Hiệu quả của bổ sung bánh tăng cường đa vi chất đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ 6 – 9 tuổi ở 2 trường tiểu học tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

Hiệu quả của bổ sung bánh tăng cường đa vi chất đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ 6 – 9 tuổi ở 2 trường tiểu học tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ
  • Mã tin : 924
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng và bệnh nhiễm trùng ở trẻ em là những vấn đề có ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng đáng quan tâm ở nhiều nước đang phát triển. Bài viết được nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của bổ sung bánh tăng cường đa vi chất đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ 6 – 9 tuổi ở 2 trường tiểu học tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

Nội dung Text: Hiệu quả của bổ sung bánh tăng cường đa vi chất đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ 6 – 9 tuổi ở 2 trường tiểu học tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

TC. DD & TP 15 (3) – 2019 HIÖU QU¶ CñA Bæ SUNG B¸NH T¡NG C¦êNG §A VI CHÊT §ÕN T×NH TR¹NG DINH D¦ìNG CñA TRÎ 6 – 9 TUæI ë 2 TR¦êNG TIÓU HäC T¹I HUYÖN Cê §á, THµNH PHè CÇN TH¥ Lê Văn Khoa1, Lê Bạch Mai2, Phạm Thị Tâm3, Nguyễn Hữu Chính4, Nguyễn Mai Phương5 Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của bổ sung bánh tăng cường đa vi chất đến tình trạng dinh dưỡng (TTDD) của trẻ 6 – 9 tuổi ở 2 trường tiểu học tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Phương pháp: Nghiên cứu can thiệp cộng đồng có nhóm đối chứng, mù đôi và đánh giá trước – sau can thiệp trên 557 trẻ 6 – 9 tuổi tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ năm 2012 – 2013. Trẻ em tham gia nghiên cứu được chia làm 3 nhóm và được cho ăn 2 loại bánh khác nhau (chỉ có 1 loại được tăng cường đa vi chất (ĐVC) gồm: Vitamin A, Vitamin D, Kẽm, Iốt và Canxi) trong 6 tháng. Trong đó, nhóm I: 185 trẻ được ăn bánh tăng cường ĐVC, nhóm II: 185 trẻ ăn bánh không được tăng cường vi chất, nhóm III: 187 trẻ không ăn bánh. Tất cả người nghiên cứu và tham gia nghiên cứu không biết loại bánh nào được tăng cường ĐVC cho đến khi phân tích xong số liệu. Tất cả trẻ được cân đo cân nặng, chiều cao và đánh giá TTDD trước và sau can thiệp. Đánh giá TTDD của trẻ theo phân loại của WHO 2006 – Z- Score cho trẻ 5 – 10 tuổi. Nhập và xử lý dữ liệu bằng Ep- iData 3.1, Anthro Plus của WHO 2005 và Stata 14 (StataCorp - Texas 77845 USA). Kết quả: Sau 6 tháng can thiệp, cân nặng trung bình tăng có ý nghĩa thống kê giữa nhóm I (ăn bánh được tăng cường đa vi chất) so với nhóm III (không ăn bánh) và giữa nhóm II (ăn bánh không tăng cường vi chất) với nhóm III (p

TC. DD & TP 15 (3) – 2019 còi (ở các nước đang phát triển là 154,4 khá khiêm tốn. Việc nghiên cứu các giải triệu), 96,9 triệu trẻ bị SDD thể nhẹ cân (ở pháp can thiệp nhằm cải thiện TTDD cho các nước đang phát triển là 95,8 triệu) và trẻ em ở lứa tuổi này cũng là rất cần thiết năm 2016 có 51,7 triệu trẻ bị SDD thể gầy vì trẻ chuẩn bị vào giai đoạn phát triển còm (ở các nước đang phát triển là 50,7 nhanh về cân nặng, chiều cao và dậy thì triệu) [2]. Bên cạnh đó, SDD ở lứa tuổi sau đó. tiểu học và tiền dậy thì cũng có ảnh hưởng Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu không nhỏ đến giai đoạn phát triển dậy thì quả của bổ sung bánh tăng cường đa vi tiếp đó, nhất là về tăng trưởng chiều chất đến việc cải thiện TTDD ở trẻ 6 – 9 cao.Theo Akoto Osei và cộng sự (CS) tuổi của 2 trường tiểu học tại huyện Cờ năm 2010, tỷ lệ SDD thấp còi là 56,1%, Đỏ, thành phố Cần Thơ. SDD nhẹ cân là 60,9% và SDD gầy còm là 12,2% trên học sinh 20 trường tiểu học II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP công lập vùng Himalaya ở Ấn Độ [3]. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu can Theo tổng điều tra dinh dưỡng năm 2009 thiệp cộng đồng có nhóm đối chứng, mù – 2010 của Viện Dinh dưỡng, tỉ lệ SDD đôi và đánh giá trước – sau can thiệp. thể nhẹ cân của trẻ 5 – 10 tuổi là 24,2%, Đối tượng: Trẻ trong độ tuổi 6 – 9 tuổi SDD thể thấp còi là 23,4% và SDD thể tại thời điểm điều tra; đang học tại các gầy còm là 16,8% [4]. trường tiểu học trong huyện Cờ Đỏ; được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và sự đồng ý của cha mẹ trẻ; không mắc các UNICEF đã khuyến cáo bổ sung VCDD bệnh mạn tính, dị tật hoặc nhiễm trùng cấp nên là một giải pháp cần thiết trong phòng nặng; trong thời gian nghiên cứu, các đối chống SDD trẻ em. Nhiều nghiên cứu đã tượng không được sử dụng các thuốc hoặc chứng minh bổ sung VCDD có tác dụng các chế phẩm có chứa các vi chất dinh làm tăng tốc độ phát triển cân nặng và dưỡng (như vitamin A, vitamin D, kẽm, chiều cao của cơ thể, đặc biệt ở những trẻ Iod, Canxi) và không tham gia các nghiên SDD thể thấp còi. Các phân tích gộp trên cứu can thiệp khác trong vòng 6 tháng thế giới cũng cho kết luận tương tự về trước nghiên cứu này. hiệu quả của bổ sung VCDD đến phát Cỡ mẫu: Áp dụng công thức cho sự triển chiều cao, cân nặng của trẻ. khác biệt giá trị trung bình giữa 2 nhóm Tại Việt Nam, việc bổ sung VCDD và nghiên cứu khi kết thúc can thiệp[5]: tăng cường VCDD vào thực phẩm cũng đã và đang tương ứng được coi là một giải n = [Z2(α,β) x 2σ²]/Δ² pháp cấp bách trước mắt và trung hạn, đem lại hiệu quả tích cực và bền vững Trong đó: nhằm thanh toán thiếu hụt các VCDD, góp - n là cỡ mẫu của mỗi nhóm phần cải thiện TTDD trẻ em ở nước ta. - Z (α,β) : độ chính xác thống kê và lực Tuy nhiên, những số liệu nghiên cứu về mẫu thống kê mong muốn SDD, bổ sung và tăng cường VCDD phần - σ là độ lệch chuẩn lớn tập trung ở bà mẹ mang thai và trẻ em - Δ là sự khác biệt mong muốn của 2 dưới 5 tuổi, bởi đây là giai đoạn phát triển giá trị giữa 2 nhóm nghiên cứu rất quan trọng của trẻ, nhất là trong 1000 - Chọn α = 0,05 và β = 0,2; tính được ngày đầu đời. Còn các số liệu ở lứa tuổi Z (α,β) = 7,9. 2 học đường và tiền dậy thì ở nước ta còn Khi ước tính cỡ mẫu cho khác biệt cân 67

TC. DD & TP 15 (3) – 2019 nặng giữa nhóm can thiệp và nhóm chứng Cách chọn mẫu: Tại mỗi trường tiểu với mong muốn sự khác biệt cho 2 giá trị học chọn ngẫu nhiên 190 học sinh 6 – 9 trung bình. Với lựa chọn dựa vào nghiên tuổi bằng hàm Random và Rank của cứu trước đây của Nguyễn Đỗ Huy và Excel dựa trên danh sách toàn bộ học sinh cộng sự [6]: σ = 1,26 và Δ = 0,5 kg tính của nhà trường. Thực tế nghiên cứu được được n = 100 trẻ/nhóm. tiến hành ở 186 trẻ của trường Cờ đỏ 2, Khi ước tính cỡ mẫu cho khác biệt 184 trẻ của trường Đông hiệp 1 (tổng chiều cao giữa nhóm can thiệp và nhóm cộng 370 trẻ chia ngẫu nhiên thành 2 chứng với mong muốn sự khác biệt cho 2 nhóm I và nhóm II, mỗi nhóm 185 trẻ và giá trị trung bình. Với lựa chọn dựa vào có ăn bánh) và 187 trẻ không ăn bánh ở nghiên cứu trước đây của Nguyễn Xuân trường Đông thắng trong cùng địa bàn Ninh và cộng sự [7]: σ = 1,5 và Δ = 0,5 (nhóm III). cm tính được n = 142 trẻ/nhóm. Nguyên vật liệu, công cụ và các chỉ Kết hợp lại và tính đến dự phòng 25 – tiêu nghiên cứu 30% trẻ bỏ cuộc trong thời gian can thiệp - Bánh được sản xuất bởi Công ty BEL nên nghiên cứu đã chọn 190 trẻ/nhóm. của Pháp đặt tại tỉnh Bình Dương, đóng Địa điểm: Huyện Cờ Đỏ, Thành phố gói giống nhau và mã hóa đại diện cho 2 Cần Thơ. nhóm nghiên cứu và chỉ được công bố mã hóa sau khi phân tích số liệu. Bảng 1. Thành phần Vitamin và khoáng chất trong bánh Trong mỗi 100g Tính cho mức tiêu thụ hàng ngày Thành STT ĐVT Trung Mức Mức đáp ứng nhu cầu hàng ngày của 35g phần bình giới hạn sản phẩm (% RNI) 1 Vitamin A µg 120 90 – 150 5 2 Vitamin D3 µg 7,1 5–9 50 3 Kẽm mg 2,25 1,7 – 2,9 5 4 Iod µg 22.5 17 – 28 5 5 Canxi mg 500 375 – 625 22 Tính theo khuyến nghị nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày RNI dành cho lứa tuổi 6 – 12 tuổi (Thông tư 8/2004/TT-BYT ngày 23/08/2004 của Bộ Y tế) - Tuổi của học sinh: Được tính toán thước gỗ 3 mảnh đo chiều cao đứng theo dựa vào ngày sinh của học sinh (trong hướng dẫn của WHO với độ chính xác giấy khai sinh, học bạ, phỏng vấn) và 0,1 cm [8]. ngày điều tra bằng phần mềm WHO An- - Phân loại TTDD của học sinh: Dựa thro 2005. vào chuẩn tăng trưởng học sinh của - Nhân trắc: Thu thập số đo về cân WHO năm 2006 bằng phần mềm Anthro nặng, chiều cao của học sinh theo hướng Plus 2005 với các chỉ số Cân nặng theo dẫn của Tổ chức Y tế thế giới. Sử dụng tuổi (WAZ), Chiều cao theo tuổi (HAZ) cân điện tử Tanita BCF 541 với độ chính và BMI theo tuổi (BAZ). xác 0,1 kg, cân được chuẩn lại bằng quả Phân tích số liệu: Sử dụng phần mềm cân chuẩn trước mỗi lần cân. Sử dụng Epidata 3.1 để nhập số liệu, phần mềm 68

TC. DD & TP 15 (3) – 2019 STATA 14 (StataCorp - Texas 77845 vi chất), nhóm II có 185 trẻ (ăn bánh USA) để phân tích số liệu. Sử dụng test không vi chất) và nhóm III (không ăn χ2 để so sánh 2 tỷ lệ; sử dụng test t để so bánh) có 187 trẻ. Tất cả các học sinh tham sánh 2 giá trị trung bình, mức ý nghĩa gia được cân đo, hỏi khẩu phần 24 giờ thống kê được thiết lập khi p< 0,05. qua. Đạo đức nghiên cứu: Đề tài đã được Kết thúc 6 tháng can thiệp có một số Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y trẻ không được đưa vào thống kê do vắng sinh của Viện Dinh dưỡng thông qua. hoặc không tiếp tục tham gia sau điều tra ban đầu hoặc không ăn đủ số lượng bánh III. KẾT QUẢ theo qui định: nhóm I còn 176 trẻ (ăn Bắt đầu nghiên cứu can thiệp có 557 bánh có vi chất), nhóm II còn 178 trẻ (ăn học sinh từ 6 – 9 tuổi được chọn chia làm bánh không vi chất) và nhóm III (không 3 nhóm: nhóm I còn 185 trẻ (ăn bánh có ăn bánh) còn 183 trẻ. Bảng 2. Đặc điểm tuổi và giới của trẻ tại thời điểm bắt đầu can thiêp (T0) Nhóm I Nhóm II Nhóm III Các chỉ số P (n=185) (n=185) (n=187) Tuổi Tháng tuổi (TB±SD) 91±12,5 91,7±12,4 91,1±11 >0,05* Giới tính Nam n (%) 95(51,35) 102(55,14) 97(51,87) >0,05** Nữ n (%) 90(48,65) 83(44,86) 90(48,13) * t-test ** χ2 test Bảng 2 cho thấy tháng tuổi trung bình có sự khác biệt về tháng tuổi giữa các và tỉ lệ nam nữ của các nhóm khi bắt đầu nhóm khi bắt đầu can thiệp (p>0,05). nghiên cứu. Theo đó tháng tuổi trung Tương tự cũng không có sự khác biệt về bình của Nhóm I là 91±12,5, nhóm II là giới tính của các nhóm nghiên cứu 91,7±12,4, nhóm III là 91,1±11 và không (p>0,05). Bảng 3: Tính cân đối khẩu phần của học sinh trước can thiệp Thành phần Nhóm I Nhóm II Nhóm III Tỷ lệ Pđv/Pts (%) 56 57 57 Tỷ lệ Lđv/Lts (%) 54 57 54 Tỷ lệ P : L : G 17,1 : 17,3 : 65,6 17 : 17 : 66 16,2 : 17,1 : 66,7 Ca/P 0,53 0,51 0,53 Bảng 3 cho thấy tính cân đối khẩu Bên cạnh đó, các giá trị về năng lượng, phần của học sinh trước can thiệp: bao protein, lipid, glucid, các vitamin và gồm tỉ lệ protein động vật/protein tổng khoáng chất qua phân tích cũng không có số; tỉ lệ lipid động vật/lipid tổng số; tỉ lệ sự khác biệt giữa các nhóm học sinh của các chất sinh năng lượng (protein, trước can thiệp. lipid và glucid) và tỉ lệ canxi/phosphor. 69

TC. DD & TP 15 (3) – 2019 Bảng 4. Đặc điểm nhân trắc của các nhóm tại thời điểm T0 Nhóm III Các chỉ số Nhóm I (n=185) Nhóm II (n=185) P (n=187) Cân nặng (kg) 21,1±4,2 20,9±3,6 21,4±4,9 >0,05* Chiều cao (cm) 117,4±7 117,6±6,6 117,6±6,9 >0,05* SDD CN/T (n, %) 34 (18,6) 29(15,9) 27(14,6) >0,05** SDD CC/T (n, %) 43(23,2) 39(21,1) 38(20,3) >0,05** SDD CN/CC (n, %) 4(2,2) 8(4,3) 5(2,7) >0,05** Thừa Cân (n, %) 6(3,2) 4(2,2) 6(3,2) >0,05** Béo Phì (n, %) 7(3,8) 3(1,6) 7(3,7) >0,05** * ANOVA test ** χ2 test Bảng 4 mô tả đặc điểm nhân trắc của 117,6±6,9 cm. Cả cân nặng và chiều cao các nhóm tại thời điểm T0. Theo đó cân trung bình đều không có sự khác biệt giữa nặng trung bình của các nhóm I, II, III lần các nhóm ở thời điểm T0 (p>0,05). Ngoài lượt là 21,1±4,2; 20,9±3,6 và 20,9±3,6 ra, không có sự khác biệt về tỉ lệ SDD kg. Chiều cao trung bình của các nhóm giữa các nhóm nghiên cứu tại thời điểm lần lượt là 117,4±7; 117,6±6,6 và T0 (p>0,05). Bảng 5. Hiệu quả về cân nặng và chiều cao trung bình sau 6 tháng can thiệp (T0-T6) Nhóm I Nhóm II Nhóm III p (t-test) Các chỉ số ( T0 n=185) ( T0 n=185) ( T0 n=187) 1 2 3 ( T6 n=176) ( T6 n=178) ( T6 n=183) Cân nặng (kg, X±SD) T0 21,14±4.21 20,86±3.6 21,39±4.91 0,528 0,577 0,234 T6 22,52±4.66 22,19±4.15 22,5±5.32 0,515 0,957 0.546 T6-T0 1,44±0.79 1,34±0.99 1,13±0.79 0,297 0,001 0.022 Chiều cao (cm, X±SD) T0 117,45±6,99 117,57±6, 56 117,65±6,91 0,866 0,775 0,907 T6 120,25±7,12 120,21±6,73 120,03±6,85 0,961 0,759 0,797 T6-T0 2,93±0,59 2,73±0,94 2,49±0,72 0,013 0,000 0,003 1: Nhóm I vs Nhóm II 2: Nhóm I vs Nhóm III 3: Nhóm II vs Nhóm III Bảng 5 cho thấy hiệu quả trên chỉ số I và nhóm II so với nhóm III (p

TC. DD & TP 15 (3) – 2019 Bảng 6. Hiệu quả về chỉ số Z-Score nhân trắc sau 6 tháng can thiệp (T0-T6) Nhóm I Nhóm II Nhóm III p (t-test) Các chỉ (T0 n=185) (T0 n=185) (T0 n=187) số 1 2 3 (T6 n=176) (T6 n=178) (T6 n=183) Z-Score CN/T (X±SD) T0 -1,06±1,09 -1,16±0,95 -1,04±1,05 0,367 0,817 0,256 T6 -0,93±1,13 -1,04±1 -0,98±1,07 0,346 0,667 0,595 T6-T0 0,13±0,21 0,1±0,27 0,04±0,21 0,258 0,001 0,022 Z-Score CC/T( X±SD) T0 -1,26±0,92 -1,3±0,83 -1,24±0,9 0,676 0

TC. DD & TP 15 (3) – 2019 nghĩa thống kê giữa nhóm I và II CC/T và BMI/T cũng đều có cải thiện (p>0,05). giữa các nhóm. Về chiều cao: sau can thiệp (T6), chiều Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ SDD cao trung bình của các nhóm đều tăng; CN/T giảm nhiều nhất ở nhóm I (3,52%), tăng cao nhất là ở nhóm I (2,93±0,59), kế đến là nhóm II (2,24%) và giảm thấp tiếp đó là nhóm II (2,73±0,94) và thấp nhất là nhóm III (1,26%). Tỉ lệ SDD nhất là nhóm III (2,49±0,72). Sự thay đổi CC/T giảm nhiều nhất ở nhóm I (2,22%) này có ý nghĩa thống kê giữa nhóm I, II kế đến là nhóm II (0,86%) và giảm thấp so với III và cả I so với II (p

TC. DD & TP 15 (3) – 2019 quả cho thấy sau 6 tháng can thiệp, nhóm trial of multiple micronutrient supplemen- được bổ sung trứng và vitamin A có cải tation during pregnancy in Vietnam: Im- thiện chỉ số Z-Score CN/T và CC/T so pact on birthweight and on stunting in với nhóm chứng (p

TC. DD & TP 15 (3) – 2019 Summary IMPACT OF FORTIFIED MILK BAR ON NUTRITIONAL STATUS OF CHILDREN FROM 6 – 9 YEARS OLD IN 2 PRIMARY SCHOOL AT CO DO DISTRICT, CAN THO CITY Objective: Evaluate the impact of fortified milk bar on nutritional status of children from 6 – 9 years old in 2 primary schools at Co Do district, Can Tho city. Methods: A randomized, double-blind, placebo controlled trial was conducted among 577 primary school children, aged 6–9 years, in 2 primary schools at Co Do district, Can Tho city, Viet Nam (2012 – 2013). All of them were divided into 3 group: I (185) ate milk bars with multi-micronutrient fortification; II (185) ate milk bars with no fortification and III (187) did not eat any milk bars. The fortified multi-micronutrients in milk bars included vitamin A, vitamin D, zinc, iodine and calcium. All of the people joining the study did not know whether the milk bars were fortified or not until the statistical analysis was done. All of the children were measured weight, height and evaluated the nutritional status before – after the study. Nutritional status was classified by WHO Growth standard 2006. The data were entered and analyzed by EpiData 3.1, Anthro Plus of WHO 2005 and Stata 14 (Stat- aCorp - Texas 77845 USA). Results: After 6 months, average weight of group I (milk- bar with multi-micronutrient fortification) and group II (milk-bar without fortification) increased significantly than group III (control) with p

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/hieu-qua-cua-bo-sung-banh-tang-cuong-da-vi-chat-den-tinh-trang-dinh-duong-cua-tre-6-9-tuoi-o-2-tru-2569746.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY