Dây rốn quấn cổ lúc sinh và kết cục trên thai nhi tại bệnh viện sản nhi An Giang

Dây rốn quấn cổ lúc sinh và kết cục trên thai nhi tại bệnh viện sản nhi An Giang
  • Mã tin : 552
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Dây rốn quấn cổ (DRQC) là một hiện tượng thường gặp vào những tháng cuối của thai kỳ và có thể gây bất lợi cho thai nhi. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định mối liên quan giữa dây rốn quấn cổ một vòng với kết cục bất lợi trên thai nhi.

Nội dung Text: Dây rốn quấn cổ lúc sinh và kết cục trên thai nhi tại bệnh viện sản nhi An Giang

vietnam medical journal n02 - JANUARY - 2021 3. Phan Quan Chí Hiếu, Hà Thị Hồng Linh 5. Nguyễn Thị Kim Liên (2011). Nghiên cứu phục (2005). Hiệu quả phục hồi vận động của phương hồi chức năng bàn tay trên bệnh nhân liệt nửa pháp thể châm cải tiến trên bệnh nhân tai biến người do tai biến mạch máu não. Luận văn tiến sỹ mạch máu não. Luận án tốt nghiệp cao học Y học Y học, Trường Đại học Y Hà Nội, tr. 90 – 95. cổ truyền, Đại học Y dược TP. HCM, tr 79. 6. Nguyễn Xuân Thản (2004). Bệnh mạch máu 4. Ma Thị Kim Liên (2006). Nghiên cứu một số yếu não và tủy sống. Nhà xuất bản Y học, tr 265 - 266. tố liên quan đến mức độ đối lập trong sinh hoạt và 7. Vũ Thị Kim Thanh (2012). Đánh giá hiệu quả nhu cầu phục hồi chức năng của người bệnh sau phục hồi chức năng vận động chi trên ở bệnh nhân tai biến mạch máu não tại cộng đồng. Luận văn tai biến nhồi máu vùng trên lều. Luận văn thạc sỹ thạc sỹ, tr.25 - 37. y học, Đại học Y Hà Nội, tr 55. DÂY RỐN QUẤN CỔ LÚC SINH VÀ KẾT CỤC TRÊN THAI NHI TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI AN GIANG Nguyễn Ngọc Rạng1, Trương Kim Thuyên2 TÓM TẮT cesarean section and postpartum asphyxia. Conclusions: There is no association between nuchal 6 Đặt vấn đề: Dây rốn quấn cổ (DRQC) là một hiện cord and risk factors for unfavoable perinatal outcomes. tượng thường gặp vào những tháng cuối của thai kỳ Keywords: Nucal cord, perinatal outcomes và có thể gây bất lợi cho thai nhi. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định mối liên quan giữa DRQC một I. ĐẶT VẤN ĐỀ vòng với kết cục bất lợi trên thai nhi. Đối tượng và phương pháp: Một nghiên cứu bệnh-chứng với tỉ lệ Dây rốn quấn cổ (DRQC) là hiện tượng dây 1:2 thực hiện tại Phòng sinh bệnh viện Sản Nhi An rốn quấn quanh cổ thai nhi một vòng hoặc nhiều Giang từ 3/2019- 12/2019, nhóm bệnh gồm 90 sản vòng, thường gặp trong những tháng cuối của phụ có DRQC một vòng và nhóm chứng gồm 180 sản thai kỳ. DRQC là một trong những biến chứng phụ không có DRQC. Kết quả:. DRQC một vòng thường gặp trong thai kỳ nó gây một số bất lợi không làm tăng nguy cơ ối nhuộm phân su, biểu đồ cho thai nhi: nhịp tim thai giảm bất định, ối tim thai bất thường, sử dụng oxytocin để tăng co trong quá trình chuyển dạ, cũng như không làm tăng nhuộm phân su, tăng tỉ lệ mổ sanh, và chỉ số nguy cơ sinh mổ và trẻ ngạt sau sinh. Kết luận: Apgar thấp, thai chết lưu [1]. Một phân tích Không có mối liên quan giữa DRQC một vòng với các yếu tổng hợp gồm 145 nghiên cứu, DRQC một vòng tố nguy cơ trong chuyển dạ và kết cục trên thai nhi. chiếm 22% tổng số sinh và khoảng 4% trường Từ khóa: Dây rốn quấn cổ, kết cục thai nhi hợp đối với trường DRQC từ hai vòng trở lên và SUMMARY tăng dần trong suốt thai kỳ.[2] Sự hiện diện của NUCHAL CORD AT DELIVERY AND số vòng DRQC phụ thuộc vào lượng nước ối và PERINATAL OUTCOMES AT THE WOMEN sự cử động của thai nhi. DRQC thường xuất AND CHILDREN HOSPITAL OF AN GIANG hiện khi chiều dài dây rốn chiếm hơn 4/5 chiều Background: Nuchal cord is a common dài thai nhi, có thể làm thay đổi tần số tim thai. phenomenon in the late months of pregnancy and can Áp lực tử cung tăng trong lúc chuyển dạ gây be detrimental to the fetus. The objective of this study tăng áp lực liên tục trên dây rốn có thể có hại was to determine the association of nuchal cord with cho thai nhi [1],[3]. Tuy nhiên, một số tác giả the unfavorable outcomes for newborns. Subjects and methods: A 1: 2 case-control study conducted at không tìm thấy mối liên quan giữa DRQC với bất the delivery rooms at the Women and Children lợi cho thai kỳ [4] [8]. Thực tế DRQC luôn là nỗi hospital of An Giang from 3/2019 to 12/2019, a group lo của đa số các thai phụ nhất là trong giai đoạn of 90 women with nuchal cord and a control group of chuyển dạ và thường yêu cầu được sinh mổ thay 180 women without nuchal cord. Results: Nuchal vì sinh ngã âm đạo. Điều này luôn tạo áp lực cho cord did not increase the risk of meconium-stained các bác sĩ sản khoa và nữ hộ sinh. amniotic fluid, abnormal cardiotocography, increased using oxytocin during labor, and did not increase Khảo sát nhanh trong một tháng, tỉ lệ DRQC của các thai phụ đến sinh tại bệnh viện Sản Nhi 1Đại An Giang là 13%, trong đó có 4,7% DRQC nhiều học Y Dược Cần Thơ 2Bệnh hơn một vòng. Đa số các trường hợp DRQC từ viện Sản Nhi An Giang Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Rạng hai vòng trở lên được chẩn đoán qua siêu âm Email: nguyenngocrang@gmail.com thường có chỉ định sinh mổ trừ các trường hợp Ngày nhận bài: 19.11.2020 không được biết trước. Trường hợp DRQC một Ngày phản biện khoa học: 23.12.2020 vòng nếu không kèm theo một yếu tố bất Ngày duyệt bài: 6.01.2021 thường nào khác sẽ được theo dõi sinh ngã âm 22

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 498 - THÁNG 1 - SỐ 2 - 2021 đạo. Tuy nhiên trong quá trình theo dõi chuyển Thu thập dữ liệu: Một biểu mẫu soạn sẵn dạ cho các thai phụ này, các bác sĩ và nữ hộ sinh thu thập các biến nghiên cứu gồm: tuổi mẹ, luôn bị một áp lực rất lớn từ phía thai phụ và nghề nghiệp, số lần sinh, tuổi thai, các yếu tố người nhà. Với mong muốn có một chứng cứ nguy cơ trong chuyển dạ gồm nước ối nhuộm khoa học tại cơ sở, chúng tôi tiến hành nghiên phân su, sử dụng oxytocin tăng co, nhịp tim thai cứu này với mục đích xác định mối liên quan bất thường. Ghi nhận các biến liên quan kết cục giữa DRQC một vòng với kết cục của thai nhi thai nhi gồm phương pháp sinh, cân nặng trẻ, trong chuyển dạ. điểm số Apgar của trẻ ở phút đầu tiên sau sinh. Định nghĩa các biến nghiên cứu: II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Dây rốn quấn cổ một vòng: dây rốn quấn 2.1 Đối tượng nghiên cứu: quanh cổ thai nhi 360 độ. - Tiêu chuẩn chọn bệnh: các thai phụ - Nước ối nhuộm phân su: nước ối có màu chuyển dạ sinh có hoặc không có DRQC một xanh do thai nhi tống xuất phân su hòa lẫn trong vòng, tuổi thai 38-40 tuần, ngôi đầu và không có nước ối. chỉ định phẫu thuật lấy thai ở thời điểm nhập viện. - Sử dụng oxytocin tăng co: Thai phụ được - Tiêu chuẩn loại trừ: Thai quá ngày, non truyền tĩnh mạch Glucose 5% 500ml pha với 1 tháng; bất thường sản khoa: đa thai, đa ối, thiểu ống Oxytocin 5 đơn vị, truyền 5-20 giọt/phút ối, tử cung dị dạng, tiền sản giật, ngôi bất trong giai đoạn chuyển dạ để tăng cơn co tử thường (ngôi mông, ngôi ngang hoặc ngôi mặt); cung thúc đẩy quá trình chuyển dạ. có chỉ định phẩu thuật lấy thai ở thời điểm nhập - Biểu đồ tim thai (cardiotocography) bất viện như nhau bong non, tim thai suy, nhau tiền thường: biểu đồ tim thai xuất hiện một trong các đạo ra huyết nhiều, dọa vỡ tử cung, đau vết mổ trường hợp sau: trị số tim thai căn bản nhanh cũ, hoặc tiên lượng có nguy cơ phẫu thuật lấy trầm trọng (>180 lần/phút) hoặc chậm trầm thai như con quí, thai to, khung chậu hẹp, ối vỡ trọng ( 24 giờ, nhiễm trùng ối, vết mổ phẳng (dao động nội tại

vietnam medical journal n02 - JANUARY - 2021 Bảng 1: Đặc điểm dân số nghiên cứu DRQC (+) DRQC (-) Đặc điểm Trị số P (n=90)% (n=180)% Tuổi mẹ: ≤ 18 3 (3,3) 14 (7,8) 19-34 80 (88,9) 160 (99,9) 0,114 ≥ 35 7 (7,8) 6 (3,3) Nghề nghiệp: Lao động nhẹ 62 (68,9) 127 (70,6) 0,780 Lao động nặng 28 (31,1) 53 (29,4) Số lần sinh: Con so 43 (47,8) 110 (61,1) 0,037 Con rạ 47 (52,2) 70 (38,9) Giới tính: Trẻ nam 49 (54,4 82 (45,6) 0,168 Trẻ nữ 41 (45,6) 98 (54,4) Tuổi thai (tuần): ≤ 37 2 (2,8) 13 (8,9) 0,093 > 37 70 (97,2) 133(91,1) Cân nặng trẻ (gam): ≤ 2500 4 (4,4) 12 (6,7) 0,466 > 2500 86 (95,6) 168 (93,3) Nhận xét: Không có sự khác biệt về tuổi mẹ, nghề nghiệp, giới tính, tuổi thai và cân nặng trẻ. Riêng con rạ có tỉ lệ DRQC cao hơn con so ( P=0,037) Bảng 2: Các yếu tố liên quan đến kết cục thai kỳ DRQC (+) DRQC (-) Trị số Các yếu tố OR (KTC 95%) (n=90) (n=180) P Nước ối nhuộm phân su 9 (10) 10 (5,6) 1,9 (0,7-4,8) 0,184 Dùng oxytocin tăng co 10 (11,1) 14 (7,8) 1,4 (0,6-3,4) 0,366 Biểu đồ tim thai bất thường 4 (4,4) 4 (2,2) 2,0 (0,5-8,3) 0,319 Sinh mổ 17 (18,9) 24 (13,3) 1,5 (0,7-2,9) 0,232 Điểm số Apgar 1 phút < 7 2 (2,2) 5 (2,8) 0,8 (0,2-4) 0,479 OR: Odds ratio; KTC 95%: khoảng tin cậy 95%; DRQC: Dây rốn quấn cổ. IV. BÀN LUẬN sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê về sử dụng Phân tích một số đặc điểm của dân số nghiên oxytocin để tăng co trong chuyển dạ và điểm số cứu có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển dạ Apgar 1 phút và 5 phút [6]. như tuổi mẹ, nghề nghiệp liên quan đến lao Nghiên cứu của Mastrobattista cho thấy động nặng, tuổi thai và cân nặng trẻ, chúng tôi DRQC không làm tăng nguy cơ ối nhuộm phân không thấy có sự khác biệt mang ý nghĩa thống su, bất thường nhịp tim thai, tỉ lệ sinh mổ nhưng kê giữa hai nhóm. Tuy nhiên bà mẹ sinh con rạ điểm số Apgar 1 phút< 7 tăng đáng kể (P=0,01) có tỉ lệ bị DRQC cao hơn (52,2% so với 38,9%; [1]. Ngược lại Peregrine và cộng sự (CS) ghi P=0,031), điều này phù hợp với nghiên cứu của nhận có sự gia tăng điểm số Apgar 1 phút< 7 Bernard và CS [5] sinh nhiều lần có nguy cơ nhưng không có ý nghĩa thống kê [7]. Một DRQC nhiều hơn so với bà mẹ sinh lần đầu. nghiên cứu hồi cứu dựa vào dân số với cỡ mẫu So sánh quá trình chuyển dạ của hai nhóm có lớn gổm 166.318 sản phụ, Sheiner và CS [8] và không có DRQC chúng tôi không tìm thấy nhận thấy tỉ lệ có DRQC là 14,7% và không thấy mối liên quan mang ý nghĩa thống kê giữa có sự khác biệt về bất thường tim thai, can thiệp DRQC một vòng với các yếu tố nguy cơ trong sinh cũng như tỉ lệ sinh mổ giữa 2 nhóm. Tỉ lệ chuyển dạ như nước ối nhuộm phân su, biểu đồ điểm số Apgar< 7 vào thời điểm 1 phút cao hơn tim thai bất thường, sử dụng oxytocin để tăng ở nhóm có DRQC (4.8% so với 4.4%; P=0.008), co, cũng như kết cục sinh mổ và điểm số Apgar tuy nhiên vào thời điểm 5 phút thì điểm số Apgar 1 phút < 7 (P>0,05). nhóm có DRQC thấp hơn (0.5% so với Theo tác giả Trần Quang Hiền, khảo sát trên 0.7%;P=0.004). Ngoài ra, tỉ lệ chết chu sinh lại 358 sản phụ được theo dõi sinh tại bệnh viện thấp hơn ở nhóm có DRQC (11/1.000 so với Phụ Sản Hùng Vương với 89 trường hợp em bé 16/1.000; P=0,001). sinh ra có DRQC cho thấy ở nhóm có DRQC tỷ lệ Trong quá trình chuyển dạ, các cơn co tử nhịp tim giảm xuất hiện nhiều hơn (P

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 498 - THÁNG 1 - SỐ 2 - 2021 thế không ảnh hưởng đến tiến trình cuộc chuyển rốn quấn cổ một vòng với kết thúc thai kỳ bất lợi dạ. Khi dây rốn ngắn, DRQC có thể khiến thai nhi vì vậy can thiệp sinh là không cần thiết ở thai nhi khó lọt, ảnh hưởng tới độ mở cổ tử cung do đầu có dây rốn quấn cổ. thai nhi cúi không tốt. Tuy nhiên DRQC kèm dây rốn ngắn là rất ít. Nhiều nghiên cứu cho thấy chỉ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Shrestha NS, Singh N. (2007) Nuchal cord and khi dây rốn quấn cổ chặt hoặc quấn nhiều vòng perinatal outcome. Kathmandu Univ Med J mới có thể khiến thai nhi bị thiếu oxy gây suy (KUMJ). Jul-Sep;5(3):360-3 thai trong chuyển dạ với hai biểu hiện đặc trưng 2. Hayes DJL, Warland J, Parast MM, et al. trên lâm sàng là nước ối nhuộm phân su và nhịp (2020) Umbilical cord characteristics and their association with adverse pregnancy outcomes: A tim thai bất thường. systematic review and meta-analysis. PLoS One. Tóm lại, với DRQC một vòng rất ít khi gây ra Sep 24;15(9):e0239630. vấn đề bất lợi cho cả mẹ và thai nhi. Thai nhi bị 3. Sherer DM, Sokolovski M, Dalloul M, Khoury- Collado F, Abulafia O. (2005) Is fetal cerebral DRQC một vòng có thể được sinh dễ dàng qua vascular resistance affected by the presence of ngã âm đạo và an toàn. Giới hạn ở nghiên cứu nuchal cord(s) in the third trimester of pregnancy? này là chúng tôi chưa ghi nhận được số trường Ultrasound Obstet Gynecol. May;25(5):454-8. hợp DRQC một vòng chặt để so sánh với nhóm 4. Kong CW, Chan LW, To WW. (2015) Neonatal outcome and mode of delivery in the presence of dây rốn quấn cổ một vòng lỏng cũng như chưa nuchal cord loops: implications on patient đánh giá được một yếu tố nguy cơ khá quan counselling and the mode of delivery. Arch Gynecol trọng trong chuyển dạ đó là chuyển dạ đình trệ Obstet. Aug;292(2):283-9. do ngôi cúi kém. Ngoài ra mẫu nghiên cứu còn 5. Bernad ES, Craina M, Tudor A, Bernad SI. (2012) Perinatal outcome associated with nuchal nhỏ và chỉ thực hiện ở một trung tâm nên chưa umbilical cord. Clin Exp Obstet Gynecol.;39(4):494-7. thể suy rộng cho mẫu dân số. Cần thiết có 6. Trần Quang Hiền và Nguyễn Ngọc Thoa những nghiên cứu tiền cứu, mẫu lớn và đa trung (2008) “Tỷ lệ dây rốn quấn cổ thai nhi trong tâm đề khẳng định kết quả này. chuyển dạ và các yếu tố liên quan”. http://hosrem.org.vn/detailNews/thongtin/186 V. KẾT LUẬN 7. Peregrine E, P O'Brian, Jauniaux E.(2005) neck cord Ultrasound detected before induction of Chưa tìm thấy mối liên quan giữa dây rốn labor and cesarean risk. Obstet Gynecol quấn cổ một vòng với các yếu tố nguy cơ trong Ultrasound; 25: 160-4. chuyển dạ như ối nhuộm phân su, biểu đồ tim 8. Sheiner E, Abramowicz JS, Levy A, Silberstein T, Mazor M, Hershkovitz R. (2006) Nuchal cord thai bất thường, sử dụng oxytocin để tăng và is not associated with adverse perinatal outcome. cũng cũng chưa tìm thấy mối liên quan giữa dây Arch Gynecol Obstet. May; 274(2):81-3. TỶ LỆ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HUYẾT THANH DƯƠNG TÍNH VỚI TOXOPLASMA GONDII Ở PHỤ NỮ TUỔI SINH ĐẺ HUYỆN KRÔNG BÔNG TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2020 Trần Vũ Hoà1, Thân Trọng Quang2 Lê Minh Hoài An1, Nguyễn Trần Uyên Phương1 TÓM TẮT đến một bệnh phổ biến trên toàn cầu, làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Xu thế hiện nay đẩy mạnh 7 Mục tiêu: Bệnh Toxoplasmosis là một vấn đề sức việc chăm lo cho sức khỏe trong cộng đồng, bệnh do khỏe cộng đồng trên toàn thế giới. Bệnh do ký sinh Toxoplasma đang được nhiều nhà nghiên cứu trên trùng Toxoplasma gondii (T. gondii) gây ra, là một loại toàn thế giới quan tâm từ nhiều khía cạnh khác nhau. ký sinh trùng nội bào bắt buộc, có khả năng lây nhiễm Việc nâng cao nhận thức về bệnh T. gondii là rất cần nhiều động vật máu nóng bao gồm cả con người, dẫn thiết cho phòng ngừa tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt là những phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, 1Bệnh có thể hạn chế những yếu tố nguy cơ có thể ảnh viện Từ Dũ 2Đại hưởng đến thời kỳ mang thai. Tại Việt Nam, các học Tây Nguyên nghiên cứu về nhiễm T. gondii trong cộng đồng chưa Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trần Uyên Phương nhiều, đặc biệt khu vực miền Trung và Tây Nguyên Email: ntuphuong.iu@gmail.com cho đến nay rất ít đề tài nghiên cứu nhiễm T. gondii. Ngày nhận bài: 19.11.2020 Để xác định tỷ lệ huyết thanh dương tính T. Ngày phản biện khoa học: 23.12.2020 gondii cũng như một số yếu tố liên quan góp phần vào Ngày duyệt bài: 7.01.2021 sự lưu hành của bệnh và đề xuất biện pháp phòng 25

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY