Đánh giá hiệu quả giảm đau của ketorolac kết hợp paracetamol trong gây mê phẫu thuật khe hở môi một bên ở trẻ em

Đánh giá hiệu quả giảm đau của ketorolac kết hợp paracetamol trong gây mê phẫu thuật khe hở môi một bên ở trẻ em
  • Mã tin : 782
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Đau trong phẫu thuật là đau cấp tính, việc đánh giá và chống đau vẫn còn là một vấn đề lớn với nhiều thách thức đặc biệt là đánh giá đau trên bệnh nhân gây mê. Bài viết trình bày đánh giá hiệu quả giảm đau của ketorolac kết hợp paracetamol trong gây mê phẫu thuật khe hở môi một bên ở trẻ em.

Nội dung Text: Đánh giá hiệu quả giảm đau của ketorolac kết hợp paracetamol trong gây mê phẫu thuật khe hở môi một bên ở trẻ em

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 515 - THÁNG 6 - SỐ 2 - 2022 nội soi gỡ dính khớp gối chỉ giải quyết được vấn bảo tồn, phẫu thuật nội soi hay mổ mở, giữa các đề xơ dính nội khớp cho nên bệnh nhân tổn nhóm có thời gian từ lúc chấn thương đến khi thương ngoại khớp khó đạt được hiệu quả gỡ phẫu thuật gỡ dính là < 3 tháng, 3 - 6 tháng dính tối đa. hay trên 6 tháng. Kết quả phục hồi chức năng giữa các nhóm điều trị chấn thương. Không có sự khác TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Hegazy AM, Elsoufy MA (2011), Arthroscopic biệt có ý nghĩa thống kê về kết quả PHCN giữa Arthrolysis for Arthrofibrosis of the Knee after Total các nhóm phương pháp điều trị chấn thương với Knee Replacement. HSS J;7(2):130-133. p=0,077 >0,05. Số bệnh nhân đạt kết quả rất doi:10.1007/s11420-011-9202-7 tốt ở nhóm mổ mở (66,67%) thấp hơn hẳn so 2. Gittings D, Hesketh P, Dattilo J, Zgonis M, Kelly J, Mehta S (2016), Arthroscopic lysis of với số bệnh nhân đạt kết quả rất tốt trong 2 adhesions improves knee range of motion after nhóm bảo tồn và phẫu thuật nội soi (100%). fixation of intra-articular fractures about the knee. Kết quả trên được lý giải bởi bệnh nhân phải Arch Orthop Trauma Surg;136(12):1631-1635. điều trị bằng mổ mở thường do nguyên nhân doi:10.1007/s00402-016-2561-2 chấn thương nặng nề dẫn đến tình trạng xơ dính 3. Liu Sh, Liu Km, Wang Aq, Gui Zg, Han Xz, Wang F (2016), Management strategies for post- nặng tại khớp gối. Do vậy quá trình phẫu thuật traumatic knee stiffness. Biomedical. gỡ dính và phục hồi chức năng sau mổ sẽ gặp 4. Trần Mạnh Hùng (2011), Đánh giá kết quả phẫu nhiều khó khăn hơn. Bên cạnh đó, một số bệnh thuật cứng gối tư thế duỗi sau chấn thương tại nhân sau mổ mở phải bất động lâu ngày dẫn đến bệnh viện Việt Đức. Published online. 5. Vaish A, Vaishya R, Bhasin VB (2021), tầm vận động hạn chế nhiều, tình trạng teo cơ Etiopathology and Management of Stiff Knees: A nặng, quá trình phục hồi chức năng gặp khó Current Concept Review. Indian J Orthop. 2021; khăn hơn các trường hợp khác. 55(2):276-284. doi:10.1007/s43465-020-00287-0 6. Dhillon MS, Panday AK, Aggarwal S, Nagi ON V. KẾT LUẬN (2005), Extra articular arthroscopic release in Không có sự khác biệt có ý nghĩa về kết quả post-traumatic stiff knees : a prospective study of endoscopic quadriceps and patellar release;71:7. PHCN giữa 2 giới, giữa 2 nhóm tuổi trên và dưới 7. Pujol N, Boisrenoult P, Beaufils P (2014), 60 tuổi, giữa các nhóm tổn thương ban đầu là Post-traumatic knee stiffness: Surgical techniques. tổn thương nội khớp, tổn thương ngoại khớp hay Orthop Traumatol Surg Res. tổn thương phối hợp nội - ngoại khớp, giữa các 2015;101(1,Supplement):S179-S186. doi:10.1016/j.otsr.06.026 nhóm phương pháp điều trị chấn thương bằng ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA KETOROLAC KẾT HỢP PARACETAMOLTRONG GÂY MÊ PHẪU THUẬT KHE HỞ MÔI MỘT BÊN Ở TRẺ EM Nguyễn Quang Bình1, Vũ Doãn Tú1, Phạm Quốc Khánh2 TÓM TẮT 30) bệnh nhân phẫu thuật ngày lẻ: sử dụng giảm đau ketorolac kết hợp paracetamol. Đánh giá dựa trên các 18 Đánh giá hiệu quả giảm đau của ketorolac kết hợp tiêu chí: đặc điểm chung, mức độ mê, mức độ đau, paracetamol trong phẫu thuật khe hở môi một bên ở biến đổi trên tim – tuần hoàn trong quá trình phẫu trẻ em được nghiên cứu thực hiện trên 60 bệnh nhân thuật. Kết quả đạt được với đặc điểm chung, độ mê, từ 6 đến 12 tháng tuổi phẫu thuật khe hở môi một mức độ đau, tần số tim, huyết áp ở nhóm K khác biệt bên tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội không ý nghĩa (với p > 0,05) so với nhóm F. Do đó, từ 6 - 2020đến 10 – 2020; bệnh nhân được chia ngẫu việc sử dụng ketorolac kết hợp paracetamol trong nhiên thành 2 nhóm theo ngày phẫu thuật chẵn, lẻ. phẫu thuật khe hở môi một bên ở trẻ nhỏ có hiệu quả Nhóm F (nhóm chứng, n = 30) bệnh nhân phẫu thuật giảm đau tốt. ngày chẵn: sử dụng giảm đau fentanyl, nhóm K (n = Từ khóa: Gây mê trẻ em; ketorolac; paracetamol; phẫu thuật khe hở môi. 1Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội 2Bệnh viện Nhi Trung ương SUMMARY Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Quang Bình EVALUATING THE ANALGESIC EFFECT OF Email: quangbinh3010@gmail.com KETOROLAC COMBINED WITH Ngày nhận bài: 29.3.2022 PARACETAMOL IN UNILATERAL CLEFT LIP Ngày phản biện khoa học: 24.5.2022 SURGERY IN CHILDREN Ngày duyệt bài: 30.5.2022 67

vietnam medical journal n02 - JUNE - 2022 Evaluating the analgesic effect of ketorolac Ương Hà Nội, tiếp nhận và phẫu thuật rất nhiều combined with paracetamol in unilateral cleft lip các trường hợp dị tật vùng hàm mặt bẩm sinh, surgery in children were conducted on 60 patients from 6 to 12 months old who had unilateral cleft lip trong đó các dị tật khe hở môi ở trẻ nhỏ được surgery at the National Hospital of Odonto- phẫu thuật rất sớm từ khi trẻ được 4 – 6 tháng Stomatology Ha Noi from 6-2020 to 10-2020; Patients tuổi. Việc quản lý đau trong và sau khi phẫu were randomly divided into 2 groups according to thuật cho trẻ đóng vai trò rất quan trọng trong even and odd surgery days. Group F (control group, n thành công của ca mổ cũng như sự hồi phục của = 30) patients with even day surgery: use fentanyl, bệnh nhân. Chính vì lẽ đó, chúng tôi tiến hành group K (n = 30) patients with odd day surgery: use ketorolac combined with paracetamol. Evaluation is nghiên cứu này nhằm mục tiêu: Đánh giá hiệu based on the following criteria: general characteristics, quả giảm đau của ketorolac kết hợp paracetamol level of anesthesia, pain level, changes on heart - trong gây mê phẫu thuật khe hở môi một bên ở circulation. General characteristics, anesthesia, pain trẻ em. level, heart rate, blood pressure in group K were not significantly different (with p > 0.05) compared with II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU group F.Therefore, the using ketorolac in combination 1. Đối tượng nghiên cứu with paracetamol in unilateral cleft lip surgery in young 1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân children has good analgesic effect. Keywords: Child anesthesia; ketorolac; - Bệnh nhân từ 6 tháng – 12 tháng tuổi có chỉ paracetamol; cleft lip surgery. định phẫu thuật khe hở môi 1 bên. - Tình trạng toàn thân theo ASA I, II (bệnh I. ĐẶT VẤN ĐỀ nhân khoẻ mạnh, không mắc các bệnh mãn tính, Đau trong phẫu thuật là đau cấp tính, việc các bệnh lý tim mạch, bệnh lý phổi nặng ...). đánh giá và chống đau vẫn còn là một vấn đề - Thời gian phẫu thuật: 45 – 90 phút. lớn với nhiều thách thức đặc biệt là đánh giá đau 1.2. Tiêu chuẩn loại trừ trên bệnh nhân gây mê. Trên lâm sàng đánh giá - Bệnh nhân có tình trạng toàn thân nặng đau chủ yếu dựa vào các chỉ số như: huyết áp, ASA III, IV. tần số tim,… và sử dụng thuốc giảm đau theo - Bệnh nhân có cân nặng < 6 kg (trẻ bị suy kinh nghiệm của bác sĩ gây mê. Vì vậy, có thể dinh dưỡng). dẫn đến tình trạng sử dụng quá nhiều thuốc - Thời gian phẫu thuật < 45 phút hoặc > 90 phút. giảm đau hay chưa đủ liều thuốc giảm đau. Hiện - Có biến chứng về gây mê hoặc phẫu thuật. nay, ở trẻ em có thể đánh giá đau theo chỉ 2. Phương pháp nghiên cứu sốNIPE được cho là phù hợp với việc theo dõi 2.1. Thiết kế nghiên cứu. Sử dụng phương đau ở bệnh nhân trong phẫu thuật. Máy sử dụng pháp tiến cứu, can thiệp lâm sàng, ngẫu nhiên nguyên lý phân tích độ biến thiên nhịp tim HRV có đối chứng. Bệnh nhân được chia thành 2 (Heart Rate Variability) để đánh giá sự biến thiên nhóm ngẫu nhiên theo ngày chẵn, lẻ: của hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Từ + Nhóm F (n = 30): bệnh nhân phẫu thuật đó máy đưa ra chỉ sốNIPE có dải từ 0 đến 100 ngày chẵn, giảm đau bằng fentanyl. qua đó đánh giá độ đau của bệnh nhân trong + Nhóm K (n = 30): bệnh nhân phẫu thuật phẫu thuật. Theo dõi sự biến thiên của chỉ ngày lẻ, giảm đau bằng ketorolac kết hợp sốNIPE giúp bác sĩ tối ưu được lượng thuốc giảm paracetamol. đau, dự đoán độ đau sau phẫu thuật và các biến 2.2. Cách tiến hành đổi về huyết động. - Bệnh nhân được thăm khám đánh giá trước Gây mê không sử dụng opioid đang là xu gây mê phẫu thuật. hướng mới hiện nay và đang được áp dụng ở - Bệnh nhân được đưa vào phòng mổ. nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó việc áp *Khởi mê: Úp mask với nồng độ sevoflurane dụng kết hợp các thuốc giảm đau toàn thân 8%, lưu lượng khí thở vào 8 l/ph 100% oxy cho không gây nghiện nhóm NSAID trong phẫu thuật tới khi trẻ mất phản xạ mi mắt, đặt đường truyền góp phần tăng cường hồi phục sau phẫu thuật. tĩnh mạch. Paracetamol và ketorolac là hai thuốc NSAID - Nhóm F: tiêm 3µg/kg fentanyl + 0,5mg/kg chính thường được sử dụng trong giảm đau sau esmeron. phẫu thuật. Paracetamol và ketorolac cho hiệu - Nhóm K: tiêm 0,3mg/kg ketorolac + 15 quả giảm đau tốt, ít gây nôn, buồn nôn và không mg/kg paracetamol + 0,5mg/kg esmeron. gây ngưng thở, không chống chỉ định với trẻ Tiến hành đặt ống nội khí quản sau 3 phút. dưới 2 tuổi [7]. *Duy trì mê: duy trì mê bằng sevoflurane, Hàng năm tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung điều chỉnh nồng độ thuốc mê phù hợp theo MAC. 68

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 515 - THÁNG 6 - SỐ 2 - 2022 Giải cứu đau trong phẫu thuật bằng fentanyl liều 2.4. Các thời điểm đánh giá 1 µg/kg khi NIPE < 40. - T0: Trước khi đặt nội khí quản. *Kết thúc mê: tắt thuốc mê khi kết thúc phẫu - T1 : Thời điểm bắt đầu rạch da. thuật. - T2 - 10: khi phẫu thuật được 10, 20 phút… 90 2.3. Đánh giá các tiêu chí trong nghiên cứu phút. - Đặc điểm chung: tuổi, giới, cân nặng, tình - Tx : khi kết thúc phẫu thuật, tắt khí mê. trạng toàn thân theo ASA, 3. Xử lý số liệu. Số liệu được nhập liệu và - Thời gian phẫu thuật (tính từ khi rạch da xử lý dựa vào phần mềm SPSS 20.0. Các biến số đến khi kết thúc mũi khâu cuối cùng). phân loại được trình bày dưới dạng tỷ lệ phần - Mức độ mê theo MAC: nồng độ thể tích trăm. Các biến số liên tục được trình bày dưới thuốc mê. dạng trung bình ± độ lệch chuẩn. - Mức độ đau theo NIPE. 4. Đạo đức nghiên cứu. Nghiên cứu được - Số lần giải cứu đau bằng fentanyl trong thông qua bởi hội đồng chuyên môn của Bệnh phẫu thuật. viện Răng Hàm Mặt Trung Ương. Cha mẹ trẻ - Biến đổi trên tim - tuần hoàn: tần số tim, hoặc người giám hộ được giải thích trước phẫu huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, huyết thuật về lợi ích và nguy cơ của can thiệp, có ký áp trung bình. giấy cam đoan trước phẫu thuật. III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1. Đặc điểm chung Bảng 1. Đặc điểm chung về tuổi, giới, cân nặng, tình trạng toàn thân ASA, thời gian phẫu thuật ở hai nhóm. Nhóm Nhóm F Nhóm K p Đặc điểm (n = 30) (n = 30) Tuổi (tháng tuổi) X ± SD 7,9 ± 2,12 7,83 ± 2,01 Cân nặng (kg) X ± SD 7,29 ± 1,08 7,09 ± 1,03 Nam % 76,67 66,67 Giới > 0,05 Nữ % 23,33 33,33 I% 87,67 90 ASA II % 13,33 10 Thời gian PT (phút) X ± SD 53,21 ± 3,91 52,69 ± 4,66 Nhận xét: đặc điểm về tuổi, giới, cân nặng, tình trạng toàn thân ASA và thời gian phẫu thuật ở hai nhóm khác nhau không ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 2. Nồng độ thuốc mê NIPE ở hai nhóm. Bảng 2. Nồng độ thuốc mê (% thể tích) Ghi chú: *khác nhau có ý nghĩa (p < 0,05) ở hai nhóm. so với nhóm F. Nhóm Nhóm F Nhóm K Nhận xét: Tại thời điểm T1 và T2 chỉ số đau Nồng độ thuốc (n = 30) (n = 30) NIPE ở nhóm K thấp hơn có ý nghĩa thống kê Nồng độ % X ±SD 2,52±0,37 2,65±0,42 (p> 0,05) so với nhóm F. Tuy nhiên, từ thời điểm p > 0,05 T3 và Tx chỉ số đau NIPE ở hai nhóm khác nhau Nhận xét: nồng độ thuốc mê ở hai nhóm không ý nghĩa thống kê (p > 0,05). khác nhau không ý nghĩa (p > 0,05). 4. Số lần giải cứu đau bằng fentanyl 3. Mức độ đau theo chỉ số NIPE trong phẫu thuật Bảng 3. Số lần giải cứu đau bằng fentanyl trong phẫu thuật ở hai nhóm. Nhóm Nhóm F Nhóm K Số lần giải cứu (n = 30) (n = 30) Số lần giải cứu (lần) 0 0 X ± SD P > 0,05 Nhận xét: số lần giải cứu đau bằng fentanyl trong phẫu thuật ở hai nhóm khác nhau không ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Biểu đồ 1. Mức độ giảm đau theo chỉ số 5. Biến đổi trên tim - tuần hoàn. 69

vietnam medical journal n02 - JUNE - 2022 5.1. Biến đổi trên tần số tim (chu Nhận xét: huyết áp tâm trương tại các thời kỳ/phút). điểm từ T0 đến Tx ở hai nhóm khác nhau không ý nghĩa thống kê ( p > 0,05). - Biến đổi trên huyết áp trung bình (mmHg). Biểu đồ 2. Biến đổi tần số tim ở hai nhóm (chu kỳ/phút). Biểu đồ 5. Biến đổi trên huyết áp trung Nhận xét: tần số tim tại các thời điểm từ T0 bình ở hai nhóm (mmHg). đến Tx ở hai nhóm khác không ý nghĩa thống kê Nhận xét: huyết áp trung bình tại các thời ( p > 0,05). điểm từ T0 đến Tx ở hai nhóm khác nhau không 5.2. Biến đổi trên huyết áp ý nghĩa thống kê ( p > 0,05). - Biến đổi trên huyết áp tâm thu (mmHg). IV. BÀN LUẬN 1. Đặc điểm chung. Độ tuổi trung bình trong nghiên cứu của chúng tôi là 7 tháng tuổi. Đây cũng là thời điểm những bệnh nhân dị tật môi bẩm sinh thường được tiến hành phẫu thuật. Đặc điểm sinh lý ở trẻ từ 6 tháng tuổi tương đối ổn định và hoàn thiện.Cân nặng trung bình của trẻ trong nghiên cứu là 7 kg, phù hợp với tiêu chuẩn để bệnh nhân được phẫu thuật (trẻ từ 4 – 6 tháng tuổi, cân nặng trên 6 kg). Bệnh nhân có tình trạng toàn thân khỏe mạnh(ASA I, II). Như vậy, các bệnh nhân có tình trạng toàn thân khỏe Biểu đồ 3. Biến đổi trên huyết áp tâm thu ở mạnh phù hợp cho gây mê phẫu thuật khe hở hai nhóm (mmHg). môi một bên, chức năng sinh lý của trẻ được Nhận xét: huyết áp tâm thu tại các thời phát triển hoàn thiện và đồng nhất với nhau cho điểm từ T0 đến Tx ở hai nhóm khác nhau không phép đánh giá chính xác hơn về tác dụng của thuốc. ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Thời gian phẫu thuật trung bình trong nghiên - Biến đổi trên huyết áp tâm trương (mmHg). cứu của chúng tôi là 53 phút, phù hợp với thời gian trung bình cho phẫu thuật khe hở môi một bên thuận lợi. Thời gian tác dụng của paracetamol kéo dài 2 -3 giờ, thời gian tác dụng của ketorolac kéo dài 4 – 6 giờ, thời gian tác dụng của fentanyl kéo dài 1 -2 giờ và esmeron là 45 – 90 phút. Do đó, không cần bổ sung thêm liều thuốc giảm đau trong phẫu thuật, thời gian tác dụng của thuốc còn kéo dài sau phẫu thuật. 2. Hiệu quả giảm đau. Trong nghiên cứu của chúng tôi, nồng độ nồng độ % thể tích khí mê ở nhóm K (2,65 ± 0,42) cao hơn so với nhóm F (2,52 ± 0,37). Tuy nhiên, khác biệt ở hai nhóm Biểu đồ 4. Biến đổi trên huyết áp tâm không có ý nghĩa (với p > 0,05).Sử dụng opioid trương ở hai nhóm (mmHg). làm tăng tác dụng của thuốc mê, thuốc giãn cơ. 70

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 515 - THÁNG 6 - SỐ 2 - 2022 Do đó, bệnh nhân sử dụng opioid có độ mê sâu có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) so với nhóm F. hơn. Chính vì vậy, bệnh nhân tỉnh chậm hơn so Tương tự Bakan (2015): gây mê bằng opioid - với bệnh nhân không sử dụng opioid ở cùng độ mê. remifentanyl cho bệnh nhân cắt túi mật nội soi Tại các thời điểm nghiên cứu, chỉ số đau NIPE cho thấy mức hạ huyết áp hơn so với nhóm gây ở hai nhóm duy trì trong khoảng không đau (40 mê không sử dụng opioid [5]. < NIPE < 70). Tại thời điểm rạch da, chỉ số đau Theo Nguyễn Lưu Phương Thúy và cs (2019): NIPE của nhóm K thấp hơn có ý nghĩa (p < 0,05) gây mê không sử dụng opioid trong phẫu thuật so với nhóm F. Điều này là do thời gian khởi phát cắt túi mật nội soi sử dụng lidocain đường tĩnh tác dụng cực đại của fentanyl (3 -5 phút) nhanh mạch, ketamin liều thấp, ketoroc kết hợp với hơn ketorolac (3 -10 phút) và paracetamol (10 - paracetamol, gây tê tại chỗ bằng ropivacaine cho 15 phút) [1]. Sử dụng ketorolac kết hợp hiệu quả ổn định giao cảm: mạch, huyết áp tâm paracetamol duy trì đủ độ đau trong phẫu thuật, thu, huyết áp tâm trương và huyết áp trung bình kéo dài tác dụng giảm đau sau phẫu thuật, bệnh ổn định hơn [6]. nhân hồi tỉnh sớm, giảm các tác dụng không Tại các thời điểm nghiên cứu khác huyết áp muốn như: nôn, buồn nôn sau phẫu thuật của tâm thu, huyết áp tâm trương và huyết áp trung các opioid. Theo Chelan Nour và cộng sự (2014): bình của bệnh nhân được duy trì ổn định, các sử dụng paracetamol tiêm tĩnh mạch, kết hợp thay đổi trong giới hạn bình thường. Như vậy, sử gây tê tại chỗ bằng lidocain ở trẻ từ 5 tháng đến dụng ketorolac kết hợp paracetamol trong phẫu 5 tuổi phẫu thuật khe hở môi, vòm miệng cho thuật cho hiệu quả vô cảm tốt, đủ mức giảm hiệu quả giảm đau tốt và làm giảm nhu cầu đau, giảm nhu cầu opioid. opioid sau phẫu thuật [2].Trong một nghiên cứu củaTheo Ivan Wong và cộng sự (2013): cho thấy V. KẾT LUẬN sử dụng paracetamol hoặc phối hợp NSAID ở trẻ Sử dụng ketorolac kết hợp paracetamol trong em làm giảm liều opioid sau phẫu thuật, giảm phẫu thuật khe hở môi một bên ở trẻ em cho tác dụng không muốn liên quan đến opioid[4] hiệu quả giảm đau tốt. Mức độ đau trong phẫu .Ngoài ra, theoDaphne Michelet và cộng sự thuật duy trì 40 < NIPE < 70, không cần sử (2013): sử dụng NSAID trước phẫu thuật ở trẻ dụng thêm fentanyl trong phẫu thuật. Không có em làm giảm nhu cầu opioid sau phẫu thuật và trường hợp bệnh nhân tỉnh lại trong phẫu thuật. NSAID còn giảm cường độ đau trong 24 giờ sau TÀI LIỆU THAM KHẢO phẫu thuật [3] . 1. Bài giảng thuốc giảm đau chống viêm non – Như vậy, sử dụng ketorolac kết hợp steroid. Dược lý học. Trường đại học Y Hà Nội. paracetamol giảm đau trong phẫu thuật cho hiệu 2. Chelan Nour. Analgesic effectiveness of acetaminophen for primary cleft palate repair in quả vô cảm tốt, mức độ giảm đau hiệu quả, young children: a randomized placebo controlled không cần bổ sung opioid. trial. Paediatr Anaesth. 2014 Jun; 24(6):574-81. 3. Biến đổi trên tim – tuần hoàn. Tại thời 3. Daphne Michelet 1, Juliette Andreu- điểm T1 tần số tim ở hai nhóm tăng hơn ở cả hai Gallien, Tarik Bensalah, Julie Hilly, Chantal Wood, Yves Nivoche, Jean Mantz, Souhayl nhóm so với thời điểm T0, điều này có thể là do Dahmani. A meta-analysis of the use of tác động kích thích của việc đặt nội khí quản và nonsteroidal antiinflammatory drugs for pediatric lần rạch da đầu tiên mặc dù bệnh nhân đã được postoperative pain. Anesth Analg. 2012 dùng thuốc giảm đau, thuốc giãn cơ. Feb;114(2):393-406. 4. Ivan Wong, Opioid-sparing effects of Tần số tim tại các thời điểm nghiên cứu ở perioperative paracetamol and nonsteroidal anti- nhóm K cao hơn nhóm F, tuy nhiên cao hơn inflammatory drugs (NSAIDs) in children, Paediatr không ý nghĩa (với p > 0,05). Điều này có thể do Anaesth, 2013 Jun;23(6):475-95. doi: tác dụng giảm tần số tim của các opioid.Tần số 10.1111/pan.12163. tim ở hai nhóm duy trì ổn định, thay đổi trong 5. Mefkur Bakan et al. Opioid-free totalintravenous anesthesia with propofol,dexmedetomidine and giới hạn bình thường, không có bệnh nhân nào lidocaine infusions forlaparoscopic tỉnh lại trong phẫu thuật, chỉ số đau NIPE duy trì cholecystectomy: A prospective,randomized, 40 - 70. Như vậy, sử dụng ketorolac kết hợp double-blinded study. BrazilianJournal of paracetamol cho hiệu quả giảm đau tốt. Anesthesiology. 2015, 65 (3), pp.191-199. 6. Nguyễn Lưu Phương Thuý. Nghiên cứu gây mê Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho không sử dụng opioid trong phẫu thuật cắt túi mật thấy: huyết áp trung bình, huyết áp tâm thu và nội soi. Tạp chí Y –Dược học Quân sự số 8 - 2019. huyết áp tâm trương ở nhóm K cao hơn không 7. Ketorolac-systemic. Drugs.com. Nov 9, 2020. 71

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY