Hiệu quả bổ sung sớm Vitamin A liều cao định kỳ 3 tháng và sắt liều dự phòng đối với bệnh nhiễm khuẩn ở trẻ bú mẹ

Hiệu quả bổ sung sớm Vitamin A liều cao định kỳ 3 tháng và sắt liều dự phòng đối với bệnh nhiễm khuẩn ở trẻ bú mẹ
  • Mã tin : 888
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Hiệu quả bổ sung sắt và vitamin A đối với bệnh nhiễm khuẩn còn nhiều tranh cãi. Nghiên cứu can thiệp trên cộng đồng so sánh trước sau có đối chứng trên 2 nhóm, mỗi nhóm 130 trẻ tuổi bú mẹ tại 4 xã của huyện Kiến Thụy, tương đồng về kinh tế-xã hội, có đội ngũ cộng tác viên mạnh. Bài viết trình bày hiệu quả bổ sung sớm Vitamin A liều cao định kỳ 3 tháng và sắt liều dự phòng đối với bệnh nhiễm khuẩn ở trẻ bú mẹ.

Nội dung Text: Hiệu quả bổ sung sớm Vitamin A liều cao định kỳ 3 tháng và sắt liều dự phòng đối với bệnh nhiễm khuẩn ở trẻ bú mẹ

tạp chí nhi khoa 2017, 10, 2 HIỆU QUẢ BỔ SUNG SỚM VITAMIN A LIỀU CAO ĐỊNH KỲ 3 THÁNG VÀ SẮT LIỀU DỰ PHÒNG ĐỐI VỚI BỆNH NHIỄM KHUẨN Ở TRẺ BÚ MẸ Thái Lan Anh, Nguyễn Thị Ánh Hường, Nguyễn Thị Ánh Tuyết TÓM TẮT Hiệu quả bổ sung sắt và vitamin A đối với bệnh nhiễm khuẩn còn nhiều tranh cãi. Nghiên cứu can thiệp trên cộng đồng so sánh trước sau có đối chứng trên 2 nhóm, mỗi nhóm 130 trẻ tuổi bú mẹ tại 4 xã của huyện Kiến Thụy, tương đồng về kinh tế-xã hội, có đội ngũ cộng tác viên mạnh. Nhóm đối chứng bổ sung vitamin A theo chương trình cũ và giáo dục sức khỏe 1 tháng/ lần, nhóm nghiên cứu bổ sung phác đồ vitamin A liều cao sớm và 3 tháng/lần kết hợp bổ sung sắt liều dự phòng hàng ngày. Tiêu chuẩn chọn đối tượng nghiên cứu: Trẻ sinh đủ tháng (37-42 tuần), cân nặng sơ sinh ≥2500 g, không có dị tật bẩm sinh hoặc bệnh mạn tính, trẻ không bị SDD nặng (W/A 80 g/L, hàm lượng retinol huyết thanh ≥ 0,35 mmol/L, không sốt cao > 390C khi điều tra ban đầu, được sự đồng ý tham gia vào nghiên cứu của cha mẹ đối tượng và tuân thủ theo đúng phác đồ nghiên cứu, không sử dụng vitamin A và thuốc bổ máu của các chương trình khác. Hàng tuần, cộng tác viên đến gia đình trẻ thu thập thông tin về bệnh nhiễm khuẩn (NKHHC) dựa trên mẫu phiếu sẵn có. Kết quả: Làm giảm số ngày mắc bệnh trung bình/đợt của NKHHC, chưa thấy có hiệu quả với tiêu chảy. Không có sự khác biệt về tỷ lệ mới mắc tích lũy NKHHC và tiêu chảy ở hai nhóm. Làm tăng tỷ lệ mới mắc, làm tăng số đợt mắc, giảm ngày sốt trung bình trong năm.Không gặp trường hợp nào ngộ độc cấp. Tỷ lệ rối loạn tiêu hóa (nôn, tiêu chảy) ít gặp. Từ khóa: Bổ sung sớm vitamin A và sắt, trẻ bú mẹ, bệnh nhiễm khuẩn. abstract EFFECTIVENESS OF EARLY 3 MONTH-INTERVAL HIGH DOSE VITAMIN A COMBINED WITH PROPHYLAXIS IRON SUPPLEMENTS ON INFECTIOUS DISEASES AMONG BREASFEEDING CHILDREN Thai Lan Anh, Nguyen Thi Anh Huong The impact of iron and vitamin A supplementation are still controversal. A community intervention study was investigated in 260 breastfeeding children, divided into two groups at 4 communes of Kien Thuy district where are similarities in economic and social aspects with a strong team of health workers. The control group was provided vitamin A with national program combined with health education 1 per month while the other group provided early 3 month-interval high-dose vitamin Nhận bài: 15-3-2017; Phản biện: 7-4-2017 Người chịu trách nhiệm chính: Thái Lan Anh Địa chỉ: BVTE Hải Phòng 56

phần nghiên cứu A combined with prophylaxis iron supplement. Select creatia subjects included: full term baby (37-42 weeks), birth weight >2500 g, no birth defects or chronic diseases, no severe malnutrition, hemoglobin concentration > 80 g/L, serum retinol levels ≥ 0.35 mol/L, no high fever (>390C) at the initial investigation, parents participated voluntarily, gave inform consent and compliance with the study regimen, no other vitamin A supplements and iron from other programs. Children were taken their weigh and recumbent length at every month in 6 months with the precise of 0,1 kg and 0,1 cm respectively. The results: reduced the average duration/a period of ARI but did not effect on diarrheal disease. No significian was found on the incidence of ARI and diarrhea in two groups. Increased incidence, occurence of febril fever but reduced the overall days of fever yearly. No acute poisoning case was reported, and very rare dyspepsia rate (vomiting, diarrhea). Keywords: Early vitamin A and iron suppplement, breast feeding, infectious diseases. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Đoàn Xá, Tân Tro huyện Kiến Thụy, Hải Phòng và bà mẹ của trẻ. Trên thế giới, với tiến bộ không ngừng trong 20 năm qua đã giảm được đáng kể tỷ lệ tử vong có thể Tiêu chuẩn chọn đối tượng nghiên cứu: Trẻ sinh phòng ngừa được ở các nước phát triển như bệnh đủ tháng (37-42 tuần), cân nặng sơ sinh ≥ 2500 g, tiêu chảy, nhiễm khuẩn hô hấp cấp (NKHHC), bệnh không có dị tật bẩm sinh hoặc bệnh mạn tính, trẻ thiếu dinh dưỡng. Dự án gánh nặng bệnh tật toàn không bị SDD nặng (W/A 80 g/L, hàm lượng retinol huyết thanh chất là nguyên nhân hàng đầu ở các nước phát triển ≥0,35 mmol/L, không sốt cao > 390C khi điều tra [5]. Mặc dù chương trình vitamin A ở nước ta bổ ban đầu, được sự đồng ý tham gia vào nghiên cứu sung cho trẻ từ 6-36 tháng, một năm 2 lần, tỷ lệ mắc của cha mẹ đối tượng và tuân thủ theo đúng phác bệnh nhiễm khuẩn và tỷ vong vẫn còn cao, trong khi đồ nghiên cứu, không sử dụng vitamin A và thuốc đó tình trạng thiếu vitamin A tiền lâm sàng vẫn còn bổ máu của các chương trình khác. cao có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng, đặc biệt ở nhóm 2.2. Thời gian nghiên cứu trẻ nhỏ và bú mẹ [3]. Vitamin A được biết từ rất lâu Từ tháng 1/2009 và kết thúc tháng 12/2010. là “vitamin A chống nhiễm khuẩn”, nó có vai trò làm Thời gian can thiệp là 6 tháng. giảm tỷ lệ mắc bệnh nhiễm khuẩn và tỷ lệ tử vong thông qua giảm mức độ nặng, số ngày mắc bệnh, 2.3. Phương pháp nghiên cứu đã được nhiều nghiên cứu chứng minh. Vai trò của 2.3.1. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu can sắt đối với bệnh nhiễm khuẩn hiện vẫn còn tranh cãi thiệp trên cộng đồng so sánh trước sau có đối mặc dù mọi người công nhận rằng thiếu máu có thể chứng. làm cho bệnh nặng lên và làm tăng nguy cơ tử vong 2.3.2. Cỡ mẫu [4]. Vai trò của thiếu máu thiếu sắt và tác động của Cỡ mẫu được tính toán dựa trên giả thuyết bổ sung sắt đến tỷ lệ mắc và mức độ nặng của các nghiên cứu về mong muốn sự khác biệt giữa hai bệnh thông thường trong thời kỳ thơ ấy của trẻ hiện nhóm nghiên cứu vào cuối thời điểm nghiên cứu vẫn còn tranh cãi. Nghiên cứu bổ sung sớm vitamin về thời gian mắc bệnh nhiễm khuẩn. A liều cao định kỳ 3 tháng một lần và sắt liệu dự phòng đến bệnh nhiễm khuẩn trẻ nhỏ là cần thiết.  (Ζα + Ζβ )δ  2 n = 2×   2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong đó:  µ1 − µ 2  2.1. Đối tượng nghiên cứu n : Cỡ mẫu Đối tượng nghiên cứu là 260 trẻ em từ 0 đến Zα: Phân vị chuẩn tương ứng với hệ số tin cậy dưới 24 tháng tuổi tại các xã Đại Hà, Ngũ Đoan, 95%; α = 0,05 thì Zα = 1,96 57

tạp chí nhi khoa 2017, 10, 2 Zβ: Phân vị chuẩn ứng với lực mẫu nghiên cứu hoá-kinh tế-xã hội…. 1-β (lực mẫu)=90%; β =0,1 β = 0,1 thì Zβ = 1,28. * Tiến hành can thiệp p1: Tỷ lệ mắc bệnh ở nhóm can thiệp + Nhóm đối chứng (sử dụng phác đồ bổ sung p2: Tỷ lệ mắc bệnh ở nhóm chứng vitamin A theo chương trình cũ) và giáo dục sức Dựa vào sự khác biệt thời gian mắc bệnh khỏe (phát tài liệu, thảo luận nhóm nhỏ, biểu diễn thực tập) cho bà mẹ về chăm sóc nuôi dưỡng nhiễm khuẩn/năm (tiêu chảy và NKHHC [8]. trẻ, cách phòng chống thiếu máu với tần suất 1 * NKHHC tháng/lần. Sau khi kết thúc 6 tháng can thiệp, 2 nhóm đối chứng được bổ sung sắt liều dự phòng  3.24 × 19.9  và vitamin A theo phác đồ mới. n = 2×  48 = 48  13.2  + Nhóm nghiên cứu (phác đồ bổ sung vitamin A theo chương trình mới + uống viên sắt): tại thời * Tiêu chảy điểm điều tra nhóm trẻ được uống 1 liều vitamin 2 A 50.000 IU cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, 100.000 IU  3.24 × 3.2  n = 2×  = 9595 cho trẻ 6 tháng đến 1 tuổi, 200.000 IU cho trẻ  1.5  từ 1 tuổi trở lên, cứ mỗi 3 tháng trẻ được uống liều vitamin A liều cao. Trẻ uống sắt hàng ngày Như vậy, cỡ mẫu tối thiểu trong nghiên cứu (5 ngày/tuần) theo liều dự phòng theo tuổi theo cần chọn thỏa mãn với 3 biến số trên là 95 trẻ khuyến nghị của TCYTTG là 2mg/kg/ngày. cộng thêm 20% bỏ cuộc, vậy cỡ mẫu cần cho mỗi nhóm nghiên cứu 119 trẻ. + Để đảm bảo tính đồng nhất trong nghiên cứu tránh các yếu tố nhiễu về kinh tế-xã hội, Dựa trên tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng nghiên nghiên cứu tiến hành chọn các xã gần nhau có cứu, 130 trẻ nhóm can thiệp và 130 trẻ nhóm đối đặc điểm kinh tế-xã hội tương đồng và trung bình chứng được lựa chọn. của huyện về mặt kinh tế. Để tránh yếu tố nhiễu 2.3.3. Phương pháp chọn mẫu và cách tiến hành do khẩu phần ăn, 3 tháng/lần điều tra viên phỏng *Tập huấn điều tra viên, cộng tác viên, giám vấn bà mẹ chế độ ăn của trẻ trong tuần và 24 giờ sát viên về: qua (bú mẹ, ăn bổ sung) bằng phương pháp bán - Cách cho trẻ uống vitamin A và sắt, theo dõi định lượng. Mùa và tình trạng nhiễm giun, bệnh dấu hiệu ngộ độc vitamin A, tác dụng phụ của sắt sốt rét cũng là vấn đề quan tâm trong đề tài. Tuy tại nhà. nhiên tỷ lệ trẻ em nhiễm giun đường ruột ở độ - Phỏng vấn, thu thập tình hình mắc bệnh tuổi trong giai đoạn can thiệp là rất thấp, không nhiễm khuẩn của trẻ trong tuần qua theo mẫu phải là vùng có dịch về bệnh sốt rét. phiếu. Cộng tác viên hàng tuần vào ngày chủ 2.3.4. Quản lý theo dõi uống thuốc nhật đến tận nhà phỏng vấn bà mẹ về tình hình Cả nhóm trẻ can thiệp và nhóm đối chứng mắc bệnh ghi nhận các dấu hiệu triệu chứng do đều uống viên nang vitamin A (retinol palmitate bà mẹ và người chăm sóc trẻ cung cấp về bệnh loại 50.000 IU của hãng EGIS pharmaceuticals tật, cách đếm nhịp thở, xác định dấu hiệu co rút Ltd), không uống vitamin A của chương trình lồng ngực, dấu hiệu nguy hiểm, số lần đại tiện, khác. Nhân viên trạm y tế cho trẻ uống viên nang tính chất phân, ho, sốt, biết cách điền các dấu vitamin A theo đúng độ tuổi cho cả nhóm trẻ hiệu, triệu chứng vào biểu mẫu. nghiên cứu và nhóm đối chứng dựa trên sổ theo * Thông báo cho các xã và bà mẹ trẻ đối tượng dõi dưới sự chỉ định và giám sát tại trạm y tế của nghiên cứu giám sát viên, nghiên cứu viên. * Điều tra ban đầu: Đánh giá tình trạng dinh Trẻ được uống sắt nhỏ giọt Saferon, số dưỡng, tình hình nuôi dưỡng-chăm sóc của bà đăng ký VN-3016-07 trong đó có 1 ml chứa 30 mẹ, tần suất tiêu thụ thực phẩm, tình hình văn mg sắt. Nhà sản xuất là Glenmark Pharm., Ltd. 58

phần nghiên cứu Cho trẻ uống theo hướng dẫn của TCYTTG với H = H1-H0 liều 2mg/kg/ngày cho trẻ. Trong thuốc Saferon H: Hiệu quả bổ sung sớm vitamin A 3 tháng/ giọt 1 ml giọt chứa 50 mg sắt, 1 giọt tương lần và sắt dự phòng. đương 2,5 mg sắt. 2.3.6. Chỉ tiêu nghiên cứu 2.3.5. Hiệu quả can thiệp * Bệnh tiêu chảy: đi phân lỏng trên 3 lần trong Tn0 − T0 ngày. Chấm dứt một đợt tiêu chảy khi biểu hiện H0 = Tn0 đó hết trong 2 ngày liên tục. * NKHHC: tổn thương ở cơ quan hô hấp trên Trong đó: sụn nhẫn là viêm đường hô hấp trên. Ngược lại H0: Tỷ lệ giảm bệnh sau can thiệp (T6) so với các tổn thương ở cơ quan hô hấp phía dưới sụn trước can thiệp (T0) ở nhóm chứng. nhẫn giáp là viêm đường hô hấp dưới: ho, sốt Tn0: Tỷ lệ bệnh trước can thiệp nhẹ, chảy nước mũi, chảy mủ tai, khó thở, nhịp T0: Tỷ lệ bệnh sau can thiệp thở nhanh... Nếu các biểu hiện đó hết trong 2 ngày liên tục thì được coi là chấm dứt một đợt H1 = Tn1− T1 nhiễm khuẩn hô hấp. Tn1 * Sốt: do bà mẹ hoặc người chăm sóc trẻ ghi Trong đó: nhận thông báo cho cộng tác viên bằng biểu hiện H1: Tỷ lệ giảm bệnh sau can thiệp (T6) so với sờ người nóng, bú nóng vú hoặc cặp nhiệt độ. trước can thiệp (T0) ở nhóm nghiên cứu. 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tn1: Tỷ lệ bệnh trước can thiệp T1: Tỷ lệ bệnh sau can thiệp 3.1. Tỷ lệ mắc bệnh 89,0 74,0 82,0 Nhóm can thiệp Tỷ lệ % 75,8 Nhóm chứng 54,6 57,7 Thời gian theo dõi (tháng) Hình 1 . Tỷ lệ mới mắc tích lũy NKHHC ở hai nhóm nghiên cứu 59

tạp chí nhi khoa 2017, 10, 2 31,4 Nhóm Nghiên cứu Tỷ lệ % 21,3 20,3 Nhóm chứng Thời điểm Hình 2 . Tỷ lệ mới mắc tiêu chảy tích lũy ở hai nhóm nghiên cứu 71,7 40,9 Nhóm can thiệp Tỷ lệ % 41,1 Nhóm chứng 16,9 34,3 18,9 Thời gian theo dõi (tháng) Hình 3. Tỷ lệ mới mắc tích lũy sốt ở hai nhóm nghiên cứu 3.2. Số đợt và số ngày mắc bệnh Bảng 1. So sánh số đợt mắc trung bình/trẻ/năm ở hai nhóm nghiên cứu p Loại bệnh Nhóm đối chứng Nhóm can thiệp (test t) NKHHC 3,64± 2,80 3,75 ± 2,67 >0,05 Tiêu chảy 1,30± 0,29 1,39 ± 0,27 > 0,05 Sốt đơn thuần 0,81± 0,25 1,25 ± 0,28 < 0,01 60

phần nghiên cứu Bảng 2. So sánh số ngày mắc bệnh trung bình ở nhóm can thiệp và nhóm đối chứng Loại bệnh Nhóm đối chứng Nhóm can thiệp p NKHHC Tổng số ngày 17,2 ±9,1 15,7 ± 8,7 < 0,05 Số ngày/đợt 5,8 ± 2,1 5,0 ± 2,4 < 0,05 Tiêu chảy Tổng số ngày 5,1 ± 2,3 4,8 ± 2,9 =0,06 Số ngày/đợt 4,2 ± 2,3 4,0 ± 1,8 >0,05 Sốt đơn thuần Tổng số ngày 3,4 ± 0,6 2,0 ± 0,5 0,05), có lẽ là do tỷ lệ tiêu chảy của trẻ thấp nên Ngoài đánh giá tác động của vitamin A đối chưa tìm thấy sự khác biệt này. Sốt là một trong với tần suất mắc bệnh nhiễm khuẩn, nghiên cứu các triệu chứng chẩn đoán NKHHC ở trẻ nhỏ. Ở trẻ, này còn khảo sát số đợt mắc bệnh, số ngày mắc sốt có thể là biểu hiện của trạng thái nhiễm khuẩn bệnh trung bình trong một năm, trong một đợt. và sốt còn là biểu hiện của mọc răng hoặc sau tiêm Kết quả cho thấy số đợt mắc NKHHC của trẻ trong chủng, biểu hiện sự phát triển của trẻ…Trong năm ở nhóm can thiệp (3,75 đợt) có xu hướng nghiên cứu này dấu hiệu sốt đơn thuần (không có cao hơn nhóm đối chứng (3,64 đợt) (p>0,05) biểu hiện bất thường khác như ho, chảy mũi, tiêu (bảng 1). Nhưng số ngày mắc bệnh NKHHC, số chảy, nổi ban…) được thu thập, kết quả nghiên ngày mắc bệnh trung bình/đợt ở nhóm can thiệp cứu cho thấy tỷ lệ mới mắc sốt đơn thuần ở nhóm thấp hơn có ý nghĩa so với nhóm đối chứng, có ý 61

tạp chí nhi khoa 2017, 10, 2 nghĩa thống kê (p

phần nghiên cứu J Stoltzfus, Joanne Katz, Steven C LeClerq, Ramesh Viet Nam. PhD thesis, SEMEO-TROMED Center, Adhikari,  Luke C Mullany,  Shardaram Shresta, Jakarta. and  Robert E Black (2008), “Effect of routine 9. Sommer A., & West K.P., (1996), Vitamin A prophylactic supplementation with iron and folic Deficiency: Health, Survival and Vision, Oxford acid on preschool child mortality in southern University Press, New York. Nepal: community-based, cluster-randomised, 10. Tielsch J.M. Rahmathullah L., Thulasiraj R.D., Katz J., Coles C., Sheeladevi S., John R., placebo - controlled trial”, Lancet, 376 (9505): 144 - 152. Prakash K. (2007), “Newborn vitamin A dosing 8. Lam Nguyen Thi (1996), Effect of vitamin A reduces the case fatality but not incidence of and iron fortified supplementary food on vitamin common childhood morbidities in South India”, J. A and Iron status of rural preschool children in Nutr, 137(11), pp. 2470-2474. 63

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY