MangYTe

Tài liệu y khoa

Giá trị của nồng độ bilirubin máu cuống rốn trong tiên đoán vàng da tăng bilirubin gián tiếp bệnh lý ở trẻ sơ sinh đẻ non

Giá trị của nồng độ bilirubin máu cuống rốn trong tiên đoán vàng da tăng bilirubin gián tiếp bệnh lý ở trẻ sơ sinh đẻ non
  • Mã tin: 803
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Giá trị của nồng độ bilirubin máu cuống rốn trong tiên đoán vàng da tăng bilirubin gián tiếp bệnh lý ở trẻ sơ sinh đẻ non được thực hiện với mục tiêu: Xác định giá trị của nồng độ bilirubin máu cuống rốn trong tiên đoán vàng da tăng bilirubin gián tiếp bệnh lý ở trẻ sơ sinh đẻ non.

Nội dung Text: Giá trị của nồng độ bilirubin máu cuống rốn trong tiên đoán vàng da tăng bilirubin gián tiếp bệnh lý ở trẻ sơ sinh đẻ non

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 11/2021 Giá trị của nồng độ bilirubin máu cuống rốn trong tiên đoán vàng da tăng bilirubin gián tiếp bệnh lý ở trẻ sơ sinh đẻ non Nguyễn Thị Thanh Bình1*, Phan Hùng Việt2 (1) Nghiên cứu sinh Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, chuyên ngành Nhi khoa (2) Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề: Vàng da tăng bilirubin gián tiếp rất thường gặp ở trẻ sơ sinh. Khoảng 60% trẻ sơ sinh đủ tháng và 80% trẻ sơ sinh đẻ non có vàng da tăng bilirubin gián tiếp trong tuần đầu. Vàng da tăng bilirubin gián tiếp có thể dẫn đến vàng da nặng gây tử vong hoặc di chứng thần kinh nặng nề. Do đó, nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu: xác định giá trị của nồng độ bilirubin máu cuống rốn trong tiên đoán vàng da tăng bilirubin gián tiếp bệnh lý ở trẻ sơ sinh đẻ non. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thuần tập tiến cứu. Cỡ mẫu gồm 122 trẻ sơ sinh đẻ non tại Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế từ tháng 4/2018 đến tháng 8/2020. Trẻ được xét nghiệm bilirubin máu cuống rốn ngay sau sinh, theo dõi hàng ngày để ghi nhận triệu chứng vàng da trên lâm sàng trong tuần đầu và xét nghiệm bilirubin máu tĩnh mạch trong khoảng 24-36 giờ sau sinh và những ngày sau nếu trẻ có vàng da. Kết quả: Nồng độ bilirubin toàn phần máu cuống rốn có giá trị khá tốt trong tiên đoán có vàng da tăng bilirubin gián tiếp bệnh lý ở trẻ sơ sinh đẻ non với AUC (95%CI) là 0,752 (0,667-0,837). Tại điểm cắt của nồng độ bilirubin toàn phần máu cuống rốn > 35,6 µmol/L có độ nhạy 43,3% và độ đặc hiệu 96,4% trong tiên đoán vàng da tăng bilirubin gián tiếp bệnh lý ở trẻ sơ sinh đẻ non với chỉ số khả dĩ dương là 11,9 lần. Kết luận: Bilirubin máu cuống rốn có thể giúp tiên đoán khả năng xuất hiện vàng da tăng bilirubin gián tiếp bệnh lý ở trẻ sơ sinh đẻ non. Từ khóa: sơ sinh, đẻ non, vàng da tăng bilirubin gián tiếp, bilirubin máu cuống rốn. Abstract Role of cord blood bilirubin in the prediction of pathological hyperbilirubinemia in preterm infants Nguyen Thi Thanh Binh1*, Phan Hung Viet2 (1) PhD Students of Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue University (2) Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue University Background: Neonatal hyperbilirubinemia is a common clinical problem. Approximately 60% term babies and 80% preterm babies will develop clinically apparent jaundice encountered during the first week of life. Excessive indirect bilirubin concentration can cross the blood-brain barrier and result in death or other severe neurological sequelae. Objectives: To determine the value of cord blood bilirubin to predict pathological hyperbilirubinemia in preterm. Materials and method: A prospective cohort study was carried out on 122 neonates under 37 week at Hue University of Medicine and Pharmacy Hospital, Hue, Vietnam from 4/2018 to 8/2020. Cord blood bilirubin was estimated after birth. Neonates were followed up daily for 7 days for hyperbilirubinemia. Serum bilirubin levels in peripheral blood were estimated from 24 to 36 hours after birth and when the baby developed clinical jaundice. Results: Cord blood bilirubin is a fairly predictor of pathological hyperbilirubinemia in preterm with AUC (95%CI) 0.752 (0.667-0.837). When level of total cord bilirubin is higher than 35.6 µmol/L, preterm babies developed pathological hyperbilirubinemia with a 43,3% sensitivity and 96.4% specfically and +LR 11.9. Conclusion: Cord blood bilirubin may help predict pathological hyperbilirubinemia in preterm. Key words: Neonate, preterm, hyperbilirubinemia, cord blood bilirubin. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Khoảng 75% trẻ tử vong trong tuần đầu và khoảng Năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới thống kê tỷ lệ một triệu trẻ tử vong trong 24 giờ đầu sau sinh. Các tử vong của trẻ sơ sinh trong năm 2019 chiếm tới nguyên nhân gây tử vong thường gặp là do sinh non, 47% trong tỷ lệ tử vong chung của trẻ dưới 5 tuổi. các biến chứng trong lúc sinh (ví dụ: ngạt), nhiễm Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Thị Thanh Bình; email: nttbinh.b@huemed-univ.edu.vn DOI: 10.34071/jmp.2021.6.7 Ngày nhận bài: 24/9/2021; Ngày đồng ý đăng: 12/10/2021; Ngày xuất bản: 30/12/2021 53

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 11/2021 trùng và các dị tật bẩm sinh [1]. cuống rốn ngay sau sinh và xét nghiệm bilirubin máu Một trong những vấn đề sức khỏe thường gặp tĩnh mạch từ 24-36 giờ sau sinh; (3) Trẻ có vàng da trong giai đoạn sơ sinh sớm là vàng da tăng bilirubin tăng bilirubin gián tiếp trong tuần đầu sau sinh; (4) gián tiếp. Khoảng 60% trẻ sơ sinh đủ tháng và 80% Gia đình đồng ý tham gia nghiên cứu. trẻ sơ sinh đẻ non có vàng da rõ rệt trong tuần đầu Tiêu chuẩn loại trừ: (1) Trẻ được chuyển lên của đời sống [2]. Đa số các trường hợp vàng da tuyến trên trong thời gian nghiên cứu; (2) Trẻ được trong giai đoạn sơ sinh sớm là vàng da sinh lý, nhưng chăm sóc cùng mẹ tại Khoa Phụ Sản và không cần những trường hợp vàng da bệnh lý có thể dẫn đến theo dõi tại phòng Nhi sơ sinh. các biến chứng nặng nề cho trẻ. Một trong các biến 2.2. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu chứng đó là bệnh não cấp và mạn do bilirubin. Các thuần tập tiến cứu. Mẫu nghiên cứu được chọn biến chứng này thường xảy ra khi có các yếu tố nguy bằng phương pháp lấy mẫu toàn bộ. cơ như nồng độ bilirubin gián tiếp trong máu quá Các bước thực hiện: Tìm những hồ sơ thỏa cao, thay đổi tính thấm của hàng rào mạch máu não mãn tiêu chuẩn chọn bệnh tại Khoa Phụ Sản; giải hay màng tế bào thần kinh, cũng như các yếu tố làm thích cho người nhà về nghiên cứu; tiến hành lấy cho tế bào thần kinh dễ bị tổn thương hơn như ngạt, mẫu máu cuống rốn ngay sau sinh và gửi phòng xét đẻ non, tăng áp lực thẩm thấu và nhiễm trùng. Hậu nghiệm để xét nghiệm bilirubin toàn phần và trực quả của bệnh não do bilirubin có thể gây tử vong tiếp; theo dõi và thăm khám trẻ hàng ngày; kiểm trong giai đoạn cấp tính hoặc di chứng chậm phát tra xét nghiệm bilirubin toàn phần và trực tiếp tĩnh triển tinh thần vận động về sau [2]. mạch ngoại vi khi trẻ được 24-36 giờ tuổi và lặp lại Do đó, việc phát hiện và điều trị sớm vàng da khi trẻ có vàng da tăng lên hoặc cần theo dõi đáp tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ sơ sinh rất quan trọng ứng điều trị; ghi nhận các thông tin về tiền sử, bệnh trong việc làm giảm tỷ lệ tử vong và di chứng ở trẻ. sử của mẹ, các bệnh lý của mẹ, các triệu chứng đặc Từ năm 1999, Bhutani V.K và cộng sự đã nghiên cứu biệt là triệu chứng vàng da, các kết quả cận lâm sàng trên 13003 trẻ sơ sinh từ 35 tuần trở lên để đưa ra của trẻ và ghi vào phiếu nghiên cứu. Những trẻ có toán đồ tiên lượng vàng da nặng ở trẻ sơ sinh trước vàng da được chia thành 2 nhóm: (1) Nhóm vàng da khi xuất viện dựa vào nồng độ bilirubin máu tĩnh sinh lý nếu bilirubin toàn phần máu tĩnh mạch dưới mạch. Tuy nhiên, đây là một xét nghiệm xâm nhập ngưỡng chiếu đèn; (2) Nhóm vàng da bệnh lý nếu và làm muộn khi trẻ đã gần ra viện [3]. bilirubin máu tĩnh mạch đạt ngưỡng chiếu đèn hoặc Trong một vài năm trở lại đây, một số nghiên thay máu theo tiêu chuẩn của NICE 2010 [4]. cứu trên thế giới cho thấy nồng độ bilirubin máu Kỹ thuật lấy máu cuống rốn: sau khi kẹp và cắt cuống rốn có khả năng dự báo về tình trạng vàng da rốn, làm sạch vùng cuống rốn bằng cồn để loại bỏ tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, rất máu mẹ và các chất bám vào dây rốn, dùng xiranh rút ít nghiên cứu trên đối tượng sơ sinh đẻ non và cho 2ml máu tĩnh mạch cuống rốn cho vào ống sinh hóa tới hiện tại vẫn chưa có công bố nào về vấn đề này ở có chứa chất chống đông là heparin lithium và lắc Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi thực hiện đề tài với mục nhẹ ống tránh máu bị đông, mẫu máu được chuyển tiêu: (1) Tìm mối liên quan giữa nồng độ bilirubin đến phòng xét nghiệm để định lượng bilirubin bằng máu cuống rốn với một số đặc điểm lâm sàng của máy xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tự động Roche trẻ sơ sinh có vàng da tăng bilirubin gián tiếp; (2) Hitachi Cobas 6000, cụ thể là Cobas 501 tại Đơn vị Xác định giá trị của nồng độ bilirubin máu cuống rốn Xét nghiệm trung tâm, Bệnh viện Trường Đại học trong tiên đoán vàng da tăng bilirubin gián tiếp bệnh Y-Dược Huế. lý ở trẻ sơ sinh đẻ non. Xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm SPSS 20.0 và MedCalc 13.0.6.0 để xử lý số liệu. 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đạo đức y học: Đề tài đã được thông qua bởi Hội 2.1. Đối tượng nghiên cứu: Bao gồm những trẻ đồng y đức của Trường Đại học Y-Dược Huế. sơ sinh được sinh ra tại Khoa Phụ Sản và điều trị tại phòng Nhi sơ sinh, Bệnh viện Trường Đại học 3. KẾT QUẢ Y-Dược Huế từ tháng 04/2018 đến 08/2020 với các Trong thời gian nghiên cứu, có 122 trẻ sơ sinh đẻ tiêu chuẩn sau: non có vàng da tăng bilirubin gián tiếp thỏa mãn các Tiêu chuẩn chọn bệnh: (1) Trẻ sơ sinh đẻ non tiêu chuẩn chọn bệnh. Trong đó, có 70 trẻ nam và 52

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 11/2021 Bảng 1. Đặc điểm vàng da tăng bilirubin gián tiếp của nhóm nghiên cứu Đặc điểm Số trường hợp (122) Tỷ lệ (%) Sinh lý 55 45,1 Phân loại vàng da Bệnh lý 67 54,9 < 24 9 7,4 24 – < 48 83 68,0 Thời gian xuất hiện vàng da 48 – 72 21 17,2 (giờ) > 72 9 7,4 Trung vị (25 -75 ) th th 40,0 (30,0 - 47,3) giờ Chỉ định chiếu đèn trên lâm Có 98 80,3 sàng Không 24 19,7

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 11/2021 Nhận xét: Có mối tương quan thuận mức độ trung bình giữa nồng độ bilirubin TP máu cuống rốn với nồng độ bilirubin TP máu tĩnh mạch đầu ngày thứ hai sau sinh (rs=0,397, p=0,000). Bảng 3. Một số mối liên quan giữa Bilirubin toàn phần máu cuống rốn với đặc điểm lâm sàng Nồng độ Bilirubin TP máu Đặc điểm N (%) p cuống rốn (µmol/L) Nam 70 (57,4) 31,3 (27,3 -37,0) Giới > 0,05 Nữ 52 (42,6) 31,3 (26,1 - 35,5) < 34 tuần 38 (31,1) 31,3 (27,2 - 39,4) Tuổi thai > 0,05 34 - < 37 tuần 84 (68,9) 31,2 (26,6 - 35,3) 0,05 ≥2500 21 (17,2) 28,9 (24,8 - 33,2) Sinh lý 55 (45,1) 28,6 (24,4 - 32,2) Phân loại vàng da < 0,05 Bệnh lý 67 (54,9) 34,0 (30,0 - 40,8) < 24 9 (7,4) 30,0 (23,3 - 37,6) Thời điểm xuất hiện vàng 24 - 0,05 da (giờ) 48 - 72 21 (17,2) 29,8 (24,9 - 32,5) > 72 9 (7,4) 29,4 (24,0 - 37,7) Nhận xét: Nhóm trẻ vàng da bệnh lý có nồng độ bilirubin toàn phần máu cuống rốn cao hơn nhóm vàng da sinh lý (p

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 11/2021 Bảng 4. Giá trị AUC và độ nhạy, độ đặc hiệu tương ứng với các điểm cắt của nồng độ bilirubin TP máu cuống rốn với một số đặc điểm của vàng da tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ sơ sinh đẻ non Nồng độ bilirubin Trẻ có vàng da tăng Trẻ có vàng da trước 48 Trẻ có chỉ định chiếu toàn phần máu bệnh lý giờ tuổi đèn trước 48 giờ tuổi cuống rốn Tỷ lệ 67/122 (54,9%) 92/122 (75,4%) 62/122 (50,8%) AUC (95%CI) 0,752 (0,667-0,837) 0,630 (0,537-0,715) 0,656 (0,565-0,740) Đánh giá AUC Tiên đoán khá tốt Tiên đoán kém Tiên đoán kém Điểm cắt (µmol/L) > 35,6 > 31,6 > 36,7 Se (95%CI) 43,3 (31,2-56,0) 53,3 (42,6-63,7) 35,5 (23,7-48,7) Sp (95%CI) 96,4 (87,5-99,6) 76,7 (57,7-90,1 91,7 (81,6-97,2) +LR 11,9 2,28 4,26 -LR 0,59 0,61 0,70 Nhận xét: Nồng độ bilirubin toàn phần máu Theo kết quả này, tỷ lệ trẻ được chiếu đèn cao hơn cuống rốn có giá trị tiên đoán khá tốt khả năng tiến tỷ lệ trẻ vàng da bệnh lý (chỉ chiếm 54,9%). Bởi vì trong triển thành vàng da tăng bilirubin gián tiếp bệnh lý ở thực hành, nhiều trẻ sơ sinh được chỉ định chiếu đèn trẻ sơ sinh đẻ non khi có phân loại vàng da nặng trên lâm sàng theo WHO 2007: nếu trong ngày đầu trẻ vàng bất kỳ vùng nào, 4. BÀN LUẬN ngày hai trẻ vàng tới vùng 4 và từ ngày 3 trở đi vàng 4.1. Đặc điểm vàng da tăng bilirubin gián tiếp toàn thân. Do vậy, số trẻ được chỉ định chiếu đèn trên của nhóm nghiên cứu lâm sàng nhiều hơn số trẻ có chỉ định chiếu đèn dựa Tỷ lệ trẻ có vàng da tăng bilirubin gián tiếp vào kết quả xét nghiệm mức bilirubin máu. bệnh lý: Trong nghiên cứu này 67/122 trẻ có vàng 4.2. Nồng độ Bilirubin máu cuống rốn và Bilirubin da tăng bilirubin gián tiếp bệnh lý trong thời gian máu tĩnh mạch đầu ngày 2 sau sinh theo dõi, chiếm 54,9%. Đây là những trẻ sơ sinh có Nồng độ bilirubin toàn phần máu cuống rốn: mức bilirubin toàn phần đạt ngưỡng điều trị chiếu Nồng độ bilirubin toàn phần máu cuống rốn trong đèn hoặc thay máu. Theo y văn, tỷ lệ vàng da tăng nghiên cứu của chúng tôi có trung vị là 31,3 (26,7- bilirubin gián tiếp xuất hiện ở 60% trẻ sơ sinh đủ 36,4) µmol/L, tối thiểu là 11,3 µmol/L và tối đa là tháng và 80% ở trẻ sơ sinh đẻ non trong tuần đầu 121,3 µmol/L. Trong đó, bilirubin gián tiếp là chủ sau sinh [1]. Trong nghiên cứu năm 2018 cũng tại yếu 23,1 (17,8-28,1) µmol/L. Kết quả này thấp hơn Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế, ghi nhận tỷ nghiên cứu của Gupta và cộng sự trên 789 trẻ sơ lệ vàng da tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ đẻ non là sinh đủ tháng khỏe mạnh, cho thấy nhóm trẻ có 61,8%, trong đó nhóm trẻ

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 11/2021 cứu của chúng tôi thấp hơn nghiên cứu của Ahire nghiên cứu trên đối tượng là trẻ sơ sinh đẻ non. Bởi và cộng sự năm 2016 trên 113 trẻ sơ sinh đủ tháng vì theo Zeitlin và cộng sự, tỷ lệ trẻ nam sinh non cao khỏe mạnh có xét nghiệm bilirubin máu cuống rốn, hơn nữ do nhiều cơ chế như thai nhi nam có trọng những trẻ này có kết quả xét nghiệm bilirubin máu lượng lớn hơn nên dễ gây chuyển dạ sớm, dễ nhạy tĩnh mạch vào ngày thứ hai là 10,58 ± 2,54 mg/dL cảm với những bệnh lý liên quan đến sinh non như (# 180,9 ± 43,4 µmol/L) và ngày thứ năm sau sinh tăng huyết áp thai kỳ hay nhiễm trùng và những quá là 10,81 ± 2,81 mg/dL (# 184,9 ± 48,1 µmol/L) [8]. trình sinh lý liên quan đến giới tính và thời điểm thụ Nghiên cứu của Dwarampudi và cộng sự năm 2015 thai sớm hơn [10]. Ngoài ra, mặc dù thiết kế nghiên được thực hiện trên 70 trẻ sơ sinh đủ tháng và non cứu sẽ lấy hết những trẻ đẻ non sinh ra tại Khoa Phụ tháng. Trẻ được xét nghiệm thêm bilirubin toàn Sản, nhưng có những trẻ phải chuyển viện sau sinh phần máu tĩnh mạch vào ngày thứ ba sau sinh cho hoặc không cần nhập vào phòng Nhi sơ sinh nên thấy nhóm trẻ vàng da có nồng độ bilirubin máu không đủ dữ kiện để tiếp tục tham gia nghiên cứu. toàn phần là 16,338 ± 1,134 mg/dL (# 279,4 ± 19,4 Tuổi thai: Nghiên cứu của chúng tôi có 68,9% trẻ µmol/L) cao hơn nhóm không vàng da 10,825 ± đẻ non từ 34 - < 37 tuần, không có trẻ sơ sinh dưới 1,165 mg/dL (# 185,1 ± 19,9 µmol/L) với p

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 11/2021 gián tiếp bệnh lý ở trẻ sơ sinh đẻ non: Với diện tích 48 giờ tuổi: Nghiên cứu của chúng tôi có 62/122 dưới đường cong là 0,752 (0,667-0,837), nghiên cứu (50,8%) trẻ có chỉ định chiếu đèn điều trị vàng da của chúng tôi nhận thấy nồng độ bilirubin toàn phần trước 48 giờ tuổi. Với AUC là 0,656 (0,565-0,740), máu cuống rốn có giá trị khá tốt trong tiên đoán trẻ nồng độ bilirubin toàn phần máu cuống rốn cũng sơ sinh đẻ non sẽ có vàng da tăng bilirubin gián tiếp có giá trị tiên đoán kém khả năng trẻ cần chiếu đèn bệnh lý sau sinh. Khi bilirubin toàn phần máu cuống điều trị trước 48 giờ tuổi. Với bilirubin toàn phần rốn >35,6 µmol/L sẽ có độ nhạy 43,3% nhưng độ đặc máu cuống rốn >36,7 µmol/L, trẻ có chỉ định chiếu hiệu đạt 96,4% để tiên đoán trẻ có vàng da bệnh đèn điều trị vàng da trước 48 giờ tuổi với độ nhạy lý. Điểm cắt của nồng độ bilirubin máu cuống rốn cao 35,5% nhưng độ đặc hiệu tới 91,7%. trong nghiên cứu của chúng tôi cũng tương đương Nghiên cứu của AlaaEldin và cộng sự năm 2013 nghiên cứu của Dwarampudi và cộng sự, với nồng có điểm cắt của bilirubin toàn phần máu cuống rốn độ bilirubin toàn phần máu cuống rốn ≥ 2 mg/dL (# >1,85 mg/dL (#31,6 µmol/L) có độ nhạy 89,5% và 34,2 µmol/L) có độ nhạy 70% và độ đặc hiệu 89% độ đặc hiệu 89,3% trong tiên đoán trẻ cần chỉ định trong tiên đoán vàng da ở trẻ sơ sinh [9]. chiếu đèn điều trị vàng da [7]. Trong sơ đồ hướng Giá trị của nồng độ bilirubin toàn phần máu dẫn quản lý vàng da tăng bilirubin gián tiếp cho trẻ ≥ cuống rốn trong tiên đoán trẻ xuất hiện vàng da 35 tuần của Champlain Maternal Newborn Regional trước 48 giờ tuổi: Trong nhóm nghiên cứu của Program đã chỉ định xét nghiệm bilirubin toàn phần chúng tôi có 92/122 (75,4%) trẻ có vàng da xuất hiện máu cuống rốn cho tất cả trẻ có mẹ có kháng thể trước 48 giờ tuổi, đây là mốc thời gian gợi ý vàng da kháng hồng cầu (hiện tượng bất đồng nhóm máu mẹ- tăng bilirubin gián tiếp bệnh lý ở trẻ sơ sinh đẻ non. con). Theo đó, nếu bilirubin toàn phần máu cuống Do đó, chúng tôi đã sử dụng phần mềm MedCalc rốn ≥ 100 µmol/L sẽ cho chiếu đèn tích cực ngay và để tính AUC, điểm cắt và độ nhạy, độ đặc hiệu của rất có giá trị để cân nhắc thay máu, nếu bilirubin toàn nồng độ bilirubin toàn phần máu cuống rốn. Với phần máu cuống rốn < 100 µmol/L sẽ xét nghiệm AUC là 0,630 (0,537-0,715), nồng độ bilirubin toàn bilirubin toàn phần máu tĩnh mạch và dựa vào biểu phần máu cuống rốn chỉ có giá trị tiên đoán kém tình đồ để quyết định chiếu đèn hay không [15]. Tuy trạng vàng da trước 48 giờ tuổi ở trẻ đẻ non. Khi nhiên, trong nghiên cứu của chúng tôi không có trẻ bilirubin toàn phần máu cuống rốn >31,6 µmol/L thì nào được chẩn đoán bất đồng nhóm máu mẹ con và trẻ có khả năng xuất hiện vàng da trước 48 giờ tuổi nồng độ bilirubin toàn phần máu cuống rốn có trung với độ nhạy là 53,3% và độ đặc hiệu là 76,7% và chỉ vị là 31,3 (26,7-36,4) µmol/L nên sẽ quyết định chiếu số khả dĩ dương là 2,28. đèn dựa vào lâm sàng và nồng độ bilirubin máu tĩnh Nghiên cứu của Kardum và cộng sự cũng ghi mạch trong quá trình theo dõi trẻ. nhận với điểm cắt của bilirubin toàn phần máu cuống rốn là 34 µmol/L có độ nhạy 76,85% và độ 5. KẾT LUẬN đặc hiệu 69,58% trong phát hiện vàng da trước 48 Trong số 122 trẻ sơ sinh đẻ non có vàng da giờ tuổi, nhưng AUC là 0,80 [14]. Kết quả của nghiên tăng bilirubin gián tiếp trong tuần đầu, có 67 trẻ cứu này khác với nghiên cứu của chúng tôi. Vì đối (54,9%) là vàng da bệnh lý. Để tiên đoán vàng da tượng của nghiên cứu này là những trẻ ≥36 tuần, có tăng bilirubin gián tiếp bệnh lý ở trẻ sơ sinh đẻ non, mẹ mang nhóm máu O và/hoặc Rhesus âm là nhóm nồng độ bilirubin toàn phần máu cuống rốn có giá trị có nguy cơ xuất hiện vàng da tăng bilirubin gián tiếp khá tốt với AUC (95%CI) là 0,752 (0,667-0,837), tại sớm do tan máu. điểm cắt của giá trị bilirubin toàn phần máu cuống Nồng độ bilirubin toàn phần máu cuống rốn rốn >35,6 µmol/L có độ nhạy 43,3,0% và độ đặc hiệu trong tiên đoán trẻ có chỉ định chiếu đèn trước 96,4% với chỉ số khả dĩ dương là 11,9 lần. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. World health organization. Newborns: improving pediatrics. 21st ed: Elsevier; 2020. p. 4098-110. survival and well-being 2020 [updated September 19, 3. Buhtani VK, Johnson L, and Sivieri EM. Predictive 2020; cited September 19, 2020]. Available from: https:// ability of a predischarge hour-specific serum bilirubin for www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/newborns- subsequent significant hyperbilirubinemia in healthy term reducing-mortality. and near-term newborns. Pediatrics. 1999;103(1):6-14. 2. Shaughnessy EE and Goyal NK. Jaundice and 4. NICE. Neonatal jaundice. Clinical guideline. May hyperbilirubinemia in the newborn. Nelson textbook of 2010. 2010. Available from: https://www.nice.org.uk/ 59

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 11/2021 guidance/cg98/evidence/full-guideline-245411821. hyperbilirubinemia. Int J Pharm Bio Sci. 2015;6 (3):273-9. 5. Nguyễn Thị Thanh Bình, Trương Thị Hồng, and 10. Zeitlin J, Saurel-Cubizolles MJ, Mouzon J, Rivera Phạm Thị Ny. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số L, Ancel PY, Blondel B et al. Fetal sex and preterm yếu tố nguy cơ của trẻ sơ sinh đẻ non tại Bệnh viện Đại birth: are males at greater risk? Human reproduction. học Y Dược Huế. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh. 2002;17(10):2762-8. 2018;22(4):215-21. 11. Phạm Thị Ny. Nghiên cứu đặc điểm thể chất và 6. Gupta S, Gupta VK, Bhatnagar JP, Agrawal P, một số yếu tố nguy cơ của trẻ sơ sinh cân nặng thấp [Luận Agrawal A, Bhatia S et al. Neonatal hyperbilirubinaemia văn Thạc sĩ Y học, chuyên ngành Nhi khoa]: Trường Đại after induction of labour with oxytocin and cord serum học Y-Dược Huế; 2016. albumin is compared with cord serum bilirubin as a risk 12. Cunningham FG. Fetal growth and development. indicator. International journal of biomedical research. Williams Obstetrics: Mc Graw Hill; 2010. p. 78-106. 2016;7(7):435-8. 13. Trivedi DJ, Markande DM, Vidya BU, Bhat M, and 7. AlaaEdin AZ, Hala FE, and Doaa MA. Predictive Hegde PR. Cord serum bilirubin and albumin in neonatal value of umbilical cord blood bilirubin in neonatal hyperbilirubinemia. Int J Int sci Inn Tech. 2013;2(2):39-42. hyperbilirubinemia. Egyptian PediatricAassociation 14. Kardum D, Serdarusic I, Biljan B, Santíc K, Zivkovíc Gazette. 2013;61:23-30. V, and Kos M. Cord blood bilirubin and prediction of 8. Ahire N, Sonawane R, Gaikwad R, Patil S, and neonatal hyperbilirubinemia and perinatal infection Sonawane T. Study of correlation of cord blood bilirubin in newborns at risk of hemolysis. 2021;Jornal de with neonatal hyperbilirubinemia. MVP Journal of Medical Pediatria(97(4)):440-4. Sciences. 2016;3(1):60-6. 15. Champlain maternal newborn regional program. 9. Dwarampudi GS and Ramakrishna N. Cord blood Newborn hyperbilirubinemia: a self-learning module: albumin and bilirubin levels as predictors in neonatal CMNRP 2015; 2015. 60

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/gia-tri-cua-nong-do-bilirubin-mau-cuong-ron-trong-tien-doan-vang-da-tang-bilirubin-gian-tiep-benh-ly-2551794.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY