Is there a protective effect of normal to high intellectual function on mental health in children with chronic illness?

Is there a protective effect of normal to high intellectual function on mental health in children with chronic illness?
  • Mã tin : 155
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
The aim of the present study was twofold: First, we asked if normal to high intellectual function (IQ) has a protective effect on mental health in children with CI, and secondly, if this effect is more substantial than in their peers (NCI).
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY