghi nhận 10.745 trường hợp mắc TCM α=0.05: Mức ý nghĩa thống kê tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 6.662 Z(1-α/2) = 1.96: Hệ số giới hạn tin cậy trường hợp nhập viện, không có tử vong [1]. Virus gây bệnh chủ yếu là Coxackie A16 và d= 0.05: Độ chính xác mong muốn Enterovirus 71 với các đặc điểm lâm sàng: p = 0.915: tỉ lệ trẻ mắc tay chân miệng có phát ban dạng bóng nước ở tay, chân, mông, phát ban dạng bóng nước ở da theo nghiên gối, khuỷu, và/ hoặc loét miệng. Bệnh có thể cứu của Nguyễn Kim Thư [3]. diễn tiến nặng với các tổn thương ở não, đặc biệt là thân não, ảnh hưởng lên tim, phổi… Thay vào công thức, ta có cỡ mẫu tối thiểu là 120. gây nên bệnh cảnh sốc, suy hô hấp, phù phổi Phương pháp chọn mẫu thuận tiện. và tử vong nếu không được chẩn đoán và điều 2.4. Kỹ thuật và công cụ thu thập số liệu: trị kịp thời. Do đó, chúng tôi thực hiện nghiên Tiến hành thu thập số liệu bằng bệnh án mẫu cứu “Đặc điểm và một số yếu tố liên quan đến bệnh TCM nặng ở trẻ em tại Bệnh viện Trung đã thiết kế sẵn. ương Thái Nguyên” để giúp các bác sĩ lâm 2.5. Xử lý số liệu: Theo phương pháp thống sàng có thêm kinh nghiệm trong chẩn đoán, kê y học. Phần mềm SPSS 20.0 tiên lượng và kết quả điều trị tốt hơn. 3. Kết quả nghiên cứu 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 2.1. Đối tượng nghiên cứu - Tiêu chuẩn chọn lựa: Trẻ từ 02 tháng đến 5 Bệnh TCM xuất hiện ở hầu hết các quý trong tuổi được chẩn đoán xác định bệnh TCM dựa năm. Bệnh bùng phát vào các tháng 7, 8, 9, 10. theo lâm sàng và cận lâm sàng theo hướng Cao nhất vào tháng 9 có 36 ca chiếm 30%. dẫn của Bộ Y tế Việt Nam (2012) [2]. Thời gian nằm viện trung bình của các bệnh - Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân chuyển bệnh nhi là 5,23 ngày. Số ngày nằm viện ngắn nhất viện khác, hoặc bỏ điều trị, không theo dõi là 3 ngày, số ngày nằm viện lâu nhất là 13 đến khi bệnh ổn định. ngày. Trong đó, thời gian nằm từ 3 – 7 ngày - Địa điểm và thời gian: Bệnh viện Trung ương chiếm tỉ lệ cao nhất là 69,2%, số ngày nằm Thái Nguyên, tháng 01/2019 – 07/2020. viện < 3 ngày là 19,2%. Số ngày nằm viện > 7 2.2. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang ngày chiếm 11,7%. 2.3. Cỡ mẫu Bảng 1. Đặc điểm chung bệnh nhân mắc TCM trong nghiên cứu Giới Nam Nữ Tổng % Tuổi (tháng) ≥ 2 –

Vi Ngọc Linh và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(11): 143 - 148 3.2. Đặc điểm lâm sàng miệng) gặp nhiều nhất (45,8%). Sang thương Bảng 2. Tần suất xuất hiện các triệu chứng lâm sàng da đơn thuần ít gặp nhất (17,5%). Bệnh nhân Kết quả bảng 3 cho thấy hầu hết bệnh nhân ở độ n % Đặc điểm 2a (75%). Độ 3 chỉ có 1,7% và không có độ 4. Đau miệng 95 79,2 Giật mình 91 75,8 3.3. Đặc điểm cận lâm sàng Sốt cao 85 70,8 Bảng 4. Đặc điểm cận lâm sàng của bệnh nhân Nôn ói 56 46,7 lúc nhập viện Sang thương niêm mạc (loét miệng) 55 45,8 Bệnh nhân n % Sang thương da + niêm mạc miệng 44 36,7 Kết quả Sang thương da đơn thuần 21 17,5 Số lượng bạch cầu ≥ 12.000/ mm3 66 55 Tiêu chảy 31 25,8 Số lượng bạch cầu ≥ 16.000/ mm3 54 45,0 Mạch nhanh >150 lần/phút 30 25,0 Số lượng tiểu cầu Run chi 21 17,5 ≤ 150.000/ mm3 5 4,2 Co giật 4 3,3 >150.000 - ≤ 300.000/ mm3 42 35 Thở nhanh theo tuổi 11 9,2 >300.000 - ≤ 350.000/ mm3 29 24,2 Li bì 05 4,2 >350.000 - ≤ 400.000/ mm3 21 17,5 Yếu chi 1 0,8 > 400.000/ mm3 23 19,2 Bảng 3. Phân độ lâm sàng CRP tăng 93 77,5 Mức độ n % Glucose tăng 22 18,3 Độ 1 1 0,8 EV71 dương tính 7 5,8 Độ 2a 90 75,0 Kết quả bảng 4 cho thấy có 55% bệnh nhân Độ 2b 27 22,5 có bạch cầu tăng > 12.000/mm3. Số lượng Độ 3 2 1,7 Độ 4 0 0 bạch cầu từ > 16.000/mm3, chiếm 45%. Có Tổng 120 100 19,2% bệnh nhi có số lượng tiểu cầu tăng > Kết quả bảng 2 cho thấy các triệu chứng 400.000/mm3. CRP tăng (77,5%), test EV71 thường gặp gồm: đau miệng, giật mình, sốt dương tính (5,8%). cao, nôn ói. Sang thương niêm mạc (loét Bảng 5. Mối liên quan giữa các yếu tố với mức độ nặng của bệnh Mức độ Độ nặng (n = 29) Độ nhẹ (n= 91) p Đặc điểm n % n % Sốt cao 27 31,8 58 68,2 0,02 Giới nam 20 25,3 59 74,7 0,683 Giật mình 27 29,7 64 70,3 0,013 Mạch nhanh 16 53,3 14 46,7

Vi Ngọc Linh và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(11): 143 - 148 Nhận xét: Các yếu tố sốt cao, giật mình, mạch Triệu chứng tuần hoàn và hô hấp gồm mạch nhanh, thở nhanh, nôn ói, co giật, li bì, run nhanh (25%), thở nhanh (9,2%). Tác giả chi, sang thương da + loét miệng, loét miệng Phạm Thị Thu Thủy và cộng sự (2014) ghi đơn thuần, tiểu cầu > 350.000/mm3, EV71 nhận 45,9% bệnh nhân có rối loạn hô hấp, dương tính có mối liên quan đến mức độ nặng thường là thở nhanh [5]. Nghiên cứu của của bệnh TCM. chúng tôi có tỉ lệ gặp rối loạn ít hơn có thể vì ít bệnh nhân độ nặng. 4. Bàn luận Nghiên cứu có 55 trẻ (45,8%) chỉ có sang 4.1. Đặc điểm chung về đối tượng nghiên cứu thương ở niêm mạc (loét miệng). Vừa có sang Qua nghiên cứu 120 bệnh nhi mắc bệnh TCM thương da và vừa loét miệng có 44 trường tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, hợp (36,7%). Sang thương đơn thuần có 21 chúng tôi nhận thấy: tỷ lệ nam/nữ là 1,9/1. trường hợp, chiếm 17,5%. Bệnh TCM xảy ra ở nam giới nhiều hơn ở nữ Phân độ 2a chiếm tỉ lệ cao nhất 75,0%. Độ giới. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu nặng có 2b chiếm tỉ lệ cao (22,5%), độ 3 của Nguyễn Kim Thư năm 2016, tỉ lệ nam/nữ chiếm 1,7% và không có bệnh nhân độ 4. Các 1,7/1 [3]. Bệnh nhân chủ yếu là nhóm tuổi nghiên cứu trước đây tại khu vực phía Bắc dưới 3 tuổi. Trong đó nhóm tuổi từ ≥ 12 – 24 cũng cho thấy kết quả tương tự với phân độ tháng mắc nhiều nhất chiếm 47,5%. Nhóm từ nhẹ chiếm tỉ lệ cao (trên 90%) [3], [4]. 49 đến 60 tháng tuổi chiếm tỉ lệ ít nhất Các xét nghiệm về công thức máu, sinh hóa (0,8%). Kết quả này tương tự với nghiên cứu được theo dõi ngay từ lúc nhập viện. Có 45 về bệnh TCM ở miền Bắc nước ta của Ngũ bệnh nhận mắc bệnh TCM có bạch cầu tăng Duy Nghĩa và cộng sự [4]. Trẻ nhỏ hơn 24 theo tuổi (chiếm 37,5%). Giá trị bạch cầu tháng thường mắc bệnh nhiều hơn có thể vì trung bình là 15.050/mm3. Thấp nhất là trẻ chưa có khả năng vệ sinh và có thói quen 3.700/mm3, cao nhất là 26.300/mm3. Số lượng đưa tay vào miệng. tiểu cầu trung bình là 320.000/mm3. Có 23 4.2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân có tiểu cầu tăng > 400.000/mm3 đối tượng nghiên cứu (chiếm 19,2%). Nghiên cứu cho thấy glucose máu tăng chiếm 18,3%, giá trị glucose trung Đa số bệnh nhân khởi phát bệnh với triệu bình là 4,98 mmol/l. Tỷ lệ CRP tăng chiếm chứng sốt, sốt cao gặp ở 70,8%. Đây là biểu 77,5%, đây là một tỷ lệ khá cao với bệnh hiện đáp ứng của cơ thể với tình trạng nhiễm truyền nhiễm virus. Tỷ lệ EV71 dương tính là virus. Đau miệng là triệu chứng hay gặp nhất 5,8%, tỷ lệ này thấp có thể do tác nhân gây (79,2%) và là dấu hiệu sớm cảnh báo mắc bệnh TCM ở khu vực phía Bắc khá đa dạng bệnh TCM. Mặc dù bệnh TCM lây qua đường bao gồm cả virus Coxsakie A6 (33%), EV71 tiêu hóa, nhưng tiêu chảy chỉ gặp ở 31 bệnh (24,9%), Enterovirus (21,7%) và thấp hơn là nhân, chiếm 25,8%. Nôn ói chiếm 46,7 %. CA16 và CA10 với tỷ lệ lần lượt là 10,2% và Nôn ói không chỉ là triệu chứng của đường 9,7% [4]. tiêu hóa mà còn là triệu chứng thần kinh 4.3. Mối liên quan giữa các yếu tố và mức không đặc hiệu trong bệnh TCM [5]. độ nặng của bệnh Biểu hiện rối loạn thần kinh ở bệnh nhân Nghiên cứu ghi nhận giới tính nam không có TCM đa dạng. Các triệu chứng thần kinh như mối liên quan với mức độ nặng của bệnh với co giật (3,3%), li bì (4,2%), run chi (17,5%), p = 0,683 mặc dù tỉ lệ nam/nữ là 1,9/1. yếu chi (0,8%), và triệu chứng giật mình hay Nguyên nhân của sự khác biệt này chưa được gặp nhất (75,8%). Trong nghiên cứu của làm sáng tỏ, tuy nhiên người ta nghi ngờ có Nguyễn Bạch Huệ năm 2013 tại bệnh viện liên quan đến khả năng mẫn cảm ở mức độ Nhi Đồng 1 thì giật mình chiếm 83,8% [6]. gen của ký chủ [3]. 146 http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn

Vi Ngọc Linh và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(11): 143 - 148 Bệnh nhân mắc TCM sốt cao trên 39oC có cắt tiểu cầu > 400.000/mm3 có ý nghĩa thống mối liên quan đến mức độ nặng của bệnh kê [3], tuy nhiên nghiên cứu của chúng tôi với TCM, p = 0,02. Tỷ lệ này giống với nghiên tiểu cầu cầu > 350.000/mm3 đã có mối liên cứu của Nguyễn Kim Thư, sốt cao trên quan có ý nghĩa thống kê. Nghiên cứu của 38,5ºC có liên quan đến bệnh nặng với OR = Bùi Quốc Thắng cũng ghi nhận điểm cắt tiểu 2,7 và p < 0,05 [3]. cầu >350.000/mm3 có liên quan đến chuyển độ nặng với OR là 3,6 (95% CI: 3,1 – 6,3) [8]. Phân tích mối liên quan giữa các triệu chứng Tiểu cầu tăng có lẽ do giữ vai trò quan trọng thần kinh với mức độ nặng của bệnh cho thấy: trong phản ứng của cơ thể đối với nhiễm giật mình, run chi, yếu chi, co giật có liên trùng, đặc biệt là siêu vi. Vì vậy, tăng tiểu cầu quan có ý nghĩa thống kê với mức độ nặng giải thích phản ứng viêm mạnh làm tăng nguy của bệnh. Theo nghiên cứu của Nguyễn Kim cơ mắc bệnh nặng. Trẻ nhiễm EV71 có liên Thư, tỷ lệ trẻ có triệu chứng giật mình chiếm quan đến mức độ nặng của bệnh với p = đến 51,4% và có liên quan đến bệnh nặng với 0,001. Nhiều nghiên cứu ghi nhận EV71 là OR = 4,4 [3]. Giật mình gặp ở các bệnh nhân tác nhân gây bệnh có liên quan đến mức độ độ nhẹ và độ nặng, mặc dù không phải bệnh nặng của bệnh [3], [6]. nhân nào có triệu chứng giật mình cũng diễn Trong nghiên cứu này, bạch cầu > biến nặng nhưng cần theo dõi sát tần số giật 16.000/mm3 không có liên quan với mức độ mình để phát hiện biến chứng thần kinh để xử nặng của bệnh. Tác giả Tăng Chí Thượng lý kịp thời. Ghi nhận mối liên quan giữa nôn cũng cho kết quả tương tự [7]. Mặc dù đây là ói với mức độ nặng của bệnh TCM, với p = một bệnh do virus nhưng có thể do bệnh 0,019. Như vậy nôn ói là một dấu hiệu dự báo TCM gây nên các tổn thương bội nhiễm. Do bệnh nặng. đó khi tiến trình viêm xảy ra bạch cầu sẽ được Nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa phóng thích và tăng nhanh trong máu. Chúng loét miệng đơn thuần với mức độ nặng của tôi không ghi nhận mối liên quan giữa tăng bệnh TCM với p = 0.015. Kết quả này tương đường huyết với mức độ nặng của bệnh. tự với nghiên cứu của Tăng Chí Thượng và Trong nghiên cứu của Phạm Thị Thu Thủy lại cộng sự khi phân tích các yếu tố nguy cơ gây thấy đường huyết tăng có ý nghĩa ở bệnh biến chứng [7]. Vừa có sang thương da, vừa nhân độ 4 và bệnh nhân tử vong [5]. Có thể có loét miệng cũng có mối liên quan với mức do trong nghiên cứu của chúng tôi không có độ nặng của bệnh, có ý nghĩa thống kê với p = bệnh nhân độ 4, tỉ lệ bệnh nhân độ 3 thấp. 0.04. Hạn chế của nghiên cứu là không mô tả 5. Kết luận được số lượng sang thương, hình ảnh cụ thể - Bệnh TCM xảy ra chủ yếu ở nhóm tuổi từ 1 của vết loét. đến < 3 tuổi. Trẻ nam mắc cao hơn ở trẻ nữ Mạch nhanh và thở nhanh mặc dù trong với tỷ lệ 1,9/1. nghiên cứu xuất hiện ít nhưng lại có liên quan - Các triệu chứng lâm sàng hay gặp như sốt cao đến độ nặng của bệnh với lần lượt p = 400.000/mm3 (19,2%), CRP tăng nên bởi vai trò đáp ứng viêm của cytokin, do (77,5%), EV71 dương tính (5,8%). phóng thích quá mức các catecholamin cũng - Triệu chứng có liên quan đến mức độ nặng như tác động trực tiếp đến trung tâm tuần của bệnh TCM bao gồm sốt cao >39oC, nôn hoàn, hô hấp ở thân não [3]. ói, thở nhanh, mạch nhanh > 150 lần/phút, Chúng tôi nhận thấy có mối liên quan giữa giật mình, run chi, yếu chi, sang thương ở tiểu cầu > 350.000/mm3 với mức độ nặng của niêm mạc. Tiểu cầu > 350.000/mm3, test bệnh, p

Vi Ngọc Linh và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(11): 143 - 148 TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES characteristics and treatment results of hand, foot and mouth disease at Dong Nai [1]. M. T. V. Hoang et al., "Clinical and Children's Hospital resuscitation department aetiological study of hand, foot and mouth 01/2012 - 12/2013," Ho Chi Minh City disease in southern Vietnam, 2013-2015: Medical Journal, vol. 18, no. 1, pp. 346-352, Inpatients and outpatients," Int J Infect Dis, 2014. vol. 80, pp. 1-9, 2019. [6]. N. B. Hue, "Epidemiological, clinical, and [2]. The Ministry of Health, Decision No. 1003/ subclinical characteristics related to death of QD-BYT dated 30 March 2012 guiding the severe hand, foot and mouth disease (Grades diagnosis and treatment of Hand, Foot and III and IV) treated at Children's Hospital 1 in Mouth disease, 2012. 2011," Ho Chi Minh City Medical Journal, [3]. N. K. Thu, "Research on clinical and vol. 17, no. 3, pp. 246-255, 2013. subclinical characteristics and the etiology of [7]. T. C. Thuong et al., "Prognostic factors for hand, foot and mouth disease caused by the virus in hand, foot and mouth disease enterovirus," Ho Chi Minh City Medical patients in Vietnam (2011 - 2012)," Doctor of Journal, vol. 15, no. 3, pp. 102-108, 2011. Medicine Thesis, Hanoi Medical University, [8]. B. Q. Thang, B. Q. Vinh, and V. B. Nga, pp. 108 - 143, 2016. "Relationship between the number of [4]. N. D. Nghia et al., "Results of sentinel leukocytes, platelets and fast blood sugar at surveillance of hand, foot and mouth disease admission with the transition in pediatric in North Vietnam, 2016 - 2018," Journal of patients, hand, foot, mouth and mouth at level Preventive Medicine, vol. 29, no. 12, pp. 63- 2A in Children's Hospital from September 69, 2019. 2012 to January 2013," Ho Chi Minh City [5]. P. T. T. Thuy, and B. Q. Thang, Medical Journal, vol. 18, no. 1, pp. 353-358, "Epidemiological - clinical - subclinical 2014. 148 http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY