Đánh giá kết quả bước đầu điều trị u nguyên tủy bào ở trẻ em tại khoa Nhi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Đánh giá kết quả bước đầu điều trị u nguyên tủy bào ở trẻ em tại khoa Nhi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Mã tin : 892
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Đánh giá kết quả bước đầu điều trị u nguyên tủy bào ở trẻ em tại khoa Nhi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được nghiên cứu nhằm nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá bước đầu kết quả điều trị u nguyên tủy bào ở trẻ em tại khoa Nhi - Bệnh viện Trung ương quân đội 108.

Nội dung Text: Đánh giá kết quả bước đầu điều trị u nguyên tủy bào ở trẻ em tại khoa Nhi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

tạp chí nhi khoa 2017, 10, 2 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ U NGUYÊN TỦY BÀO Ở TRẺ EM TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Nguyễn Tâm Long, Tăng Thị Minh Thu, Bùi Thị Thanh, Tống Thị Hiếu Tâm, Nguyễn Thị Anh Đào TÓM TẮT Đặt vấn đề: U nguyên tủy bào là khối u não nguyên thủy ác tính thường xuất phát từ vùng tiểu não hay hố sau. Nếu được phát hiện và điều trị sớm trẻ sẽ có tiên lượng tốt hơn kéo dài thời gian sống và hòa nhập cộng đồng. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá bước đầu kết quả điều trị u nguyên tủy bào ở trẻ em tại khoa Nhi - Bệnh viện Trung ương quân đội 108. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu tiến hành trên 08 bệnh nhân được chẩn đoán u nguyên tủy bào ở trẻ em dưới 16 tuổi. Kết quả: Bệnh nhân u nguyên tủy bào chiếm tỷ lệ 29,7% bệnh nhân u não điều trị tại khoa Nhi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bệnh nhân có độ tuổi từ 4 đến 9 tuổi. Tỷ lệ nam: nữ là 3:1. Triệu chứng thường gặp là đau đầu (75%), nôn (100%), hội chứng tiểu não (87,5%), liệt nửa người (75%). Hình ảnh khối u thường gặp có kích thước 3 - 5 cm (62,5%), ranh giới rõ (87,5%), giãn não thất (75%). 7/8 (87,5%) bệnh nhân được phẫu thuật, xạ trị, hóa chất phối hợp đạt kết quả tốt: sau điều trị bệnh nhân hết nôn, không còn hội chứng tiểu não, yếu nửa người có cải thiện, bệnh nhân đi lại được. 1/8 bệnh nhân tử vong trong quá trình điều trị hóa chất. Theo dõi sau điều trị: có 5/7 trẻ di chứng yếu nửa người và 6/7 trẻ thay đổi tính cách hay cáu gắt. Kết luận: U nguyên tủy bào chiếm 29,6% số u não ở trẻ em nhập viện điều trị trong 1 năm, có độ ác tính cao. Tiên lượng cho nhóm bệnh nhân này nếu được phát hiện điều trị sớm khi chưa di căn cho kết quả khả quan. Từ khoá: U nguyên tủy bào, trẻ em. ABSTRACT EVALUATE THE INITIAL OUTCOME OF TREATMENT FOR PEDIATRIC PATIENTS WITH MEDULLOBLASTOMA AT THE PEDIATRIC DEPARTMENT OF 108 CENTRAL MILITARY HOSPITAL Introduction: Medulloblastoma is a malignant brain tumor, frequently occuring in the cerebellum or posterior fossa. The early detection and treatment will result in good prognosis, prolong life and improve community integration. The objectives of this study is to describe the clinical features, laboratory tests as well as to evaluate the initial outcome of treatment for pediatric patients with medulloblastoma treated at Pediatric Department, 108 Military Central Hospital. Subjects and methods: A retrospective and prospective descriptive study on 08 patients who were under 16 years old, diagnosed medulloblastoma. Results: Medulloblastoma accounted for 29.7% of all brain tumors. Patients aged 4 to 9 years old. The ratio of male: female is 3:1. The most common symptoms are headache, vomiting, cerebellar syndrome, hemiparesis. The tumors have size of 3 to 5 cm (62.5%), clear boundaries (87.5%), ventricular dilatation (75%). 7/8 (87.5%) patients were effectively treated by the combination of surgery, radiotherapy and chemotherapy: after treatment, patients had no vomiting, no cerebellar syndrome, reduce in hemiparesis, they can walk without help. Conclusion: Medulloblastoma accounts for 29.6% of all brain tumors in children who hospitalized in one year, with high malignant degree. The prognosis of these patients is good if they are detected and treated early. Keywords: Medulloblastoma, children. Nhận bài: 2-2-2017; Phản biện: 10-2-2017 Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Tâm Long Địa chỉ: BVTƯ Quân đội 108 78

phần nghiên cứu 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng u nguyên tủy bào. U não là thuật ngữ thường dùng có quy ước 2. Đánh giá hiệu quả bước đầu điều trị, tiên lượng để chỉ các khối u xuất phát từ nhiều cấu trúc khác cho bệnh nhân bị u  nguyên tủy bào tại khoa Nhi - nhau trong hộp sọ. Ở trẻ em, u não đứng hàng thứ Bệnh viện TWQĐ 108. hai sau u tạo huyết (Bệnh bạch cầu cấp). U não xảy ra với mọi lứa tuổi, đa phần là u nguyên phát. Tỷ 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU lệ sống qua khỏi u não khoảng 60%, tỷ lệ này thay 2.1. Đối tượng đổi theo tuổi mắc bệnh và thể u não, chẩn đoán và điều trị sớm, đầy đủ. Tỷ lệ tử vong cao ở những trẻ * Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân càng nhỏ tuổi và ở những u ác tính.. Gồm 08 bệnh nhân u nguyên tủy bào ở lứa U nguyên tuỷ bào (medulloblastoma) là khối tuổi từ 15 trở xuống, được nhập viện điều trị tại bệnh viện từ tháng 06/2015 đến tháng 06/2016. u não nguyên thuỷ có độ ác tính cao, chúng xuất phát từ vùng tiểu não hay hố sau. Nguồn Tiêu chuẩn chẩn đoán: Bệnh nhân được xác gốc được coi như là một loại u thần kinh đệm, định là u nguyên tủy bào dựa trên triệu chứng medulloblastoma ngày nay được biết đến như lâm sàng có triệu chứng tăng áp lực nội sọ, hội chứng tiểu não... hình ảnh cộng hưởng từ sọ não thuộc nhóm u thần kinh bì nguyên thuỷ (primary có khối u hố sau (chủ yếu thùy nhộng tiểu não), neuroepidermal tumour - PNET) ở sọ não. Thuật kết quả giải phẫu bệnh sau khi phẫu thuật là u ngữ khác của medulloblastoma là u thần kinh nguyên bào thần kinh (medulloblastoma). bì nguyên thuỷ dưới lều (infratentorial PNET), * Tiêu chuẩn loại trừ nó chiếm hầu hết u thần kinh bì nguyên thuỷ ở não. Tất cả những PNET của não đều xâm lấn Bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên. và phát triển nhanh, không giống như hầu hết Bệnh nhân mất theo dõi (tính đến thời điểm các loại u não khác, chúng lan theo dịch não tuỷ kết thúc nghiên cứu). và di căn tới các vùng khác của não và tuỷ sống. Gia đình bệnh nhân không đồng ý tham gia Medulloblastoma rất phổ biến ở trẻ em, chiếm 10 nghiên cứu. -20% tổng số u não và 40% các u ở hố sau (khác 2.2.  Phương pháp với ở người lớn nó rất hiếm gặp, chỉ vào khoảng 2.2.1. Phương pháp dưới 2% số u não ở người lớn). Tỷ lệ mắc nam cao Mô tả kết hợp hồi cứu và tiến cứu. hơn nữ (nam khoảng 62% nữ 38%), trẻ nhỏ mắc 2.2.2. Cỡ mẫu cao hơn trẻ lớn (40% được chẩn đoán ở tuổi dưới Lấy theo thuận tiện. Tất cả bệnh nhân đủ tiêu 5)[1],[2]. Medulloblastoma thường hình thành từ chuẩn được vào điều trị lần đầu từ tháng 7/ 2015 đến não thất 4 giữa thân não và tiểu não, những khối tháng 7/2016, tại khoa Nhi - Bệnh viện TWQĐ108. u có hình ảnh mô học tương tự, nhưng hình thành 2.2.3. Nội dung và các đánh giá ở vùng khác không được gọi là medulloblastoma. Các số liệu cần thu thập được thiết kế bằng Thời gian gần đây tại Bệnh viện TWQĐ 108 có bệnh án trước nghiên cứu. một số bệnh nhi mắc bệnh u nguyên tủy bào có độ Bệnh nhân được khám, đánh giá các dấu hiệu ác tính cao sau khi điều trị trẻ có thể sống thêm và lâm sàng, như đau đầu, nôn, hội chứng tiểu não, hòa nhập cuộc sống tốt hơn. phù gai thị, liệt nửa người, nghẹo cổ, liệt thần Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề kinh sọ... Sau đó đánh giá hình ảnh cộng hưởng tài  “Đánh giá kết quả bước đầu điều trị bệnh từ sọ não trước can thiệp với đặc điểm khối u về: nhân u nguyên tủy bào ở trẻ em tại khoa Nhi - vị trí, kích thước, độ ngấm thuốc, ranh giới, có Bệnh viện TWQĐ 108”, nhằm các mục tiêu sau: nang dịch hay không...; Tất cả bệnh nhân được 79

tạp chí nhi khoa 2017, 10, 2 chẩn đoán và phẫu thuật, sinh thiết khối u và Tỷ lệ mắc nam: nữ là 3:1, trong số mắc bệnh, chẩn đoán mô bệnh học tại nơi bệnh nhi được trẻ từ 5 tuổi trở xuống chiếm 50%. phẫu thuật. Chia theo nhóm tuổi: 1 -5: 4 bệnh nhi (50%); Sau phẫu thuật bệnh nhân được điều trị tại 6-10: 4 bệnh nhi (50%); 11-15: 0 bệnh nhi (0 %). khoa Nhi, Bệnh viện TWQĐ 108 khám và đánh Tuổi khởi phát trung bình 6 tuổi, lớn nhất là 9 giá lại triệu chứng lâm sàng, hình ảnh MRI sọ não tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi. trước điều trị xạ trị, hóa chất phối hợp và đánh Thời gian từ khi khởi phát đến lúc nhập viện giá sau điều trị mỗi 1 tháng/ 1 lần, 3 tháng/ lần. trung bình 61,7 ngày. Bệnh nhân theo dõi dài nhất là 1 năm, ngắn nhất Dấu hiệu khởi phát: Đau đầu: 75%, Nôn: 100%, là 1 tháng. Liệt nửa người: 75%, lơ mơ: 12,5%, nghẹo cổ: 12,5%, liệt thần kinh sọ: 25%, hội chứng tiểu não 2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu 87,5%, rối loạn tri giác: 12,5%, phù gai thị: 25%. Số liệu thu thập đươc xử lý bằng phương pháp 3.2. Đặc điểm triệu chứng thống kê y học.                                            Đau đầu gặp ở 6 bệnh nhân (chiểm 75%), nôn 3. KẾT QUẢ 8 (100%), hội chứng tiểu não 7 (87,5%), liệt nửa người 6 (75%), liệt thần kinh sọ 2 (25%), rối loạn 3.1. Đặc điểm tỷ lệ mắc và dấu hiệu khởi phát tri giác 1 (12,5%), dấu hiệu màng não 0 (0 %), lơ Trong 1 năm có 08 bệnh nhân u nguyên tuỷ mơ 1 (12,5 %), nghẹo cổ 1 (12,5%), phù gai thị 2 bào được điều trị tại Bệnh viện TWQĐ 108 chiếm (25%), đầu to 0 (0%), co giật (0%). 29,6% tổng số bệnh nhân u não nhập viện. 3.3. Đặc điểm hình ảnh Bảng 1. Đặc điểm hình ảnh chụp sọ não Đặc điểm N Tỷ lệ Vị trí khối u ở đường giữa 4 50% Vị trí khối u ở bán cầu tiểu não 1 12,5% Vị trí khối u ở đường giữa lan sang bán cầu 3 37,5% Đường kính khối u 3 - 5 cm 5 62,5% Đường kính > 5 cm 1 12,5% Đường kính

phần nghiên cứu 3.5. Kết quả theo dõi 4.2. Đặc điểm triệu chứng Sau 1 năm bệnh nhân đầu tiên, 1 tháng của Các triệu chứng lâm sàng sớm và thường gặp bệnh nhân cuối cùng của nhóm nghiên cứu, có 7 là đau đầu (75%), nôn 100 %), hội chứng tiểu não trẻ còn sống ( 87,5%), 1 trẻ chết (12,5%). (87,5%), liệt nửa người (75% ), sau đó đến các Trong 7 trẻ còn sống, có 05 trẻ có di chứng, triệu chứng: phù gai thị (25%), liệt thần kinh sọ trong đó 1 trẻ di chứng nhiều nhất sau điều trị (25%). Giãn não thất khá phổ biến ở bệnh nhân phẫu thuật, xạ trị: rối loạn vận động, rối loạn u nguyên tủy bào (75%). Giãn não thất là hậu ngôn ngữ, liệt thần kinh sọ, thay đổi tính cách, 5 quả của tắc nghẽn sự lưu thông dịch não tủy trẻ yếu chi, 1 trẻ có liệt dây thần kinh sọ (liệt dây từ não thất 4. Các thống kê về triệu chứng học VII trung ương bên phải). Có 6 trẻ đều có thay đổi không khác nhiều với hầu hết các tác giả trên tính cách hay cáu gắt. thế giới[3],[5],[6]. Có 70-90% bệnh nhi u nguyên tủy bào khởi phát đau đầu, nôn, lơ mơ... trong 4. BÀN LUẬN khoảng 3 tháng trước khi được phát hiện[3]. 4.1. Đặc điểm mắc và dấu hiệu khởi phát 4.3. Đặc điểm hình ảnh Mỗi năm có khoảng 8 bệnh nhân u nguyên Vị trí khối u thường ở đường giữa (50%), tủy bào được điều trị tại Bệnh viện TWQĐ 108 đường kính 3 - 5 cm (62,5%), ranh giới rõ (87,5%), chiếm 29,6% bệnh nhân u não trẻ em nhập viện ngấm thuốc mạnh (100%) có nang dịch (12,5%) điều trị cao hơn nghiên cứu của tác giả Tobey J phù hợp với nghiên cứu các tác giả khác nang MacDonald là 18%[3] dịch được nhìn thấy trong khoảng 10-16%, có giãn hệ thống não thất (75%), không đồng nhất Tỷ lệ mắc nam: nữ ở nhóm này gặp ở nam (62,5%), các đặc điểm khác cũng tương ứng với nhiều hơn nữ là 3:1, tỷ lệ này cao hơn các tác giả các nghiên cứu trước đó[4]. khác (đa số các tác giả tỷ lệ này từ 1,3:1 đến 1,6:1) [3],[5] và gần tương đương nghiên cứu của tác 4.4. Đặc điểm điều trị giả Trần Văn Học [1]. Kết quả này cũng phù hợp Việc phẫu thuật lấy u được coi là bước điều với các nghiên cứu trên thế giới tỷ lệ mắc bệnh trị quyết định đầu tiên cho kết quả điều trị, tuy nam nhiều hơn nữ. nhiên việc lấy hết u là rất khó nguy cơ nhiễm U nguyên tủy bào phát triển nhanh hơn u tế trùng còn rất cao (37%) và số bệnh nhân chỉ lấy bào hình sao, thời gian khởi phát đến khi nhập được một phần u chiếm trên 60% số phẫu thuật viện là 61,7 ngày tương đương nghiên cứu u [1]. Việc phẫu thuật lấy hết u là yếu tố đầu tiên nguyên tủy bào tại bệnh viện Nhi TW là 52,2 ngày quyết định tiên lượng bệnh, cắt bỏ khối u thường [1], với u tế bào hình sao nghiên cứu tại Bệnh đạt được 50% bệnh nhân[3]. Theo George Jallo viện Nhi Trung ương là 85 ngày. Khoảng thời nếu như trẻ trên 3 tuổi, cắt hết u thì tỷ lệ sống sau gian này không khác so với các tác giả Tobey J 5 năm là 80%[5]. MacDonald (thời gian xuất hiện triệu chứng đầu Vì vậy việc điều trị tia xạ được thực hiện sau tiên tới khi vào viện từ 1-2 tháng [3]. khi có hội chẩn với các bác sĩ tại khoa Xạ trị. Số Tuổi được chẩn đoán trong nghiên cứu trung bệnh nhân được xạ trị đủ liều là 8/8, không có bình là 6, trong số mắc 100% gặp lứa tuổi trẻ

tạp chí nhi khoa 2017, 10, 2 Trong 8 bệnh nhân u nguyên tủy bào có 1 bệnh xạ trị, hóa chất phối hợp và theo dõi lâu dài. Có 7 nhân bị tử vong trong thời gian điều trị hóa chất trẻ sau điều trị đạt kết quả tốt, các triệu chứng cải phối hợp, 7 bệnh nhân còn lại điều trị cho kết quả thiện, trẻ sinh hoạt, đi lại được, còn di chứng yếu tốt. 6/8 bệnh nhân đều có thay đổi tính cách cáu nửa người nhưng vẫn đi lại được. Có 6 trẻ thay đổi gắt hơn khă năng do quá trình điều trị kéo dài, tính cách dễ cáu gắt, có 1 trẻ tử vong trong quá mệt mỏi và trẻ điều trị hóa chất ăn kém hơn. Hiện trình điều trị hóa chất. nay các bệnh nhân đều đi lại được, kết quả chụp - Tiên lượng của trẻ u nguyên tủy bào khi phát cộng hưởng từ kiểm tra định kỳ chưa cho thấy hiện sớm và điều trị kịp thời ngày một tốt hơn. khối u phát triển trở lại. Do số lượng bệnh nhân của chúng tôi còn ít, và thời gian theo dõi chưa TÀI LIỆU THAM KHẢO dài nên việc theo dõi của chúng tôi còn đang phải tiếp tục. Tuy nhiên ở các nghiên cứu ở Hoa Kỳ và 1. Trần Văn Học, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn châu Âu thì tỷ lệ sống sau 5 năm vào khoảng trên Thanh Liêm: Kết quả điều trị u nguyên tủy bào 50%, đặc biệt với những trường hợp chưa có di căn ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương - Tạp chí tỷ lệ này có thể đạt 80-90% [3],[5],[6] kết quả của Nghiên cứu y học, quyển 80, số 3, tháng 6, 2012, chúng ta đạt 87,5% tương ứng với các nghiên cứu Tr 52-58. trên nhưng cần nghiên cứu với số lượng nhiều 2. Trần Văn Học, Nguyễn Thanh Phúc, Nguyễn hơn và trong thời gian lâu hơn. Thị Bích Vân, Ninh Thị Ứng, Nguyễn Thanh Liên 5. KẾT LUẬN (2010): Lâm sàng và phân loại mô bệnh học u não hố sau ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương Trong nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy: trong 2 năm (2007-2009) - Tạp chí Nhi khoa, tập 3, - U nguyên tuỷ bào được phát hiện chiếm số 1, tháng 3 năm 2010, Tr 56-62. 29,6% tổng số bệnh nhân u não nhập viện. 3. Tobey J Donald, M.D “Pediatric - Tỷ lệ mắc chủ yếu ở tuổi nhỏ (50% ở lứa tuổi Medullblastoma” Medicine. medscape.com/ 3-5), tỷ lệ mắc nam: nữ là 3: 1. article/ 987886 (update Nov 26, 2014). - Các dấu hiệu lâm sàng chính của u nguyên 4. Djamil Fertikh M.D “Medulloblastoma tủy bào là: đau đầu, nôn, hội chứng tiểu não, liệt Imaging”: Medicine. medscape.com/ article/ 341527 nửa người, giãn não thất.., khối u thường có kích thước 3-5 cm, xuất phát ở đường giữa (thường ở (update Dec 15, 2015). thùy nhộng tiểu não), không đồng nhất, ranh giới 5. George I Jallo M.D. Johns Hopkins university rõ, giãn não thất, có nang dịch. school of medicine: Medulloblastoma (Medicine - Thời gian trung bình từ khi xuất hiện dấu update Aug 13th 2010). hiệu đầu tiên tới khi được nhập viện là 61,7 ngày. 6. Jean Aicardi (2009): Diseases of the nervous - Điều trị chủ yếu là phẫu thuật tại tuyến trước, system in childhood 3rd Edition, page 501-546. 82

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY