Đánh giá thời gian sống còn và các biến chứng sau ghép tế bào gốc đồng loại trên bệnh suy tủy xương mắc phải ở người trẻ tuổi

Đánh giá thời gian sống còn và các biến chứng sau ghép tế bào gốc đồng loại trên bệnh suy tủy xương mắc phải ở người trẻ tuổi
  • Mã tin : 283
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, phác đồ điều kiện hóa, thời gian sống còn, các biến chứng sau ghép tế bào gốc đồng loại trên bệnh nhân suy tuỷ xương. Mô tả hàng loạt ca, hồi cứu 18 bệnh nhân người lớn và trẻ em (8 nam và 10 nữ) được chẩn đoán suy tuỷ xương và được ghép tế bào gốc đồng loại từ 7/2006 đến 7/2019. Tuổi trung vị là 23 (2 – 40) tuổi. Chẩn đoán suy tủy độ trung bình lệ thuộc truyền máu (8 bệnh nhân), suy tủy độ nặng (8 bệnh nhân), suy tủy độ rất nặng (2 bệnh nhân). 10 (55,6%) bệnh nhân nhận hơn 10 đơn vị máu (hồng cầu lắng và/hoặc tiểu cầu), 2 bệnh nhân thất bại với điều trị ức chế miễn dịch trước đó. Thời gian trung bình từ lúc chẩn đoán đến lúc ghép là 4,3 (1,5 – 17) tháng. Tất cả bệnh nhân đều nhận ghép tế bào gốc từ máu ngoại vi. Các phác đồ điều kiện hóa được sử dụng: cyclophosphamide (CY) + anti-thymocyte globulin từ ngựa (h-ATG) (13 bệnh nhân), CY + h-ATG + Fludarabine (FLU) (3 bệnh nhân), CY + FLU (1 bệnh nhân), CY (1 bệnh nhân). Tất cả được dự phòng bệnh mảnh ghép chống chủ (GvHD) với cyclosporine (CSA) với methotrex
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY