MangYTe

Tài liệu y khoa

Hiệu quả bổ sung đa vi chất dinh dưỡng và bột lá cây Shell Ginger trong cải thiện tình trạng dinh dưỡng và chỉ số miễn dịch của trẻ em dân tộc Thái 36-59 tháng tuổi tại thành phố Sơn La

Hiệu quả bổ sung đa vi chất dinh dưỡng và bột lá cây Shell Ginger trong cải thiện tình trạng dinh dưỡng và chỉ số miễn dịch của trẻ em dân tộc Thái 36-59 tháng tuổi tại thành phố Sơn La
  • Mã tin: 867
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết trình bày đánh giá hiệu quả bổ sung đa vi chất dinh dưỡng và bột lá cây Shell Ginger trong cải thiện tình trạng dinh dưỡng và chỉ số miễn dịch của trẻ em dân tộc Thái 36-59 tháng tuổi tại thành phố Sơn La.

Nội dung Text: Hiệu quả bổ sung đa vi chất dinh dưỡng và bột lá cây Shell Ginger trong cải thiện tình trạng dinh dưỡng và chỉ số miễn dịch của trẻ em dân tộc Thái 36-59 tháng tuổi tại thành phố Sơn La

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 HIỆU QUẢ BỔ SUNG ĐA VI CHẤT DINH DƯỠNG VÀ BỘT LÁ CÂY SHELL GINGER TRONG CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ CHỈ SỐ MIỄN DỊCH CỦA TRẺ EM DÂN TỘC THÁI 36-59 THÁNG TUỔI TẠI THÀNH PHỐ SƠN LA Khúc Thị Hiền1, Nguyễn Đỗ Vân Anh2, Nguyễn Thị Huyền Trang2, Hà Anh Đức3, Nguyễn Văn4, Bùi Thị Nhung2* Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả bổ sung đa vi chất và bột lá cây Shell Ginger trong cải thiện TTDD, miễn dịch của trẻ em dân tộc Thái từ 36-59 tháng tuổi tại thành phố Sơn La. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 133 trẻ em dân tộc Thái từ 36-59 tháng tuổi tại Thành phố Sơn La đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn vào nghiên cứu, trong đó, nhóm chứng 65 trẻ và nhóm can thiệp 68 trẻ. Kết quả: Sau 6 tháng can thiệp, mức tăng cân nặng và chiều cao của nhóm can thiệp cao hơn nhóm chứng ở mức có ý nghĩa thống kê (1,4 ± 0,5kg và 1,0 ± 0,1kg, p

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 tuổi dao động từ 14,3-18,8% [3]. Vì thế, II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU các biện pháp để cải thiện TTDD có tỷ lệ 2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian trẻ em dưới 5 tuổi SDD và thiếu VCDD nghiên cứu: cao hơn mức trung bình của toàn quốc - Đối tượng nghiên cứu đáp ứng các (SDD các thể lần lượt là: 21,3%, 34,3% tiêu chí: Trẻ em 36-59 tháng tuổi dân và 12,3%) [2]. Shell Ginger được phòng tộc Thái có HAZ từ -3SD đến -1SD; khám Makise Lifeup sản xuất từ sự lên men của lá cây Alpinia zerumbet. Sản Cha mẹ đồng ý cho trẻ tham gia nghiên phẩm bột lá cây này có chứa nhiều loại cứu và đáp ứng các tiêu chuẩn loại trừ polyphenol là các chất chống oxi hóa (dị tật bẩm sinh, thiếu máu nặng, mắc mạnh như axit chlorogenic, axit ferulic, bệnh mạn tính và nhiễm trùng nặng). quercetin, epicatechin, catechin, và kae- - Địa điểm và thời gian nghiên cứu: mpferol. Với liều dùng 200 mg/ngày, sản Nghiên cứu được thực hiện tại trường phẩm Shell Ginger được phòng khám mầm non Hua La và Chiềng Xôm thành Makise sử dụng cho trẻ em Nhật Bản phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Thời gian từ đã có hiệu quả cải thiện tăng cường hệ tháng 10/2015 đến tháng 6/2016. thống miễn dịch. Xuất phát từ những vấn 2.2 Thiết kế nghiên cứu: Can thiệp đề trên, chúng tôi nghiên cứu bổ sung cộng đồng có đối chứng. sản phẩm đa VCDD kết hợp với các hợp 2.3. Cỡ mẫu: Áp dụng công thức tính chất sinh học tự nhiên từ sự lên men của lá cây Alpinia zerumbet (Shell Ginger) cỡ mẫu cho nghiên cứu can thiệp [4 nhằm góp phần cải thiện TTDD cũng 2[(𝑍𝑍 + 𝑍𝑍 )𝛿𝛿 2 như chỉ số miễn dịch của trẻ em 36-59 𝑛𝑛 (𝜇𝜇 − 𝜇𝜇 )2 tháng tuổi dân tộc Thái tại thành phố Sơn Trong đó: n là số đối tượng cần điều La, tỉnh Sơn La. tra; Zα: độ chính xác mong muốn, với Sản phẩm bổ sung đa VCDD và Shell độ tin cậy 95% thì Zα = 1,96; Zβ: lực Ginger được nghiên cứu và sản xuất tại mẫu mong muốn, với lực mẫu 80% thì Trung tâm Thực phẩm dinh dưỡng - Viện Zβ = 0,84; δ : là độ dao động (SD) uớc Dinh dưỡng Quốc gia. Sản phẩm được tính của giá trị μ1-μ2; μ_1: là số trung kết hợp giữa hỗn hợp vitamin, khoáng bình khác biệt giữa sau can thiệp so với chất (A, D, E, C, B1, B2, B3, B6, B12, trước can thiệp của nhóm đối chứng. axit folic, vitamin C, sắt, kẽm, đồng, sel- μ_2: là số trung bình khác biệt giữa en, iot), L-lysine, maltodextrin với bột lá cây (Shell Ginger). Với liều dùng 1 gói/ sau can thiệp so với trước can thiệp của ngày (1 g sản phẩm), các thành phần vi- nhóm can thiệp. μ1-μ2: độ chênh lệch tamin và khoáng chất đã đáp ứng được mong muốn sau can thiệp giữa 2 nhóm. trên 70% nhu cầu của trẻ 36-59 tháng Cỡ mẫu theo sự thay đổi về cân nặng: tuổi. Sản phẩm bổ sung rất dễ sử dụng, Theo nghiên cứu của Trần Thị Lan [5]: δ người chăm sóc trộn gói sản phẩm vào = 1,0 kg; µ1-µ2 = 0,51 => n = 60. Cỡ mẫu bát cháo hoặc thức ăn đã nấu chín và cho theo sự thay đổi về chiều cao: δ = 3 cm; trẻ ăn. Việc sử dụng sản phẩm bổ sung µ1-µ2 =1,56 => n = 58 [5]. Cỡ mẫu theo đa VCDD và Shell Ginger hàng ngày có sự thay đổi về hàm lượng Hb: δ = 9 g/L; tác dụng cải thiện TTDD và hỗ trợ tăng µ1-µ2 =7 => n =26 [5]. Cỡ mẫu theo sự cường miễn dịch cho trẻ. thay đổi về hàm lượng IgG: δ = 5,9 g/L; 83

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 µ1-µ2 =3,6 => n = 42 [6]. Cỡ mẫu theo sự - Theo dõi và giám sát: Giám sát viên thay đổi về hàm lượng IgM: δ = 0,32 g/L; ghi chép số lượng sản phẩm bổ sung đa µ1-µ2 =0,31 => n = 17 [6]. Chọn cỡ mẫu VCDD và Shell ginger tiêu thụ hàng ngày lớn nhất bao phủ tất cả các chỉ tiêu là 60, của từng đối tượng, tổng kết hàng tháng. tính thêm 10% dự phòng thì cỡ mẫu cần Số liệu cuối cùng sẽ tính toán để xác định thiết cho mỗi nhóm là 66 trẻ/nhóm, tổng số lượng tiêu thụ. Với trẻ tiêu thụ trên cộng là 132 trẻ cho cả 2 nhóm. 70% số lượng sản phẩm được coi là đạt 2.4. Phương pháp chọn mẫu: Thành tiêu chuẩn và được đưa vào xử lý số liệu. phố Sơn La có 9/12 phường/xã tình 2.5. Phương pháp và công cụ thu thập nguyện tham gia nghiên cứu. Tại mỗi số liệu: phường/xã, lập danh sách tất cả trẻ em 36- - Đánh giá TTDD của trẻ qua thu thập 59 tháng tuổi học mầm non, tiến hành cân số liệu nhân trắc [7]. Sử dụng cân điện đo, đánh giá TTDD. Chọn 2 xã Hua La và tử TANITA có độ chính xác tới 0,1 kg để Chiềng Xôm vào nghiên cứu can thiệp vì xác định cân nặng. Sử dụng thước gỗ 2 số lượng trẻ em dân tộc Thái đủ lớn (>200 mảnh có độ chính xác tới 0,1 cm đo chiều trẻ) để lựa chọn đối tượng đủ tiêu chuẩn cao đứng của trẻ. Phân loại TTDD của trẻ và 2 xã có điều kiện kinh tế, văn hóa, xã theo Chuẩn tăng trưởng của Tổ chức Y tế hội tương đồng. Chọn ngẫu nhiên trường Thế giới năm 2006. Hua La làm nhóm chứng, trường Chiềng - Xét nghiệm hàm lượng Hb theo Xôm làm nhóm can thiệp. Từ danh sách phương pháp Cyanmethemoglobin. Đánh 589 trẻ dân tộc Thái của 2 trường, xác giá tình trạng thiếu máu khi hàm lượng định được 326 trẻ có HAZ từ -3SD đến Hb

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 cơ giữa hai nhóm. ARR% = p0 – p1. III. KẾT QUẢ p0 là nguy cơ mắc bệnh trong nhóm Tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu có chứng; p1 là nguy cơ mắc bệnh trong 144 trẻ đủ điều kiện tham gia, sau 6 nhóm can thiệp). tháng can thiệp chỉ còn lại 133 trẻ: 65 2.7. Đạo đức nghiên cứu trẻ nhóm chứng và 68 trẻ nhóm can Nghiên cứu đã được chấp thuận bởi thiệp. Tại thời điểm ban đầu, hai nhóm Hội đồng đạo đức của Viện Dinh dưỡng nghiên cứu không có sự khác biệt về trước khi triển khai, theo quyết định số tuổi, giới tính, cân nặng, chiều cao và 1446/QĐ-VDD ngày 21/10/2015. các chỉ số Z-score (WAZ, HAZ, WHZ). Bảng 1. Sự thay đổi các chỉ số nhân trắc và Z-score của trẻ em sau 6 tháng Thời điểm Nhóm chứng (n = 65) Nhóm can thiệp (n =68) p1 Cân nặng trung bình (kg) T0 13,0 ± 1,2 13,0 ± 1,2 0,880 T6 14,01 ± 1,3 14,4 ± 1,4 0,135 T6 - T0 1,1 ± 0,4 1,4 ± 0,5 0,000 p2 0,000 0,000 Chiều cao trung bình (cm) T0 95,0 ± 4,1 95,0 ± 4,1 0,9452 T6 98,54 ± 4,2 99,2 ± 4,5 0,321 T6 - T0 3,4 ± 1,0 4,2 ± 1,0 0,000 p2 0,000 0,000 WAZ T0 -1,56 ± 0,4 -1,55 ± 0,5 0,865 T6 -1,58 ± 0,5 -1,32 ± 0,6 0,008 T6 - T0 -0,2 ± 0,3 0,24 ± 0,4 0,000 p2 0,657 0,000 HAZ T0 -1,61 ± 0,5 -1,63 ± 0,5 0,740 T6 -1,63 ± 0,6 -1,32 ± 0,6 0,004 T6 - T0 -0,2 ± 0,4 0,31 ± 0,3 0,000 p2 0,605 0,000 WHZ T0 -0,94 ± 0,5 -0,91 ± 0,6 0,780 T6 -0,74 ± 0,6 -0,62 ± 0,7 0,280 T6 - T0 0,2 ± 0,4 0,3 ± 0,5 0,202 p2 0,000 0,000 Số liệu trình bày theo trung bình ± độ lệch chuẩn, p1:So sánh nhóm can thiệp và đối chứng ở cùng thời điểm, sử dụng kiểm định Student Unpaire T-test, p2: So sánh cùng nhóm ở hai thời điểm trước và sau can thiệp, sử dụng kiểm định Paired T-test Bảng 1 cho thấy, sau 6 tháng can thiệp, với trước can thiệp (p

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 lớn hơn so với của trẻ em nhóm chứng và HAZ trung bình của nhóm can thiệp nhưng sự khác biệt chưa có ý nghĩa được cải thiện rõ rệt so với thời điểm ban thống kê (p>0,05). Tuy nhiên, mức tăng đầu và so với nhóm chứng; mức tăng cân nặng và chiều cao của trẻ em được WAZ và HAZ của nhóm được bổ sung bổ sung đa VCDD và Shell Ginger tốt đa VCDD và Shell Ginger sau 6 tháng hơn mức tăng của trẻ em nhóm chứng can thiệp cũng lớn hơn có ý nghĩa thống (p< 0,001). kê so với nhóm chứng (p

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 đa VCDD và Shell Ginger có xu hướng của nhóm can thiệp có sự chênh lệch có tăng so với nhóm chứng (p=0,071). IgM ý nghĩa so với nhóm chứng (p0,05). Bảng 4. Hiệu quả điều trị suy dinh dưỡng và thiếu máu của các nhóm nghiên cứu Giá trị sau hiệu chỉnh p Chỉ số Nhóm chứng Nhóm can thiệp Cân nặng 1,0 ± 0,1 1,4 ± 0,1 0,000 Chiều cao 3,4 ± 0,2 4,1± 0,2 0,000 WAZ -0,07 ± 0,1 0,2± 0,08 0,000 HAZ -0,05 ± 0,1 0,29 ± 0,2 0,000 WHZ 0,13 ± 0,1 0,27 ± 0,1 0,063 Hb -1,38± 1,8 2,23 ± 1,9 0,017 Số liệu trình bày theo n(%), p: So sánh tỷ lệ giữa hai nhóm, sử dụng kiểm định χ2 test IgG ở bảng 4 cho -89,7 Kết quả thấy, ±biện 56,6 pháp 10,1thiệp sau can ± 61,8so với trước can 0,038thiệp can thiệp bổ sung đa VCDD và Shell được 23,1 phân± tích IgM 3,6 ± 13,2 14,4 theo RR qua 0,082 mô hình Ginger đã đã có cải thiện khi giảm nguy đơn biến và mô hình tuyến tính tổng cơ tuyệt đối (ARR) nhưng chưa có ý ng- quát hóa được điều chỉnh theo đặc hĩa thống kê (p>0,05) với trẻ mắc SDD điểm giữa 2 nhóm trẻ trước can thiệp thể nhẹ cân, thấp còi và thiếu máu lần (tuổi, giới tính, WAZ và HAZ, Hb, năng lượt là 21,5%, 28,4% và 24%. lượng khẩu phần), kinh tế hộ gia đình, Hiệu quả cải thiện các chỉ số nhân đặc điểm bà mẹ (tuổi, học vấn, nghề, số trắc, Z-score, hàm lượng Hb, IgG, IgM con). Kết quả thể hiện trong bảng 5. 87

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 Bảng 5. Hiệu quả cải thiện tình trạng dinh dưỡng, hàm lượng Hb và chỉ số miễn dịch sau điều chỉnh theo mô hình tuyến tính tổng quát hóa Chỉ số Nhóm chứng (n =65) Nhóm can thiệp (n=68) p1 Hàm lượng IgG (mg/dL) T0 873,1 ± 144,8 879,9 ± 155,0 > 0,05 T6 833,1 ± 242,7 926,4 ± 247,7 < 0,05 T6 - T0 -33,4 ± 276,6 37,4 ± 289,6 > 0,05 p2 > 0,05 > 0,05 IgM (mg/dL) T0 152,3 ± 52,4 158,4 ± 50,5 > 0,05 T6 147,3 ± 70,3 158,7 ± 58,4 > 0,05 T6 - T0 -5,0 ± 79,0 0,3 ± 68,8 > 0,05 p2 > 0,05 > 0,05 Số liệu trình bày theo trung bình ±SE. p: So sánh tỷ lệ giữa hai nhóm nghiên cứu thu được từ phân tích hồi quy đa biến tổng quát hóa Sau khi điều chỉnh theo yếu tố nhiễu, Mặc dù cả nhóm chứng và nhóm can mức tăng cân nặng, chiều cao, WAZ, thiệp đều có sự tăng cân nặng và chiều HAZ, Hb, IgG của nhóm can thiệp có cao qua thời gian nhưng mức tăng cân sự thay đổi có ý nghĩa thống kê so với nặng và chiều cao sau 6 tháng của nhóm nhóm chứng (p

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 tượng được lựa chọn vào nghiên cứu và Pakoh đã cải thiện đáng kể cân nặng, can thiệp có chỉ số HAZ từ -3SD đến chiều cao và Z score cho trẻ SDD thấp -1SD, nên nhiều trẻ chưa thuộc mức còi [5]. Sau 6 tháng can thiệp, cân nặng SDD thể thấp còi mà chỉ ở mức nguy của nhóm can thiệp VCDD tăng được cơ. Như vậy, khi tiến hành bổ sung đa 1,4 ± 0,5 kg, chiều cao tăng được 4,2 ± VCDD và Shell Ginger làm tăng cân 1,0 cm. Qua đó, giúp 61,5% trẻ ban đầu nặng, chiều cao và các chỉ số Z score SDD thể nhẹ cân, 43,7% trẻ SDD thể đã chứng tỏ được hiệu quả cải thiện của thấp còi không còn SDD nữa. Nghiên can thiệp này. Hơn nữa, giá trị trung cứu của tác giả Nguyễn Thị Thúy Hồng bình của các chỉ số cân nặng, chiều cao, (2018) sau 9 tháng can thiệp bổ sung Z score của nhóm can thiệp đều tăng và sản phẩm giàu Acid amin và VCDD, tăng nhiều hơn so với nhóm đối chứng mức tăng cân nặng và chiều cao của trẻ càng chứng tỏ hiệu quả của can thiệp ở nhóm can thiệp cao hơn có ý nghĩa bổ sung. Với sự có mặt của các vitamin thống kê với nhóm chứng (cân nặng: (A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, E), 1,78 ± 1,22 kg và 1,32 ± 0,93 kg; chiều khoáng chất (đồng, sắt, kẽm, selen), cao: 7,85 ± 2,15 cm và 6,94 ± 1,54 cm, L-Lysine và Shell Ginger (Cholorogen- hiệu quả can thiệp giảm tỷ lệ SDD thể ic axit, Ferulic axit, Quercetin, Kaem- nhẹ cân là 11,6%, giảm tỷ lệ SDD thể ferol) đã góp phần làm khẩu phần ăn thấp còi là 10,4%) [11]. của trẻ được đầy đủ chất dinh dưỡng. Hiệu quả bổ sung đa VCDD và Shell Với liều lượng 1 gói (1 g/ngày), sản Ginger có tác dụng rõ rệt trong cải phẩm bổ sung đã cung cấp khoảng 70% thiện hàm lượng Hb và giảm tỷ lệ thiếu nhu cầu về VCDD cho trẻ 36-59 tháng máu. Sau 6 tháng can thiệp, hàm lượng tuổi. Qua kết quả điều tra khẩu phần, Hb trung bình của trẻ em đều tăng. Tuy chúng tôi nhận thấy rằng, giá trị khẩu nhiên, mức tăng Hb của nhóm chứng phần của trẻ em nhóm can thiệp được không nhiều, chỉ tăng 0,2 ± 13,1L. Vì cải thiện rõ rệt so với nhóm chứng, đặc vậy, sau 6 tháng can thiệp, nhóm chứng biệt là về các vitamin và khoáng chất. có 10 trẻ từ không thiếu máu chuyển Việc đáp ứng đầy đủ hơn về các VCDD thành thiếu máu và có 12 trẻ chuyển và các polyphenol trong Shell Ginger từ trạng thái thiếu máu thành không đã tạo nên hiệu quả tăng trưởng của thiếu máu. Nhóm trẻ em được bổ sung trẻ, giúp cải thiện cân nặng, chiều cao, đa VCDD đã tăng được 4,0 ± 10,1 g/L WAZ, HAZ và giảm tỷ lệ SDD thể nhẹ trong thời gian 6 tháng can thiệp. Kết cân, SDD thể thấp còi ở nhóm can thiệp quả này tương đồng với nghiên cứu trẻ tốt hơn so với nhóm chứng. Kết quả ng- SDD thấp còi tại Bắc Giang với mức hiên cứu này cũng tương tự với kết quả thay đổi nồng độ Hemoglobin của nghiên cứu hiệu quả tác động của bổ nhóm can thiệp cao hơn nhóm chứng sung thực phẩm của một số tác giả trước sau 5 tháng và 9 tháng can thiệp (sau 5 đây. Nghiên cứu của tác giả Trần Thị tháng: nhóm can thiệp 9,41 ± 8,64 và Lan (2013) về việc bổ sung đa vi chất nhóm chứng 6,12 ± 6,05, p

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 Tương tự, nghiên cứu của tác giả Trần trong Shell Ginger ảnh hưởng đến tăng Thị Lan sau 6 tháng can thiệp nồng độ trưởng trong nghiên cứu này chưa được Hb ở nhóm được bổ sung đa vi chất thấy rõ. Chính vì thế, cần có nhiều ng- (118,8 ± 9,9 g/L) cao hơn so với nhóm hiên cứu để đánh giá khách quan ảnh chứng (109,2 ± 14,0 g/L) [5]. Sự cải hưởng của từng polyphenol cũng như thiện về nồng độ Hb trong các nghiên tác động phối hợp của chúng với các cứu này có thể là do sự có mặt của sắt, chất dinh dưỡng đến sự phát triển thể vitamin B12 và L-lysine, các polyphe- thể chất, các chỉ số sinh hóa của trẻ em nol là thành phần dinh dưỡng cơ bản SDD và có nguy cơ SDD ở những khu tác động đến việc tạo hồng cầu vì vậy vực khó khăn. làm tăng lượng Hb cũng như dự trữ sắt Hiệu quả can thiệp đối với chỉ số trong cơ thể. Sự gia tăng đáng kể hàm miễn dịch: lượng Hb của nhóm can thiệp đã góp phần điều trị khỏi thiếu máu cho 17/26 Điểm đáng ghi nhận trong nghiên cứu trẻ thiếu máu trong thời điểm ban đầu. này của chúng tôi là sự cải thiện có ý Hiệu quả can thiệp đã làm giảm được nghĩa về chỉ số IgG. Thời điểm ban 24% nguy cơ tuyệt đối về thiếu máu đầu, hàm lượng IgG của nhóm chứng nên số ca cần được điều trị trong ng- và nhóm can thiệp tương tự nhau. Thời hiên cứu này để giảm được 1 ca bệnh điểm kết thúc nghiên cứu, IgM trung thiếu máu là 4,16 ca. Tuy nhiên, hiệu bình p50 của nhóm chứng giảm còn quả điều trị thiếu máu bằng bổ sung 835 (696;954) mg/dL, IgG trung bình đa VCDD và Shell Ginger mới chỉ cho p50 của nhóm can thiệp đạt 902,5 (725; thấy xu hướng khác biệt so với nhóm 1121) mg/dL (p=0,071). Qua điều không được bổ sung (p=0,119). Có lẽ chỉnh các yếu tố nhiễu, mức tăng IgG cần thời gian dài hơn mới có thể thấy trung bình của nhóm can thiệp đạt 10,1 được hiệu quả điều trị thiếu máu. ± 61,8 mg/dL, khác biệt rõ rệt so với mức tăng của nhóm chứng -89,7± 56,6 Như vậy, tác động trực tiếp của đa mg/dL (p

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 này, lysine đóng vai trò vô cùng quan IV. KẾT LUẬN trọng trong việc tăng cường tổng hợp Kết quả nghiên cứu bổ sung đa VCDD các yếu tố miễn dịch của cơ thể. Bên và Shell Ginger 133 trẻ em dân tộc Thái cạnh đó, nghiên cứu của Kenji Gonda từ 36-59 tháng tuổi ở 2 trường mầm và cộng sự (2021) đã chứng tỏ vai trò non Hua La và Chiềng Xôm, thành phố của các polyphenol có trong rau trên ở Sơn La đã cho thấy hiệu quả cải thiện đảo Okinawa (trong đó có Alpinia ze- tình trạng dinh dưỡng và chỉ số miễn zumbet) kích thích khả năng tạo miễn dịch. Sau 6 tháng can thiệp, mức tăng dịch [12]. 61 bệnh nhân ngoại trú ăn cân nặng, chiều cao, WAZ, HAZ, Hb, 200-300g rau đảo/ngày (tổng lượng IgG của nhóm can thiệp có sự gia tăng polyphenol 100g/ngày) trong ≥ 300 đáng kể so với nhóm chứng (p

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 6. Zhao W., Zhai F., Zhang D. và cộng 10. Nguyễn Văn Tuấn (2008). Y học thực sự (2004). Lysine-fortified wheat flour chứng. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. improves the nutritional and immuno- logical status of wheat-eating families 11. Nguyễn Thị Thúy Hồng (2018). in northern China. Food Nutr Bull, Nghiên cứu hiệu quả bổ sung sản 25(2), 123–129. phẩm giàu Acid amin và vi chất dinh dưỡng (Viaminokid) cho trẻ 1 - 3 7. WHO (2007). WHO children growth tuổi suy dinh dưỡng thấp còi. Luận standards. án Tiến sĩ Y học, Đại học Y Hà Nội, 8. WHO, UNICEF, UNU (2001). Iron Hà Nội. deficiency anaemia: assessment, pre- 12. Gonda K., Kanazawa H., Mae- vention and control, a guide for pro- da G. và cộng sự (2021). Ingestion gramme managers. Geneva, World of Okinawa Island Vegetables In- Health Organization. creases IgA Levels and Prevents the 9. TIETZ N.M (1999). Text book of Spread of Influenza RNA Viruses. clinical chemistry 3nd Ed. C.A. Bur- Nutrients, 13(6), 1773. tis, ER. Ashwood, WB. Sauders. Summary EFFECTIVE OF MULTI NUTRITIONAL SUPPLEMENTATION AND SHELL GINGER IN IMPROVING THE NUTRITIONAL STATUS AND IMMUNE INDEX OF THAI ETHNIC CHILDREN 36-59 MONTHS IN SON LA CITY Objective: To evaluate the effectiveness of multi-micronutrient supplementation and Shell Ginger leaf powder on improving nutritional and immune status of Thai children aged 36-59 months in Son La city. Research subjects and methods: 133 Thai children aged 36-59 months in Son La city met the selection criteria for the study were recruited, in which, 65 children were in the control group and 68 children were in the intervention group. Results: After 6 months of intervention, the weight and height gain of the inter- vention group were significantly higher than that of the control group (1.4 ± 0.1kg and 1.0 ± 0.1kg, p

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/hieu-qua-bo-sung-da-vi-chat-dinh-duong-va-bot-la-cay-shell-ginger-trong-cai-thien-tinh-trang-dinh-du-2565414.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY