MangYTe

Tài liệu y khoa

Đánh giá vai trò của siêu âm trong chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh lồng ruột tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

Đánh giá vai trò của siêu âm trong chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh lồng ruột tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An
  • Mã tin: 673
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Mô tả đặc điểm hình ảnh siêu âm gây lồng ruột, phân tích giá trị của siêu âm đối với lâm sàng và điều trị lồng ruột ở trẻ em. Đối tượng - phương pháp: Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định là lồng ruột trên lâm sàng và siêu âm. Thiết kế nghiên cứu hồi cứu, mô tả phân tích, có so sánh 208 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn nghiên cứu.

Nội dung Text: Đánh giá vai trò của siêu âm trong chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh lồng ruột tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 511 - THÁNG 2 - SỐ 1 - 2022 máu và xóa sạch GV ở 31 bệnh nhân của chúng PARTO là phương pháp điều trị khả thi, an tôi. Một nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng 25% toàn và hiệu quả về mặt kỹ thuật đối với xuất bệnh nhân bị chảy máu sau khi điều trị xơ cứng huyết giãn tĩnh mạch dạ dày ở bệnh nhân tăng histoacryl của xuất huyết giãn tĩnh mạch dạ dày áp lực tĩnh mạch cửa hoạt động. Trong nghiên cứu của chúng tôi, có 4 bệnh nhân XHTH do giãn TMPV đã được tiến TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Saad, W.E. and S.S. Sabri, Balloon-occluded hành tiêm xơ, nhưng không mang lại hiệu quả Retrograde Transvenous Obliteration (BRTO): cầm máu, nên đã được tiến hành thêm can thiệp Technical Results and Outcomes. Semin Intervent PARTO và cho kết quả cầm máu tương đối tốt. Radiol, 2011. 28(3): p. 333-8. Do đó, PARTO có thể là một phương pháp thay 2. de Franchis, R. and M. Primignani, Natural history of portal hypertension in patients with thế để ngăn ngừa xuất huyết tái phát ở bệnh cirrhosis. Clin Liver Dis, 2001. 5(3): p. 645-63. nhân chảy máu giãn tĩnh mạch chủ dạ dày. 3. Chikamori, F., et al., Eight years of experience Sự gia tăng của EV là một trong những nhược with transjugular retrograde obliteration for gastric điểm của BRTO và cũng là của PARTO. Một số varices with gastrorenal shunts. Surgery, 2001. 129(4): p. 414-20. biến chứng sau PARTO bao gồm làm nặng thêm 4. Chang, M.-Y., et al., Plug-Assisted Retrograde EV và cổ trướng, được giải thích là do sau nút Transvenous Obliteration for the Treatment of GV, thì lưu lượng tĩnh mạch cửa tăng lên ở Gastric Variceal Hemorrhage. Korean journal of những vị trí khác. Tác dụng bảo vệ chống lại radiology, 2016. 17(2): p. 230-238. 5. Akahane, T., et al., Changes in liver function giãn tĩnh mạch thực quản không được đánh giá parameters after occlusion of gastrorenal shunts with trong nghiên cứu này, tuy nhiên, theo nghiên balloon-occluded retrograde transvenous obliteration. cứu lại thấy tình trạng nặng lên của EV xuất hiện Am J Gastroenterol, 1997. 92(6): p. 1026-30. ở 5/20 bệnh nhân sau PARTO và trong đó có 2 6. Bellary, S.V. and P. Isaacs, Disseminated bệnh nhân XHTH do giãn vỡ tĩnh mạch. intravascular coagulation (DIC) after endoscopic injection sclerotherapy with ethanolamine oleate. V. KẾT LUẬN Endoscopy, 1990. 22(3): p. 151. ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ THEO DÕI ĐIỀU TRỊ BỆNH LỒNG RUỘT TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN Trần Minh Long*, Tăng Xuân Hải*, Dương Minh Đức* TÓM TẮT có sự tương quan với kết quả tháo lồng. Siêu âm là một cận lâm sàng đầu tay đơn giản rẻ tiền an toàn và 13 Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh siêu âm gây đem tới độ chính xác khá cao trong chẩn đoán lồng ruột. lồng ruột, phân tích giá trị của siêu âm đối với lâm Từ khóa: Siêu âm, lồng ruột, bơm hơi tháo lồng, sàng và điều trị lồng ruột ở trẻ em. Đối tượng - phẫu thuật phương pháp: Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định là lồng ruột trên lâm sàng và siêu âm. Thiết kế nghiên SUMMARY cứu hồi cứu, mô tả phân tích, có so sánh 208 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn nghiên cứu. Kết quả: Tuổi trung ASSESSMENT OF THE ULTRASOUND ROLE bình là 2,14±1,0 tuổi, hay gặp nhất là dưới 2 tuổi IN THE INTUSSUSSCEPTION DIAGNOSIS chiếm 71,6%. Nam giới chiếm 62%, nữ 38% tỷ lệ AND TREATMENT IN INFANTS AND nam/nữ là 1,6/1. Đau bụng cơn chiếm chủ yếu 96,2%, CHILDREN IN NGHE AN OBSTETRICS AND ỉa máu chỉ chiếm 8,0%. Tất cả BN trong nhóm nghiên cứu đều có hình ảnh điển hình của lồng ruột trên siêu GYNECOLOGY HOSPITAL âm. Vị trí lồng HSP chiếm 95,8%. Có 98,9% BN tháo Objectives: Describe ultrasound imaging lồng thành công, có 5,4 % bệnh nhân tháo lồng trên 2 characteristics of intussusception, analyze the value of lần mới thành công. Có 1,1% tháo lồng thất bại phải ultrasound for the clinical and treatment chuyển mổ. Kết luận: Các triệu chứng siêu âm như intussusception in children. Subjects-methods: đường kính khối lồng, chiều dày thành ruột cho thấy Definitive diagnostic criteria are clinical and ultrasonographic intussusception. Retrospective study design, descriptive analysis, comparison of 208 *Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An patients who were eligible for the study. Result: The Chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Long average age: 2.14±1.0 years old, the most common is Email: longdr115@gmail.com under 2 years old (71.6%). Male/female ratio is 1.6/1. Ngày nhận bài: 18.11.2021 Abdominal pain accounted for 96.2%, bloody diarrhea Ngày phản biện khoa học: 11.01.2022 only 8.0%. All patients in the study had typical images Ngày duyệt bài: 18.01.2022 of intussusception from ultrasound. Right lower rib 49

vietnam medical journal n01 - FEBRUARY - 2022 cage position accounted for 95.8%. There are 98.9% + Ghi nhận đặc điểm, tính chất, thời gian of patients with successful Inflatable, 5.4% of patients xuất hiện, diễn biến và tần suất xuất hiện triệu with inflatable more than 2 times. There were 1.1% of failed Inflatable requiring surgery. Conclusions: chứng lâm sàng: đau bụng, quấy khóc; nôn, ỉa Ultrasound symptoms such as diameter of the máu, sờ được khối lồng. intussusception, intestinal wall thickness all showed a Các biến số về siêu âm: correlation with the results of intussusception. - Vị trí, hình ảnh đặc thù khối lồng trên mặt Ultrasound is a simple, low-cost, and safe first-line cắt ngang, dọc. paraclinical with high accuracy in the diagnosis of - Mạc treo trong khối lồng: hình ảnh tăng âm intussusception. Keywords: Sonography, intussusception, vùng trung tâm khối lồng. Inflatable, surgery - Số lượng khối lồng, kiểu lồng… - Đo trên SA: đường kính (d1), chiều dài, I. ĐẶT VẤN ĐỀ chiều dày trung bình vòng giảm âm khối lồng (d). Lồng ruột là tình trạng bệnh lý xảy ra khi một phần ống tiêu hóa chui vào lòng đoạn kế tiếp, thường là theo chiều nhu động. Lồng ruột (LR) là cấp cứu ngoại nhi thường gặp, là nguyên nhân hàng đầu gây tắc ruột cơ học ở trẻ. LR ở trẻ bú mẹ hầu hết là cấp tính, diễn biến hoại tử ruột d1 − d 2 nhanh. Lồng ruột ở trẻ lớn phần nhiều là ở thể d = bán cấp và mạn tính [1]. 2 Lồng ruột gặp ở trẻ với tỷ lệ nam/nữ 2/1 đến Hình 1: Đo đường kính và chiều dày thành 3/1; dịch tễ học ở Anh cho thấy tỷ lệ lồng ruột ruột của khối lồng 1,57/1000-4/1000, ở Việt Nam tỷ lệ này Thành ruột: có khí, tưới máu trên Doppler. 302/100.000, lồng ruột có thể gặp ở 75% trường Dịch khu trú trong khối lồng: cấu trúc trống hợp trẻ dưới 2 tuổi, 90% dưới 3 tuổi, hay gặp âm hình liềm trên mặt cắt ngang. thời kỳ 4-9 tháng tuổi (40%) [2]. Siêu âm vùng Dịch tự do ổ bụng: cấu trúc trống âm nằm tự bụng đạt hiệu quả cao trong chẩn đoán, đánh do trong ổ bụng (dưới gan, khoang gan-thận, giá kết quả tháo lồng 100%. Siêu âm như là một giữa các quai ruột hay cùng đồ…). phương tiện chẩn đoán chính xác và an toàn. Hạch mạc treo trong và ngoài khối lồng, khí Mục tiêu mô tả đặc điểm hình ảnh siêu âm tự do ổ bụng. lồng ruột, phân tích giá trị của siêu âm đối với Nguyên nhân: túi thừa meckel; polyp; nang lâm sàng và điều trị lồng ruột ở trẻ em. ruột đôi; khối u. Phân tích hình ảnh trước và sau tháo lồng. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Các biến số về kết quả điều trị. 1. Đối tượng nghiên cứu: 4. Thống kê phân tích:Chỉ tiêu nghiên + Bệnh nhi ≤16 tuổi, chẩn đoán xác định LR cứu được xử lý thống kê trên SPSS 16.0 điều trị bơm hơi tháo lồng hoặc mổ. Máy siêu âm 4 chiều Voluson P8 có đầu dò + Chẩn đoán xác định là lồng ruột: đau bụng chuyên dụng. cơn, nôn, ỉa máu, sờ được khối lồng. + Siêu âm lúc vào viện hình ảnh lồng ruột III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU điển hình. 3.1. Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu + Trường hợp siêu âm không thấy lồng, mổ Bảng 3.1. Phân bố tuổi, giới tính, địa dư ra ghi nhận khối lồng. nhóm nghiên cứu + Loại khỏi nghiên cứu: bệnh nhân không đủ Tuổi bệnh nhân n % tiêu chuẩn. ≤1 82 39,4 2. Phương pháp nghiên cứu: 1-2 67 32,2 - Nghiên cứu tiến hành tại Bệnh viện Sản Nhi 2-3 37 17,8 Nghệ An. 3-16 22 10,6 - Thời gian từ tháng 9/2020-9/2021. Tổng 208 100 - Thiết kế nghiên cứu hồi cứu, mô tả có so sánh. Mean ± SD 2,14 ± 1,0 - Chọn mẫu thuận tiện 208 bệnh nhân đủ tiêu BN Nam 129 62 p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 511 - THÁNG 2 - SỐ 1 - 2022 Bảng 3.2. Tần suất lồng ruột HST 0 3 1,1 Số lần lồng ruột n % HCP 8 0 3,1 1 164 78,9 HCT 0 0 0 2 36 17,3 261 3 7 3,3 Tổng 258 3 (100%) 4 1 0,5 Nhận xét: Khối lồng phát ở HSP 95,8%, lồng Tổng 208 100 hồi - đại tràng, và 100%. Tổng số lần lồng ruột 261 3.5. Kết quả điều trị Nhận xét: 208 BN với 261 lần lồng ruột; trẻ Bảng 3.7. Kết quả điều trị bị 1 lần chiếm cao nhất 78,9%. Số Kết quả điều trị % 3.3. Lâm sàng lượng Bảng 3.3. Thời gian nhập viện Bơm 1 lần 244 93,5 Thời gian nhập Số lượt bệnh hơi Thành 2 lần 11 4,3 % viện nhân tháo công 3 lần 3 1,1 Trước 24 giờ 216 82,8 lồng Thất bại Phẫu thuật 3 1,1 24-48 giờ 37 14,2 Tổng 261 100 Sau 48 giờ 8 3,0 Nhận xét: 98,9% bệnh nhân bơm tháo lồng Tổng 261 100 thành công: 93,5% bơm 1 lần; 5,4 % bơm trên 2 lần. Nhận xét: Trẻ nhập viện trước 24 giờ: 216 Bảng 3.8. Liên quan giữa thời gian nhập lượt bệnh nhân 82,8%; có 3% tới sau 48 giờ. viện và kết quả tháo lồng Bảng 3.4. Triệu chứng lâm sàng Thành công Thời gian Thất Triệu chứng lâm sàng Số lượt BN % Tháo 1 Tháo p nhập viện bại Đau bụng-quấy khóc 251 96,2 lần ≥2 lần Nôn 199 76,2 Trước 24h 215; 1; 0 Ỉa máu 21 8,0 (n,%) 99,5% 0,5% Bụng chướng 49 18,7 24-48h 28; 9; 0 Sờ được khối lồng 46 17,6 (n,%) 75,7% 24,3% 0,01 Đau bụng, Nôn, Ỉa máu 28 10,7 Sau 48h 1; 4; 3; Đau bụng, Nôn, Ỉa máu, (n,%) 12,5% 50% 37,5% 11 4,2 Tổng cộng 244 14 3 Sờ thấy khối lồng Nhận xét: Đau bụng cơn (96,2%); nôn Nhận xét: Thất bại cao nhất nhóm đến sau (76,2%); ỉa máu 8,0%. 48 h: 37,5%; khác nhau thời gian nhập viện và 3.4. Đặc điểm hình ảnh siêu âm trong kết quả tháo lồng với p 2 tuổi chiếm 27,6%. Hạch trong khối lồng 167 63,9 Giới: Trong nghiên cứu gồm 208 bệnh nhi Nhận xét: Hình ảnh điển hình trên siêu âm trong đó 129 trẻ nam (62,0%) và 79 trẻ nữ 100%; hạch khối lồng 63,9%. (38%), tỷ lệ nam/nữ 1,6/1. Kết quả thấy bệnh lý Bảng 3.6. Kiểu lồng và vị trí khối lồng LR trẻ nam nhiều hơn nữ, tương đồng Nguyễn Vị trí Hồi-Đại Đại-Đại Thanh Xuân. % Địa dư: Có 97 bệnh nhân 46,6% đến từ khối lồng tràng tràng Thượng vị 0 0 0 nông thôn và 53,4% bệnh nhân tới từ thành HSP 250 0 95,8 phố. Tương đồng nghiên cứu Nguyễn Trọng Nơi. Tần suất lồng ruột: Có 162 bệnh nhân lồng 51

vietnam medical journal n01 - FEBRUARY - 2022 ruột tiên phát 78,9%; 21,1% bệnh nhân lồng chủ yếu là polyp với 11/13 trường hợp (84,6%) ruột từ lần thứ 2 trở lên, trong đó trẻ lồng 2 lần có nguyên nhân, còn chỉ 15,4% là nang ruột đôi, chiếm 17,3%, chỉ có 1 trẻ chiếm 0,5% bị lồng các nguyên nhân như Meckel, u ruột không phát ruột 4 lần tương đồng với nghiên cứu Nguyễn hiện ca nào trên siêu âm. Kết quả trên đối chiếu Trọng Nơi. Nghiên cứu của chúng tôi có 208 trẻ với kết quả nội soi, CT ổ bụng và giải phẫu bệnh. lồng ruột 261 lượt. Theo Nguyễn Hữu Chí thì túi thừa Meckel chiếm 4.2. Lâm Sàng 50% nguyên nhân gây lồng [6]. *Thời gian nhập viện: Trẻ chủ yếu nhập 4.4. Kết quả điều trị. Tỷ lệ tháo lồng thành viện trước 24 giờ: 216 lượt bệnh nhân 82,8%; công cao 98,9%; Trần Ngọc Sơn 98,7%; Hu nhập viện sau 24 giờ 17,2%, chỉ có 3% nhập 94,2%; Nguyễn Thanh Xuân 98,3%. Về số lần viện sau 48 giờ. Tỷ lệ BN nhập viện sau 24 giờ TL, một số tác giả khuyên nên áp dụng “nguyên 45 BN (17,2%); theo Nguyễn Tử Anh 10,9%; tắc số 3” kinh điển là số lần thử tháo lồng là “3” Trần Đức Thái 31,2%. lần mục tiêu làm cải thiện tỷ lệ thành công trong *Lâm sàng: Đau bụng-quấy khóc chiếm tỷ lệ TL [7]. Trong nghiên cứu này có 11 BN (4,3%) 96,2%; nôn 76,2%; phân nhầy máu 8%. Theo bơm hơi 2 lần, 3 BN (1,1%) bơm hơi 3 lần; có 3 Gu: Đau bụng cơn 96%; nôn 57,8%; phân có BN (1,1%) phải mổ. máu 45,2%; sờ được khối lồng 30,2% [8]. 4.5. Mối liên quan giữa các yếu tố dịch tễ Nghiên cứu của chúng tôi có 28 lượt bệnh nhân học lâm sàng, siêu âm với kết quả tháo lồng chiếm 10,7% có đủ ba triệu chứng đau bụng, *Mối liên quan giữa đặc điểm lâm sàng nôn, ỉa máu. Có 3,4% có đủ 4 triệu chứng kinh với kết quả siêu âm. Ở nghiên cứu với 261 điển của LR là đau bụng, nôn, ỉa máu và sờ thấy trường hợp lồng ruột thì triệu chứng ỉa máu có tỷ khối lồng tương đồng với Nguyễn Tử Anh: 1,4% lệ trẻ tháo lồng thất bại cao nhất với 14,3% và bệnh nhân đủ 4 triệu chứng kinh điển. cũng chiếm tỷ lệ trường hợp phải bơm hơi trên 2 4.3. Đặc điểm hình ảnh siêu âm trong lần nhiều nhất với 52,4%. Đây cũng là triệu chẩn đoán lồng ruột chứng có mối tương quan với kết quả tháo lồng *Triệu chứng siêu âm trong chẩn đoán với p32 mm và độ dày thành ruột >8mm lần tháo lồng thất bại ở nhóm dưới 1 tuổi chiếm lượt là 19,9% và 14,6% tương đồng với Nguyễn 2,8% và có tới 9,3% trường hợp phải bơm trên 2 Tử Anh là 27,6% và 34,2%. Dịch trong khối lồng lần mới tháo được. Nhóm tuổi trên 1 tuổi có tỷ lệ chúng tôi gặp 15,7% trong khi Nguyễn Tử Anh ít tháo lồng thành công là 100%. Nghiên cứu thấy hơn 6,6%. Hạch trong khối lồng xuất hiện ở 63,9%. có mối liên quan giữa kết quả tháo lồng và tuổi Dịch chúng tôi gặp đều là dịch đồng nhất 25 với p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 511 - THÁNG 2 - SỐ 1 - 2022 lồng và kết quả tháo lồng với p

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/danh-gia-vai-tro-cua-sieu-am-trong-chan-doan-va-theo-doi-dieu-tri-benh-long-ruot-tai-benh-vien-san-n-2529269.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY