Hướng dẫn phòng chữa bệnh ở người cao tuổi: Phần 1

Hướng dẫn phòng chữa bệnh ở người cao tuổi: Phần 1
  • Mã tin : 2008
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Tài liệu Phòng chữa bệnh ở người cao tuổi có nội dung sau: những điều cần chú ý đối với đời sống tinh thần của người cao tuổi và cách đối xử, các trạng thái lo âu của người cao tuổi, bệnh tưởng, những yếu tố và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người cao tuổi và cách đề phòng, ... Sau đây là phần 1 của Tài liệu.
Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/huong-dan-phong-chua-benh-o-nguoi-cao-tuoi-phan-1-1742718.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY