MangYTe

Tài liệu y khoa

Dịch tễ lâm sàng nhiễm khuẩn hô hấp cấp nặng do nhiễm virus hợp bào hô hấp tại khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Nhi Trung ương

Dịch tễ lâm sàng nhiễm khuẩn hô hấp cấp nặng do nhiễm virus hợp bào hô hấp tại khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Mã tin: 842
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Dịch tễ lâm sàng nhiễm khuẩn hô hấp cấp nặng do nhiễm virus hợp bào hô hấp tại khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Nhi Trung ương trình bày mô tả đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân nhiễm khuẩn hô hấp cấp (NKHHC) nặng có nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) tại khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nội dung Text: Dịch tễ lâm sàng nhiễm khuẩn hô hấp cấp nặng do nhiễm virus hợp bào hô hấp tại khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Nhi Trung ương

PHẦN NGHIÊN CỨU DỊCH TỄ LÂM SÀNG NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP NẶNG DO NHIỄM VIRUS HỢP BÀO HÔ HẤP TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Văn Thắng Trường Đại học Y Hà Nội TÓM TẮT Mục tiêu: Mô tả đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân nhiễm khuẩn hô hấp cấp (NKHHC) nặng có nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) tại khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả tiến cứu 83 bệnh nhân được chẩn đoán NKHHC nặng có nhiễm RSV tại khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 05/2020 đến 05/2021. Kết quả: Tuổi trung bình 3,3 ± 2,1 tháng, tỷ lệ nam/nữ = 2/1. Đa số ca bệnh tập trung vào mùa thu đông (từ tháng 10 - 12). Bệnh nhân NKHHC nặng chiếm chủ yếu chiếm 72,3%. NKHHC rất nặng chiếm 27,7%. Các tình trạng suy chức năng sống nặng: suy hô hấp độ 3 chiếm 100%, suy tuần hoàn chiếm 31,3%,và suy đa tạng 34,9%. Thang điểm PRISM và PELOD tương đối cao. Hầu hết bệnh nhân có tình trạng nhiễm khuẩn kèm theo SIRS 68,7%, tăng CRP và procalcitonin 47% và 78,3%... Tỷ lệ trẻ sinh non cao (30,1%), tình trạng dị tật bẩm sinh kèm theo cao (40,9%), tình trạng bệnh nền cao (30,1%), tỷ lệ đồng nhiễm cao (53%). Đồng nhiễm vi khuẩn là yếu tố liên quan đến mức độ nặng của NKHHC nặng có nhiễm RSV (với p

TẠP CHÍ NHI KHOA 2021, 14, 3 accounted for 31.3%, and multi-organ failure 34.9%. The PRISM and PELOD scores are relatively high. Most of the patients had comorbid infections with SIRS 68.7%, increased CRP and procalcitonin 47% and 78.3%. Premature birth 30,1%, birth defects 40,9%, underlying disease 30,1%, Co-infection 53%. Bacterial co-infection is a factor related to the severity of acute respiratory infections with RSV infection (p

PHẦN NGHIÊN CỨU Bảng 1. Tình trạng nặng của NKHHC có nhiễm RSV Dấu hiệu lâm sàng nặng Số bệnh nhân Tỷ lệ % Suy hô hấp độ 3 83 100 Suy tuần hoàn 26 31,3 Suy đa tạng 29 34,9 NKHHC nặng 60 72,3 NKHHC rất nặng 23 27,7 Thang điểm PRISM 6,69 ± 4,7 Thang điểm PELOD 9,75 ± 6,22 Nhận xét: Bệnh nhân NKHHC nặng chiếm chủ yếu chiếm 72,3%. NKHHC rất nặng chiếm 27,7%. Các biểu hiện toàn thân nặng thường gặp là: suy hô hấp độ 3 chiếm 100%, suy tuần hoàn chiếm 31,3%, và suy đa tạng 34,9%. Thang điểm PRISM và PELOD tương đối cao, lần lượt 6,69 ± 4,7 và 9,75 ± 6,22. Bảng 2. Triệu chứng NKHHC nặng có nhiễm RSV và bội nhiễm vi khuẩn Triệu chứng Số bệnh nhân Tỷ lệ % SIRS 57 68,7 Nghe phổi ran ẩm 72 86,7 Nghe phổi ran rít, ran ngáy 36 43,4 Bạch cầu tăng 33 39,8 Tăng CRP > 10 mg/l 37 47 Tăng procalcitonin > 0,05 ng/ml 65 78,3 Nhận xét: 68,7% trẻ nhập viện có hội chứng đáp ứng viêm hệ thống. 86,7% bệnh nhân nghe có ran ẩm, 43,4% bệnh nhân có ran rít, ran ngáy. Hầu hết bệnh nhân có tình trạng nhiễm khuẩn kèm theo (tăng CRP và procalcitonin 47% và 78,3%). 3.3. Tiền sử và các bệnh lý kèm theo Tỷ lệ sinh non rất cao (25/83 BN) chiếm 30,1%, có dị tật bẩm sinh kèm theo là (34/83BN) chiếm 40,9%, bệnh nhân có bệnh lý nền kèm theo là (25/83 BN) 30,1% và nhiễm khuẩn bệnh viện (24/83 BN) chiếm 28,9%. 37

TẠP CHÍ NHI KHOA 2021, 14, 3 Bảng 3. Các dị tật bẩm sinh kèm theo của NKHHC có nhiễm RSV Dị tật bẩm sinh Số lượng Tỷ lệ % Dị tật tim bẩm sinh 27 32,5 Tim bẩm sinh shunt T - P 18 21,6 Tim bẩm sinh không shunt 5 6 Tim bẩm sinh shunt P - T 4 4,8 Dị tật giải phẫu 5 6 Bại não 1 1,2 Teo mật bẩm sinh 1 1,2 *Dị tật giải phẫu: hở hàm ếch, hẹp đường thở bẩm sinh, không hậu môn, không nhãn cầu Nhận xét: Dị tật tim mạch chiếm tỷ lệ cao nhất với 32,5%. Trong đó nhóm tim bẩm sinh shunt T - P chiếm 21,6%. Bảng 4. Các bệnh lý nền của NKHHC nặng có nhiễm RSV Bệnh lý mạn tính kèm theo Số bệnh nhân Tỷ lệ % Nhóm bệnh thần kinh, cơ 8 9,6 Bệnh phổi mạn tính 7 8,4 Hội chứng Down 2 2,4 Nhóm bệnh nội tiết, chuyển hoá 3 3,6 Suy giảm miễn dịch bẩm sinh 3 3,6 Nhiễm virus bẩm sinh: CMV, Rubela… 2 2,4 Bệnh lý tim mạch 8 9,6 * Nhóm bệnh thần kinh: Động kinh, bệnh não chất trắng, di chứng xuất huyết não cũ, nhão cơ hoành, chậm phát triển… *Nhóm bệnh nội tiết: Bệnh Pompe, suy giáp, suy dinh dưỡng nặng… *Nhóm bệnh tim mạch: Tăng áp phổi vô căn, rối loạn nhịp tim, bệnh cơ tim Nhận xét: Các bệnh lý nền kèm theo thường gặp ở NKHHC nặng có nhiễm RSV là: nhóm bệnh tim mạch và nhóm bệnh thần kinh cơ chiếm 9,6% và bệnh phổi mạn tính chiếm 8,4%. 3.4. Đặc điểm cận lâm sàng 38

PHẦN NGHIÊN CỨU Bảng 5. Đặc điểm cận lâm sàng Đặc điểm cận lâm sàng Số bệnh nhân (n=83) Tỷ lệ % Huyết sắc tố < 10g% 40 48,2 Tiểu cầu < 100 G/l 2 2,4 Đông máu rối loạn 58 69,9 Prothrombin < 70% 14/58 24,1 Đặc điểm rối loạn đông máu APTT kéo dài > 37s 50/58 86,2 Fib > 4g/l hoặc ≤ 1g/l 06/58 10,3 Protein ≤ 55g/l 48/83 57,8 Albumin ≤ 35 g/l 47/83 56,6 Lactat > 2,5 mmol/l 20/83 24,1 Nhận xét: Thiếu máu chiếm 48,2%. 69,9% trẻ có rối loạn đông máu, trong đó APTT kéo dài > 37s chiếm cao nhất với 86,2%. Bảng 6. Căn nguyên và đồng nhiễm vi sinh vật Mức đồng nhiễm Số bệnh nhân (n=83) Tỷ lệ % Có đồng nhiễm 44 53,0 1 loại vi sinh vật 36 43,4 2 loại vi sinh vật 6 7,2 ≥ 3 loại vi sinh vật 2 2,4 Đồng nhiễm vi khuẩn 21 25,3 Đồng nhiễm virus 30 36,1 Nhận xét: Tỷ lệ đồng nhiễm với vi sinh vật cao chiếm 53,0%. Đồng nhiễm với 1 loại vi sinh vật chiếm tỷ lệ cao nhất (43,4%), sau đó là đồng nhiễm với 2 loại vi sinh vật (7,2%). 3.5. Một số yếu tố liên quan đến NKHHC nặng có nhiễm RSV Bảng 7. Một số yếu tố liên quan đến NKHHC nặng có nhiễm RSV NKHHC rất nặng NKHHC nặng OR Yếu tố p* (n=23) (n=60) (95%Cl) Nhóm tuổi dưới 2 tháng 10 (43,5%) 22 (36,7%) 1,3 (0,5 - 3,5) >0,05 Đẻ non 7 (30,4%) 18 (30%) 1,1 (0,3 - 2,9) >0,05 Bệnh nền 8 (34,8%) 17 (28,3%) 1,3 (0,5 - 3,7) >0,05 Suy đa tạng 10 (43,5%) 19 (31,7%) 1,7 (0,6 - 4,5) >0,05 Nhiễm khuẩn bệnh viện 6 (26,1%) 18 (30,0%) 0,8 (0,3 - 2,4) >0,05 Đồng nhiễm vi khuẩn 8 (80,0%) 13 (38,2%) 6,5 (1,2 - 35) 0,02 Nhận xét: Bệnh nhân có đồng nhiễm vi khuẩn kèm theo có nguy cơ NKHHC nặng cao gấp 6,5 lần so với nhóm không có đồng nhiễm với 95% CI: 1,2 - 35,3 (P = 0,02). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. 39

TẠP CHÍ NHI KHOA 2021, 14, 3 4. BÀN LUẬN nặng là: khó thở chiếm 100%, tím tái và nghe ran ở phổi chiếm 86,7%. Có 100% bệnh nhi có suy hô Tuổi mắc bệnh trung bình trong nghiên cứu hấp độ 3 và có chỉ định thở máy hỗ trợ. của chúng tôi là 3,3 ± 2,1 tháng tuổi (dao động Bệnh cảnh lâm sàng nặng nề do tỷ lệ trẻ từ 45 ngày đến 09 tháng). Lứa tuổi này nhỏ hơn sinh non cao (30,1%), tình trạng dị tật bẩm sinh so với các nghiên cứu của Alice SW Tong (2015 - Hồng Kông), có 98 trẻ em nhập viện PICU có kết kèm theo cao (40,9%), tình trạng bệnh nền cao quả dương tính với RSV thì tuổi trung bình khá (30,1%). Kết quả này cùng tương đồng với nghiên cao 1,05. [6] Nghiên cứu của K Thorburn, trong cứu của tác giả TF Leung và cộng sự nghiên cứu tổng số 406 bệnh nhân dương tính với RSV được tổng cộng 118 trẻ em nhập PICU có kết quả đưa vào PICU thì độ tuổi trung bình 5,1 tháng dương tính với RSV tại Hồng Kông năm 2014, tỷ (dao động 2,4-13,6 tháng). [4] Qua đây chúng ta lệ sinh non chiếm 37,5%, tỷ lệ tim bẩm sinh được thấy rằng lứa tuổi mắc NKHHC nặng có nhiễm báo cáo là 43,2%.[8] RSV ngày càng nhỏ. Đặc điểm cận lâm sàng, kết quả cho thấy các Trẻ nam chiếm chủ yếu với 69,9%, tỷ lệ nam/ dấu hiệu biểu hiện tình trạng nặng của bệnh nữ là 2/1. Tỷ lệ này cao hơn so với nghiên cứu nhân NKHHC nặng nhiễm RSV bao gồm: biểu của Hiep Pham và cộng sự (2020 - Melbourne, hiện nhiễm khuẩn, tăng acid lactat máu, suy Australia).[7] Điều này có lẽ do tỷ lệ sinh con theo dinh dưỡng với giảm albumin máu, giảm protein ý muốn ngày càng cao, nhất là mong muốn có máu, thiếu máu và rối loạn yếu tố đông cầm máu con trai nên dẫn đến tỷ lệ nam nói chung luôn (Hb

PHẦN NGHIÊN CỨU nhiễm khuẩn kèm theo SIRS 68,7%, tăng CRP và 5. Nair H, Simões EA, Rudan I, et al. Global and procalcitonin 47% và 78,3%. regional burden of hospital admissions for severe Bệnh nền kèm theo: Tỷ lệ trẻ sinh non cao acute lower respiratory infections in young (30,1%), dị tật bẩm sinh cao (40,9%), tỷ lệ đồng children in 2010: a systematic analysis. Lancet. nhiễm cao (53%). Bệnh nhân có đồng nhiễm vi 2013;381(9875):1380-1390. doi:10.1016/S0140- khuẩn là yếu tố liên quan NKHHC rất nặng, cao 6736(12)61901-1. gấp 6,5 lần so với nhóm NKHHC nặng. 6. Tong ASW, Hon KL, Tsang YCK, et al. TÀI LIỆU THAM KHẢO Paramyxovirus Infection: Mortality and Morbidity in a Pediatric Intensive Care Unit. J Trop Pediatr. 1. El Kholy AA, Mostafa NA, El-Sherbini 2016;62(5):352-360. doi:10.1093/tropej/fmw016. SA, et al. Morbidity and outcome of severe 7. Pham H, Thompson J, Wurzel D, Duke T. respiratory syncytial virus infection. Pediatr Int. Ten years of severe respiratory syncytial virus 2013;55(3):283-288. doi:10.1111/ped.12051. infections in a tertiary paediatric intensive care 2. Gupta P, Beam BW, Rettiganti M. Temporal unit. J Paediatr Child Health. 2020;56(1):61-67. Trends of Respiratory Syncytial Virus-Associated doi: 10.1111/jpc.14491. Hospital and ICU Admissions Across the United States. Pediatr Crit Care Med. 2016;17(8):e343- 8. Leung TF, Lam DSY, Miu TY, et al. 351. doi:10.1097/PCC.0000000000000850. Epidemiology and risk factors for severe respiratory syncytial virus infections requiring 3. Kang J, Lee J, Kim Y, et al. Pediatric intensive pediatric intensive care admission in Hong care unit admission due to respiratory syncytial virus: Retrospective multicenter study. Pediatr Kong children. Infection. 2014;42(2):343-350. Int. 2019;61(7):688-696. doi:10.1111/ped.13893. doi:10.1007/s15010-013-0557-1.. 4. Thorburn K. Pre-existing disease is 9. Cebey-López M, Pardo-Seco J, Gómez- associated with a significantly higher risk of death Carballa A, et al. Bacteremia in Children in severe respiratory syncytial virus infection. Hospitalized with Respiratory Syncytial Virus Arch Dis Child. 2009;94(2):99-103. doi:10.1136/ Infection. PLoS One. 2016;11(2):e0146599. adc.2008.139188. doi:10.1371/journal.pone.0146599. 41

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/dich-te-lam-sang-nhiem-khuan-ho-hap-cap-nang-do-nhiem-virus-hop-bao-ho-hap-tai-khoa-dieu-tri-tich-cu-2554603.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY