MangYTe

Tài liệu y khoa

Đặc điểm và một số yếu tố nguy cơ co giật do sốt ở trẻ em tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Đặc điểm và một số yếu tố nguy cơ co giật do sốt ở trẻ em tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
  • Mã tin: 691
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Nhận xét đặc điểm và xác định một số yếu tố nguy cơ co giật do sốt ở trẻ em tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Đối tượng: Tất cả bệnh nhân nhập trung tâm Nhi khoa bệnh viện trung ương Thái nguyên được chẩn đoán co giật do sốt. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả.

Nội dung Text: Đặc điểm và một số yếu tố nguy cơ co giật do sốt ở trẻ em tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 2 - 2022 CLCS, kết luận này hoàn toàn phù hợp với các patients for a Vietnamese population", Australas J nghiên cứu trước. Điểm hạn chế trong nghiên Ageing. 33(2), tr. E7-10. 3. Zhu M và các cộng sự. (2015), "Evaluating cứu chúng tôi là vì nghiên cứu cắt ngang nên vision-related quality of life in preoperative age- chúng tôi không thể xác định được sự tác động related cataract patients and analyzing its lâu dài của các yếu tố này đến CLCS. Một hạn influencing factors in China: a cross-sectional chế khác của nghiên cứu là cỡ mẫu nhỏ và 91% study", BMC Ophthalmol. 15, tr. 160. 4. Đàm Viết Cương và các cộng sự. (2007), Một người tham gia là dân thành thị vì vậy kết quả số phát hiện chính của nghiên cứu đánh giá tình nghiên cứu chúng tôi không thể đại diện cho dân hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ở Việt số chung. Khả năng chi trả, bệnh lý đi kèm, thị Nam truy cập ngày truy cập ngày 19/6/2021, tại lực nhìn xa, thị lực tương phản liên quan đến CLCS. trang web http://www.hspi.org.vn/vcl/danh-gia- tinh-hinh-cham-soc-suc-khoe-CHO-nguoi-CAO-tuoi- V. KẾT LUẬN o-viet-NAM-t113-1116.html. Bệnh lý đục thủy tinh thể gây ảnh hưởng đến 5. Lê Thị Mỹ Hạnh (2019), Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan ở người đục thủy tinh thể thị lực và làm giảm chất lượng cuộc sống của tại Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh, người bệnh. Khả năng chi trả, bệnh lý đi kèm, thị Khóa luận Tốt nghiệp Bác sỹ Y học Dự phòng, lực nhìn xa, thị lực tương phản là các yếu tố liên Khoa y tế công cộng, Đại học y dược Tp.HCM, quan đến chất lượng cuộc sống của người bệnh Tp.HCM. 6. Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh đục thủy tinh thể. (2010), Bài giảng Nhãn khoa, Nhà xuất bản y học, 64 - 70. TÀI LIỆU THAM KHẢO 7. Bộ Y Tế (10/12/2018), Số: 7328/QĐ-BYT, 1. Kovac B và các cộng sự. (2015), "Validation Quyết định ban hành hướng dẫn chuẩn chất lượng and cross-cultural adaptation of the National Eye về chẩn đoán và điều trị đục thể thủy tinh., BỘ Y Institute Visual Function Questionnaire (NEI VFQ- TẾ, chủ biên. 25) in Serbian patients", Health Qual Life 8. Đỗ Quốc Vũ (2017), Tỷ lệ và các yếu tố liên Outcomes. 13, tr. 142. quan đến té ngã ở người đục thủy tinh thể tuổi già 2. To K. G và các cộng sự. (2014), "Assessing the được chỉ định phẫu thuật Phaco tại Bệnh viện Đại test-retest repeatability of the Vietnamese version học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, of the National Eye Institute 25-item Visual Khóa luận Tốt nghiệp Cử nhân Y tế Công cộng, Function Questionnaire among bilateral cataract Khoa y tế công cộng, Đại học y dược Tp.HCM. ĐẶC ĐIỂM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CO GIẬT DO SỐT Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Nguyễn Văn Bắc1, Nguyễn Thi Xuân Hương1, Nguyễn Bích Hoàng2, Dương Quốc Trưởng1, Nguyễn Thị Phượng1, Bế Hà Thành1, Trần Nhân Duật1 TÓM TẮT trạng thái CGDS chiếm 0,9%. Nguyên nhân gây sốt trong CGDS chủ yếu là bệnh lý ở đường hô hấp trên 35 Mục tiêu: Nhận xét đặc điểm và xác định một số 62,5%. Tỷ lệ ngạt chu sinh trong nhóm CGDS phức yếu tố nguy cơ co giật do sốt ở trẻ em tại bệnh viện hợp là 21,1 % cao hơn so với nhóm CGDS đơn thuần Trung ương Thái Nguyên. Đối tượng: Tất cả bệnh là 2,1%. Kết luận: Co giật do sốt chủ yếu xảy ra ở trẻ nhân nhập trung tâm Nhi khoa bệnh viện trung ương 6-36 tháng đa số là cơn giật đơn thuần, nguy cơ cao Thái nguyên được chẩn đoán co giật do sốt. Phương xuất hiện cơn giật khi thân nhiệt trẻ ở mức trên 390C, pháp: Nghiên cứu mô tả. Kết quả: Co giật do sốt gặp nhiễm trùng đường hô hấp trên, tình trạng ngạt lúc nhiều ở trẻ 6-36 tháng chiếm 81,5%. Tuổi trung bình sinh là yếu tố nguy cơ gây co giật do sốt. lúc nhâp viện là 22,66 ± 12,71 tháng. Cơn co giật xuất Từ khóa: Co giật, sốt trẻ em. hiện khi thân nhiệt trẻ ở mức 39-400 C có tỉ lệ cao nhất 69,3%. Co giật do sốt đơn thuần chiếm ưu thế 82,5% SUMMARY số trường hợp, co giật do sốt phức hợp chiếm 16,6%, CHARACTERISTICS AND SOME RISK FACTORS FOR FEBRILE SEIZURES IN CHILDREN AT 1Đại học Y Dược Thái Nguyên THAI NGUYEN CENTRAL HOSPITAL 2Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên Objectives: To evaluate the characteristics and Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Văn Bắc identify some risk factors for febrile seizures in Email: nguyenvanbacvp.tnu@gmail.com children at Thai Nguyen Central Hospital. Subjects: Ngày nhận bài: 4.01.2022 All patients admitted to the Pediatric Center of Thai Nguyen Central Hospital were diagnosed with febrile Ngày phản biện khoa học: 2.3.2022 convulsions. Methods: Descriptive study. Results: Ngày duyệt bài: 9.3.2022 137

vietnam medical journal n02 - MARCH - 2022 Febrile seizures were common in children 6-36 nhi hoặc để lại nhiều di chứng về sau nếu cơn co months, accounting for 81,5%. The mean age at giật kéo dài và không được kiểm soát [3],[8]. admission was 22,66 ± 12,71 months. Seizures occur when the child's body temperature is at 39-400 C with Việc điều trị co giật do sốt cần dựa vào đặc điểm the highest rate of 69,3%. Simple febrile seizures lâm sàng là co giật do sốt đơn thuần hay co giật accounted for 82,5% of cases, complex febrile do sốt phức hợp, nguyên nhân gây sốt co giật. seizures accounted for 16,6%, febrile seizures status Các yếu tố liên quan đến co giật do sốt rất quan accounted for 0,9%. The cause of fever in FS is mainly trọng giúp thầy thuốc định hướng chẩn đoán, upper respiratory tract disease 62,5%. The rate of điều trị và tiên lượng cho bệnh nhi co giật do sốt. perinatal asphyxia in the CFS group was 21.1% higher than that in the SFS group which was 2.1%. Xuất phát từ thực tiễn trên đề tài “Đặc điểm Conclusions: Febrile convulsions mainly occur in và một số yếu tố nguy cơ co giật do sốt ở trẻ em children 6-36 months, mostly simple seizures, high risk em tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên” được of seizures when the child's body temperature is above tiến hành với mục tiêu: Nhận xét đặc điểm và 390 C, upper respiratory tract infection. Asphyxia at xác định một số yếu tố nguy cơ co giật do sốt ở birth is a risk factor for febrile seizures. Keywords: Convulsions, fever in children. trẻ em tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. I. ĐẶT VẤN ĐỀ II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Co giật do sốt là cơn co giật xảy ra ở trẻ từ 6 1. Đối tượng nghiên cứu: tháng đến 5 tuổi kèm theo sốt mà không có Tiêu chuẩn lựa chọn: Tất cả trẻ nhập trung nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương, không có tâm Nhi khoa bệnh viện trung ương Thái nguyên bằng chứng của rối loạn chuyển hóa cấp tính [7]. được chẩn đoán co giật do sốt. Co giật do sốt được phân loại là co giật do sốt Tiêu chuẩn loại trừ: Không thu thập đủ đơn thuần hoặc co giật do sốt phức hợp. Co giật thông tin (bệnh nhân tử vong, xin về, chuyển do sốt đơn thuần là cơn giật toàn thể, cơn giật viện), gia đình không đồng ý tham gia nghiên cứu. kéo dài dưới 15 phút, chỉ có 1 cơn giật trong 24 2. Phương pháp nghiên cứu: giờ. Co giật do sốt phức hợp kéo dài từ 15 phút 2.1. Thiết kế nghiên cứu. Nghiên cứu mô trở lên, có liên quan đến các dấu hiệu thần kinh tả cắt ngang khu trú, hoặc tái phát trong vòng 24 giờ. Trẻ bị Cách chọn mẫu: Hồi cứu kết hợp tiến cứu. co giật do sốt đơn giản và có biểu hiện tốt không Lấy toàn bộ trẻ co giật do sốt thỏa mãn tiêu cần ghi điện não đồ, chụp CTscaner sọ não hoặc chuẩn lựa chọn để đưa vào nghiên cứu MRI sọ não, trừ trường hợp được chỉ định để xác 2.2. Chỉ số và biến số nghiên cứu định nguyên nhân gây sốt. Đối với những trẻ có Mục tiêu 1: cơn co giật do sốt phức hợp cần chuyên khoa + Giới: Chia 2 nhóm, giới nam và nữ thần kinh kết hợp với các thăm dò cận lâm sàng +Tuổi được chia 3 nhóm: Nhóm dưới 6 tháng, chuyên sâu. nhóm từ 6 tháng đến dưới 36 tháng, nhóm từ 36 Các yếu tố liên quan đến co giật do sốt gồm tháng đến 60 tháng nhiều yếu tố: Bệnh do vi-rút, các vi rút phổ biến + Nhiệt độ: Dùng nhiệt độ thủy ngân, kẹp nhất liên quan đến co giật do sốt bao gồm nách trẻ. Nhiệt độ chia làm 4 nhóm: Nhóm 37,5 - herpesvirus 6 ở người, cúm, adenovirus và 380C, nhóm 38- 390C, nhóm 39- 400C, trên 400C. parainfluenza. Một số loại vắc-xin nhất định như + Đặc điểm cơn co giật: vắc xin sởi-quai bị-rubella có liên quan đến tăng Dạng cơn giật chia 2 loại: Cơn giật toàn thể, nguy cơ co giật do sốt. Một số gen nhất định đã cơn giật cục bộ được xác định là yếu tố nguy cơ của hội chứng Thời gian kéo dài cơn: Dưới 15 phút, trên 15 phút động kinh gia đình cũng có thể làm tăng nguy cơ Số cơn giật trong 24 giờ co giật do sốt. Nguy cơ co giật do sốt liên quan Phân loại cơn giật: co giật do sốt đơn thuần, đến mức độ của nhiệt độ, không phải tốc độ co giật do sốt phức hợp, trạng thái co giật do sốt tăng nhiệt độ và ngưỡng co giật thay đổi theo độ - Co giật do sốt đơn thuần: Cơn co giật toàn tuổi và tính nhạy cảm của từng cá nhân [7]. Các thể, thời gian co giật ngắn dưới 15 phút, xảy ra ở yếu tố nguy cơ khác bao gồm nhiễm trùng sơ các trẻ bình thường, không có dấu hiệu thần kinh sinh sớm, mẹ hút thuốc lá, căng thẳng khi mang khu trú, không có thiếu sót về thần kinh sau cơn, thai, sau sinh trẻ phải điều trị tại đơn vị hồi sức không có cơn thứ hai trong 24 giờ. sơ sinh (ICU), trẻ chậm phát triển tinh thần vận - Co giật do sốt phức hợp là CGDS có kèm động, bố hoặc mẹ có tiền sử co giật do sốt, và đi theo một trong các dấu hiệu sau: Cơn co giật cục gửi nhà trẻ. Co giật là một tình trạng nặng đòi bộ, thời gian co giật kéo dài trên 15 phút đến hỏi phải xử trí cấp cứu vì đe dọa tính mạng bệnh dưới 30 phút, có trên một cơn trong vòng 24 giờ. 138

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 2 - 2022 - Trạng thái co giật do sốt là cơn CGDS kéo thức sinh của trẻ, bệnh lý gây sốt ở trẻ. dài trên 30 phút 3. Xử lý số liệu. Nhập số liệu: phần mềm EXCEL Mục tiêu 2: Tìm các yếu tố liên quan với: Phân tích: dùng phần mềm thống kê y học Tiền sử sinh non, già tháng, ngạt chu sinh, cách SPSS 20.0 III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo tuổi và giới Bảng 1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo tuổi và giới Giới Tổng số Nhóm tuổi p Nam Nữ n % Dưới 6 tháng 1 1 2 1,8 > 0,05 6- 36 tháng 60 33 93 81,5 < 0,05 36 – 60 tháng 12 7 19 16,7 > 0,05 Tổng số 73 41 114 100 Nhận xét: Lứa tuổi bị co giật do sốt gặp nhiều nhất là 6-36 tháng. Sự khác biệt so với các nhóm tuổi khác có ý nghĩa với p 0,05 39- 400C 70 8 79 69,3 < 0,05 ≥ 400C 11 1 12 10,5 > 0,05 Tổng 85 29 114 100 Nhận xét: Cơn co giật xuất hiện nhiều khi thân nhiệt trẻ ở mức 39-400C chiếm tỉ lệ cao nhất chiếm 69,3%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 3. Co giật do sốt liên quan đến tiền sử sản khoa và chu sinh Bảng 3. Co giật do sốt liên quan đến tiền sử sản khoa và chu sinh Tiền sử sản CGDS phức hợp CGDS đơn thuần Tổng p khoa n % n % n % Sinh non 3 15,8 7 7,4 10 8,8 >0,05 Già tháng 1 5,3 5 5,3 6 5,3 >0,05 Can thiệp 1 5,3 14 14,9 15 13,3 >0,05 Ngạt chu sinh 4 21,1 2 2,1 6 5,3 < 0,05 Bình thường 10 52,5 66 70,3 76 67,3 >0,05 Nhận xét: CGDS có bất thường trong tiền sử sản khoa và chu sinh chiếm 32,7%. Tỷ lệ ngạt chu sinh trong nhóm CGDS phức hợp là 21,1% cao hơn so với nhóm CGDS đơn thuần là 2,1% (p < 0,05). 4. Phân loại co giật do sốt 5. Co giật do sốt liên quan đến nguyên nhân gây bệnh 82.5 100 10.5 50 16.6 7.0 Hô hấp trên 0.9 Hô hấp dưới 0 20.0 CGDS CGDS Trạng Tiêu hóa 62.5 đơn phức hợpthái CGDS Cơ quan khác thuần Biểu đồ 1. Phân loại co giật do sốt Nhận xét: Co giật do sốt đơn thuần chiếm ưu Biểu đồ 2. Nguyên nhân gây co giật do sốt thế 82,5% số trường hợp, Co giật do sốt phức hợp Nhận xét: Nguyên nhân gây sốt trong CGDS chiếm 16,6%, trạng thái CGDS chiếm 0,9% chủ yếu là bệnh lý ở đường hô hấp trên chiếm 62,5%. 139

vietnam medical journal n02 - MARCH - 2022 IV. BÀN LUẬN thân nhiệt khi trẻ bị bệnh có kèm theo sốt tránh Có 114 bệnh nhân co giật do sốt (CGDS) đủ để thân nhiệt tăng quá đột ngột, phải hạ sốt kịp tiêu chuẩn nghiên cứu. Tỉ lệ cao nhất ở nhóm 6- thời và nếu được có thể điều trị dự phòng co giật 36 tháng chiếm 81,5%, tuổi trung bình lúc nhâp sớm hơn. viện là 22,66 ± 12,71 tháng. Một số nghiên cứu Nhận xét về tỉ lệ trẻ mắc CGDS đơn thuần và trong nước và nước ngoài cũng cho kết quả phức hợp theo biểu đồ 1 cho thấy, CGDS đơn tương tự. Theo tác giả Nguyễn Thị Thu nghiên thuần gặp ở 94 trẻ (82,5%), CGDS phức hợp 19 cứu tại bệnh viện Nhi Trung ương trên 200 bệnh trẻ (16,6%). Như vậy số trẻ CGDS đơn thuần nhân CGDS có 94% khởi phát ở trẻ dưới 36 nhiều hơn gần năm lần số trẻ CGDS phức hợp. tháng [2]. Tỉ lệ cao nhất ở nhóm 12- 24 tháng Kết quả này tương đương với nghiên cứu của chiếm 41,5%, khởi phát trước 6 tháng là 7% và Sunil Jain đánh giá trên 85 trẻ CGDS tại Ấn Độ tỉ sau 36 tháng là 6%. Theo tác giả Ram Prasad trong 2 năm, tỉ lệ CGDS đơn thuần là 70,59 %, Pokhrel nghiên cứu trên 214 bệnh nhi CGDS tại CGDS phức hợp là 24,71% và trạng thái CGDS là Nepal tỉ lệ nhóm tuổi 12 -24 tháng cao nhất 4,71% trường hợp [6]. Theo tác giả Mikati (97/214) chiếm 45%, tuổi trung bình lúc nhâp (2020) ), tỉ lệ trẻ mắc CGDS phức hợp thay đổi viện là 22 tháng [8]. Kết quả nghiên cứu trên có từ 9- 35% [7]. Tuy nhiên tỉ lệ CGDS phức hợp thể đươc giải thích, ở trẻ nhỏ dưới 3 tuổi đặc biệt trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn một số lứa tuổi 6-36 tháng là thời kỳ xảy ra quá trình tác giả trong nước và trên thế giới. Theo Nguyễn myelin hóa dần các nơron thần kinh, lưu lượng Thị Thu (2013) tại bệnh viện Nhi Trung ương tưới máu não nhiều hơn so với người lớn. Ngoài CGDS phức hợp 68 trẻ (34%) [2], theo tác giả ra ở lứa tuổi này, miễn dịch từ mẹ truyền sang Aslan (2021) tại Viện đào tạo và nghiên cứu Nhi đã giảm dần, trong khi trẻ chưa sinh được miễn khoa Thổ Nhĩ Kỳ tỉ lệ CGDS phức hợp là 53,7 % dịch tự thân đầy đủ nên dễ mắc các bệnh nhiễm [3]. Có thể do đặc thù các tác giả trên nghiên khuẩn hơn. Về giới tính, trong tổng số 114 bệnh cứu tại các bệnh viện chuyên khoa Nhi tuyến nhân CGDS có 73 trẻ nam và 41 trẻ nữ, tỉ lệ cuối (ở Việt Nam là bệnh viện Nhi Trung ương) nam/nữ là 1,8/1, sự khác biệt có ý nghĩa thống nên thường những trẻ nào bị co giật nặng và tái kê với p < 0,05. Kết quả này tương đương với phát nhiều lần mới được nhập viện và điều trị một số tác giả trong nước và trên thế giới [2], hoặc bệnh nhân CGDS phức hợp từ tuyến dưới [3]. Tuy nhiên 1 số tác giả khác cho rằng tỉ lệ chuyển lên. nam/nữ tương đương nhau [5], [6]. Theo tác giả Nhận xét về tiền sử sản khoa và chu sinh Sunil Jain nghiên cứu trên 85 bệnh nhi CGDS tại (bảng 3) CGDS có bất thường trong tiền sử sản Ấn Độ tỉ lệ nam/nữ là tương đương 1.24/1 [6]. khoa và chu sinh chiếm 32,7%, trong đó tỷ lệ Về thời điểm sốt xảy ra co giật, kết quả cho sinh can thiệp 13,3%. So sánh với tác giả thấy cơn giật xuất hiện nhiều nhất khi thân nhiệt Nguyễn Thị Thu, tỷ lệ về tiền sử sản khoa và chu ở mức 39-400C (69,3%) và rất ít ở mức dưới sinh của chúng tôi tương tự [2]. Nhưng cao hơn 380C (5,3%). Kết quả này cũng phù hợp với một Cao Xuân Đĩnh chỉ có 18,16% trẻ CGDS có bất số tác giả trong nước cũng như trên thế giới [1], thường trong tiền sử sản khoa và chu sinh [1]. [2], [8]. Có 29/114 bệnh nhi xuất hiện cơn CGDS Tỷ lệ ngạt chu sinh trong nhóm CGDS phức hợp tái phát chiếm 25,4%. Tỉ lệ CGDS tái phát trong là 21,1% cao hơn so với nhóm CGDS đơn thuần nghiên cứu của chúng tôi tương tự trong 1 số 2,1%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < nghiên cứu của các tác giả nước ngoài [8], 0,05). Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của nhưng thấp hơn tỉ lệ trong nghiên cứu của một các tác giả trong nước và trên thế giới [1],[2]. số tác giả trong nước. Theo Cao Xuân Đĩnh Theo Husodo và Heydarian trong các yếu tố (2007) tại bệnh viện Nhi Trung ương tỉ lệ tái phát trước sinh và chu sinh, ngạt là yếu tố nguy cơ chiếm 63,41%[1], theo Nguyễn Thị Thu (2013) nhất gây CGDS [4], [5]. Ngạt khi sinh có thể gây là 46,5% [2]. Phải chăng do nghiên cứu của các thiếu oxy não dẫn đến tổn thương não, từ đó tạo tác giả trên là nghiên cứu cắt ngang tại bệnh tổn thương gây co giật. Vấn đề đặt ra cho các viện Nhi Trung ương là bệnh viện chuyên khoa bác sĩ Sản khoa là tiên lượng cuộc đẻ tốt, tiến tuyến cuối cho nên phần lớn là những bệnh nhân hành hồi sức sơ sinh kịp thời để tránh biến nặng đã bị CGDS tái phát hoặc là do tuyến cơ sở chứng ngạt. gửi tới.Có 15/29 trẻ co giật do sốt tái phát xuất Trong nghiên cứu này, chúng tôi chỉ dừng lại hiện cơn giật khi nhiệt độ của trẻ thấp từ 38 - ở chẩn đoán bệnh lý cơ quan gây cơn sốt dẫn 390C (Bảng 2). Vì vậy đối với những bệnh nhân đến cơn co giật dựa vào thăm khám lâm sàng và đã có tiền sử CGDS cha mẹ cần phải theo dõi sát cận lâm sàng thường qui. Nguyên nhân gây sốt 140

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 2 - 2022 trong CGDS (biểu đồ 2) cho thấy 62,5% trường 1. Cao Xuân Đĩnh, (2007). Nhận xét một số đặc hợp là bệnh lý của đường hô hấp trên, 20% điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hiệu quả dự phòng co giật do sốt ở trẻ em, Luận văn Bác Sỹ bệnh lý của đường hô hấp dưới như viêm tiểu chuyên khoa cấp II, Đại học Y Hà Nội. phế quản, viêm phế quản cấp và viêm phổi; 2. Nguyễn Thị Thu, (2013). Đặc điểm dịch tễ học 12,5% bệnh lý ở đường tiêu hóa như: ỉa chảy lâm sàng của co giật do sốt và hình ảnh điện não cấp, hội chứng lỵ cấp, viêm dạ dày ruột cấp… đồ của co giật do sốt tái phát ở trẻ em, Luận văn Thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội. Còn bệnh lý ở các cơ quan khác chúng tôi rất ít 3. Aslan MA (2021). Evaluation of Patients Presenting gặp là viêm đường tiết niệu, viêm da, viêm With First Febrile Seizure. Cureus, 13(7), e16151. khớp… Kết quả của chúng tôi phù hợp với hầu 4. Heydarian F., Bakhtiari E., Yousefi S (2018). The hết nghiên cứu của các tác giả nước ngoài và first febrile seizure: An updated study for clinical risk factors. Iranian Journal of Pediatrics, 28(6). trong nước[6],[8]. Cao Xuân Đĩnh(2007) 86,59% 5. Husodo F.A., Radhiah S (2021). Risk Factors for bệnh lý ở đường hô hấp trên và tai mũi họng [1] Febrile Seizures in Children Aged 6 – 59 Months in Nguyễn Thị Thu 76% trường hợp là bệnh lý Surabaya, East Java. Althea Medical Journal, 8(3), nhiễm trùng hô hấp [2]. Theo tác giả Aslan 144–148. 6. Jain S. và Santhosh A. (2021). Febrile Seizures: (2021) tỉ lệ CGDS do nhiễm trùng hô hấp chiếm Evidence for Evolution of an Operational Strategy 56,2%, do nhiễm trùng đường tiêu hóa chiếm from an Armed Forces Referral Hospital. Pediatric 21,9% [3]. Health Med Ther, 12, 151–159. 7. Mikati MA, Tchapyjnikov D. Febrile Seizures. V. KẾT LUẬN In: Kliegman RM, Geme JWS, Blum NJ, Shah SS, Co giật do sốt chủ yếu xảy ra ở trẻ 6-36 Tasker RC, Wilson KM, editors. Nelson Text Book tháng đa số là cơn giật đơn thuần, nguy cơ cao of Pediatrics. 21. Elsevier Inc; 2020. pp. 3092–4. 8. Pokhrel R.P., Bhurtel R., Malla K.K. (2021). xuất hiện cơn giật khi thân nhiệt trẻ ở mức trên Study of Febrile Seizure among Hospitalized 390C, nhiễm trùng đường hô hấp trên, tình trạng Children of a Tertiary Centre of Nepal: A ngạt lúc sinh là yếu tố nguy cơ gây co giật do sốt. Descriptive Cross-sectional Study. JNMA J Nepal Med Assoc, 59(238), 526–530. TÀI LIỆU THAM KHẢO KẾT QUẢ SỚM SAU ĐIỀU TRỊ U XƠ TUYẾN VÚ BẰNG THIẾT BỊ SINH THIẾT CÓ HỖ TRỢ HÚT CHÂN KHÔNG DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM Nguyễn Duy Trinh1, Nguyễn Thị Hoa2, Nguyễn Thị Ngọc Minh3, Lưu Hồng Nhung3, Lại Thu Hương3, Nguyễn Thanh Thủy3 TÓM TẮT gian hút. Trong nghiên cứu, các u có kích thước > 25mm có nguy cơ tăng kích thước máu tụ > 15mm 36 Mục tiêu: Đánh giá kết quả sớm sau điều trị hút gấp 3.2 lần các u < 25mm, các u giàu mạch có nguy bỏ u xơ tuyến vú bằng thiết bị sinh thiết vú có hỗ trợ cơ tăng kích thước máu tụ > 15mm gấp 5.8 lần u hút chân không dưới hướng dẫn của siêu âm. Đối không giàu mạch, các u xơ cách da ≤ 2mm có nguy cơ tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu và hồi bầm tím gấp 3.4 lần các u có khoảng cách da > 2mm, cứu gồm 121 bệnh nhân với 163 tổn thương được các sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0.05. thực hiện tại Trung tâm điện quang – Bệnh viện Bạch Kết luận: Điều trị loại bỏ u xơ tuyến vú bằng thiết bị Mai từ 8/2018 đến 8/2021. Kết quả: Sau thủ thuật sinh thiết có hỗ trợ hút chân không dưới hướng dẫn 99.4% các u xơ tuyến vú được lấy bỏ hoàn toàn. Các của siêu âm là phương pháp an toàn, hiệu quả và có biến chứng hay gặp nhất là đau chiếm 94.5%, mức độ tính thẩm mỹ cao. Kết quả sớm theo dõi sau thủ thuật đau vừa và nhẹ, biến chứng máu tụ chiếm 87.1% số cho thấy hầu hết các u xơ được hút bỏ hoàn toàn, rất ca. Có mối tương quan tuyến tính thuận giữa kích ít biến chứng. thước máu tụ với kích thước u, số mảnh cắt và thời Từ khóa: u xơ tuyến vú, thiết bị sinh thiết vú có hỗ trợ hút chân không dưới hướng dẫn siêu âm, VABBD 1Bệnh Các chữ viết tắt: VABB: sinh thiết vú có hỗ trợ viện đa khoa Tâm Anh hút chân không, FA: fibroadenoma (u xơ tuyến vú) 2Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên 3Bệnh viện Bạch Mai SUMMARY Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Hoa EARLY RESULTS AFTER EXCISION OF BREAST Email: drhoa.radiology@gmail.com FIBROADENOMA BY ULTRASOUND-GUIDED Ngày nhận bài: 4.01.2022 VACUUM ASSISTED BIOPSY DEVICE Ngày phản biện khoa học: 2.3.2022 Aim: To evaluate early results after excision of Ngày duyệt bài: 10.3.2022 141

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/dac-diem-va-mot-so-yeu-to-nguy-co-co-giat-do-sot-o-tre-em-tai-benh-vien-trung-uong-thai-nguyen-2532828.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY