MangYTe

Tài liệu y khoa

Hiệu quả của điều trị lâu dài bằng hormon tái tổ hợp ở trẻ thiếu hụt hormon tăng trưởng

Hiệu quả của điều trị lâu dài bằng hormon tái tổ hợp ở trẻ thiếu hụt hormon tăng trưởng
  • Mã tin: 554
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Nghiên cứu một loạt ca bệnh bao gồm 3 bệnh nhân thiếu hụt hormon tăng trưởng được bắt đầu điều trị hormon tái tổ hợp thay thế ở tuổi 47 tháng và 75 tháng. Tất cả bệnh nhân tại thời điểm bắt đầu điều trị đều có tầm vóc thấp (

Nội dung Text: Hiệu quả của điều trị lâu dài bằng hormon tái tổ hợp ở trẻ thiếu hụt hormon tăng trưởng

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 499 - THÁNG 2 - SỐ 1&2 - 2021 HIỆU QUẢ CỦA ĐIỀU TRỊ LÂU DÀI BẰNG HORMON TÁI TỔ HỢP Ở TRẺ THIẾU HỤT HORMON TĂNG TRƯỞNG Nguyễn Thị Hằng*, Vũ Chí Dũng* TÓM TẮT provocative glucagon -GH stimulation testing demonstrated a peak GH level of 0.024 ng/mL.GH 36 Thiếu hormon tăng trưởng là nguyên nhân thường supplementation was started and pursued for 3 – 5 gặp gây tầm vóc thấp, được điều trị bằng phác đồ years. Results: dramatically increased height velocity: thay thế hormon tăng trưởng tái tổ hợp tiêm dưới 14 – 18 cm in the first year, gradually decrease in the da. Bệnh nhân thường đạt được vận tốc chiều cao tối following years. Significant catch- up growth occurred đa trong năm đầu điều trị, sau đó sẽ giảm dần trong in all of them after 3 years. Conclusion: short sature những năm sau cho đến khi ngừng điều trị. Mục tiêu: was the main clinical symtom of children on set GHD, nhận xét kết quả điều trị lâu dài ở các bệnh nhân sử in this case series. Early initiation of GH treatment in dụng GH tái tổ hợp. Đối tượng và phương pháp: children with GHD improves their chance of achieving nghiên cứu một loạt ca bệnh bao gồm 3 bệnh nhân their normal height velocity. thiếu hụt hormon tăng trưởng được bắt đầu điều trị Keywords: growth hormone deficiency, Short hormon tái tổ hợp thay thế ở tuổi 47 tháng và 75 stature in Children tháng. Tất cả bệnh nhân tại thời điểm bắt đầu điều trị đều có tầm vóc thấp (< - 4SD theo tuổi và giới), nồng I. ĐẶT VẤN ĐỀ độ IGF1 thấp hơn so với chuẩn, tuổi xương thấp hơn so với tuổi thực. Phim chụp MRI sọ não không phát Thiếu hụt hormon tăng trưởng là nguyên hiện khối bất thường. Đối với ca bệnh đầu tiên, trẻ nhân thường gặp gây tình trạng lùn ở trẻ em do được làm test kích thích hormon tăng trưởng với tuyến yên không sản xuất đủ hormon tăng glucagon và kết quả nồng độ GH đỉnh thấp 0.024 trưởng. Tỷ lệ mắc thiếu hụt hormon tăng trưởng ng/ml. Phác đồ hormon thay thế đã được điều trị dao động ở các nước khác nhau trong các báo trong vòng 3- 5 năm. Kết quả: tốc độ tăng chiều cao cáo, trung bình từ 1/3500 đến 1/4000 trẻ [1]. được cải thiện sau điều trị: 14 - 18 cm trong năm đầu tiên, giảm dần trong các năm tiếp theo. Trẻ bắt kịp Nếu không được điều trị, chiều cao khi trưởng tốc độ tăng trưởng bình thường theo WHO sau 3 năm thành ở trẻ nam chỉ đạt 134-146 cm, ở trẻ nữ điều trị. Kết luận: tầm vóc thấp là triệu chứng lâm chỉ đạt 128-134 cm [2]. Chiều cao thấp dẫn đến sàng chính. Điều trị hormon thay thế sớm trên trẻ bị khởi phát sớm các vấn đề tâm lý nghiêm trọng, GHD giúp trẻ có được tốc độ tăng trưởng chiều cao tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa khác. bình thường. Hormon tăng trưởng tái tổ hợp đã được phê Từ khóa: thiếu hormon tăng trưởng, lùn ở trẻ em chuẩn và sử dụng trong lâm sàng điều trị cho trẻ SUMMARY thiếu hụt hormon tăng trưởng từ 35 năm nay. Ở LONG-TERM OUTCOMES OF RECOMBINANT Việt Nam, một số nghiên cứu đã báo cáo kết quả HUMAN GROWTH HORMONE THERAPY IN điều trị hormon tăng trưởng tái tổ hợp ở trẻ em CHILDREN WITH GROWTH HORMONE thiếu hụt hormon tăng trưởng. Tuy nhiên, số DEFICIENCY lượng bệnh nhân được điều trị kéo dài còn hạn Growth Hormone Deficiency (GHD) is a common chế. Nghiên cứu này sẽ báo cáo loạt ca bệnh đã cause of short stature, treated with the standard được chẩn đoán thiếu hụt hormon tăng trưởng, regimen of subcutaneous synthetic growth hormone (GH). Patients typically achieve a maximum height quá trình điều trị dài hạn bằng hormon thay thế velocity in the first year of treatment, which then mang lại hiệu quả cao. tapers shortly after treatment is stopped. Objective: to describe long-term outcomes of patients with GHD II. BÁO CÁO CA BỆNH treated with rhGH. Patients and Methods: this is Ca bệnh 1. Trẻ nữ, con lần 2, đẻ thường, đủ case series study on three patients with growth tháng, ngôi đầu, cân nặng lúc sinh 3,0 kg, không hormone deficiency aged 47 and 75 months. All có tiền sử ngạt, suy hô hấp lúc đẻ. Tiền sử gia patients presented with short sature (< -4 SD for age đình, bố cao 169 cm, mẹ cao 166 cm và anh trai and sex); basal hormone levels showed low serum IGF1; skeletal wrist age was younger than chronologic 14 tuổi cao 165 cm. Tại thời điểm thăm khám: trẻ age; cranial MRI revealed no masses. In the first case, 3 tuổi 11 tháng; chiều cao 85 cm (tương đương - 4.01 SD theo WHO), cân nặng 12,3 kg (tương đương -2.16 SD theo WHO); trẻ phát triển tâm *Bệnh viện Nhi Trung Ương thần vận động phù hợp so với lứa tuổi, mặt bầu Chịu trách nhiệm chính: Vũ Chí Dũng và cằm nhỏ nhưng không có bất thường hình thái Email: dungvu@nch.org.vn khác. Các xét nghiệm tại thời điểm ban đầu: TSH Ngày nhận bài: 17.12.2020 Ngày phản biện khoa học: 27.01.2021 2,39 mIU/l; T3 1,75 nmol/l; T4 56,4 nmol/l; Ure Ngày duyệt bài: 11.2.2021 6,35 mmol/l; Creatinine 47,12 mmol/l; GOT/GPT: 145

vietnam medical journal n01&2 - FEBRUARY - 2021 39/16 mmol/l; calci toàn phần 2,34 mmol/l; Hb TCYTTG, nếu so với hằng số sinh học người Việt 104 g/l; IGF1 < 25 ng/ml; nghiệm pháp kích Nam: chiều cao của trẻ cải thiện từ (- 2,99 SD) thích GH với glucagon có nồng độ GH đỉnh 0,024 lên (0,01 SD) sau 3 năm. Cân nặng của trẻ từ (- ng/ml xquang tuổi xương tương đương trẻ 20 2,01 SD) trước điều trị lên (-0,86 SD) sau 3 năm tháng tuổi; MRI sọ não không phát hiện bất điều trị theo TCYTTG. Trẻ không gặp tác dụng thường; nhiễm sắc thể 46,XX. Trẻ được điều trị phụ nào. liệu pháp hormon thay thế với liều 0,025 Ca bệnh 3. Trẻ nam con lần 4, đẻ thường, mg/kg/ngày–0,03 mg/kg/ngày, tiêm dưới da hằng đủ tháng, ngôi ngược, cân nặng lúc sinh 3,3 kg, ngày. Kết quả cho thấy sau năm thứ nhất, trẻ không có tiền sử ngạt, suy hô hấp lúc đẻ. Gia tăng được 18 cm, năm thứ 2 và năm thứ 3: mỗi đình, bố cao 160 cm, mẹ cao 157 cm và ba chị năm trẻ tăng được 5 cm. Chiều cao của trẻ cải gái không thấp hơn các bạn cùng tuổi, trẻ được thiện từ chậm (-4,01 SD) trước điều trị còn chậm mẹ cho khám vì lùn hơn các bạn trong lớp. Tại (-1,52 SD) sau 3 năm theo tổ chức y tế thế giới thời điểm thăm khám trẻ 6 tuổi 4 tháng, chiều (TCYTTG), nếu so với hằng số sinh học người Việt cao 94 cm tương đương (-4,74 SD) theo Nam: chiều cao của trẻ cải thiện từ (-2,85 SD) lên TCYTTG, cân nặng 14,5 kg tương đương (-3,53 (0,34 SD) sau 3 năm. Cân nặng của trẻ từ (-2,16 SD) theo TCYTTG, trẻ phát triển tâm thần vận SD) trước điều trị lên (-0,25 SD) sau 3 năm điều động phù hợp so với lứa tuổi, học lực khá, có bộ trị theo TCYTTG. Tuổi xương đã bắt kịp tuổi thực mặt suy yên: mặt bầu, trán dô và mũi gãy, sau 3 năm điều trị. Không có tác dụng phụ nào không kèm theo bất thường hình thể khác, được ghi nhận. không vàng da, không táo bón, chiều dài dương Ca bệnh 2. Trẻ trai, con lần 2, đẻ mổ vì sẹo vật 3 cm, thể tích tinh hoàn mỗi bên 1-2 ml. Các mổ cũ, đủ tháng, cân nặng lúc sinh 2,9 kg, xét nghiệm tại thời điểm ban đầu: TSH 0,9 không có tiền sử ngạt, suy hô hấp lúc đẻ. Bố cao mIU/l; T3 = 1,37 nmol/l; T4 51,1 nmol/l; Ure 167 cm, mẹ cao 158 cm và anh trai 6 tuổi cao 3,05 mmol/l; Creatinine 48,1 umol/l; GOT/GPT 112 cm, trẻ được mẹ cho khám vì lùn hơn so với 35/11 mmol/l; calci toàn phần 2,46 mmol/l; Hb các bạn trong lớp. Tại thời điểm thăm khám trẻ 115 g/l; IGF1 128 ng/ml; nồng độ GH tĩnh/động 3 tuổi 11 tháng, chiều cao 85 cm tương đương (- 0,525/2,56 ng/ml, xquang tuổi xương tương 4,27 SD) theo TCYTTG, cân nặng 13 kg tương đương trẻ 2 tuổi, MRI sọ não không phát hiện đương (-2,01 SD) theo TCYTTG, trẻ phát triển tổn thương. Trẻ được điều trị liệu pháp hormon tâm thần vận động phù hợp so với lứa tuổi, thay thế với liều 0.025 mg/kg/ngày–0.03 không vàng da, không táo bón, không có bất mg/kg/ngày, tiêm dưới da hằng ngày. Kết quả thường hình thể khác, chiều dài dương vật 2,5 cho thấy sau năm thứ nhất, trẻ tăng được 14 cm, thể tích tinh hoàn mỗi bên 1 ml. Các xét cm, năm thứ 2 trẻ tăng 10 cm, năm thứ 3 trẻ nghiệm tại thời điểm ban đầu: TSH 0,79 mIU/l; tăng 6,5 cm, năm thứ 4 và năm thứ 5 trẻ tăng T3 = 3,11 nmol/l; T4 117 nmol/l; Ure 5 mmol/l; lần lượt 7,5 cm và 6,5 cm. Chiều cao của trẻ cải Creatinine 38 mmol/l; GOT/GPT 44/16 mmol/l; thiện từ (- 4,74 SD) trước điều trị lên (-1,76 SD) calci toàn phần 2,51 mmol/l; Hb 144 g/l; IGF1 sau 2 năm điều trị và sau 5 năm chiều cao trẻ 42 ng/ml; nồng độ GH tĩnh/động: 2,16/2,5 đạt (– 0,81 SD) theo TCYTTG, nếu so với hằng ng/ml; xquang tuổi xương tương đương trẻ 3 số sinh học người Việt Nam: chiều cao của trẻ tuổi; MRI sọ não có tổn thương chất trắng cạnh cải thiện từ (-3,3 SD) lên (-0,57 SD) sau năm sừng chẩm não thất 2 bên, không có khối bất đầu tiên và đạt (1,56 SD) sau 5 năm điều trị. thường. Trẻ được điều trị liệu pháp hormon thay Cân nặng của trẻ từ (-3,53 SD) trước điều trị lên thế với liều 0,03 mg/kg/ngày–0,035,mg/kg/ngày, (-1,51 SD) sau 1 năm điều trị và đạt (0,05 SD) tiêm dưới da hằng ngày. Kết quả cho thấy sau sau 5 năm điều trị theo TCYTTG. Tuổi xương của năm thứ nhất, trẻ tăng được 14,5 cm, năm thứ 2 trẻ đã tương đương so với tuổi thực sau 5 năm và năm thứ 3: mỗi năm trẻ tăng lần lượt 5,5 cm điều trị. Không có tác dụng phụ nào được ghi và 6,5 cm. Chiều cao của trẻ cải thiện từ (- 4.27 nhận trên trẻ. SD) trước điều trị lên (-1,94 SD) sau 3 năm theo Bảng 1. Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị Bệnh nhân Ca bệnh 1 Ca bệnh 2 Ca bệnh 3 Yếu tố Giới Nữ Nam Nam Tuổi bắt đầu điều trị (tháng) 47 47 75 146

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 499 - THÁNG 2 - SỐ 1&2 - 2021 Trước Chiều cao T0 theo TCYTTG (SD) -4,01 -4,27 -4,74 điều trị Cân nặng T0 theo TCYTTG (SD) -2,16 -2,01 -3,53 Tuổi xương T0 (tháng) 20 36 24 Thời gian điều trị ( năm) 3 3 5 Liều điều trị (mg/kg/ngày) 0,025-0,03 0,03 – 0,035 0,025-0,03 Sau Chiều cao theo TCYTTG (SD) -1,52 -1,94 -0,81 điều trị Cân nặng theo TCYTTG (SD) -0,25 -0,86 0,05 Chênh lệch tuổi thực và tuổi xương (năm) 0 2 0 Tác dụng không mong muốn Không Không Không Năm thứ nhất 18 14,5 14 Tăng Năm thứ hai 5 5,5 10 chiều Năm thứ ba 5 6,5 6,5 cao (cm) Năm thứ tư 7,5 Năm thứ năm 6,5 SD: Standard Deviation: Độ lệch chuẩn; T0: thời điểm bắt đầu điều trị; Nhận xét: Điều trị thay thế hormon tái tổ hợp có tác dụng cải thiện chiều cao, cân nặng và tuổi xương của bệnh nhân. Tốc độ tăng trưởng chiều cao lớn nhất trong năm đầu và giảm dần trong những năm sau đó. Sau 3 năm điều trị, bệnh nhân đã bắt kịp tốc độ tăng trưởng so với quần thể bình thường theo TCYTTG. III. BÀN LUẬN tuổi và giới; viii/ Xquang tuổi xương: chậm hơn Thiếu hụt hormon tăng trưởng là bệnh lý so với tuổi thực. thiếu hụt hormon GH do tuyến yên bài tiết. Năm 1985, cơ quan quản lý thực phẩm và Thiếu hụt này có thể xảy ra đơn thuần hoặc phối dược phẩm Hoa Kỳ đã chấp thuận GH tái tổ hợp hợp các hormon khác của tuyến yên. Lâm sàng của Genentech được sử dụng trong điều trị bệnh của bệnh đa dạng và phụ thuộc từng lứa tuổi: nhân thiếu hụt hormon tăng trưởng ở trẻ em [5]. đối với lứa tuổi sơ sinh, các biểu hiện của bệnh Từ đó đến nay, liệu pháp thay thế hormon tăng có thể là hạ glucose máu, hạ nhiệt độ, dương trưởng tái tổ hợp đã được sử dụng trên hàng vật nhỏ. Trong khi đó, biểu hiện chính của bệnh chục nghìn bệnh nhân thiếu hụt hormon tăng ở tuổi lớn hơn là lùn và bất thường về hình thể. trưởng và chứng minh được tính an toàn và hiệu Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh trong thực hành lâm quả [6]. sàng theo hướng dẫn của Hội các nhà nội tiết Trong nghiên cứu này, cả 3 bệnh nhân lùn lâm sàng Hoa Kỳ năm 2003 [3]và Hội nội tiết nhi được gia đình đưa đến khám trước 7 tuổi, được khoa Hoa Kỳ [4]. Các tiêu chuẩn bao gồm: i/ trẻ chẩn đoán thiếu hụt hormon tăng trưởng và có chiều cao (< - 2SD) so với quần thể cùng được điều trị bằng liệu pháp hormon tái tổ hợp tuổi, cùng giới (đã loại trừ những nguyên nhân thay thế với liều thấp: bắt đầu từ liều 0,025 gây chậm tăng trưởng khác: suy giáp trạng bẩm mg/kg/ngày – 0,03 mg/kg/ngày, tiêm dưới da sinh, bệnh mạn tính, hội chứng Turner); ii/ chiều hằng ngày. Cả 3 bệnh nhân đều cải thiện tốc độ cao dự báo dưới (-1,5SD so với chiều cao trung tăng trưởng chiều cao trong những năm sau binh của bố mẹ; iii/ chiều cao dưới (– 2 SD) và điều trị, đặc biệt trong năm đầu tốc độ tăng tốc độ tăng trưởng chiều cao dưới (-1 SD) trong trưởng chiều cao đạt 14 -18 cm/năm. Tốc độ vòng 1 năm hoặc độ lệch chuẩn chiều cao giảm tăng trưởng chiều cao có xu hướng giảm dần trên (0,5 SD) trong vòng 1 năm ở trẻ trên 2 tuổi; trong những năm tiếp theo. Ngoài ra, điều trị iv/ trong trường hợp không có tầm vóc thấp, tốc hormon tăng trưởng cải thiện cân nặng của bệnh độ tăng trưởng chiều cao dưới (– 2 SD) trong nhân, giúp tuổi xương bắt kịp tuổi thực và thuốc vòng 1 năm hoặc dưới (-1,5 SD) trong vòng 2 an toàn, không ghi nhận tác dụng không mong năm; v/ dấu hiệu lâm sàng của tổn thương nội muốn nào. sọ, thiếu hụt hormon khác của tuyến yên: hạ Trong các nghiên cứu trên thế giới, tốc độ glucose máu, vàng da kéo dài, dương vật nhỏ ở tăng trưởng tăng từ 2-4 cm/ năm trước điều trị trẻ sơ sinh; vi/ nghiệm pháp kích thích GH với lên 10-12 cm/năm đầu sau điều trị, 7-9 cm/năm nồng độ GH đình trong huyết tương < 10 ng/ml thứ hai và năm thứ ba sau điều trị [7]. Tốc độ (nghiệm pháp kích thích với Clonidine, Glucagon tăng trưởng chiều cao cải thiện từ (-3,9 SD) lên hoặc Insulin); vii/ nồng độ IGF1 và/hoặc IGFBP3 (-2,6SD) theo TCYTTG sau 6 năm điều trị [8]. dưới (-2 SD) so với quần thể bình thường cùng Các nghiên cứu cũng chỉ ra, tốc độ tăng trưởng 147

vietnam medical journal n01&2 - FEBRUARY - 2021 chiều cao phụ thuộc nhiều yếu tố như: mức độ into causation, diagnosis, and treatment. Lancet nặng (nồng độ GH đỉnh thời điểm chẩn đoán), Lond Engl, 363(9425), 1977–1987. 2. Takeda A., Cooper K., Bird A, et al. (2010). tuổi bắt đầu điều trị, liều điều trị hay chiều cao Recombinant human growth hormone for the di truyền của bố mẹ. treatment of growth disorders in children: a Trong báo cáo của chúng tôi, tại thời điểm systematic review and economic evaluation. Health chẩn đoán, chiều cao của 3 bệnh nhân đều (< -4 Technol Assess Winch Engl, 14(42), 1–209. 3. Gharib H., Cook D.M., Saenger P.H, et al. SD) theo TCYTTG, sau 3 năm điều trị, chiều cao (2003). American Association of Clinical 3 bệnh nhân đã bắt kịp được tốc độ tăng trưởng Endocrinologists medical guidelines for clinical bình thường. Kết quả này phù hợp các nghiên practice for growth hormone use in adults and cứu trên thế giới, với giả thuyết tốc độ tăng children--2003 update. Endocr Pract Off J Am Coll Endocrinol Am Assoc Clin Endocrinol, 9(1), 64–76. trưởng chiều cao trong những năm sau thấp hơn 4. Grimberg A., DiVall S.A., Polychronakos C, et so với năm đầu do sự xuất hiện của kháng thể al . (2016). Guidelines for Growth Hormone and chống lại GH tái tổ hợp. Vì vậy, chúng tôi tin Insulin-Like Growth Factor-I Treatment in Children rằng báo cáo này có ý nghĩa trong việc bổ sung and Adolescents: Growth Hormone Deficiency, Idiopathic Short Stature, and Primary Insulin-Like vào y văn là việc sử dụng hormon tăng trưởng Growth Factor-I Deficiency. Horm Res Paediatr, tái tổ hợp là an toàn và hiệu quả. 86(6), 361–397. 5. Ayyar V.S. (2011). History of growth hormone IV. KẾT LUẬN therapy. Indian J Endocrinol Metab, 15(3), 162– Cả 3 bệnh nhân bị thiếu hụt hormon tăng 165. trưởng được chẩn đoán sớm, chiều cao tại thời 6. Hou L., Luo X., Du M, et al. (2009). [Efficacy điểm chẩn đoán chậm nặng và được điều trị and safety of recombinant human growth hormone solution in children with growth hormone thay thế bằng GH tái tổ hợp tiêm dưới da hằng deficiency in China: a multicenter trial]. Zhonghua ngày. Báo cáo này chỉ ra hiệu quả và an toàn Er Ke Za Zhi Chin J Pediatr, 47(1), 48–52. của thuốc, tốc độ tăng trưởng chiều cao lớn nhất 7. Korpal-Szczyrska M., Dorant B., Kamińska H, trong năm đầu 14 – 18 cm/năm và giảm dần et al. (2006). Evaluation of final height in patients with pituitary growth hormone deficiency trong các năm sau; không có tác dụng không who were treated with growth hormone mong muốn nào được ghi nhận trên bệnh nhân. replacement. Endokrynol Diabetol Chor Przemiany Tuy nhiên, cần có các nghiên cứu lớn hơn tại Materii Wieku Rozw Organ Pol Tow Endokrynol Việt Nam để khẳng định tính hiệu quả và an Dzieciecych, 12(1), 31–34. 8. Salah N., Abd El Dayem S.M., El Mogy F, et al. toàn của thuốc. (2013). Egyptian growth hormone deficient TÀI LIỆU THAM KHẢO patients: demographic, auxological characterization and response to growth hormone 1. Dattani M., and Preece M. (2004). Growth therapy. J Pediatr Endocrinol Metab JPEM, 26(3– hormone deficiency and related disorders: insights 4), 257–269. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN NẶNG CÓ TỔN THƯƠNG THẬN CẤP Đặng Thị Xuân* TÓM TẮT khuẩn nặng có tổn thương thận cấp tử vong rất cao 61,6%, nguy cơ tử vong gấp 4,7 lần so với bệnh nhân 37 Mục tiêu: Đánh giá một số yếu tố nguy cơ tới tổn không tổn thương thận (OR 4,7; p

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/hieu-qua-cua-dieu-tri-lau-dai-bang-hormon-tai-to-hop-o-tre-thieu-hut-hormon-tang-truong-2416182.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY