sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

Kết quả chăm sóc và theo dõi bệnh nhi sau phẫu thuật tim mở tại khoa Hồi sức tích cực nhi Bệnh viện Tim Hà Nội

Kết quả chăm sóc và theo dõi bệnh nhi sau phẫu thuật tim mở tại khoa Hồi sức tích cực nhi Bệnh viện Tim Hà Nội
  • Mã tin : 846
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Kết quả chăm sóc và theo dõi bệnh nhi sau phẫu thuật tim mở tại khoa Hồi sức tích cực nhi Bệnh viện Tim Hà Nội mô tả kết quả chăm sóc và theo dõi bệnh nhi sau phẫu thuật tim mở của điều dưỡng và một số yếu tố liên quan tới thời gian điều trị bệnh nhi sau phẫu thuật tim mở tại khoa Hồi sức tích cực nhi bệnh viện Tim Hà Nội

Nội dung Text: Kết quả chăm sóc và theo dõi bệnh nhi sau phẫu thuật tim mở tại khoa Hồi sức tích cực nhi Bệnh viện Tim Hà Nội

vietnam medical journal n01 - AUGUST - 2022 Rahimi, et al. (2016), "Prevalence, severity and 9. Cynthia M Welchek, Lisa Mastrangelo, factors related to mastalgia among women Raymond S Sinatra, et al. (2009), "Qualitative referring to health centers affiliated with Shiraz and quantitative assessment of pain", Acute pain university of medical sciences", Journal of Health management, 147171. Sciences & Surveillance System, 4(2), pp. 64-69. KẾT QUẢ CHĂM SÓC VÀ THEO DÕI BỆNH NHI SAU PHẪU THUẬT TIM MỞ TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC NHI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI Doãn Thị Nga1, Lưu Tuyết Minh2 TÓM TẮT old to 12 months old (54,7%). General conginetal heart disease were VSD 52 case (34,7%), TOF 18 case 27 Mục tiêu: Mô tả kết quả chăm sóc và theo dõi (12,0%). There are 4 case died. Median treatment bệnh nhi sau phẫu thuật tim mở của điều dưỡng và time was 4 days. The factors such as: age group < 2 một số yếu tố liên quan tới thời gian điều trị bệnh nhi years old, malnutrition, RACHS 1 from 4 to 6, late sau phẫu thuật tim mở tại khoa Hồi sức tích cực nhi extubation time were related to treatment time at bệnh viện Tim Hà Nội. Đối tượng và phương pháp: pediatrics intensive care unit. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 150 người bệnh nhi Key word: take care, open heart surgery, phẫu thuật tim mở tim bẩm sinh tại khoa Hồi sức tích peadiatric intensive care unit. cực Nhi bệnh viện Tim Hà Nội. Tuổi từ 0- 15 tuổi. Thời gian từ tháng 8/ 2021 đến tháng 3/ 2022. Xử lý số liệu I. ĐẶT VẤN ĐỀ bằng phần mềm SPSS 20.0. Kết quả: Từ tháng 8/ 2021 đến tháng 3/ 2022, nghiên cứu 150 người bệnh Hiện nay, bệnh lý tim bẩm sinh ngày càng trở nhi phẫu thuật tim mở tim bẩm sinh. Lứa tuổi được nên phổ biến trong nhóm bệnh lý nhi khoa. Tỷ lệ phẫu thuật nhiều nhất là 1 tháng- 12 tháng tuổi mắc tim bẩm sinh ở trẻ em trên thế giới khoảng (54,7%), Thông liên thất 52 ca (34,7%), tứ chứng 0,7-1%(7). Ở Việt Nam, theo một số báo cáo của Fallot 18 ca (12,0%). Có 4 người bệnh tử vong. Thời Bệnh viện Nhi Trung Ương, tỷ lệ TBS khoảng gian điều trị trung vị tại khoa Hồi sức tích cực nhi là 4 ngày. Các yếu tố: tuổi nhóm tuổi < 2 tháng, tình trạng 1,5% trẻ vào viện và khoảng 30-50% trong số suy dinh dưỡng, phân loại RACHS-1 từ 4-6, thời gian trẻ bệnh tim mạch(1). Bệnh TBS ở trẻ em nếu rút nội khí quản có mối liên quan đến thời gian nằm không được phẫu thuật sẽ có nhiều biến chứng điều trị. nghiêm trọng như: tăng áp phổi, suy tim,... dẫn Từ khóa: chăm sóc, mổ tim mở, hồi sức nhi. tới tử vong trước khi phẫu thuật. Vì vậy, trẻ em SUMMARY mắc bệnh tim bẩm sinh nặng cần phải can thiệp, THE RESULTS OF CARING AND phẫu thuật ngay. FOLLOWING OF OPEN HEART SURGERY Sau phẫu thuật, trẻ được đưa về khoa Hồi PATIENTS AT PEDIATRICS INTENSIVE sức để chăm sóc và điều trị trước khi chuyển CARE UNIT OF HANOI HEART HOSPITAL khoa hoặc ra viện. Việc hồi sức sau mổ rất quan Objective: Describe the result of care and follow trọng giúp ổn định huyết động và xử trí các bất of open heart surgery patients and find Several factors thường của trẻ sau khi mổ. Điều dưỡng với chức are involved for treatment time at pediatrics intensive năng và nhiệm vụ của mình đã có vai trò quan care unit of Hanoi heart hospital. Subjects and trọng góp phần không nhỏ vào thành công của method: A prospective cross-sectional study in peadiatric intensive care care unit in Hanoi heart công tác điều trị, chăm sóc, hồi sức bệnh nhân hospital from 8/2021 to 3/2022. The study in cluded sau mổ. Theo Burstein DS và cộng sự năm 2011 150 pediatric patients ≤ 15 years old with congential đã nghiên cứu cho thấy điều dưỡng có vai trò heart disease who underwent open heart sugery. quan trọng, ảnh hưởng tới kết quả của bệnh Results: From 8/2021 to 3/2022, 150 childrens nhân sau phẫu thuật tim. Bệnh viện Tim Hà Nội following open heart sugery who underwent treatment in PICU. Most of cases ranging in age from 1 month là bệnh viện chuyên khoa của Thành phố Hà Nội, dẫn đầu trong phẫu thuật và điều trị sau phẫu thuật bệnh TBS với quy trình khép kín từ sàng 1Bệnh viện Tim Hà Nội 2Bệnh lọc, chẩn đoán, phẫu thuật, chăm sóc sau mổ, tái viện Bạch Mai khám. Tỷ lệ phẫu thuật thành công trên 90%. Chịu trách nhiệm chính: Doãn Thị Nga Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào ghi nhận và Email: Ngadoan2511@gmail.com Ngày nhận bài: 2.6.2022 đánh giá tình hình chăm sóc, theo dõi bệnh nhi Ngày phản biện khoa học: 25.7.2022 sau phẫu thuật tim mở tại kkhoa Hồi sức tích cực Ngày duyệt bài: 1.8.2022 nhi của bệnh viện. Vì vậy, chúng tôi tiến hành 108

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 1 - 2022 thực hiện đề tài này nhằm: Mô tả kết quả chăm Ủ ấm 16 (100%) Can thiệp khi sóc và theo dõi bệnh nhi sau phẫu thuật tim mở Sử dụng máy hạ thân nhiệt 8 (50%) của điều dưỡng và một số yếu tố liên quan tới sưởi thời gian điều trị bệnh nhi sau phẫu thuật tim mở. Nhận xét: Trong số người bệnh sốt chỉ có 25% người bệnh cần dùng thuốc hạ sốt, và 50% II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU người bệnh cần sử dụng máy dưởi khi có hạ thân 2.1. Đối tượng nghiên cứu nhiệt. Tất cả người bệnh đều được can thiệp - Đối tượng nghiên cứu: Người bệnh sau phẫu chườm mát khi sốt và ủ ấm khi có hạ thân nhiệt. thuật tim mở tim bẩm sinh tuổi từ 0- 15 tuổi. - Đặc điểm hô hấp: Thời gian thở máy trung - Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 8/ 2021 đến vị là 23,0 giờ, trong đó thời gian thở máy ngắn tháng 3/ 2022. nhất là 1 giờ và cao nhất là 504,0 giờ. Thời gian - Địa điểm nghiên cứu: tại khoa Hồi sức tích NCPAP trung vị là 40,0 giờ, trong đó thời gian cực Nhi – Bệnh viện Tim Hà Nội. thở máy ngắn nhất là 12 giờ và cao nhất là 228,0 2.2. Phương pháp nghiên cứu: giờ. Thời gian thở máy trung vị là 24,0 giờ, trong - Nghiên cứu mô tả cắt ngang. đó thời gian thở máy ngắn nhất là 2 giờ và cao - Cỡ mẫu nghiên cứu thuận tiện: n= 150 đối nhất là 140,0 giờ. tượng. Hút đờm qua nội khí quản: Số người bệnh - Thu thập số liệu: xây dựng bệnh án nghiên cứu. được hút đờm dưới 4 lần/ ngày chiếm 90,7%. - Xử lý, phân tích số liệu: xử lý số liệu bằng Bảng 2: Tình trạng vết mổ phần mềm SPSS 20.0. Tình trạng vết Số Người Tỷ lệ III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU thương bệnh % - Trong thời gian nghiên cứu từ tháng 8/ Khô 136 90,7 2021 đến tháng 3/2022 có 150 người bệnh đủ Dịch thấm băng 11 7,3 tiêu chuẩn tham gia nghiên cứu chúng tôi thu Nhiễm trùng vết mổ 3 2,0 được kết quả như sau: Tổng 150 100 3.1 Đặc điểm chung Nhận xét: Trong 150 người bệnh phần lớn - Tuổi: Tuổi trung vị của 150 người bệnh là có vết mổ khô là 136 người bệnh chiếm tỷ lệ 10 tháng, nhỏ tuổi sơ sinh, lớn tuổi nhất là trẻ 15 90,7%. Có 11 người bệnh có dịch thấm băng tuổi. Nhóm tuổi từ 1 tháng đến 12 tháng chiếm chiếm tỷ lệ 7,3%. Có 3 người bệnh có 3 người tỷ lệ cao nhất (54,7%). bệnh nhiễm trùng vết mổ chiếm tỷ lệ 2,0%. - Giới tính: Tỷ lệ giới nam:nữ là 1,3: 1 (nam Chăm sóc vết mổ vết mổ: 100% vết mổ khô 57,3%, tỷ lệ nữ 42,7% ). được tiến hành thay băng 2 ngày/ lần. 100% vết - Tình trạng dinh dưỡng: Người bệnh bị suy mổ nhiễm khuẩn được tiến hành thay băng 1 dinh dưỡng thể nhẹ cân mức độ vừa chiếm ngày/ lần. 25,3% . Người bệnh bị suy dinh dưỡng thể nhẹ Bảng 3: Tình trạng tổn thương da cân mức độ nặng chiếm tỷ lệ 16,0%. Tình trạng da Người bệnh (n) % - Chẩn đoán: Số người bệnh thông liên thất Bình thường 142 94,7 hay gặp nhất chiếm 34,7%. Các dị tật tim bẩm Hăm đỏ da 8 5,3 sinh khác ít gặp hơn như tứ chứng Fallot chiếm Tổng cộng 150 100 12,0%, thông liên nhĩ 8,0%. Nhận xét: Trong 150 người bệnh, có 8 người 3.2 Đặc điểm chăm sóc bệnh có tình trạng hăm đỏ da chiếm 5,3 %, và - Đặc điểm nhiệt độ: Số người bệnhh sốt có 142 có tình trạng da bình thường chiếm 94,7%. chiếm tỷ lệ cao nhất vào thời điểm 12 giờ sau Bảng 3.4: Kết quả điều trị phẫu thuật là 12,7%. Người bệnh có hạ thân Kết quả điều trị Người bệnh (n) % nhiệt thường gặp khi về hồi sức và 6 giờ sau Chuyển khoa 145 96,6 phẫu thuật chiếm tỷ lệ 8,7% và 6,0%. Xin về 1 0,7 Bảng 1: Biện pháp can thiệp điều dưỡng Tử vong 4 2,7 khi sốt và hạ thân nhiệt. Tổng cộng 150 100 Can Thiệp Số NB n(%) Nhận xét: Có 145 người bệnh được chuyển Can thiệp khi Chườm mát 48 (100%) khoa chiếm 96,6%. 4 người bệnh nặng tử vong sốt Dùng thuốc 12 (25,0%) chiếm 2,7% và 1 trường hợp người bệnh nặng xin về chiếm 0,7%. 109

vietnam medical journal n01 - AUGUST - 2022 Bảng 3.5: Một số yếu tố liên quan tới thời gian nằm hồi sức TGHS ngắn TGHS dài Các yếu tố (≤6 ngày) (>6 ngày) OR 95%CI p n(%) n(%) ≤2 tháng 17(11,3) 14(9,3) Tuổi 0,3 0,1-0,7 0,004 > 2 tháng 95(63,3) 24(16,0) Tình trạng Không suy dinh dưỡng 71(47,3) 17(11,3) 2,1 1,1-4,5 0,04 dinh dưỡng Suy dinh dưỡng 41(27,3) 21(14,0) 1-3 108(72,0) 33(22,0) 1,03- RACHS-1 4,1 0,046 4-6 4(2,7) 5(3,3) 16,12 Thời gian Sớm ≤ 24 giờ 75(50,0) 1(0,7) 9,9- 75 24 giờ 112(74,7) 37(25,3) 568,1 Nhận xét: các yếu tố: tuổi phẫu thuật nhỏ, tình trạng suy dinh dưỡng, nhóm nguy cơ có điểm RACHS-1 cao, thời gian rút nội khí quản muộn có liên quan tới thời gian nằm điều trị tại khoa Hồi sức với p < 0,05. IV. BÀN LUẬN Đây là những trường hợp tăng tiết đờm dãi nhiều. Qua nghiên cứu trên 150 đối tượng phẫu Trong 150 đối tượng nghiên cứu, chỉ có 3 thuật tim mở được điều trị tại khoa Hồi sức tích người bệnh có nhiễm trùng vết mổ chiếm 2,0%, cực nhi Bệnh viện Tim Hà Nội từ tháng 8/2021 và 11 trường hợp dịch thấm băng chiếm 7,3%. đến 3/2022. Nhóm tuổi được phẫu thuật nhiều 100% vết thương khô được tiến hành thay băng nhất là 1 tháng đến 12 tháng tuổi. Trẻ có cân 2 ngày/lần. 100% vết thương nhiễm khuẩn được nặng nhẹ nhất là 2kg. Dựa theo cân nặng của tiến hành thay băng 1 ngày/lần. người bệnh từ đó chúng tôi phân loại ra các mức Về tình trạng tổn thương da, trong nghiên độ suy dinh dưỡng theo WHO -2006. Tỷ lệ người cứu của chúng tôi ghi nhận 8 trường hợp có tổn bệnh bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân mức độ vừa thương hăm đỏ da chiếm 5,3%. Kết quả này chiếm 25,3% và tỷ lệ người bệnh bị suy dinh cũng tương đồng với kết quả trong nghiên cứu dưỡng thể nhẹ cân mức độ nặng chiếm 16,0%. của Huỳnh Thị Phương Thảo và cộng sự (năm Tỷ lệ người bệnh nam (57,3%) cao hơn người 2013)(5). bệnh nữ (42,7%). Bệnh lý TBS hay gặp nhất là Trong thời gian 6 tháng nghiên cứu, chúng tôi thông liên thất chiếm 34,7% tổng số người bệnh có 4 người bệnh tử vong, chiếm 2,7% tổng số tham gia nghiên cứu. người bệnh. Trong nghiên cứu Trần Minh Điển và So sánh kết quả trên thấy sự tương đồng với các cộng sự năm 2014(3), nghiên cứu về người nghiên cứu Vương Hoàng Dung và cộng sự năm bệnh sau phẫu thuật tim mở tim bẩm sinh năm 2020(2), nhóm tuổi có tỷ lệ phẫu thuật cao nhất 2010 là 5%. Nghiên cứu của Vũ Thị Phương năm là từ 1 tháng đến 12 tháng chiếm 56,5%, bệnh 2015(4) về kết quả điều trị người bệnh sau phẫu lý thông liên thất có 85 người bệnh chiếm tỷ lệ thuật tim bẩm sinh, đưa ra tỷ lệ tử vong của 42,5%. Trong nghiên cứu, Nghiên cứu Vũ Thị người bệnh năm 2015 là 3,2%. So sánh tỷ lệ tử Thu Phương năm 2017(4) tỷ lệ nam: nữ là 1,2:1. vong trong nghiên cứu của chúng tôi là thấp hơn Nghiên cứu Dương Khánh Toàn và cộng sự năm so với các nghiên cứu nêu trên. 2016(6), với cân nặng thấp nhất là 1,9kg. Nghiên cứu về thời gian nằm điều trị tại khoa Sau khi phẫu thuật ra nằm hồi sức,. Số người Hồi sức tích cực Nhi, một số yếu tố có liên quan bệnh sốt sau khi về hồi sức tất cả được can thiệp tới thời gian nằm điều trị cho thấy: Có mối liên chườm hạ sốt chỉ có 25% số người bệnh sốt cần quan giữa thời gian nằm hồi sức và nhóm tuổi, dùng thuốc hạ sốt. Tương tự như vậy, tất cả tình trạng dinh dưỡng, điểm RACHS-1, và thời người bệnh có hạ thân nhiệt được phát hiện sớm gian rút nội khí quản với p< 0,05 (bảng 3.8). ủ ấm, và 50% số người bệnh hạ thân nhiệt cần Qua đó, các can thiệp điều dưỡng cần trú trọng dùng máy sưởi. chăm sóc tới người bệnh nhằm ngăn chặn biến Thời gian thở máy trung vị là 23,0 giờ, trong chứng viêm phổi do thở máy, làm kéo dài thời đó thời gian thở máy ngắn nhất là 1 giờ và cao gian nằm hồi sức, tăng cường dinh dưỡng cho trẻ nhẹ cân…. nhất là 504,0 giờ. Trong quá trình chăm sóc người bệnh thở máy, tần suất hút đờm phần lớn V. KẾT LUẬN là dưới 4 lần/ngày chiếm 90,7%. Chỉ có 9,3% số - Lứa tuổi được phẫu thuật nhiều nhất là nhóm người bệnh cần hút đờm nhiều hơn 4 lần/ngày. tuổi từ 1 tháng đến 12 tháng tuổi chiếm 54,7%. 110

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 1 - 2022 - Đa số người bệnh trong đợt nghiên cứu này Trường Đại học Y Hà Nội. là bệnh Thông liên thất chiếm tỷ lệ cao nhất 3. Trần Minh Điển, Trịnh Xuân Long, Nguyễn Thanh Liêm ( 2014). Kết quả phẫu thuật tim mở (34,7%), sau đó là tứ chứng Fallot (12,0%),… tại bệnh viện Nhi Trung Ương, tạp chí y học thực các bệnh tim bẩm sinh khác và tim bẩm sinh hành, 3(908). 55-58. phối hợp chiếm 22,0%. 4. Vũ Thị Phương, Đặng Thị Hải Vân (2017). - Các biện pháp chăm sóc: ủ ấm khi hạ nhiệt Nghiên cứu mô hình bệnh tim bẩm sinh điều trị nội trú tại bệnh viện Nhi Trung ương. Y học thực hành, độ, chườm, thay băng vết mổ, được điều dưỡng 62 (10), 440-445 tuân thủ 100%. 5. Huỳnh Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thu - Một số yếu tố liên quan tới thời gian nằm Trang, Phan Vũ Minh Phương và cộng sự điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Nhi như: nhóm (2013). Khảo sát công tác chăm sóc bệnh nhi sau mổ tim mở tại đơn vị Hồi sức Tim, bệnh viện Nhi tuổi tình trạng dinh dưỡng, điểm RACHS-1, và Đồng 2 từ tháng 02/2010 đến 02/2013. Y Học TP. thời gian rút nội khí quản với p< 0,05. Hồ Chí Minh, 17(3), 1-6. 6. Dương Khánh Toàn (2016), Nhận xét quá tải TÀI LIỆU THAM KHẢO dịch trong hồi sức sau phẫu thuật tim mở Tim bẩm 1. Nguyễn Văn Bàng (2013). Bệnh tim bẩm sinh ở sinh tại Bệnh viện Nhi Trung Ương, Luận án tiến sĩ trẻ em, Nhà xuất bản Y học Hà Nội y học, Trường Đại học Y Hà Nội. 2. Vương Hoàng Dung (2020), Đánh giá mối liên 7. Bermstein D (2011). Congenital heart disease. quản của chỉ số thuốc vận mạch- cường tim ( VIS) Nelson textbook of pediatrics, 19 edition, Elsevier với tình trạng bệnh nhân nhi sau phẫu thuật tim tại Saunders, Philadelphia, 1544-1600. Bệnh viện Tim Hà Nội. Luận văn chuyên khoa II, CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở NGƯỜI MANG PHỤC HÌNH RĂNG TẠI TỈNH NAM ĐỊNH - VIỆT NAM, NĂM 2019-2021: MỘT NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ WHOQOL-BREF Nguyễn Hữu Bản¹, Lê Ngọc Tuyến2 , Đinh Tuấn Đức3, Trần Bình Thắng4 TÓM TẮT 28 QUALITY OF LIFE OF DENTAL PROSTHETIC Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm đánh giá chất WEARERS IN NAM DINH PROVINCE - lượng cuộc sống ở người mang phục hình răng dựa VIETNAM, 2019-2021: A STUDY USING THE trên bộ công cụ WHOQoL-Bref. Đối tượng và WHOQOL-BREF TOOL phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt Objectives: This study aimed to evaluate the ngang được thực hiện với 132 người mang phục hình quality of life in people wearing dental prostheses răng tại tỉnh Nam Định năm 2019-2021. Chọn mẫu based on the WHOQoL-Bref toolkit. Subjects and thuận tiện tại 03 vùng miền của tỉnh Nam Định. Thông research methods: A cross-sectional descriptive tin được thu thập bằng bộ câu hỏi, thông qua hình study was conducted with 132 people wearing dental thức hỏi trực tiếp. Kết quả: Nghiên cứu này cho thấy restorations in Nam Dinh province in 2019-2021. chất lượng cuộc sống trung bình ở người mang phục Convenient sampling in 03 regions of Nam Dinh hình răng là 42,58 và hệ số Cronback's Alpha là 0,89. province. Information was collected by questionnaires, Kết luận: Bộ công cụ WHOQol-Bref phù hợp với through direct questioning. Results: This study nghiên cứu để đánh giá chất lượng cuộc sống của showed that the mean quality of life in prosthodontic người mang phục hình răng tại tỉnh Nam Định. wearers was 42.58 and the Cronback's Alpha Từ khóa: Chất lượng cuộc sống, WHOQol-Bref, coefficient was 0.89. Conclusion: The WHOQol-Bref phục hình răng, tỉnh Nam Định. toolkit is suitable for the study to assess the quality of SUMMARY life of people wearing dental prostheses in Nam Dinh province. Keywords: Quality of life, WHOQol-Bref, dental 1PC11-Công prosthetics, Nam Dinh province. An tỉnh Nam Định, Nam Định, Việt Nam 2Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, Hà Nội I. ĐẶT VẤN ĐỀ 3Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương 4Trường Đại học Y-Dược Huế Bệnh răng miệng là bệnh phổ biến ở mọi lứa tuổi. Theo kết quả điều tra của một số tác giả Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hữu Bản trên thế giới cũng như trong nước cho thấy Email: Nguyenhuuban2102@gmail.com người mắc bệnh răng miệng là khá phổ biến như Ngày nhận bài: 30.5.2022 bệnh sâu răng, bệnh quanh răng (viêm lợi, viêm Ngày phản biện khoa học: 22.7.2022 Ngày duyệt bài: 29.7.2022 quanh răng), mất răng, bệnh viêm niêm mạc 111

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/ket-qua-cham-soc-va-theo-doi-benh-nhi-sau-phau-thuat-tim-mo-tai-khoa-hoi-suc-tich-cuc-nhi-benh-vien--2558510.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY