Kết quả đáp ứng điều trị với thuốc kháng sốt rét ở trẻ em

Kết quả đáp ứng điều trị với thuốc kháng sốt rét ở trẻ em
  • Mã tin : 558
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Bài viết nghiên cứu mô tả loạt ca dựa trên hồ sơ bệnh án của bệnh nhi từ 1 tháng đến 15 tuổi được chẩn đoán là sốt rét bằng phết máu ngoại vi hoặc xét nghiệm chẩn đoán nhanh phát hiện kháng nguyên sốt rét nhập viện từ 01/01/2012 đến 30/01/2019.

Nội dung Text: Kết quả đáp ứng điều trị với thuốc kháng sốt rét ở trẻ em

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 500 - THÁNG 3 - SỐ 1 - 2021 KẾT QUẢ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ VỚI THUỐC KHÁNG SỐT RÉT Ở TRẺ EM Hà Mạnh Tuấn*, Hồ Thị Anh Thư** TÓM TẮT 36 Keywords: malaria; children; antimalarial treatment. Đặt vấn đề: Đã có những thay đổi về lâm sàng, I. ĐẶT VẤN ĐỀ nguyên nhân gây sốt rét trẻ em cũng như phương pháp điều trị. Đánh giá kết quả điều trị sốt rét trẻ em Sốt rét là bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng sẽ giúp cho khuyến cáo về việc kiểm soát bệnh hiệu Plasmodium gây ra, qua trung gian truyền bệnh quả. Phương pháp tiến hành: nghiên cứu mô tả là muỗi Anopheles. Sốt rét vẫn còn là gánh nặng loạt ca dựa trên hồ sơ bệnh án của bệnh nhi từ 1 bệnh tật ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là tháng đến 15 tuổi được chẩn đoán là sốt rét bằng trẻ em chiếm tỷ lệ 61% trong tổng số tử vong phết máu ngoại vi hoặc xét nghiệm chẩn đoán nhanh phát hiện kháng nguyên sốt rét nhập viện từ 01/ do sốt rét hàng năm trên toàn thế giới(6). Tại Việt 01/2012 đến 30/ 01/ 2019. Kết quả: Có 47 trường Nam, trong những năm gần tử vong của sốt rét hợp được đưa vào nghiên cứu. Tuổi mắc bệnh trung vị nói chung và ở trẻ em nói riêng cũng được cải là 79 (49 – 137) tháng. Thời gian đáp ứng lâm sàng thiện rất nhiều nhờ vào những tiến bộ trong điều trung vị 2 (1-3) ngày; thời gian hết KSTSR trên phết trị. Tuy nhiên trong điều kiện hiện nay với bệnh máu trung vị là 3,5 (3 – 5) ngày. Thời gian điều trị cảnh lâm sàng cùng với đặc điểm ký sinh trùng thuốc kháng sốt rét ở bệnh nhân sốt rét nặng trung vị là 9,5 (6 – 12) ngày dài hơn so với sốt rét thường sốt rét gây bệnh ở trẻ em có sự thay đổi so với trung vị 4 (3 – 7) ngày. Tỷ lệ thành công trong điều trị trước đây, thì việc áp dụng các thuốc điều trị sốt là 97,9%. Kết luận: Đáp ứng của bệnh sốt rét trẻ em rét như trước đây có hiệu quả hay không? với điều trị là rất tốt. Cần phải tuân thủ chặt chẽ Nghiên cứu này sẽ đánh giá lại kết quả của việc hướng dẫn điều trị, lâm sàng và xét nghiệm để đạt điều trị thuốc kháng sốt rét cho bệnh nhân sốt kết quả như mong muốn. Từ khóa: sốt rét; trẻ em; điều trị kháng sốt rét. rét nhằm rút ra những khuyến các trong điều trị sốt rét trẻ em góp phần kiểm soát được bệnh SUMMARY hiệu quả hơn. RESULTS OF ANTIMALARIAL TREATMENT FOR MALARIA IN CHILDREN II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Background: There have been changes in clinical Dân số nghiên cứu. Bệnh nhi từ 1 tháng settings, the causes as well as treatment of malaria in đến 15 tuổi nhập bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi children. Evaluating the results of treatment for Đồng 2 từ 01/ 01/2012 đến 30/ 01/ 2019 với malaria in children will make recommendations on chẩn đoán là sốt rét bằng phết lam máu hoặc disease control effectively. Methods: A case series study based on medical records of children aged 1 xét nghiệm chẩn đoán nhanh (2). month to 15 years which were diagnosed malaria by a Thiết kế nghiên cứu. Nghiên cứu mô tả blood smear or rapid diagnostic test was conducted hàng loạt ca dựa vào hồ sơ bệnh án có mã bệnh from 01/01/2012 to 30/01/ 2019. Results: There tật ICD 10 là sốt rét (B 52). Các hồ sơ sẽ được were 47 cases included in the study. The median age xem xét và điền phiếu thu thập dữ liệu nếu bệnh of patients was 79 (49 - 137) months. The median clinical response time was 2 (1-3) days; the median nhân thỏa tiêu chuẩn chẩn đoán sốt rét như parasites clearance time was 3.5 (3-5) days. The trên. Cỡ mẫu nghiên cứu là lấy trọn. Phiếu thu median duration of antimalarial therapy in severe thập dữ liệu bao gồm các biến số về dịch tễ, lâm malaria was 9.5 (6-12) days longer than that of mild sàng, cận lâm sàng, diễn tiến, điều trị và kết quả malaria 4 (3-7) days. The success rate in treatment cuối cùng của bệnh nhân. was 97.9%. Conclusion: The response to treatment Xử lý số liệu. Các biến rời sẽ trình bày theo of malaria in children is very good. It is necessary to strictly adhere to guidelines on treatment, clinical tỷ lệ phần trăm, các biến liên tục trình bày dưới observation and laboratory tests to achieve the dạng trung bình ± SD. Khi so so sánh hai tỷ lệ desired results. dùng phép kiểm c2 hay phép kiểm chính xác Fisher khi tần số < 5, và sử dụng phép kiểm *Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Mann-Whitney cho các biến phi tham số. Giá trị **Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Khánh Hòa p

vietnam medical journal n01 - MARCH - 2021 Có 47 trường hợp đủ tiêu chuẩn đưa vào phân (*) (ngày) (*) tích. Tỷ lệ mắc bệnh sốt rét ở nam cao hơn gần gấp 1,6 lần so với nữ. Tuổi mắc bệnh trung vị là P. falciparum 35 79 (49 – 137) tháng, tuổi nhỏ nhất là 4 tháng và DHA-PPQ 17(48,5%) 2 (1 – 2) 4 (3 – 4) lớn nhất là 15 tuổi; nhóm trẻ với tuổi > 5 có tỷ lệ DHA-PPQ và 6 2 3 mắc bệnh cao hơn trẻ ≤ 5 tuổi khoảng 23%. primaquin (17,1%) (1 – 3) (3 – 3) Không có sự khác biệt về tình trạng dinh dưỡng Artesunate tiêm 3 3,5 7(20%) và nơi cư trú ở bệnh nhân sốt rét. Thời gian khởi sau đó DHA-PPQ (2 – 5) (3 – 7) phát triệu chứng đến khi nhập viện khá dài với Artesunate tiêm 5 2 6 trung vị là 8 (5 – 14) ngày (bảng 1). Chỉ có sau đó DHA-PPQ (14,3%) (1 – 2) (5 – 7) 46,8% các trường hợp chẩn đoán là sốt rét lúc và primaquin nhập viện, các trường hợp còn lại trung vị 2 (1 – P. vivax 11 3) ngày sau nhập viện mới có chẩn đoán xác Cloroquin và 2 3 11 định. Các ca sốt rét xảy ra quanh năm, thường primaquin (1 – 2) (3 – 4) tăng cao vào khoảng thời gian từ tháng 11 năm P. falciparum 1 trước đến tháng 2 năm kế tiếp. và P. vivax Bảng 1 Đặc điểm chung của dân số DHA-PPQ và 1 3 1 nghiên cứu primaquin (1 – 1) (3 – 3) Tần số (%) DHA: Dihydroartesunat; PPQ: Piperaquin Đặc điểm phosphat; (*) trung vị (25th – 75th) (n= 47) Giới Khi so sánh đáp ứng điều trị giữa bệnh nhân Nam 29 (61,7) sốt rét nặng và sốt rét không biến chứng nghiên cứu ghi nhận thời gian hết sốt, thời điểm ký sinh Nữ 18 (38,3) trùng âm tính sau điều trị khác biệt không ý Tuổi (năm) nghĩa (p>0,05, phép kiểm Mann-Whitney), tuy ≤5 18 (38,3) nhiên thời gian điều trị kháng sốt rét của bệnh >5 29 (61,7) nhân sốt rét nặng thường kéo dài hơn gấp đôi so Tình trạng dinh dưỡng (theo cân nặng) với thời gian điều trị của sốt rét không biến Bình thường 31 (65,9) chứng (p< 0,05, phép kiểm Mann-Whitney) Suy dinh dưỡng 16 (34,1) (bảng 3). Thời gian từ lúc khởi phát Kết quả cuối cùng. Nghiên cứu ghi nhận có 8 (5-14) đến nhập viện (ngày) 44 ca (93,61%) khỏi bệnh được xuất viện, 2 ca Nơi cư trú (4,25%) chuyển viện, trong đó có 1 ca còn sốt Trung – Tây Nguyên 20 (42,6) và 1 ca sốt liên tục kèm tiểu sậm tuy nhiên Đông Nam bộ 22 (46,8) KSTSR âm tính vào ngày thứ 3 sau điều trị, 1 ca TP. Hồ Chí Minh 5 (10,6) (2,12%) tử vong vì hội chứng thực bào máu. Có Kết quả điều trị. Các thuốc kháng sốt rét 46/47 trường hợp không ghi nhận thấy di chứng được sử dụng đầu tiên sau khi nhập viện thường tại thời điểm xuất viện. là Dihydroartesunat (DHA) và Piperaquin phosphat Bảng 3. Kết quả điều trị thuốc kháng sốt (PPQ), DHA-PPQ và primaquin, artesunate tiêm rét của sốt rét nặng và sốt rét không biến sau đó chuyển sang DHA-PPQ hoặc DHA-PPQ và chứng (*) trung vị (25th – 75th) primaquin đối với điều trị P. falciparum và đồng Sốt rét Sốt rét nhiễm P. falciparum và P. vivax; đối với trường không nặng hợp nhiễm P. vivax điều trị với cloroquin và biến chứng (n=14)(*) primaquin (bảng 1). Thời gian hết sốt trung vị là (n=33) (*) 2 (1-3) ngày, dài nhất 5 ngày và ngằn nhất 1 Thời gian hết sốt 2(1,5 – 3) 2(1 – 2) ngày. Thời điểm ký sinh trùng sốt rét âm tính (ngày) sau điều trị trung vị là 3,5 (3 – 5) ngày. Thời điểm ký sinh Bảng 2. Đặc điểm điều trị kháng sốt rét trùng sốt rét âm tính 3(3 – 7) 4(3 – 5) ban đầu (n=47) sau điều trị (ngày) Thời Thời Thời gian điều trị 9,5(6 – 12) 4(3 – 7) n gian hết điểm kháng sốt rét (ngày) (%) sốt KSTSR Tổng ngày nằm viện 10(7 – 15) 9(7 – 10) (ngày) âm (ngày) 142

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 500 - THÁNG 3 - SỐ 1 - 2021 IV. BÀN LUẬN (K13) được phát hiện ở Châu Phi dẫn đến thanh Qua nghiên cứu 47 trường hợp sốt rét được thải chậm KSTSR(1), có thể xuất hiện tại Việt chẩn đoán xác định ghi nhận việc điều trị thuốc nam. Cần có những nghiên cứu về sau để biết kháng sốt rét tuân thủ theo đúng hướng dẫn của rõ hơn vấn đề này đối với các trường hợp sốt rét Bộ Y tế(2). Thường sử dụng artesunate tiêm sau được phát hiện ở khu vực nói trên. Thời gian để đó chuyển sang DHA-PPQ hoặc DHA-PPQ và KSTSR không còn phát hiện trên phết lam máu primaquin điều trị sốt rét do P. falciparum và các ngoại trung vị đối với sốt rét KSTSR âm tính trường hợp đồng nhiễm P. falciparum và P. trung vị đối với P. vivax 3 (3 - 4) ngày. Thời gian vivax; đối với các trường hợp sốt rét do P. vivax này thường ngắn hơn so với thời gian đáp ứng điều trị với cloroquin và primaquin, đủ liều và đủ của sốt rét do P.falciparum. Tuy nhiên nếu sốt ngày. Artesunate được dùng bằng đường tiêm rét do KSTSR P.vivax kháng thuốc thì thời gian trong trường hợp sốt rét nặng có biến chứng, đáp ứng có thể kéo dài hơn. hay bệnh nhân uống không được. Trong số 47 Nghiên cứu này ghi nhận có 4 ca thanh thải trường hợp được nghiên cứu có 11 trường hợp KSTSR chậm. Phết máu ngoại vi vẫn phát hiện đã được chẩn đoán xác định từ bằng phết làm KSTSR nhiều ngày sau điều trị thuốc kháng sốt máu phát hiện KSTSR, nhưng chỉ có 9 trường rét và chỉ chuyển sang âm tính ngày thứ 7 đến hợp (81,81%) trong số bệnh nhi này được điều ngày thứ 12 nhưng không đổi thuốc kháng sốt trị kháng sốt rét trước nhập viện. Trong đó, ghi rét. Trong đó có 3 trường hợp P. falciparum và 1 nhận các thuốc kháng sốt rét thường được sử trường hợp P. vivax. Hiện tượng thanh thải dụng là: artesunate dạng tiêm (44,4%), KSTRS chậm này cần phải được báo cáo lên các primaquin và cloroquin dạng uống (22,2%), cơ quan quản lý bệnh sốt rét để đưa vào đối DHA-PPQ uống (11,1%), ngoài ra có 2 trường tượng theo dõi sốt rét kháng thuốc mặc dù lâm hợp (22,2%) không ghi nhận thuốc được sử sàng cải thiện, ổn định. Tuy nhiên, có sự chủ dụng trong điều trị ban đầu tại tuyến trước. quan các nhà lâm sàng hoặc hiện tượng này Không có trường hợp nào ghi nhận đổi thuốc chưa được đưa vào tập huấn nên các nhà lâm kháng sốt rét ban đầu. sàng chưa báo cáo các trường hợp này. Trong Nghiên cứu này ghi nhận thời gian hết sốt quá trình điều trị có 13 trường hợp (27,65%) trung vị 2 (1-3) ngày. Thời gian này cũng phù không phết lại lam máu để tìm KSTSR sau khi hợp với những nghiên cứu trước đây, nhưng vẫn điều trị. Đây là sự thiếu sót của các nhà lâm có thể kéo dài hơn nếu có trường hợp kháng sàng trong việc theo dõi đáp ứng điều trị thuốc thuốc hay việc thanh thải KSTSR chậm(3,4,5). Có 2 kháng sốt rét, những trường hợp này chỉ dựa ca sốt rét nặng thể não đều hồi phục tri giác, vào lâm sàng cải thiện. Điều này có thể dẫn đến thời gian đáp ứng điều trị với thuốc kháng sốt sốt rét tái phát, lan truyền trong cộng đồng, rét nhanh căn cứ vào diễn tiến trên lâm sàng. hoặc thanh thải KSTSR chậm trong trường hợp Chính vì thế các bác sĩ khi điều trị bệnh nhân sốt kháng thuốc. Có 6 trường hợp phết lại còn rét cần theo dõi biểu hiện lâm sàng như sốt, dấu dương tính P. falciparum gametocyte + vào ngày hiệu nguy hiểm hoặc sốt rét năng nặng kèm thứ 3 đến ngày thứ 5 của điều trị và được điều theo bằng chứng KSTSR phát hiện qua lam máu trị primaquine tiếp theo. Các đối tượng này cần trong 3 ngày đầu để đánh giá đáp ứng điều trị. phải theo dõi ở địa phương vì đây là nguồn lây Từ đó có thể đưa ra quyết định đổi thuốc kháng lan cộng đồng. sốt rét khác hay không. Trong 47 trường hợp nghiên cứu có 14 Thời gian để KSTSR không còn phát hiện trên trường hợp biểu hiện của sốt rét nặng theo tiêu phết lam máu ngoại trung vị đối với sốt rét P. chuẩn của Bộ Y tế chiếm tỷ lệ 29,8%. Sốt rét falciparum và P. falciparum đồng nhiễm P. vivax nặng và biến chứng là dạng nặng của sốt rét làm là 4 (3 - 5) ngày. Thời gian âm tính KSTSR này là tổn thương một hay nhiều cơ quan, và hoặc có tương đồng với nhiều nghiên cứu(3,4,5). Tuy nhiên mật độ KSTSR cao dẫn đến nguy cơ tử vong cao có một số nghiên cứu ghi nhận nếu tình hình nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời KSTSR P. falciparum kháng thuốc cao thì thời đặc biệt ở trẻ em. Sốt rét nặng và biến chứng gian thanh thải KSTSR chậm hơn. Tại Việt Nam, khi có các biểu hiện rối loạn ý thức, hôn mê, mệt đặc biệt ở vùng Trung-Tây Nguyên, Nam Trung lả, co giật, thở nhanh sâu và rối loạn nhịp thở, Bộ, có khả năng xuất hiện chủng KSTSR P. phù phổi cấp, suy hô hấp, suy tuần hoàn, sốc, falciparum kháng thuốc với biểu hiện trên lâm suy thận cấp, vàng da niêm mạc, chảy máu tự sàng là sự thanh thải KSTSR chậm. Đột biến P. nhiên, mật độ KSTSR cao, hạ đường huyết, toan falciparum kháng artemisinin là đột biến klelch chuyển hóa, thiếu máu nặng, nước tiểu có 143

vietnam medical journal n01 - MARCH - 2021 hemoglobin, tăng lactate, creatinin cao, bilirubin artemisinin vẫn là thuốc chủ yếu trong điều trị huyết thanh cao. Khi so sánh đáp ứng điều trị sốt rét hiện nay ở trẻ em. Để có kết quả tốt này với thuốc kháng sốt rét giữa các trường hợp sốt ngoài điều trị cần phải nhận biết bệnh sớm, cho rét nặng và các trường hợp không có biến chứng chỉ định xét nghiệm tìm KSTSR, cần phải tuân nghiên cứu này ghi nhận gian điều trị thuốc thủ theo hướng dẫn điều trị chuẩn và theo dõi kháng sốt rét dài hơn so với nhóm sốt rét thông bệnh nhân trên lâm sàng và cả xét nghiệm cận thường.. Kết quả cuối cùng của điều trị sốt rét lâm sàng. thường và sốt năng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê do tất cả đều được phát hiện TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Amaratunga C, Sreng S, Suon S, et al. sớm và điều trị kịp thời với thuốc kháng sốt rét. (2012), "Artemisinin-resistant Plasmodium Trên lâm sàng, SR ác tính thường bắt đầu điều falciparum in Pursat province, western Campuchia: trị artesunate tĩnh mạch chậm sau đó chuyển A parasite clearance rate study", Lancet Infectious sang uống dựa vào biểu hiện cải thiện lâm sàng Diseases, 12, pp. 851–8. 2. Bộ Y tế (2016), Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Đáp ứng cuối cùng của điều trị sốt rét nhìn và phòng bệnh sốt rét, Hà Nội. chung là rất hiệu quả với tỷ lệ sống là 97,9%, 3. Kamal K, Ur Rahman M, Rizvi FH (2013), trong đó có 44 ca (93,61%) được xuất viện, 2 ca "Mode of Presentation and Susceptibility to (4,25%) chuyển bệnh viện Nhiệt Đới, trong đó Treatment of Malaria in Children at Thal, a Remote Area of KP, Pakistan", Annals of Pakistan Institute có 1 ca còn sốt và 1 ca sốt liên tục kèm tiểu sậm of Medical Sciences, 9 (2), pp. 74-77. tuy nhiên KSTSR trên phết máu âm tính ngày 4. Lopera-Mesa TM, Doumbia S, Chiang S, et al. thứ 4 sau điều trị. Tất cả đều khỏi bệnh không (2013), "Plasmodium falciparum clearance rates dư chứng. Chỉ có 1 ca (2,12%) tử vong vì hội in response to artesunate in Malian children with malaria: Effect of acquired immunity", Journal of chứng thực bào máu. Infectious Diseases, 207, pp. 1655–63. V. KẾT LUẬN 5. Pukrittayakamee S, Chantra A, Simpson JA, et al. (2000), "Therapeutic responses to different Qua nghiên cứu cho thấy việc điều trị sốt rét antimalarial drugs in vivax malaria", Antimicrobial trẻ em hiện đã có kết quả rất tốt với tỷ lệ tử Agents Chemotherapy, 44 (6), pp. 1680-5. vong thấp ngay cả trường hợp nặng và có biến 6. World Health Organization (2016), World chứng. Thuốc kháng sốt rét thuộc dẫn xuất của Malaria Report, World Health Organization: Geneva ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN VIÊM RUỘT THỪA CẤP ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2018 Lê Văn Thêm*, Nguyễn Thị Thùy* TÓM TẮT chứng về rối loạn tiêu hóa thường gặp là nôn, buồn nôn, chán ăn; Hầu hết các bệnh nhân có hội chứng 37 Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng của bệnh nhiễm trùng với các triệu chứng đặc trưng như môi nhân viêm ruột thừa cấp điều trị tại Bệnh viện Đa khô, lưỡi bẩn, hơi thở hôi (90%). Đa số bệnh nhân có khoa Tỉnh Hải Dương năm 2018. Phương pháp: Mô sốt, phần lớn là sốt nhẹ (34%); Phản ứng thành bụng tả ngang. Kết quả nghiên cứu: Đau bụng là lí do là triệu chứng gặp ở tất cả các bệnh nhân khi khám chính khiến bệnh nhân vào viện (94%); Thời gian xuất bụng; Đa số bệnh nhân có đau tại điểm Mc Burney hiện triệu chứng đầu tiên đến khi vào viện đa số dưới (90%). 12 giờ (44%). Thời gian xuất hiện triệu chứng đầu tiên đến khi phẫu thuật khá dài, phần lớn từ 12 giờ trở SUMMARY lên (76%); Các triệu chứng lâm sàng hay gặp là đau bụng, rối loạn tiêu hóa. Trong đó, bệnh nhân thường CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE đau bụng khởi phát ở vùng hố chậu phải, sau đó tới APPENDICITIS PATIENT TREATED AT HAI vùng quanh rốn, thượng vị, đau khu trú chủ yếu tại DUONG GENERAL HOSPITAL IN 2018 vùng hố chậu phải, diễn biến tăng dần. Các triệu Objective: Describe the clinical characteristics of the appendicitis patient treated at Hai Duong General Hospital in 2018. Method: Horizontal description. *Trường đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương. Research results: Abdominal pain was the main Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thêm reason why patients were hospitalized (94%); Time to Email: themlv2003@gmail.com first appear symptoms to admission was mostly less Ngày nhận bài: 28.12.2020 than 12 hours (44%). Time to appear first symptoms Ngày phản biện khoa học: 22.2.2021 to surgery is quite long, mostly from 12 hours or more Ngày duyệt bài: 2.3.2021 144

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY