BLACK FRIDAY
LazFlash Max
Đẩy Trang Xu
LazBeauty
Kho Mã Giảm Giá
Dành riêng cho bạn

Hiệu quả sử dụng sữa bổ sung đa vi chất Care100Gold đối với tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em 36-60 tháng

sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng
Hiệu quả sử dụng sữa bổ sung đa vi chất Care100Gold đối với tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em 36-60 tháng
  • Mã tin: 644
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết trình bày đánh giá hiệu quả của việc sử dụng sữa cao năng lượng, bổ sung đa vi chất Care100Gold đối với tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em 36-60 tháng tuổi tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Nội dung Text: Hiệu quả sử dụng sữa bổ sung đa vi chất Care100Gold đối với tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em 36-60 tháng

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 509 - THÁNG 12 - SỐ 2 - 2021 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG SỮA BỔ SUNG ĐA VI CHẤT CARE100GOLD ĐỐI VỚI TÌNH TRẠNG THIẾU VI CHẤT DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM 36-60 THÁNG Trương Hồng Sơn*, Nguyễn Xuân Ninh*, Lưu Liên Hương* TÓM TẮT 4.1g/L; p

vietnam medical journal n02 - DECEMBER - 2021 II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU dõi và báo cáo cho nghiên cứu viên. Thiết kế nghiên cứu: Thử nghiệm can thiệp Nhân trắc: mỗi tháng trẻ được cân đo nhân có nhóm chứng trắc một lần, cân nặng, chiều cao, tình trạng Đối tượng, địa điểm nghiên cứu: trẻ em dinh dưỡng trong độ tuổi 36-60 tháng, thuộc 2 trường mầm Xét nghiệm hóa sinh, miễn dịch: Khi bắt đầu non Tây Lương và Tây Tiến, huyện Tiền Hải-Thái và kết thúc 4 tháng can thiệp, các đối tượng được Bình. Trẻ không béo phì (WHZ0,05 Sắt huyết thanh (µmol/L) Median (95%CI) 17,4 (7,6;25,3) 15,2 (7,2;23,6) p1>0,05 Ferritin huyết thanh Median (95%CI) 54,9 (18,6;85,5) 57,1 (13,8;86,9) p1>0,05 (µmol/L) Kẽm huyết thanh(µg/dL) Median (95%CI) 70,4 (45;95,6) 66,0 (49,9;81,5) p1>0,05 IgA huyết thanh(mg/dL) Median (95%CI) 87,2 (45,7;146,3) 88,2 (45,2;153) p1>0,05 p : Mann-Whitney test; p : χ test. 1 2 2 Bảng 3.2 cho thấy trước can thiệp không có sự khác biệt biệt ý nghĩa giữa 2 nhóm nghiên cứu về tất cả các chỉ số tuổi trung bình, giới tính , Hb máu, thiếu máu, sắt, kẽm, ferritin, IgA huyết thanh. Bảng 2. Hiệu quả can thiệp đến một số chỉ số vi chất, miễn dịch của trẻ Chỉ số Thời điểm Nhóm chứng (n=90) Nhóm can thiệp (n=89) p-value Nồng độ sắt T0 17,4 (7,6;25,3) 15,2 (7,2;23,6) p1>0,05 384

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 509 - THÁNG 12 - SỐ 2 - 2021 huyết thanh T4 17,0 (8,2;30,9) 18,3 (11,6;28,4) p1>0,05 (µmol/L) T4-T0 0,1 (-9,8;15,6) 3,85 (-35;39,3) p10,05 Hemoglobin T4 125 (106,5;139) 127 (112;145) p10,05 T0 87,2 (45,7;146,3) 88,2 (45,2;153) p1>0,05 Nồng độ IgA T4 105,9 (67,3;147,8) 110,8 (56,1;175,8) p1>0,05 (mg/dL) T4-T0 16,3 (-23,8;63,1) 19,3 (-11,8;66,4) p1>0,05 1: Số liệu được triình bày dưới dạng Median (95%CI); p Mann-Whitney test;; Bảng 3.2 cho thấy sau 4 tháng can thiệp, nồng độ Hb và Ferritin huyết thanh của trẻ ở sử dụng sữa Care100Gold cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng (p

vietnam medical journal n02 - DECEMBER - 2021 nước đang phát triển. Tuy nhiên, việc bổ sung một số lượng lớn chỉ số miễn dịch trong máu, chỉ sắt dưới dạng viên uống đã được báo cáo lại đứng sau IgG với số lượng bằng khoảng 1/5 của rằng có thể sẽ gây ra các tác dụng không mong IgG. Các yếu tố làm tăng IgA huyết thanh đã muốn tại các khu vực có tỷ lệ bị sốt rét cao [5]. được xác định bao gồm nhiễm khuẩn mạn tính, Do vậy, việc sử dụng sữa có bổ sung thêm sắt bệnh tự miễn, bệnh gan mạn tính và một số và các vi chất dinh dưỡng khác có thể là một sự bệnh khác. Tuy nồng độ IgA huyết thanh không thay thế an toàn hơn để giải quyết tình trạng phải là một chỉ số đáp ứng nhạy với tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng bởi sữa bổ sung đa vi nhiễm khuẩn tại đường tiêu hoá, hô hấp bằng chất dinh dưỡng sẽ làm giảm được nguy cơ quá chỉ số IgA bài tiết tại ruột hoặc đường hô hấp, liều và cho tới nay, vẫn chưa có một báo cáo nào nhưng IgA huyết thanh lại đáp ứng rất tốt với ghi nhận các tác dụng không mong muốn của tình trạng tiêm chủng phòng bệnh của trẻ. Bởi sữa bổ sung đa vi chất. vậy, định lượng các IgA đặc hiệu phản ánh tình Về cải thiện nồng độ kẽm huyết thanh: trạng đáp ứng miễn dịch của cơ thể trẻ chống lại Nghiên cứu của Nguyễn Thanh Hà cho thấy bổ các tác nhân gây bệnh này [8]. Tuy nhiên, IgA sung đa vi chất có tác dụng cải thiện nồng độ trong máu lại khá ổn định và không dao động hemoglobin huyết thanh trong khi đó, bổ sung quá lớn giữa các cá thể, bởi vậy giá trị trung bình kẽm đơn thuần không hoặc rất ít cải thiện IgA trong máu của quần thể lại có giá trị khi so hemoglobin [6]. Lý do là vì bổ sung kẽm phần sánh thống kê. nào làm ức chế khả năng hấp thu sắt của cơ thể dẫn đến nồng độ hemoglobin không cải thiện. V. KẾT LUẬN Sản phẩm sữa sử dụng cho nhóm can thiệp Sử dụng sản phẩm sữa Care100Gold cao trong nghiên cứu của chúng tôi là một sản phẩm năng lượng, bổ sung đa vi chất dinh dưỡng có được bổ sung phối hợp đồng thời cả sắt và kẽm, hiệu quả cải thiện rõ rệt tình trạng thiếu máu đồng thời được bổ sung thêm vitamin C, giúp thiếu sắt và thiếu kẽm, cũng như có xu hướng tăng cường hấp thu sắt. gia tăng chỉ số miễn dịch, tốt hơn ý nghĩa so với Mặc dù các kết quả còn chưa đồng nhất, sữa thông thường, ở trẻ em 36-60 tháng tuổi sau nhưng có rất nhiều khuyến nghị từ các tổ chức 4 tháng can thiệp. lớn trên thế giới đồng ý rằng các nhóm dễ tổn TÀI LIỆU THAM KHẢO thương, bao gồm cả nhóm trẻ mẫu giáo, nên 1. IZiNCG, Assessing population zinc status with được bổ sung đồng thời cả sắt và kẽm vào chế serum zinc concentration. 2012. 02. độ ăn. Nghiên cứu mới đây nhất của 2. WHO, Iron Deficiency Anaemia: Assessment, Prevention, and Control: A guide or programme WHO/UNICEF về các loại thức ăn bổ sung ở các managers. 2001. nước đang phát triển cũng đưa ra kết luận rằng 3. Grijalva-Haro, M.I., et al., [Impact of fortified rất khó để đáp ứng nhu cầu sắt và kẽm khuyến milk on the iron and zinc levels in Mexican nghị nếu chỉ sử dụng các loại thực phẩm tự preschool children]. Nutr Hosp, 2014. 29(2): p. 331-6. nhiên, không bổ sung vi chất [7]. 4. Sazawal, S., et al., Micronutrient fortified milk Về cải thiện chỉ số IgA huyết thanh: do improves iron status, anemia and growth among vấn đề phức tạp của hệ thống miễn dịch, nên children 1-4 years: a double masked, randomized, đến nay chưa có một chỉ số nào có thể đại diện controlled trial. PLoS One, 2010. 5(8): p. e12167. 5. Sazawal, S., et al., Effects of routine prophylactic chính xác cho khả năng miễn dịch của cơ thể. supplementation with iron and folic acid on Tuy nhiên, một trong những chỉ số được sử dụng admission to hospital and mortality in preschool nhiều nhất trong các nghiên cứu gần đây là khả children in a high malaria transmission setting: năng sản xuất kháng thể IgA tại bề mặt của community-based, randomised, placebo-controlled trial. Lancet, 2006. 367(9505): p. 133-43. đường tiêu hoá, hoặc đường hô hấp một yếu tố 6. Nguyễn Thanh Hà, Hiệu quả bổ sung kẽm và rất quan trọng giúp vật chủ chống lại những tác sprinkles đa vi chất trên trẻ 6-36 tháng tuổi suy nhân gây bệnh đường tiêu hoá [8]. IgA được coi dinh dưỡng thấp còi tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc là chỉ số khá phù hợp, được sử dụng cho các Ninh, in Viện Dinh dưỡng Quốc Gia. 2011. 7. WHO, Complementary feeding of young children nghiên cứu can thiệp cộng đồng, do vậy chúng in developing countries: a review of current tôi đã tiến hành đanh giá mức IgA trong máu để scientific knowledge. . 1998: Geneva. đánh giá tình trạng miễn dịch của trẻ. 8. Suzuki K and Nakajima A, New aspects of IgA IgA huyết thanh được sản xuất chủ yếu từ tế synthesis in the gut. International Immunology, 2014. 26(9): p. 489–494. bào tuỷ xương, dưới dạng monomer IgA1, chiếm 386

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/hieu-qua-su-dung-sua-bo-sung-da-vi-chat-care100gold-doi-voi-tinh-trang-thieu-vi-chat-dinh-duong-o-tr-2504645.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY