Hiệu quả tăng cường đa vi chất lên tình trạng thiếu vitamin A của trẻ gái từ 11-13 tuổi ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái năm 2019

Hiệu quả tăng cường đa vi chất lên tình trạng thiếu vitamin A của trẻ gái từ 11-13 tuổi ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái năm 2019
  • Mã tin : 873
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Hiệu quả tăng cường đa vi chất lên tình trạng thiếu vitamin A của trẻ gái từ 11-13 tuổi ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái năm 2019 trình bày đánh giá hiệu quả sử dụng viên đa vi chất đối với cải thiện tình trạng thiếu vitamin A nhằm giảm tình trạng thiếu vi chất cho trẻ gái dân tộc ở Tỉnh Yên Bái nói riêng và các Tỉnh miền núi khó khăn nói chung.

Nội dung Text: Hiệu quả tăng cường đa vi chất lên tình trạng thiếu vitamin A của trẻ gái từ 11-13 tuổi ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái năm 2019

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 HIỆU QUẢ TĂNG CƯỜNG ĐA VI CHẤT LÊN TÌNH TRẠNG THIẾU VITAMIN A CỦA TRẺ GÁI TỪ 11-13 TUỔI Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TỈNH YÊN BÁI NĂM 2019 Phạm Văn Doanh1, Trần Thúy Nga2, Nguyễn Song Tú2, Huỳnh Nam Phương2, Nguyễn Thúy Anh2, Trần Quang Bình2 Nghiên cứu can thiệp cộng đồng có nhóm đối chứng, mù kép, đánh giá hiệu quả sử dụng viên đa vi chất dinh dưỡng (ĐVCDD) lên tình trạng thiếu máu, thiếu sắt của nhóm trẻ gái 11-13 tuổi (HAZ > -4 đến HAZ < -1) tại một số trường dân tộc bán trú Tỉnh Yên Bái, phân loại chỉ số vitamin A theo WHO (1995). Tổng số 472 trẻ tham gia can thiệp chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm theo lớp, nhóm can thiệp uống viên đa vi chất bổ sung vitamin A (400 mcg), Acid Folic (150 mcg), sắt (15 mg) và 17 loại vi chất khác, nhóm chứng uống viên giả dược, 5 ngày/tuần trong 6 tháng. Kết quả sau 3 tháng không có sự khác biệt về nồng độ trung bình vitamin A và tỷ lệ thiếu vitamin A giữa 2 nhóm sau can thiệp (p>0,05). Sau 6 tháng nồng độ vitamin A trung vị (khoảng tứ phân vị) nhóm can thiệp tăng 0,10(0,08;0,25) (μg/L); nhóm chứng tăng 0,02 (-0,12;0,19) (μg/L); Tỷ lệ thiếu vitamin A nhóm can thiệp giảm 41,7% so với nhóm chứng. Sự khác biệt về nồng độ trung bình vitamin A và tỷ lệ thiếu vitamin A giữa 2 nhóm sau 6 tháng can thiệp có ý nghĩa thống kê (p

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 trẻ gái từ 11-13 tuổi giai đoạn tiền dậy Bái, phù hợp tiêu chí sau. thì và dậy thì để giúp cải thiện tình trạng Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng vào dinh dưỡng, bù đắp sự thiếu hụt trong nghiên cứu: Đối tượng có chỉ số HAZ quá khứ và hiện tại. Từ những lý do trên, > -4 đến HAZ < -1, cư trú thường xuyên nghiên cứu can thiệp cộng đồng cho tại 6 xã thuộc địa bàn nghiên cứu (trên nhóm trẻ gái từ 11-13 tuổi tại các trường 1 năm). Trẻ tự nguyện đồng ý tham gia phổ thông dân tộc bán trú trung học nghiên cứu và tuân thủ các hoạt động của cơ sở (PTDTBT THCS) Tỉnh Yên Bái nghiên cứu can thiệp. bằng sản phẩm đa vi chất của Viện Dinh Tiêu chuẩn loại trừ: Thấp còi theo tuổi dưỡng nghiên cứu, với mục tiêu đánh giá HAZ< - 4SD; Z-Score BMI/Tuổi 2SD, hemoglobin cải thiện tình trạng thiếu vitamin A nhằm 80 trẻ), 1, uống 5 ngày/tuần (từ thứ 2 đến thứ 6 tình trạng SDD thấp còi cao. hàng tuần trong các ngày đi học). Trường 2.1 Thiết kế nghiên cứu hợp trẻ quên uống thì được uống bù vào Nghiên cứu can thiệp cộng đồng có đối ngày thứ 7 và chủ nhật vào buổi sáng sau chứng, mù đôi và đánh giá hiệu quả sử khi ăn 1 giờ. dụng viên đa vi chất sau can thiệp lên 2.3. Thu thập số liệu tình trạng thiếu máu, thiếu sắt của nhóm Lấy máu: 5 ml máu sẽ được lấy vào trẻ gái. buổi sáng từ 8.00 – 9.30 giờ sáng. Máu Thời gian can thiệp 6 tháng, bắt đầu từ sau khi lấy được bảo quản trong hộp cuối 02/2019 đến cuối tháng 08/2019. lạnh, tránh ánh sáng, ly tâm sau 3 giờ, 2.2 Đối tượng nghiên cứu tốc độ 3000 vòng/phút. Chọn toàn bộ trẻ gái nhóm tuổi từ 11- Các dụng cụ phân tách máu, đều được 13 tuổi, đang học tại 6 trường Phổ thông tráng rửa bằng acid Chlohydric 1%, dân tộc bán trú trung học cơ sở của hai sấy khô trước khi dùng. Các cán bộ lấy huyện Văn Yên và Văn Chấn Tỉnh Yên máu của Viện Dinh dưỡng đã được tập huấn trước khi triển khai thực địa, các 2

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 xét nghiệm được thực hiện tại Viện Dinh trách các nhóm trực tiếp phát cho trẻ vào dưỡng. buổi sáng (uống sau khi học hết tiết 1), 2.3. Đánh giá chỉ số xét nghiệm theo dõi trẻ khi uống, khuyến khích và đảm bảo trẻ uống viên đa vi chất sau đó Vào thời điểm trước (T0) và sau 3 cán bộ y tế trường thu lại vỏ hộp. tháng (T3) và 6 tháng (T6) can thiệp, tất cả trẻ gái đủ điều kiện đều được lấy máu Tại gia đình: Cộng tác viên phụ trách xét nghiệm chỉ số vitamin A. nhóm phát viên đa vi chất cho phụ huynh (hoặc cho trẻ) 1 tuần/5 viên/1 lần, để cho Hàm lượng retinol được phân tích bằng trẻ uống vào 3 tháng hè, đảm bảo trẻ kỹ thuật sắc ký lỏng cao áp HPLC (LC được uống số lượng đầy đủ trong vòng 1 10 ADVP, Shimadzu, Nhật bản) theo tuần (5 viên/ trẻ/ tuần), mỗi lần uống một hướng dẫn của WHO [6]. Kỹ thuật được viên. Khi nhận sản phẩm nghiên cứu về thực hiện tại labo Vi chất của Viện Dinh nhà, người nuôi dưỡng trẻ được hướng dưỡng và được xác nhận kết quả đạt dẫn chi tiết cách theo dõi và ghi chép chất lượng quốc tế CDC Hoa Kỳ trong việc sử dụng viên đa vi chất của trẻ tại Chương trình kiểm tra chất lượng quốc hộ gia đình. tế về phân tích vitamin A hàng năm. Như vậy, tổng số lượng viên vi chất phát Đánh giá tình trạng thiếu vitamin A cho một trẻ là 132 viên (22 ngày/ tháng x huyết thanh theo hướng dẫn của WHO 6 tháng x 1 viên/ngày), sử dụng liên tục (1995) [7]. trong 6 tháng. Những trẻ uống > 80% số + Trẻ được coi là thiếu vitamin A nhẹ viên đa vi chất được coi là đạt tiêu chuẩn khi nồng độ retinol huyết thanh 0,35 μmol/L. 2.5. Thành phần sản phẩm + Trẻ được coi là thiếu vitamin A nặng Sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất khi nồng độ retinol huyết thanh

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 tính được trình bày dưới dạng tần số, tỷ của biến phân phối chuẩn. Test Mann lệ phần trăm. Biến định lượng có phân Whitney U Test dùng để kiểm định sự phối chuẩn được trình bày dưới dạng giá khác biệt giá trị trung vị của biến không trị trung bình (X), độ lệch chuẩn (SD), phân phối chuẩn giữa 2 nhóm nghiên khoảng tin cậy 95%. Biến định lượng cứu cùng một thời điểm. Wilcoxon test không phân phối chuẩn được trình bày dùng để kiểm định sự khác biệt giá trị dưới dạng trung vị, khoảng tứ phân vị. trung vị của biến không phân phối chuẩn Kiểm định phân phối chuẩn dùng phép trước và sau can thiệp. Đánh giá hiệu quả kiểm định Kolmogorov-Smirnov. Kiểm can thiệp, sử dụng 2 chỉ số ARR (abso- định Chi-Squared test (χ2 - test) hoặc lute risk reduction - giảm nguy cơ tuyệt kiểm định Fisher exact test nếu số ô > đối) và NNT (number needed to treat – 20% có tần số kỳ vọng nhỏ hơn 5, để so số trẻ cần được can thiệp để giảm một sánh sự thay đổi các tỷ lệ hiệu quả can ca bệnh) [10]. Các kiểm định có ý nghĩa thiệp giữa các nhóm. Test t ghép cặp thống kê khi giá trị p

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 Trước can thiệp tại nhóm can thiệp có gái 13 tuổi là 38,8% và 40,7%; chủ yếu 209 trẻ gái và nhóm chứng có 199 trẻ gái. trẻ gái chưa dậy thì 77,5% và 71,9%; trẻ Tỷ lệ trẻ gái dân tộc H’Mông chiếm cao nguy cơ thấp còi (HAZ < - 1SD – HAZ nhất tại nhóm can thiệp và nhóm chứng < - 2SD) chiếm 56,5% và 62,8%. lần lượt là 40,7% và 41,7%; nhóm trẻ 100 196(94,7) 183(93,8) 90 80 p= 0,717 70 60 50 40 30 20 10 11(5,3) 12(6,3) 0 Thiếu vitamin A Không thiếu vitamin A Nhóm can thiệp Nhóm chứng Hình 1. Phân bố tình trạng thiếu vitamin A huyết thanh trước can thiệp Tình trạng thiếu vitamin A huyết thanh 6,3%, cả hai nhóm không có trường hợp tại nhóm can thiệp là thiếu vừa chiếm thiếu nặng. Sự khác biệt không có ý ng- 5,3%; Tại nhóm chứng thiếu vừa chiếm hĩa thống kê (p>0,05). 3.2. Hiệu quả cải thiện nồng độ vitamin A huyết thanh sau can thiệp Bảng 2. Thay đổi nồng độ vitamin A huyết thanh trước sau can thiệp Nhóm can thiệp Nhóm chứng Chỉ số pa n 𝑿𝑿 SD n 𝑿𝑿 SD Nồng độ vitamin A huyết thanh (μmol/L) trung bình sau 3, 6 tháng can thiệp Trước can thiệp ( T0) 180 1,13 ± 0,28 165 1,13 ± 0,32 0,770 Sau 3 tháng ( T3) 180 1,17 ± 0,31 165 1,13 ± 0,30 0,220 Chênh T3– T0 180 0,02 ± 0,24 165 0,00 ± 0,24 0,101 pb 0,017 0,985 Trước can thiệp ( T0) 207 1,13 ± 0,27 195 1,12 ± 0,32 0,833 Sau 6 tháng ( T6) 207 1,22 ± 0,29 195 1,14 ± 0,30 0,002 Chênh T6– T0* 207 0,09 ± 0,26 195 0,02 ± 0,24 0,001 pb

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 hơn nhóm chứng sau 3 tháng can thiệp, (μg/L) tăng 0,02 (μg/L) so thời điểm sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở nhóm T0. So với thời điểm T0 thì nhóm can can thiệp sau 3 tháng (p

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 trẻ không bị thiếu vitamin A và nhóm về trung bình nồng độ vitamin A và tỷ chứng có 58,3% trẻ không bị thiếu vita- lệ thiếu vitamin A có ý nghĩa thống kê min A huyết thanh. Kết quả cho thấy sau (p

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 can thiệp không có trẻ thiếu vitamin A journal of nutrition. 2013;110 Suppl ở cả hai nhóm, nên sau khi can thiệp sự 3:S45-56. khác biệt không đáng kể. 4. Trần Khánh Vân (2020). Xây dựng Trong khuôn khổ bài báo, chúng tôi công thức tăng cường vi chất dinh chưa thể đưa hết các số liệu đánh giá dưỡng vào thực phẩm thông dụng cho hiệu quả của các chỉ số sinh hóa khác. học sinh 7-10 tuổi theo hướng dẫn Tuy nhiên dựa vào các bằng chứng của Tổ chức Y tế thế giới và đánh giá trên, chúng tôi nhận thấy rằng. Bổ hiệu quả. Viện Dinh dưỡng. Đề tài sung và tăng cường đa vi chất, cho trẻ tiến sĩ 2020. gái lứa tuổi dậy thì và tiền dậy thì, với 5. Marlène Perignon, Marion Fiorenti- thời gian can thiệp 6 tháng có hiệu quả no, Khov Kuong, et al (2016). Impact trong việc cải thiện tình trạng thiếu vi- of Multi-Micronutrient Fortified Rice tamin A. on Hemoglobin, Iron and Vitamin A Status of Cambodian Schoolchildren: IV. KẾT LUẬN a Double-Blind Cluster-Randomized Controlled Trial. Nutrients. 8(1). Sử dụng sản phẩm ĐVCDD theo nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị, cho người 6. WHO (1996). Indicators for assess- Việt Nam, năm 2016 của Viện Dinh ing vitamin A deficiency and their ap- dưỡng, cho kết quả cải thiện nồng độ vi- plication in monitoring and evaluat- tamin A, tình trạng thiếu vitamin A của ing intervention programes, Geneva, nhóm trẻ gái từ 11-13 tuổi, tại các trường Switzerland: WHO/NUT. phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở 7. WHO (1995). Global prevalence of Tỉnh Yên Bái. Vitamin A Deficiency. Micronutrient Deficiency Information System, Nu- trition Unit. TÀI LIỆU THAM KHẢO 8. Viện Dinh dưỡng (2016). Nhu cầu 1. Chaney SG (1993). Principles of nu- khuyến nghị dinh dưỡng cho người trition II: Micronutrients, Fat-solute Việt Nam. Nhà xuất bản Y học Hà Nội. vitamins; Trace minerals. In Devlin 9. WHO (2016). Guideline: Use of mul- TMTobwcc, editor. Wiley - Liss, New tiple micronutrient powders for point- York. pp.1115-47 and pp.39 - 43 p. of-use fortification of foods consumed 2. Bonnie A Spear (2002). Adolescent by infants and young children aged growth and development. J Am Diet 6–23 months and children aged 2–12. Assoc. 102(3 Suppl): S23-9. 10. Nguyễn Văn Tuấn (2014). Phân tích 3. Le Nguyen Bao Khanh, Le Thi Hop, dữ liệu với R. Nhà xuất bản Tổng hợp Nguyen Do Van Anh, et al. (2013). thành phố Hồ Chí Minh. Double burden of undernutrition and 11. Institute of Medicine (US) Panel on overnutrition in Vietnam in 2011: Micronutrients (2001). Dietary Refer- results of the SEANUTS study in ence Intakes for Vitamin A, Vitamin K, 0.5-11-year-old children. The British Arsenic, Boron, Chromium, Copper, 8

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 Iodine, Iron, Manganese, Molybde- gmuller (2013). Extruded rice grains num, Nickel, Silicon, Vanadium, and fortified with zinc, iron, and vitamin Zinc. Washington, DC: The National A increase zinc status of Thai school Academies Press (US). children when incorporated into a 12. Siwaporn Pinkaew, Pattanee Wini- school lunch program. The Journal of chagoon, Richard F Hurrell, Rita We- nutrition.143(3):362-8 Summary THE EFFECTIVENESS OF MICRONUTRIENT SUPPLEMENTATION ON IRON DEFICIENCY ANEMIA AMONG FEMALE SCHOOL CHILDREN 11 TO13 YEARS OLD IN ETHNIC MINORITY SEMI BOARDING SECONDARY SCHOOLS IN YEN BAI PROVINCE The overall objective of this research is to assess the effectiveness of multiple mi- cronutrient supplementation on iron deficiency anemia among female school children aged 11 to 13 years old with -4 0.05). After 6 months, the average vitamin A concentration in the intervention group increased by 0.10(0.08;0.25)(μg/L); while that of the placebo group increased by 0.02(-0.12;0.19)(μg/L) (p>0.05). The rate of vitamin A deficiency in the intervention group decreased by 41.7% compared to the placebo group (p

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY