Giá trị của sinh thiết lạnh trong phẫu thuật bệnh phình đại tràng vô hạch bẩm sinh

Giá trị của sinh thiết lạnh trong phẫu thuật bệnh phình đại tràng vô hạch bẩm sinh
  • Mã tin : 713
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Bài viết Giá trị của sinh thiết lạnh trong phẫu thuật bệnh phình đại tràng vô hạch bẩm sinh trình bày đánh giá vai trò của sinh thiết lạnh và kết quả của kết hợp sinh thiết lạnh trong phẫu thuật điều trị phình đại tràng do vô hạch bẩm sinh.

Nội dung Text: Giá trị của sinh thiết lạnh trong phẫu thuật bệnh phình đại tràng vô hạch bẩm sinh

Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 3+4 (2022) 56-61 Research Paper Value of Frozen Biopsy in the Treatment of Hirschsprung Disease Vuong Minh Chieu*, Vu Truong Nhan, Hua Thi Hoai Thuong, Pham Ngoc Thach Children’s Hospital No 2, 14 Ly Tu Trong, Ward Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Received 21 April 2022 Revised 7 May 2022; Accepted 15 May 2022 Abstract Objectives: Evaluation the value of frozen biopsy and results of combination frozen biopsy with operation in treatment of Hirschsprung’s disease. Methods: Serial retrospective description Results: There were 34 cases included in this research. Mean operation time was 168,5 ± 71,9 minutes, mean refeeding time was 2,6 ± 1,4 days, and mean hospitalization was 10,2 days. Mean follow-up time was 11,1 ± 8,3 months, including 2 (5,9%) cases was reported fecal incontinence and 6 (17,6%) cases was enterocolitis, no cases was reported constipation. No patient was required re-operation. The results of frozen biopsy were correspondence with total biopsy in all cases. Conclusions: The accuracy of frozen biopsy in Hirschsprung’s disease is very high. Combination frozen biosy with operation in treatment Hirschsprung’s disease shows good results with low complication rates. Keyword: frozen biopsy, Hirschsprung’s disease, fecal incontinence * Corresponding author. E-mail address: dr.vuongminhchieu@gmail.com https://doi.org/10.47973/jprp.v6i3.437 56

V.M. Chieu et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 3+4 (2022) 56-61 57 Giá trị của sinh thiết lạnh trong phẫu thuật bệnh phình đại tràng vô hạch bẩm sinh Vương Minh Chiều*, Vũ Trường Nhân, Hứa Thị Hoài Thương, Phạm Ngọc Thạch Bệnh viện Nhi đồng 2, 14 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhận ngày 21 tháng 4 năm 2022 Chỉnh sửa ngày 7 tháng 5 năm 2022; Chấp nhận đăng ngày 15 tháng 5 năm 2022 Tóm tắt Mục tiêu: Đánh giá vai trò của sinh thiết lạnh và kết quả của kết hợp sinh thiết lạnh trong phẫu thuật điều trị phình đại tràng do vô hạch bẩm sinh. Phương pháp: Hồi cứu mô tả hàng loạt ca. Kết quả: 34 trường hợp thoả mãn tiêu chuẩn của nghiên cứu. Thời gian phẫu thuật trung bình là 168,5 ± 71,9 phút, thời gian cho ăn lại trung bình là 2,6 ± 1,4 ngày, thời gian nằm viện sau mổ trung bình là 10,2 ngày. Thời gian theo dõi trung bình là 11,1 ± 8,3 tháng, có 2 trường hợp (5,9%) được ghi nhận là són phân và 6 trường hợp (17,6%) viêm ruột sau mổ, không có trường hợp táo bón sau mổ. Không có trường hợp nào cần phẫu thuật lại. Kết quả sinh thiết lạnh phù hợp với sinh thiết thường quy ở 100% các trường hợp. Kết luận: Sinh thiết lạnh trong phẫu thuật bệnh Hirschsprung có độ chính xác cao. Kết hợp sinh thiết lạnh trong phẫu thuật điều trị bệnh Hirschsprung cho kết quả tương đối tốt với tỉ lệ biến chứng thấp. Từ khoá: sinh thiết lạnh, phình đại tràng do vô hạch bẩm sinh, són phân I. Đặt vấn đề Các biến chứng được phân thành hai nhóm Phình đại tràng bẩm sinh (bệnh Hirschsprung) nguyên nhân, cơ học và mô học [13].Các là một bệnh khá phổ biến ở trẻ em, liên quan nguyên nhân cơ học thường liên quan đến kỹ đến tình trạng vắng tế bào hạch trong đám rối thuật phẫu thuật. Phương pháp hiện nay được thần kinh cơ và dưới niêm của đoạn ruột xa [1]. hầu hết các phẫu thuật viên lựa chọn là phẫu Bệnh Hirschsprung đã được mô tả từ lâu thuật hạ đại tràng xuyên hậu môn trong trực và trải qua nhiều bước phát triển trong điều tràng (TEPT) do có nhiều ưu điểm. Về mặt trị. Mặc dù có nhiều cải tiến trong kỹ thuật mô học, nguyên nhân gồm sót đoạn vô hạch, phẫu thuật cũng như chăm sóc, nhiều bệnh vô hạch tiến triển, loạn sản thần kinh ruột nhi vẫn gặp phải nhiều vấn đề sau mổ như [6,13]. Để hạn chế những sai sót về mặt mô tiêu bón, són phân, viêm ruột liên quan bệnh học, kỹ thuật sinh thiết lạnh trong lúc phẫu Hirschsprung [1,2]. thuật đã được giới thiệu [6,15,13]. Tại Việt Nam, hầu hết các phẫu thuật viên * Tác giả liên hệ đánh giá đoạn đại tràng cần cắt bỏ dựa trên E-mail address: dr.vuongminhchieu@gmail.com phim X-quang và kinh nghiệm quan sát trong https://doi.org/10.47973/jprp.v6i3.437 lúc phẫu thuật. Hiện tại, rất ít trung tâm phẫu

58 V.M. Chieu et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 3+4 (2022) 56-61 thuật nhi thực hiện kỹ thuật sinh thiết lạnh nam và 7 (20,6%) là nữ. Tuổi trung bình lúc trong phẫu thuật bệnh Hirschsprung. Từ hiện phẫu thuật là 10,7 tháng (1 - 84 tháng). thực này, chúng tôi thực hiện nghiên cứu nhằm Triệu chứng lâm sàng thường gặp nhất đánh giá mức độ chính xác của sinh thiết lạnh là chậm tiêu phân su với 20 trường hợp trong điều trị bệnh Hirschsprung và đánh giá (58,8%) và tiêu bón kéo dài với 15 trường kết quả phẫu thuật bệnh Hirschsprung có kết hợp (44,1%). Các biểu hiện ít gặp hơn là tắc hợp sinh thiết lạnh.   ruột (41,2%) và trướng bụng (20,6%). Có 14 II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu trường hợp (41,2%) đã được làm hậu môn tạm trước và 2 trường hợp (5,9%) đã được Với thiết kế nghiên cứu hồi cứu mô tả phẫu thuật TEPT trước. Có 7 trường hợp hàng loạt ca, chúng tôi chọn tất cả các trường (20,6%) không xác định được đoạn chuyển hợp bệnh nhi được phẫu thuật điều trị bệnh tiếp trên hình ảnh X-quang đại tràng. Tất cả Hirschsprung có kết hợp sinh thiết lạnh trong các trường hợp đều có chẩn đoán trước mổ là thời gian từ ngày 1/1/2018 đến 15/3/2021, tại bệnh Hirchsprung dựa trên sinh thiết hút hoặc Bệnh viện Nhi đồng 2, TP. Hồ Chí Minh. Các sinh thiết Swenson. thông tin được ghi nhận gồm đặc điểm dịch tễ và lâm sàng, tường trình phẫu thuật, kết quả Phương pháp phẫu thuật được lựa chọn điều trị và theo dõi, kết quả sinh thiết lạnh và là TEPT, trong đó có 5 trường hợp (14,7%) sinh thiết thường quy. TEPT kết hợp nội soi và 12 trường hợp Dữ liệu được nhập liệu, lưu trữ và phân (35,3%) TEPT kết hợp mổ mở. Có 4 trường tích bằng phần mềm thống kê Stata® 13.0. hợp (11,8) cắt bỏ toàn bộ đại tràng, 1 trường Các biến được thống kế mô tả. Nghiên cứu hợp (2,9%) cắt bỏ đến đại tràng góc lách, 3 được chấp thuận bởi Hội đồng Y đức Bệnh trường hợp (8,8%) cắt bỏ đến đại tràng ngang, viện Nhi đồng 2. 26 trường hợp cắt bỏ đến đại tràng sigma. Thời gian phẫu thuật trung bình là 168,5 ± III. Kết quả 71,9 phút. Thời gian cho ăn lại trung bình là Chúng tôi ghi nhận 34 trường hợp thoả mãn 2,6 ± 1,4 ngày, thời gian nằm viện sau mổ tiêu chuẩn của nghiên cứu, với 27 (79,4%) là trung bình là 10,2 ngày (4 - 30 ngày). Thời gian mổ Thời gian cho ăn lại Thời gian nằm viện (phút) (ngày) (ngày) TEPT 110,3 ± 4,7 2 ± 0,2 8,3 ± 1,0 TEPT/nội soi 205,0 ± 39,1 2 7,3 ± 0,3 TEPT/mổ mở 183,3 ± 31,8 3,7 ± 0,9 21,0 ± 5,9 Biến chứng gần được ghi nhận là viêm Viêm ruột sau mổ được ghi nhận ở 6 trường ruột, với 2 trường hợp (5,9%), không có hợp, chiếm 17,6%. Có 2 trường hợp són phân trường hợp nào tắc ruột, chảy máu miệng nối chiếm 5,9%, được điều trị nội khoa. Không hay xì miệng nối. Thời gian theo dõi trung có trường hợp táo bón sau mổ. Không có bình là 11,1 ± 8,3 tháng. Có 2 trường hợp trường hợp nào cần phẫu thuật lại. (5,9%) được ghi nhận là són phân, đang được Kết quả sinh thiết lạnh phù hợp với sinh điều trị nội ở thời điểm kết thúc nghiên cứu. thiết thường quy ở 100% các trường hợp.

V.M. Chieu et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 3+4 (2022) 56-61 59 IV. Bàn luận môn trong trực tràng (TEPT) do có nhiều ưu Bệnh Hirschsprung có thể có biểu hiện điểm. Có thể kết hợp TEPT cùng nội soi hay lâm sàng rất sớm ở trẻ sơ sinh bằng bệnh mở bụng trong trường hợp vô hạch đoạn dài cảnh tắc ruột cấp tính dễ đưa đến tử vong nếu [1]. Trong khi đó, việc hạ đoạn chuyển tiếp không can thiệp kịp thời, hoặc có biểu hiện xuống có thể tránh được nhờ kỹ thuật sinh bán cấp và mạn tính ở trẻ nhũ nhi và trẻ lớn thiết lạnh trong lúc mổ [6,13]. Đánh giá vị trí với bệnh cảnh táo bón và tiêu chảy kéo dài đoạn chuyển tiếp bằng sinh thiết lạnh có độ đưa đến tình trạng suy dinh dưỡng, chướng chính xác cao hơn so với dựa trên X-quang bụng, chậm phát triển về thể chất cũng như [8]. tinh thần [1,2].Trong nghiên cứu của chúng Trong báo cáo tổng hợp của Shayan [9], độ tôi, biểu hiện thường gặp là tắc ruột sơ sinh chính xác của sinh thiết lạnh là 97%, những vào táo bón kéo dài. yếu tố ảnh hưởng đến kết quả gồm vị trí lấy Ngày nay, chẩn đoán bệnh Hirchsprung mẫu, kĩ thuật làm lạnh, và kinh nghiệm nhà dựa trên triệu chứng lâm sàng, chụp phim giải phẫu bệnh. Dhakal [10] báo cáo độ chính X-quang đại tràng cản quang và chẩn đoán xác là 91,4%. xác định dựa trên kết quả sinh thiết hút trực Tại trung tâm, chúng tôi lấy mẫu sinh thiết tràng. X-quang đại tràng còn có vai trò gợi lạnh dày đủ các lớp, lưu trữ trong dung dịch ý chiều dài doạn vô hạch để lựa chọn hướng NaCl 0,9% và vận chuyển ngay lập tức để tiếp cận trong phẫu thuật. Tuy nhiên, chúng đọc kết quả. Trong nghiên cứu của chúng tôi, tôi nhận thấy có 20,6% trường hợp trong kết quả sinh thiết lạnh phù hợp 100% với kết nghiên cứu này không xác định được đoạn quả sinh thiết thường quy sau mổ, điều này chuyển tiếp trên X-quang. Ptoctor [3]cũng đảm bảo việc đoạn ruột được hạ xuống có tế báo cáo sự tương hợp giữa X-quang và đoạn bào hạch thần kinh trưởng thành. Độ chính chuyển tiếp thực tế khoảng 88%,trong khi xác cao có thể do cỡ mẫu của chúng tôi thấp, Jamieson [7] báo cáo tỉ lệ 62,5%. và kỹ thuật sinh thiết lạnh được lựa chọn là lấy đủ lớp và được đọc bởi bác sĩ giải phẫu Vai trò của sinh thiết lạnh bệnh đủ kinh nghiệm. Nhiều kỹ thuật đã được giới thiệu nhằm hạn chế xâm lấn cũng như tránh các biến Kết quả phẫu thuật có kết hợp sinh thiết lạnh chứng về sau như táo bón tiếp diễn, són phân Thời gian phẫu thuật trung bình là 110,3 hay viêm ruột. Các biến chứng này thường phút, trong đó thời gian mổ nội soi dài hơn liên quan đến hai nhóm nguyên nhân lớn là so với phẫu thuật hạ đại tràng đơn thuần hoặc kỹ thuật phẫu thuật và sót đoạn vô hạch, hay có kết hợp mở bụng. Thời gian tương ứng với hạ đoạn chuyển tiếp xuống thay vì đoạn ruột các báo cáo khác [11-12]. Chúng tôi không có hạch [4-5,13]. Nhiều báo cáo cho thấy việc ghi nhận biến chứng gần nào đáng kể trong cấu trúc mô học của đoạn chuyển tiếp không nghiên cứu, 2 trường hợp viêm ruột đáp ứng bình thường, khiến chức năng đoạn ruột này tốt với điều trị nội khoa. không tốt và gây ra các biến chứng sau mổ Thời gian theo dõi trong nghiên cứu của [14,15]. chúng tôi còn tương đối ngắn (khoảng 11 Về kỹ thuật phẫu thuật, lựa chọn phổ biến tháng). Biến chứng thường gặp nhất là viêm ngày nay là phẫu thuật hạ đại tràng xuyên hậu ruột với 6 trường hợp chiếm 17,6%. Không

60 V.M. Chieu et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 3+4 (2022) 56-61 có trường hợp nào táo bón nặng hay cần phẫu 2019;23(1):40-59. https://doi. thuật lại. Việc theo dõi lâu dài là rất cần thiết org/10.1177/1093526619890735 để đánh giá những di chứng sau mổ như triệu [5] Kapur RP. Histology of the Transition chứng tắc ruột, viêm ruột, són phân và suy Zone in Hirschsprung Disease. Am J dinh dưỡng [15]. Surg Pathol 40(12):1637-1646. https:// Kết quả cho thấy kết hợp kỹ thuật TEPT doi.org/10.1097/pas.0000000000000711 cùng sinh thiết lạnh trong phẫu thuật điều trị [6] Coe A, Collins MH, Lawal T et al. bệnh Hirchsprung cho kết quả tốt, bệnh nhi Reoperation for Hirschsprung Disease: ăn lại sớm và tỉ lệ biến chứng tương đối thấp. Pathology of the Resected Problematic Tuy nhiên, cần theo dõi lâu dài hơn để đánh Distal Pull-Through. Pediatr Dev Pathol giá kết quả dài hạn. 2012;15(1):30-38. V. Kết luận [7] Jamieson DH, Dundas SE, Belushi Sinh thiết lạnh trong phẫu thuật bệnh SA et al. Does the Transition Zone Hirschsprung có độ chính xác cao. Kết hợp Reliably Delineate Aganglionic Bowel sinh thiết lạnh trong phẫu thuật điều trị bệnh in Hirschsprung’s Disease?. Pediatr Hirschsprung cho kết quả tương đối tốt với tỉ Radiol 2004;34(10):811-815. https://doi. lệ biến chứng thấp. org/10.1007/s00247-004-1292-7 [8] Rizky M, Isa MM, Kamarlis RK. Comparison of Barium Enema and Tài liệu tham khảo Frozen Section Results in the Diagnosis [1] Peña A, Bischoff A. Hirschsprung’s of Hirschsprung’s Disease in a Tertiary Disease. In Surgical Treatment of Care Hospital at Aceh, Indonesia. Med J Colorectal Problems in Children. Malaysia 2020;75(1):37-40. Springer 2015:397-434 [9] Shayan K, Smith C, Langer JC. [2] Linh TNU, Ban HT. Hirschsprung Reliability of Intraoperative Frozen Disease. Clinical pediatric surgery. Sections in the Management of Medical Publishing House, TP. Ho Chi Hirschsprung’s Disease. J Pediatr Surg Minh. 2018:406-423.(in Vietnamese) 2004;39(9):1345-1348. https://doi. [3] Proctor ML, Traubici J, Langer JC et org/10.1016/j.jpedsurg.2004.05.009 al. Correlation between radiographic [10] Dhakal B, Makaju R. The Diagnostic transition zone and level of aganglionosis Accuracy of Frozen Section Compared in Hirschsprung’s disease: implications to Permanent Section: Single Center for surgical approach. J Pediatr Surg Study. Kathmandu Univ Med J (KUMJ) 2003;38(5):775-778. https://doi. 2019;17(67):229-233. org/10.1016/jpsu.2003.50165 [11] Das K, Mohanty S. Hirschsprung Disease [4] Kapur RP, Smith C, Ambartsumyan L. - Current Diagnosis and Management. Postoperative Pullthrough Obstruction Indian J Pediatr 2017;84(8):618-623. in Hirschsprung Disease: Etiologies https://doi.org/10.1007/s12098-017- and Diagnosis. Pediatr Dev Pathol 2371-8

V.M. Chieu et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 3+4 (2022) 56-61 61 [12] Liem NT, Hau BD. Comparison of [14] Heuckeroth RO. Hirschsprung Disease initial results between single-stage - Integrating Basic Science and Clinical laparoscopic and transanal surgery for Medicine to Improve Outcomes. Nat Rev treatment of congenital megacolon. Gastroenterol Hepatol 2018;15(3):152- Journal of Medicine in Ho Chi Minh 167. https://doi.org/10.1038/ City. 2011;15(3):33 - 36. (in Vietnamese) nrgastro.2017.149 [13] Langer JC, Rollins MD, Levitt M et [15] Smith C, Ambartsumyan L, Kapur al. Guidelines for the Management of Postoperative Obstructive Symptoms RP. Surgery, Surgical Pathology, and in Children with Hirschsprung Disease. Postoperative Management of Patients Pediatr Surg Int 2017;33(5):523-526. with Hirschsprung Disease. Pediatr Dev https://doi.org/10.1007/s00383-017- Pathol 2020;23(1):23-39. https://doi. 4066-7 org/10.1177/1093526619889436

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY