BLACK FRIDAY
LazFlash Max
Đẩy Trang Xu
LazBeauty
Kho Mã Giảm Giá
Dành riêng cho bạn

Hiệu quả điều trị nhịp nhanh kịch phát trên thất có giảm chức năng tâm thu thất trái ở trẻ em bằng năng lượng sóng có tần số radio tại Bệnh viện Nhi Trung ương

sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng
Hiệu quả điều trị nhịp nhanh kịch phát trên thất có giảm chức năng tâm thu thất trái ở trẻ em bằng năng lượng sóng có tần số radio tại Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Mã tin: 511
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Nội dung của bài viết nhằm nhận xét kết quả điều trị ban đầu nhịp nhanh kịch phát trên thất có giảm chức năng tâm thu thất trái ở trẻ em bằng năng lượng sóng có tần số radio tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nội dung Text: Hiệu quả điều trị nhịp nhanh kịch phát trên thất có giảm chức năng tâm thu thất trái ở trẻ em bằng năng lượng sóng có tần số radio tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 1 (2021) 1-8 Research Paper The Treatment Effect of Paroxysmal Supraventricular Tachycardia with Reduced Left Ventricular Systolic Funtion in Children by Radiofrequency Energy at The Vietnam National Children’s Hospital Quach Tien Bang*, Pham Huu Hoa Vietnam National Children’s Hospital, No 18/879 La Thanh, Dong Da, Hanoi, Vietnam Received 29 October 2020 Revised 10 December 2020, Accepted 11 December 2020 Abstract Purpose: To comment on the results of the initial treatment of paroxysmal supraventricular tachycardia with reduced left ventricular systolic function in children by radiofrequency energy at the Vietnam National Children's Hospital. Methods: 35 patients aged

Q. T. Bang et al. / Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 1 (2021) …. Hiệu quả điều trị nhịp nhanh kịch phát trên thất có giảm chức năng tâm thu thất trái ở trẻ em bằng năng lượng sóng có tần số radio tại Bệnh viện Nhi Trung ương Quách Tiến Bảng*, Phạm Hữu Hòa Bệnh viện Nhi Trung ương, Số 18/879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 29 tháng 10 năm 2020 Chỉnh sửa ngày 10 tháng 12 năm 2020; Chấp nhận đăng ngày 11 tháng 12 năm 2020 Tóm tắt Mục tiêu: Nhận xét kết quả điều trị ban đầu nhịp nhanh kịch phát trên thất có giảm chức năng tâm thu thất trái ở trẻ em bằng năng lượng sóng có tần số radio tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 35 bệnh nhân dưới 18 tuổi được chẩn đoán là nhịp nhanh kịch phát trên thất (NNKPTT) hoặc Wolf-Parkinson-White có giảm chức năng tâm thu thất trái được điều trị bằng năng lượng sóng có tần số radio (NLSCTSR) tại Trung tâm Tim mạch trẻ em Bệnh viện Nhi TW từ tháng 1/2017 - 6/2020. Kết quả: Độ tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 2,61 tuổi (1 tháng – 13,3 tuổi), cân nặng trung bình 12,4kg (3,7 – 48kg), tỉ lệ nam/nữ 1,05/1. Thăm dò điện sinh lý xác định 25 bệnh nhi bị tim nhanh vòng vào lại nhĩ thất (TNVVLNT), 9 bệnh nhân tim nhanh nhĩ (TNN), 1 bệnh nhân tim nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất (TNVVLNNT). Tỉ lệ thành công của thủ thuật triệt đốt bằng NLSCTSR lần lượt là 92% đối với TNVVLNT, 55,6% đối với TNN và không thành công đối với 1 bệnh nhân TNVVLNNT (p=0,012). Không có biến chứng liên quan đến thủ thuật. Tỉ lệ tái phát là 3,57% ngay trước thời điểm ra viện. Giá trị đường kính thất trái tâm trương và phân suất tống máu thất trái trung bình trước can thiệp bằng NLSCTSR lần lượt là 3,5 ± 3,4 SD và 41,2 ± 11,6%. Ba tháng sau can thiệp (n=22), giá trị phân suất tống máu thất trái trung bình là 61,2 ± 7,7% và 12 tháng sau (n=13) giá trị đường kính thất trái cuối tâm trương của nhóm can thiệp thành công là 1,1 ± 1,2 SD, còn nhóm can thiệp không thành công là 4,2 ± 2,7 SD. Kết luận: Điều trị NNKPTT bằng NLSCTSR là phương pháp điều trị hiệu quả và an toàn cho trẻ em. Có mối liên quan chặt chẽ giữa kết quả triệt đốt tim nhanh với mức độ giãn và chức năng tâm thu thất trái. Từ khóa: Nhịp nhanh kịch phát trên thất ở trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương. 1. Đặt vấn đề* học tim mạch [1-2]. Trong đó nhịp nhanh kịch phát trên thất là loại rối loạn nhịp tim Rối loạn nhịp tim ở trẻ em là một vấn đề nhanh trên thất hay gặp nhất ở trẻ em với tỉ khá thường gặp và rất phức tạp trong bệnh lệ mắc bệnh được ước tính vào khoảng _______ 1:250 trẻ khỏe [3]. * Tác giả liên hệ. Nhịp nhanh kịch phát trên thất E-mail address: bangnhp@gmail.com (NNKPTT) là loại nhịp nhanh mà nguồn https://doi.org/10.47973/jprp.v4i6.255 gốc gây ra xuất phát từ thân bó His trở lên 2

Q. T. Bang et al. / Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 1 (2021) 1-8 hoặc cơ chế do vòng vào lại. NNKPTT bao không giảm chức năng tâm thu thất trái gồm: nhịp nhanh do vòng vào lại nhĩ thất, và/hoặc không được điều trị bằng nhịp nhanh do vòng vào lại nút nhĩ thất và NLSCTSR. nhịp nhanh nhĩ [4-5]. Cơn NNKPTT có thể xuất hiện ở mọi 2.3. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lứa tuổi từ sơ sinh đến trẻ lớn, có thể liên mô tả, hồi cứu kết hợp tiến cứu tục kéo dài hay thành cơn, Do đó các biểu Với bệnh nhân từ 01/01/2017 đến hiện lâm sàng sẽ rất khác nhau. Đặc biệt ở 30/06/2019 gồm 23 bệnh nhân: Dựa vào trẻ sơ sinh, nếu không được phát hiện có thể thông tin được ghi trong bệnh án tại phòng dẫn đến tình trạng suy tim hoặc sốc tim. lưu trữ Bệnh viện Nhi Trung ương và bệnh Còn ở trẻ lớn nếu không được chẩn đoán, án điện tử trên phần mềm eHos của bệnh điều trị sẽ gây nên các rối loạn chức năng viện. tim [5]. Với bệnh nhân từ 30/6/2019 trở đi gồm Phát hiện sớm và điều trị triệt để 12 bệnh nhân thì các bệnh nhân được: Hỏi NNKPTT có vai trò phòng và điều trị rối tiền sử, bệnh sử, thăm khám, ghi điện tâm loạn chức năng tim do loạn nhịp [6]. Tại đồ, siêu âm tim. Các bệnh nhân được làm Việt Nam phương pháp triệt đốt tim nhanh thăm dò điện sinh lý tim và điều trị bằng bằng năng lượng sóng có tần số radio đã NLSCTSR. Từ đó xác định loại tim nhanh, được áp dụng tại một số trung tâm tim mạch tỉ lệ can thiệp thành công, biến chứng can tuy nhiên những nghiên cứu về đặc điểm thiệp. Theo dõi sau điều trị NNKPTT bằng bệnh cũng như hiệu quả điều trị nhịp nhanh NLSCTSR tại các thời điểm trước khi ra kịch phát trên thất có giảm chức năng tâm viện, sau 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng thu thất trái ở trẻ em bằng năng lượng sóng và sau 12 tháng. Tại mỗi thời điểm đánh có tần số radio còn ít. Do đó chúng tôi giá, bệnh nhân được thăm khám lâm sàng nghiên cứu đề tài này với mục tiêu: Nhận và cận lâm sàng (điện tâm đồ, siêu âm tim). xét kết quả điều trị ban đầu nhịp nhanh kịch Tiến triển của bệnh được đánh giá dựa trên phát trên thất có giảm chức năng tâm thu lâm sàng, điện tâm đồ và siêu âm tim từ khi thất trái ở trẻ em bằng năng lượng sóng có trẻ được chẩn đoán bệnh đến khi kết thúc tần số Radio tại Bệnh viện Nhi Trung ương. nghiên cứu. 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 2.4. Phân tích số liệu: 2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu: Số liệu được làm sạch, mã hoá và thu Từ 01/01/2017 đến 30/06/2020 tại Trung thập và xử lý trên máy vi tính, sử dụng phần tâm Tim mạch Trẻ em, Bệnh viện Nhi mềm SPSS 20.0. Xử lý số liệu theo các Trung ương. thuật toán thống kê y học. Dùng các test thống kê: Fisher’s exact test, Kruskal-Wallis 2.2. Đối tượng nghiên cứu: test, c2 test, T – test. 35 bệnh nhân dưới 18 tuổi được chẩn 2.5. Đạo đức nghiên cứu: đoán NNKPTT hoặc Wolf-Parkinson-White có giảm chức năng tâm thu thất trái và được Nghiên cứu được tiến hành với sự đồng điều trị bằng NLSCTSR tại trung tâm Tim ý của bố mẹ bệnh nhân trong giai đoạn tiến mạch trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ương, cứu. Nghiên cứu mô tả nên việc tiến hành loại trừ các trường hợp tim nhanh nhưng nghiên cứu không gây ảnh hưởng xấu đến 3

Q. T. Bang et al. / Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 1 (2021) 1-8 sức khỏe của bệnh nhân tham gia nghiên (25,7%) nhịp nhanh nhĩ, 25 bệnh nhân cứu. Các thông tin liên quan đến bệnh nhân (71,4%) nhịp nhanh vòng vào lại nhĩ thất. được giữ bí mật, hoàn toàn phục vụ mục Tỉ lệ nam/nữ là 1,05/1, không có sự khác đích nghiên cứu khoa học. biệt về giới giữa các nhóm tim nhanh. Tuổi trung bình là 2.61 tuổi (1 tháng – 3. Kết quả nghiên cứu 13,3 tuổi), được phân làm 3 nhóm, nhóm dưới 1 tuổi có tỷ lệ cao nhất (54,2%), nhóm Trong thời gian từ 01/01/2017 đến từ 1 đến 3 tuổi và trên 3 tuổi lần lượt chiếm 30/06/2020 có 35 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn 22,9%. được đưa vào nghiên cứu. Cân nặng trung bình là 12,4kg (3,7 – 3.1 Đặc điểm của nghiên cứu 48), được phân làm 4 nhóm, nhóm từ 5kg Trong 35 bệnh nhân nghiên cứu, có 1 đến 10kg chiếm tỷ lệ cao nhất (60%), nhóm bệnh nhân (2,9%) được chẩn đoán nhịp dưới 5kg có 3 bệnh nhân (8,6%), nhóm nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất, 9 bệnh nhân 10kg đến 15kg và nhóm trên 15kg lần lượt chiếm 8,5% và 22,9%. Bảng 1. Đặc điểm siêu âm tim trước can thiệp Thông số X ± SD Đường kính tâm trương thất trái (Z-score) 3,5±3,4 Chức năng FS (%) 19,5 ± 5,9 thất trái EF (%) 41,2 ± 11,6 Nhận xét: Đường kính tâm trương thất trái trung bình lớn hơn giá trị bình thường là 3,5±3,4 SD. Giá trị trung bình của các chỉ số phân suất co ngắn sợi cơ (FS) và phân suất tống máu thất trái (EF) cũng giảm mức độ trung bình với chỉ số lần lượt là 19,5 ± 5,9% và 41,2 ± 11,6%. Bảng 2. Mối liên quan giữa chức năng thất trái với đường kính thất trái Đường kính tâm trương thất trái (Z-score) Đặc điểm p ≤ +2SD (n= 13) > +2SD (n=22) FS (%) 20,2 ± 4,3 19,1 ± 6,7 0,6275 Chức năng tâm thu thất trái EF (%) 42,8 ± 2,4 40,3 ± 2,8 0,5446 Nhận xét: Chỉ số EF trung bình ở nhóm Z-score ≤ 2SD cao hơn so với nhóm Z-score > 2SD, lần lượt là 42,8 ± 2,4 và 40,3 ± 2,8. Tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. Tương tự, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê về chỉ số FS. 3.2 Kết quả điều trị ban đầu nhịp nhanh Trong tổng số 35 đối tượng nghiên cứu, có kịch phát trên thất có giảm chức năng tâm 28 trường hợp triệt đốt thành công, chiếm thu thất trái ở trẻ em bằng năng lượng sóng 80%. Chỉ có 7 trường hợp không thành công có tần số Radio (20%). Không có bệnh nhân nào có biến chứng sau khi RF. Bảng 3. Liên quan giữa kết quả triệt đốt với loại tim nhanh Thành công Không thành công Loại tim nhanh (n = 28) (n = 7) p n % n % 4

Q. T. Bang et al. / Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 1 (2021) 1-8 TNVVLNT 23 92 2 8 TNVVLNNT 0 0 1 100 0,012 TNN 5 55,6 4 44,4 Nhận xét: Tỷ lệ đốt thành công gặp nhiều nhất ở loại TNVVLNT với 92%, thứ 2 là loại TNN chiếm 55,6% và ít nhất ở TNVVLNNT có 1 bệnh nhân can thiệp không thành công. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về kết quả triệt đốt bằng NLSCTSR theo các nhóm nhịp tim (p=0,012 10 (kg) 10 (90,9) 1 (9,1) Nhận xét: Tỉ lệ đốt thành công chủ yếu gặp ở trẻ dưới 10kg (18/28 bệnh nhân), cũng tương tự tỉ lệ đốt không thành công cũng chủ yếu nằm ở nhóm này (6/7 bệnh nhân). Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Bảng 5. Sự biến đổi đường kính thất trái sau điều trị RF theo kết quả RF Trước ra Sau 3 Sau 6 Sau 12 tháng viện(n=35) tháng(n=22) tháng(n=20) (n=13) Không Không Không Không Thành Thành Thành Thành thành thành thành thành công công công công công công công công LVDd (Zscore) 2,3 ± 6,5 ± 2,9 ± 5,7 ± 2,0 ± 5,4 ± 1,1 ± 4,2 ± (X ± SD) 2,1 2,8*** 2,4 5,4 1,3 3,2* 1,2 2,7* FS (%) 28,1 ± 20,2 ± 32,2 ± 30,6 ± 34,4 ± 27,2 ± 36,1 ± 33,8 ± (X ± SD) 6,2 6,8* 5,7 2,1 4,1 7,3* 4,4 2,2 EF (%) 55,8 ± 40,9 ± 61,7 ± 59,4 ± 64,9 ± 53,2 ± 66,6 ± 64,3 ± (X ± SD) 10,4 13,8** 8,5 4,0 5,6 12,2* 5,9 4,2 *p

Q. T. Bang et al. / Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 1 (2021) 1-8 này cũng tương tự với kết quả của Hafez [7] thất trái rất nặng nề. Đường kính tâm trương và Pi-Chang Lee [8]. Theo các tác giả trên thất trái (LVDd) là 3,5 ± 3,4 SD so với trẻ thế giới thì tỷ lệ mắc NNKPTT ở nam và nữ bình thường. Phân suất co ngắn sợi cơ là tương đương nhau. Tỷ lệ này cũng tương tự 19,5 ± 5,9%. Phân suất tống máu thất trái là như nghiên cứu của tác giả Bùi Thế Dũng, 41,2 ± 11,6% (16-54%). Kết quả này tương nam/nữ là 1/1,17 [9]. tự với tác giả Aykan [14] nghiên cứu trên 12 bệnh nhân bệnh cơ tim do nhịp tim nhanh Tuổi và cân nặng có phân suất tống máu thất trái là 40,8 ± Tuổi trung bình trong nghiên cứu của 13,4% (23-57%) và một nghiên cứu đa chúng tôi là 2,61 tuổi (1 tháng -13,3 tuổi), trung tâm khác của tác giả Jeremy P Moore gặp nhiều nhất ở nhóm dưới 1 tuổi (54,2%). cùng các cộng sự [15] có LVDd trung bình Trong nghiên cứu của tác giả Bùi Thế Dũng là 4,3 (3,0- 7,2) SD, nhưng cao hơn so với và cộng sự từ năm 2008 – 2012 tại Bệnh các nghiên cứu trong nước và nước ngoài viện Đại học Y Dược TPHCM [9] có độ đối với các nhóm bệnh lý bệnh cơ tim giãn. tuổi trung bình 13,3 ± 3,5 (6-18 tuổi), cũng Khác biệt này có thể do mức độ giãn và tương tự tác giả Jung Bae (2005) [12] có độ giảm chức năng tâm thu thất trái ở nhóm tuổi trung bình là 10,2 ± 4,1 tuổi, cao hơn bệnh lý có tim nhanh ít hơn so với nhóm rất nhiều so với nghiên cứu của chúng tôi. bệnh cơ tim giãn [16]. Điều này có thể do mức độ nặng và cấp tính của nhóm bệnh nghiên cứu. Kết quả điều trị ban đầu bằng Cân nặng là một yếu tố quyết định thời NLSCTSR điểm can thiệp cũng như tiên lượng khả Tỷ lệ điều trị thành công bằng năng thành công của các bệnh nhi. Có rất NLSCTSR trong nghiên cứu của chúng tôi nhiều trung tâm trên thế giới đã tiến hành đạt kết quả 80%, không thành công chiếm can thiệp triệt đốt cơn tim nhanh ở trẻ em, 20%. Trong đó tỷ lệ thành công nhóm loại kết quả báo cáo của các trung tâm ghi nhận cơn TNVVLNT là 92%; TNN là 55,6%, còn thấy cân nặng trung bình của các bệnh nhân loại cơn TNVVLNNT có 1 ca nhưng can tại thời điểm được can thiệp khá cao. Theo thiệp không thành công do tiếp cận đường nghiên cứu của Hafez [7] có cân nặng trung chậm dễ gây block nhĩ thất. Trong tỷ lệ bình là 32,02 ± 12,3 kg (14 - 60). Tác giả không thành công chủ yếu tập chung ở Bùi Thế Dũng [9] (40,3 ± 9,6kg), trong khi nhóm cơn AT chiếm 57,1% và ở nhóm bệnh đó cân nặng trung bình của chúng tôi là nhân dưới 1 tuổi chiếm 71,4%. Đây là nhóm 12,4kg (3,7 – 48). bệnh có các yếu tố tiên lượng can thiệp khó Đặc điểm siêu âm tim trước can thiệp khăn và phức tạp. So sánh với một số Siêu âm tim có thể giúp loại trừ các nghiên cứu trong nước và nước ngoài như: nguyên nhân khác gây bệnh cơ tim. Bệnh cơ Với nghiên cứu trong nước của tác giả Bùi tim do nhịp tim nhanh được đặc trưng bởi Thế Dũng [9] có tỷ lệ thành công và thất bại sự giãn ra của buồng tim (tăng kích thước lần lượt là 89,2% và 10,8%; trong đó tỷ lệ và diện tích thất trái cuối tâm trương) với thành công của nhóm cơn TNVVLNT là rối loạn chức năng tâm thu thất trái từ trung 87,5%. Đối với nghiên cứu nước ngoài thì bình đến nặng [13]. nghiên cứu của tác giả Hafez [7] trên tổng Về đặc điểm siêu âm tim tại thời điểm số 60 bệnh nhân được điều trị thì tỷ lệ can chẩn đoán, các bệnh nhân trong nghiên cứu thiệp thành công lần lượt là 93,3% đối với có mức độ giãn và giảm chức năng tâm thu 6

Q. T. Bang et al. / Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 1 (2021) 1-8 TNVVLNT, 66,7% đối với TNVVLNNT và References 77,8% đối với TNN. [1] Tran SG. Study on electrophysiological Về biến chứng trong TDĐSL và điều trị characteristics and treatment of tachycardia due to bằng NLSCTSR trong nghiên cứu của reentry atrioventricular node with radio frequency chúng tôi hoàn toàn an toàn không có biến energy, Doctor of Medicine thesis 2012, Hanoi Medical University. (in Vietnamese). chứng. Nó tương đương với kết quả nghiên [2] Orejarena LA, Vidaillet H Jr, DeStefano F et al. cứu của tác giả Bùi Thế Dũng [9]. Paroxysmal supraventricular tachycardia in the general population, J Am Coll Cardiol Sự biến đổi của chức năng tâm thu 1998;31(1):150-7. https://doi.org/10.1016/s0735- thất trái sau điều trị 1097(97)00422-1. Về tiến triển của đường kính tâm [3] Manole MD, Saladino RA. Emergency department management of the pediatric patient trương thất trái và chức năng tâm thu thất with supraventricular tachycardia. Pediatr Emerg trái, kết quả ghi nhận thấy giữa 2 nhóm điều Care 2007;23(3):176-85. https://doi.org/10.1097 trị RF thành công và không thành công có /PEC.0b013e318032904c. sự khác nhau rõ rệt có ý nghĩa thống kê tại [4] Bottoni N, Tomasi C, Donateo P et al. Clinical and electrophysiological characteristics in patients các thời điểm sau can thiệp (T3), sau 6 with atrioventricular reentrant and atrioventricular tháng (T6) và sau 12 tháng (T8) với p

Q. T. Bang et al. / Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 1 (2021) 1-8 [12] Bae EJ, Ban JE, Lee JA et al. Pediatric Kardiyol Derg 2014;14(7):625-630. https://doi.o radiofrequency catheter ablation: results of initial rg/10.5152/akd.2014.4937 100 consecutive cases including congenital heart [15] Moore JP, Patel PA, Shannon KM et al. Predictors anomalies. J Korean Med Sci 2005;20(5):740-746. of myocardial recovery in pediatric tachycardia- https://doi.org/ 10.3346/jkms.2005.20.5.740. induced cardiomyopathy. Heart Rhythm [13] Gupta S, Figueredo VM. Tachycardia mediated 2014;11(7):1163-1169. ttps://doi.org/10.1016/j.hrt cardiomyopathy: pathophysiology, mechanisms, hm.2014.04.023. clinical features and management. Int J Cardiol [16] Jeong YH, Choi KJ, Song JM et al. Diagnostic 2014;172(1):40-46. https://doi.org/10.1016/j.ijcard approach and treatment strategy in tachycardia- .2013.12.180 induced cardiomyopathy. Clin Cardiol [14] Aykan HH, Karagöz T, Akın A et al. Results of 2008;31(4):172-178. ttps://doi.org/10.1002/clc.20 radiofrequency ablation in children with 161. tachycardia-induced cardiomyopathy. Anadolu 8

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/hieu-qua-dieu-tri-nhip-nhanh-kich-phat-tren-that-co-giam-chuc-nang-tam-thu-that-trai-o-tre-em-bang-n-2378436.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY