MangYTe

Tài liệu y khoa

Kết quả điều trị nhiễm nấm Candida máu ở trẻ đẻ non dưới 32 tuần tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Kết quả điều trị nhiễm nấm Candida máu ở trẻ đẻ non dưới 32 tuần tại Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Mã tin: 840
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Kết quả điều trị nhiễm nấm Candida máu ở trẻ đẻ non dưới 32 tuần tại Bệnh viện Nhi Trung ương được nghiên cứu với mục tiêu nhận xét kết quả điều trị nhiễm khuẩn huyết do nấm Candida ở trẻ đẻ non tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nội dung Text: Kết quả điều trị nhiễm nấm Candida máu ở trẻ đẻ non dưới 32 tuần tại Bệnh viện Nhi Trung ương

PHẦN NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NHIỄM NẤM CANDIDA MÁU Ở TRẺ ĐẺ NON DƯỚI 32 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Bùi Tiến Công, Lê Thị Lan Anh, Đinh Thị Ngọc Mai, Phạm Thị Thu Nga, Nguyễn Thị Quỳnh Nga Trường Đại học Y Hà Nội TÓM TẮT Mục tiêu: Nhận xét kết quả điều trị nhiễm khuẩn huyết do nấm Candida ở trẻ đẻ non dưới 32 tuần tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả hàng loạt ca bệnh trên 45 trẻ sơ sinh đẻ non dưới 32 tuần tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 07/2019 đến tháng 07/2021. Kết quả nghiên cứu: 45 trẻ đẻ non với kết quả cấy máu dương tính với nấm Candida có tuổi thai trung bình 29 ± 1,9 tuần, cân nặng lúc sinh trung bình 1300 ± 466g. Các can thiệp được ghi nhận bao gồm thời gian điều trị tại Trung tâm Điều trị tích cực trên 7 ngày 84,4%, dùng kháng sinh nhóm cefalosporin thế hệ 3 hoặc nhóm carbapenem 91,1%, đặt catheter 71,1%, tiểu cầu thấp 75,5%. Chủng nấm Candida albicans và Candida parapsilosis vẫn là hai nguyên nhân hàng đầu chiếm hơn 60% tiếp theo là các chủng Candida tropicalis, Candida pelliculosa, Candida krusei và Candida guillerrmondii, hầu hết các chủng nấm Candida đều nhạy cảm với các thuốc kháng nấm. Thời gian nằm viện trung bình 30 ±22,7 ngày thời gian điều trị thuốc chống nấm 20,14 ± 10,6 ngày, thời gian cấy nấm âm tính sau 8 ± 8,6 ngày. Tỷ lệ tử vong do nhiễm nấm Candida xâm lấn 26,67%. Kết luận: Nhiễm nấm Candida xâm lấn là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ đẻ non. Fluconazole và amphotericin B vẫn là các thuốc chủ đạo trong điều trị nhiễm trùng do nấm, tuy nhiên đã có hiện tượng kháng thuốc và phải điều trị bằng những nhóm thuốc kháng nấm mới như caspofungin. Từ khóa: Nhiễm khuẩn huyết do nấm Candida, trẻ đẻ non dưới 32 tuần. ABSTRACT RESULT OF CANDIDEMIA TREATMENT IN UNDER 32 WEEK GESTATIONAL AGE PRETERM INFANTS AT THE NATIONAL HOSPITAL OF PEDIATRIC Aims: Assessing result of candidemia in under 32 week gestational age preterm infants at neonatal care center, the National hospital of pediatric. Methods: Descriptive cross-sectional study, 45 under 32 weeks gestational age preterm infants at Neonatal care center, the National hospital of pediatric from 7/2019 to 6/2021. Results: There were 45 preterm infants whose blood cultures were positive for Candida. Average age was 29 ± 1.9 weeks , average birth weight was 1300 ± 466g. Risk factors associated with colonization included length of the Neonatal Intensive Care Unit stay >7 days 84.4%, using third generation cephalosporins or carbapenem 91.1%, presence of central catheter 71.1% and low platelet count 75.5%. Candida albicans and Candida parapsilosis were the most commonly Nhận bài: 15-5-2021; Chấp nhận: 20-6-2021 Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Quỳnh Nga Địa chỉ: ngaquynh2006@yahoo.com 21

TẠP CHÍ NHI KHOA 2021, 14, 3 isolated Candida species, accounting for over 60 percent of cases, followed by Candida tropicalis, Candida pelliculosa, Candida krusei and Candida guillerrmondii, most Candida species were sensitive to antifungal medicine. The average period of hospitalizationstay was 30 ± 22.7 days, the duration of antifungal treatment was 20.14 ± 10.6 days, the time of negative culture after 8 ± 8.6 days. Mortality rate due to invasive candidiasis is 26.67%. Conclusions: Invasive candidiasis is the primary cause of death in premature infants. Fluconazole and Amphotericin B are still the mainstays in the treatment of fungal infections, but the resistance has developed and must be treated with new classes of antifungal drugs such as Caspofungin. Key words: Candidemia, under 32 weeks gestational age preterm infants. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương là đơn vị đầu ngành điều trị 4000-5000 trẻ sơ sinh Nhiễm nấm Candida xâm lấn đặc trưng bởi tình bệnh nặng hàng năm, trong đó trẻ đẻ non dưới trạng nhiễm trùng hệ thống do nấm Candida, 32 tuần chiếm tỷ lệ là 10%. Theo nghiên cứu của chẩn đoán xác định bởi sự phát triển của nấm Thái Bằng Giang tỷ lệ nhiễm nấm xâm lấn là 1,1% Candida trong các dịch vô trùng của cơ thể tổng số trẻ sơ sinh nhập viện. Để có một đánh giá như: máu, dịch não tủy, nước tiểu được lấy qua ống thông vô trùng hoặc chọc bàng quang trên về kết quả điều trị trẻ đẻ non nhiễm khuẩn huyết xương mu, dịch ổ bụng, dịch màng phổi. [1] [4]. do nấm, chúng tôi đã tiến hành đề tài với mục tiêu: Nhận xét kết quả điều trị nhiễm khuẩn huyết Nhiễm nấm Candida xâm lấn ở trẻ sơ sinh có do nấm Candida ở trẻ đẻ non tại Trung tâm Sơ sinh, tỷ lệ mắc từ 5-8 trường hợp /100.000 trẻ sơ sinh sống, tỷ lệ này còn cao hơn ở nhóm trẻ đẻ non cân Bệnh viện Nhi Trung ương. nặng thấp [3][4][5]. Theo Montagna và cộng sự 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU nghiên trên 1597 trẻ sơ sinh nhập viện với các trẻ có cân nặng ≤ 1000gr, ≤ 1500gr và ≤ 2500g tỷ lệ 2.1. Đối tượng nghiên cứu nhiễm nấm lần lượt là 4,7%, 4% và 0,2% [6]. - Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân: Tất cả trẻ Nhiễm nấm xâm lấn là nguyên nhân tử vong đẻ non có tuổi thai ≤ 32 tuần có kết quả cấy máu hàng đầu liên quan đến nhiễm trùng trong các dương tính với các chủng nấm Candida tại Trung đơn vị hồi sức sơ sinh (HSSS). Theo nghiên cứu tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương. của Michelle Barton và cộng sự thực hiện tại 13 - Tiêu chuẩn loại trừ: Các trẻ đẻ non dưới 32 trung tâm (HSSS) từ năm 2001 đến năm 2006, tỷ lệ tử vong chung ở những trẻ sơ sinh dưới 1500g tuần đã dùng kháng sinh dự phòng nấm. nhiễm trùng do nấm Candida lên đến 45% [7]. 2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu Nhiễm trùng bệnh viện không chỉ ảnh hưởng tới Nghiên cứu được thực hiện trong 2 năm từ sức khỏe của trẻ mà còn kéo dài thời gian nằm tháng 7 năm 2019 đến tháng 7 năm 2021 tại viện và gia tăng chi phí điều trị. Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương. Trẻ đẻ non điều trị tại các đơn vị HSSS có rất 2.3. Phương pháp nghiên cứu nhiều nguy cơ mắc nhiễm trùng bệnh viện do * Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hàng nấm như do miễn dịch chưa hoàn chỉnh, tăng tính thấm của hàng rào da niêm mạc, trẻ thường được loạt ca bệnh. điều trị bằng kháng sinh phổ rộng kéo dài, đặt * Chọn mẫu nghiên cứu: Phương pháp chọn catheter, giảm tiểu cầu, nuôi dưỡng tĩnh mạch mẫu thuận tiện không xác suất, tất cả các bệnh hoàn toàn kéo dài và các biện pháp hỗ trợ hô hấp nhân thỏa mãn tiêu chuẩn nghiên cứu trong thời như đặt nội khí quản, thở máy [2] [8]. gian nghiên cứu. 22

PHẦN NGHIÊN CỨU * Biến số nghiên cứu nghiên cứu. Số liệu sau khi được thu thập được mã - Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu: Giới, hóa, nhập và phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0. tuổi thai, cân nặng lúc sinh, thời điểm cấy máu có 2.5. Đạo đức nghiên cứu nấm Candida, các bệnh lý kèm theo. Nghiên cứu được sự cho phép của hội đồng - Các yếu tố liên quan đến nhiễm nấm: các thủ đạo đức, hồ sơ nhóm hồi cứu được sự đồng ý thuật xâm nhập (đặt catheter, đặt nội khí quản), của lãnh đạo đơn vị. Nghiên cứu được thực hiện nuôi dưỡng tĩnh mạch trên 5 ngày, dùng kháng sinh nhóm cefalosporin thế hệ 3 hoặc nhóm carbapenem, vì mục đích khoa học. Tất cả thông tin của bệnh điều trị tại trung tâm điều trị tích cực trên 7 ngày, số nhân và gia đình bệnh nhân đều được bảo mật. lượng tiểu cầu giảm dưới 150000/mm3. 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU - Kết quả phân loại các chủng nấm Candida. Kết quả kháng sinh đồ. Trong 2 năm từ tháng 7 năm 2019 đén tháng - Kết quả điều trị: thời gian điều trị, thời gian 7 năm 2021 tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi cấy máu âm tính, thời gian nằm viện, tỷ lệ tử vong. Trung ương, chúng tôi thu được 45 trẻ đẻ non 2.4. Thu thập và xử lý số liệu dưới 32 tuần có kết quả cấy máu dương tính với Tiến hành thu thập số liệu theo mẫu bệnh án nấm Candida. Bảng 1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu n=45 % TB ± SD Giới (nam) 31 68,9 Tuổi thai ≤25 tuần 1 2,2 29 ± 1,9 25-27 tuần 4 8,9 ≥28 tuần 40 88,9 Cân nặng < 1000 g 7 15,5 1300 ± 466 1000-1500 g 22 48,9 ≥1500 g 16 35,6 Tuổi cấy máu dương tính với nấm lần 1 (ngày) 18±12,2 Nuôi dưỡng tĩnh mạch trên 5 ngày 19 42,2 Đặt catheter 32 71,1 Dùng kháng sinh nhóm cefalosporin thế hệ 3 hoặc nhóm carbapenem 41 91,1 Tiểu cầu thấp dưới 150000/mm 3 34 75,5 Đặt nội khí quản 22 49 Điều trị tại trung tâm điều trị tích cực trên 7 ngày 38 84,4 Nhận xét: Trong số 45 trẻ đẻ non dưới 32 tuần, số trẻ nam chiếm tỷ lệ 68,9%, tuổi thai trung bình là 29 ± 1,9 tuần, cân nặng trung bình lúc sinh là 1300 ± 466g trong đó nhóm trẻ có tuổi thai trên 28 tuần chiếm tỷ lệ cao nhất (88.9%). Tuổi cấy máu dương tính với nấm Candida lần 1 là 18±12,02 ngày. 91,1% trẻ được dùng kháng sinh nhóm cefalosporin thế hệ 3 hoặc nhóm carbapenem; 84,4% trẻ điều trị tại trung tâm điều trị tích cực trên 7 ngày; 71,1% đặt catheter; 75,5% tiểu cầu thấp dưới 150000/mm3; 49% trẻ được đặt nội khí quản và 42,2% trẻ được nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn trên 5 ngày. 23

TẠP CHÍ NHI KHOA 2021, 14, 3 Kết quả vi sinh Candida pelliculosa 5 mẫu, Candida guillerrmondii 4 mẫu,1 mẫu với nấm Candida krusei và Candida Trong 45 trẻ có kết quả cấy máu dương tính với duobushaemolonii. Đặc biệt một trẻ nhiễm đồng nấm Candida lần 1, chúng tôi thu thập và phân thời hai chủng nấm Candida albicans và Candida lập với lần lượt Candida albicans 17 mẫu, Candida kruisei. Có 3 trẻ nhiễm nấm lần 2 do không đáp Parasilosis 10 mẫu, Candida tropicalis 9 mẫu, ứng với thuốc điều trị. Biểu đồ 1. Các chủng nấm Candida phân lập Nhận xét: Nấm Candida albicans chiếm tỷ lệ cao nhất 37,8%, sau đó lần lượt là Candida parapsilosis 22,22%, Candida tropicalis 20%, Candida pelliculosa 11,11%, Candida guillerrmondii 4,44% và Candida kruisei và Candida duobushaemolonii 2,22%. Bảng 2. Các thuốc chống nấm được sử dụng Thuốc chống nấm n % Caspofungin 2 4,5 Fluconazole 19 42,2 Amphotericin B 15 33,3 Fluconazole + Caspofungin 3 6,7 Fluconazole +Amphotericin B 5 11,1 Chưa điều trị 1 2,2 Nhận xét: 42,2% trẻ được sử dụng thuốc chống nấm fluconazole; 33,3% được sử dụng thuốc chống nấm amphotericin B; 4,5% trẻ được sử dụng thuốc chống nấm caspofungin; 17,7% trẻ cần sử dụng từ 2 loại thuốc chống nấm và 2,2% trẻ tử vong khi chưa điều trị. 24

PHẦN NGHIÊN CỨU Bảng 3. Thời gian dùng thuốc chống nấm Ngày TB ± SD Min – Max Thời gian điều trị 20,14 ± 10,6 1 – 43 Thời gian cấy nấm âm tính sau cấy máu dương tính lần 1 8 ± 8,6 1-42 với nấm Candida Thời gian nằm viện 30 ±22,7 1-79 Nhận xét: Thời gian điều trị thuốc chống nấm trung bình 20,14 ± 10,6 ngày, thời gian cấy máu âm tính lần 1 trung bình 8 ± 8,6 ngày, thời gian nằm viện trung bình 30 ±22,7 ngày. Trong số 45 trẻ, có 12 trẻ tử vong chiếm tỷ lệ 26,67%. 4. BÀN LUẬN lệ nhiễm nấm Candida xâm lấn 2-5% ở trẻ 1000- 1500g và 4-16% ở trẻ dưới 1000g [3]. Chỉ có Qua nghiên cứu từ 45 trẻ sơ sinh nhiễm nấm 15,5% trẻ có tuổi thai < 1000g trong nghiên cứu Candida xâm lấn tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện của chúng tôi, điều này trái ngược với các nghiên Nhi Trung ương từ T7/2019 đến T7/2021 chúng cứu trên thế giới, phải chăng ở những quốc gia tôi thu được một số kết quả sau đây: phát triển hệ thống chăm sóc sơ sinh phát triển Kết quả bảng 1 cho thấy số trẻ nam (68,9%) hơn nên trẻ sơ sinh điều trị các đơn vị HSSS có cao hơn trẻ gái (31,1%). Kết quả này phù hợp với cân nặng thấp hơn, thời gian nằm viện dài hơn nghiên cứu của Thái Bằng Giang năm 2018, tỷ lệ với nhiều can thiệp được sử dụng, dẫn đến tỷ lệ bệnh nhân nam 79,6% cao hơn nữ 20,4% [9]. Tại nhiễm nấm thay đổi. Trung Quốc, với nghiên cứu của Hongping Xia, tỷ Trong nghiên cứu của chúng tôi các trẻ được lệ trẻ trai là 60,1% [10]. Điều này có thể giải thích do sự mất cân bằng giới tính trong cộng đồng có sử dụng các biện pháp can thiệp chiếm tỷ lệ khá giới nam nhiều hơn nữ ở các nước phương Đông, cao (Bảng 1). Trẻ được can thiệp bằng các thủ châu Á. thuật xâm lấn như đặt catheter, đặt nội khí quản gây tổn thương hàng rào biểu mô, tạo con đường Trẻ trong nghiên cứu tuổi thai ≥28 tuần chiếm đưa bào tử nấm vào trong máu [12] [13]. Đồng tỷ lệ cao nhất tiếp theo là trẻ có tuổi thai từ 25-27 thời trẻ được sử dụng kháng sinh phổ rộng ức chế tuần, chỉ có 2.2% bệnh nhân có tuổi thai ≤25 sự phát triển của vi khuẩn kỵ khí tự nhiên đường tuần, tuổi thai trung bình 29 ± 1,9 tuần. Kết quả ruột và trong cơ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho này phù hợp với nghiên cứu của Thái Bằng Giang sự xâm nhập và phát triển quá mức của các loài 2018 và cộng sự nhóm trẻ có tuổi thai 28-32 nấm trong đó có nấm Candida [14]. tuần chiếm tỷ lệ cao nhất 68,4% so với 21,6% ở nhóm trẻ dưới 28 tuần, với tuổi thai trung bình là Trong nghiên cứu của chúng tôi, Candida 30,5 tuần [9]. Ở nghiên cứu khác, tuổi thai trung albicans là chủng nấm gây bệnh chủ yếu, chiếm bình của nhóm trẻ nhiễm nấm của Jinjian Fu tại 37,8%, tiếp theo là Candida parapsilosis 22,22% Trung Quốc là 29,6 tuần (27,6 - 35,8) [11]. 48,9% và Candida tropicalis 20%, bên canh đó còn có trẻ trong nghiên cứu của chúng tôi có tuổi thai mốt số chủng ít gặp hơn như Candida pelliculosa, từ 1000 - 1500g, 35,6% trẻ trong nghiên cứu có Candida krusei và Canida guillerrmondii. Kết quả tuổi thai ≥1500g. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra này thấp hơn nghiên cứu do Thái Bằng Giang thực rằng cân nặng tỷ lệ nghịch với tỷ lệ nhiễm nấm hiện 2017 nấm Candida albicans 67,3%, Candida Candida xâm lấn. Tỷ lệ nhiễm nấm Candida xâm parapsilosis 12,2% [9]. Và thấp hơn so với các lấn ở nhóm trẻ trên 1500g 0,06%, trong khi đó tỷ nghiên cứu khác trên thế giới Candida albicans 25

TẠP CHÍ NHI KHOA 2021, 14, 3 45-55%, Candida parapsilosis 20-35%, Candida đẻ non nhiễm nấm, có 22 bệnh nhân tử vong, với tropicalis 1-6% và các chủng ít gặp khác [3]. tỷ lệ 45%. Trong tổng số 45 mẫu máu phân lập được các chủng nấm Candida, các chủng nấm Candida 5. KẾT LUẬN albicans, Candida parapsilosis, Candida tropicalis Nhiễm khuẩn huyết do nấm Candida vẫn là được đều nhạy cảm với với các thuốc chống nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ đẻ non, nấm amphotericin B, caspofungin, fluconazole gây kéo dài thời gian nằm viện. Fluconazole và và micafungin. Riêng các chủng Candida kruisei, amphotericin B vẫn là các thuốc chủ đạo trong Candida guillerrmondii còn nhạy với amphotericin điều trị nhiễm trùng do nấm, tuy nhiên đã có hiện B, micafungin và chủng Candida duobushaemolonii tượng kháng thuốc và phải điều trị bằng những nhạy với amphotericin B, voriconazole. Kết quả nhóm thuốc kháng nấm mới như caspofungin. của chúng tôi tương tự nghiên cứu của Thái Bằng Giang thực hiện 2017 với các chủng Candida TÀI LIỆU THAM KHẢO albicans còn nhạy cảm tốt với các loại thuốc điều trị nấm, Candida guilliermondii kháng hoàn toàn 1. Hsieh E., Smith P.B., và Benjamin D.K. (2012). với fluconazole, trái ngược Candida krusei kháng Neonatal fungal infections: when to treat?. Early amphotericin B. [9] Hum Dev, 88(Suppl 2), S6-S10. Thời gian điều trị thuốc chống nấm trung bình 2. León C., Ruiz-Santana S., Saavedra P. 20.14 ± 10.6 ngày, thời gian điều trị dài nhất 43 và cộng sự. (2006). A bedside scoring system ngày. Thời gian điều trị trung bình của chúng tôi (“Candida score”) for early antifungal treatment ngắn hơn so với nghiên cứu Oeser C tại Anh với in nonneutropenic critically ill patients with hầu hết các trẻ có cân nặng < 1500gr cho thấy Candida colonization. Crit Care Med, 34(3), 730- thời gian điều trị trung bình là 25 ngày (9 - 137 737. ngày) [15]. Ở nghiên cứu khác của Montagna và cộng sự tại Italia, bệnh nhân nhiễm nấm được 3. Kelly M.S., Benjamin D.K., và Smith P.B. điều trị với thời gian trung bình là 17 ngày [6]. (2015). The Epidemiology and Diagnosis of Thời gian nằm viện trung bình 32,56 ±22,7 Invasive Candidiasis Among Premature Infants. ngày, thời gian nằm viện dài nhất 79 ngày, một Clin Perinatol, 42(1), 105-117. số trẻ tình trạng nặng tử vong sau vài ngày dẫn 4. Benedict K., Roy M., Kabbani S. và cộng giảm thời gian nằm viện. Thời gian nằm viện theo sự. (2018). Neonatal and Pediatric Candidemia: nghiên cứu của chúng tôi ngắn hơn so với nghiên Results From Population-Based Active Laboratory cứu của Thái Bằng Giang 2017 với thời gian nằm Surveillance in Four US Locations, 2009-2015. J viện trung bình 48,2 ± 26,8 ngày [9]. Theo nghiên Pediatric Infect Dis Soc, 7(3), e78-e85. cứu của Montagna năm 2010 thời gian trung bình 5. Lausch K.R., Schultz Dungu K.H., Callesen nằm điều trị của trẻ sơ sinh nhiễm nấm là 39,7 ± M.T. và cộng sự. (2019). Pediatric Candidemia 40,6 ngày [6]. Epidemiology and Morbidities: A Nationwide Trong số 45 trẻ nhiễm nấm Candida xâm lấn Cohort. Pediatr Infect Dis J, 38(5), 464-469. có 12 trẻ tử vong/xin về tương đương 26,67%. Kết quả này tương đương với nghiên cứu do Benjamin 6. Montagna M.T., Lovero G., De Giglio O. và và cộng sự thực hiện trên trẻ đẻ non nhiễm nấm cộng sự. (2010). Invasive fungal infections in Candida xâm lấn cân nặng dưới 1250g là 29% neonatal intensive care units of Southern Italy: a [16]. Thấp hơn nghiên cứu của Michelle Barton multicentre regional active surveillance (AURORA tại Canada năm 2014 trên 49 bệnh nhân sơ sinh project). J Prev Med Hyg, 51(3), 125-130. 26

PHẦN NGHIÊN CỨU 7. Barton M., O’Brien K., Robinson J.L. và cộng 11. Fu J., Ding Y., Wei B. và cộng sự. (2017). sự. (2014). Invasive candidiasis in low birth weight Epidemiology of Candida albicans and non-C. preterm infants: risk factors, clinical course and albicans of neonatal candidemia at a tertiary care outcome in a prospective multicenter study of hospital in western China. BMC Infect Dis, 17, 329. cases and their matched controls. BMC Infect Dis, 12. Ben-Ami R., Weinberger M., Orni- 14, 327. Wasserlauff R. và cộng sự. (2008). Time to Blood Culture Positivity as a Marker for Catheter-Related 8. Saiman L., Ludington E., Pfaller M. và Candidemia. J Clin Microbiol, 46(7), 2222-2226. cộng sự. (2000). Risk factors for candidemia in Neonatal Intensive Care Unit patients. The 13. Ferreira E.G., Yatsuda F., Pini M. và cộng sự. (2019). Implications of the presence of yeasts National Epidemiology of Mycosis Survey study in tracheobronchial secretions of critically ill group. Pediatr Infect Dis J, 19(4), 319-324. intubated patients. EXCLI J, 18, 801-811. 9. Thái Bằng Giang (2018). Đặc điểm dịch tễ 14. Pultz N.J., Stiefel U., Ghannoum M. và cộng học lâm sàng nhiễm nấm ở trẻ sơ sinh và hiệu sự. Effect of Parenteral Antibiotic Administration quả điều trị dự phòng bằng fluconazole trên trẻ on Establishment of Intestinal Colonization by đẻ non. , accessed: 04/09/2021. 16. Benjamin D.K., DeLong E., Cotten C.M. 10. Xia H., Wu H., Xia S. và cộng sự. (2014). và cộng sự. (2004). Mortality following blood Invasive Candidiasis in preterm neonates in culture in premature infants: increased with China: a retrospective study from 11 NICUS Gram-negative bacteremia and candidemia, but during 2009-2011. Pediatr Infect Dis J, 33(1), 106- not Gram-positive bacteremia. J Perinatol, 24(3), 109. 175-180. 27

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/ket-qua-dieu-tri-nhiem-nam-candida-mau-o-tre-de-non-duoi-32-tuan-tai-benh-vien-nhi-trung-uong-2554601.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY