Kết quả điều trị nhịp nhanh kịch phát trên thất có giảm chức năng tâm thu thất trái qua triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số radio tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Kết quả điều trị nhịp nhanh kịch phát trên thất có giảm chức năng tâm thu thất trái qua triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số radio tại Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Mã tin : 2
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Kết quả điều trị nhịp nhanh kịch phát trên thất có giảm chức năng tâm thu thất trái qua triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số radio tại Bệnh viện Nhi Trung ương đánh giá kết quả điều trị ban đầu nhịp nhanh kịch phát trên thất có giảm chức năng tâm thu thất trái ở trẻ em qua triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số radio tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nội dung Text: Kết quả điều trị nhịp nhanh kịch phát trên thất có giảm chức năng tâm thu thất trái qua triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số radio tại Bệnh viện Nhi Trung ương

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NHỊP NHANH KỊCH PHÁT TRÊN THẤT CÓ GIẢM CHỨC NĂNG TÂM THU THẤT TRÁI QUA TRIỆT ĐỐT BẰNG NĂNG LƯỢNG SÓNG CÓ TẦN SỐ RADIO TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Quách Tiến Bảng1, Phạm Hữu Hòa1 Nguyễn Thanh Hải1 và Đặng Thị Hải Vân2,* 1 Bệnh viện Nhi Trung ương 2 Trường Đại học Y Hà Nội Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả điều trị ban đầu nhịp nhanh kịch phát trên thất (NNKPTT) có giảm chức năng tâm thu thất trái ở trẻ em qua triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số radio (NLSCTSR) tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 1/2017 đến 6/2020. Nghiên cứu thực hiện trên 35 bệnh nhân dưới 18 tuổi được chẩn đoán NNKPTT hoặc Wolf-Parkinson-White (WPW) có giảm chức năng tâm thu thất trái được điều trị bằng NLSCTSR. Tuổi trung bình 2,61 năm, cân nặng trung bình 12,4kg. Thăm dò điện sinh lý xác định 25 bệnh nhân tim nhanh vòng vào lại nhĩ thất (TNVVLNT), 9 bệnh nhân tim nhanh nhĩ (TNN), 1 bệnh nhân tim nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất (TNVVLNNT). Tỉ lệ triệt đốt thành công 92% đối với TNVVLNT, 55,6% đối với TNN, tái phát 3,57% và không có biến chứng. Giá trị đường kính thất trái tâm trương và phân suất tống máu thất trái trung bình trước can thiệp lần lượt là 3,5 ± 3,4 SD và 41,2 ± 11,6%. Sau 3 tháng can thiệp giá trị phân suất tống máu thất trái của nhóm can thiệp thành công trở về giới hạn bình thường. Kết quả cho thấy điều trị NNKPTT bằng NLSCTSR là phương pháp điều trị hiệu quả, an toàn cho trẻ em và giúp cải thiện chức năng tâm thu thất trái. Từ khóa: nhịp nhanh kịch phát trên thất ở trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Rối loạn nhịp tim ở trẻ em là một vấn đề khá Cơn NNKPTT có thể xuất hiện ở mọi lứa thường gặp và rất phức tạp trong bệnh học tim tuổi từ sơ sinh đến trẻ lớn, có thể liên tục kéo mạch. Trong đó, nhịp nhanh kịch phát trên thất dài hay thành cơn, do đó các biểu hiện lâm là loại rối loạn nhịp tim nhanh trên thất hay gặp sàng sẽ rất khác nhau. Đặc biệt ở trẻ sơ sinh, nhất ở trẻ em với tỉ lệ mắc bệnh được ước tính nếu không được phát hiện có thể dẫn đến tình vào khoảng 1:250 trẻ khỏe.1,2 trạng suy tim hoặc sốc tim. Còn ở trẻ lớn nếu Nhịp nhanh kịch phát trên thất là loại nhịp không được chẩn đoán, điều trị sẽ gây nên các nhanh mà nguồn gốc gây ra xuất phát từ thân rối loạn chức năng tim.3 bó His trở lên hoặc cơ chế do vòng vào lại. Phát hiện sớm và điều trị triệt để NNKPTT NNKPTT bao gồm: nhịp nhanh do vòng vào lại có vai trò phòng và điều trị rối loạn chức năng nhĩ thất, nhịp nhanh do vòng vào lại nút nhĩ thất tim do loạn nhịp.4 Tại Việt Nam, phương pháp và nhịp nhanh nhĩ.3 triệt đốt tim nhanh bằng năng lượng sóng có tần số radio đã được áp dụng tại một số trung tâm tim mạch, tuy nhiên những nghiên cứu về Tác giả liên hệ: Đặng Thị Hải Vân đặc điểm bệnh cũng như hiệu quả điều trị nhịp Trường Đại học Y Hà Nội nhanh kịch phát trên thất có giảm chức năng Email: tdthv2004@hotmail.com tâm thu thất trái ở trẻ em bằng năng lượng sóng Ngày nhận: 19/09/2022 có tần số radio còn ít. Do đó, chúng tôi nghiên Ngày được chấp nhận: 17/10/2022 TCNCYH 160 (12V2) - 2022 105

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC cứu đề tài này với mục tiêu: Đánh giá kết quả sử, thăm khám, kết quả điện tâm đồ, siêu âm điều trị ban đầu nhịp nhanh kịch phát trên thất tim. Tất cả các bệnh nhân được làm thăm dò có giảm chức năng tâm thu thất trái ở trẻ em điện sinh lý tim và điều trị bằng NLSCTSR. Từ qua triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số đó, xác định loại tim nhanh, tỉ lệ can thiệp thành radio tại Bệnh viện Nhi Trung ương. công, biến chứng can thiệp. Sau điều trị, theo dõi tái phát tim nhanh, đường kính tâm trương II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP thất trái, tiến triển chức năng tâm thu thất trái 1. Đối tượng bằng điện tâm đồ, siêu âm tim 2D, M mode tại 35 bệnh nhân dưới 18 tuổi được chẩn đoán các thời điểm trên. Tiến triển của bệnh được NNKPTT hoặc WPW có giảm chức năng tâm đánh giá dựa trên lâm sàng, điện tâm đồ và thu thất trái và được điều trị bằng NLSCTSR siêu âm tim từ khi trẻ được chẩn đoán bệnh tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Nhi Trung đến khi kết thúc nghiên cứu. ương từ 01/01/2017 đến 30/06/2020. Xử lý số liệu Tiêu chuẩn lựa chọn: bệnh nhân có cơn Số liệu được làm sạch, mã hoá và thu thập NNKPTT và/ hoặc điện tim có hình ảnh WPW, và xử lý trên máy vi tính, sử dụng phần mềm có giảm chức năng tâm thu thất trái trước can SPSS 20.0. Xử lý số liệu theo các thuật toán thiệp (EF < 55%) và được can thiệp triệt đốt thống kê y học. bằng năng lượng sóng có tần số radio. 3. Đạo đức nghiên cứu Tiêu chuẩn loại trừ: các bệnh nhân không Nghiên cứu được tiến hành với sự đồng ý đủ tiêu chuẩn trên sẽ loại khỏi nghiên cứu. của bố mẹ bệnh nhân và thông qua Hội đồng 2. Phương pháp y đức của Bệnh viện với quyết định số 1628/ Nghiên cứu mô tả một loạt ca bệnh, theo BVNTƯ-VNCSKTE ngày 31/10/2019. dõi dọc theo thời gian, trước can thiệp, sau can III. KẾT QUẢ thiệp thời điểm trước ra viện, sau 1 tháng, 3 Trong thời gian từ 01/01/2017 đến tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng. Thu thập 30/06/2020, có 35 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn số liệu dựa vào thông tin được ghi trong bệnh được đưa vào nghiên cứu. án tại phòng lưu trữ Bệnh viện Nhi Trung ương và bệnh án điện tử trên phần mềm eHos của 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên bệnh viện. Mặt khác, dựa vào hỏi tiền sử, bệnh cứu Bảng 1. Tuổi trung bình theo nhóm loại cơn NNKPTT Loại tim Chung AVRT AVNRT AT nhanh p (n = 35) (n = 25) (n = 1) (n = 9) Trung bình ̅ X ± SD (năm) 2,61 ± 2,5 2,8 ± 3,8 0,7 2,2 ± 4,2 1 tháng - 1 tháng - 3,6 tháng - 0,9982a Min - Max 8 tháng 13 tuổi 3 tháng 12 tuổi 3 tháng 13 tuổi 3 tháng Trong 35 bệnh nhân nghiên cứu, có 25 bệnh nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất (AVNRT), 9 nhân (71,4%) nhịp nhanh vòng vào lại nhĩ thất bệnh nhân (25,7%) nhịp nhanh nhĩ (AT). (AVRT), 1 bệnh nhân (2,9%) được chẩn đoán Tỉ lệ nam/nữ là 1,05/1, không có sự khác 106 TCNCYH 160 (12V2) - 2022

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC biệt về giới giữa các nhóm tim nhanh. đặc biệt có 3 trẻ có cân nặng dưới 5kg. Cân nặng trung bình của đối tượng nghiên Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu cứu là 12,4 ± 10,1 (kg). Trong đó, có 27 trẻ có ở nhóm AVRT là 2,8 ± 3,8 tuổi, cao hơn so với cân nặng dưới 15kg chiếm 77,1%. Đa số đối nhóm AT và AVNRT. Tuy nhiên, sự khác biệt tượng nằm trong nhóm từ 5 - 10kg (60%) và này không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. 100% 92% 89% 80% 78% 69% 62% 60% 56% 54% 44% 44% 46% 44% Tỉ lệ % 40% 39% 22% 22% 20% 15% 0% 0% 0% 0% 00% % Hồi hộp Khó thở Mệt Giảm Quấy Tức Ngất Bỏ bú, Da tái Li bì hoạt khóc ngực bú kém động thể lực Triệu chứng

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC Chức năng tâm thu thất trái trước can thiệp thất trái ở trẻ em qua triệt đốt bằng năng ở tất cả các trẻ đều giảm, 41,2 ± 11,6%. Đường lượng sóng có tần số Radio (RF) kính tâm trương thất trái giãn (3,5 ± 3,4), lớn Trong tổng số 35 đối tượng nghiên cứu, có hơn +2SD. Đường kính tâm trương thất trái 28 trường hợp triệt đốt RF thành công, chiếm giãn nhiều ở loại AT (3,9 ± 3,1SD), và thấp hơn 80%. Chỉ có 7 trường hợp không thành công ở loại AVRT (3,3 ± 3,7SD). (20%). Tái phát 1 trường hợp tim nhanh nhĩ 2. Kết quả điều trị ban đầu nhịp nhanh kịch ngay thời điểm trước ra viện. Không có bệnh phát trên thất có giảm chức năng tâm thu nhân nào có biến chứng sau khi RF. Bảng 3. Liên quan giữa kết quả triệt đốt với loại tim nhanh Thành công Không thành công Loại tim nhanh (n = 28) (n = 7) p n % n % AVRT 23 92,0 2 8,0 AVNRT 0 0 1 100 0,012 AT 5 55,6 4 44,4 Thể AVRT có kết quả điều trị RF thành công cao (92%), cao hơn hẳn thể AT (55,6%) và AVNRT. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Bảng 4. Liên quan giữa kết quả điều trị RF với nhóm tuổi Kết quả RF Thành công Không thành công (n = 28) (n = 7) p Nhóm tuổi n % n % < 1 tuổi (n =19) 14 73,7 5 26,3 Từ 1 đến < 3 tuổi (n = 8) 7 87,5 1 12,5 0,887 ≥ 3 tuổi (n = 8) 7 87,5 1 12,5 Tỷ lệ đốt thành công gặp ở nhóm trẻ dưới 1 nhịp và các thuốc điều trị suy tim. tuổi thấp hơn nhóm trên 1 tuổi nhưng sự khác IV. BÀN LUẬN biệt không có ý nghĩa thống kê. Sau can thiệp, nhóm thành công đường kính Phân bố tim nhanh trên thất của nhóm thất trái về bình thường hoàn toàn sau 6 tháng nghiên cứu (Zscore ≤ +2SD), trong khi nhóm không thành Trong 35 bệnh nhân nghiên cứu của chúng công giảm không đáng kể (12 tháng, 4,2SD). tôi, có 25 bệnh nhân chẩn đoán là cơn AVRT Về chức năng tâm thu thất trái, ghi nhận cả chiếm 71,4%, một bệnh nhân AVNRT chiếm 2 nhóm đều tăng dần, ở nhóm thành công trở 2,9% và 9 bệnh nhân AT chiếm 25,7%. Kết quả về bình thường sau 3 tháng còn ở nhóm không này cũng tương tự như nghiên cứu của Hafez thành công phải phụ thuộc thuốc chống loạn (AVRT 75%, AVNRT 10%, AT 9,15%) và một số 108 TCNCYH 160 (12V2) - 2022

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC 66,6 64,9 65 61,8 64,3 60 55,8 56,5 59,4 53,2 46,3 42,9 40,9 34,4 6 6,5 5,5 5,7 5,4 5,2 2,9 2,3 2,9 4,2 1,9 2 2 1,1 Trước RF Trước RV Sau 1 tháng Sau 3 tháng Sau 6 tháng Sau 9 tháng Sau 12 tháng LVDd (SD) thành công LVDd (SD) không thành công EF(%) thành công EF(%) không thành công Biểu đồ 2. Sự biến đổi đường kính và chức năng thất trái sau điều trị RF tác giả khác.5-7 Theo các nghiên cứu dịch tễ học này có thể do mức độ nặng và cấp tính của và phân tích lớn thì AVRT thường gặp nhất trong bệnh nhân trong nhóm bệnh nghiên cứu. các cơn NNKPTT ở trẻ em chiếm từ 60 - 80%, Cân nặng là một yếu tố quyết định thời điểm nhóm AVNRT và AT chiếm 20 - 40%.3 can thiệp cũng như tiên lượng khả năng thành Giới công của các bệnh nhi. Có rất nhiều trung tâm trên thế giới đã tiến hành can thiệp triệt đốt cơn Không có sự khác biệt về giới tính trong tim nhanh ở trẻ em, kết quả báo cáo của các nghiên cứu, tỷ lệ nam/nữ là 1,05/1. Kết quả trung tâm ghi nhận thấy cân nặng trung bình này cũng tương tự với kết quả của Hafez và Pi- của các bệnh nhân tại thời điểm được can thiệp Chang Lee.5,6 Theo các tác giả trên thế giới thì khá cao. Theo nghiên cứu của Hafez có cân tỷ lệ mắc NNKPTT ở nam và nữ tương đương nặng trung bình là 32,02 ± 12,3kg (14 - 60), tác nhau. Tỷ lệ này cũng tương tự như nghiên cứu giả Bùi Thế Dũng (40,3 ± 9,6kg), trong khi đó của tác giả Bùi Thế Dũng, nam/nữ là 1/1,17.7 cân nặng trung bình của chúng tôi là 12,4kg Tuổi và cân nặng (3,7 - 48).5,7 Tuổi trung bình trong nghiên cứu của chúng Đặc điểm siêu âm tim trước can thiệp tôi là 2,61 tuổi (1 tháng - 13,3 tuổi), gặp nhiều Siêu âm tim có thể giúp loại trừ các nguyên nhất ở nhóm dưới 1 tuổi (54,2%). Trong nghiên nhân khác gây bệnh cơ tim. Bệnh cơ tim do cứu của tác giả Bùi Thế Dũng và cộng sự, từ nhịp tim nhanh được đặc trưng bởi sự giãn ra năm 2008 - 2012 tại Bệnh viện Đại học Y Dược của buồng tim (tăng kích thước và diện tích thất TPHCM có độ tuổi trung bình 13,3 ± 3,5 (6 - 18 trái cuối tâm trương) với rối loạn chức năng tâm tuổi), cũng tương tự tác giả Jung Bae (2005) có thu thất trái từ trung bình đến nặng.9 độ tuổi trung bình là 10,2 ± 4,1 tuổi, cao hơn rất Về đặc điểm siêu âm tim tại thời điểm chẩn nhiều so với nghiên cứu của chúng tôi.7,8 Điều đoán, các bệnh nhân trong nghiên cứu có mức TCNCYH 160 (12V2) - 2022 109

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC độ giãn và giảm chức năng tâm thu thất trái Sự biến đổi của chức năng tâm thu thất trái rất nặng nề. Đường kính tâm trương thất trái sau điều trị (LVDd) là 3,5 ± 3,4SD so với trẻ bình thường. Về tiến triển của đường kính tâm trương thất Phân suất co ngắn sợi cơ là 19,5 ± 5,9%. Phân trái và chức năng tâm thu thất trái, kết quả ghi suất tống máu thất trái là 41,2 ± 11,6% (16 - nhận thấy giữa 2 nhóm điều trị RF thành công 54%). Kết quả này tương tự với tác giả Aykan và không thành công có sự khác nhau rõ rệt nghiên cứu trên 12 bệnh nhân bệnh cơ tim do tại các thời điểm sau can thiệp, sau 6 tháng và nhịp tim nhanh có phân suất tống máu thất trái sau 12 tháng. Cụ thể, nghiên cứu thấy rằng đối là 40,8 ± 13,4% (23 - 57%) và một nghiên cứu với nhóm can thiệp thành công thì đường kính đa trung tâm khác của tác giả Jeremy P Moore tâm trương thất trái giảm dần và trở về bình cùng các cộng sự có LVDd trung bình là 4,3SD thường hoàn toàn sau can thiệp 12 tháng (1,1 (3,0 - 7,2SD), nhưng cao hơn so với các nghiên ± 1,2SD), phân suất co ngắn sợi cơ và phân cứu trong nước và nước ngoài đối với các suất tống máu thất trái tăng dần tới giá trị bình nhóm bệnh lý bệnh cơ tim giãn.10,11 Khác biệt thường tại thời điểm ngay sau can thiệp (EF, này có thể do mức độ giãn và giảm chức năng 55,8 ± 10,4%). Đối lập với nhóm thành công, tâm thu thất trái ở nhóm bệnh lý có tim nhanh ít ở nhóm can thiệp không thành công ghi nhận hơn so với nhóm bệnh cơ tim giãn.12 đường kính tâm trương thất trái luôn luôn cao Kết quả điều trị ban đầu bằng RF trên +2SD và phân suất tống máu có cải thiện Tỷ lệ điều trị thành công bằng RF trong tuy nhiên không ổn định, phải hoàn toàn phụ nghiên cứu của chúng tôi đạt kết quả 80%, thuộc vào các thuốc suy tim và thuốc chống loạn không thành công chiếm 20%. Trong đó, tỷ lệ nhịp. Nghiên cứu của chúng tôi cũng tương tự thành công nhóm loại cơn AVRT là 92%; AT với một số nghiên cứu nước ngoài như của tác là 55,6%, còn loại cơn AVNRT có 1 ca nhưng giả Aykan cũng cho kết quả tương tự.10 can thiệp không thành công do tiếp cận đường V. KẾT LUẬN chậm dễ gây block nhĩ thất. Tỷ lệ thành công ở Điều trị nhịp nhanh kịch phát trên thất qua nhóm trẻ dưới 1 tuổi là 73,7% thấp hơn so với triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số radio nhóm trên 1 tuổi. AT và AVRNT là nhóm bệnh là phương pháp hiệu quả và an toàn ở trẻ em. có các yếu tố tiên lượng can thiệp khó khăn Kết quả điều trị giúp cải thiện mức độ giãn và phức tạp. Nghiên cứu của tác giả Bùi Thế buồng tim và chức năng tâm thu thất trái. Dũng có tỷ lệ thành công và thất bại lần lượt là 89,2% và 10,8%; trong đó, tỷ lệ thành công của VI. KHUYẾN NGHỊ nhóm cơn AVRT là 87,5%.9 Đối với nghiên cứu Rối loạn nhịp là bệnh không hiếm gặp, có nước ngoài thì nghiên cứu của tác giả Hafez thể để lại hậu quả nặng nề. Ở trẻ nhỏ, các biểu trên tổng số 60 bệnh nhân được điều trị có tỷ hiện lâm sàng nghèo nàn, do đó trẻ cần được lệ can thiệp thành công lần lượt là 93,3% đối thăm khám lâm sàng tỉ mỉ. với AVRT, 66,7% đối với AVNRT và 77,8% đối Việc chẩn đoán sớm, xác định loại cơn tim với AT.5 nhanh và điều trị có vai trò quan trọng tránh Về biến chứng, điều trị bằng RF trong nghiên dẫn đến giãn buồng tim và rối loạn chức năng cứu của chúng tôi hoàn toàn an toàn không có tim. Bên cạnh điều trị nội khoa bằng thuốc, can biến chứng, tương đương với kết quả nghiên thiệp bằng năng lượng sóng có tần số radio cứu của tác giả Bùi Thế Dũng.7 cũng có tầm quan trọng trong điều trị bệnh 110 TCNCYH 160 (12V2) - 2022

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC nhằm rút ngắn thời gian điều trị thuốc. 7. Bùi Thế Dũng. Nghiên cứu tính an toàn và hiệu quả của cắt đốt nhịp nhanh kịch phát TÀI LIỆU THAM KHẢO trên thất bằng năng lượng có tần số radio qua 1. Trần Song Giang. Nghiên cứu đặc điểm catheter ở trẻ em. Luận án tiến sĩ, Trường Đại điện sinh lý và điều trị nhịp nhanh do vòng vào học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; 2021. lại nút nhĩ thất bằng năng lượng sóng có tần 8. Bae EJ, Ban JE, Lee JA, et al. Pediatric số radio. Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Y Hà radiofrequency catheter ablation: Results Nội; 2012. of initial 100 consecutive cases including 2. Manole MD, Saladino RA. Emergency congenital heart anomalies. J Korean Med department management of the pediatric patient Sci. Oct 2005;20(5):740-6. doi:10.3346/ with supraventricular tachycardia. Pediatr jkms.2005.20.5.740. Emerg Care. Mar 2007;23(3):176-85; quiz 186- 9. Gupta S, Figueredo VM. Tachycardia 9. doi: 10.1097/PEC.0b013e318032904c. mediated cardiomyopathy: Pathophysiology, 3. Ganz LI, Friedman PL. Supraventricular mechanisms, clinical features and management. tachycardia. N Engl J Med. Jan 19 Int J Cardiol. Mar 1 2014;172(1):40-6. doi: 1995;332(3):162-73. doi: 10.1056/ 10.1016/j.ijcard.2013.12.180. nejm199501193320307. 10. Aykan HH, Karagöz T, Akın A, İrdem 4. Houmsse M, Tyler J, Kalbfleisch S. A, Özer S, Çeliker A. Results of radiofrequency Supraventricular tachycardia causing heart ablation in children with tachycardia-induced failure. Curr Opin Cardiol. May 2011;26(3):261- cardiomyopathy. Anadolu Kardiyol Derg. 9. doi: 10.1097/HCO.0b013e328345b010. Nov 2014;14(7):625-30. doi: 10.5152/ 5. Hafez M, Abu-Elkheir M, Shokier M, Al- akd.2014.4937. Marsafawy H, Abo-Haded H, El-Maaty MA. 11. Moore JP, Patel PA, Shannon KM, et al. Radiofrequency catheter ablation in children Predictors of myocardial recovery in pediatric with supraventricular tachycardias: intermediate tachycardia-induced cardiomyopathy. Heart term follow up results. Clin Med Insights Cardiol. Rhythm. Jul 2014;11(7):1163-9. doi: 10.1016/j. 2012;6:7-16. doi: 10.4137/cmc.S8578. hrthm.2014.04.023. 6. Lee PC, Hwang B, Chen SA, et al. The 12. Jeong YH, Choi KJ, Song JM, et al. results of radiofrequency catheter ablation of Diagnostic approach and treatment strategy supraventricular tachycardia in children. Pacing in tachycardia-induced cardiomyopathy. Clin Clin Electrophysiol. May 2007;30(5):655-61. Cardiol. Apr 2008;31(4):172-8. doi: 10.1002/ doi: 10.1111/j.1540-8159.2007.00727.x. clc.20161. TCNCYH 160 (12V2) - 2022 111

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC Summary THE TREATMENT EFFECT OF PAROXYSMAL SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA WITH REDUCED LEFT VENTRICULAR SYSTOLIC FUNCTION BY RADIOFREQUENCY ENERGY AT VIETNAM NATIONAL CHILDREN’S HOSPITAL This study assessed the results of the initial treatment of paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT) with reduced left ventricular systolic function in children using radiofrequency (RF). The study was conducted at Vietnam National Children's Hospital from January 2017 to June 2020. A total of 35 patients under 18 years of age with a diagnosis of PSVT or Wolf-Parkinson-White (WPW) with reduced left ventricular systolic function were enrolled and were treated with RF. The average age was 2.61 years old and the average weight was 12.4kg. Electrophysiological studies identified 25 patients with atrioventricular reentry tachycardia (AVRT), 9 patients with atrial tachycardia (AT), 1 patient with atrioventricular nodal reentrant tachycardia (AVNRT). Successful ablation rate was 92% for AVRT, 55.6% for AT, with 3.57% recurrence rate and no complications. The mean left ventricular diastolic diameter and left ventricular ejection fraction before intervention were 3.5 ± 3.4 SD and 41.2 ± 11.6%, respectively. After 3 months of intervention, the left ventricular ejection fraction value of the intervention group returned to normal range. The results show that using RF to treat SVT is effective and safe for children, and helps to improve left ventricular systolic function. Keywords: paroxysmal supraventricular tachycardia in children, Vietnam National Children’s Hospital. 112 TCNCYH 160 (12V2) - 2022

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY